Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy văn bản “ Vợ nhặt” của Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 12- Ban cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy văn bản “ Vợ nhặt” của Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 12- Ban cơ bản

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Lý do chọn đề tài

Từ năm 2012, việc dạy học tích hợp đã được triển khai. Việc xây dựng

chương trình môn học tích hợp giúp học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ

năng của nhiều lĩnh vực chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong

học tập và đời sống, qua đó giúp học sinh phát triển được những phẩm chất và

năng lực mà chương trình giáo dục phổ thông mới đang kì vọng.

Trong thực tiễn dạy học lâu nay, nhiều giáo viên đã vận dụng cách dạy

học tích hợp. Tuy nhiên, nếu quan điểm tích hợp được quán triệt ngay từ khâu

thiết kế chương trình và biên soạn SGK thì giáo viên sẽ vận dụng thuận lợi hơn

và việc dạy học sẽ hiệu quả hơn so với cách làm tùy thuộc nhiều vào sự vận

dụng của từng cá nhân giáo viên.

Hiện nay, dạy học tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đang

được quan tâm. Thực hiện tích hợp trong dạy học sẽ mang lại rất nhiều lợi ích

cho việc góp phần hình thành và phát triển các năng lực cho học sinh.

Chương trình Ngữ văn THPT có rất nhiều nội dung ứng dụng thực tiễn

và đặc thù có sự liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Việc tích hợp

liên môn và nội môn trong dạy học Ngữ văn là rất cần thiết. Nhưng quá trình

vận dụng tích hợp liên môn vào trong bài dạy còn gặp nhiều lúng túng nên trong

quá trình giảng dạy thường chỉ tập trung vào kiến thức đặc thù của bộ môn mà

thiếu sự quan tâm, liên hệ với các bộ môn khác. Về phía học sinh xuất hiện tâm

lí coi nhẹ, chủ quan trong bộ môn và thường thiếu quan tâm, thậm chí bỏ rơi bộ

môn. Vì vậy nên khi được hỏi, khai thác sâu vào vấn đề các em thường tỏ ra

lúng túng hoặc không thể trả lời câu hỏi.

Trong chương trình Ngữ văn lớp 12 có rất nhiều nội dung liên quan tới

các bộ môn khác nhau. Riêng trong văn bản “ Vợ nhặt”- Kim Lân có rất nhiều

kiến thức liên quan tới kiến thức các bộ môn khác. Vì thế trong trong sáng kiến

này tôi mạnh dạn xây dựng đề tài: “ Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy

văn bản “ Vợ nhặt” của Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 12- Ban cơ bản

pdf 15 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 507Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn để giảng dạy văn bản “ Vợ nhặt” của Kim Lân trong sách giáo khoa Ngữ văn 12- Ban cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyết vấn đề sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng 
lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
Trang 3/15 
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
I. Cơ sở 
1. Cơ sở lí luận 
1.1.Khái niệm tích hợp 
Tích hợp trong Tiếng Anh có nghĩa là Integration- có nguồn gốc từ tiếng La 
Tinh với nghĩa là xác lập lại cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên cơ sở những 
bộ phận riêng lẻ. 
Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan 
đến hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của 
hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học 
"tích hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại, để đảm bảo 
hiệu quả của dạy liên môn thì phải bằng cách và hướng tới mục tiêu tích hợp. 
Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến 
hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện 
tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội. Ví dụ: Tích hợp liên môn sinh học, 
địa lí, giáo dục công dân trong văn bản : “ Ai đã đặt tên cho dòng sông?” 
Con người chúng ta là tổng hòa các mối quan hệ tự nhiên và xã hội. Để tồn 
tại trong xã hội đòi hỏi con người cần phải có tri thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Có như vậy con người mới có thể phát triển toàn diện. Vậy đưa kiến thức liên môn 
vào một môn học sẽ giúp cho học sinh - những con người mới của thời đại nói 
chung có được sự hiểu biết phong phú hơn và góp phần làm cho môn học hấp dẫn 
hơn. 
1.2. Ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn 
* Đối với học sinh, sẽ tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học 
các chủ đề tích hợp liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng 
hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách 
máy móc. Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học 
sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học 
khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng 
quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn. 
* Đối với giáo viên: 
- Một là, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn 
trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học 
- Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo 
viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định 
hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học. 
Trang 4/15 
Như vậy, dạy học theo các chủ đề tích hợp liên môn không những giảm 
tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình 
mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo 
viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo 
viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. 
2. Cơ sở thực tiễn (thực trạng) 
 Ở Việt Nam hiện nay, quan điểm dạy học tích hợp đã và đang được áp 
dụng ở tất cả các nhà trường trong cả nước. Theo tinh thần này, yêu cầu giáo 
dục của một lĩnh vực sẽ được xuất hiện bởi rất nhiều môn học và hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo. Ví dụ ở môn Ngữ văn, khi dạy Đại cáo bình Ngô của Nguyễn 
Trãi hay bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, không chỉ là dạy một áng 
văn nghị luận mẫu mực mà còn cho học sinh thấy những văn kiện lịch sử vô giá. 
Thông qua đó, học sinh hiểu biết và thấm thía về tình cảm và tầm vóc vĩ đại của 
Nguyễn Trãi và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; nắm được bối cảnh 
của một giai đoạn lịch sử hết sức trọng đại, đáng nhớ 
 Thực tiễn cho thấy dạy học tích hợp là một trong những quan điểm giáo 
dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có đầy đủ 
phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. 
Mặt khác, cần đưa giáo dục theo quan điểm tích hợp vào trong hệ thống giáo 
dục quốc dân bởi nước ta có số học sinh sinh viên chiếm gần 1/3 dân số đất 
nước. Tác động đến nhóm đối tượng này gần, dễ, nhanh nhất. Đây cũng là chủ 
nhân, tương lai của đất nước, là lực lượng lớn mạnh trong việc tuyên truyền tới 
công dân. Giáo dục tích hợp góp phần hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho 
thế hệ trẻ để họ có thể làm chủ cuộc sống của mình, bảo vệ và phát triển ngôi 
nhà chung của mình. 
 Qua thực tế dạy học nhiều năm tôi thấy rằng việc tích hợp kiến thức giữa 
các môn học vào giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm 
hết sức cần thiết. Điều đó không chỉ đòi hỏi người giáo viên giảng dạy bộ môn 
không chỉ nắm bắt nhuần nhuyễn kiến thức bộ môn mình giảng dạy mà còn phải 
không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức của những bộ môn học khác để giúp 
các em giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học nhanh chóng 
và hiệu quả nhất. 
II. Nội dung nghiên cứu 
 1.Mạch kiến thức của chủ đề 
 1.1. Tìm hiểu chung 
 a. Vài nét về tác giả 
 b. Xuất xứ tác phẩm 
1.2. Đọc – hiểu văn bản 
 a. Đọc văn bản 
 b. Hiểu chi tiết văn bản 
* Tình huống truyện 
* Các nhân vật trong nạn đói 
 - Nhân vật Tràng 
Trang 5/15 
 - Nhân vật Thị 
 - Nhân vật bà cụ Tứ 
* Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. 
c. Tổng kết 
 - Nội dung 
 - Nghệ thuật 
2. Mô tả sáng kiến dạy học theo hướng tích hợp liên môn của chủ đề. 
2.1. Tên bài học 
"Vận dụng kiến thức liên môn để dạy văn bản “Vợ nhặt”- Kim Lân 
2.2. Chủ đề sử dụng các kiến thức Ngữ văn liên môn với các môn học sau: 
- Môn Lịch Sử : 
 + Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 ( 1939-
1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ( Lịch sử 12) 
 + Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước 
ngày 19/12/1946. 
- Giáo dục công dân 
 + Bài 10: Quan niệm về đạo đức ( Giáo dục công dân lớp 10) 
 + Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình ( Giáo dục công dân lớp 
10) 
- Phong tục truyền thống cưới hỏi của dân tộc ta. 
2.3. Mục tiêu bài học 
2.3.1. Kiến thức. 
* Kiến thức nội môn 
- Môn Ngữ văn cần đạt được các nội dung sau : 
- Hiểu được tình cảm thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng 
khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra. 
- Hiểu được niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống 
và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người lao động ngèo khổ 
ngay trên bờ vực thẳm của cái chết. 
- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của thiên truyện: sáng tạo tình 
huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại. 
- Trân trọng. cảm thông trước khát vọng hạnh phúc của con người; biết ơn cách 
mạng đã đem lại sự đổi đời cho những người nghèo khổ, nạn nhân của chế độ cũ 
HS nhận biết, nhớ được tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. 
* Kiến thức liên môn 
- Môn Lịch sử 
 + Những kiến thức lịch sử về nạn đói 1945 của dân tộc ta, bao gồm: nguyên 
nhân, hậu quả (cho học sinh chuẩn bị trước, thuyết trình trước lớp; giáo viên 
tổng kết nhận xét và chốt lại sẽ nhấn mạnh hơn vào hiện thực nạn đói được 
phản ánh trong văn học qua một số tác phẩm) nghĩa tình huống truyện qua nhan 
đề tác phẩm) 
- Môn Giáo dục công dân 
+ Những tri thức về văn hóa ứng xử mang ý nghĩa giáo dục đạo đức công dân 
cho học sinh trong cuộc sống (tích hợp trong phần Liên hệ cuối bài học). 
Trang 6/15 
+ Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan hệ trong gia đình và trách 
nhiệm cảu các thành viên. 
- Văn hóa truyền thống của dân tộc 
 Tập tục cưới hỏi của người dân Việt Nam. 
2.3.2. Về mặt kĩ năng 
- Biết vận dụng kiến thức ở các môn học : Ngữ văn, Lịch sử, truyền thống văn 
hóa dân tộc để giải quyết các vấn đề trong bài học đặt ra. 
2.3.3. Về mặt thái độ, tình cảm 
- Thông qua bài học, giúp học sinh thêm yêu quê hương đất nước, con người Việt 
Nam. Từ đó sẵn sàng bảo vệ quê hương Việt Nam khi quê hương bị giặc ngoại 
xâm nhòm ngó. 
- Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học. 
- Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ những dòng sông 
đang có nguy cơ ô nhiễm do sự phát triển kinh tế - xã hội. 
2.3.4. Các năng lực chuyên biệt khác: 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo,năng lực hợp tác, năng 
lực giao tiếp, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
III. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC 
- Bài học được thực hiện giảng dạy ở 2 lớp thuộc khối 12, gồm 2 lớp : 12a2, 
12a3. 
- Tổng số học sinh : 61 học sinh. 
- Đặc điểm chung của đối tượng học sinh tham gia học 
+ Với đặc điểm của học sinh trường THPT Lưu Hoàng, học sinh đa số 
thuộc diện học sinh trung bình yếu. Việc học tách riêng từng bộ môn đã là việc 
khó khăn. Việc dạy tích hợp liên môn càng khó khăn hơn. Bởi khi dạy học tích 
hợp, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm được kiến thức của một môn mà còn phải 
nắm được kiến thức liên môn. Học sinh phải có nhưng hiểu biết nhất định. 
+ Khi học xong bài học, học sinh cần có kĩ năng tổng hợp kiến thức, đặc 
biệt, học sinh cần thiết có kĩ năng tổng hợp kiến thức liên môn để việc học tập 
đạt hiệu quả tốt hơn và tạo hứng thú cho học sinh hơn. 
IV. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC 
1. Đối với giáo viên 
- Để có thể dạy thành công bài học, đòi hỏi giáo viên không chỉ tìm hiểu kiến 
thức của môn học mình giảng dạy, mà còn có những hiểu biết về các môn học 
khác có liên quan. Chính vì vậy, giáo viên cần có thời gian để tìm hiểu, trau dồi 
kiến thức của các môn học học khác, giúp học sinh có thể giải quyết những tình 
huống mà bài học đặt ra. 
2. Đối với học sinh 
- Qua bài học, đã tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. 
- Giúp học sinh định hình được bài học và bước đầu biết vận dụng kiến thức của 
các môn học để giải quyết bài học. 
- Đây là một cách dạy mới nhưng rất hiệu quả, giúp học sinh không nhàm chán 
khi học bài. Vì bài học áp dụng nhiều kiến thức rất phong phú và đa dạng. Học 
sinh bị cuốn hút vào bài mà không biết đến thời gian một tiết học đã trôi qua. 
Trang 7/15 
V. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phần chuẩn bị của giáo viên 
- Giáo án văn bản, Giáo án Powerpoin. 
- Máy chiếu, máy tính : giúp hỗ trợ hình ảnh trực quan cho bài học thêm sinh 
động. 
- Phiếu học tập : giúp học sinh trình bày những hiểu biết của mình. 
- Những kiến thức về các môn : Lịch sử, truyền thống văn hoá dân tộc có liên 
quan đến bài học. 
2. Học sinh 
- Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, bài soạn theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo 
khoa. 
- Chuẩn bị theo dự án giáo viên giao cho từng nhóm thực hiện. 
VI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động dạy học 
a. Phương pháp dạy học : đọc hiểu, dạy học theo dự án, mảnh ghép kiến thức. 
b. Phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh : sau khi học xong bài, giáo viên 
đưa ra một số những câu hỏi tổng hợp để đánh giá kiến thức của các môn mà 
học sinh đã tiếp nhận được qua bài học. 
2. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của chủ đề 
 Chủ đề ứng dụng phần mềm Powerpoint để soạn bài giảng. Nhờ có phần 
mềm này mà chúng tôi đã tạo ra được các slide và các hiệu ứng để tạo sự sinh 
động cho bài giảng. Đặc biệt là các hình ảnh có thể thể hiện phần nào nội dung 
của bài học. Chẳng hạn như: Các hình ảnh về nạn đói năm 1945, các hình ảnh về 
truyền thống cưới hỏi của người Việt Nam. ..Có các hình ảnh đó, HS sẽ thuận 
lợi hơn trong việc tiếp thu kiến thức nội môn cũng như các kiến thức liên môn 
cần thiết. 
3. Tiến trình tổ chức dạy học 
a.Tiến hành theo trình tự: 
+ Khởi động 
+ Hình thành kiến thức mới 
+ Luyện tập 
+ Vận dụng 
+ Tìm tòi, mở rộng 
b. GV nêu mục tiêu cần đạt trong dự án dạy học liên môn giúp học sinh định 
hướng được kiến thức trong bài. 
Nội dung cần đạt HĐ của GV HĐ của HS 
 1. Mục tiêu KT bài học 
* KT nội môn Ngữ văn : 
a/ Nhận biết: 
- Hiểu được tình cảm thê thảm của người 
nông dân nước ta trong nạn đói khủng 
Ở phần giới thiệu 
mục tiêu, giáo 
viên vừa giới 
thiệu vừa chiếu 
slide để học sinh 
Học sinh lắng 
nghe lời giới 
thiệu của giáo 
viên và quan 
sát màn 
Trang 8/15 
khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát 
xít Nhật gây ra. 
- Hiểu được niềm khát khao hạnh phúc 
gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống 
và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa 
những con người lao động ngèo khổ ngay 
trên bờ vực thẳm của cái chết. 
- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ 
thuật của thiên truyện: sáng tạo tình 
huống, gợi không khí, miêu tả tâm lí, 
dựng đối thoại. 
- Trân trọng. cảm thông trước khát vọng 
hạnh phúc của con người; biết ơn cách 
mạng đã đem lại sự đổi đời cho những 
người nghèo khổ, nạn nhân của chế độ cũ 
HS nhận biết, nhớ được tên tác giả và 
hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm. 
b/ Thông hiểu: HS hiểu và lí giải được 
hoàn cảnh sáng tác có tác động và chi 
phối như thế nào tới nội dung tư tưởng 
của tác phẩm. 
c/Vận dụng thấp: Khái quát được đặc 
điểm phong cách tác giả từ tác phẩm. 
d/Vận dụng cao: 
- Vận dụng hiểu biết về tác giả, hoàn cảnh 
ra đời của tác phẩm để phân tích giá trị 
nội dung, nghệ thuật của tác phẩm kí 
* Kiến thức liên môn: Thông qua chủ đề 
các em khắc sâu thêm các kiến thức bộ 
môn sau: 
- KT môn Lịch sử 
 + Tình hình chính trị Việt Nam trong 
những năm 1939- 1945. 
+ Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 
trong những năm 1939- 1945. 
-Kiến thức môn Giáo dục công dân 
+ Quan niệm về đạo đức 
+Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia 
đình. 
2.Mục tiêu kĩ năng cần đạt 
- Kĩ năng thu thập thông tin SGK, quan 
sát và trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trình 
bày nội dung trước nhóm, tổ, lớp. 
- Kĩ năng quan sát tranh, phân tích, tìm 
dễ theo dõi. chiếu. 
Trang 9/15 
hiểu nội dung. 
- Kĩ năng làm việc độc lập với SGK. 
- Kĩ năng lắng nghe tích cực, hoạt động 
nhóm. 
3. Thái độ cần đạt: 
* Qua chuyên đề: 
- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương 
đất nước, có hiểu biết về lịch sử Việt 
Nam, có ý thức xây dựng cuộc sống xã 
hội. 
- Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học. 
- Yêu thích môn Ngữ văn, môn Lịch sử, 
môn Giáo dục công dân. 
d. Nội dung và hình thức tích hợp liên giúp học sinh định hướng được kiến 
thức trong bài. 
Tên bài 
Địa chỉ tích 
hợp 
Nội dung tích hợp 
Tiết 59-
60 
Vợ nhặt 
Mục I: Tìm 
hiểu chung 
1. Tác giả 
2. Tác phẩm 
a. Hoàn cảnh 
sáng tác 
* KT môn Lịch sử 
- Tình hình chính trị trong những năm 1939-1945: 
+ Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ vào tháng 9- 
1939. 
+ Cuối tháng 9-1940, quân Nhật vượt biên giới 
Việt- Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân 
Pháp nhanh chóng đầu hàng. Nhật giữ nguyên bộ 
máy thống trị của Pháp, vơ vét kinh tế để phục vụ 
cho chiến tranh và đàn áp phong trào cách mạng. 
+ Sang năm 1945, phe phát xít thất bại nặng nề trên 
các chiến trường. 
- Tình hình kinh tế - xã hội trong những năm 1939-
1945: 
+ Thực dân Pháp tiến hành Kinh tế chỉ huy. 
+ Nhật vào Đông Dương chúng kiểm soát toàn 
diện. 
+ Dân ta bị đẩy đến bước đường cùng, có gần 2 
triệu đồng bào ta bị chết đói. 
Trang 10/15 
 Mục II: Đọc 
hiểu văn bản 
1.Tình huống 
truyện 
2. Nhân vật 
trong nạn đói 
 - Kiến thức về truyền thống cưới hỏi của người 
Việt Nam. 
- KT môn Giáo dục công dân 
+ Quan niệm về đạo đức 
+ Tình yêu và tình yêu chân chính 
+ Hôn nhân và chế độ hôn nhân ở nước ta. 
- KT môn Giáo dục công dân 
+ Gia đình, chức năng của gia đình, các mối quan 
hệ gia đình và trách nhiệm cảu các thành viên. 
e. Nội dung hoạt động dạy học 
 - GV : chia học sinh ra làm các nhóm để tìm hiểu. Giao cho mỗi nhóm học sinh 
một câu hỏi liên quan đến bài dạy. ( Phần này đã giao cho học sinh chuẩn bị 
trước theo dự án. Giáo viên chỉ nhắc lại để phù hợp với tiến trình dạy học).Yêu 
cầu HS tìm hiểu trước các vấn đề đã được giao. 
- Học sinh ( HS): hoạt động theo nhóm 
Nhóm 1: Tìm hiểu phần tiểu dẫn và nạn đói xảy ra khi Nhật tiến vào 
miến Bắc Việt Nam . Sưu tầm tranh ảnh về nạn đói năm 1945. 
Nhóm 2: Tìm hiểu tình huống truyện và về phong tục cưới hỏi của người 
Việt Nam. Sưu tầm tranh ảnh về tục cưới hỏi. 
Nhóm 3: Tìm hiểu về nhân vật Tràng 
Nhóm 4: Tìm hiểu về nhân vật thị 
Nhóm 5: Tìm hiểu về nhân vật bà cụ Tứ 
Nhóm 6: Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm. 
Thứ tự hoạt 
động 
Mô tả HĐ của GV Mô tả HĐ của HS 
I.Khởi động 
- GV giao nhiệm vụ: 
+Trình chiếu tranh ảnh, cho hs xem 
tranh ảnh (CNTT) 
+Chuẩn bị bảng lắp ghép 
- Nhận thức được nhiệm 
vụ cần giải quyết của bài 
học. 
- Tập trung cao và hợp tác 
tốt để giải quyết nhiệm vụ. 
- Có thái độ tích cực, hứng 
thú. 
II. Hình 
thành kiến 
thức 
Tìm hiểu chung 
- GV gợi mở nội dung trong mục I 
 - GV yêu cầu HS nhóm 1 trình bày 
các nội dung liên quan. 
- Các nhóm khác cũng nghiên cứu 
SGK và bổ sung 
- GV chốt lại kiến thức 
Đọc hiểu văn bản 
- HS lắng nghe dẫn dắt của 
GV 
- Học sinh lắng nghe nhóm 
1 trình bày. 
- Các nhóm trao đổi, bổ 
sung và hoàn thiện kiến 
thức 
Trang 11/15 
- GV giới thiệu nội dung mục II và 
yêu cầu HS nhóm 2, nhóm 3, nhóm 
4, nhóm 5 trình bày các nội dung 
liên quan. 
Các nhóm khác cũng nghiên cứu 
SGK và bổ sung 
- GV tổng hợp, chốt lại kiến thức. 
III.LUYỆN 
TẬP 
GV giao nhiệm vụ. 
Các nhóm khác cũng nghiên cứu 
SGK và bổ sung 
- GV chốt lại kiến thức 
- HS lắng nghe dẫn dắt của 
GV 
- Các nhóm trao đổi, trả lời 
và hoàn thiện kiến thức 
IV. VẬN 
DỤNG 
GV giao nhiệm vụ 
- HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS báo cáo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ 
V.TÌM TÒI, 
MỞ RỘNG 
GV giao nhiệm vụ: 
+ Vẽ bản đồ tư duy bài học 
+ Tìm đọc thêm một số truyện 
ngắn của Kim lân 
-HS thực hiện nhiệm vụ ở 
nhà. 
- HS báo cáo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ. 
4. Một số phương pháp dạy học tích hợp: 
Để nâng cao hiệu quả của môn học tích hợp, chúng tôi đã đưa ra một số 
phương pháp để dạy học tích hợp như sau: 
- Dạy học theo dự án 
- Phương pháp vấn đáp - thuyết trình. 
- Phương pháp thảo luận nhóm - phát hiện kiến thức 
- Phương pháp điều tra lấy ý kiến 
- Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề 
5. Giáo án chủ đề (Đính kèm giáo án) 
III. Kết quả nghiên cứu 
1. Phương pháp đánh giá 
Sau khi thực hiện dự án xong, tôi tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả của 
học sinh. Tiêu chí đánh giá mức độ thành công, hiệu quả của dự án: Căn cứ vào 
khả năng tiếp nhận tri thức của học sinh, khả năng chủ động sáng tạo và tinh 
thần làm việc nhóm, sự hứng thú của học sinh đối với bài học đến đâu. 
 Về hình thức đánh giá kết quả bài học cũng như kết quả của dự án, chúng 
tôi thực hiện ngay sau giờ học bằng việc phát phiếu thăm dò lấy ý kiên từ người 
học về giờ dạy 
Trang 12/15 
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HỌC VĂN 
BẢN “VỢ NHẶT” THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN 
Hiểu Trung bình Không hiểu Hứng thú Bình thường Không hứng thú 
Ý kiếnkhác: 
.........
............................................................................................................................... 
Kiến nghị: 
.........
............................................................................................................................... 
(Lưu ý học sinh tích dấu X vào ô mình lựa chọn) 
Hình thức kiểm tra đánh giá bằng một câu hỏi tự luận 
Đề bài: Nhà văn Kim Lân đã từng thổ lộ ý đồ của mình khi viết truyện Vợ nhặt: 
“Dù kề bên cái chết vẫn khát khao hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn tin 
vào sự sống và vẫn hi vọng ở tương lai” (Theo Hà Minh Đức, Nhà văn nói về 
tác phẩm). 
Như vậy, bằng việc đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá của nguời học thì 
chúng tôi có thể đánh giá một cách khách quan hơn, đánh giá từ nhiều góc độ về dự án 
của mình. 
2. Kết quả nghiên cứu 
 * Kết quả học tập của học sinh qua bài học: 
 Kết quả học tập của học sinh được thể hiện qua 2 hình thức kiểm tra, đánh giá. 
 - Phiếu thăm dò ý kiến: 100% số học sinh được lấy phiếu thăm dò (ở lớp thực 
nghiệm 12A2 và 12A3) đều đã thể hiện cảm nhận của mình. 
Tiêu chí Hiểu Trung bình Không hiểu 
Hứng 
thú 
Bình 
thường 
Không hứng 
Thú 
Số lượng 47 11 3 47 11 3 
 Qua số liệu nghiên cứu ở trên, tôi nhận thấy khi áp dụng giải pháp dạy học 
theo hướng tích hợp thì học sinh hiểu được kiến thức sâu sắc và bản chất hơn vì 
vậy chất lượng học tập của học sinh ở lớp 12A2 và 12A3 cao hơ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_van_dung_kien_thuc_lien_mon_de_giang_d.pdf