SKKN Thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

SKKN Thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Mai Châu

Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường. Nhà Trường tiến hành tuyển sinh 60 học sinh khối trung học cơ sở và 35 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 09 lớp với 275 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 01 lớp với 35 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 60 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10. Năm học 2017 – 2018, Nhà trường có quy mô 10 lớp với 310 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Đến năm học 2018 - 2019, Nhà trường đạt quy mô 11 lớp với 345 học sinh (Trung học cơ sở: 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông: 03 lớp, 105 học sinh).

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường tiến hành tuyển sinh 01 lớp 10 với 35 học sinh; với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 01 lớp khối trung học phổ thông (35 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 46 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 22 giáo viên (03 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn Tiếng Anh, 01 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật, Giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 13 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (09 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).

- Năm học 2017 - 2018, với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 02 lớp khối trung học phổ thông (70 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 49 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 24 giáo viên (03 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật, Giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 14 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (10 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).

 

doc 25 trang Người đăng Hải Biên Ngày đăng 05/05/2023 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ện nước).
- Năm học 2018 - 2019, với quy mô 08 lớp trung học cơ sở (256 học sinh) và 03 lớp trung học phổ thông (105 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 51 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 25 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 15 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (11 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
2.1.3. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Kim Bôi
Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, tiến hành tuyển sinh 120 học sinh khối trung học cơ sở và 70 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 12 lớp với 370 học sinh (Trung học cơ sở 10 lớp với 300 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 120 học sinh lớp 6 và 70 học sinh lớp 10. Năm học 2017 2018, Nhà trường có quy mô 16 lớp với 500 học sinh (Trung học cơ sở 12 lớp với 360 học sinh; Trung học phổ thông 04 lớp với 140 học sinh). Năm học 2018 – 2019, Nhà trường đạt quy mô 20 lớp với 630 học sinh (Trung học cơ sở 14 lớp với 420 học sinh; Trung học phổ thông 06 lớp với 210 học sinh). Đến năm học 2019 - 2020, Nhà trường đạt quy mô 22 lớp với 690 học sinh (Trung học cơ sở: 16 lớp với 480 học sinh; Trung học phổ thông: 06 lớp, 210 học sinh).
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường tiến hành tuyển sinh 04 lớp 6 với 120 học sinh và 02 lớp 10 với 70 học sinh; với quy mô 10 lớp khối trung học cơ sở (300 học sinh) và 02 lớp khối trung học phổ thông (70 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 56 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 29 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 02 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 02 giáo viên môn Công nghệ, 02 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 16 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (12 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2017 - 2018, với quy mô 12 lớp khối trung học cơ sở (360 học sinh) và 04 lớp khối trung học phổ thông (140 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 70 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 38 giáo viên (06 giáo viên môn Toán, 05 giáo viên môn Ngữ văn, 05 giáo viên môn Tiếng Anh, 03 giáo viên môn Vật lý, 02 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 03 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 02 giáo viên môn Công nghệ, 03 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 21 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (17 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2018 - 2019, với quy mô 14 lớp trung học cơ sở (420 học sinh) và 06 lớp trung học phổ thông (210 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 80 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 47 giáo viên (07 giáo viên môn Toán, 07 giáo viên môn Ngữ văn, 06 giáo viên môn Tiếng Anh, 04 giáo viên môn Vật lý, 03 giáo viên môn Hóa học, 03 giáo viên môn Sinh học, 03 giáo viên môn Lịch sử, 03 giáo viên môn Địa lý, 03 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 02 giáo viên môn Công nghệ, 03 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 22 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (18 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2019 - 2020, với quy mô 16 lớp trung học cơ sở (480 học sinh) và 06 lớp trung học phổ thông (210 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 83 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 48 giáo viên (07 giáo viên môn Toán, 07 giáo viên môn Ngữ văn, 06 giáo viên môn Tiếng Anh, 04 giáo viên môn Vật lý, 03 giáo viên môn Hóa học, 03 giáo viên môn Sinh học, 03 giáo viên môn Lịch sử, 03 giáo viên môn Địa lý, 04 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 02 giáo viên môn Công nghệ, 03 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 24 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (20 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
2.1.4. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Sơn
Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, tiến hành tuyển sinh 70 học sinh khối trung học cơ sở và 35 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 09 lớp với 315 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông 01 lớp với 35 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 70 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10. Năm học 2017 – 2018, nhà trường có quy mô 10 lớp với 350 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Đến năm học 2018 - 2019, nhà trường đạt quy mô 11 lớp với 385 học sinh (Trung học cơ sở: 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông: 03 lớp, 105 học sinh).
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, trường tiến hành tuyển sinh 01 lớp 10 với 35 học sinh; với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (280 học sinh) và 01 lớp khối trung học phổ thông (35 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 47 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 22 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 03 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 14 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (10 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2017 - 2018, với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (280 học sinh) và 02 lớp khối trung học phổ thông (70 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 50 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 24 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 03 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 02 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 15 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (11 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2018 - 2019, với quy mô 08 lớp trung học cơ sở (280 học sinh) và 03 lớp trung học phổ thông (105 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 53 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 25 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 17 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (13 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
2.1.5. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy
Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường. Nhà Trường tiến hành tuyển sinh 60 học sinh khối trung học cơ sở và 35 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 09 lớp với 275 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 01 lớp với 35 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 60 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10. Năm học 2017 – 2018, Nhà trường có quy mô 10 lớp với 310 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Đến năm học 2018 - 2019, Nhà trường đạt quy mô 11 lớp với 345 học sinh (Trung học cơ sở: 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông: 03 lớp với 105 học sinh).
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường tiến hành tuyển sinh 01 lớp 10 với 35 học sinh; với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 01 lớp khối trung học phổ thông (35 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 46 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 22 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 03 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 13 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (09 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2017 - 2018, với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 02 lớp khối trung học phổ thông (70 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 49 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 24 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 03 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học, 02 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 14 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (10 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2018 - 2019, với quy mô 08 lớp trung học cơ sở (240 học sinh) và 03 lớp trung học phổ thông (105 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 52 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 26 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 01 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 15 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (11 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
2.1.6. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Mai Châu
Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường. Nhà Trường tiến hành tuyển sinh 60 học sinh khối trung học cơ sở và 35 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 09 lớp với 275 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 01 lớp với 35 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 60 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10. Năm học 2017 – 2018, Nhà trường có quy mô 10 lớp với 310 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Đến năm học 2018 - 2019, Nhà trường đạt quy mô 11 lớp với 345 học sinh (Trung học cơ sở: 08 lớp với 240 học sinh; Trung học phổ thông: 03 lớp, 105 học sinh).
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường tiến hành tuyển sinh 01 lớp 10 với 35 học sinh; với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 01 lớp khối trung học phổ thông (35 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 46 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 22 giáo viên (03 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn Tiếng Anh, 01 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật, Giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 13 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (09 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2017 - 2018, với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (240 học sinh) và 02 lớp khối trung học phổ thông (70 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 49 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 24 giáo viên (03 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 01 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên Mỹ thuật, Giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 14 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (10 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
- Năm học 2018 - 2019, với quy mô 08 lớp trung học cơ sở (240 học sinh) và 03 lớp trung học phổ thông (105 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 51 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 25 giáo viên (04 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 03 giáo viên môn Tiếng Anh, 02 giáo viên môn Vật lý, 01 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học, 01 giáo viên môn Lịch sử, 02 giáo viên môn Địa lý, 02 giáo viên môn Thể dục và Quốc phòng An ninh, 01 giáo viên môn Giáo dục Công dân, 01 giáo viên môn Công nghệ, 01 giáo viên môn Tin học, 01 giáo viên môn Âm nhạc, 01 giáo viên môn Mỹ thuật, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội bố trí kiêm nhiệm); 08 nhân viên trong biên chế (01 nhân viên kế toán, 02 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên thủ quỹ kiêm văn thư, 01 nhân viên y tế trường học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị thí nghiệm); 15 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (11 nhân viên cấp dưỡng, 03 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên điện nước).
2.1.7. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tân Lạc
Công tác tuyển sinh: Năm học 2016 – 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường. Nhà Trường tiến hành tuyển sinh 70 học sinh khối trung học cơ sở và 35 học sinh khối trung học phổ thông, trường có quy mô 09 lớp với 315 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông 01 lớp với 35 học sinh). Sau đó các năm học tiếp theo mỗi năm sẽ tuyển mới 70 học sinh lớp 6 và 35 học sinh lớp 10. Năm học 2017 – 2018, Nhà trường có quy mô 10 lớp với 350 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông 02 lớp với 70 học sinh). Đến năm học 2018 - 2019, Nhà trường đạt quy mô 11 lớp với 385 học sinh (Trung học cơ sở 08 lớp với 280 học sinh; Trung học phổ thông 03 lớp với 105 học sinh).
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Năm học 2016 - 2017, sau khi có Quyết định thành lập trường, Trường tiến hành tuyển sinh 01 lớp 10 với 35 học sinh; với quy mô 08 lớp khối trung học cơ sở (280 học sinh) và 01 lớp khối trung học phổ thông (35 học sinh), số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường được bố trí 47 người, gồm: 03 cán bộ quản lý; 22 giáo viên (03 giáo viên môn Toán, 04 giáo viên môn Ngữ văn, 02 giáo viên môn Tiếng An

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_thanh_lap_cac_truong_pho_thong_dan_toc_noi_tru_trung_ho.doc