Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ

Chú trọng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Nhà trường thành lập ban thanh tra nội bộ trường học giao nhiệm vụ cụ thể cho những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt để vừa kiểm tra vừa có nhiệm vụ giúp đỡ các giáo viên được thanh tra. Việc kiểm tra giáo viên được thực hiện thường xuyên chú trọng kiểm tra đột xuất.

 Lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kiểm tra các bộ phận hành chính xuyên suốt trong năm học.

Tổ chức ra đề chéo ( Theo ma trận ), chấm chéo khách quan tổ chức kiểm tra chung từ bài định kì, học kì đối với tất cả các khối lớp. Kết quả của mỗi giáo viên được phân tích cụ thể tỉ lệ %. Kết quả này được niêm yết công khai tại phòng họp của cơ quan. Các phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm theo dõi kết quả rút kinh nghiệm với những giáo viên có kết quả thấp để điều chính cách dạy sao cho phù hợp. Điều này đã có một tác dụng rất lớn. Tất cả các giáo viên đều rất quan tâm đến kết quả và tự mình phải điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp với học sinh để có kết quả cao nhất.

 

doc 22 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 16/08/2023 Lượt xem 422Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ức tự học và sáng tạo” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. 
 Bản thân tôi nhận thấy việc tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ công chức một cách toàn diện mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển của nhà trường là một yêu cầu cấp thiết. Việc xây dựng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ là để chuẩn hóa chất lượng đội ngũ, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên để tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng đội ngũ trong công tác phải biết tư duy sáng tạo, tự học tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, tự giải quyết vấn đề trong giảng dạy, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học, quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ một cách toàn diện. Trong quản lý bản thân tôi thường nghiên cứu một số vấn đề sau để làm cơ sở lý luận xây dựng đội ngũ: Quan tâm đến bầu không khí của tập thể sư phạm, ý thức trách nhiệm và mối quan hệ của từng cán bộ, giáo viên trong đơn vị, ư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của từng cá nhân, khả năng, năng lực chuyên môn của từng giáo viên, nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng, Nhà nước và các quy định, quy chế chuyên môn của ngành.
2.Thực trạng
 Những năm nhà trường còn là hệ bán công: Giáo viên thiếu chủ yếu đi thuê thỉnh giảng, trình độ đào tạo giáo viên trong không đồng đều, giáo viên chưa đạt chuẩn không có giáo viên có trình độ trên chuẩn. Tâm lí giáo viên chưa thật yên tâm công tác. 
 Khi được chuyển sang hệ công lập: Đội ngũ được tăng cường đầy đủ theo số lượng và cơ cấu bộ môn. Tuy nhiên vẫn còn có những giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo và vẫn chưa có giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.Vì được chuyển từ nhiều trường trên địa bàn về đây cho nên lúc đầu còn chưa thật quen với nề nếp cách làm việc của nhà trường cho nên phương pháp giảng dạy, cách quản lí học sinh ở nhiều thầy cô giáo chưa thật sự phù hợp, chưa có kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc cũng như trong dạy học cho nên hiệu quả chưa cao. Nhận thức về mối quan hệ giữa dạy học, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của người thầy so với sự phát triển của xã hội còn hạn chế. Một số giáo viên thiếu tính sáng tạo, chưa tự giác học tập để nâng cao tay nghề. 
 Những năm gần đây với những biện pháp giải pháp thiết thực phù hợp trong cachs quản lí bồi dưỡng, đội ngũ nhà trường đã có những chuyển biến trường đã có sự về trình độ đạt chuẩn của đội ngũ là 100% có 03 giáo viên đi học nâng chuẩn đã có nhiều cán bộ giáo viên có kỹ năng tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lí cũng như trong dạy học. Một số thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, một số thầy cô giáo được Sở giáo dục tín nhiệm cử vào đội ngũ cốt cán của tỉnh. Tuy nhiên trong đội ngũ vẫn còn một số ít giáo viên chưa thật sự chủ động sáng tạo trong công việc, chưa tích cực đổi mới phương pháp việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Một số giáo viên thiếu tính sáng tạo, chưa tự giác học tập để nâng cao tay nghề. 
 Trước thực trạng như vậy, bản thân tôi là người Hiệu trưởng làm thế nào cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường nhận thức một cách đầy đủ về sự nghiệp giáo dục. Vậy, điều cần có ở mỗi người thầy là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác tốt, trình độ đào tạo được nâng lên, chất lượng học tập của học sinh được bền vững, luôn tự học và sáng tạo trong công tác giảng dạy. Từ đó, bản thân tôi đã đề ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng được yêu cầu phát triển của giáo dục hiện nay. 
	Trong nhiều năm qua làm công tác quản lý tại đơn vị, bản thân tôi nhận thấy nhà trường có phát triển đi lên giữ vững được phong trào chất lượng dạy học hay không thì tùy thuộc vào chất lượng năng lực của đội ngũ. Tuy nhiên với yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục trong những năm gần đây thì chất lượng đội ngũ cũng còn nhiều vấn đề bất cập như trình độ đào tạo không đồng đều, chất lượng giảng dạy của từng giáo viên cũng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, năng lực sáng tạo, việc tự học tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề còn hạn chế. Nhất là việc tham gia học nâng chuẩn hoặc sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào trong giảng dạy thì họ có nhiều lý do khác nhau ngại tham gia
	Vì vậy, tôi xác định chất lượng đội ngũ là vấn đề quan trọng nhất nếu không biết vận dụng phát huy nguồn lực con người, không có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng mang tính chiến lược lâu dài thì trình độ đội ngũ khó mà nâng lên ngang tầm với việc đổi mới công tác giáo dục hiện nay. Từ thực tế đó, bản thân tôi đề ra một kế hoạch để phát triển chất lượng đội ngũ được vững vàng hơn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Quan trọng hơn là xây dựng kế hoạch có tính định hướng lâu dài nhằm tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công chức ai cũng được tham gia học nâng chuẩn để nâng cao trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, bên cạnh đó cũng cần chú trọng đến công tác tự học, tự rèn, bồi dưỡng qua các hình thức tổ chức các chuyên đề tại chỗ để nâng cao trình độ nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như luật, điều lệ tổ chức bồi dưỡng theo phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 40/CT/TW của ban bí thư về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý và cuộc vận động “Một thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, chú trọng việc đánh giá đúng Quyết định 14/2007 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trên 3 lĩnh vực: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm.
III. Một số biện pháp trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ. 
 1.Trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách nhà giáo xây dựng khối đoàn kết thống nhất ý chí hành động hướng mọi thành viên vào thực hiện nhiệm vụ.
Vậy phải làm thế nào
Trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng cho các thầy cô giáo: xác định lương tâm trách nhiệm lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Người thầy phải xây dựng cho mình một phong cách đúng đắn đó là thái độ nghiêm túc khoa học, sự kỉ cương nề nếp trước công việc thái độ ứng xử trước lãnh đạo, đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh 
Người thầy phải có lòng tự hào tự trọng nghề nghiệp, tự hào về ngôi trường mà mình đang công tác để phấn đấu hết mình vì nó.
Đặc biệt người thầy với một tình yêu thương nhân ái đối với học trò, tình yêu thương là cốt lõi của sự thành công 
Làm tốt công tác tư tưởng cũng chính là người hiệu trưởng phải có một phong cách làm việc nghiêm túc khách quan khoa học công tâm nhìn nhận đúng người đúng việc để bố trí phân công công tác một cách phù hợp hợp lí đúng với sở trường của từng người để phát huy thế mạnh của đội ngũ.
Để làm tốt công tác tư tưởng cho anh em người hiệu trưởng không chỉ là lãnh đạo quản lí mà còn phải là người luôn gần gũi động viên thấu hiểu hoàn cảnh của từng người để có sự chia sẻ cảm thông, là dây kết nối giữa các thành viên trong cơ quan tạo nên một không khí đồng thuận đầm ấm như trong một gia đình.
Làm tốt công tác tư tưởng chính là làm tốt công tác dân vận khéo để tập thể sư phạm luôn đoàn kết, yêu thương gắn bó tâm huyết với nghề. Điều này vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh tập thể để vượt lên mọi khó khăn đạt được mục tiêu đề ra.
Là một hiệu trưởng tôi rất chú trọng công tác này kết quả: Trong nhiều năm gần đây nhà trường luôn được đánh giá là một tập thể đoàn kết yêu thương gắn bó. Chính sự đoàn kết yêu thương gắn bó đã tập trung được trí tuệ tình cảm của toàn thể đơn vị giúp cho nhà trường vượt qua được rất nhiều khó khăn để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Tập thể sư phạm nhà trường luôn tạo được uy tín niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh học sinh.
2.Chú trọng xây dựng đội ngũ.
Một nhà trường có mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào yêu tố đội ngũ. Chính vì thế cho nên việc xây dựng đội ngũ là một vấn đề hết sức bức thiết trong các trường học. Đội ngũ nhà giáo phải là những thầy cô có phẩm chất chính trị vững vàng, có nhân cách có năng lực để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Bồi dưỡng nâng cao về tư tưởng chính trị 
Người giáo viên tốt phải là người có lập trường tư tưởng vững vàng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao có lòng tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương của Đảng chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của nhà nước. Chú trọng đến công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị là nhằm nâng cao nhận thức về cơ sở lý luận trong đội ngũ, tạo nên sự nhạy bén và khả năng thích ứng về kịp thời về sự phát triển của xã hội, sự đổi thay của đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay ngành chúng ta đang thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa và trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu. Việc bồi dưỡng phẩm chất chính trị thông qua việc tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, giáo viên được tham gia dự các lớp bồi dưỡng chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng được tổ chức trong dịp hè hoặc các đợt khác trong năm học. Vào đầu năm học tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ điều lệ Trường học, phổ biến học tập hệ thống văn bản pháp luật. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng của huyện, tỉnh .... Tổ chức tốt một số phong trào thi đua mang tính chủ đề ngày lễ, ngày truyền thống để giáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc tự hào về truyền thống địa phương cho CBCC. Từ chi bộ cho đến chính quyền cùng phối hợp tổ chức công tác này để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ trong cơ quan. 
Kết quả: Từ một chi bộ thời kì còn là trường bán công có 05 đồng chí đảng viên đến thời điểm hiện tại đã có: 19 Đảng viên. Chi bộ nhà trường nhiều năm gần đây luôn được đảng bộ thành phố công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. 100 % cán bộ giáo viên nhân viên không có ai vi phạm pháp luật.
Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất lối sống
 Nhà trường rất quan tâm đến công tác này. Trước hết giáo viên phải là những người có lối sống trong sáng lành mạnh, là tấm gương cho học sinh. Phẩm chất đạo đức của người thầy còn là tình yêu thương chân thành sự gần gũi, sự tận tụy hết mình vì học sinh. Phẩm chất đạo đức còn thể hiện sự say sưa với nghề nghiệp, hứng khởi, kiên trì, bền bỉ và có ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, có lòng yêu nghề thật sự. Đó là yếu tố cơ bản để nâng cao năng lực công tác sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chính vì chú trọng công tác bồi dưỡng phẩm chất lối sống cho đội ngũ cho nên tập thể sư phạm nhà trường luôn tạo được uy tín niềm tin yêu của học sinh và phụ huynh học sinh. Nhiều thầy cô giáo là tấm gương sáng để lại cho các em sự tin yêu mến phục.
Nâng cao bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
Bồi dưỡng năng lực sư phạm: bao gồm năng lực tổ chức quá trình dạy học và năng lực tổ chức quá trình giáo dục. 
Bồi dưỡng năng lực tổ chức quá trình dạy học: Được thể hiện qua công tác bồi dưỡng cho giáo viên những kĩ năng đổi mới thiết kế giáo án, phương pháp đổi mới trong giảng dạy, đổi mới cách ra đề thi, cách chấm bài thi, trả bài thi như thế nào?
Bồi dưỡng năng lực tổ chức quá trình giáo dục: Qua kĩ năng ứng xử các tình huống trong giảng dạy và giáo dục. Đặc biệt đối với giáo viên chủ nhiệm phải bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động tập thể, năng lực cảm hóa học sinh. Cứ hai năm một lần nhà trường tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tất cả các giáo viên chủ nhiệm đều phải tham gia qua ba vòng thi: Thi kiến thức, thi xử lí tình huống và thi tài năng. Mỗi vòng thi ban giám khảo tổ chức nhận xét cho điểm. Qua ba vòng thi ban tổ chức sẽ chọn ra được các giải. Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi vừa để tăng cường kiểm tra kiến thức về công tác chủ nhiệm cho giáo viên vừa là dịp để trau dồi kĩ năng xử lí tình huống vừa là dịp các thầy cô thể hiện được tài năng của mình. Việc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi rất hữu dụng.
Bồi dưỡng năng lực chuyên môn: Bồi dưỡng chuyên môn phải đa dạng: 
Nhà trường coi trọng công tác tự bồi dưỡng: Thông qua việc kiểm tra soạn giáo án theo hướng đổi mới, sổ bồi dưỡng chuyên môn với các chuyên đề và thẩm định cái mới của vấn đề đặt ra trong các chuyên đề 
Các nhóm chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng có chuyên đề bồi dưỡng phù hợp sát thực theo tinh thần đối mới. Việc bồi dưỡng được thực hiện thông qua hội giảng đặc biệt việc tổ chức cho giáo viên thi sát hạch kiến thức để kiểm tra toàn diện việc bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên. Việc ra đề thi đáp án chấm được chuẩn bị rất chu đáo dụng công. Kết quả điểm được niêm yết công khai và đây cũng là một minh chứng rất sát thực khoa học áp dụng tham gia đánh giá giáo viên. Việc hàng năm hai lần thi sát hạch kiến thức giáo viên đã đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng cho mỗi giáo viên. 
Xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, hội giảng giáo viên giỏi trong năm học để giáo viên có điều kiện trao đổi rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề. 
Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học để giáo viên phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong dạy học.
 3. Chú trọng công tác kiểm tra, phân tích rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
Chú trọng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Nhà trường thành lập ban thanh tra nội bộ trường học giao nhiệm vụ cụ thể cho những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt để vừa kiểm tra vừa có nhiệm vụ giúp đỡ các giáo viên được thanh tra. Việc kiểm tra giáo viên được thực hiện thường xuyên chú trọng kiểm tra đột xuất.
 Lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kiểm tra các bộ phận hành chính xuyên suốt trong năm học. 
Tổ chức ra đề chéo ( Theo ma trận ), chấm chéo khách quan tổ chức kiểm tra chung từ bài định kì, học kì đối với tất cả các khối lớp. Kết quả của mỗi giáo viên được phân tích cụ thể tỉ lệ %. Kết quả này được niêm yết công khai tại phòng họp của cơ quan. Các phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm theo dõi kết quả rút kinh nghiệm với những giáo viên có kết quả thấp để điều chính cách dạy sao cho phù hợp. Điều này đã có một tác dụng rất lớn. Tất cả các giáo viên đều rất quan tâm đến kết quả và tự mình phải điều chỉnh cách dạy sao cho phù hợp với học sinh để có kết quả cao nhất.
4. Tin tưởng giao nhiệm vụ phân quyền cho cấp phó và người đứng đầu các tổ chức trong trường học
Đây là một biện pháp rất hiệu quả trong quản lí trường học. Các cá nhân được giao nhiệm vụ từ việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ chức của mình cho đến kiểm tra đến đánh giá. Cuối năm, hội đồng đánh giá và hiệu trưởng tôn trọng việc đánh giá xếp loại của các tổ trưởng chuyên môn. Người đứng đầu các tổ cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của tổ chức mình.
5. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng
Nhà trường rất chú trọng công tác thi đua khen thưởng. Đây cũng là một động lực lớn để cho đội ngũ phấn đấu . Hàng năm cho các cá nhân đăng kí cá danh hiệu thi đua thi để phấn đấu: Công khai các tiêu chí thi đua cho thảo luận ở hội nghị công chức viên chức để cuối năm bình xét theo các tiêu chí. Ngoài việc khen thưởng theo qui định nhà trường còn xét khen thưởng theo các chuyên đề theo tháng theo đợt. Cuối năm ngoài đề nghị các danh hiêu thi đua còn xét khen thưởng cho những các nhân có đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực công tác khác
Kết quả: Nhà trường đã tạo ra được phòng trào thi đua dều khắp các cán bộ giáo viên nhân viên. Mọi người đều rất tin tưởng và phấn khởi có tác dụng thúc đẩy mọi hoạt động của đơn vị.
 *Kết quả cụ thể của các giải pháp trên:
- Cho đến nay chất lượng đội ngũ được nâng lên, phẩm chất chính trị, đạo đức được phát huy, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ giáo viên được vững vàng chính là : Nhà trường biết vận dụng, phát huy sức mạnh của tập thể, kịp thời triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế, kế hoạch làm việc của đơn vị đến từng cán bộ công chức để họ có cơ hội nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đã đề ra. 
 Tập thể đơn vị của nhà trường luôn đoàn kết gắn bó hoàn thànhtốt mọi nhiệm vụ được giao mọi nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ giáo viên nhân viên của nhà được học sinh, phụ huynh học sinh yêu mến tin tưởng. Đơn vị không có đơn thư khiếu kiện với tập thể hoặc cá nhân nào. 
Trong những năm qua không có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm đến nhân cách học sinh. Năng lực giảng dạy, năng lực công tác CB,GV,CNV được xếp loại khá trở lên, không có yếu kém. 100% cán bộ, giáo viên đều có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia học đầy đủ các chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên. 
- 04 giáo viên nhân viên đi học nâng chuẩn ( Thạc sĩ: 03; Đại học:01 )
-100% cán bộ giao viên được xếp hoàn thành nhiệm vụ.
- 19 thầy cô giáo xếp chuẩn xuất sắc
- 13 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.
-13 cán bộ giáo viên được đánh giá viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đơn vị đề nghị sở công nhận tập thể xuất sắc
- Đề nghị sở công nhận 09 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- Đề nghị 01 cá nhân được tặng huân chương lao động; 01 cá nhân đề nghị bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục.
IV. KẾT LUẬN 
Việc nâng cao chất lượng đội ngũ là một việc làm cần thiết và thường xuyên đối với người làm công tác quản lý trường học, nhằm tạo điều kiện cơ hội cho đội ngũ xác định được mục tiêu giáo dục qua từng năm. Như Chỉ thị 40/CT-TW của Trung ương đã nêu “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đủ về số lượng, đồng bộ về mặt cơ cấu, đặc biệt là chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo”. Như vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp để phục vụ giảng dạy tốt, đồng thời phù hợp với Quyết định 14/BGD về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là đảm bảo cac yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, kiến thức, kỹ năng sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của xã hội trên con đường Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
V. Bài học kinh nghiệm:
Qua 10 năm làm công tác quản lý đội ngũ, bản thân tôi rút ra được những bài học kinh nghiệm về công tác quản lí bồi dưỡn đội ngũ như sau : 
Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên tâm huyết với nghề bởi: Yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao, sự phát triển của nhà trường có đi lên hay không là phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ về phẩm chất đạo đức, chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. 
 Yếu tố thành công hàng đầu của mối nhà trường là phải xây dựng được một tập thể đơn vị đồng lòng đoàn kết nhất trí hướng được mọi thành viên vào thực hiện nhiệm vụ.
Phân công nhiệm vụ nghiêm túc khoa học đúng người đúng việc, có kiểm tra giám sát khen chê động viên khuyến khích kịp thời.
Phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ có tính thường xuyên và lâu dài, kế hoạch cụ thể từng năm học. 
Triển khai và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến CBCC kịp thời. 
Trong các cuộc họp hội đồng, liên tịch, tổ chuyên môn hay sinh hoạt đoàn thể, các phong trào thi đua đều chú trọng đến nội dung công tác chính trị tư tưởng đội ngũ. 
Thường xuyên kiểm tra, phân tích sau kiểm tra góp ý, tìm ra nguyên nhân đạt và chưa đạt để giáo viên rút kinh nghiệm mà có hướng phấn đấu trong công tác của mình. 
Bố trí phân quyền cho cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ chuyên môn, hoặc người đứng đầu cá tổ chức một cách rõ ràng và qui định rõ trách nhiệm cho mỗi cá nhân để phát huy năng lực của mọi người. 
IX/ PHỤ LỤC:
- Biểu đồ phát triển chuyên môn nghiệp vụ
- Biểu đồ phát triển trình độ đào tạo
- Hình ảnh tự học của CBCC
- Tiết dạy đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên
- Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp.
- Kết quả chất lượng học tập c

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_vai_bien_phap_trong_cong_tac_quan.doc
  • docTóm tắt SK_Hiền.doc