Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4- 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4- 5 tuổi

 Để có được một giờ học đạt hiệu quả cao không chỉ về kiến thức mà còn

về ngôn ngữ của trẻ, tôi chuẩn bị giáo án đầy đủ, đưa ra những bài tập phù

hợp để kích thích khả năng vận động của trẻ và trẻ không cảm thấy qua dễ hoặc quá sức . Tốc độ phát triển thể lực của lứa tuổi này chậm hơn so với lứa

tuổi trước , nhưng quá trình cốt hóa của xương lại diễn ra nhanh . Khả năng làm việc của hệ thần kinh còn yếu ,nên nếu vận động nhiều, nặng thì trẻ nhanh mệt mỏi . Các phản xạ có điều kiện được hình thành nhanh, song củng cố còn chậm. Vì vậy những thói quen vận động mới dược hình thành không bền vững, dễ sai lệch , lớp tôi là lớp ghép trẻ 3 tuổi với trẻ 4 tuổi . Chính vì vậy việc chọn bài phù hợp với trẻ là rất quan trọng .

doc 13 trang Người đăng hungphat.hp Lượt xem 16102Lượt tải 11 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4- 5 tuổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 
 TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG MỖ
 ************************
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4- 5 TUỔI ”
 Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo
 Tên tác giả: Nguyễn Thị Minh
 Chức vụ: Giáo viên
 NĂM HỌC : 2013 – 2014
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 = = = * * * = = =
 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 TÊN ĐỀ TÀI: 
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI”.
 SƠ YẾU LÝ LỊCH
 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh
 Ngày sinh: 16/04/1988
 Chức vụ: Giáo viên.
 Năm vào ngành: 2009
 Đơn vị công tác: Trường mầm non thượng mỗ.
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Hệ đào tạo: Chính quy.
 Năm học : 2013-2014
 	 	2
 MỤC LỤC 
A. Đặt vấn đề  4 1. Cơ sở khoa học của vấn đề4 
2. Mục đích viết sáng kiến 6
3. Đối tượng nghiên cứu , phạm vi nghiên cứu.6
B. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI...6
I. KHẢO SÁT THỰC TẾ...6
1. Tình trạng khi chưa thực hiện...6
2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện...7
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN..8
1. Nghiên cứu kỹ khả năng vận động của trẻ , từ đó đưa ra những bài tập
 phù hợp.với trẻ.8	
2. Chuẩn bị đủ đồ dùng đẹp phù hợp với bài học..8
3. Xây dựng nề nếp học tập trong giờ học 9
4. Lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp.9
5. Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực  .10 
6. Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm: ..10
7. Thông qua tuyên truyền với phụ huynh10
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, SO SÁNH..11
1. Đối với giáo viên...11
2. Đối với trẻ..11
IV. KẾT LUẬN11
 A. ĐẶT VẤN ĐỀ.	
1.Cơ sở khoa học của vấn đề.
a. Cơ sở lý luận.
 Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách con người nói chung và trẻ mầm non nói riêng, thì giáo dục phát triển thể chất có 1 vai trò rất quan trọng đặc biệt không thể thiếu. Giáo dục thể chất là một trong các mặt của giáo dục toàn diện cho trẻ . Giáo dục thể chất nhằm củng cố sức khỏe cho trẻ, đảm bảo thể chất hài hòa, tư thế đúng, phát triển các vận động, năng lực hoạt động thể lực và trí tuệ. Khi được trang bị một hệ thống bài tập vận động se khắc phục sự rụt rè sợ hãi , trẻ sẽ tự tin hơn, thể hiện tính kiên trì quyết tâm, tính kỷ luật . Trong quá trình dạy bài tập vận động tạo ra mối quan hệ tích cực với nhau, sự giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.Giáo dục tính tích cực vận động cho trẻ mầm non nhằm tích cực hóa hoạt động vận động , hình thành kỹ năng , kỹ xảo vận động và phát triển các tố chất thể lực nhanh , mạnh , khéo , bền bỉ cho trẻ. Khi tập các bài tập vận động sẽ thu hút đa số các cơ bắp hoạt động , đẩy mạnh quá trình hoạt động sinh lývaf nâng cao hoạt động sống của cơ thể . Như vậy , qua luyện tập bài tập vận động cơ bản giúp hoàn thiện khả năng làm việc của hệ thần kinhtrung ương, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, củng cố và phát triển cơ bắp, rèn luyện và hình thành các tư thế đúng qua đó tác động tốt tới sức khỏe và phát triển thể lực, tạo điều kiện phát triển các tố chất nhanh , mạnh , khéo . Ngoài ra , các bài tập vận động cơ bản còn có tác dụng giúp trẻ phát triển định hưóng trong không gian như sự định hướng trong vận động, vị trí để các dụng cụ.Giúp trẻ phát triển khả năng định hướng về thời gian như sự lâu dài , kéo dài của việc thực hiện vận động, tính thứ tự của những giai đoạn riêng của vận động Giúp trẻ khả năng định hướng trong hoạt động tập thể như vị trí của mình trong đội hình chung. Bài tập vận động cơ bản góp phần giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, giáo dục về cái đẹp khi vận động, tính chính xác và tính biểu cảm ,trẻ có sức khỏe tốt thì trẻ sẽ 
hứng thú học các môn học khác .
 Như vậy , giáo dục phát triển thể chất rất quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giáo dục mầm non , nó góp phần vào việc giúp trẻ phát triển toàn diện.
b. Cơ sở thực tiễn.
 Hiện nay trong quá trình phát triển của mỗi con người, đặc biệt trẻ em lứa tuổi mầm non, sức khỏe có vị trí đặc biệt quan trọng vì mọi nhận thức ngôn ngữ, tình cảm hành vi và các mặt khác đều được phát triển trên nền sức khỏe của trẻ . Hoạt động vận động một cách khoa học, phù hợp với trẻ là một nhân tố tích cực , có hiệu quả tăng cường sức khỏe thúc đẩy sự phát triển hài hòa lành mạnh cả thể chất lẫn tâm hồn của trẻ em. Trong thực tế việc tổ chức các hoạt động vận động theo phương pháp hiện hành cũng đã mang lại hiệu quả tới việc phát triển nhân cách. 
 Song phương pháp đó chưa thực sự đáp ứng và chưa phát huy hết khả năng hứng thú ở trẻ .Các phương pháp vận động lâu nay đang được sử dụng còn mang tính áp đặt, dập khuôn theo mẫu, sao chép chưa phát huy hết khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của người giáo viên khi tổ chức hoạt động vận động. Vậy giáo viên phải làm gì, làm thế nào để trẻ có thể hướng thú tích cực vận động ,để trẻ thỏa mái và có một sức khẻo tốt nhất
Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của giáo viên mầm non trong giai đoạn phát triển hiện nay như NQ hội nghị lần thứ hai BCH TW Đảng ( Khoá VIII) đã nêu: “Giáo viên mầm non là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”. Là một giáo viên mầm non tôi đã trải qua một quá trình nghiên cứu tìm tòi, tích cực học hỏi và vận dụng một số biện pháp để giúp trẻ tích cực vận động, lứa tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi 
 Khả năng làm việc của hệ thần kinh còn yếu, nếu vận động nhiều, nặng thì trẻ nhanh mệt mỏi, các phản xạ có điều kiện được hình thành nhanh, song củng cố còn chậm. Vì vậy những thói quen vận động mới được hình thành không bền vững,dễ sai lệch .
 Trong quá trình dạy bản thân tôi rất lo lắng đến vấn đề này, nếu không kịp
thời uốn nắn sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn đối với trẻ. Chính vì vậy tôi đã đi sâu 
nghiên cứu chọn đề tài “một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4 -5 tuổi”.
2.Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm.
 Tôi viết sáng kiến này để xác định “một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4 – 5 tuổi ’’. nhằm giúp trẻ hung thú tham gia hoạt động vận động để trẻ có một sức khẻo tốt phát triển cân đối hài hòa giúp trẻ học tốt các môn học khác.
3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.
 Có rất nhiều vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực này nhưng tôi chỉ nghiên cứu “một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4 – 5 tuổi”.
 Nghiên cứu 38 cháu lớp 4 tuổi b4 trường mầm non Thượng Mỗ.
 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2014
 B. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
I. KHẢO SÁT THỰC TẾ.
1. Tình trạng khi chưa thực hiện.
 Lớp tôi có 38 cháu là học sinh lớp 4 tuổi. Tổng số trẻ qua lớp nhà trẻ 20 cháu, còn 18 cháu chưa qua lớp nhà trẻ.vi là khu lẻ nên không có lớp 3 tuổi
a.Thuận lợi.
 - Giáo viên có năng lực sư phạm, trình độ đạt chuẩn, nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Được sự quan tâm của ban giám hiệu chuyên môn, đã xây dựng phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tổ chúc các tiết kiến tập , tạo mọi điều kiện giúp tôi thực hiện tốt chương trình đổi mới.
 - được nhà trường quan tâm trang bi cho một số đồ dung cần thiết.
b. Khó khăn.
 - Thời gian đầu năm học 1 số trẻ mới bắt đầu đến trường chưa quen với môi trường mới và phải xa bố mẹ, người thân trong gia đình nên trẻ hay khóc 
và chưa chịu học, chịu chơi. Vì thế phát triển vận động cho trẻ đang còn rất hạn chế. 
 - Một số trẻ chưa qua lớp nên việc rèn nếp và kỹ năng còn nhiều hạn chế.
 - Trình độ nhận thức không đồng đều, do một số trẻ lần đầu đến lớp trẻ còn nhút nhát , chưa chủ động tham gia hoạt động , lớp còn la lớp ghép nên khả năng vận động khác nhau
 - Phụ huynh đa số làm nông nghiệp nên ít quan tâm, trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói và có những bài tập vận động ở nhà phù hợp
 - vì là khu lẻ nên cơ sơ vật chât con nhiều hạn chế,lớp còn chật trội chưa đảm bảo việc học cho các cháu
2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện.
 Năm học 2013 – 2014 dưới sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường phân công tôi dạy lớp mẫu giáo nhỡ 4 tuổi với tổng số 38 cháu, sau những giờ học môn hoạt động phát triển vận động tôi thấy đạt kết quả như sau:
Kết quả
Đầu năm
 Tỉ lệ
Số trẻ đạt giỏi
6
 16 %
Số trẻ đạt khá
9
 24 %
Số trẻ đạt trung bình
23
 60 %
 Trước tình hình thực tế như vậy, tôi nghĩ mình phải có những phương pháp nào để ngôn ngữ của trẻ tốt hơn. Và tôi đã áp dụng các biện pháp thông qua môn hoạt động phát triển vận động.
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nghiên cứu kỹ khả năng vận động của trẻ , từ đó đưa ra những bài tập phù hợp.với trẻ.
 Để có được một giờ học đạt hiệu quả cao không chỉ về kiến thức mà còn 
về ngôn ngữ của trẻ, tôi chuẩn bị giáo án đầy đủ, đưa ra những bài tập phù 
hợp để kích thích khả năng vận động của trẻ và trẻ không cảm thấy qua dễ hoặc quá sức . Tốc độ phát triển thể lực của lứa tuổi này chậm hơn so với lứa 
tuổi trước , nhưng quá trình cốt hóa của xương lại diễn ra nhanh . Khả năng làm việc của hệ thần kinh còn yếu ,nên nếu vận động nhiều, nặng thì trẻ nhanh mệt mỏi . Các phản xạ có điều kiện được hình thành nhanh, song củng cố còn chậm. Vì vậy những thói quen vận động mới dược hình thành không bền vững, dễ sai lệch , lớp tôi là lớp ghép trẻ 3 tuổi với trẻ 4 tuổi . Chính vì vậy việc chọn bài phù hợp với trẻ là rất quan trọng . VD : Đối với vận động đi khi cho trẻ tập tôi thường chia đôi lớp để dạy vì lớp tôi đông . Đối với nhóm thứ nhất trẻ 3 tuổi tôi cho trẻ tập vđcb: “ Đi thăng bằng trong đường hẹp” .Còn đối với nhóm thứ hai trẻ 4 tuổi cũng vẫn bài tập đó nhưng lâng cao hơn “ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát”. Hoặc đối với bài vận động bật , trẻ 3 tuổi tập vđcb: “ Bật xa khoảng 25cm” , trẻ 4 tuổi tập vđcb: Bật xa khoảng 30- 35 cm. Bên cạnh đó khi tập mẫu hiệu lệnh của cô to rõ ràng , cô tập kết hợp với giảng giải nội dung bài tập rõ rành ,ngắn gọn , dễ hiểu .
 Như vậy khi trẻ được tập các bài tập vận động phù hợp sẽ thúc đẩy sự phát triển cơ thể trẻ, trẻ khỏe mạnh và phát triển cân đối.
2. Chuẩn bị đủ đồ dùng đẹp phù hợp với bài học.
 - Muốn trẻ học tập và tiếp thu bài tốt trước tiên phải có đầy đủ đồ dùng phục vụ và tư duy của trẻ chủ yếu là tư duy trực quan. Tôi chuẩn bị những đồ dùng, vật thật để đưa trẻ đến gần hơn với đời sống xung quanh, sẽ làm cho trẻ hứng thú, và tích cực vận động . Ngoài những đồ dùng có sẵn tôi thường làm thêm đồ dùng tự tạo từ những nguyên vật liệu có sẵn xung quanh chúng ta vd như: Tôi lấy các hộp bìa cát tông nối vào nhau tạo thành đường hầm và dán những hình ngộ nghĩnh lên , từ đó trẻ có thể tập bài bò chui qua hầm.
 Đối với bài tập: “ bật qua suối chạy nhanh 10m’’tôi làm nhiều cây xanh để 
8
cho trẻ bật qua suối lấy cây xanh chạy nhanh về vườn để trồng.Tôi cũng làm hoa cho trẻ tập các bài tập thể dục .
 Với những trò chơi vận động tôi cũng chẩn bị đồ dung cho trẻ chơi VD: Trò chơi “mèo và chim sẻ” thì tôi làm mũ mèo và mũ chim sẻ cho trẻ đội và chơi , tôi thấy trẻ rất thích và hứng thú chơi
3. Xây dựng nề nếp học tập trong giờ học 
Nề nếp của trẻ là bước đầu của một tiết học, nếu chúng ta không đưa trẻ vào nề nếp thì giờ học không đạt kết quả cao. Khi trẻ có nề nếp tốt cùng với sự hướng dẫn khoa học của cô ngay từ ban đầu trẻ đã say mê với giờ học,
 Tôi đã rèn luyện nề nếp bằng cách: Xếp xen kẽ cháu mạnh dạn với cháu nhút nhát, cháu nam xen cháu nữ. Chia tổ, đặt tên cho tổ “tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4” và bầu ra tổ trưởng để quán xuyến, nhắc nhở thành viên của mình. Tôi luôn động viên trẻ trong tiết học, uốn nắn tác phong ngồi học cho trẻ, trẻ đứng đúng tư thế, không nói chuyện, không nói leo, nói phải xin phép cô, nói rõ ràng mạch lạc, đủ câu
 Với những biện pháp trên trẻ đã có thói quen tốt trong việc xây dựng nề nếp học tập. 
4. Lựa chọn nội dung tích hợp phù hợp.
 - Tích hợp là phương pháp đòi hỏi ở giáo viên sự sáng tạo linh hoạt và khéo léo khi vận dụng, quá trình vận dụng tích hợp, cần lựa chọn nội dung phù hợp, lôgic, tránh quá trình hoạt động trở lên rời rạc, chắp vá. 
 Ví dụ : Bài tập vận động “ Ném trúng đích nằm ngang” khi tập bài tập phát triển chung tôi thường cho trẻ kết hợp với nhạc , môi trường xung quanh ,vói toán trong phần thi đua tôi cho trẻ đếm kết quả trẻ đạt được .
 . Để củng cố kiến thức của bài tập chèo lên xuống thang - chạy chậm 8-10m , tôi cho trẻ chơi trò chơi “ cáo và thỏ”. Như vậy với sự tích hợp một cách sinh động giữa nghệ thuật sử dụng ngôn từ, sử dụng hình ảnh minh họa đan xen các hoạt động của trẻ khiến cho giờ học trở nên sinh động mà còn 
giúp trẻ phát triển ngôn ngữ 
 	9
5. Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực 
- Trước khi cho trẻ ra sân tập ,tôi luân chuẩn bị sân tập phẳng , sạch sẽ để trẻ được thỏa mái vận động, hít thở không khí trong lành ,trang thiết bị , dụng cụ thể dục đẩm bảo yêu cầu về giáo dục, thẩm mĩ và dảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ . Tạo điều kiện để trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường xung quanh để trẻ hứng thú học 
 Trong quá trình cung cấp biểu tượng về đối tượng , khi tôi đưa rổ bóng ra tôi có thể hỏi trẻ bong dung để làm gì ?. Từ đó giúp trẻ tư duy đồng thời giúp trẻ phân tích, so sánh tổng hợp để tìm ra những đặc điểm riêng, chung của những đồ vật cùng nhóm, cùng loại. Từ đó giup trẻ tìm ra phương thức thể hiện trong những bài tập khác nhau. 
 Đặt và sắp xếp các vật liệu sao cho trẻ có thể thấy rõ và lấy được dễ dàng để thực hiện hoạt động vận động được thuânk lợi nhất bày đồ chơi đẹp, sắp xếp các nguyên vật liệu, đồ dùng một cách hợp lý đẹp mắtTừ đây tạo cho trẻ cảm giác thích thú và mong muốn được tập , được chơi .
6. Phương pháp hướng dẫn phải dựa vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm: 
 Trong giờ học nói chung và giờ học tạo hình nói riêng hãy để trẻ tự thể hiện, cô luôn là người động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo. Trẻ cần được động viên để thể hiện ý muốn, tình cảm, cảm xúc và những hiểu biết của trẻ đối với sự vật, trẻ muốn được lựa chọn. 
 Để tiết dạy đạt kết quả tốt , trẻ đạt kết quả cao , trong một bài tập vận động tôi thường lựa chon các phương pháp trực quan , dùng lời và thực hành , đặc biệt là phương pháp thi đua và trò chơi.
VD: Khi sử dụng phương pháp trực quan là làm mẫu , giúp trẻ hình thành biểu tượng trực quan về bài tập vận động nên khi làm mẫu cô cần chọn vị trí tập sao cho tất cả trẻ đều nhìn thấy và nhận đúng mẫu. Khi tập mẫu cô phải tập đúng chính xác, nhệ nhàng để trẻ có biểu tượng đúng về bài tập vận động và kích thích trẻ thực hiện tốt.
7. Thông qua tuyên truyền với phụ huynh.
 - Tôi tích cực giao lưu với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ, động viên phụ huynh dành thời gian cho con . Ngoài việc cho con ăn đầy đủ các chất dinh dương cân đối và hợp lý để cơ thể trẻ phát triển thì phụ huynh cũng nên cho con tập vận động thêm ở nhà để cơ thể trẻ được khỏe mạnh 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, SO SÁNH.
 Sau thời gian thực hiện các biện pháp trên tôi nhận thấy kết quả đạt được như sau: 
1. Đối với giáo viên.
 - Tất cả giáo viên ở tổ mẫu giáo nói chung và tôi nói riêng đều nhận thức về tầm quan trọng của phát triển thể chất cho trẻ trong đó có phát triển vận động cho trẻ.
2. Đối với trẻ.
 - Kết quả học tập của trẻ được theo dõi và đánh giá như sau:
 Kết quả 
 Đầu năm
 Cuối năm
Số lượng
Tỷ lệ %
Số lượng
Tỷ lệ %
1
Số trẻ đạt giỏi
 6
 16%
 21
 55.2%
2
Số trẻ đạt khá
 9
 24%
 10
 26.3%
3
Số trẻ đạt trung bình
 23
 60%
 7
 18.5%
IV. KẾT LUẬN.
 Qua thực tế, việc phát triển vận động cho trẻ là việc làm hết sức quan trọng đối với trẻ mẫu giáo nhỡ. Qua việc áp dụng biện pháp mới tôi nhận thấy:
 - Trẻ được khám phá trải nghiệm, dễ dàng gây hứng thú cho trẻ , sức khỏe của trẻ được tăng cường, cơ thể phát triển cân đối hái hòa, trẻ ngáy càng mạnh bạo tự tin hơn , tọa điều kiện phát triển ở trẻ sự cứng rắn của cơ bắp và có niềm vui trong các hoạt động
 - Việc lồng ghép nội dung tích hợp giúp cho hoạt động trở lên hấp dẫn sinh động trẻ rất hứng thú tham gia. 
 - Trong giao tiếp với cô trẻ đã trả lời rõ nghĩa. Khi tham gia các trò chơi 
tập thể trẻ trò chuyện với bạn rất vui. Trẻ có yêu cầu gì trẻ đều thể hiện qua lời nói rất rõ ràng. Trong các giờ âm nhạc cháu đã hát được đúng giai điệu, rõ lời và vận động nhịp nhàng.
 - Việc rèn luyện cho trẻ phát triển vận động hiện nay là một vấn đề quan trọng nên mỗi giáo viên không chỉ rèn cho trẻ thông qua các tiết học mà bên cạnh đó phải rèn luyện bản thân để có trình độ chuyên môn dạy tốt.Vì giáo dục thể chất góp phần vào giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.
 * Bài học kinh nghiệm.
 Từ những kết quả trên tôi rút ra bài học kinh nghiệm khi dạy trẻ phát triển tính tích cực vận động cho trẻ.
 La giáo viên phải luôn yêu nghề mến trẻ ngay từ đầu năm hcoj người giáo viên phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 
 - Giáo viên kiên trì nhẫn lại, gần gũi thân thiện và nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Vận dụng biện pháp giáo dục mọi lúc , mọi nơi, chú ý đến trẻ cá biệt, luôn tạo ra niềm tin, sự hứng thú cho trẻ.
 - Thường xuyên theo dõi kiểm tra để có biện pháp bồi dưỡng, giúp ngôn ngữ của trẻ được tốt hơn.
 - Đồ dùng dạy học sáng tạo, đảm bảo tính thẩm mỹ.
 - Luôn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, vì phụ huynh là người gần gũi, thân thiết nhất đối với trẻ.
 - Luôn học hỏi đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu qua các phương tiện thông tin để tìm ra hình thức mới để dạy trẻ. 
* Ý kiến đề xuất: 
 - Đối với nhà trường: 
 Tạo điều kiện trong việc làm đồ dùng dạy cho trẻ, sắp xếp tạo điều kiện cho giáo viên dự giờ để trao đổi kinh nghiệm lần sau.
 Tổ chức cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng về chuyên đề phát 
triển thể chất để được học hỏi kinh nghiệm tốt hơn
 - Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi năm học 2013 - 2014, dù sao cũng còn nhiều hạn chế , rất mong được sự đóng góp ý kiến của cấp lãnh đạo để tôi có thêm nhiều ý tưởng hay trong việc dạy trẻ.
 Xin chân thành cảm ơn!
C.Tài liệu tham khảo:
 - Chương trình giáo dục mầm non mới.
 - Sách phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thượng Mỗ, ngày 06 tháng 04 năm 2014
 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
 viết, không sao chép nội dung của người
 khác. 
 NGƯỜI VIẾT 
 Nguyễn Thị Minh
 13

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem.doc