Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ bản cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường Mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ bản cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường Mầm non

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài:

Cha ông ta thường nói: "Có sức khỏe là có tất cả" làm gì để có sức khỏe.

Vì vậy vị trí của giáo dục Mầm non trong chiên lược “Phát triển nguồn lực

con người” đã và đang được Đảng và nhà nước ta rất quân tâm. Sự phát triển

thể lực của trẻ em ở lứa tuổi Mầm non hiện nay như thế nào? Chúng ta đều biết

tầm vóc của đứa trẻ lớn lên hàng ngày bởi vì cơ thể trẻ em là cơ thể đang lớn,

đang phát trển không ngừng theo từng giai đoạn. Sự phát triển thể chất của trẻ

được đánh giá dựa vào một số chỉ số thông thường như: chiều cao, cân nặng,

vòng ngực, vòng đầu, tỉ lệ các phần của cơ thể.

Trên thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển thể

chất của trẻ như: kinh tế, xã hội, chất lượng môi trường sống, song yếu tố chính

vẫn là hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ. Có thể nói nâng cao chất

lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của trẻ.

Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, công

cuộc xây dựng quê hương đổi mới từng ngày, vì vậy cần phải có một thể lực tốt

để tiếp thu những kiến thức cơ bản, hiện đại, sát thực tiễn, để mở cánh cửa khoa

học trong suốt cuôc đời. Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất) là một trong

những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt

Nam phát triển trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong

sáng về đạo đức

pdf 22 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 03/03/2022 Lượt xem 723Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ bản cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường Mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đi từ dễ đến khó 
đảm bảo củng cố, phát triển những vận động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho 
những kỹ năng vận động cao hơn. Nội dung trong chương trình đã được trình 
bày theo từng loại vận động và theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời 
phù hợp với từng chủ đề chủ điểm, phù hợp với các hoạt động khác và các sự 
kiện. Khi lập được kế hoạch tổ chức rồi, tôi thấy rất yên tâm và thực hiện có khả 
năng đem lại hiệu quả. 
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất qua các chủ đề sự kiện 
Tháng Tuần I Tuần2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 
VĐCB VĐCB VĐCB VĐCB VĐCB VĐCB 
Tháng 
9 
(3 tuần) 
Bật tại 
chỗ bật 
về phía 
trước 
Tung bắt 
bóng 
Ném xa 
bằng 2 
tay 
Tháng Đập và Đi theo Tung Trườn 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
6/20 
10 ( 4 
tuần) 
bắt bóng 
tại chỗ 
đường 
hẹp 
 Đập và 
bắt bóng 
bắt 
bóng với 
người 
đối diện 
chui dưới 
dây 
Tháng 
11 (5 
tuần ) 
Ném xa 
bằng 1 
tay 
Đi thăng 
bằng trên 
ghế thể 
dục 
Bò theo 
đường 
dích dắc 
Bật xa 
35cn 
Trườn 
sấp kết 
hợp trèo 
qua ghế 
thể dục 
Tháng 
12 (4 
tuần) 
Ném 
trúng 
đích 
ngang xa 
3m 
Bật sâu 
35cm. 
Chuyền 
bóng 
Truyền 
bắt 
bóng 
qua đầu 
Chạy 
chậm 
60-80cm 
Bò thấp 
chui qua 
cổng 
Tháng 
1 
(4 tuần) 
Ném xa 
bằng 2 
tay 
Đi trong 
đường 
hẹp. 
Ném đích 
ngang 
Bò theo 
đường 
díc dắc 
Nhẩy từ 
trên bục 
xuống 
Bật xa 
ném xa 
bằng 1 tay 
Tháng 
2 
(3 tuần) 
 Chạy 
nhanh 
15m. 
Ném xa 
Lăn bóng 
và di 
chuyển 
theo 
bóng 
Bò bằng 
bàn tay 
bàn 
chân 3-
4m 
Tháng 
3 
(4 tuần) 
Bò bằng 
bàn tay 
cẳng 
chân qua 
5 hộp 
Đi bước 
dồn trên 
ghế thể 
dục 
Trườn 
sấp kết 
hợp trèo 
qua ghế 
thể dục 
Tháng Bật chụm Đi trên Trèo lên Ném đích 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
7/20 
4 
(5 tuần) 
tách qua 
5 ô 
ghế băng 
đầu đội 
túi cát 
xuống 
thang. 
Ném xa 
đứng 
Bật xa 
Tháng 
5 
(4 tuần 
kể cả 
tuần ôn 
luyện) 
Bật xa 
ném xa 
bằng 1 
tay 
Chạy liên 
tục theo 
hướng 
thẳng 
15mtrong 
khoảng 
15 giây 
Trườn 
sấp kết 
hợp trèo 
qua ghế 
thể dục 
Đi lùi liên 
tiếp 
khoảng 
3m 
* Biện pháp 3: Thống nhất với giáo viên trong lớp 
- Sau khi lập xong kế hoạch tổ chức các hoạt động vận động cho trẻ ở lớp 
mình rồi tôi trao đổi cùng cô giáo ở lớp để cùng thống nhất cách tổ chức thực 
hiện và đã tìm ra những hình thức tổ chức cho trẻ tham gia vận động trong cũng 
như ngoài tiết học thu hút sự tham gia nhiệt tình của trẻ . 
Đặc biệt khi thống nhất các giáo viên trong lớp đến tiết học giáo dục thể 
chất giáo viên nào thực hiện bài dạy trẻ cũng có thể truyền thụ kiến thức đến trẻ 
một cách tốt nhất và đồng nhất. Hai giáo viên trong lớp cùng trao đổi về cách tổ 
chức. 
VD: Bàn bạc về đồ dùng phục vụ các vận động, theo các đề tài tôi thống 
nhất với cô dậy cùng lớp làm đồ dùng theo các bài dạy, những đồ dùng dễ làm 
tôi thực hiện làm ngay từ đầu năm, còn những đồ dùng như thang, bóng đích 
đứng tôi lên kế hoạch kiến nghị bạn giám hiệu trang bị cho lớp. 
+ Bàn bạc về hình thức tổ chức tiết học và thời gian giảng dạy, vế cách 
rèn trẻ trong mọi hoạt động.Về thời gian phân công mỗi cô lên tiết một tuần. 
* Biện pháp 4: Xây dựng góc vận động 
Để thuận tiện cho trẻ sử dụng và tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, tôi 
chọn vị trí trước cửa lớp. Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ như vòng, bóng, túi 
cát, tua, gậy thể dục, các quả còn ..vv.. để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. đến mỗi 
hoạt động như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự 
lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. 
 Ngoài ra khi xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham gia vận động khi 
trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở sân trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài 
tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ xem. 
 Khi có góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi dễ dàng lấy các dụng cụ thể 
dục tham gia vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh lớp tôi 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
8/20 
thấy được rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn đến sự 
vận động của con mình, xem trẻ vận động này, vận động kia con mình thực hiện 
được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi trèo thang 
hay đi trên cầu thăng bằng không, 
 Xây dựng Góc thể chất còn giúp tôi tuyên truyền các phụ huynh các đồ 
dùng thể dục phục vụ vận động cho phụ huynh hiểu được các đồ dùng này phục 
vụ vận động cơ bản nào? 
* Biện pháp 5: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục 
sáng) 
 Như chúng ta đã biết, tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng 
ngày có ý nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa 
tuổi mẫu giáo và mầm non, Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn 
giản, trẻ tích lũy được sự sảng khoái cho cả ngày. 
Tập luyện thường xuyên như vậy, cơ thể của trẻ nâng cao hoạt động của 
các cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần thiết, 
củng cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn. Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục 
sáng hàng ngày vào một thời gian nhất định sau giờ đón trẻ, thời gian tập10- 15 
phút., Trang bị dụng cụ như gậy , nơ , vòng , hoa tua , cờ thể dục phù hợp với 
động tác để tạo hứng thú cho trẻ tập, khi trẻ tập, giáo viên quan sát cách đứng 
của trẻ, tư thế đầu, vai, mông và đặc biệt là cột sống của trẻ. 
Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay cử động thoải mái, 
không cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi đi bộ, chạy và làm 
các cử động khác. Số lần lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc vào tính chất mỗi động 
tác, cũng như trình độ thể lực của trẻ. 
 Những bài tập khó, có khối lượng vận động lớn chỉ nên lặp lại 2- 3 lần, 
còn động tác phát triển chung đối với tay, chân thì nên từ 4- 6 lần. Chọn động 
tác và sắp xếp bài tập cho trẻ cần theo một số quy định. Trước hết động tác phải 
phù hợp và hấp dẫn đối với trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ năng 
đi, chạy, trèo, ném, thúc đẩy sự hình thành tư thế đúng, gây sự hoạt động tích 
cực của các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, các nhóm cơ Trẻ đang tập thể dục 
sáng cùng nơ và quả bông, 
 Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên 
không những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các 
động tác vận động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những 
phẩm chất đạo đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng 
chịu đựng và tập trung ý chí trong hoạt động thể dục thể thao. 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
9/20 
 Những giờ học giáo dục thể chất thường đòi hỏi trẻ phải vận động tích 
cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so với những hoạt động thường ngày của trẻ, 
bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả năng tập trung kém, khiến trẻ khó mà 
theo kịp được nội dung bài học. 
 Nhiệm vụ của cô là phải thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen 
lắng nghe những lời chỉ bảo trong quá trình tập luyện đồng thời cũng khuyến 
khích trẻ tự giác tích cực trong hoạt động. 
 Kèm theo đó cô cũng cần không ngừng cải tiến phương pháp dạy học và 
thay đổi đồ dùng tự tạo, tạo ra âm thanh cho trẻ hứng thu tham gia luyện tập. 
* Biện pháp 6: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng. 
 Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ, người ta tiến hành thông 
qua nhiều hình thức giáo dục như trong tiết học và ngoài tiết học, 
* Trong tiết học: Bao gồm 
+ Hoạt động chung: Các bài tập Vận động cơ bản , trò chơi vận động, 
+ Hoạt đông góc: Cô tổ chức các trò chơi học tập trong các góc chơi giúp trẻ 
vận động các cơ ngón tay và trí óc,và giao lưu với các bạn trong nhóm chơi 
+ Hoạt động ngoài trời: Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động giúp trẻ 
có cơ hội rèn luyện thể dục chống mệt mỏi.Tổ chức giao lưu với các lớp các trò 
chơi vận động theo hình thức thi đua, giúp trẻ có tinh thần đoàn kết biết chia sẻ 
quan trọng hơn là rẻn trẻ mạnh dạn tự tin. 
- VD trò chơi kéo co trẻ chơi trò chơi này giúp trẻ thêm đoàn kết hơn. 
* Ngoài tiết học 
+ Thể dục sáng: Đây là hoạt động tập thể giúp trẻ vận động tạo năng lực và 
tinh thần thoải mái cho trẻ bước vào một ngày học tập đầy hiệu quả. 
+ Hoạt động đón, trả trẻ: Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhẹ nhàng trong 
lúc chờ bố mẹ đón. 
+ Dạo chơi, thăm quan, hội khỏe, giáo dục cá biệt, 
 Nhưng hình thức tiết học là cơ bản vì trên tiết học thể dục các tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo vận động được truyền thụ một cách có mục đích, hệ thống, tổ chức 
và có kế hoạch. 
 Toàn bộ nội dung giáo dục thể chất được diễn ra trên tiết học, còn các 
hình thức khác chỉ rèn luyện một khía cạnh nào đó của giáo dục thể chất. Hiệu 
quả của việc phát triển tính tích cực vận động không chỉ phụ thuộc vào cánh lựa 
chọn các phương pháp dạy học, mà con phụ thuộc đáng kể vào các hình thức 
dạy học. Vì vậy trong tiết học giáo dục thể chất tôi đã sử dụng các hình thức sau: 
+ Hình thức tập cả lớp đồng loạt: 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
10/20 
 Khi áp dụng hình thức này có nghĩa là tôi cho tất cả trẻ cùng thực hiện 
một bài tập vận động giống nhau. Hình thức dạy học này cho phép giáo viên 
cùng một lúc chỉ đạo toàn bộ trẻ, tăng lượng vận động, tạo điều kiện củng cố kỹ 
năng vận động, phát triển tố chất thể lực, tính tập thể, khả năng phối hợp vận 
động khi thực hiện bài tập. Ví dụ: Khi dạy trẻ bài tập: “Nhảy lò cò” tôi cho trẻ 
tập đồng loạt tại chỗ trẻ cùng cô nhảy lò cò 
+ Hình thức tập cả lớp - nối tiếp: Khi áp dụng hình thức này, tôi cho trẻ cùng 
thực hiện một bài tập, liên tiếp trẻ nọ nối tiếp trẻ kia. Có thể một nhóm có từ 3- 5 
trẻ tập xong bài tập rồi tiếp theo đến nhóm khác, giống như tập quay vòng. Tập 
theo nhóm nối tiếp trẻ rất hứng thú và thi đua nhau tập. 
+ Hình thức tập theo nhóm: Khi áp dụng hình thức này, trong thời gian cho trẻ 
thực hiện tôi chia lớp thành 2 hoặc 3 nhóm , mỗi nhóm tập bài tập ở các vị trí 
khác nhau và có giáo viên hoặc trẻ có năng lực tổ chức phụ trách. 
 Trong khi thực hiện bài tập theo nhóm, nếu vận động mới có một bài tập 
vận động cơ bản thì tập theo kiểu nhóm không chuyển đổi, các nhóm tập xong 
bài tập đã cho thì cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi tập. 
 Nếu bài tập vận động mới có 2 vận động cơ bản thì tôi cho trẻ tập theo 
kiểu nhóm chuyển đổi, chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 tập xong vận động thứ 
nhất, cùng lúc nhóm 2 tập xong vận động thứ hai. Sau đó nhóm 1 tập vận động 2 
đồng thời nhóm 2 tập vận động 1. Cuối cùng cả lớp chuyển sang phần tiếp theo 
của buổi tập. 
Tôi đưa hình thức tập theo nhóm này vào buổi tập giúp cho trẻ phát triển 
khả năng tự lực và tự tổ chức theo tốp nhỏ, tăng lượng vận động và rèn luyện kỹ 
năng vận động cho trẻ. Trẻ tập theo nhóm 
+ Hình thức tập cá nhân 
Khi tiến hành hình thức này, trẻ tập lần lượt một bài tập, giáo viên hướng 
dẫn, kiểm tra chất lượng bài tập các trẻ còn lại quan sát và nhận xét ưu, nhược 
điểm của trẻ khi thực hiện bài tập 
* Biện pháp 7: Sử dụng đồ dùng trực quan 
Trẻ mầm non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy 
mọi hoạt động giảng dạy đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình 
mẫu trực tiếp và hấp dẫn. Giáo viên cần hình thành cho trẻ những thói quen vận 
động dựa trên cơ sở cảm giác một cách trực tiếp với động tác. 
Có hai hình thức giảng dạy trực quan là làm mẫu trực tiếp cho trẻ quan sát 
(trực quan trực tiếp) và dùng lời nói để mô tả động tác kèm với phim, ảnh, mô 
hình cho trẻ hình dung ra cách tập (trực quan gián tiếp). Khi giảng dạy giáo dục 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
11/20 
thể chất cho trẻ mầm non cô cần phải phối hợp vận dụng cả hai loại trực quan 
trên, nhất là ở giai đoạn đầu khi mới học động tác vì ở giai đoạn này, nguyên tắc 
trực quan là tiền đề để trẻ tập và làm quen với động tác mới 
* Biện pháp 8: Tổ chức hoạt động thể dục cho trẻ : 
 + Thể dục giờ học : 
a/ Khởi động: 
 Để trẻ tập trung chú ý, giáo viên cần sử dụng tín hiệu khác nhau như : 
trống, xắc xô,Ngoài ra, nếu có điều kiện, giáo viên sử dụng tín hiệu âm thanh- 
âm nhạc, đó là tín hiệu dễ thu hút sự chú ý của trẻ. Tuy nhiên, trong một tiết học, 
giáo viên nên sử dụng một loại dụng cụ tín hiệu thống nhất để khỏi ảnh hưởng 
đến sự chú ý của trẻ. Bên cạnh những tín hiệu trên, giáo viên có thể sử dụng 
khẩu lệnh, mệnh lệnh. 
Có thể tiến hành phần khởi động như sau: 
Giáo viên cho trẻ đi bộ thành vòng tròn khép kín, giáo viên đi vào phía 
trong vòng tròn ngược chiều với trẻ để theo dõi và điều khiển trẻ tập. Cho trẻ đi 
thường phối hợp với các kiểu đi: đi kiễng gót 2m, đi thường 5m, 2m đi bằng gót 
chân, 5m đi thường, đi như vậy khoảng 2-3 lần. Sau đó, cho trẻ chuyển sang 
chạy thay đổi tốc độ: chậm- nhanh- chậm. Hoặc cuối phần khởi động, giáo viên 
có thể cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ nhàng như: “Tiếng gọi của ai?”, 
“Chuông reo ở đâu?”, có tác dụng làm cho trẻ phấn khởi, thích thú trước khi 
chuyển sang phần trọng động. 
b/Trọng động: Tập những động tác mới, hoặc ôn động tác cũ hay nâng cao trình 
độ luyện tập của trẻ. 
+ Rèn luyện phát triển thân thể toàn diện và các tố chất thể lực. 
+ Bồi dưỡng và giáo dục ý chí, phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ. 
+ Thực hiện bài tập phát triển chung: 
+ Phát triển và rèn luyện các nhóm cơ chính; cơ bả vai, cơ chân, cơ mình, 
những động tác phát triển hệ hô hấp và những động tác hỗ trợ cho bài tập vận 
động cơ bản. 
Ví dụ: Bài tập vận động cơ bản là “Ném xa, bật xa" thì khi chọn động tác cho 
bài tập phát triển chung, giáo viên lưu ý chọn động tác tay đưa từ dưới lên cao 
và tập động tác này số lần nhiều hơn các động tác còn lại. Hoặc bài tập vận động 
cơ bản là “bật xa” bò trườn trèo 
 Nhiệm vụ chính là tập cho trẻ biết nhún chân, giáo viên nên chọn bài tập 
phát triển chung có động tác đứng lên ngồi xuống nhiều hơn. 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
12/20 
Khi tập, nên cho trẻ cầm các dụng cụ như cờ, nơ, gậy thể dục,nhưng các 
dụng cụ đó phải phù hợp với vận động và không gây mệt mỏi cho trẻ. Các dụng 
cụ đó phải tạo cho trẻ lượng vận động chính xác, được sắp đặt theo từng thể loại 
để dễ lấy và phân phát cho trẻ. 
Khi chia dụng cụ cho trẻ, giáo viên phải lựa chọn các biện pháp sao cho 
không mất thời gian và phải được tiến hành nhanh, gọn. Cần chú ý kết hợp sử 
dụng dụng cụ và tập tay không cho trẻ để trẻ có cảm giác đúng về động tác khi 
tập không có dụng cụ. 
* Vận động cơ bản 
Hình thành và vận động kĩ năng cơ bản ở trẻ. Giáo viên cần hướng dẫn tỉ 
mỉ tiến hành theo các bước sau : Tập mẫu, cho một số trẻ tập thử, cả lớp tập. 
Giáo viên áp dụng các hình thức tổ chức: Cả lớp, nhóm, cá nhân tùy thuộc vào 
bài tập và khả năng của trẻ. 
 Ví dụ : Dạy cho trẻ thực hiện bài tập “ ném xa , chạy nhanh 10m “ cô giáo có 
thể gợi ý : 
- Đố các cháu cô có biển báo gì đây ? 
- Khi gặp biển báo này những người đi bộ ,chạy bộ như thế nào ? 
- Hôm nay cô sẽ cho các con tập bài ném xa, chạy nhanh 10 m. 
- Lớp đồng thanh . 
- Cô làm mẫu lần 1. 
- Cô làm mẫu lần 2 giải thích: Tư thế chuẩn bị đứng chân trước chân sau, tay 
cầm túi cát cùng phía với chân sau đưa ra trước khi có hiệu lệnh của cô tay đưa 
lên cao rồi ném mạnh túi cát thẳng về phía trước, Khi nghe hiệu lệnh còi các 
cháu chạy nhanh về đích, chạy tự nhiên phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân. 
- Lớp thực hiện lần lượt (cô quan sát sửa sai ) 
 Chia 2 nhóm thi đua thực hiện { cô bao quát và sửa sai ) 
* Trò chơi vận động Củng cố rèn luyện và hỗ trợ cho bài tập vận động cơ bản. 
Giáo viên lựa chọn những trò chơi vận động cơ bản như trò chơi : Tín hiệu , Chó 
sói xấu tính , Bắt chước tạo dáng ,cáo và thỏ  
 Ví dụ 1 : Bài tập vận động đi, chạy, thì trò chơi vận động là “Đi, chạy 
theo tín hiệu”; ném xa bằng một tay thì trò chơi vận động là “Ném qua dây”. 
Mục đích nhằm rèn luyện những kỉ năng của các vận động cơ bản. 
Ví dụ 2: Với đề tài : “ Trèo lên xuống thang “ cô chọn trò chơi “đua 
ngựa” việc chạy nâng cao đùi sẽ có tác dung hỗ trợ cơ đùi đối với kỹ năng trèo 
của trẻ 
c/Hồi tỉnh: 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
13/20 
Đưa cơ thể về trạng thái bình thường sau quá trình vận động liên tục. Giáo 
viên phải làm cho trẻ có cảm giác thoải mái, phấn khởi đỡ mệt mỏi, không chán 
học. Giáo viên có thể tiến hành nhiều hình thức : cho trẻ đi vòng tròn, hít thở , 
trò chơi vận động tĩnh như : “Bóng bay xanh”, “Tìm đồ chơi”. 
Ví dụ : Cô cho trẻ đi vòng tròn đọc thơ “Bé bước một hai”, hít thở sâu . 
* Nhận xét tiết học 
Giáo viên có thể nhận xét ngay trong tiết học hoặc cuối tiết học, trong tiết 
học khen chê trẻ kịp thời. Cuối tiết học chủ yếu động viên trẻ, khen là chính. 
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ 
để từ đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng 
vận động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội 
dung quá đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ 
thể không cao và cũng khiến cho người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội 
dung và lượng vận động quá cao có thể sẽ khiến người tập sợ hãi và không tiếp 
thu được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe của học 
sinh là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung của 
toàn lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt trong 
lớp. Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu đặc 
điểm cá nhân từng trẻ của giáo viên. 
*Biện pháp 9: Thông qua các hội thi hội diễn. 
Hội thi bé khỏe Bé ngoan. Hội thi nhằm đánh giá sự phát triển về thể chất 
và tinh thần của trẻ, Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và toàn xã hội 
về công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt có ý nghĩa tuyên truyền tới các bậc 
phụ huynh về kiến thức về nuôi dạy trẻ, nội dung chương trình giáo dục mầm 
non 
Hội thi Bé khỏe – Bé ngoan vừa là một sân vui chơi, giải trí đối với các 
cháu đồng thời cũng là cơ sở để nhà trường đánh giá được thể chất, chất lượng 
chăm sóc trẻ và khẳng định được niềm tin tưởng đối với phụ huynh các cháu khi 
gửi con mình vào học tại trường 
Việc rèn thể lực cho trẻ liên tục trong quá trình học tập giúp trẻ có thể lực 
tốt để tham dự hội thi bé khỏe bé ngoan một cách tự tin hơn, vì vậy chất lượng 
Hội thi được nâng lên rõ rệt, có nhiều trẻ thể hiện rất tự tin, hồn nhiên và thuyết 
phục được giám khảo cũng như đông đảo khán giả, cổ động viên là những cô 
giáo, các bạn cùng trường và phụ huynh các cháu. Chính vì vậy, không khí của 
Hội thi rất sôi nổi cũng không kém phần hồi hộp và hấp dẫn. Đặc biệt tâm hồn 
vô tư, trong sáng của các bé đã góp phần làm cho Hội thi thêm phần hấp dẫn. 
Một số biện pháp rèn thể lực cho trẻ thông qua thể dục sáng và các bài tập vận động cơ 
bản cho trẻ 4-5 tuôi ở trường mầm non 
14/20 
*Biện pháp 10: Phối kết hợp với phụ huynh để rèn thể lực cho trẻ: 
Kết hợp tuyên truyền phụ huynh cần quan tâm hơn đến dạy Vận động cơ 
bản cho trẻ, kết hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng nhau đề ra biện pháp dạy 
Vận động cơ bản tích cực hơn nữa nhất là với những cháu lười, chưa tích cực 
vận động, hay nhõng nhẽo, được bố mẹ quá chiều chuộng. Phụ huynh phải coi 
trọng việc dạy Vận động cơ bản cho trẻ 
VD1: Với bài tập bật chụm tách tôi hướng dẫn phụ huynh cách 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_ren_the_luc_cho_tre_t.pdf