Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học

Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học

Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức: Giúp học sinh rèn luyện thói quen, hành vi đúng chuẩn mực, biết hành động phù hợp với yêu cầu đạo đức xã hội, kế thừa phát triển truyền thống đạo đức dân tộc, giúp học sinh biết thực hiện văn hóa ứng xử, hành vi văn minh trong giao tiếp, xử lí các tình huống gần gũi với cuộc sống của các em

ppt 13 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 255Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 12 
Chuyên đề 
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học. 
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học. 
1. Dạy đạo đức cho học sinh và kết quả mong đợi của người thầy: 
2. Phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học: 
3. Các hình thức giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh : 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
1. Dạy đạo đức cho học sinh và kết quả mong đợi của người thầy: 
1. Về kiến thức : Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện các chuẩn mực đó (thực hiện các chuẩn mực đó thì có lợi gì ? Không thực hiện thì có hại gì ?). 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
1. Dạy đạo đức cho học sinh và kết quả mong đợi của người thầy: 
2 . Thái độ, tình cảm : Bồi dưỡng, giúp học sinh hình thành cảm xúc, tình cảm đạo đức tích cực, bền vững đảm bảo cho hành vi đạo đức luôn nhất quán với yêu cầu đạo đức, hình thành niềm tin, tạo ra động cơ đạo đức trong sáng trong việc thực hiện bổn phận đạo đức của mình. 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
1. Dạy đạo đức cho học sinh và kết quả mong đợi của người thầy: 
3 . Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức : Giúp học sinh rèn luyện thói quen, hành vi đúng chuẩn mực, biết hành động phù hợp với yêu cầu đạo đức xã hội, kế thừa phát triển truyền thống đạo đức dân tộc, giúp học sinh biết thực hiện văn hóa ứng xử, hành vi văn minh trong giao tiếp, xử lí các tình huống gần gũi với cuộc sống của các em 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
2. Phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học: 
 Phương pháp giáo dục đạo đức là cách thức hoạt động, giao lưu giữa giáo viên và học sinh; giữa học sinh và học sinh nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức. 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
2. Phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học: 
Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học hiện nay: Dạy học tích cực với những phương pháp, hình thức hoạt động nhẹ nhàng sinh động như: 
Trải nghiệm/chia sẻ. 
Thảo luận nhóm. 
Kể chuyện. 
Đóng vai. 
Làm bài tập 
Thực hành. 
Thi đố. 
. 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
3. Các hình thức giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh: 
3. 4 Giáo dục qua tiết chào cờ đầu tuần 
3.3 Thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm 
3. 5 Thông qua các biểu hiện về hành vi, lời nói, việc làm hàng ngày của giáo viên. 
3. 2 Thông qua việc phối hợp giưa gia đình, nhà trường và xã hội. 
3. 1 Thông qua việc dạy học các môn học: Đạo đức, Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử- Địa lý .. 
3. 6 Thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
3.7 Thông qua các sự kiện thời sự. 
3.8 Thông qua những câu chuyện về đạo đức lối sống của Bác Hồ. 
3.8 Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học 
thông qua những câu chuyện về đạo đức lối sống của Bác Hồ. 
3.8.1 . Các văn bản chỉ đạo: 
 Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Văn bản số 4188/GDĐT-VP ngày 05/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường, t ừ năm học 2016-2017. 
 Công văn 3917/GDĐT-CTTT ngày 18/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 từ năm học 2017-2018. 
 Kế hoạch số 22/KH-GDĐT ngày 30/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục, năm học 2017-2018. 
3.8 Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học 
thông qua những câu chuyện về đạo đức lối sống của Bác Hồ. 
3.8.2 . Thực hiện các chỉ đạo : 
- Trang bị và bổ sung bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” tại phòng thư viện, đặt ở vị trí thuận lợi để giáo viên và học sinh tham khảo, học tập. 
 Thông tin bộ tài liệu rộng rãi đến cha mẹ học sinh để trang bị cho con em trong việc học tập. 
 Tổ chức dạy tích hợp nội dung bộ tài liệu trong môn Đạo đức, các môn học có liên quan , tổ chức các HĐNGLL , sinh hoạt chủ nhiệm , hoạt động Đoàn, Đội 
 Từng trường Tiểu học đã thực hiện: 
3.8 Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học 
thông qua những câu chuyện về đạo đức lối sống của Bác Hồ. 
3.8.3 . Thực hiện dạy học tích hợp : 
3.8 Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học 
thông qua những câu chuyện về đạo đức lối sống của Bác Hồ. 
3.8.3 . Thực hiện dạy học tích hợp: 
** Lớp 5: 
- Bài 6, “ Cờ nước ta phải bằng cờ các nước ” phục vụ chủ đề “ Em yêu tổ quốc Việt Nam”. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptchuyen_de_giao_duc_dao_duc_loi_song_cho_hoc_sinh_tieu_hoc.ppt