Báo cáo biện pháp Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ văn 7

Báo cáo biện pháp Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ văn 7

1. Sự cần thiết của chuyên đề

- Năm học 2022-2023 tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thong 2018.

- Vận dụng được các phương pháp giảng dạy mới vào dạy học Ngữ Văn 7

2. Mục đích của chuyên đề:

- Để góp phần nâng cao chất lượng dạy - học cũng như thực hiện hiệu quả của phong trào thi đua tiếp tục “đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và đổi mới kiểm tra đánh giá”.

- Là phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

 

doc 4 trang Người đăng thuhoaih3 Ngày đăng 25/12/2022 Lượt xem 598Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo biện pháp Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ văn 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Cường, ngày 10 tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tổ chức chuyên đề: Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ Văn 7
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022- 2023.
Căn cứ vào sự phân công của BGH trường THCS Phú Cường
Tổ Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề: 
DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN NGỮ VĂN 7
I. Mục đích của chuyên đề:
1. Sự cần thiết của chuyên đề
- Năm học 2022-2023 tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thong 2018.
- Vận dụng được các phương pháp giảng dạy mới vào dạy học Ngữ Văn 7
2. Mục đích của chuyên đề:
- Để góp phần nâng cao chất lượng dạy - học cũng như thực hiện hiệu quả của phong trào thi đua tiếp tục “đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và đổi mới kiểm tra đánh giá”.
- Là phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.
II. Thành phần tham dự
- BGH trường THCS Phú Cường
- 100% giáo viên tổ Xã hội
- HS khối 7
III. Địa điểm, thời gian thực hiện
- Địa điểm: Tại trường THCS Phú Cường.
- Thời gian tổ chức chuyên đề: 14h ngày 15 tháng 9 năm 2022. 
IV. Nội dung chuyên đề: Gồm 3 phần
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Triển khai nội dung chuyên đề: Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ Văn 7.
3. Thảo luận rút kinh nghiệm.
V. Thời lượng, hình thức thực hiện chuyên đề: 
* Thời lượng
- Thời lượng trình bày chuyên đề: 45 phút
* Hình thức thực hiện: 
- Thuyết trình trước giáo viên.
- Người triển khai: Trương Thị Nhài
 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
 Người xây dựng kế hoạch
 Giáo viên
 Trương Thị Nhài 
TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG
TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Phú Cường, ngày 15 tháng 9 năm 2022
BIÊN BẢN TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ
Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn 
Ngữ Văn 7
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
Thực hiện và sự phân công của BGH trường THCS Phú Cường;
Được sự nhất trí của BGH Tổ Xã hội tổ chức chuyên đề: Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ Văn 7.
- Địa điểm: Tại trường THCS Phú Cường.
- Thời gian: 14h ngày 15 tháng 9 năm 2022. 
- Triển khai chuyên đề: Đ/c Trương Thị Nhài
I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
 Tuyên bố lý do:
 Đại biểu dự: BGH trường THCS Phú Cường
 Thành phần: Giáo viên tổ Xã hội - HS khối 7
II. Nội dung chuyên đề: Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ Văn 7.
1. Sự cần thiết của chuyên đề
Ngữ Văn là một môn học chiếm thời gian lớn trong chương trình học của học sinh Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Bởi môn học này góp phần giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Tuy nhiên tình trạng học sinh ngày càng không thích học môn Văn hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Vậy làm sao để các em thấy được tầm quan trọng của môn Ngữ Văn và có phương pháp học tốt hơn . Không những thế học Văn tốt còn giúp các em có cách ứng xử văn mình hơn, lịch sự hơn, có một tâm hồn rộng mở, tươi sáng và lãng mạn hơn. 
2. Mục đích của chuyên đề:
- Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học cũng như thực hiện hiệu quả của phong trào thi đua tiếp tục “đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và đổi mới kiểm tra đánh giá”.
- Từ đó phát huy năng lực phẩm chất của học sinh trong học tập bộ môn Ngữ Văn.
3. Nội dung thực hiện:
- Triển khai nội dung chuyên đề: Dạy học theo phương pháp phát triển năng lực của học sinh đối với môn Ngữ Văn 7.
- Thời lượng trình bày chuyên đề: 45 phút
- Hình thức thực hiện: 
+ Thuyết trình trước giáo viên. 
+ Người triển khai: Trương Thị Nhài
III. Thảo luận rút kinh nghiệm:
Chuyên đề tổ chức thành công và mang lại hiệu quả cao cho giáo viên dạy môn Ngữ Văn trong việc hướng dẫn học sinh tiếp cận tác phẩm văn học và biết cách xác định đề tài , ngôi kể và tóm tắt được văn bản theo đặc trưng thể loại. Và viết được đoạn văn theo yêu cầu của bất cứ đề bài nào.
Người lập biên bản
Tổ phó tổ Xã hội
Triệu Văn Hoa

Tài liệu đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_day_hoc_theo_phuong_phap_phat_trien_nang_l.doc