Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

Các Giải pháp quản lý.

Giải pháp 1: Chỉ đạo 100% cán bộ giáo viên ứng dụng CNTT trong công việc.

Chỉ đạo quyết liệt, triệt để 100% giáo viên, nhân viên phải sử dụng được các phần mềm thông dụng hiện nay như phần mềm Phổ cập Giáo dục, Phần mềm Kiểm định chất lượng Giáo dục, trang mạng OMS, Phần mềm smaxtest quản lý đề kiểm tra, phần mềm thư viện, kế toán, phần mềm power point để thiết kế các sline trình chiếu đơn giản, biết dùng phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng và phải biết dùng bảng tương tác trong việc dạy học, sử dụng được trang mạng Trường học kết nối, trang Vnedu trong việc quản lý hồ sơ, đánh giá học sinh.

Tất cả các phần mềm hiện nay nhà trường đều hướng dẫn giáo viên làm thường xuyên và ứng dụng trong công việc.

Ngoài giáo viên, nhân viên trong tổ ứng dụng CNTT thì tất cả các giáo viên, nhân viên khác buộc phải làm được phần việc của mình, phải tự cập nhật, học hỏi để vận dụng.

Tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp phải hoàn thành phần mềm Vnedu đúng tiến độ, biết nhập, xuất dữ liệu khi cần.

 

doc 4 trang Người đăng hieu90 Lượt xem 921Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BÁO CÁO GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN LÝ
	I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
	- Họ và tên: HỒ THỊ MỸ HẠNH                     Năm sinh: 1974
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Giáo dục Tiểu học
	- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung Nhà trường
	- Đơn vị công tác: Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	II. NỘI DUNG
1. Tên giải pháp: Chỉ đạo Đẩy mạnh Ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường học.
	2. Nêu thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp quản lý. 
 Thực trạng: 
Nhiều GV rất ngại ứng dụng Công nghệ thông tin( CNTT), hay nhờ người khác làm hộ các công việc cần có yếu tố công nghệ. Ngại sử dụng các phần mềm ứng dụng.
Một số tiếp thu chậm, không chịu khó học hỏi, không chịu khó thực hành để nắm bắt trong các lần tập huấn. 
Một số GV ở buôn ÊCăm không có mạng internet. 
Giáo viên ngại thiết kế và dạy học có ứng dụng Công nghệ thông tin. Số tiết dạy có ứng dụng CNTT trong năm học không nhiều.
	3. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra giải pháp.
	- Yếu tố khách quan: 
Một số trục đường ở buôn ÊCăm không có mạng internet nên giáo viên không có mạng để sử dụng. 
	Vì vừa dạy học vừa lo cho kinh tế gia đình nên nhiều giáo viên không có nhiều thời gian để tìm tòi, học hỏi, làm thử, thực hành nhiều công việc, nhiều bài giảng có ứng dụng CNTT. Trong khi đó, để xây dựng một bài giảng trình chiếu hoặc tương tác thì cần nhiều thời gian.
- Yếu tố chủ quan: 
Nhiều giáo viên cứ nghĩ mình lớn tuổi rồi, không cần phải sử dụng CNTT, chỉ dạy như lâu nay là được. Một số phần mềm cần trong công tác dạy và học, quản lý học sinh đều nhờ giáo viên trẻ làm thay.
Nhiều người không ý thức hết tầm quan trọng hay lợi ích của CNTT mang lại trong các tiết học nên không đầu tư.
	4. Các Giải pháp quản lý.
Giải pháp 1: Chỉ đạo 100% cán bộ giáo viên ứng dụng CNTT trong công việc.
Chỉ đạo quyết liệt, triệt để 100% giáo viên, nhân viên phải sử dụng được các phần mềm thông dụng hiện nay như phần mềm Phổ cập Giáo dục, Phần mềm Kiểm định chất lượng Giáo dục, trang mạng OMS, Phần mềm smaxtest quản lý đề kiểm tra, phần mềm thư viện, kế toán, phần mềm power point để thiết kế các sline trình chiếu đơn giản, biết dùng phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng và phải biết dùng bảng tương tác trong việc dạy học, sử dụng được trang mạng Trường học kết nối, trang Vnedu trong việc quản lý hồ sơ, đánh giá học sinh. 
Tất cả các phần mềm hiện nay nhà trường đều hướng dẫn giáo viên làm thường xuyên và ứng dụng trong công việc.
Ngoài giáo viên, nhân viên trong tổ ứng dụng CNTT thì tất cả các giáo viên, nhân viên khác buộc phải làm được phần việc của mình, phải tự cập nhật, học hỏi để vận dụng.
Tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp phải hoàn thành phần mềm Vnedu đúng tiến độ, biết nhập, xuất dữ liệu khi cần.
Trong sinh hoạt chuyên môn, nhà trường thường triển khai nội dung qua trang OMS hoặc trang Trường học kết nối và yêu cầu giáo viên trao đổi, vận dụng.
Giải pháp 2: Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, tập huấn, hướng dẫn giáo viên, nhân viên sử dụng CNTT. 
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn sử dụng các phần mềm như Thiết kế bài giảng trên PowerPoint. Đây là kiến thức sơ đẳng cần thiết cho mỗi giáo viên nên 100% giáo viên phải nắm bắt được và thiết kế được các hoạt động dạy học đơn giản nhất.
Tổ chức cho Giáo viên nhúng PowerPoint vào các phần mềm khác. Nội dung này cũng hay sử dụng nhưng không phải tất cả giáo viên đều sử dụng được nên phân chia tổ hỗ trợ nhau.
Tổ chức tập huấn soạn bài giảng trên phần mềm ActivlnSpire cho tất cả giáo viên. Vì nhà trường có bảng tương tác nên ngoài giáo viên Tiếng Anh thường xuyên sử dụng thì giáo viên các bộ môn khác cũng đăng ký 1-2 tiết thao giảng trên bảng tương tác trong năm học để dạy.
Ngoài nội dung tập huấn, chuyên đề sử dụng các phần mềm trong dạy học thì nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo tất cả các phần mềm khác trong việc ứng dụng quản lý học sinh, hồ sơ,..,phù hợp với từng vị trí công việc.
Giải pháp 3: Khuyến khích giáo viên, nhân viên đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin.
Việc ứng dụng CNTT luôn được khuyến khích, tạo mọi điểu kiện tốt nhất cho người sử dụng. Phòng máy của nhà trường ngoài việc để dạy Tin học cho học sinh thì còn là nơi để cho mọi người thực hành, làm thử.
Tổ CNTT được giảm tiết để có thêm thời gian nghiên cứu, tìm tòi và để hỗ trợ các giáo viên khác.
Khuyến khích nêu gương các giáo viên, nhân viên sử dụng, ứng dụng hiệu quả các phần mềm thiết kế, các giáo viên , nhân viên khai thác tốt các tài nguyên trên mạng để hỗ trợ tiết dạy.
5. Minh chứng kèm theo giải pháp.
Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn liên quan đến việc sử dụng phần mềm, khai thác internet, thiết lập bài giảng,...ít nhất 1 lần/ tháng.
Tổ Ứng dụng công nghệ thông tin tư vấn, hỗ trợ thường xuyên cho GV khi có yêu cầu.
Đã tổ chức hai tiết hội giảng dạy trình chiếu và dạy tương tác trên bảng tương tác.
Tất cả các phần mềm quản lý giáo viên, học sinh, phần mềm ứng dụng trong giảng dạy, giáo dục,... đều được giáo viên, nhân viên sử dụng tốt.
	6. Định hướng phát triển giải pháp cho các năm học tiếp theo.
Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin cho 100% giáo viên, nhân viên trong trường.
Chủ động tìm kiếm, cập nhật và ứng dụng, khai thác CNTT trong việc khai thác tài nguyên, giảng dạy, quản lý.
Tất cả hồ sơ giáo viên, học sinh đều được ứng dụng CNTT. Đặc biệt, trong năm học tiếp theo giáo viên sẽ làm học bạ HS trên phần mềm và in lưu vào cuối năm học.
Sinh hoạt chuyên môn, họp, thảo luận các nội dung qua trang Trường học kết nối để giảm thiểu thời gian họp tập trung.
7. Đề xuất, kiến nghị
Với UBND huyện: Chỉ đạo việc phủ sóng mạng internet cho các hộ dân trong một số đường của vùng ÊCăm, đảm bảo 100% hộ dân được phủ sóng mạng internet.
Với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
 Cho các trường làm học bạ học sinh trên phần mềm Vnedu, chỉ in ra để lưu vào cuối năm học.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
 Hồ Thị Mỹ Hạnh
XÁC NHẬN UBND HUYỆN
XÁC NHẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu đính kèm:

  • docHỒ THỊ MỸ HẠNH.doc