Tập huấn Dạy học toán theo hướng phát triển năng lực

Tập huấn Dạy học toán theo hướng phát triển năng lực

Mục tiêu chính là sự tác động của một kĩ năng lên một nội dung.

 Mục tiêu = (kĩ năng) x (nội dung)

Ví dụ: + Áp dụng (kĩ năng) công thức tính diện tích xung quanh một hình hộp chữ nhật để giải quyết các bài toán giải.

 + Kẻ (kĩ năng) hai đường thẳng song song

 

ppt 12 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tập huấn Dạy học toán theo hướng phát triển năng lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TẬP HUẤN 
DẠY HỌC TOÁN THEO H ƯỚ NG 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
THÁNG 8 NĂM 2017 
Sự cần thiết phải phát triển năng lực dạy học theo định hướng tích hợp 
Tích hợp (TH) góp phần chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thụ sang nền giáo dục chú trọng hình thành , phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học 
TH không chỉ giúp HS trang bị những hiểu biết về tri thức của bộ môn Toán mà còn mang đến cho HS những trải nghiệm thực tế thực sự có ý nghĩa, giúp HS hiểu sâu hơn vấn đề 
3 
Thực tế cuộc sống 
Toán học 
Thực tế cuộc sống 
DẠY HỌC TÍCH HỢP 
2.1- Nội dung 
Ví dụ: Hình vuông; hình chữ nhật; Năm, tháng, ngày, giờ;.Nói chung đó là những nội dung môn học. 
2.2- Kĩ năng 
Kĩ năng chỉ biểu hiện thông qua một nội dung . Ví dụ HS có thể “đọc số” (kĩ năng) từ trong một quyển sách toán (nội dung 1); một dãy số liệu (nội dung 2) hay từ trong các bài toán giải có lời văn (nội dung 3). 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
Có những loại kĩ năng cơ bản sau: 
Kĩ năng nhắc lại và kĩ năng lặp lại . 
Kĩ năng nhận thức 
Kĩ năng hoạt động chân tay 
Kĩ năng xử sự 
Kĩ năng tự phát triển. 
Một kĩ năng có thể là hỗn hợp của nhiều loại kĩ năng. 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
2.3- Mục tiêu 
M ục tiêu chính là sự tác động của một kĩ năng lên một nội dung . 
 Mục tiêu = (kĩ năng) x (nội dung) 
Ví dụ: + Áp dụng (kĩ năng) công thức tính diện tích xung quanh một hình hộp chữ nhật để giải quyết các bài toán giải. 
 + Kẻ (kĩ năng) hai đường thẳng song song 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
2.4 – Năng lực: là một tập hợp trật tự các kĩ năng tác động lên các nội dung trong một tình huống cho trước để giải quyết các vấn đề do tình huống này đặt ra. 
Năng lực = (những kĩ năng x những nội dung) 
 x những tình huống 
 = những mục tiêu x những tình huống 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
Tình huống ở đây không phải là những loại tình huống y như trong sách giáo khoa đã học mà là loại tình huống có ý nghĩa, có ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Nếu GV không thay đổi tình huống , có nghĩa GV chỉ kiểm tra kĩ năng lặp lại của HS mà chưa kiểm tra xem ở HS đã hình thành năng lực giải quyết tình huống chưa. 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
Năng lực 
9 
Năng lực tư duy và suy luận toán học 
Năng lực giải quyết vấn đề 
Năng lực mô hình hóa toán học 
Năng lực biểu diễn, trình bày 
Năng lực giao tiếp 
Năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện toán học 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
Từ những khái niệm trên, có thể minh hoạ mối quan hệ giữa kĩ năng, nội dung, mục tiêu và năng lực bằng mô hình sau: 
2- Các thành phần cơ bản làm nền tảng cho quá trình dạy học tích hợp 
3- Thực hành soạn bài tập theo hướng phát triển năng lực 
Lựa chọn nội dung tích hợp 
 Xác định mục tiêu dạy học 
 Xây dựng các bài toán thực tiễn 
NHÓM THỰC HÀNH 

Tài liệu đính kèm:

 • ppttap_huan_day_hoc_toan_theo_huong_phat_trien_nang_luc.ppt