Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Lí do chọn đề tài

Bác Hồ đã nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là

ngoan”. Trẻ mầm non học mà chơi chơi mà học và hoạt động vui chơi là hoạt động

chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Thông qua trò chơi, giúp trẻ hình thành và phát triển cấu

trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt động chơi có ảnh hưởng quyết định đến

sự hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa

tuổi tiếp theo. Vì thế cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm,

vui chơi, từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

Ở trường mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô phải là người thể hiện tốt

nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà

học, bằng cách thông qua giờ hoạt động chơi ở các góc. Vì chơi ở các góc của trẻ

không phải thật mà là giả vờ, nhưng sự giả vờ ấy lại mang tính chất rất thật. Cô cần

phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thế nào để đem lại kiến thức phục vụ

cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì vậy đồ chơi ở các

góc càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú và tạo sự ham muốn

được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu.

Ngày nay khi kinh tế phát triển, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tệ nạn, tiêu

cực mà nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của trẻ. Vì vậy tạo môi trường thân

thiện thông qua hoạt động góc chính là chúng ta đã tạo ra cho trẻ có suy nghĩ việc

làm tốt đẹp hơn.

Nhưng trên thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động góc chưa được thường

xuyên. Đặc biệt là việc tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động

góc chưa được đề cao và thiếu sự đầu tư.

Xuất phát từ lý do trên đã thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài này

pdf 15 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 1066Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C LỤC 
NỘI DUNG TRANG 
MỤC LỤC 1 
I.Đặt vấn đề 2 - 3 
II.Giải quyết vấn đề 3 - 11 
1. Cơ sở lí luận 3 - 6 
2. Thực trạng vấn đề 6 - 7 
3. Các biện pháp 7 - 11 
4. Hiệu quả SKKN 11 
III.Kết luận và kiến nghị 12 - 13 
Phụ lục 14 
IV.Tài liệu tham khảo 15 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
2 
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 
1.Lí do chọn đề tài 
 Bác Hồ đã nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là 
ngoan”. Trẻ mầm non học mà chơi chơi mà học và hoạt động vui chơi là hoạt động 
chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Thông qua trò chơi, giúp trẻ hình thành và phát triển cấu 
trúc tâm lý trong nhân cách của trẻ. Hoạt động chơi có ảnh hưởng quyết định đến 
sự hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo và chơi là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa 
tuổi tiếp theo. Vì thế cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm, 
vui chơi, từ đó trẻ có thể tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. 
 Ở trường mầm non muốn trẻ phát triển tốt thì cô phải là người thể hiện tốt 
nhiệm vụ giáo dục của mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà 
học, bằng cách thông qua giờ hoạt động chơi ở các góc. Vì chơi ở các góc của trẻ 
không phải thật mà là giả vờ, nhưng sự giả vờ ấy lại mang tính chất rất thật. Cô cần 
phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì? Chơi như thế nào để đem lại kiến thức phục vụ 
cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển tư duy của trẻ. Vì vậy đồ chơi ở các 
góc càng phong phú bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú và tạo sự ham muốn 
được khám phá mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu. 
Ngày nay khi kinh tế phát triển, trong xã hội đã xuất hiện nhiều tệ nạn, tiêu 
cực mà nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của trẻ. Vì vậy tạo môi trường thân 
thiện thông qua hoạt động góc chính là chúng ta đã tạo ra cho trẻ có suy nghĩ việc 
làm tốt đẹp hơn. 
Nhưng trên thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động góc chưa được thường 
xuyên. Đặc biệt là việc tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động 
góc chưa được đề cao và thiếu sự đầu tư. 
Xuất phát từ lý do trên đã thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài này 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
3 
2. Mục đích nghiên cứu 
Mục đích của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm thông qua 
hoạt động góc giúp trẻ hình thành và phát triển tư duy, là phương tiện hình thành 
đạo đức cho trẻ. 
Trẻ được tự mình hoạt động, tự mình làm những công việc mà trẻ yêu thích, 
sẽ giúp trẻ tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng, khoa học và thiết thực nhất. 
Đồng thời còn rèn luyện kỹ năng vô cùng quan trọng đó là kỹ năng giao tiếp. Đơn 
giản là vì khi chơi trẻ tiếp xúc với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ từ đó đã hình thành 
và phát triển kỹ năng giao tiếp. 
Chúng ta đều biết trẻ lứa tuổi mẫu giáo rất ham học hỏi thích hoạt động với 
đồ vật, việc tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc sẽ đem lại kết quả 
giáo dục tốt nhất cho trẻ.Trẻ được học, được hoạt động trong môi trường thân thiện 
lành mạnh an toàn .Các đồ dùng đều gần gũi thân thiện với trẻ, từ đó sẽ phát triển 
một cách toàn diện cả về nhân cách và trí tuệ. 
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Cơ sở lí luận: 
 Xu thế đổi mới mạnh mẽ của nền Giáo dục nói chung và Giáo dục mầm non 
nói riêng là lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn, tổ chức các 
hoạt động nhằm phát huy những năng lực chung cho trẻ, đáp ứng với việc bước đầu 
hình thành những con người mới cho xã hội hiện đại và không ngừng phát triển. 
Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo rất ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng rất ham thích được 
học hỏi những cái mới lạ, vậy, người giáo viên phải làm thế nào để giúp trẻ vừa có 
thể vui chơi một cách hồn nhiên, nhưng cũng có thể tiếp nhận được những kiến 
thức mà cô giáo muốn truyền đạt đến trẻ? Để trẻ không những tiếp nhận những 
kiến thức đó một cách thụ động mà phải tích cực, chủ động, thích được khám phá 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
4 
và tìm hiểu về thế giới xung quanh- những yếu tố rất quan trọng giúp cho việc hình 
thành ở trẻ những kỹ năng ban đầu giúp trẻ sẵn sàng tiếp nhận tri thức của loài 
người sau này. 
 Qua các trò chơi, trẻ tiếp nhận kiến thức một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. 
Trẻ luôn muốn được thể hiện cái tôi của mình, muốn được làm những hành động 
của người lớn, và không gì có thể giúp trẻ học làm người lớn tốt hơn đó là những 
trò chơi đóng vai theo chủ đề. Qua chơi các góc, trẻ được hòa mình vào thế giới 
của người lớn, một thế giới thật trong trí tưởng tượng của trẻ.Mỗi chúng ta đều biết 
rằng mục tiêu chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả khả năng của trẻ 
phải hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách con người, làm tiền đề cho sự 
phát triển tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo, vì thế giáo dục mầm non hiện 
nay đã và đang tiếp tục tìm ra những phương pháp mới để giảng dạy trong đó có 
nhu cầu về vui chơi hay còn gọi là hoạt động góc cũng rất quan trọng và được phân 
bổ như một hoạt động chính trong ngày, thông qua giờ hoạt động góc giúp trẻ hiểu 
được nội dung của công việc thật mà trẻ chưa hề thực hiện được. 
 Ví dụ: Như trong chơi xây dựng: Trẻ thể hiện và hiểu được xây nhà cần 
những nguyên vật liệu gì? Ai đã xây nên ngôi nhà mà trẻ đang ở? 
 Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ đến nắm được 
mục đích của nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm sự hiểu biết và phát 
triển tri thức cho trẻ. Hoạt động góc giúp trẻ phát triển sự giao lưu qua lời nói, làm 
giàu vốn từ cho trẻ. 
 Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách cho 
trẻ, tình cảm của trẻ được hình thành qua mối quan hệ tốt giữa người với người, 
mối quan hệ giữa con người và lao động, giữa trẻ và gia đình, tình cảm đó được thể 
hiện một cánh chân thành qua các trò chơi như: Gia đình, bán hàng, xây dựng, 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
5 
 Chơi hoạt động góc còn giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, là trung tâm tập 
hợp trẻ cùng chơi với nhau theo nhóm, thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong 
các nhóm chơi của trẻ. 
 Thông qua giờ chơi còn giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính 
phấn khởi, vui mừng. Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại những giá trị tinh 
thần tốt cho sức khoẻ. Khi chơi trẻ được thực hiện những động tác tự nhiên với đồ 
dùng, đồ chơi và có ý thức giữ gìn đồ chơi ở các góc. 
 Giờ chơi còn giúp trẻ nhận ra được cái đẹp cái xấu của nội dung trò chơi, 
giúp trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo ra nhiều cái đẹp. 
 Thông qua hoạt động góc còn giúp trẻ giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan 
sát, kỹ năng phân biệt, so sánh, nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về 
nội dung bài học, phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện. 
- Việc nghiên cứu thực trạng của báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 
nhằm mục đích: 
- Xác định rõ thực trạng về tính tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động góc của 
trẻ 4-5 tuổi trong lớp nói riêng và của trẻ 4 – 5 tuổi trong trường mầm non Giang 
Biên nói chung. 
- Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng để tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng, 
làm cơ sở cần thiết để áp dụng thực nghiệm đề tài nghiên cứu. 
Với đề tài "Một số biện pháp giúp trẻ 4-5tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt 
động góc” khi tiến hành nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến tôi tiến hành như sau: 
 - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hiệu quả của việc sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi và tính tích cực ở các góc của trẻ 4-5 tuổi ở lớp MGN B3, từ đó đưa ra các 
biện pháp nhằm giúp trẻ tích cực, chủ động và sáng tạo hơn khi hoạt động góc. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
6 
 + Việc điều tra thực trạng là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết cho việc nghiên 
cứu. Điều tra thực trạng sẽ giúp bản thân tôi thấy được những ưu điểm và những 
tồn tại của những vần đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Từ đó giúp tôi định hư-
ớng được những vấn đề cần làm để có biện pháp cụ thể, phù hợp với thực tế và để 
thực hiện có hiệu quả. Chính vì vậy để thực thi đề tài này tôi đã tiến hành điều tra 
thực trạng về quả trình chơi của trẻ và việc sử dụng đồ dùng đồ chơi ở các góc, 
hứng thú của trẻ trong khi chơi. 
 + Đầu năm học 2020- 2021, tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu 
giáo nhỡ B3 ( 4 – 5 tuổi) theo chương trình đổi mới hiện hành. Trước khi đưa ra 
các biện pháp nghiên cứu và đưa vào áp dụng ở lớp; tôi đã tìm hiểu thực trạng và 
nhận thấy những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau: 
2. Thực trạng vấn đề 
2.1.Thuận lợi : 
Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ, đồng bộ và hiện đại để 
phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. 
Luôn được sự hướng dẫn và chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo 
dục và sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Ban giám hiệu nhà trường. 
Bản thân tôi luôn nhận được sự giúp đỡ từ ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt 
là đồng chí hiệu phó phụ trách chuyên môn mẫu giáo. Tôi còn nhận được sự giúp 
đỡ của đồng nghiệp, sự ủng hộ động viên từ phụ huynh cũng như sự tham gia nhiệt 
tình của trẻ. 
2.2. Khó khăn : 
Khả năng tiếp thu, khả năng tập trung của trẻ còn rất hạn chế, nhận thức chưa 
được đồng đều, đồng thời tính chuyên cần chưa cao. Nên ban đầu tổ chức còn chưa 
đem lại kết quả cao. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
7 
Đồ dùng, đồ chơi đẻ phục vụ cho trẻ hoạt động ở các góc chưa được đầy đủ 
thiếu phong phú đa dạng. Vì vậy khi trẻ tham gia tạo ra sản phẩm chưa được thẩm 
mỹ, dẫn đến việc trang trí các góc chưa được đẹp và khoa học ảnh hướng đến việc 
tổ chức cho trẻ. Kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi của trẻ trong giờ hoạt động 
góc còn chưa thành thạo đôi khi còn lúng túng. 
 Trẻ không hứng thú với các hoạt động tĩnh trong góc học tập, các thao tác chơi 
đơn giản, lặp lại. Sự tập trung chú ý của trẻ khi sử dụng các đồ dùng, đồ chơi có 
thiếu chú ý hay mất tập trung. 
 Trẻ chưa biết chia sẻ, giao lưu hợp tác với bạn, thể hiện: khi sử dụng đồ dùng 
đồ chơi chưa biết nhường nhịn bạn, còn tranh giành đồ dùng, đồ chơi của nhau, 
chơi riêng lẻ, ít phối hợp với bạn chơi và ít liên kết góc chơi. 
 Về phía giáo viên: Thời gian dành cho việc làm đồ dùng ở các góc còn ít 
 Về phía phụ huynh: Nhận thức của các bậc phụ huynh chưa đồng đều. Một số 
cha mẹ trẻ còn chiều con khi cho con sử dụng các trò chơi hiện đại qua điện thoại, 
máy tính mà trẻ lãng quyên đi các đồ dùng đồ chơi tuy đơn giản nhưng đem lại 
hiệu quả cao. Và thường không quan tâm đến việc trẻ chơi có thích hay không hay 
không quan tâm đến hiệu quả của trò chơi mà con mình đang chơi. 
3. Một số biện pháp đã tiến hành 
3.1.Biện pháp 1: Lên kế hoạch hoạt động góc cho trẻ theo ngày, tuần, tháng. 
Việc lên kế hoạch hoạt động góc cụ thể cho từng ngày, từng tuần và tháng là một 
việc rất quan trọng. Từ đó giúp giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và 
hình thức ở mỗi chủ đề, chủ điểm nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất ở trẻ. 
Ví dụ: Trong tháng 9,tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động góc cụ thể như sau: 
Kế hoạch: Hoạt động góc 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
8 
* Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non(T1); Lắp ghép đồ 
chơi trong sân trường( T2). Góc phân vai:Bác đầu bếp tài ba(T3). 
- Góc phân vai: Chơi lớp mẫu giáo, phòng khám, nấu ăn, siêu thị 
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non, lắp ghép các đồ chơi ngoài trời, xây dựng 
khu vui chơi, tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích 
- Góc tạo hình: Tô, vẽ, cắt dán các hình ảnh trang trí tranh cảnh trường mầm non, 
bánh trung thu, cắt dán đồ chơi trung thu. 
- Góc văn học: Trẻ đọc thơ, kể chuyện “ Nghe lời cô giáo, Bé tới trường, Em luôn 
nhẹ nhàng, Cảm ơn, Rửa tay Món quà của cô giáo” 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá vàng cho cây. 
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Kỹ năng cất, lấy ba lô, cách đi và cất dép, biết 
tết sợi đôi 
- Góc học tập: Cắt dán đồ dùng theo số lượng, phân nhóm đồ dùng, đồ chơi, tách 
một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.Tìm 2 đồ vật có chiều cao khác nhau xung 
quanh lớp.Hướng dẫn trẻ biết cách diễn đạt và nói rõ để người khác có thế nghe 
hiểu 
3.2. Biện pháp 2: Bố trí các góc chơi hợp lý, khoa học. 
- Vị trí của các góc chơi cũng cần phải sắp xếp hợp lý, có như vậy sẽ giúp cho trẻ 
thuận tiện hơn trong khi chơi. Cụ thể: tôi đã trang trí 5 góc chơi chính của lớp mình 
theo hướng mở với những hình ảnh, đồ chơi khác nhau đa dạng và phong phú kích 
thích trẻ tham gia hoạt động đó là: 
+ Góc phân vai 
+ Góc học tập 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
9 
+ Góc xây dựng 
+ Góc nghệ thuật 
+ Góc bé yêu thiên nhiên 
Trong lớp việc bố trí sắp xếp nhóm lớp theo dạng mở gây hứng thú cho trẻ là rất 
cần thiết. “ Môi trường như là người giáo viên thứ hai của trẻ” nhằm tạo điều kiện 
để trẻ được trải nghiệm, thỏa mãn nhu cầu vui chơi, tò mò, khám phá của trẻ. Công 
tác này được thực hiện xuyên suốt, kịp thời phù hợp với chủ đề đang thực hiện 
trong chương trình tuy nhiên. Tất cả những gì đưa vào trong lớp cho trẻ hoạt động 
ta phải biết được trẻ sẽ làm gì với nó và phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho trẻ . 
 3.3 Biện pháp 3: Làm đồ dùng đồ chơi thân thiện với trẻ. 
Từ nguyên phế liệu không còn công dụng chúng ta sẽ tận dụng, sáng tạo ra 
những sản phẩm hữu ích thiết thực phục vụ cho hoạt động góc. 
Tôi đã tận dụng và tạo ra các sản phẩm như: 
+ Vợt muỗi khi hỏng ta kết hợp cùng hồ dán, giấy màu tạo ra sản phẩm là 
một cây đàn ghi ta. 
+ Vỏ chai nước ngọt kết hợp cùng giấy màu, xốp tạo ra sản phẩm là một lọ 
hoa rất đẹp. 
+ Vỏ sữa chua cùng xốp màu sẽ tạo ra sản phẩm là những con vật ngộ 
nghĩnh. 
+ Cành cây khô cùng xốp màu sẽ tạo ra sản phẩm là những cây hoa rực rỡ 
sống động. 
Và còn rất nhiều sản phẩm phục vụ cho từng góc chơi tạo nên giờ hoạt động 
góc rất phong phú. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
10 
Như vậy bằng nguyên vật liệu gần gũi với trẻ ta đã tạo ra những sản phẩm 
rất thân thiện hữu ích đối với trẻ. Từ đó sẽ kích thích được tính tò mò thu hút trẻ 
tham gia vào các góc chơi 
3.4 Biện pháp 4: Xây dựng các góc mở cho trẻ hoạt động. 
Với trẻ góc mở là góc mới mà trẻ đang dần làm quen và hoạt động . 
VD : Với góc toán số cô đã đính sẵn trên góc phần mở là trẻ sẽ gắn hình 
ảnh theo số lượng cô đã đính. 
Ở góc này ngoai phần cô trang trí cho góc, có một phần mở trống để trẻ 
tham gia hoạt động. Khi trẻ tham gia hoạt động ở góc này trẻ sẽ tạo ra sản phẩm 
của trẻ. 
Góc mở sẽ gồm có sản phẩm của cô và sản phẩm của trẻ, chủ yếu sẽ là sản 
phẩm của trẻ. Các vật liệu dùng để hoạt động góc đều là sản phẩm thân thiện với 
trẻ. Từ đó trên sự hướng dẫn của cô trẻ sẽ tạo ra sản phẩm. 
3.5 Biện pháp 5: Trang trí các góc chơi thân thiện thẩm mỹ. 
Việc trang trí góc chơi sẽ góp phần tạo nên sự thành công tổ chức hoạt 
động. 
Mỗi chủ điểm bố trí góc chơi khác nhau sao cho phù hợp các góc sẽ thay đổi 
theo từng chủ điểm. Ở mỗi góc chơi sẽ được đặt giá để trưng bày đồ chơi giúp trẻ 
dễ dàng quan sát nhận biết góc chơi. 
Bố trí góc chơi cũng được sắp xếp khoa học: 
Góc thiên nhiên được bố trí ở gần lối ra vào, chậu hoa cây cảnh đặt ở hiện 
Khi lựa chọn tên các góc sao cho thân thện gần gũi và dễ hiểu với trẻ. 
3.6 Biện pháp 6: Tạo môi trường học thân thiện cần sự kết hợp giữa sự kết hợp 
nhà trường, phụ huynh và các ban nghành đoàn thể của nhà trường địa 
phương. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
11 
Để giáo dục trẻ cần có sự phối hợp đồng bộ gia đình nhà trường và xa hội 
chung tay góp sức. 
Ở trường trẻ được hoạt động trong môi trường thân thiện, khi ở gia đình luôn 
tạo ra một khong khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc, tránh xung đột trước mặt 
trẻ. Các ban nghành đoàn thể địa phương xây dựng một môi trường xã hội trong 
lành vững mạnh đẩy lùi các tệ nạn, thường xuyên quan tâm đến trẻ nhỏ vào ngày lễ 
tết để tạo ra sự gần gũi thân thiện từ đó sẽ là động lực thúc đẩy có việc làm tố và 
phát triển toàn diện nhân cách trẻ. 
Tuyên truyền với phụ huynh hiểu rõ vai trò của việc tạo môi trường thân 
thiện thông qua hoạt động góc, kêu gọi phụ huynh thu góm phế liệu đóng góp để 
làm đồ dùng phục vụ đầy đủ cho hoạt động, từ đó giúp hoạt động góc thêm sinh 
động, phong phú. 
4.Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm : 
 Qua một năm thực hiện đề tài tôi luôn không ngừng học hỏi phấn đấu, từ 
những gì vốn có của bản thân cùng tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức của bạn bè đồng 
nghiệp. Cá nhân tôi đã được tập thể nhà trường nhìn nhận đầu tư để tôi giảng dạy 
tiết dạy mẫu và tổ chức giờ hoạt động góc, tôi đã hoàn thành tốt. Bên cạnh đó trong 
cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường tôi đã đạt tiết dạy tốt. 
Khi khảo sát chất lượng cuối năm trên trẻ đã có sự thay đổi rõ nét. 
Tỉ lệ trẻ tham gia vào giờ hoạt động góc đã tăng lên 100%. 
Tỉ lệ trẻ chơi tự do không thăm gia vào hoạt động góc đã giảm xuống mức 0%. 
Điều đó nghĩa là tất cả trẻ đều thích thú tham gia hoạt động góc.Như vậy với việc 
tạo môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc đã mang lại kết quả cao:100% 
các cháu thích chơi hoạt động góc vui vẻ cùng cô. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
12 
III/ KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ: 
1. Kết luận 
Có thể nhận thấy rõ sự thay đổi trên trẻ qua năm thực hiện đề tài, việc tạo 
môi trường thân thiện thông qua hoạt động góc đã mang một ý nghĩa quan trọng 
trong việc giảng dạy, tổ chức hoạt động góc. Tôi đã có phương pháp mới, có nhiều 
sáng tạo và nâng cao nghệ thuận giảng dạy. thường xuyên giao lưu và nhân được 
tình cảm của trẻ đồng hời tạo được sự gần gũi thân thiện giữa cô và trẻ, giữa giáo 
viên với phụ huynh. 
Với cá nhân tôi thấy tạo moi trường học thông qua hoạt động góc áp dụng 
trong tổ chức sẽ mang lại kết quả cao cho trẻ, không những vậy việc tạo môi trường 
thân thiện còn sẽ được áp dụng thông qua nhiều giờ hoạt động khác đặc biệt là hoạt 
động chủ đích. 
2. Bài học kinh nghiệm 
Qua thực hiện đề tài tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm như: 
Tìm rõ hơn về phong trào “ trường học thân thiện sinh tích cực”. từ đó tạo ra 
môi trường học thân thiện phục vụ cho việc giảng dạy đem lại kết quả cao. 
Lập kế hoạch hoạt động góc cho cả năm học hệ thống hồ sơ sổ sách : giáo 
án, sổ theo dõi nhóm lớp,sổ họp, sổ nhật ký phải hoàn thành một cách khoa học, 
thường xuyên làm đồ dùng, đò chơi sáng tạo gần gũi, thân thiện với trẻ.Tạo ra môi 
trường học an toàn, than thiện xây dựng nhiều góc mở để trẻ phát huy được tính 
sáng tạo giữ vững mỗi quan hệ giữa nhà trường – phụ huynh – xã hội. 
3. Khuyến nghị : 
Với nhà trường: 
Tạo điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ - môi trường lớp học nhằm tạo 
nhiều cơ hội cho trẻ lĩnh hội tốt các nội dung giáo dục. 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
13 
Tổ chuyên môn xây dựng các chuyên đề tập huấn nội dung giáo dục bảo vệ 
môi trường cho trẻ lứa tuổi mầm non để giáo viên cùng học tập, trao đổi kinh 
nghiệm và để làm tốt hơn công tác giáo dục trẻ. 
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân trong việc tổ chức " Một số biện 
pháp giúp trẻ 4 -5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc ". Rất mong 
được sự đóng góp của hội đồng khoa học để tôi có kinh nghiệm hơn trong công tác 
giáo dục trẻ. 
Xin chân thành cảm ơn ! 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
14 
PHỤ LỤC 
Ảnh minh họa hoạt động góc và ngoài trời. 
Ảnh minh họa trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động góc 
Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hứng thú, tích cực tham gia hoạt động góc 
15 
PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1.Tuyển chọn những trò chơi, bài hát, thơ ca, câu đố theo chủ đề. 
2. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_giup_tre_4_5_tuoi_hung_thu_tich_cuc_tham_gi.pdf