Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp quản lý công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp quản lý công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

I. Lý do chọn đề tài

Cấp trung học cơ sở là cầu nối giữa bậc tiểu học và bậc trung học của hệ thống

giáo dục quốc dân. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát

triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và

những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ

thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Hiện nay

chúng ta đang tiến hành đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, do đó ta phải

đổi mới phương pháp dạy học để phù hợp với nội dung chương trình mới đó. Phương

pháp dạy học mới, phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học

sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự

học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem

lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Thiết bị dạy học cung cấp kiến thức cho

học sinh một cách chắc chắn, chính xác và trực quan; do đó hấp dẫn và kích thích

sự hứng thú học tập của học sinh. Nhờ sử dụng thiết bị dạy học mà rút ngắn được

thời gian giảng dạy mà vẫn đảm bảo học sinh lĩnh hội đủ nội dung bài học. Giáo

viên và học sinh được thao tác và làm các thí nghiệm nhiều lần do đó nâng cao hiệu

quả dạy học.Thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng của việc thực hiện phương pháp

dạy học. Thiết bị dạy học ở các trường rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Muốn

sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả vào mục tiêu dạy học cần phải tăng cường công

tác quản lý thiết bị dạy học. Nó là thành tố quan trọng đảm bảo phương pháp, chất

lượng dạy học. Trong cơ cấu của quá trình dạy học thì nội dung, phương pháp và

phương tiện dạy học gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó là cầu nối giữa lý thuyết và thực

tiễn, giữa học và hành. Cao hơn của việc “Học đi đôi với hành” là “Học bằng hành”,

là một nguyên tắc của một nền giáo dục hiện đại. Đây là một biện pháp quan trọng

nhằm trực tiếp tác động tích cực đến chất lượng dạy và học.

Qua thực tế công tác ở trường tôi, việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

và sử dụng thiết bị dạy học bước đầu đã có sự thành công nhưng còn nhiều bất cập,

các thiết bị dạy học của nhà trường còn không đồng đều, một số thiết bị còn lạc hậu

và cũ, chất lượng không đảm bảo.bên cạnh đó còn một số giáo viên chậm đổi mới,

ít sử dụng thiết bị dạy học hoặc sử dụng nhưng chưa khai thác được hết các hiệu quả

của thiết bị. Để đáp ứng được mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới và trước sự

phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện nay và thực hiện Nghị quyết số

29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do đó đòi hỏi toàn ngành giáo dục chúng ta phải nâng

cao chất lượng giáo dục hơn nữa, phải đổi mới triệt để phương pháp dạy học, nhất

thiết phải sử dụng các thiết bị dạy học trong các giờ dạy. Việc quản lý và sử dụng

thiết bị dạy học đặt ra cho các nhà trường phải có biện pháp quản lý, bảo quản, sử

dụng hiệu quả và chất lượng. Xuất phát từ lí do trên nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài

nghiên cứu “Một số giải pháp quản lý công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất

lượng giảng dạy” ở trường THCS Vạn Phúc – huyện Thanh Trì - Hà Nội làm sáng

kiến kinh nghiệm.

pdf 33 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 868Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp quản lý công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 công tác TBDH được xác định như sau: 
Tổng hợp chức năng quản lý đối với các mặt khác nhau của công tác TBDH 
được thể hiện qua sơ đồ ma trận sau đây: 
 Các chức năng 
Các khâu 
 QL công tác TBDH 
Lập kế hoạch 
Tổ chức 
Chỉ đạo 
Kiểm tra 
Quan điểm. Cấu trúc 
mạng lưới 
Kế hoạch 
cấu trúc 
mạng lưới 
Tổ chức 
cấu trúc 
mạng lưới 
Chỉ đạo 
mạng lưới 
hoạt động 
Kiểm tra 
mạng lưới 
Đầu tư, trang bị Kế hoạch 
đầu tư 
Tổ chức 
đầu tư 
Chỉ đạo 
đầu tư 
Kiểm tra 
đầu tư 
Khai thác sử dụng Kế hoạch 
khai thác 
Tổ chức 
khai thác 
Chỉ đạo 
khai thác 
Kiểm tra 
khai thác 
Bảo quản, giữ gìn, 
sửa chữa 
Kế hoạch 
sửa chữa 
Tổ chức 
sửa chữa 
Chỉ đạo 
sửa chữa 
Kiểm tra 
sửa chữa 
 Bảng 1. MA TRẬN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TBDH 
9 
 Như vậy, qua trình bày ở trên đã nêu được vai trò quan trọng của TBDH trong 
giáo dục - đào tạo. Xác định được những yêu cầu, đặc trưng đối với thiết bị dùng 
cho dạy học. Từ đó xác định quản lý công tác TBDH là hết sức cần thiết, thông qua 
quản lý làm cho TBDH phục vụ tốt nhất cho quá trình dạy học mà đặc biệt là hoạt 
động dạy học trong trường cấp THCS. 
II. Cơ sở thực tiễn 
1.Thuận lợi 
Trường THCS Vạn Phúc nơi tôi công tác là một trường thuộc ngoại thành Hà 
Nội. Năm học 2017 trường được xây dựng lại dãy nhà cũ một tầng lên bốn tầng khu 
hiệu bộ với các phòng chức năng khang trang. Có các phòng bộ môn Lý – Công 
nghệ, Hóa - Sinh, phòng Tin học - ngoại ngữ, phòng Thư viện... được trang bị đầy 
đủ các tủ, kệ, bàn ghế, máy chiếucho học sinh thực hành. Đặc biệt trường được 
sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và đào tạo huyện và ban giám hiệu 
nhà trường hàng năm nhà trường đều có kế hoạch mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, 
thiết bịdạy học. Công tác quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khoa học và hiệu 
quả. Một số giáo viên rất tích cực sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng các thiết bị 
hiện đại nên đã thực sự nâng cao được chất lượng tiết học, cải thiện được phương 
pháp theo hướng dạy học tích cực, thu hút học sinh yêu thích môn học. 
Lãnh đạo nhà trường đã có những chủ trương, biện pháp nhằm phát huy hiệu quả 
của thiết bị, điều đó được thể hiện trong các quy chế nội bộ. Đó là khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân có công khai thác và sử dụng thiết bị có hiệu quả phục vụ cho 
giảng dạy và học tập. Ngay trong các cuộc hội nghị, hội thảo về các nội dung khác 
nhau tại trường đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết bị trong dạy học. Đặc biệt, 
nhà trường đã tổ chức chuyên đề “Hội thảo khoa học về thiết bị dạy học” nhằm nâng 
cao chất lượng dạy học. 
Nhiều giáo viên đã sử dụng TBDH vào bài giảng của mình rất thành công, mà 
đặc biệt trong dạy thực hành thí nghiệm, hơn 90% thiết bị trong dạy thực hành thí 
nghiệm được khai thác sử dụng cho cả các tiết trên lớp, việc sử dụng thiết bị gần 
như là hiển nhiên, bởi dạy thực hành thí nghiệm không có thiết bị thì không thể rèn 
luyện kỹ năng, kỹ xảo tiếp xúc nghề để hướng nghiệp được. 
Loại thiết bị được khai thác sử dụng nhiều nhất, triệt để nhất là các loại thiết bị 
tranh ảnh, mô hình, các thiết bị vạn năng, những loại này có từ khi thay sách giáo 
khoa và phù hợp với nội dung chương trình các môn họchiện nay. 
Đa số các trang thiết bị đều được bảo quản, bảo dưỡng đều đặn ngay sau mỗi 
ca triển khai dạy, nổi bật nhất là các môn khoa học tự nhiên ...Thực hiện các công 
việc bảo quản, đó là: Quét dọn phơi, bụi, lau chùi và tra dầu mỡ ... thường xuyên và 
hiệu quả. 
10 
2. Khó khăn 
Nhà trường không đủ diện tích để đạt trường chuẩn quốc gia, trường không có 
nhà thể chất, thiếu nhiều phòng học chức năng, thiếu ba phòng học. Do vướng luật 
đê điều nên mặc dù địa phương đã quy hoạch nhà trường ở một khu đất mới nhưng 
đến nay vẫn chưa được xây. Một số thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chất lượng chưa 
cao còn ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy. 
Mặt khác một số ít giáo viên chưa thật tận tâm với công việc, chưa tiếp thu 
được với công nghệ mới, thiết bị tiên tiến, có thiết bị rồi nhưng chưa biết sử dụng 
và ngại sử dụng. Do đó một số thiết bị được sử dụng nhưng hiệu quả không cao. 
Nguồn vốn chủ yếu ngân sách nhà nước cấp hạn chế, mà thông thường cấp vào 
cuối tháng 12 hàng năm nên việc sử dụng vốn rất bị động. 
Ý thức khai thác sử dụng ở mỗi giáo viên là chưa đồng đều, để có một bài giảng 
tốt trên các TBDH sẽ phải huy động sức lực và trí tuệ mà điều này không phải giáo 
viên nào cũng dễ dàng hưởng ứng. Đặc biệt đối với thiết bị mới lạ, những thiết bị 
công nghệ cao thì việc sử dụng thiết bị như là phương tiện, công cụ để đổi mới 
phương pháp dạy học lại càng khó khăn hơn nhiều. 
Đối với học sinh, ý thức, khả năng nhận thức, năng lực thực hành rèn luyện kỹ 
năng thực hành rất đa dạng, bởi vậy mức độ sử dụng thiết bị rất khác nhau. Mặc dù 
phong trào “giữ tốt dùng bền” thường xuyên được chú trọng, nhưng vẫn có một số 
trường hợp sử dụng thiết bị không đúng quy trình quy phạm kỹ thuật. 
Một số thiết bị cũ, lạc hậu, độ chính xác không cao. Mặc dù các thiết bị này chỉ 
dùng để thực hành các thao tác cơ bản, nhưng do quá đơn giản nên làm việc không 
ổn định, hỏng hóc trục trặc thường xuyên. 
Trang thiết bị không đồng đều: Trong cùng một môn nhưng thiết bị có đặc tính 
kỹ thuật khác hẳn nhau gây ra nhiều khó khăn cho việc dạy học. Chất lượng một số 
thiết bị kém nên không thực hiện được chức năng của thiết bị, làm cho việc dạy học 
không phản ánh đúng ý nghĩa. 
Mạng lưới công tác thiết bị chưa được coi trọng, chính vì vậy mà việc tổ chức, 
chỉ đạo CTTB còn hạn chế, chưa cụ thể, chưa thay đổi kịp với tình hình. 
Việc cung cấp thiết bị chưa phù hợp với nhu cầu thiết thực của hoạt động dạy học 
trong nhà trường. 
Đầu tư tài chính cho thiết bị còn hạn chế, chi phí cho thiết bị so với tổng chi 
phí trong toàn trường hàng năm còn thấp. 
Chỉ đạo đầu tư chưa đồng bộ, chưa lường hết các liên quan ràng buộc kéo theo 
có thiết bị này thì phải có thiết bị khác bổ trợ, nhà đa năng, phòng bộ mônViệc 
cải tiến nội dung, chương trình chưa gắn với đổi mới thiết bị 
11 
3. Kết quả điều tra thực trạng: 
* Điều tra về các thiết bị dạy học: 
CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC THIẾT BỊ (Nguồn: Bộ cấp) 
TT 
Loại trang thiết bị 
Tỷ lệ 
hỏng 
so với 
tổng số 
TB % 
Tỷ lệ cũ 
so với 
tổng số 
TB % 
Tỷ lệ 
mới so 
với tổng 
số TB 
% 
Tỷ lệ 
còn 
dùng 
được 
% 
Tỷ lệ 
hiện tại 
so với 
nhu 
cầu % 
1 Tranh ảnh 10 10 80 70 70 
2 Mô hình 10 15 75 80 80 
3 Đồ dùng thí nghiệm 10 20 70 40 40 
4 Máy chuyên dùng 5 0 5 95 70 
 Điều tra về giáo viên: 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Nội dung Rất cần thiết % Cần thiết % Không cần thiết % 
Việc quản lý công 
tác thiết bị dạy học. 
90 
10 
0 
Việc khai thác sử 
dụng các thiết bị 
dạy học hiệu quả. 
75 
23 
2 
Qua thống kê các thiết bị dạy học tranh ảnh còn thiếu và cũ, một số mô hình 
còn hỏng cần bổ sung thêm. Một số bộ đồ dùng thí nghiệm chất lượng chưa được 
tốt, độ sai lệch nhiều. Các thiết bị hiện đại còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu đổi 
mới. Kết quả thi GVG và chất lượng học sinh đã tiến bộ nhưng còn chưa cao, còn 
một số giáo viên ngại sử dụng các thiết bị hiện đại vào dạy học. 
III. Nội dung và các giải pháp thực hiện. 
Từ những thực trạng nêu trên về thiết bị dạy học ở trường nơi tôi công tác. Tôi 
đã đề ra các giải pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học một cách thiết thực để đạt 
hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 
1. Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH và đề xuất đổi mới kế 
hoạch mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. 
Đầu năm học tham mưu với ban giám hiệu lập kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ 
dùng dạy học bằng cách dựa trên các biểu mẫu thống kê, kiểm kê thiết bị đồ dùng 
dạy học đầu năm học và số học sinh, số lớp của năm học mới. Từ đó xây dựng kế 
hoạch cụ thể cho từng tháng, kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng kịp 
thời cho từng bộ môn. 
12 
Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về các thiết bị, đồ dùng dạy học, các 
phương tiện dạy học, các trang thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp dạy học trên 
mạng. Dựa vào tình hình và nhu cầu của nhà trường tham mưu với Ban giám hiệu 
tự mua sắm đầu tư thêm các thiết bị dạy học nếu cần. Khi mua sắm các thiết bị phải 
phù hợp và hiệu quả, có tính khả thi tránh lãng phí. 
Lập danh mục cụ thể của từng hạng mục cần đầu tư thêm: Tên danh mục thiết 
bị, tính năng kỹ thuật, số lượng, dự toán ngân sách... 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ 
TT 
Tên 
thiết bị 
Ký hiệu 
Đặc tính 
kỹ thuật 
Số 
lượng 
Đơn giá 
Thành tiền 
hoặc 
 trên cấp 
Biểu 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ 
2. Giải pháp 2: Đổi mới xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng TBDH 
Việc đầu tư TBDH sẽ trở nên không có ý nghĩa nếu TBDH không được sử dụng 
cho giảng dạy và học tập, hay chúng ta có thể nói rằng: TBDH sẽ không phát huy 
được một chút tác dụng nào khi nó không thông qua quá trình sư phạm. Bởi vậy tôi 
thường xuyên dựa vào thời khóa biểu, căn cứ vào nội dung các chương trình thực 
hành, các môn học; chủng loại, số lượng, chất lượng thiết bị hiện có, đội ngũ giáo 
viên dạy lý thuyết liên quan thực hành. Sau đó lên mẫu kế hoạch cho giáo viên đăng 
ký sử dụng vào đó. 
13 
Kế hoạch khai thác sử dụng được thể hiện theo biểu mẫu sau: 
Với kế hoạch được xây dựng như vậy, TBDH đã thực sự được sắp đặt cho 
mục đích hoạt động dạy học trong nhà trường. 
Hàng tháng có thống kê theo dõi số lượng sử dụng các thiết bị của giáo viên và động 
viên nhắc nhở kịp thời với những giáo viên còn sử dụng ít. 
3. Giải pháp 3: Đổi mới xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa TBDH. 
Trên cơ sở kế hoạch sử dụng sửa thiết bị, đồ dùng dạy học, nắm tần suất sử dụng 
thiết bị để đưa vào kế hoạch sửa chữa ưu tiên. 
 Luôn vệ sinh phòng đồ dùng dạy học, các thiết bị được lau chùi tránh ẩm mốc. 
Tôi đã thành lập một đội sửa thiết bị, đồ dùng dạy họcnhỏ gồm giáo viên có kỹ 
thuật về điện, cơ khí,... Khi có những thiết bị môn lý, công nghệ hỏng hóc nhỏ 
chúng tôi lên kế hoạch sửa chữa vào tiết trống để kịp thời có thiết bị dùng tránh để 
lâu thiết bị lại hỏng thêm. 
Những thiết bị hỏng lớn báo cáo kịp thời Ban giám hiệu để hợp đồng với các 
đơn vị, cá nhân ngoài trường sửa chữa theo hợp đồng và gia hạn thời gian cụ thể để 
kịp thời có thiết bị phục vụ dạy học. 
Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tránh để các thiết bị sử dụng quá 
thời hạn lại hỏng hóc thêm. 
Trường:THCS . 
Tổ:.. 
Môn học : 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
KẾ HOẠCH KHAI THÁC SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
T T 
Tên TBDH 
Số 
lượng 
Tần suất sử dụng thiết bị 
Ghi chú 
Số tiết/ Ngày Số học sinh 
trong nhóm 
Biểu 2: KẾ HOẠCH KHAI THÁC SỬ DỤNG THIẾT BỊ 
14 
Kế hoạch sửa chữa được thể hiện theo biểu mẫu sau: 
4. Giải pháp 4: Lập sổ ghi tên các thiết bị theo môn và khối lớp 
Ghi rõ vị trí của thiết bị đó ở giá (hoặc tủ) nào, ở vị trí số mấy, đồng thời ghi 
tên các tiết dạy (theo phân phối chương trình) sử dụng thiết bị đó theo mẫu. 
SỔ GHI TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Môn:.. 
STT Tên TBDH 
Vị trí 
Dạy tiết 
Giá/tủ Số 
1 
2 
3 
Biểu 4: SỔ GHI TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Ví dụ: Muốn tìm “kính hiển vi” giáo viên dạy môn Sinh 6 chỉ cần mở sổ ghi 
thiết bị môn Sinh 6, tra ở cột tên thiết bị “kính hiển vi” giáo viên sẽ tìm ra tủ đựng 
và cột ghi vị trí để kính 
SỔ GHI TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Môn: Công nghệ 
STT Tên TBDH 
Vị trí 
Dạy tiết 
Giá/tủ Số 
1 Đồng hồ điện A 8 6 
2 
3 
Trường THCS  
Tổ:.. 
Môn học : 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ 
Năm học: 20 - 20 
TT 
Tên TB 
hoặc 
chủng loại 
TB 
Mức độ 
sửa chữa 
trước đó 
Nội dung 
bảo 
dưỡng, 
sửa chữa 
Thời 
gian 
thực 
hiện 
Dự 
kiến 
kinh 
phí 
Ghi 
chú 
Biểu 3: KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ 
15 
Như vậy giáo viên chỉ cần đến giá (tủ) A và đến vị trí số 8 lấy đồng hồ. 
Sổ ghi tên thiết bị dạy học cũng giúp cho cán bộ quản lý dễ dàng hơn trong 
khâu kiểm tra sự sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên. 
Sổ luôn được để ở phòng đồ dùng dạy học để dễ tra cứu khi cần tìm đồ dùng 
dạy học. 
5. Giải pháp 5: Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học 
Từ thực tế đồ dùng dạy học còn thiếu nhiều chưa đáp ứng cho việc giảng dạy 
nên hàng năm nhà trường cùng với nhân viên thiết bị phát động “Phong trào tự làm 
đồ dùng, thiết bị dạy học”. Phong trào tự làm TBDH có tác dụng huy động năng 
lực, trí tuệ, sự sáng tạo, bồi dưỡng, kích thích hứng thú nghề nghiệp của đội ngũ giáo 
viên, nhân viên và học sinh. Hình thức hoạt động này giúp họ bồi dưỡng và rèn luyện 
các phẩm chất, năng lực, kỹ năng, cũng thông qua đó tầm hiểu biết và nhận thức của 
họ được mở rộng. Họ thấy được sự cần thiết của việc sử dụng TBDH trong quá trình 
dạy học, giúp họ tạo ra thói quen tự sáng chế và làm xuất hiện nhu cầu tự nhiên trong 
việc sử dụng các TBDH cho các công việc của mình. 
Hoạt động tự làm TBDH có tác dụng phục vụ kịp thời cho việc cải tiến đổi mới 
phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra hoạt động tự 
làm TBDH có thể nâng cao được hiệu quả của nó nhờ tận dụng các nguồn lực tại 
chỗ, đặc biệt là sử dụng vật liệu đơn giản, rẻ tiền nhưng lại tạo ra các TBDH có tính 
linh hoạt cao, tính thực tiễn, gần gũi với nội dung dạy học thì sản phẩm đồ dùng dạy 
học đó càng có giá trị cao. Rõ ràng giá trị của một TBDH không phải ở chỗ nó có giá 
thành cao mà chủ yếu ở hiệu quả sử dụng, ở vai trò sư phạm mà nó đảm nhận. 
Do đó tự làm TBDH là một biện pháp, là con đường cơ bản để góp phần giải 
quyết vấn đề thiếu TBDH, cũng như việc hoàn thiện hệ thống TBDH. TBDH tự làm 
có một cơ sở tiềm năng vô tận đó là đội ngũ giáo viên, nhân viênvà học sinh. Như 
vậy TBDH tự làm vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. 
Phát động các phong trào tự chế TBDH có tổ chức, chỉ đạo, có đánh giá khen 
thưởng kịp thời những sản phẩm mang tính sáng tạo và áp dụng được vào thực tiễn 
lâu dài. 
Phát động phong trào đưa kế hoạch về từng bộ môn, từng tổ cần xác định tự 
làm đồ dùng, TBDH là nhiệm vụ chuyên môn. Cần vạch kế hoạch cụ thể tự làm tạo 
đồ dùng dạy học từng học kỳ, năm học. Có thể xây dựng kế hoạch theo biểu mẫu 
sau: 
16 
Hội đồng thiết bị nhà trường sẽ họp xét quyết định triển khai chế tạo những đồ 
dùng, TBDH nào, từ kế hoạch tự chế tạo TBDH của các tổ, cân đối ngân sách và các 
điều kiện khả thi khác. 
6. Giải pháp 6: Quản lý và kiểm kê tài sản theo định kỳ, kiểm tra các loại sổ sách 
thường xuyên 
Tôi lập sổ nhật ký trên máy tính theo dõi giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học. mỗi 
ngày đều có thống kê số lượng sử dụng. Cuối mỗi tháng có thống kê từng giáo viên sử 
dụng để kịp thời nhắc nhở những giáo viên còn sử dụng đồ dùng ít. 
Sau mỗi năm học, mỗi học kỳ có kế hoạch kiểm kê toàn bộ số thiết bị dạy học 
hiện có, đánh giá chất lượng của các thiết bị dạy học để có phương án bổ sung, thay 
thế cho các năm học tiếp theo. 
Sổ nhật ký sử dụng đồ dùng dạy học theo mẫu sau: 
SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Tuần: . tháng . năm 
Thứ 
ngày 
Họ và tên 
CBGV 
Môn Lớp 
Tên 
thiết bị 
Dạy 
tiết 
Ký 
mượn 
Ngày 
trả 
Ký 
trả 
Ghi 
chú 
Tổng 
Tổng 
Biểu 6: SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Ví dụ: SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Trường THCS . 
Tổ:. 
Môn:.. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
KẾ HOẠCH TỰ LÀM THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
T
T 
Tên thiết 
bị tự chế 
Thời 
gian 
hoàn 
thành 
thiết kế 
Dự kiến tiêu hao Cá nhân, 
tập thể 
chủ trì 
và liên 
quan 
Thời gian 
thực hiện 
Nguyên 
vật liệu 
Công 
chế tạo 
Bắt 
đầu 
Kết 
thúc 
Biểu 5: KẾ HOẠCH TỰ CHẾ TẠO TBDH 
17 
Tuần: 5 (16/9/19 đến 21/9/19) 
Thứ 
ngày 
Họ và tên 
CBGV 
Môn Lớp 
Tên 
thiết bị 
Dạy 
tiết 
Ký 
mượn 
Ngày 
trả 
Ký 
trả 
Ghi 
chú 
Tổng 
Thứ 2 
(16/9) 
Trần Văn A Lý 6 Mặt phẳng 
nghiêng 
7 A 16/9 
Phạm Thị B Địa 6 Quả địa 
cầu 
6 B 16/9 
Thứ 3 
(17/9) 
Phạm Thị C Địa 6 Quả địa 
cầu 
6 C 17/9 
Tổng Địa 6 2 
 Lý 6 1 
Các loại sổ được ban giám hiệu kiểm tra thường xuyên và kịp thời nhắc nhở 
các giáo viên về việc sử dụng thiết bị dạy học. 
IV. Kết quả triển khai áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
- Năm học 2019 - 2020 tôi đã áp dụng các biện pháp trên trong việc quản lý và sử 
dụng thiết bị dạy học trong nhà trường tôi, kết quả cho thấy: 
- Hiện nay nhà trường đã có 01 phòng máy vi tính, 28 máy tính để phục vụ việc học 
tin học và tiếng Anh cho học sinh. 
- Một phòng học thông minh với 45 máy tính. 
- 06 máy chiếu đa năng, 4 máy in lader, 4 Rađio/Casstte dạy tiếng Anh. 
- Mua bổ sung các thiết bị cho phòng thực hành Hóa, Lý, Công nghệ và thiết bị dạy 
học các môn học khác. 
- Về cơ bản đảm bảo đủ thiết bị cho các bộ môn theo quy định của chương trình, 
tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin. 
Kết quả cụ thể sau khi áp dụng các giải pháp trên: 
*Điều tra về các thiết bị dạy học: 
CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC THIẾT BỊ 
TT 
Loại trang 
thiết bị 
Tỷ lệ hỏng so 
với tổng số 
TB % 
Tỷ lệ cũ so với 
tổng số 
TB % 
Tỷ lệ mới so 
với tổng số 
TB % 
Tỷ lệ còn 
dùng được % 
Tỷ lệ hiện tại 
so với nhu cầu 
% 
Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau 
1 Tranh ảnh 10 5 10 10 80 95 70 85 70 85 
2 Mô hình 10 2 15 10 75 88 80 88 80 90 
3 Đồ dùng thí 
nghiệm 
10 6 20 14 70 80 40 84 40 85 
4 Máy chuyên 
dùng 
5 2 0 0 5 5 95 98 70 80 
18 
* Điều tra về giáo viên: 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC 
Nội dung 
Rất cần thiết % Cần thiết % Không cần thiết % 
Trước Sau Trước Sau Trước Sau 
Việc 
quản lý 
công tác 
thiết bị 
dạy học. 
90 
100 
10 
0 
0 
0 
Việc khai 
thác sử 
dụng các 
thiết bị 
dạy học 
hiệu quả. 
75 
95 
23 
5 
2 
0 
- Giáo viên đã vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, 
phát huy được tính tích cực chủ động học tập của học sinh; đã ứng dụng công nghệ 
thông tin và sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạygóp phần 
nâng cao chất lượng dạy – học và giáo dục của nhà trườngTBDH khá tốt để hoàn 
thành đợt thi giáo viên giỏi cấp trườngkết quả 100% đạt giáo viên giỏi cấp trường; 
Trong năm học 2020 - 2021 giáo viên giỏi cấp huyện 1 giải xuất sắc, 1 giải nhất, 03 
giải nhì, đặc biệt góp phần thành công cho đợt thi về kỹ năng công nghệ thông tin 
cấp huyện và thành phố lần thứ Vnhà trường có 01 giáo viên, 01 nhân viên thi cấp 
huyện đạt 02 giải nhất; Cấp thành phố 01 giải ba. 
- Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh đã nhận thức khá 
đấy đủ về vai trò, vị trí, sự cần thiết của CSVC – TBDH trong các hoạt động dạy – 
học; Thấy rõ trách nhiệm của mình trong quản lý – sử dụng CSVC – TBDH trong 
nhà trường. 
V. Hiệu quả áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. 
Năm 2019 - 2020 thực hiện đề tài, phong trào làm đồ dùng dạy học đạt kết quả 
cao 01 giải nhất cấp huyện về mô hình Hệ sinh thái - Sinh lớp 8, 01 giải Khuyến 
khích thành phố về mô hình hệ sinh thái - Sinh 8 và được gửi đi giải Quốc gia, giải 
ba về mô hình Hệ tuần hoàn - Sinh 8, giải nhì về mô hình Núi lửa - Địa lí 6. 
Chất lượng giáo dục mũi nhọn đã được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm 
sau cao hơn năm trước, số học sinh đạt giải học sinh giỏi Thành phố được duy trì, 
phát triển. Đặc biệt chất lượng đội ngũ HSG, HSNK có thành tích vượt bậc. 
19 
Trong những năm qua, công tác phát triển giáo dục và đào tạo của trường THCS 
Vạn Phúc luôn được Huyện ủy – HĐND - UBND và các ban, ngành, đoàn thể của 
huyện ghi nhận. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trong sáng kiến kinh 
nghiệm “Một số giải pháp quản lý công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất 
lượng giảng dạy” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 
nhằm đáp ứng được nhu cầu đổi mới GD&ĐT, giáo dục đại trà giữ vững và phát 
triển, nâng cao giáo dục mũi nhọn, chất lượng học sinh nâng cao. 
20 
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
I. Kết luận 
 Qua kết quả nghiên cứu đã trình bày ở trên, tôi rút ra một số kết luận sau đây: 
 Cơ sở vật 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_quan_ly_cong_tac_thie.pdf