SKKN Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm GDTX huyện Si Ma Cai

SKKN Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm GDTX huyện Si Ma Cai

 Để phát huy năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên. Trung tâm bám sát chuẩn của giáo viên THPT, cho giáo viên đăng kí chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất, theo kế hoạch kiểm tra để có cơ sở đánh giá xác thực. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua có giáo viên chưa yên tâm công tác lâu dài tại trung tâm, do đó tỉ lệ biến động giáo viên cũng ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy - học của trung tâm. Vì thế những năm tới Trung tâm cần có giải pháp giữ giáo viên, hạn chế giải quyết thuyên chuyển công tác. Để làm được công tác này trung tâm cần tranh thủ sự ủng hộ của Ban Giám đốc Sở có chính sách ưu tiên, đãi ngộ số giáo viên hiện công tác tại trung tâm như có tỷ lệ thi đua khen thưởng cao hơn các đơn vị khác, nâng lương sớm.

Việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn Trung tâm cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong tổ. Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phải là những người thực sự có chuyên môn vững vàng, được tập thể tín nhiệm, tránh bổ nhiệm mang tính chủ quan, cảm tình của Giám đốc Trung tâm.

Việc phân công giáo viên làm công tác giảng dạy kiêm chủ nhiệm, đây là khâu rất quan trọng, không thể tuỳ tiện được, bởi lẽ giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp thay mặt Giám đốc quản lí, giáo dục học viên. Chất lượng giáo dục của các lớp một phần do giáo viên chủ nhiệm quyết định.

 

doc 11 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 16/08/2023 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm GDTX huyện Si Ma Cai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à hoạt  động của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2007; Căn cứ vào Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2008; căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Kết luận số 29-KL/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” số 153 -CTr/TU của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2013.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm đã được Tỉnh, Sở GD&ĐT Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai quan tâm đầu tư khá toàn diện cả về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ giáo viên. Đó là điều kiện thuận lợi không phải trung tâm nào cũng có được. Nhưng yếu tố quan trọng hơn quyết định chất lượng giáo dục của Trung tâm chính là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng là yêu cầu đòi hỏi bức thiết của ngành giáo dục, của toàn xã hội và là yêu cầu cấp thiết của mỗi Trung tâm, đó là sự sống còn của ngành Giáo dục & Đào tạo và cũng chính là nhu cầu phát triển của mỗi trung tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng mong mỏi nguyện vọng chính đáng của học viên.
Song bên cạnh đó cũng còn những bất cập khó khăn về đội ngũ giáo viên, về chất lượng học viên tuyển đầu vào, đặc biệt là cơ cấu đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập như thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu hay biến động về đội ngũ, năng lực sư phạm còn hạn chế,...Những hạn chế đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục .
Xuất phát từ thực tiễn của Trung tâm trong những năm qua, đồng thời tìm biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả giáo dục, vị thế của Trung tâm, nên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm GDTX huyện Si Ma Cai”.
2. Nội dung sáng kiến
2.1. Cơ  sở lý luận của vấn đề
Để phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH xã hội đòi hỏi người thầy phải có sức khoẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt để biến các mục tiêu của giáo dục thành hiện thực góp phần đưa nước ta thành một nước công nghiệp vào năm 2020 đạt được mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Do vậy đội ngũ giáo viên là một mắt xích chủ chốt và quan trọng để tạo ra sản phẩm là những con người hội tụ đầy đủ 4 yêu cầu của xã hội về “Đức, trí, thể và mĩ”, có lòng yêu nước có lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hoạt  động sư phạm của người giáo viên là một hoạt  động lao động đặc biệt, nó không giống bất cứ  một ngành nghề nào khác. Sản phẩm của nó là  con người, là những chủ nhân tương lại của đất nước nên giáo dục không cho phép có sản phẩm dư thừa hay nói cách khác là không có “Phế phẩm”. Cho nên lao động của giáo viên là lao động trí tuệ, lao động chất xám, chính điều này đã khẳng định việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một việc làm cần thiết, liên tục trong các năm học.
Như vậy đội ngũ giáo viên là một  bộ phận quan trọng, là lực lượng chủ yếu trong tập thể sư phạm Trung tâm làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong Trung tâm, là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo, nhằm tạo ra những sản phẩm, những nhân cách phát triển toàn diện cho xã hội. Đó là những lớp người gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, tính kỷ luật cao, có sức khoẻ, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có khả năng làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến. Đó là những thế hệ tương lai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dưng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện đòi hỏi phải có một đội ngũ tập thể sư phạm đủ về số lượng và chất lượng về phẩm chất và năng lực sư phạm nghĩa là phải có một đội ngũ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.Vì vậy chăm lo xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là đồng nghĩa với việc quyết định sự phát triển của Trung tâm, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của người quản lý.
2.2. Thực trạng của vấn đề 
Năm học 2013 - 2014 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai có 02 cán bộ quản lý, 13 giáo viên, 06 cán bộ hành chính, 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đại học ( có 01 giáo viên có trình độ thạc sỹ; 01 giáo viên đang học thạc sỹ năm thứ 2). Hầu hết giáo viên có năng lực chuyên môn và tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Đối với mỗi giáo viên Trung tâm, yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ được đặt lên hàng đầu và đó là tiêu chí để đánh giá chất lượng đội ngũ. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên và cán bộ quản lý luôn được quan tâm. Các đề tài tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các phàn mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy và học. Hiện nay trung tâm có 04 giáo viên xếp loại giỏi về chuyên môn, 06 giáo viên xếp loại chuyên môn khá, 03 giáo viên xếp loại Trung bình. 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học bước đầu có kết quả tốt.
Bên cạnh những kết quả tích cực, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ  quản lý của Trung tâm vẫn còn những hạn chế: một số ít cán bộ giáo viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên trình độ còn ở mức trung bình, không đáp ứng được so với yêu cầu của một trung tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở một vài giáo viên còn hạn chế, chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao. Cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ thạc sỹ còn quá ít.
Đa số giáo viên trẻ , kinh nghiệm và tay nghề còn hạn chế, khả năng tiếp cận với phương pháp dạy học theo phương pháp mới còn hạn chế, một số giáo viên chưa có cố gắng trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, thái độ thờ ơ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu tình thần học hỏi, cầu tiến. Một số giáo viên chưa thật sự an tâm công tác lâu dài ở Trung tâm, đội ngũ giáo viên thường xuyên có biến động, không ổn định.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chất lượng không ngừng được nâng cao là nhân tố quan trọng giúp Trung tâm đạt được những thành quả tích cực.
2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
2.3.1. Lập quy hoạch nhân sự
       Trong Trung tâm đội ngũ giáo viên và chất lượng đội ngũ đóng vai trò quyết định đến hiệu quả giáo dục. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn mới hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Vì vậy việc xây dựng, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên trở thành một vấn đề quan trọng gắn liền với việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương thức đào tạo. Để có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Chi bộ, lãnh đạo Trung tâm rất coi trọng việc lập quy hoạch nhân sự và dự kiến phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên. Lập quy hoạch nhân sự là xác định nhu cầu về số lượng, cơ cấu bộ môn, chất lượng để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.Việc lập quy hoạch nhân sự dựa vào các văn bản quy phạm của bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Lào Cai, căn cứ vào quy mô phát triển của Trung tâm, những biến động giáo viên (chuyển công tác, sinh đẻ, đi đào tạo tập trung...). Đồng thời phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất trong hội đồng sư phạm Trung tâm. Hằng năm Trung tâm đều lập quy hoạch bổ sung giáo viên ở những môn còn thiếu, tuy nhiên Sở GD&ĐT chỉ đáp ứng cho một số môn còn lại do không có nguồn nên không thực hiện được.
       Để tạo bộ khung vững chắc làm nòng cốt cho các tổ chuyên môn, Trung tâm lập quy hoạch hằng năm số giáo viên cốt cán của trung tâm tham gia đào tạo chương trình sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, lý luận chính trị. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cán, kế cận của trung tâm cho giai đoạn 2015 - 2020 Trung tâm lập quy hoạch như sau:
Giai đoạn
Đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành
 Đào tạo thạc sĩ 
Quản lý giáo dục
Lý luận chính trị
Ghi chú
2015 - 2020
4
2
4
Trên cơ sở nắm tình hình phát triển quy mô Trung tâm, tình hình biến động về đội ngũ cán bộ quản lý, Trung tâm lập kế hoạch sát với thực tế, tránh bị động, thiếu cán bộ trong diện quy hoạch, hay chưa qua đào tạo. Công tác quy hoạch cán bộ kế cận là cần coi trọng năng lực thực sự của từng người, cần được đào tạo một cách bài bản có kế hoạch.
2.3.2. Rà soát sắp xếp lại đội ngũ giáo viên
        Để phát huy năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên. Trung tâm bám sát chuẩn của giáo viên THPT, cho giáo viên đăng kí chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất, theo kế hoạch kiểm tra để có cơ sở đánh giá xác thực. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua có giáo viên chưa yên tâm công tác lâu dài tại trung tâm, do đó tỉ lệ biến động giáo viên cũng ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy - học của trung tâm. Vì thế những năm tới Trung tâm cần có giải pháp giữ giáo viên, hạn chế giải quyết thuyên chuyển công tác. Để làm được công tác này trung tâm cần tranh thủ sự ủng hộ của Ban Giám đốc Sở có chính sách ưu tiên, đãi ngộ số giáo viên hiện công tác tại trung tâm như có tỷ lệ thi đua khen thưởng cao hơn các đơn vị khác, nâng lương sớm...
Việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn Trung tâm cần tôn trọng ý kiến của các thành viên trong tổ. Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phải là những người thực sự có chuyên môn vững vàng, được tập thể tín nhiệm, tránh bổ nhiệm mang tính chủ quan, cảm tình của Giám đốc Trung tâm.
Việc phân công giáo viên làm công tác giảng dạy kiêm chủ nhiệm, đây là khâu rất quan trọng, không thể tuỳ tiện được, bởi lẽ giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp thay mặt Giám đốc quản lí, giáo dục học viên. Chất lượng giáo dục của các lớp một phần do giáo viên chủ nhiệm quyết định.
2.3.3. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Để làm tốt công tác này Trung tâm căn cứ vào các yêu cầu sau:
Đảm bảo tính hệ thống và chủ trương bồi dưỡng của Bộ giáo dục và đào tạo, của Sở giáo dục. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên theo chu kỳ (từng giai đoạn), bồi dưỡng thay sách theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu người học và học suốt đời.
Đảm bảo tính tích cực chủ động sáng tạo của giáo viên, nhằm thúc đẩy quá trình tự bồi dưỡng ở giáo viên một cách tích cực, tự giác và trở thành công việc thường xuyên. 
2.3.4. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng
Trung tâm quán triệt cho giáo viên và nhân viên các quan điểm của Đảng, nhà nước về công tác giáo dục. Tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng các cấp, nghị quyết, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành giáo dục tỉnh nhà, phổ biến các bộ luật như : Luật giáo dục, Luật lao động, Luật giao thông, các pháp lệnh như : Pháp lệnh công chức - viên chức, Pháp lệnh dân số,...các nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chuyên môn...để mỗi giáo viên nắm vững và thực hiện tốt. Hình  thức tổ chức thường gắn với các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt công đoàn. Sau mỗi đợt học tập chính trị đều có viết bài thu hoạch để kiểm tra nhận thức của giáo viên.
2.3.5. Bồi dưỡng lòng nhân ái sư  phạm
Lòng nhân ái sư phạm là lòng thương yêu học sinh, gắn bó với nghề nghiệp. Làm cho mỗi giáo viên nhận thức sâu sắc rằng “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”. Nhân ái là cái gốc của đạo lý làm người, với giáo viên thì đó là phẩm chất đầu tiên cần có, là điểm xuất phát mọi sáng tạo sư phạm.
2.3.6. Bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp
Làm cho mỗi giáo viên gắn bó với Trung tâm, coi Trung tâm là ngôi nhà thứ 2 của mình, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Có yêu nghề thì giáo viên mới dốc hết tâm huyết, năng lực, trí tuệ, tình cảm của mình cho sự nghiệp trồng người. Đó chính là tâm đức, là trách nhiệm cao cả của người thầy giáo. 
2.3.7. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Đây là công tác quan trọng và phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì và thường xuyên. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bao gồm các hình thức chủ yếu sau:
Bồi dưỡng thông qua hoạt động của tổ nhóm chuyên môn. Đầu năm học các tổ chuyên môn cùng với Ban giám đốc Trung tâm thống nhất xây dựng kế koạch công tác cho cả năm, học kỳ, đồng thời các thành viên trong tổ đăng ký chỉ tiêu thi đua và các danh hiệu cá nhân trong năm.
Nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ cần tập trung vào việc trao đổi chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng d¹y thống nhất trong tổ từ trọng tâm chương trình, nội dung ôn tập, kiểm tra, thi .
Thường xuyên dự giờ trao đổi chuyên môn, những giáo viên đã qua kinh nghiệm có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ giáo viên mới trong công tác soạn giảng. Thông qua các hoạt động này trình độ chuyên môn giáo viên nâng lên.
Tự  bồi dưỡng: Ngay từ đầu năm giáo viên đăng ký nội dung tự bồi dưỡng với Giám đốc. Trung tâm tạo mọi điều kiện để cho giáo viên có điều kiện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Hàng tháng, học kỳ có kiểm tra kết quả tự bồi dưỡng. Kết quả tự bồi dưỡng của giáo viên được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm học.
Hình thức bồi dưỡng tập trung: Để tạo điều kiện cho các giáo viên có năng lực, thuộc diện quy hoạch đội ngũ cốt cán của cơ quan, Trung tâm hằng năm rà soát, lập danh sách và cử giáo viên đi học tập trung chương trình sau đại học, tham gia dự các lớp chuyên môn nghiệp vụ do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học. Mỗi giáo viên phải luôn luôn và sẵn sàng học tập  để nâng cao trình độ hiểu biết của mình, tiếp cận với những tri thức mới, đưa những tiến bộ khoa học vào trong bài giảng làm phong phú và đa dạng nội dung kiến thức của mình.
      Tham gia đầy đủ vào các đợt tập huấn như thay sách, bồi dưỡng chuẩn kiến thức và kỹ năng, các khóa học nâng cao kiến thức do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.
      Bồi dưỡng bằng cách tự học tập qua các kênh thông tin, đài, báo, ti vi, qua mạng Intenet
2.3.8. Đổi mới nội dung và phương pháp giáo  dục
Đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên:
Giáo viên phải xác định được rõ tinh thần đổi mới của phương pháp dạy học, trước đây người thầy là trung tâm thì nay dạy học phải khơi dậy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, học trò là người tham gia trình bầy ý kiến của mình vào trong bài giảng, thày định hướng theo vấn đề đã nêu ra từ trước.
Xây dựng và chỉ đạo các nhóm, các tổ chuyên môn lập kế hoạch về việc đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học.
Thực hiện đều đặn việc họp tổ chuyên môn một cách thiết thực, có hiệu quả, sinh hoạt các chuyên đề thảo luận các nội dung liên quan đến đổi mới phương pháp.
Từng tổ bố trí thời gian, lên kế hoạch thăm lớp dự giờ những giáo viên có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng để học tập lẫn nhau.
Giao lưu học hỏi giữa các trung tâm đóng trên địa bàn tỉnh hay các trường THPT đóng trên địa bàn huyện.
Đổi mới phương pháp tiếp cận kiến thức của học sinh:
Rèn luyện cho học viên những kỹ năng cơ bản của đặc thù từng môn học, đề cao tính tự học tập nghiên cứu của học viên, tổ chức phương pháp hoạt động nhóm để tăng khả năng hợp tác của người học.
Thông qua kiểm tra, đánh giá để phân loại đối tượng học viên trong một lớp để kết hợp nhiều phương pháp vào trong dạy học.
2.3.9. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá
Ngay từ đầu năm học Ban giám đốc lập bảng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo viên thông qua Hội nghị công nhân viên chức để lấy làm căn cứ thực hiện, đánh giá một cách công khai, minh bạch. Mục đích là chỉ ra những thiếu sót, những tồn tại cần khắc phục và phát huy những mặt mạnh trong năm học tới.
Tiêu chí để đánh giá giáo viên phải dựa trên kết quả thăm lớp dự giờ của Ban giám đốc, tổ chuyên môn về các hoạt động đóng góp cho Đoàn, Công đoàn, qua chất lượng giảng dạy và kết quả của lớp chủ nhiệm hoặc mức độ hoàn thành các công việc khác do Ban giám đốc giao cho. 
Nâng cao hiệu quả của việc thanh tra chuyên môn giáo viên, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, hồ sơ sổ sách, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học, trong quản lý học viên và quản lý đánh giá cho điểm.
2.3.10. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng
Thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những người có thành tích cao, tích cực. Giám đốc thường xuyên động viên tinh thần tích cực tự giác của mỗi giáo viên, tạo bầu không khí cởi mở, phấn khởi, tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ, động viên lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tổ  chức tốt phong trào thi đua sẽ thúc đẩy nhanh công việc và hoàn thành công việc có chất lượng, hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở  các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm mà phải duy trì hoạt động này thường xuyên liên tục, rộng khắp. Làm cho phong trào thi đua trở thành động lực của chính mỗi giáo viên. Hoạt động thi đua cần có tổng kết khen thưởng và biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ hay mắc khuyết điểm.
Cùng với việc động viên bằng tinh thần, Trung tâm có vật chất thưởng kèm theo. Tất cả mức thưởng đều được đưa ra Hội nghị công nhân viên chức đầu năm bàn thảo công khai dân chủ.
2.4. Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm
	Sau 02 năm học áp dụng “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm GDTX huyện Si Ma Cai” tôi nhận thấy rằng việc tổ chức quản lý, điều hành đơn vị ngày càng nhẹ nhàng, cán bộ giáo viên nhân viên tự giác làm việc, hiệu quả công việc được nâng lên. Kết quả cụ thể: 
	Học viên:	
Năm học 2012 - 2013
Năm học 2013 - 2014
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
/
/
27
12,4
155
71,1
36
16,5
/
/
43
16,1
202
75,7
22
8,2
	Cán bộ giáo viên nhân viên:
Năm học 2012 - 2013
Năm học 2013 - 2014
HTXSNV
HTTNV
HTNV
HTXSNV
HTTNV
HTNV
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
12
57,1
09
42,9
/
/
16
76,2
05
23,8
/
/
3. Kết luận
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trung tâm GDTX là công việc cần thiết cấp bách trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay. Người quản lý cũng phải không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Trên thực tế cho thấy đơn vị trường học nào làm tốt công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thì sản phẩm đầu ra có chất lượng hơn, uy tín được nâng lên, tạo được sự tin tưởng của các cấp chính quyền địa phương, của nhân dân và cha mẹ phụ huynh, từ đó thu hút được người học đến với trường nhiều, dẫn đến quy mô ngày càng được mở rộng, khẳng định được vị thế trong xã hội.                                                
Si Ma Cai, tháng 5 năm 2014
 Người thực hiện
 Thền Văn Quang
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Luật Giáo dục  năm 2005 
Quy chế tổ chức và hoạt  động của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2007.
 Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2008.
 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 29-KL/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” số 153 -CTr/TU của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2013.
Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 29-KL/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấ

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_bien_phap_quan_ly_nang_cao_chat_luong_doi_ngu_can_bo_gi.doc
  • docbia.doc
  • docPhu luc kem theo.doc