Viết Báo cáo đánh giá ngoài

Viết Báo cáo đánh giá ngoài

Báo cáo có tính chất như một hướng dẫn, tức là giúp trường được đánh giá thấy được thực trạng của mình và có thể cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bảo đảm tính chỉnh thể; không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

 

ppt 11 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Viết Báo cáo đánh giá ngoài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIẾT BÁO CÁOĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Nguyễn Đại Dương 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
- Báo cáo kết quả khảo sát tại trường; 
- Phiếu đánh giá các tiêu chí; 
- Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; 
- Biên bản ghi nhớ nội dung làm việc của đợt khảo sát sơ bộ; 
- Báo cáo sơ bộ và bản nhận xét của từng thành viên về các tiêu chí; 
- Báo cáo tự đánh giá của trường. 
CẤU TRÚCCỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Tuân thủ theo mẫu quy định 
Đối với mỗi tiêu chí cần phải có các mục: 
1. Điểm mạnh 
2. Điểm yếu 
3. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục 
4. Những điểm chưa rõ 
5. Đánh giá tiêu chí . 
1. Các thành viên: 
- Viết báo cáo về các tiêu chí được phân công; 
- Góp ý, rà soát, chỉnh sửa báo cáo. 
2. Trưởng đoàn và thư ký: 
- Viết các phần khác của báo cáo; 
- Biên tập và hoàn thiện báo cáo. 
 TRÁCH NHIỆM VIẾT BÁO CÁO 
MỘT SỐ YÊU CẦU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẦN ĐẠT 
Rõ ràng và cụ thể trong đánh giá từng tiêu chí. Được phân tích thấu đáo để người đọc (không tham gia vào chuyến đánh giá) có thể hiểu và đồng ý với các nhận định của đoàn đánh giá ngoài. 
Nhất quán (không mâu thuẫn). 
MỘT SỐ YÊU CÂU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẦN ĐẠT 
Báo cáo có tính chất như một hướng dẫn, tức là giúp trường được đánh giá thấy được thực trạng của mình và có thể cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. 
Bảo đảm tính chỉnh thể; không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. 
M ỘT SỐ LƯU Ý 
 1. Bắt đầu dự thảo phần báo cáo của mình ngay sau khi được phân công đảm nhiệm các tiêu chí cụ thể. 
	Bổ sung, chỉnh sửa trong suốt chuyến khảo sát chính thức tại trường. 
M ỘT SỐ LƯU Ý 
2. Bám sát nội hàm của từng chỉ báo, tiêu chí để đánh giá việc tự đánh giá của nhà trường: 
	+ Đánh giá việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường có đúng và trúng hay không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào. 
 + Đánh giá kết quả tự đánh giá của nhà trường có thoả đáng hay không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào. 
M ỘT SỐ LƯU Ý 
3. Báo cáo phải là những nhận định, đánh giá của đoàn đánh giá ngoài. Không chỉ chép lại báo cáo tự đánh giá của nhà trường. 
4. Các nhận định, đánh giá phải trung thực, khách quan có căn cứ xác đáng. Các nhận xét bình luận phải mang tính xây dựng. 
5. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. 
M ỘT SỐ LƯU Ý 
6. Cân nhắc xem có vấn đề gì tế nhị cần phải được đề cập đến một cách khéo léo hay không 
7. Cân nhắc xem báo cáo có dễ hiểu đối với những người ở ngoài trường hay không (sẽ có nhiều đối tượng độc giả khác nhau). 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptviet_bao_cao_danh_gia_ngoai.ppt