SKKN Một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn của trường THPT số 3 – Bảo Thắng trong năm học 2013 - 2014

SKKN Một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn của trường THPT số 3 – Bảo Thắng trong năm học 2013 - 2014

Victor Hugo đã từng nói: “Nếu bạn biết lập kế hoạch cho những việc cần làm trong ngày và thực hiện theo đúng kế hoạch đó thì bạn sẽ tìm thấy được ngọn đèn soi đường để sẵn sàng tiến bước”.

Như vậy có thể khẳng định lập kế hoạch hoạt động cho tổ chuyên môn là rất quan trọng. Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

 Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn trong nhà trường là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ chuyên môn và định ra những giải pháp để thực hiện có kết quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu đó. Khi xác định các mục tiêu nhiệm vụ, cần đưa ra những chỉ tiêu, xác định mức độ, các chỉ tiêu phải được định lượng và biểu thị cụ thể bằng những con số, tỷ lệ % .

Như vậy, kế hoạch tổ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Khi xây dựng cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện về cơ sở vật chất và thực tiễn học sinh trong tổ. Trong kế hoạch tổ chuyên môn thì nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là một phần quan trọng. Nội dung này phải thể hiện được những công việc cần làm cho cả năm học và bổ sung những vấn đề nhà trường chỉ đạo hoặc nảy sinh như tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau mỗi lần kiểm tra định kì; dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, những vấn đề giáo viên chưa nắm vững hoặc gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy đặc biệt quan tâm đến những giáo viên mới ra trường hoặc năng lực chuyên môn còn hạn chế.

 

doc 15 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 16/08/2023 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn của trường THPT số 3 – Bảo Thắng trong năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác của nhà trường;
b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành; 
c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;
d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Như vậy tổ chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học gồm: Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định, là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.
Tổ chuyên môn trong trường trung học có vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ rất quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy và học. Để thực hiện thành công những vấn đề đó đều phải thông qua hoạt động thực tiễn của người tổ trưởng và các thành viên trong TCM. Do vậy, người tổ trưởng cần phải nhận thức sâu sắc, đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, có đầy đủ phẩm chất và năng lực và biết quản lý tổ một cách khoa học.
1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn(TTCM)
Người TTCM có nhiệm vụ thực hiện các nội dung ở điều 16 của Điều lệ trường Trung học. Trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT và kế hoạch năm học của nhà trường. Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối.
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định.
Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên(thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...). Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định.
Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi TTCM phải nắm thật rõ về tổ viên của mình, về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).
Ngoài ra quản lý học tập của  học sinh, quản lý cơ sở vật chất của tổ chuyên môn và các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).
Nhiệm vụ của TTCM rất đa dạng, phong phú nhiều công việc, không ít những khó khăn. Các loại công việc là sự kết hợp chuyên môn với công tác quản lý. Tổ trưởng vừa có trách nhiệm với các thành viên trong tổ, vừa có trách nhiệm trước lãnh đạo trường. 
Quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn: Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ: lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, triệu tập, hội ý, họp tổ. Quyền quyết định các nội dung sinh hoạt tổ trên cơ sở các kế hoạch. Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên trong tổ, giúp Hiệu trưởng có cơ sở đánh giá giáo viên một cách chính xác. Quyền được tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn có liên quan đến chương trình của các môn của tổ khi cấp trên tổ chức. Quyền được ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức, được hưởng các chế độ chính sách về mặt vật chất và tinh thần theo các văn bản pháp luật hiện hành. Quyền tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề về chuyên môn. là một trong những thành viên chính thức của hội đồng thi đua khen thưởng.
	Như vậy, cần xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của TTCM để góp phần cho hoạt động tổ chuyên môn có chất lượng và hiệu quả. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn đặc biệt là các buổi SHCM phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất, năng lực và tính năng động của người TTCM.
2. Thực trạng buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường
 	2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường
	Năm học 2013 - 2014 trường THPT số 3 – Bảo Thắng gồm có 15 lớp với 500 học sinh và 42 cán bộ giáo viên nhân viên được biên chế thành 04 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD có 10 thành viên; Tổ Toán lý 10 thành viên; Tổ Hóa – Sinh – Tin có 9 thành viên; Tổ Ngoại ngữ - TD – KTCN 
có 8 thành viên; Tổ Văn phòng 5 thành viên. 
Năm học 2012 – 2013 nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực ngay từ đầu năm học trong công tác giáo dục toàn diện học sinh nên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh được nâng lên rõ rệt so với năm học trước cụ thể:
 Tỷ lệ HS đạt học lực giỏi đạt 3,4% ( năm học trước đạt 1,79%); tỷ lệ học sinh đạt học lực khá là 39,4% (năm học trước là 30,28%); học lực trung bình đạt 44,2% (năm trước đạt 50,79%); học lực yếu kém còn: 13%, (năm học trước là 15,7%).
Về xếp loại hạnh kiểm: khá, tốt đạt 94%, năm học trước là 92%; Hạnh kiểm yếu còn: 1,8% so với năm học trước là 3,0 %.
Kết quả duy trì tỷ lệ chuyên cần: 97%
Số lượng học sinh giảm: 39 (trong đó bỏ học 16 chiếm 3%) giảm hơn so với năm học trước, giảm 66 HS ( trong đó bỏ học 35 chiếm 7%)
Kết quả thi HSG cấp tỉnh: có 8 học sinh thi đạt giải trong đó có 02 HS được lọt vào vòng 2 để tiếp tục ôn tập để tham gia thi chọn đội tuyển Quốc gia.
Kết quả thi tốt nghiệp: đạt 93,25%, trong đó có 02/161 HS đạt loại giỏi (1,25 %); 34/161 HS đạt loại khá (21,0%)
Kết quả thi đại học, cao đẳng: điểm trung bình thi đại học đạt 12,45 điểm xếp thứ 8/ toàn tỉnh ( nếu tính điểm học sinh thi đủ cả 03 môn thì xếp thứ 7), và là 01 trong 05 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh tăng bậc so với năm 2012.
Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có 9 đồng chí cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 22 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể đều được đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh.
Kết quả trên chưa phải là cao so với nhiều trường THPT, nhưng với một nhà trường mới thành lập được hơn 10 năm. Đó cũng là những kết quả đáng khích lệ của thầy và trò nhà trường. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của đội ngũ quản lý, các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là tập thể thầy cô giáo và học sinh của nhà trường. Tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả bước đầu, cán bộ quản lý, giáo viên và tập thể nhà trường cần phải cố gắng tìm giải pháp tốt hơn nữa để đưa nhà trường phát triển đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của địa phương trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong sinh hoạt chuyên môn
Thuận lợi: Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng và cơ cấu, đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Cơ sở vật chất nhà trường được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giảng dạy hiện nay ở các nhà trường phổ thông.
Các buổi SHCM nhà trường được lãnh đạo nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao. Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn cũng đã cố gắng quản lý, điều hành tổ chuyên môn tương đối tốt.
Nội dung các buổi SHCM thường được thực hiện 2 nội dung chủ yếu: tổ chức sinh hoạt theo các chuyên đề và dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm về bài dạy.
Ở nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề: SHCM bao gồm việc đánh giá công việc tháng, kế hoạch tháng tiếp theo; triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên, của nhà trường. Bên cạnh đó là việc tổ chức trao đổi, thảo luận, học tập các nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ năm học và đặc điểm tình hình cũng như điều kiện thực tế của mỗi nhà trường như: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm dạy một dạng bài, kiểu bài nào đó, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém... Những nội dung này thường được giao cho các giáo viên có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt xây dựng thành các báo cáo chuyên đề trong các buổi SHCM.
Nội dung sinh hoạt thứ hai là dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm về giờ dạy, được nhà trường tổ chức thường xuyên hơn. Trong mỗi buổi dự giờ có sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng và giáo viên trong tổ. Sau dự giờ tổ chuyên môn tiến hành thảo luận rút kinh nghiệm và đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên. 
Cả hai nội dung trên một số tổ chuyên môn đã thực hiện khá tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường.
 Tuy vậy, SHCM hiện nay còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cần phải thay đổi đó là:
Chất lượng các buổi SHCM chưa cao. Nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa được chú trọng, đối với công tác dự giờ và đặc biệt là việc trao đổi rút kinh nghiệm tiết học giáo viên cũng không mấy hứng thú nên buổi thảo luận thường trầm lắng, ít ý kiến phát biểu. 
	Hoặc ở một số tổ chuyên môn nội dung một buổi sinh hoạt chuyên môn thực hiện chưa đúng quy trình, chuẩn bị nội dung sinh hoạt của tổ trưởng chưa chu đáo. Trong buổi họp tổ chủ yếu tổ trưởng đánh giá, triển khai, còn ý kiến thảo luận của các thành viên trong tổ rất ít. Do đó dẫn đến các buổi SHCM chất lượng chưa cao thường mang tính hình thức, chiếu lệ, thời gian dành cho buổi SHCM còn ít.
	3. Một số biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn. 
3.1. Bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
3.1.1. Ý nghĩa, tác dụng
Hoạt động chuyên môn trong nhà trường chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, trong đó tổ chuyên môn là một tổ chức đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Thế nên vai trò của tổ trưởng chuyên môn là người trục tiếp quản lí nhiều mặt hoạt động của giáo viên và cả khối lớp, là người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh trong tổ của mình. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm học, sau khi đã cân nhắc kĩ càng, tôi tham mưu với Hiệu trưởng để chọn ra được những tổ trưởng thật sự đáp ứng được các yêu cầu công tác. 
Muốn chỉ đạo tốt hoạt động của tổ, giáo viên có năng lực quản lý được chọn tổ trưởng phải đảm bảo: Tổ trưởng phải là người có tâm với nghề, nhiệt tình trong công tác, chấp hành tốt các quy định của ngành, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tổ trưởng phải có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, làm việc luôn có kế hoạch. 
Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.
Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với học sinh. 
3.1.2. Nội dung bồi dưỡng 
Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn bao gồm; Bồi dưỡng năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo chuyên môn trong tổ thực hiện và kiểm tra đánh giá thường xuyên. Đó là các kiến thức, kĩ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ theo năm học, tháng, tuần; bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra nội bộ. Bồi dưỡng những kĩ năng tổ chức, sắp xếp nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cho cả năm học, cho từng buổi cụ thể. Bồi dưỡng năng lực tổ chức, điều hành một buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức một chuyên đề, một buổi ngoại khóa, bồi dưỡng giáo viên trong tổ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ đúng người, đúng việc; kiểm tra, đôn đốc để điều chỉnh và giúp đỡ giáo viên một cách kịp thời; Bồi dưỡng kĩ năng đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
	Yêu cầu tổ trưởng nắm vững các văn bản chỉ đạo, của Đảng, Nhà nước, Bộ, Sở về chủ trương phát triển giáo dục đào tạo. Nắm được nhiệm vụ trọng tâm năm học, Chỉ thị của Bộ Giáo dục, của tỉnh về hướng dẫn nhiệm vụ năm học. Hiểu được mục tiêu phát triển của nhà trường, nắm được chủ trương, chính sách, tình hình địa phương. Đặc biệt nắm vững chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản các môn học trong tổ phụ trách dựa trên nguyên tắc tự bồi dưỡng là chính.
3.2. Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng kế hoạch năm học tổ chuyên môn
3.2.1. Ý nghĩa, tác dụng
Victor Hugo đã từng nói: “Nếu bạn biết lập kế hoạch cho những việc cần làm trong ngày và thực hiện theo đúng kế hoạch đó thì bạn sẽ tìm thấy được ngọn đèn soi đường để sẵn sàng tiến bước”.
Như vậy có thể khẳng định lập kế hoạch hoạt động cho tổ chuyên môn là rất quan trọng. Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.
 Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn trong nhà trường là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ chuyên môn và định ra những giải pháp để thực hiện có kết quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu đó. Khi xác định các mục tiêu nhiệm vụ, cần đưa ra những chỉ tiêu, xác định mức độ, các chỉ tiêu phải được định lượng và biểu thị cụ thể bằng những con số, tỷ lệ % ...
Như vậy, kế hoạch tổ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường. Khi xây dựng cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường, tình hình đội ngũ giáo viên, điều kiện về cơ sở vật chất và thực tiễn học sinh trong tổ. Trong kế hoạch tổ chuyên môn thì nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là một phần quan trọng. Nội dung này phải thể hiện được những công việc cần làm cho cả năm học và bổ sung những vấn đề nhà trường chỉ đạo hoặc nảy sinh như tăng cường biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu sau mỗi lần kiểm tra định kì; dạy học theo nhóm đối tượng học sinh, những vấn đề giáo viên chưa nắm vững hoặc gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy đặc biệt quan tâm đến những giáo viên mới ra trường hoặc năng lực chuyên môn còn hạn chế. 
3.2.2. Qui trình xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn thực hiện qua 5 bước
- Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học (Thu thập, xử lý thông tin: Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm học mới: Xây dựng yêu cầu, các chỉ tiêu: Xác định các biện pháp: Dự kiến công việc, thời gian)
- Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng 	góp của tập thể
- Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch
- Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch năm học của tổ chuyên môn cho Hiệu trưởng phê duyệt
- Bước 5: Công bố và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của tổ chuyên môn tới toàn thể giáo viên trong tổ chuyên môn.
	3.2.3. Nội dung bản kế hoạch tổ chuyên môn
	Trường:. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Tổ:.. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----------------	----------------
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
	Năm học:.
	--------------------
	Căn cứ thực hiện:.( gồm các văn bản hướng dẫn năm học của Bộ, Sở, kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường)
	1. Đặc điểm tình hình ( kết quả đạt được năm học trước, những khó khăn thuận lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học này của tổ chuyên môn gồm đội ngũ, cơ sở vật chất, học sinh)
	2. Mục tiêu ( Mục tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể, lĩnh vực tạo chuyển biển của tổ chuyên môn cần căn cứ lĩnh vực tạo chuyển biến của nhà trường)
	3. Nội dung và biện pháp thực hiện:
	3.1. Thực hiện chương trình dạy học
	- Nội dung thực hiện ( Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạy học theo đối tượng, thực hiện phân phối chương trình,.)
	- Biện pháp thực hiện( Mỗi nội dung gắn với biện pháp cụ thể)
	3.2. Thực hiện đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá.
	- Nội dung:
	- Biện pháp:
	3.3. Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên
	- Nội dung:
	- Biện pháp thực hiện:
	.
	4. Tổ chức thực hiện
	- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:
	- Nhóm trưởng chuyên môn:
	- Giáo viên:
	Nơi nhận: 	TT CHUYÊN MÔN
	- BGH(B/c)
	- Tổ chuyên môn, Gv(T/h)
	- Lưu tổ
	PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
3.3. Hướng dẫn tổ trưởng nội dung, quy trình buổi sinh hoạt chuyên môn. 
	3.3.1. Ý nghĩa, tác dụng
	Giúp cho lãnh đạo nhà trường quản lý về mặt thời gian cũng như nội dung của buổi SHCM, từ đó dễ dàng trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn và nắm bắt tình hình tổ chuyên môn. 
Giúp cho đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn định hình rõ những nội dung, quy trình cần phải thực hiện trong một buổi SHCM, điều hành buổi SHCM đi đúng hướng tránh lan man, không đi vào trọng tâm của buổi SHCM. Để chuẩn bị cho cuộc họp tổ chuyên môn đạt kết quả tốt, trước cuộc họp tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công tác tổ trong tháng qua một cách cụ thể rút ra được những mặt mạnh, những nhược điểm, có bài học kinh nghiệm cần khắc phục, những công việc thường xuyên, đột xuất. Sau đó tổ trưởng chuyên môn đề ra dự thảo kế hoạch hoạt động của tháng này dựa trên kế hoạch hoạt động tháng của nhà trường, chuyên môn và đoàn thể. Tổ trưởng phải chủ động thiết kế nội dung dựa trên kế hoạch của trường và tình hình thực tế của tổ để đảm bảo tính kế hoạch chung. Coi trọng sự chủ động, sáng tạo của tổ trưởng và giáo viên trong tổ.
	3.3.2. Nội dung, quy trình buổi SHCM
Sinh hoạt chuyên môn thường kì: Thực hiện 3 phần 
Phần 1. Đánh giá công tác tháng và triển khai kế hoạch tháng tới ( Khoảng 40 phút)
Tổ trưởng thông qua nội dung họp tổ. Đánh giá công tác tháng trước những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện chuyên môn: Thực hiện chương trình, thực hiện giảng dạy chính khóa, dạy học theo đối tượng, đổi mới phương pháp, thực hiện quy chế chuyên môn ra vào lớp, vào điểmthực hiện hồ sơ chuyên môn, sử dụng thiết bị dạy học, bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng mũi nhọn.
Các thành viên tổ chuyên môn lần lượt báo cáo thực hiện chương trình, công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ giáo dục khác.
Tổ trưởng triển khai kế hoạch tháng tiếp theo: Công tác dạy và học, công tác bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng mũi nhọn...
Phần 2. Thảo luận: Tổ trưởng + giáo viên đưa giải pháp về các vấn đề đưa ra trong cuộc họp phần 1( 60 phút)
Tổ trưởng điều hành để từng giáo viên đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp, công tác bồi dưỡng học sinh, công tác kiểm tra đánh giá (nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả) ( Các nội dung này tổ trưởng phải là người định hướng nội dung để thành viên trong tổ phát biểu, tập trung những đồng chí giáo viên còn yếu chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên mới ra trường)
Sau khi các thành viên trong tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống nhất bổ sung vào biên bản tổ và đó là nghị quyết của tổ, mọi thành viên trong tổ phải thực hiện.
Tổ chức rút kinh nghiệm các tiết hội giảng, các tiết dự giờ thăm lớp cách tỉ mỉ, cụ thể đi sâu đánh giá nhận xét về khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, những khó khăn của học sinh trong học tập, những lỗi học sinh gặp phải trong tiếp thu kiến thứcTừ đó mỗi giáo viên, tổ, nhóm chuyên môn điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức, sử dụng thiết bị dạy học vào giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.
 Phần 3: Tổ trưởng thông báo nội dung khác ( 10 phút).
Triển khai văn bản chuyên môn cấp trên, của nhà trường - phân công người thực hiện, thời gian hoàn thành; văn bản tuyên truyền khác ( nếu có)
 Mời Lãnh đạo có ý kiến (nếu có thành viên Ban giám hiệu dự).
 Thư ký tổ thông qua biên bản.
Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề:
	Chuyên đề là vấn đề chuyên môn được nghiên cứu sâu cả về lí luận và thực tiễn, được xem xét toàn diện và thực hiện trong một thời gian tương đối dài, các biện pháp đưa

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_doi_moi_nang_cao_chat_luong_cac_buoi_s.doc