Sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột

Sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột

- Hiệu trưởng nhà trường được tham dự tập huấn về quản lý đổi mới giáo dục trường học theo dự án SREM là yếu tố thuận lợi trong việc chỉ đạo chặt chẽ kiểm tra nội bộ trường học.

- Ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn có sự chuyển biến về nhận thức, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cốt cán, tăng cường thiết bị hỗ trợ dạy học cho giáo viên.

- Việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng chưa có hệ thống, chỉ dừng lại ở một vài nhiệm vụ chủ yếu, chưa khai thác đầy đủ các nguồn lực để thực hiện.

- Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra nội bộ tuy có định hướng từ đầu năm học nhưng không sát với từng tổ chuyên môn nên dẫn đến hiệu quả quản lý và tác động đến tổ chuyên môn chưa cao.

- Công tác xây dựng kế hoạch còn thiếu quy trình khoa học, thiếu các yếu tố kinh tế, xã hội, nguồn lực tác động đến việc tổ chức thực hiện nên tính khả thi không cao.

- Trong công tác kiểm tra nội bộ trường học chưa xây dưng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, thời điểm kiểm tra cụ thể để các tổ chuyên môn có thể tiến hành kiểm tra thuận lợi.

- Từ những đặc điểm trên ( thuận lợi và khó khăn), hiệu trưởng nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó có những tiêu chuẩn quy

định theo các văn bản được ngành giáo dục ban hành như: Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, kết quả học tập của học sinh, Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, Tiêu chí xếp loại giờ dạy.

- Nhằm mục đích biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra ở tổ chuyên môn, hiệu trưởng phổ biến kế hoạch, kỹ năng kiểm tra, đua ra những hình thức kiểm tra khác nhau:

+ Theo thời gian: Kiểm tra đột xuất, định kỳ.

+ Theo nội dung: toàn diện, chuyên đề.

+ Theo phương pháp: Trực tiếp, gián tiếp.

Từ đó, các tổ chuyên môn sẽ vận dụng 4 nhiệm vụ cơ bản: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thúc đẩy một cách linh hoạt trong công viêc của mình.

 

docx 26 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 15/08/2023 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động của tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ nhà trường”. [6]
Như vậy, hiệu trưởng cần phải tổ chức kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn. Vì tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai, là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học, hoạt động sư phạm của giáo viên.
Thực trạng việc kiểm tra nội bộ ở một số trường THPT và ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Những bất cập, hạn chế của việc kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông:
Nghiên cứu thực tiễn dạy học ở trường THPT trong những năm gần đây đã cho thấy việc tổ chức kiểm tra nội bộ chưa được người cán bộ quản lý chú trọng đúng mức, biểu hiện trong cách thức lập kế hoạch sơ sài, ít thường xuyên kiểm tra.
Tổ chuyên môn không xác định rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ, ngại va chạm đối với giáo viên nên thường làm qua loa, chiếu lệ.
Quy trình kiểm tra chưa được chu đáo, rõ ràng,
Giáo viên là đối tượng được kiểm tra có những suy nghĩ nặng nề, lo lắng quá mức trong quá trình được kiểm tra.
Việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ ở các trường THPT ở ngoài tỉnh và ở tỉnh Đắk Lắk ít được chú trọng.
Nhận thức của một bộ phận hiệu trưởng về tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ trường học không quan tâm đúng mức hoặc chưa được trang bị một cách có hệ thống, bài bản về cách thức kiểm tra nội bộ nên còn lúng túng, thiếu hiệu quả.
Thực trạng việc kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Đặc điểm của trường THPT Buôn Ma Thuột:
Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên 37.718 ha, với dân số khoảng 338.794 người, gồm 40 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 54.413 người chiếm 16,36%, có 13 phường và 8 xã.
Trường THPT Buôn Ma Thuột thành lập trước năm 1975. Sau giải phóng được nhà nước tiếp quản và trở thành trường công lập đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Từ đó cho đến nay, trường THPT Buôn Ma Thuột vẫn là loại hình trường công lập do nhà nước quản lý, với chức năng nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao bậc giáo dục THPT của tỉnh.
Học sinh:
Số liệu
Toàn trường
Khối 10
Khối 11
Khối 12
Số lớp
43
14
13
16
Số học sinh
1774
553
571
650
Trong đó (Nữ)
1063
320
347
396
Dân tộc
74
19
25
30
Nữ dân tộc
51
13
17
21
Con Liệt sĩ
0
0
0
0
Con TB
38
8
16
14
Con hộ nghèo
8
3
3
2
Mồ côi cha lẫn mẹ
3
0
1
2
Cán bộ, giáo viên: Năm học 2015-2016
+ Tổng số: 101, trong đó Nữ: 57
+ Giáo viên : 93
+ Ban giám hiệu: 04
+Văn phòng: 04
Những thuận lợi của việc thực hiện kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Sở Giáo dục à Đào tạo Đắk Lắk và nhà trường ngay từ đầu năm học đã chỉ đạo các trường THPT tăng cường việc kiểm tra nội bộ trường học.
Trong các đợt kiểm tra thi đua, các đoàn Thanh tra chuyên ngành, thẩm định và đánh giá đều đề cập việc thực hiện kiểm tra nội bộ trường học
Tổ trưởng chuyên môn đều có kinh nghiệm quản lý và giảng dạy, được tham gia tập huấn các chuyên đề Tổ trưởng chuyên môn trong trường trung học do Bộ hoặc Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức nên hiểu rõ vai trò quan trọng của tổ chuyên môn.
Cơ sở vật chất nhà trường như phòng học bộ môn, các thiết bị tin học, đồ
dùng dạy học, thiết bị thực hành được bổ sung thường xuyên, đáp ứng nhu cầu dạy
và học.
Qui trình tổ chức kiểm tra nội bộ trường học được tổ chức qui mô và bài bản hơn.
Các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện, trong đó quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên.
Học sinh trúng tuyển vào trường có số điểm tuyển sinh khá cao, đáp ứng các yêu cầu chủ yếu trong việc học tập và tiếp thu phương pháp học mới.
Những hạn chế của việc thực hiện kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Ngoài những hạn chế, bất cập của đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá giống như ở các trường THPT khác, thì ở trường THPT Buôn Ma Thuột có một số tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò và vị trí của việc kiểm tra nội bộ trường học.
Nhìn chung, một số tổ trưởng, giáo viên chưa thấy rõ tác dụng thúc đẩy trong công tác kiểm tra nội bộ, coi đó là một việc làm nhàm chán, hình thức, ràng buộc, thậm chí cho rằng kiểm tra là để kiểm điểm nên dẫn đến kiểm tra chiếu lệ, đối phó làm giảm tính tích cực của công việc.
Công tác chỉ đạo chưa có kế hoạch đầy đủ, thường xuyên và thống nhất từ hiệu trưởng đến tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong nhà trường.
Tổ chuyên môn thiếu bản kế hoạch kiểm tra nội bộ nhằm cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra nội bộ do hiệu trưởng chỉ đạo. Việc đôn đốc, đánh giá đối tượng kiểm tra chưa khuyến khích tạo sự tiến bộ.
Trong công tác kiểm tra nội bộ trường học, việc đánh giá, nhận xét được chú ý nhiều nhưng việc tư vấn sát thực, khả thi và thúc đẩy phát hiện, phổ biến kinh nghiệm (của đối tượng kiểm tra và của người khác...) chưa quan tâm đúng mức.
Do những hạn chế đó, dẫn đến hiệu quả quản lý tổ chuyên môn, giáo viên, chất lượng học tập của giáo viên sẽ giảm sút. Trước tình hình đó, nhà trường cần phải có những đổi mới cấp thiết trong việc kiểm tra nội bộ trường học.
Nguyên nhân:
Thực trạng nêu trên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có thể chỉ ra những nguyên nhân cơ bản sau:
Công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra nội bộ trường học của các cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.
Việc tổ chức các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học không thường xuyên, kịp thời nên tính hiệu quả không cao.
Sự động viên, khuyến khích về chế độ, khen thưởng cho giáo viên tích cực đổi mới kiểm tra nội bộ trường học chưa cụ thể, thiết thực.[8]
Hình thức kiểm tra thiếu sự đa dạng, phong phú, thời gian kiểm tra còn tập trung vào một thời điểm nhất định nên đối tượng kiểm tra chưa bộc lộ hết khả năng của mình.
Phân tích thực trạng kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Hiệu trưởng nhà trường được tham dự tập huấn về quản lý đổi mới giáo dục trường học theo dự án SREM là yếu tố thuận lợi trong việc chỉ đạo chặt chẽ kiểm tra nội bộ trường học.
Ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn có sự chuyển biến về nhận thức, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cốt cán, tăng cường thiết bị hỗ trợ dạy học cho giáo viên.
Việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng chưa có hệ thống, chỉ dừng lại ở một vài nhiệm vụ chủ yếu, chưa khai thác đầy đủ các nguồn lực để thực hiện.
Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra nội bộ tuy có định hướng từ đầu năm học nhưng không sát với từng tổ chuyên môn nên dẫn đến hiệu quả quản lý và tác động đến tổ chuyên môn chưa cao.
Công tác xây dựng kế hoạch còn thiếu quy trình khoa học, thiếu các yếu tố kinh tế, xã hội, nguồn lực tác động đến việc tổ chức thực hiện nên tính khả thi không cao.
Trong công tác kiểm tra nội bộ trường học chưa xây dưng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, thời điểm kiểm tra cụ thể để các tổ chuyên môn có thể tiến hành kiểm tra thuận lợi.
Từ những đặc điểm trên ( thuận lợi và khó khăn), hiệu trưởng nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, trong đó có những tiêu chuẩn quy
định theo các văn bản được ngành giáo dục ban hành như: Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, kết quả học tập của học sinh, Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, Tiêu chí xếp loại giờ dạy...
Nhằm mục đích biến quá trình kiểm tra thành tự kiểm tra ở tổ chuyên môn, hiệu trưởng phổ biến kế hoạch, kỹ năng kiểm tra, đua ra những hình thức kiểm tra khác nhau:
+ Theo thời gian: Kiểm tra đột xuất, định kỳ.
+ Theo nội dung: toàn diện, chuyên đề.
+ Theo phương pháp: Trực tiếp, gián tiếp.
Từ đó, các tổ chuyên môn sẽ vận dụng 4 nhiệm vụ cơ bản: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thúc đẩy một cách linh hoạt trong công viêc của mình.
Biện pháp, giải pháp kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Buôn Ma Thuột:
Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên:
Ở góc độ quản lý, người hiệu trưởng ở trường THPT phải quan tâm chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ trường học. Đó là yêu cầu cấp thiết, sống còn, uy tín về chất lượng giáo dục của nhà trường. Người hiệu trưởng chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc triển khai kế hoạch năm học, chiến lược phát triển của nhà trường, trong đó yêu cầu tập thể cán bộ quản lý, tổ trưởng, giáo viên đổi mới kiểm tra nội bộ trường học tạo nên chất lượng giáo dục bền vững.
Giải pháp 2: Hiệu trưởng tích cực tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn :
Hiệu trưởng là người đi đầu trong việc kiểm tra nội bộ trường học, chủ động xây dựng đội ngũ kiểm tra, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. Cán bộ quản lý phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chuyên môn kiểm tra nội bộ ở đơn vị tổ. Hiệu trưởng cần huy động sự tham gia của các lực lượng trong và của cụm chuyên môn, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp để chất lượng mỗi kỳ thanh tra tốt hơn.
“Công tác kiểm tra được tiến hành thông qua việc thực hiện các chức năng
Quản lý, tức là việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức, chỉ đạo và tổng kết, điều chỉnh theo các bước sau:
Bước 1: Căn cứ kế hoạch năm học và hướng dẫn của Thanh tra cấp trên, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.
Bước 2: Họp liên tịch thông qua kế hoạch, tiêu chí, xây dựng lực lượng kiểm tra.
Bước 3: Hiệu trưởng ban hành quyết định ban kiểm tra và kế hoạch kiêm tra nội bộ cho các thành viên trong cơ quan được biết.
Bước 4: Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của công việc, kiện toàn hồ sơ kiểm tra và báo cáo cho hiệu trưởng.
Bước 5: Hiệu trưởng xem xét kết quả kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết, sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng kiểm tra bộ phận tổ chuyên môn và cá nhân.
Bước 6: Hiệu trưởng chỉ đạo xử lý sau kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra thông báo trong cuộc họp bằng văn bản tới toàn trường nhằm phổ biến rộng rãi tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch của nhà trường..[7]
Giải pháp 3: Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường thành một hệ thống phản hồi :
Kiểm tra nội bộ trong quản lý trường học là một hệ thống phản hồi vừa theo kế hoạch định sẵn vừa có độ mở về thời gian để tiếp nhận thông tin, điều chỉnh nội dung kiểm tra cho phù hợp với thực tế của nhà trường nhằm tác động, khơi dậy, kích thích hoạt động của tổ chuyên môn đáp ứng mục tiêu giáo dục, kết quả cần đạt mà nhà trường đã đề ra.
Giải pháp 4: Thiết kế bản kế hoạch kiểm tra nội bộ để thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn chính xác, rõ ràng, ngắn gọn, bao gồm các thông tin cần thiết:
Để lập một bản kế hoạch tốt, lôgic và có tính khả thi cao, hiệu trưởng phải tuyên truyền nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, nắm được quy trình, phương pháp lập kế hoạch. Người quản lý cần phân tích thực tế, số liệu cụ thể, chỉ ra những vấn đề ưu tiên giải quyết trước phù hợp với đặc điểm của nhà trường.
Hiệu trưởng sử dụng bản kế hoạch trở thành một công cụ quản lý hữu ích của mình trong quá trình tổ chức thực hiện.
Sau đây là một bản kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường THPT Buôn Ma Thuột được triển khai trong năm học 2014 - 2015:
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /KH-THPT BMT
Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014-2015
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
-Căn cứ Nghị đị nh số 42/2013/NĐ-CP ngà y 09/5/2013 của Chính phủ về Tổ chứ c và hoạ t độ ng thanh tra giá o dụ c;
-Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015
-Căn cứ vào công văn số 1093/SGDĐT-VP ngà y 08 tháng 9 năm 2014 về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của Ngành;
-Căn cứ vào công văn số 242/KH-TTr ngày 26 tháng 9 năm 2014 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 của Ngành;
-Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường , Hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015 cụ thể như sau:
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới hoạt động thanh tra nhằm giữ vững hoạt động chung về nề nếp dạy và học. Phát huy những mặt tích cực của đội ngũ giáo viên và công nhân viên, hạn chế những yếu kém còn tồn tại.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra: chấp hành kỷ luật lao động, công tác quản lý chỉ đạo, việc thực hiện chủ đề năm học, kiểm tra việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức-kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Nội quy cơ quan và quy chế của ngành. Khắc phục các tiêu cực trong kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.
Đẩy mạnh công tác thanh tra tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo.
Đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015 của nhà trường.
NHIỆM VỤ 1/Nhiệm vụ trọng tâm
-Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
-Kiện toàn cũng cố nhân sự trên cơ sở thực hiện Nghị định số 42, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
-Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra; tăng cường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục.
-Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng chống tham nhũng đúng quy định của pháp luật.
-Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị sau kiểm tra.
2/ Nhiệm vụ cụ thể
Thành lập Ban kiểm tra nội bộ:
Thành lập Ban kiểm tra nội bộ khoảng 7 thành viên bao gồm: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân và ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học
Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ:
-Xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng, học kỳ một cách cụ thể, lồng ghép với kế hoạch hàng tháng.
-Triển khai thực hiện một cách đầy đủ theo các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn đánh giá theo quy định.
-Hoàn thành hồ sơ sổ sách đúng biểu mẫu quy định lưu giữ tại văn phòng nhà trường.
-Tiếp tục củng cố lực lượng kiểm tra viên bằng cách bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn qua thực tiễn công tác, qua tài liệu hướng dẫn.
NỘI DUNG KIỂM TRA
Kiểm tra hành chính
Tập trung kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các cá nhân, bộ phận trong đơn vị trường học, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề năm học 2014-2015. Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của cấp trên.
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật, quy chế của ngành, nội quy cơ quan, thực hiện đạo đức nhà giáo.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao: chấp hành quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp, công tác kiêm nhiệm, kết quả giảng dạy, giáo dục
Công tác kiểm tra đánh giá học sinh: tập trung kiểm tra việc thực hiện đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh. Thanh tra, kiểm tra các kì kiểm tra đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác.
Kiểm tra chuyên đề
Tổ chức tự kiểm tra đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV theo quy định.
Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách thư việnphục vụ dạy-học.
Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch giáo dục: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; thực hiện quy chế chuyên môn về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; việc thực hiện quy định về các hoạt động giáo dục khác.
Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn.
Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên, nhân viên, tổ chuyên môn
Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế.
Kiểm tra thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán
Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính.
Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào 
Kiểm tra việc khiếu nại tố cáo
Tổ chức thực hiện đúng việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm: theo Quyết định 08 của UBND
tỉnh).
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HÀNG THÁNG
Tháng
Nội dung công tác
Đối tượng được kiểm tra
Người thực hiện
9/2014
-Thành lập ban KTNB và lên kế hoạch KTNB.
-Kiểm tra tuyển sinh đầu năm.
-Kiểm tra các khoản thu đầu năm
-Kiểm tra công tác thư viện, thiết bị, y tế trường học
-Kiểm tra các loại kế hoạch của tổ CM, cá nhân, sổ chủ
nhiệm.
Thư ký HĐ, HT Kế toán, thủ quĩ, HT
CB thư viện, thiết bị, CB y tế
Tổ CM, GV
BGH
BGH, ban KTNBTH
Ban KTNBTH BGH
BGH
Tháng
Nội dung công tác
Đối tượng được
kiểm tra
Người thực hiện
10/2014
-Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn, hoạt động giảng dạy trên lớp.
-Kiểm tra việc quản lý lưu giữ văn bằng, chứng chỉ, các công văn, hồ sơ, văn bản chỉ đạo của nhà trường.
-Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn việc thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục theo hướng giảm tải
-Kiểm tra hồ sơ của BGH
-Kiểm tra việc làm học bạ lớp 10 và hồ sơ của học sinh lớp 12.
-Kiểm tra việc thực hiện sổ đầu bài trên lớp.
Giáo viên
Thư ký HĐ Văn thư
BGH, tổ CM
BGH, Ban KTNBTH
BGH
Ban KTNBTH
Ban KTNBTH
11/2014
-Kiểm tra chuyên đề: chấm trả bài cho học sinh, hồ sơ chuyên môn, thực hiện điểm số của giáo viên.
-Kiểm tra công tác tổ chức dạy thêm học thêm, công tác BDHSG
-Kiểm tra nghề nghiệp GV theo chuẩn, công tác dự giờ giảng dạy trên lớp.
-Kiểm tra việc thực hiện chủ trương “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT”
-Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các
cơ sở giáo dục, đào tạo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Giáo viên Giáo viên
GVBM GVBM, BGH
GVBM, BGH Tổ Sử- GDCD
BGH, Ban KTNBTH BGH, Ban KTNBTH
BGH, Ban KTNBTH
Ban KTNBTH Ban KTNBTH
Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
12/2014
-Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp
-Kiểm tra các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp
GVCN GVCN
BGH, Ban KTNBTH BGH, Ban KTNBTH
Tháng
Nội dung công tác
Đối tượng được
kiểm tra
Người thực hiện
-Kiểm tra công tác ôn tập và thi HKI.
-Kiểm tra công quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị nhà trường.
-Kiểm tra công tác Đoàn
-Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán
GVBM, Tổ CM
PHT, Kế toán, thủ quỹ, CB thư viện, CB thiết bị
BCH Đoàn TN Kế toán, thủ quỹ
BGH, Ban KTNBTH BGH, Ban KTNBTH
BGH, Ban KTNBTH
01/2015
-Kiểm tra thực hiện sổ sách, xếp loại của GVCN các lớp HKI
-Kiểm tra chất lượng giảng dạy các bộ môn trong HKI
-Kiểm tra về đánh giá xếp loại học sinh, việc thực hiện chương trình.
-Kiểm tra việc công khai tài chính HK I
-Kiểm tra thực hiện “3 công khai”
-Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí.
GVCN GVBM
GVCN, GVBM
Kế toán
BGH, KT, TQ BGH
BGH, Ban KTNBTH HPCM TTCM BGH
Ban KTNBTH Ban KTNBTH Ban KTNBTH
02/2015
-Kiểm tra chuyên đề đổi mới chương trình giáo dục, công tác quản lý sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, kiểm tra công tác học nghề.
-Tiếp tục kiểm tra chuyên đề các giáo viên theo kế hoạch.
-Kiểm

Tài liệu đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_kiem_tra_noi_bo_de_thuc_day_hoat_dong.docx