SKKN Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày một đông hơn

SKKN Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày một đông hơn

PHẦN I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Tầm quan trọng của đề tài:

Thư viện trường học là một bộ phận cở sở vật chất trọng yếu, là trung tâm

sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất

lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây

dựng thói quen tự học cho học sinh.

Với nhà trường sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần

gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo

khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có

sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng

chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí ở

thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên

và học sinh trong nhà trường.

“.Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi

dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự

nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học.

Đồng thời, thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và

xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”.

Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học

tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy

và học tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học phải

được thường xuyên, liên tục, phải luôn luôn thay đổi cách phục vụ để thu hút

bạn đến với thư viện ngày càng nhiều.

pdf 17 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 1867Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày một đông hơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí ở 
thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên 
và học sinh trong nhà trường. 
 “...Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi 
dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự 
nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. 
Đồng thời, thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và 
xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”... 
 Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học 
tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy 
và học tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học phải 
được thường xuyên, liên tục, phải luôn luôn thay đổi cách phục vụ để thu hút 
bạn đến với thư viện ngày càng nhiều. 
2. Mục đích nghiên cứu đề tài: 
Đứng trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nào là 
games, chat..., nhiều trò chơi ngày càng da dạng, phong phú, hấp dẫn đã lôi 
cuốn giới trẻ vào tham gia rất nhiều. Vì vậy việc ham mê đọc sách đọc, báo của 
các em ngày càng hạn chế. 
 Trong nhiều năm qua, thư viện trường THCS của tôi đã luôn đổi mới 
công tác phục vụ bạn đọc nhằm mục đích lôi cuốn bạn đọc đến với thư viện 
ngày càng đông hơn, song việc ham muốn đọc sách của bạn đọc vẫn chưa đạt 
hiệu quả cao. 
 Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực tiễn thực trạng công 
tác thu hút bạn đọc tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày 
đông hơn” 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
3 
PHẦN II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1. Khái niệm: 
 Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu trong các yếu tố tạo thành thư 
viện. Vốn tài liệu chỉ thực sự phát huy được giá trị khi nó được bạn đọc sử dụng. 
Phục vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một thư viện nào. Hoạt động 
của thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền giới thiệu và đưa ra phục vụ các dạng 
tài liệu, giúp đỡ người tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu một 
cách thích hợp. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên 
quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin 
tra cứu. 
2. Vị trí: 
* Thư viện là chiếc cầu nối giữa tài liệu sách báo với bạn đọc. 
* Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để 
phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, 
học sinh trong việc dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, 
đọc. Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. 
 Vì vậy công tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy 
và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục 
tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. 
3. Tầm quan trọng: 
Muốn thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày một đông hơn, bản thân 
người thủ thư cần làm tốt công tác phục vụ bạn đọc. Bởi vì công tác phục vụ bạn 
đọc là then chốt trong hoạt động của thư viện. 
* Phục vụ bạn đọc là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi 
hình thức, nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và 
học sinh. 
* Là công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại đều 
có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc. 
* Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải 
xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để mượn đọc có dễ dàng 
và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào 
đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây 
thói quen đọc sách ra sao. 
Để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông cần đảm bảo các nội dung 
công tác phục vụ bạn đọc: 
- Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc. 
- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện 
- Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện 
- Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu 
- Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu 
- Hướng dẫn phương pháp đọc sách 
- Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
4 
II. THỰC TRANG VẤN ĐỀ: 
1. Những nét khái quát về trường tôi: 
- Trường được thành lập từ năm 1992 
- Thư viện có phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách 
- Thư viện trường đạt chuẩn 
2. Thực trạng: 
a.Thuận lợi: 
- Phụ trách thư viện nhiệt tình, năng nổ, hòa nhã, vui vẻ, thường xuyên quan tâm 
đến công tác bạn đọc. Luôn đổi mới hình thức phục vụ vì vậy bạn đọc rất ham 
muốn đến thư viện. 
- Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Tích 
cực tham mưu các nhà hảo tâm hỗ trợ sách cho thư viện. Luôn quan tâm đến 
công tác tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách, báo, công tác phục vụ bạn đọc. 
b. Hạn chế: 
- Do điều kiện kinh phí còn hạn chế nên việc bổ sung vốn tài liệu hằng năm ít, vì 
vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn đọc tới thư viện. 
3. Đối tượng khảo sát thực nghiệm: 
Hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện trường tôi. 
4. Phương pháp nghiên cứu: 
- Điều tra thăm dò số liệu 
- Hệ thống biểu bảng 
- Tổ chức chuyên đề ngoại khóa. 
5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu: 
- Năm học 2014-2015 
- Năm học 2015-2016 
- Học kì I năm học 2016-2017 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
5 
III. MỘT VÀI GIẢI PHÁP QUAN TRONG NHẰM THU HÚT BẠN ĐỌC 
ĐẾN THƯ VIỆN MỖI NGÀY MỘT ĐÔNG HƠN 
* Biện pháp 1: Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây 
dựng vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. 
Ngay từ đầu năm học, thư viện trường THCS Lệ Chi đã phát phiếu nhu cầu 
đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh, từ đó cán bộ thư viện 
đã phân loại hiệu quả và đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. 
Không chỉ có vậy cán bộ thư viện còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của 
Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh. 
Kết quả : 
Thể loại truyện Số lượng Tỷ lệ 
Cổ tích 365 75,9% 
Truyện vui bốn phương 420 90% 
Truyện Bác Hồ 232 50% 
Truyện danh nhân 320 68,2% 
* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh 
- Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải 
nêu lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian 
đọc. 
- Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đọc sách trên cơ sở nghiên cứu chương trình 
học của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh. 
- Đến trước thi học kỳ chừng một tháng tôi tiến hành giới thiệu cho các em 
mượn các loại sách như: Giải bài tập, câu hỏi ôn tập, một số đề kiểm tra...Vì vậy 
việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các 
em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. 
Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách là một biện pháp rất tốt để học sinh mở 
rộng kiến thức đạt hiệu quả cao. Kế hoạch này phải được triển khai từ trước năm 
học. 
* Biện pháp 3: Đổi mới và mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc 
nhằm phát huy tác dụng của sách báo đối với chất lượng giáo dục của nhà 
trường là phát triển vòng quay của sách. 
Bên cạnh các hình thức phục vụ truyền thống thư viện sáng tạo ra nhiều 
hình thức phục vụ bạn đọc hiệu quả: 
- Tổ chức phục vụ cho các em đọc sách báo tại thư viện trong những buổi học 
thể dục, học tin, học phụ đạo hay các em đi lao động, tập huấn Đội...Trong 
những lần đọc sách như thế này cán bộ thư viện dàn xếp thời gian tổ chức ra 
những câu đố vui cho các em giải với mục đích tạo cho các em có thêm khả 
năng tư duy. 
- Cứ vào đầu tuần cán bộ thư viện đưa xuống từng lớp cho các em mượn về nhà 
và như thế sách được luôn hồi từ lớp này sang lớp khác để các em có thời gian 
đọc thêm. 
Ví dụ: Sáng thứ hai, tuần I của tháng cán bộ thư viện cho cộng tác viên lớp 6A, 
6B lên phòng thư viện nhận sách về phát cho lớp. Hết tuần, hai lớp nộp lại, qua 
tuần II sách của lớp 6A chuyển qua lớp 6B và ngược lại. 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
6 
* Biện pháp 4: Sáng tạo nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền 
giới thiệu sách báo tài liệu. 
- Trước đây, thư viện chỉ giới thiệu sách trên bảng. Nay đã giới thiệu trong các 
buổi sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu dưới cờ, thông qua chương trình phát 
thanh măng non của nhà trường... Nhờ thay đổi hình thức này mà thư viện đã 
thu hút được rất nhiều giáo viên, học sinh đến mượn sách, báo. Cán bộ thư viện 
đã gợi mở, hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung từng cuốn sách, nói 
rõ tác dụng nghệ thuật cũng như tác dụng đạo đức nhằm gây hứng thú trong độc 
giả, khơi dậy sự tò mò cho người đọc, để giáo viên tích cực tìm tài liệu đọc sách 
báo ở thư viện nhà trường. 
- Thư viện thường xuyên tổ chức giới thiệu cho học sinh những cuốn sách có nội 
dung về các ngày lễ kỉ niệm lớn như: 20/10, 20/11, 22/12, 09/1, 3/2, 26/3, để 
các em tìm hiểu. Đồng thời qua đó giáo dục cho các em hiểu biết thêm về truyền 
thống của dân tộc ta qua các ngày lễ. 
 Ngoài các biện pháp trên, cuối năm cán bộ thư viện tham mưu nhà trường 
khen thưởng cho các cá nhân hoặc tập thể lớp có nhiều đóng góp cho thư viện. 
Từ đó khích lệ tinh thần đọc sách cho các em. 
* Biện pháp 5: Thường xuyên tham mưu với Ban Giám hiệu để đầu tư 
cơ sở vật chất 
Cơ sở vật chất, vốn tài liệu là một trong các nhân tố quyết định làm nên một 
môi trường Thư viện thân thiện, kích thích bạn đọc phát triển văn hóa đọc trong 
tình hình hiện nay, thu hút bạn đọc ngày càng đông đảo đến sinh hoạt tại thư 
viện. 
Để kho sách ngày một phong phú, đa dạng, đồng thời giáo dục cho học sinh 
ý thức xây dựng thư viện, biết bảo vệ, quý trọng sách báo, hòa nhập và tôn 
trọng bạn bè, tập thể thư viện đã xây dựng kế hoạch và báo cáo Ban giám hiệu 
và các đoàn thể trong trường phát động phong trào "Góp một cuốn sách để đọc 
nhiều cuốn sách". Năm học 2015-2016, học sinh trong trường đã quyên góp 382 
cuốn sách, truyện các loại. Trường cũng phát động quyên góp sách của giáo 
viên, nhân viên nhà trường, góp sách từ Hội Cha mẹ học sinh. Nhờ hoạt động 
này mà mặc dù kinh phí dành cho việc mua sách báo của trường trung học cơ sở 
rất hạn hẹp, nhưng tủ sách của trường luôn được bổ sung phong phú, ngày một 
đầy đủ hơn. 
 * Biện pháp 6: Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo thư viện 
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo không chỉ bạn đọc nắm được kĩ năng đọc 
sách báo đơn giản mà nhằm mục tiêu giáo dục nhất định. Thư viện cần xác định 
nhiệm vụ cụ thể đối với từng lứa tuổi, từng nhóm, thậm chí đối với từng học 
sinh cá biệt. Học sinh lớp 6 mới vào trường được thủ thư phối hợp với giáo viên 
chủ nhiệm tổ chức, tham quan và làm quen với thư viện. Học sinh được giới 
thiệu và hệ thống thư mục, cách sử dụng mục lục để mượn sách, báo, nội quy 
phòng đọc. Ngoài ra, cán bộ thư viện hướng dẫn các em cụ thể, trực tiếp vào 
các môn học của các em. Thông qua các giờ đọc sách, cán bộ thư viện định 
hướng học sinh đọc và ghi chép lại những thông tin thu hoạch được vào một 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
7 
quyển sổ nhỏ... Đó chính là tài liệu cần thiết khi các em làm bài kiểm tra thường 
xuyên và kiểm tra định kì của mình. Nhờ thế kết quả học tập của các em ngày 
càng được nâng cao rõ rệt. Kết quả giáo dục hai mặt của toàn trường được nâng 
cao dần trong từng năm học. 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
8 
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
Thông qua các hình thức trên, trong những năm gần đây thư viện trường đã 
thu được kết quả tương đối khả quan. Số lượng học sinh vào thư viện đã trở nên 
thường xuyên, liên tục. Nếu thời gian đầu số lượng giáo viên và học sinh đến 
thư viện rất ít thì đến nay giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện. Việc 
tự đọc, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu đã trở thành thói quen. 
Đối với giáo viên, việc đọc sách đã có tác dụng tốt trong công tác giảng 
dạy, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Qua hội thi giáo viên giỏi cấp 
huyện hàng năm đều có giáo viên đạt giải cao. 
Từ khi áp dụng sáng kiến trên hiệu quả công tác bạn đọc đến với thư viện 
của trường THCS tôi trong hai năm học gần đây được nâng cao rõ rệt. 
Bạn đọc Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện 
 Năm học 2015 -2016 
Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện 
Năm học 2016-2017 
GV 95% 100% 
HS 70% 85% 
CB, CNV 75% 100% 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
9 
PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
I. KẾT LUẬN: 
1. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm: 
Trên đây là những giải pháp mà thư viện trường tôi thực hiện, có lẽ chưa phải 
là mới đối với các thư viện khác nhưng với tôi thì đây là những biện pháp khá 
hiệu quả và đơn giản. Bằng cách làm trên thư viện trường tôi đã thúc đẩy phong 
trào đọc sách báo, tạp chí, tra cứu tài liệu, giúp cho các em học sinh học giỏi 
hơn, các em tự tìm cho mình một phương pháp tự học với niềm đam mê thực sự, 
góp phần nâng cao kết quả học tập và giáo dục toàn diện. Phong trào đọc sách, 
báo ở thư viện đã thực sự thu hút các em giúp cho vốn tài liệu được luân chuyển 
thường xuyên. Đồng thời cùng với sự trợ giúp đắc lực của các em trong tổ cộng 
tác viên thư viện, hoạt động của thư viện ngày càng hiệu quả hơn, phong phú và 
hấp dẫn hơn. Là cầu nối giữa thư viện với các em học sinh để các em thấy rằng 
thư viện trường tôi là một ngôi nhà tri thức chung của tất cả mọi người. 
Những kết quả đạt được của thư viện trường mới chỉ là bước đầu nhưng nó 
rất thiết thực và bổ ích đối với không ít các thư viện trong điều kiện như thư 
viện trường tôi. Tôi thấy cần cố gắng hơn nữa, tiếp thu những sáng kiến kinh 
nghiệm của thư viện trường bạn, vận dụng sáng tạo trong công việc của mình để 
ngày càng thu hút bạn đọc đến với thư viện. 
2.Bài học kinh nghiệm: 
Trong công tác thư viện việc thu hút bạn đọc nói chung và học sinh THCS 
nói riêng có thói quen đến thư viện mượn đọc sách là việc làm cấp thiết không 
thể xem nhẹ trong ngành giáo dục. Vì thế nhân viên thư viện cần tăng cường vận 
động giáo viên và học sinh đến thư viện đọc sách nhiều hơn. 
- Nhà trường cần đưa ra chỉ tiêu số bản sách giáo viên mượn đọc đưa vào chỉ 
tiêu thi đua cuối năm. 
- Luôn bổ sung sách mới và giới thiệu sách theo chủ đề hàng tháng, hàng quý để 
thu hút bạn đọc đến thư viện. 
- Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, tìm nguồn quỹ để bổ sung sách mới 
hàng năm. 
- Để thu hút bạn đọc đến thư viện thì người cán bộ thư viện phải ra sức rèn 
luyện, tu dưỡng về mọi mặt, phải là một tấm gương tốt về việc tự học tự bồi 
dưỡng. Nhanh nhạy, kịp thời phát hiện ra nhiều sách, báo mới, hay phục vụ bạn 
đọc xứng đáng là “ linh hồn’’ thư viện. Có như vậy thì thư viện mới có khả năng 
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của giáo viên và học sinh , thư viện mới phát 
huy được tác dụng, mới thực sự là một phương tiện giáo dục không thể thiếu 
được trong nhà trường. 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
10 
II. KIẾN NGHỊ: 
Nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông , tôi có một số kiến nghị như 
sau: 
- Nhà trường cần đầu tư kinh phí cho hoạt động thư viện. 
- Cho cán bộ thư viện trường học được thường xuyên mở lớp tập huấn về 
nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách thư viện để các cán bộ thư viện giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm. 
 Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu 
nhà trường cùng Ban lãnh đạo các cấp các ngành tạo điều kiện để tôi hoàn thành 
công việc của mình. 
Do điều kiện và khả năng hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những 
thiếu sót. Kính mong quý thầy cô tham gia ý kiến đóng góp để đề tài được hoàn 
thiện hơn 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
11 
 PHẦN IV. PHỤ LỤC, BÀI GIỚI THIỆU SÁCH MINH HỌA 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỨNG THÚ ĐỌC CỦA HỌC SINH 
Em hãy đánh dấu x vào ô trống các thể loại truyện mà em thích 
 Cổ tích 
 Truyện tranh 
 Truyện Bác Hồ 
 Truyện danh nhân 
 Truyện lịch sử 
 Truyện KHTN 
 Truyện văn học 
Em hãy giải thích vì sao em thích các truyện đó ? 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
12 
Giới thiệu sách: KỂ CHUYỆN SỨ THẦN VIỆT NAM 
Biên soạn: Nguyễn Lan Phương 
Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin 
Ngày giới thiệu : 2.10.2016 
Kính thưa các thầy cô giáo! Các em học sinh yêu quý! 
Trong việc bang giao của các triều đại phong kiến nước ta với các nước 
láng giềng, đặc biệt là láng giềng phương Bắc, ngoài những việc về lễ nghi thì 
công việc ngoại giao quan trọng nhất là giải quyết những tranh chấp về đất đai, 
đấu tranh giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ không để cho lấn chiếm vùng biên giới của 
nước ta, hoặc xin hoãn binh, hoặc giải quyết những hậu quả chiến tranh, duy trì 
hòa bình... Đó là những việc lớn liên quan đến an nguy của đất nước. 
Để giải quyết những vấn đề đó, vai trò của các sứ thần xưa vô cùng quan 
trọng. Họ phải có tầm hiểu biết hơn người, tài ứng đối sắc sảo và nghệ thuật 
ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt để chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành 
an. Nhất cử nhất động của họ đều ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả dân tộc. 
Trong lịch sử bang giao, những sứ thần Đại Việt luôn chứng tỏ cho Thiên 
triều thấy tầm vóc của một quốc gia bé nhỏ. Họ không những làm cho quan 
quân triều đình phương Bắc kinh ngạc và khâm phục mà còn làm thay đổi cả 
một quan niệm đầy khinh mạn của nước lớn đối với nền văn hóa của nước Đại 
Việt. 
Cuốn sách “Kể chuyện sứ thần Việt Nam” sẽ giúp độc giả có một cái 
nhìn xuyên suốt về lịch sử bang giao của dân tộc với những nguyên tắc bất di 
bất dịch: giữ vững chủ quyền lãnh thổ, danh dự quốc gia bằng nghệ thuật đàm 
phán thông minh, chính sách mềm dẻo và linh hoạt. 
Mời các bạn độc giả hãy đến thư viện nhà trường để đọc cuốn sách này 
nhé! 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn 
13 
Kính thưa các thầy cô giáo! Các em học sinh thân mến! 
Sau đây tôi xin giới thiệu cuốn sách: 
 Đọc hơn vạn cuốn sách Hạ bút như có thần – Kể chuyện gương hiếu học 
Nhà xuất bản Văn học - năm 2014 
 Cuốn sách “Đọc hơn vạn cuốn sách Hạ bút như có thần – Kể chuyện gương 
hiếu học”sẽ giới thiệu đến các bạn những tấm gương chăm học trên khắp thế 
giới, để từ đó nâng cao ý thức và hoàn thiện bản thân mình. 
Nội dung cuốn sách kể về rất nhiều Tấm gương hiếu học, chăm học đã nổi tiếng 
khắp thế giới với tài năng và sự cống hiến của mình, đã góp phần xây dựng quê 
hương đất nước, tiêu biểu như: 
Khổng Tử - "Học không biết chán, dạy không biết mệt" 
Trương Trọng - Đối đáp ở kinh đô nhà Hán 
Lý Bạch - Học mài sắt thành kim 
Đỗ Phủ - Đọc hơn vạn quyển sách, hạ bút như có thần 
Trạng nguyên Quan 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfskkn_mot_vai_giai_phap_quan_trong_nham_thu_hut_ban_doc_den_t.pdf