Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn Địa lí 9

Đây là lá cờ tượng trưng cho 10 nước, tượng trưng cho sự hòa bình, bền vững, đoàn kết và thịnh vượng?

Sông Mê Kông đổ ra biển Đông bao nhiêu cửa?

Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu nước?

Kuala lampo là thủ đô của nước nào?

Năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra ở đâu?

Các nước Đông Nam Á hải đảo gồm những nước nào?

 

ppt 16 trang Người đăng Hải Biên Ngày đăng 05/05/2023 Lượt xem 372Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học môn Địa lí 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT YÊN THỦY TRƯỜNG THCS NGỌC LƯƠNG 
Ngọc Lương, ngày 7 tháng 11 năm 2018 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ 9 
Sáng kiến 
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Dung 
NỘI DUNG 
6 
5 
4 
3 
2 
7 
1 
8 
9 
Giải mã ô chữ 
N 
H 
I 
Ê 
N 
L 
I 
Ệ 
U 
N 
Ô 
N 
G 
T 
H 
Ô 
N 
D 
Ị 
C 
H 
V 
Ụ 
B 
Ắ 
C 
T 
R 
U 
N 
G 
B 
Ộ 
H 
Ò 
A 
B 
I 
N 
H 
Đ 
Ư 
Ờ 
N 
G 
B 
Ộ 
L 
Ư 
Ơ 
N 
G 
T 
H 
Ự 
C 
Q 
U 
Ả 
N 
G 
N 
I 
N 
H 
Đ 
Ồ 
N 
G 
B 
Ằ 
N 
G 
Than, đá, dầu mỏ thuộc loại khoáng sản nào? 
Là Loại hình quần cư mà dân cư chủ yếu làm nông nghiệp? 
Là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người? 
Các trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Huế, Vinh thuộc vùng nào? 
Nhà máy thủy điện đầu tiên trên sông Đà thuộc tỉnh nào? 
Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa? 
Lúa, ngô, khoai, sắn thuộc loại cây nào? 
Tỉnh nào có lượng than lớn nhất cả nước? 
Là vùng tập trung đông dân cư? 
N 
Ộ 
I 
T 
H 
Ư 
Ơ 
N 
G 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Đuổi hình bắt chữ 
Đây là phương tiện chuyên chở nhiều hàng hóa và hành khách trên đường bộ? 
Ô TÔ 
Đuổi hình bắt chữ 
Là dụng cụ để xác định phương hướng? 
La bàn 
Đuổi hình bắt chữ 
Than đá 
Đây là một loại khoáng sản có nhiều ở Quảng Ninh 
Đuổi hình bắt chữ 
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống 
1 
2 
3 
4 
Là câu tục ngữ về bốn điều kiện để có vụ mùa bội thu? 
Đuổi hình bắt chữ 
Đường sắt 
Là loại hình giao thông vận tải song song với quốc lộ 1A 
Đi tìm hình ẩn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
LÀO 
Quốc gia nào ở Đông Nam Á không giáp biển? 
Đây là kiến trúc của nước nào? 
Campuchia 
Nước nào ở Đông Nam Á có diện tích lớn nhất? 
Indonesia 
Malaysia 
Singapo 
Brunay 
ĐôngTimo 
Inđônêsia 
Philippin 
Các nước Đông Nam Á hải đảo gồm những nước nào? 
Năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra ở đâu? 
Thái Lan 
Kuala lampo là thủ đô của nước nào? 
Malaysia 
Sông Mê Kông ch ả y qua bao nhiêu nước? 
6 nước 
Sông Mê Kông đổ ra biển Đông bao nhiêu cửa ? 
9 Cửa 
Đây là lá cờ tượng trưng cho 10 nước, tượng trưng cho sự hòa bình, bền vững, đoàn kết và thịnh vượng ? 
3. Kết quả và nhân rộng của sáng kiến 
Biểu đồ: Kết quả của học sinh trước và sau khi áp dụng 
3. Kết quả và nhân rộng của sáng kiến 
Biểu đồ: Kết quả của học sinh các cấp 

Tài liệu đính kèm:

  • pptsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_phuong_phap_su_dung_tro_choi_tr.ppt