Sáng kiến kinh nghiệm Dạy truyện cổ tích (môn Ngữ Văn 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Dạy truyện cổ tích (môn Ngữ Văn 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh

- Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục.phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới. (10 điểm)

- Nội dung, phương pháp mới có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện công tác của mình. (10 điểm)

- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có. (5 điểm)

- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. (5 điểm)

- Có luận cứ khoa học, xác thực: Thông qua các phương pháp hoạt động thực tế. (5 điểm)

- Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh ) để thuyết phục được người đọc. (5 điểm)

- Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. (10 điểm)

- Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. (10 điểm)

- Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. (10 điểm)

Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong đơn vị hoặc trong ngành. (10 điểm)

- Được CB-GV trong đơn vị (hoặc trong ngành) vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. (10 điểm)

- Trình bày nội dung theo bố cục như đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. (5 điểm)

- Sáng kiến được soạn thảo và in trên khổ A4, trang trí khoa học. Thể thức văn bản theo đúng quy định. (5 điểm)

 

doc 24 trang Người đăng vansu03h Ngày đăng 20/10/2020 Lượt xem 287Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy truyện cổ tích (môn Ngữ Văn 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ thuật dạy học tích cực vào khai thác văn bản một cách linh hoạt trên cơ sở phát huy tối đa các ưu điểm của phương pháp dạy văn truyền thống.
Từ những cơ sở lí luận nêu trên và đặc biệt sau khi tìm hiểu và tham khảo các trường trên địa bàn tôi thấy để dạy truyện cổ tích theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh qua môn Ngữ văn 6 cần thực hiện qua các bước như sau: 
+ Bước 1: Nắm chắc các năng lực và phẩm chất cần hình thành cho mỗi học sinh.
+ Bước 2: Áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy truyện cổ tích trên cơ sở phát huy tối đa các ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống.
+ Bước 3: Sử dụng hệ thống câu hỏi hợp lí để khai thác truyện cổ tích theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
c) Khả năng áp dụng của giải pháp (nêu rõ cụ thể khả năng áp dụng trong thực tê của giải pháp mới , có thể áp dụng cho đối tượng nào, đơn vị nào...?)
Sáng kiến đã được áp dụng và kiểm định thực tế tại đơn vị trường THCS Hải Triều, sáng kiến này cũng có thể áp dụng đối với các nhà trường trong toàn huyện và cũng có thể áp dụng trong phạm vi rộng hơn nữa.
Sáng kiến có chất lượng, tính khả thi cao, giá trị sử dụng lâu dài. 
d) Hiệu quả thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng giải pháp mới:
- Học sinh rất hứng thú học tập bộ môn.
- Học sinh có khả năng sáng tạo hơn trong việc lĩnh hội kiến thức.
- Phát huy được các năng lực, phẩm chất một các toàn diện ở học sinh.
- Giúp học sinh trau dồi các kĩ năng sống cần phải có.
- Học sinh có các kĩ năng trong việc học tập và trong cuộc sống. 
- Kết quả học tập của học sinh cao hơn.
 Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngành.
 Hải Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2020
 Người viết
TRƯỜNG THCS HẢI TRIỀU
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
PHIẾU CHẤM THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN 
Năm học 2019 – 2020.
- Tên sáng kiến: Dạy truyện cổ tích (Môn Ngữ văn lớp 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Nga. 	 Đơn vị: Trường THCS Hải Triều
- Họ và tên người chấm thẩm định :.........Đơn vị: Trường THCS Hải Triều 
Tiêu chuẩn
Tiêu chí đánh giá
Điểm đạt
Nội dung
(90 điểm)
Tính 
 mới
(sáng tạo) 
(20điểm)
1
- Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục...phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới. (10 điểm)
2
- Nội dung, phương pháp mới có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện công tác của mình. (10 điểm)
Tính
khoa học và sư phạm
(30điểm)
3
- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có. (5 điểm)
4
- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. (5 điểm)
5
- Có luận cứ khoa học, xác thực: Thông qua các phương pháp hoạt động thực tế. (5 điểm)
6
- Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh) để thuyết phục được người đọc. (5 điểm)
 7
- Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. (10 điểm)
Tính 
hiệu quả
(20 điểm)
8
- Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. (10 điểm)
9
- Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. (10 điểm)
Tính
ứng dụng phổ biến
(20điểm)
10
Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong đơn vị hoặc trong ngành. (10 điểm)
11
- Được CB-GV trong đơn vị (hoặc trong ngành) vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. (10 điểm)
Hình thức
(10 điểm)
Kết cấu, ngôn ngữ
(5 điểm)
12
- Trình bày nội dung theo bố cục như đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. (5 điểm)
Trình bày hoàn thiện
(5 điểm)
13
- Sáng kiến được soạn thảo và in trên khổ A4, trang trí khoa học. Thể thức văn bản theo đúng quy định. (5 điểm)
Tổng số điểm ghi bằng số:
Tổng số điểm ghi bằng chữ:..
Nhận xét đánh giá:
* Ưu điểm:
 + Tính mới
 + Phạm vi áp dụng của sáng kiến
 + Lợi ích thiết thực (hiệu quả) của sáng kiến.
...............................................................................
..............
* Hạn chế:
..............................................
* Đánh giá (đạt, không đạt) 
............
 Ghi chú: Sáng kiến đạt yêu cầu có tổng số điểm từ 50 điểm trở lên; trong đó các tiêu chí (1, 2, 7, 8, 9, 10,11) không có tiêu chí nào dưới 5 điểm; các tiêu chí (3, 4, 5, 6,12, 13) không có tiêu chí nào dưới 1 điểm.	
 Hải Triều, ngày. tháng.năm 20 
Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
Người đánh giá sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
TRƯỜNG THCS HẢI TRIỀU
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 
PHIẾU CHẤM THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN 
Năm học 2019 – 2020.
- Tên sáng kiến: Dạy truyện cổ tích (Môn Ngữ văn lớp 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Nga. 	Đơn vị: Trường THCS Hải Triều
- Họ và tên người chấm thẩm định:.......Đơn vị: Trường THCS Hải Triều 
- 
Tiêu chuẩn
Tiêu chí đánh giá
Điểm đạt
Nội dung
(90 điểm)
Tính 
 mới
(sáng tạo) 
(20điểm)
1
- Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục...phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới. (10 điểm)
2
- Nội dung, phương pháp mới có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện công tác của mình. (10 điểm)
Tính
khoa học và sư phạm
(30điểm)
3
- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có. (5 điểm)
4
- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. (5 điểm)
5
- Có luận cứ khoa học, xác thực: Thông qua các phương pháp hoạt động thực tế. (5 điểm)
6
- Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh) để thuyết phục được người đọc. (5 điểm)
 7
- Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. (10 điểm)
Tính 
hiệu quả
(20 điểm)
8
- Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. (10 điểm)
9
- Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. (10 điểm)
Tính
ứng dụng phổ biến
(20điểm)
10
Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong đơn vị hoặc trong ngành. (10 điểm)
11
- Được CB-GV trong đơn vị (hoặc trong ngành) vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. (10 điểm)
Hình thức
(10 điểm)
Kết cấu, ngôn ngữ
(5 điểm)
12
- Trình bày nội dung theo bố cục như đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. (5 điểm)
Trình bày hoàn thiện
(5 điểm)
13
- Sáng kiến được soạn thảo và in trên khổ A4, trang trí khoa học. Thể thức văn bản theo đúng quy định. (5 điểm)
Tổng số điểm ghi bằng số:
Tổng số điểm ghi bằng chữ:..
Nhận xét đánh giá:
* Ưu điểm:
 + Tính mới
 + Phạm vi áp dụng của sáng kiến
 + Lợi ích thiết thực (hiệu quả) của sáng kiến.
...............................................................................
..............
* Hạn chế:
..............................................
* Đánh giá (đạt, không đạt) 
............
 Ghi chú: Sáng kiến đạt yêu cầu có tổng số điểm từ 50 điểm trở lên; trong đó các tiêu chí (1, 2, 7, 8, 9, 10,11) không có tiêu chí nào dưới 5 điểm; các tiêu chí (3, 4, 5, 6,12, 13) không có tiêu chí nào dưới 1 điểm.	
 Hải Triều, ngày. tháng.năm 20 
Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
Người đánh giá sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TIÊN LỮ
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
PHIẾU CHẤM THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN 
Năm học 2019 – 2020
- Tên sáng kiến: Dạy truyện cổ tích (Môn Ngữ văn lớp 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Nga. 	 Đơn vị: Trường THCS Hải Triều
- Họ và tên người chấm thẩm định:.......Đơn vị: .
- 
Tiêu chuẩn
Tiêu chí đánh giá
Điểm đạt
Nội dung
(90 điểm)
Tính 
 mới
(sáng tạo) 
(20điểm)
1
- Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục...phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới. (10 điểm)
2
- Nội dung, phương pháp mới có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện công tác của mình. (10 điểm)
Tính
khoa học và sư phạm
(30điểm)
3
- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có. (5 điểm)
4
- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. (5 điểm)
5
- Có luận cứ khoa học, xác thực: Thông qua các phương pháp hoạt động thực tế. (5 điểm)
6
- Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh) để thuyết phục được người đọc. (5 điểm)
 7
- Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. (10 điểm)
Tính 
hiệu quả
(20 điểm)
8
- Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. (10 điểm)
9
- Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. (10 điểm)
Tính
ứng dụng phổ biến
(20điểm)
10
Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong đơn vị hoặc trong ngành. (10 điểm)
11
- Được CB-GV trong đơn vị (hoặc trong ngành) vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. (10 điểm)
Hình thức
(10 điểm)
Kết cấu, ngôn ngữ
(5 điểm)
12
- Trình bày nội dung theo bố cục như đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. (5 điểm)
Trình bày hoàn thiện
(5 điểm)
13
- Sáng kiến được soạn thảo và in trên khổ A4, trang trí khoa học. Thể thức văn bản theo đúng quy định. (5 điểm)
Tổng số điểm ghi bằng số:
Tổng số điểm ghi bằng chữ:..
Nhận xét đánh giá:
* Ưu điểm:
 + Tính mới
 + Phạm vi áp dụng của sáng kiến
 + Lợi ích thiết thực (hiệu quả) của sáng kiến.
* Hạn chế:
* Đánh giá (đạt, không đạt) 
Ghi chú: Sáng kiến đạt yêu cầu có tổng số điểm từ 50 điểm trở lên; trong đó các tiêu chí (1, 2, 7, 8, 9, 10,11) không có tiêu chí nào dưới 5 điểm; các tiêu chí (3, 4, 5, 6,12, 13) không có tiêu chí nào dưới 1 điểm.	
.., ngày. tháng.năm 20.
Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
Người đánh giá sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
PHÒNG GD-ĐT TIÊN LỮ
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
PHIẾU CHẤM THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN 
Năm học 2019 – 2020
- Tên sáng kiến: Dạy truyện cổ tích (Môn Ngữ văn lớp 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
- Họ và tên tác giả: Đoàn Thị Nga. 	 Đơn vị: Trường THCS Hải Triều
- Họ và tên người chấm thẩm định :........Đơn vị: .
Tiêu chuẩn
Tiêu chí đánh giá
Điểm đạt
Nội dung
(90 điểm)
Tính 
 mới
(sáng tạo) 
(20điểm)
1
- Trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục...phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới. (10 điểm)
2
- Nội dung, phương pháp mới có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong quá trình thực hiện công tác của mình. (10 điểm)
Tính
khoa học và sư phạm
(30điểm)
3
- Có luận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mục đích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có. (5 điểm)
4
- Có luận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. (5 điểm)
5
- Có luận cứ khoa học, xác thực: Thông qua các phương pháp hoạt động thực tế. (5 điểm)
6
- Có luận chứng: Những minh chứng cụ thể (số liệu, hình ảnh) để thuyết phục được người đọc. (5 điểm)
 7
- Toàn bộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề được nêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát được mục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải là ngẫu nhiên. (10 điểm)
Tính 
hiệu quả
(20 điểm)
8
- Đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa học hay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. (10 điểm)
9
- Áp dụng trong thực tế đạt được hiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiết kiệm nhất. (10 điểm)
Tính
ứng dụng phổ biến
(20điểm)
10
Mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong đơn vị hoặc trong ngành. (10 điểm)
11
- Được CB-GV trong đơn vị (hoặc trong ngành) vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao. (10 điểm)
Hình thức
(10 điểm)
Kết cấu, ngôn ngữ
(5 điểm)
12
- Trình bày nội dung theo bố cục như đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học; các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dục hiện nay. (5 điểm)
Trình bày hoàn thiện
(5 điểm)
13
- Sáng kiến được soạn thảo và in trên khổ A4, trang trí khoa học. Thể thức văn bản theo đúng quy định. (5 điểm)
Tổng số điểm ghi bằng số:
Tổng số điểm ghi bằng chữ:..
Nhận xét đánh giá:
* Ưu điểm:
 + Tính mới
 + Phạm vi áp dụng của sáng kiến
 + Lợi ích thiết thực (hiệu quả) của sáng kiến.
* Hạn chế:
* Đánh giá (đạt, không đạt) 
Ghi chú: Sáng kiến đạt yêu cầu có tổng số điểm từ 50 điểm trở lên; trong đó các tiêu chí (1, 2, 7, 8, 9, 10,11) không có tiêu chí nào dưới 5 điểm; các tiêu chí (3, 4, 5, 6,12, 13) không có tiêu chí nào dưới 1 điểm.	
.., ngày. tháng.năm 20.
Xác nhận của Hội đồng Sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
Người đánh giá sáng kiến
(Ký ghi rõ họ và tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------------------
VĂN BẢN XÁC NHẬN SÁNG KIẾN
 Đề tài sáng kiến: Dạy truyện cổ tích (Môn Ngữ văn lớp 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
 Tên tác giả: Đoàn Thị Nga
Hội đồng sáng kiến trường : Trường THCS Hải Triều
Xác nhận sáng kiến được áp dụng tại cơ sở như sau:
1. Về tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Phạm vi được áp dụng của sáng kiến:
..
..
..
..
..
3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến (hiệu quả áp dụng sáng kiến trong quản lý hoặc giảng dạy):
..
..
..
..
..
..
 Hải Triều, ngày. tháng.năm 20
TM. Hội đồng sáng kiến
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
 TRƯỜNG THCS HẢI TRIỀU
Tổng điểm:..
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH - HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
..
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
 PHÒNG GD&ĐT TIÊN LỮ
Tổng điểm:..
TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
CHỦ TỊCH - TRƯỞNG PHÒNG
...................................
PHẦN I. PHẦN LÝ LỊCH
***
 Họ và tên	: Đoàn Thị Nga
Chức vụ	: Tổ trưởng tổ KH xã hội
 	Đơn vị	: Trường THCS Hải Triều
Tên sáng kiến	: Dạy truyện cổ tích (môn Ngữ văn 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
Lĩnh vực	: Ngữ văn
PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 	 Albert Einstein đã nói rằng: “Nếu muốn con trẻ thông minh, hãy đọc cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy đọc cho chúng nghe nhiều truyện cổ tích hơn nữa”.
Thật vậy, những câu chuyện cổ tích có rất nhiều lợi ích trong việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Cụ thể:
Truyện cổ tích làm tăng trí thông minh cảm xúc. 
Trong truyện cổ tích, những cảm xúc đời thường như vui sướng, buồn đau, giận dữ đều được tái hiện. Nhờ thế, các em sẽ có trải nghiệm xúc cảm và bản lĩnh vượt qua nỗi buồn đau cùng nhân vật.
Truyện cổ tích làm tăng khả năng tư duy xử lý vấn đề. 
Học sinh có thể học tập kinh nghiệm sống của các nhân vật để xử lý vấn đề của mình. 
Tiếp xúc với truyện cố tích là tiếp xúc với túi khôn nhân loại.
Rất nhiều nền văn hóa cùng chia sẻ một câu chuyện chung. Điểm khác nhau lớn nhất đó là phong tục, tập quán. Hãy để cho các em được tiếp cận với những câu chuyện đó, cũng như tin rằng điều tốt sẽ chiến thắng điều xấu ở bất cứ đâu, bất cứ đất nước nào.
Truyện cổ tích giúp nuôi dưỡng trí tưởng tượng.
Như lời Albert Einstein từng nói: “Khi nhìn lại bản thân và những phương pháp suy nghĩ của mình, tôi thấy truyện cổ tích là món quà có ích cho trí tưởng tượng hơn bất kỳ tài năng trừu tượng hay suy nghĩ tích cực nào khác”.
Truyện cổ tích dạy các con bài học về đạo đức, lối sống.
Truyện cổ tích sẽ có tác dụng hơn so với việc bạn giảng đạo lý khô khan cho học sinh. Ví dụ, học sinh sẽ hiểu được đạo lí ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác...
1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
Truyện cổ tích nói riêng và Ngữ văn nói chung có một vai trò quan trong trong việc hình thành, phát triển tư duy, nuôi dưỡng trí tưởng tượng tình cảm cho học sinh. Nhưng hiện nay học sinh đang dần rời xa việc đọc, học truyện cổ tích và môn học vô cùng quan trọng này. Thực tế trên khiến bản thân tôi – một giáo viên dạy văn, thường xuyên trăn trở, suy tư là làm sao để có được những giờ học vừa truyền tải được nhiều kiến thức cho học sinh, vừa giúp học sinh ngày càng yêu quý môn văn và vừa hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất phù hợp để không ngừng mở mang trí tuệ, kiến thức, trau dồi đạo đức, lối sống cho bản thân. Từ vấn đề đó, tôi nhận thấy rằng cần phải dạy truyện cố tích theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.
Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài: “Dạy truyện cổ tích ( môn Ngữ văn 6) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh”.
	2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới.
	Qua bài viết này tôi mong muốn được trao đổi, chia sẻ cùng đồng nghiệp về những kinh nghiệm thực tế giảng dạy truyện cổ tích trong bộ môn Ngữ văn lớp 6. Nếu giải quyết được vấn đề đặt ra trong sáng kiến, người giáo viên Ngữ văn THCS sẽ giúp học sinh không chỉ biết cách khai thác, cảm nhận giá trị của các văn bản thuộc thể loại truyện cố tích mà còn rèn tư duy, đạo đức, nâng cao năng lực của học sinh; giúp học sinh có hứng thú, tích cực học tập bộ môn, có kĩ năng giao tiếp, nhận thức, quản lí, xử lí ... các tình huống trong học tập cũng như ngoài cuộc sống từ đó góp phần làm tăng hiệu quả, chất lượng giáo dục. 	
3. Phạm vi nghiên cứu của sáng kiến.
 	Phạm vi nghiên cứu của sáng kiến là giúp học sinh lớp 6 qua việc học truyện cổ tích ở bộ môn Ngữ văn lớp 6 để nâng cao năng lực và phẩm chất của người học sinh trong thời đại mới.
II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1. Cơ sở lí luận và thực tiễn.
a. Cơ sở lí luận
 	Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra 
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đầy đủ và tự do giá trị của mỗi cá nhân giúp cho con người có năng lực để cống hiến, đồng thời có năng lực để sống một cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc
Việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông là đổi mới đồng bộ các phương diện giáo dục từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đến cách thức đánh giá, nhằm thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học tương tác, giúp học sinh phát triển năng lực cá nhân, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, năng lực tự học, năng lực hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có tình cảm nhân văn và niềm vui, hứng thú trong học tập.
Luật Giáo Dục 2005 (Điều 5) qui định, “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên ”. Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát tri

Tài liệu đính kèm:

  • docSang kien Day truyen co tich theo dinh huong phat huy nang luc va pham chat cua hs_12871667.doc