SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở trường Tiểu học Nhuận Trạch

SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở trường Tiểu học Nhuận Trạch

Đối với học sinh tiếp thu chậm:

- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao em đó học yếu, học yếu những môn nào. Có thể là ở gia đình các em đó không có thời gian học tập vì phải làm nhiều việc hoặc em đó có lỗ hỏng về kiến thức nên cảm thấy chán nản.

- Giáo viên lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng bằng những việc cụ thể như sau:

+ Giảng lại bài mà các em chưa hiểu hay còn hiểu mù mờ vào những thời gian ngoài giờ lên lớp;

+ Đưa ra những câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có thể trả lời được nhằm tạo hứng thú và củng cố niềm tin ở các em;

+ Thường xuyên kiểm tra các các em đó trong quá trình lên lớp;

+ Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh nhận thức nhanh giúp đỡ học sinh tiếp thu chậm;

+ Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi về tình hình học tập, cũng như sự tiến bộ của con em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học ở nhà cho các em;

+ Chú ý tránh thái độ miệt thị, phân biệt đối xử làm cho các em nhụt chí, xấu hổ trước bạn bè. Tóm lại dù với đối tượng nào giáo viên cũng phải lưu ý dùng phương pháp tác động tình cảm, động viên khích lệ kịp thời, phối hợp với phụ huynh để giáo dục và đặc biệt xác định vấn đề giáo phẩm chất, năng lực là then chốt.

 

doc 18 trang Người đăng Hải Biên Ngày đăng 05/05/2023 Lượt xem 704Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở trường Tiểu học Nhuận Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rường Tiểu học Nhuận Trạch để viết ra. Tôi hoàn toàn không sao chép, sử dụng sáng kiến của người khác. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
	Nhuận Trạch, ngày 23 tháng 5 năm 2017
	Người cam đoan
 Hoàng Thị Vĩnh
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường, các Ban ngành đoàn thể ở địa phương, các đồng chí đồng nghiệp khối lớp năm cùng các em học sinh lớp 5B Trường tiểu học Nhuận Trạch đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện sáng kiến này.
Do thời gian thực hiện sáng kiến chưa nhiều, mặc dù bản thân tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành, song chắc chắn còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường và các đồng chí tổ chuyên môn khối lớp ba cũng như bạn bè đồng nghiệp làm công tác chủ nhiệm lớp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện và có thể áp dụng rộng rãi và đạt hiẹu quả hơn.
Tôi xin chân thành cám ơn!
 Nhuận Trạch, ngày 23 tháng 5 năm 2017
 	 	 Người thực hiện
 	 Hoàng Thị Vĩnh
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ
1
Phàn thứ hai : NỘI DUNG
 1. Cơ sở lý luận
 2. Thực trạng về công tác chủ nhiệm lớp
 3. Các biện pháp thực hiện sáng kiến
 3. 1. Biện pháp thứ nhất: Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp
 3. 2. Biện pháp thứ hai: Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp
 3.3. Biện pháp thứ ba: Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh
 3.4. Biện pháp 4: Đầu tư các phong trào mũi nhọn nhà trường tổ chức
 3.5. Biện pháp 5: Nêu gương và khen thưởng những học sinh có thành tích trong học tập và năng lực, phẩm chất tốt.
 4. Hiệu quả của sáng kiến
 5. Bài học kinh nghiệm
3
4
6
8
9
10
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
 1. Kết luận chung
 2. Đề xuất.
 12
13
Phần thứ nhất
ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Đặc biệt trong nhà trường, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, là cầu nối giữa ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường. 
Như chúng ta đã biết, hầu hết các giáo viên tiểu học đều làm công tác chủ nhiệm lớp, từ trước đến nay chưa sách vở tài liệu nào định nghĩa rõ thế nào là công tác chủ nhiệm mà chỉ qua quá trình làm công tác này chúng ta tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống những kế hoạch, những biện pháp mà người giáo viên đã đưa ra nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình do nhà trường, của Đoàn, Đội đưa ra. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang tập trung đổi mới phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp càng được quan tâm hơn và có những đòi hỏi cao hơn. Qua việc nhận thức sâu sắc về công tác chủ nhiệm, qua trao đổi thảo luận cùng đồng nghiệp; được sự chỉ đạo sâu sát của nhà trường, bản thân mỗi giáo viên càng ý thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm và nhiệm vụ cao cả của giáo viên chủ nhiệm. Phong trào thi đua trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi đã được hầu hết các giáo viên tham gia tích cực. 
Là giáo viên công tác trong ngành giáo dục được 24 năm; cũng chừng ấy năm làm công tác chủ nhiệm, tôi mạnh dạn chọn viết sáng kiến: “Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở trường Tiểu học Nhuận Trạch”. 
Thông qua sáng kiến, tôi mong muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân cùng các bạn đồng nghiệp. Từ đó để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy học nói riêng.
\
Phần thứ hai
NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Để trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, Liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh và phối hợp với giáo viên bộ môn, tổ chức Đội TNTP để giáo dục học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt và giúp đỡ học sinh khó khăn đạt hiệu quả cao và đặc biệt là đưa phong trào của lớp đạt kết quả. Giáo viên chủ nhiệm phải tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt phải có phẩm chất tâm lý của người làm cha, làm mẹ, là người bạn lớn của học sinh, góp phần hình thành và phát triển nhân cách của các em một cách có hiệu quả
Tôi nghĩ rằng một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh mà tôi đưa ra không mới. Bởi vì nó thường lặp đi lặp lại những điều cần thiết đối với người giáo viên nói chung và giáo viên chủ nhiệm nói riêng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, việc tìm ra phương pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong tình hình hiện nay vẫn là một điều cần thiết. Công tác chủ nhiệm lớp vừa là nghệ thuật vừa là tình thương và trách nhiệm của mỗi người giáo viên. Do đó, để chất lượng giáo dục của lớp mình phụ trách, đòi hỏi sự nỗ lực không mệt mọi của người giáo viên làm công tác chủ nhiệm. 
2. Thực trạng về công tác chủ nhiệm lớp
Như chúng ta đã biết điều quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là phải có tâm với học sinh, từ đó mới tìm ra cách giáo dục các em có hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt phân minh, kịp thời, công bằng đối với tất cả học sinh không được phép trù úm, ghẻ lạnh, phân biệt đối xử với học sinh. Không có công thức nào chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Phải gần gũi yêu thương tôn trọng học sinh. Mỗi giáo viên thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo thể hiện qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm việc và ứng xử hàng ngày. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số giáo viên thiếu kinh nghiệm; sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt, hoặc quá trình thực hiện thiếu liên tục và thiếu sự nhiệt tình nên chất lượng giáo dục ở từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt, đâu đó vẫn còn một số tập thể học sinh chất lượng văn hoá và năng lực, phẩm chất thấp và không chú ý đến các phong trào thi đua của nhà trường đề ra. 
Các giải pháp thực hiện sáng kiến
Trong nhiều năm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã có những thất bại và những thành công nhất định. Từ những thất bại và những thành công đó, tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm và những cách làm giúp cho công tác chủ nhiệm lớp đạt được yêu cầu mong muốn. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm tôi đưa ra 5 biện pháp dưới đây. 
3.1. Biện pháp 1: Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp 
- Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua giáo viên chủ nhiệm cũ, qua học sinh trong lớp và qua phụ huynh. 
- Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể: 
+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn;
+ Học sinh khuyết tật;
+ Học sinh các biệt về đạo đức;
+ Học sinh nhận thức chậm;
+ Học sinh có những năng khiếu đặc biệt.
* Đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi vận động học sinh trong lớp ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập. Quan tâm chia sẻ giúp đỡ, gần gũi, quan tâm động viên các em vươn lên trong học tập. Tôi báo cáo về hoàn cảnh của các em với nhà trường và các em đã nhận được sự quan tâm của nhà trường ,hội phụ huynh và các đoàn thể khác. 
* Đối với học sinh cá biệt về đạo đức: 
- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em và tôi nhận thấy: Những em này gia đình có sự mâu thuẫn giữa bố và mẹ, gia đình thiếu quan tâm hoặc có thể bị bạn bè, kẻ xấu lôi kéo.Hoặc trẻ có những tính xấu mà bản thân gia đình chưa giáo dục được 
- Dùng phương pháp tác động tình cảm, nghiêm khắc đối với học sinh nhưng không cứng nhắc. Tuyệt đối không sử dụng phương pháp trách phạt, chú ý gần gũi các em và thường xuyên nhắc nhở động viên khen chê kịp thời. Giao cho các em đó một chức vụ trong lớp nhằm gắn với các em trách nhiệm để từng bước điều chỉnh mình. 
* Đối với học sinh tiếp thu chậm: 
- Tìm hiểu nguyên nhân vì sao em đó học yếu, học yếu những môn nào. Có thể là ở gia đình các em đó không có thời gian học tập vì phải làm nhiều việc hoặc em đó có lỗ hỏng về kiến thức nên cảm thấy chán nản. 
- Giáo viên lập kế hoạch giúp đỡ đối tượng bằng những việc cụ thể như sau: 
+ Giảng lại bài mà các em chưa hiểu hay còn hiểu mù mờ vào những thời gian ngoài giờ lên lớp;
+ Đưa ra những câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có thể trả lời được nhằm tạo hứng thú và củng cố niềm tin ở các em;
+ Thường xuyên kiểm tra các các em đó trong quá trình lên lớp; 
+ Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh nhận thức nhanh giúp đỡ học sinh tiếp thu chậm;
+ Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi về tình hình học tập, cũng như sự tiến bộ của con em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học ở nhà cho các em; 
+ Chú ý tránh thái độ miệt thị, phân biệt đối xử làm cho các em nhụt chí, xấu hổ trước bạn bè. Tóm lại dù với đối tượng nào giáo viên cũng phải lưu ý dùng phương pháp tác động tình cảm, động viên khích lệ kịp thời, phối hợp với phụ huynh để giáo dục và đặc biệt xác định vấn đề giáo phẩm chất, năng lực là then chốt.
Đưa ra bảng khảo sát, đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong lớp.
Tổng số HS 5B
Các môn học & HĐGD
Năng lực
Phẩm chất
Ghi chú
HT
CHT
Đạt
CĐ
Đạt
CĐ
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
28
25
89,3
3
10,7
26
92,9
2
7,1
26
92,9
2
7,1
3.2. Biện pháp 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 
Việc bầu chọn và xây dựng đội ngũ Ban Cán sự lớp là một công việc rất quan trọng mà người giáo viên chủ nhiệm nào cũng cần phải làm ngay sau khi nhận lớp mới. Những năm học trước, Ban Cán sự lớp có thể là do giáo viên chọn lựa và chỉ định học sinh làm. Nhưng lên lớp 5, các em đã lớn, tôi muốn tạo dựng và rèn luyện cho các em thể hiện tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm đối với tập thể, nên tôi tổ chức cho các em ứng cử và bầu cử để chọn lựa ban cán sự của lớp. Tiến trình bầu chọn Ban Cán sự lớp được diễn ra như sau:
 	- Trước hết, tôi phân tích để các em hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của người lớp trưởng, lớp phó.
 	- Tôi khuyến khích các em xung phong ứng cử. Sau đó chọn 5 học sinh tiêu biểu để cả lớp bầu chọn.
 	- Tổ chức cho học sinh bỏ phiếu: Lớp trưởng cũ phát cho mỗi học sinh 1 phiếu trống (phiếu chỉ có chữ kí của tôi). Tôi hướng dẫn học sinh cách bầu chọn: ghi tên 3 bạn mình chọn vào phiếu. 
 	- 3 học sinh đạt số phiếu cao nhất sẽ được bốc thăm để nhận “chức vụ” của mình (lớp trưởng, lớp phó học tập, và lớp phó văn thể, lao động).
 	Lần đầu tiên các em được bỏ phiếu, được thể hiện quyền “dân chủ’ của mình, tôi thấy các em rất vui, rất hào hứng, và 3 em được bầu chọn cũng cảm thấy hãnh diện và thấy tự hào.
Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự của lớp, tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng em như sau: 
* Nhiệm vụ của lớp trưởng:
 	- Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của lớp.
 	- Điểm danh và ghi sĩ số của lớp vào góc trên (bên phải bảng) ngay sau khi xếp hàng vào lớp.
 	- Điều khiển các bạn xếp hàng vào lớp, xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp hàng tập thể dục.
 	- Giữ trật tự lớp khi giáo viên chấm bài, khi giáo viên có việc phải ra khỏi lớp và khi lớp dự lễ chào cờ đầu tuần.
 	- Đề nghị giáo viên tuyên dương, phê bình cá nhân hoặc tập thể.
 	* Nhiệm vụ của lớp phó học tập: 
 	- Tổ chức lớp truy bài 15 phút đầu giờ; giúp đỡ các bạn học yếu học bài, làm bài.
 	- Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận hoặc trả lời câu hỏi trong tiết học khi giáo viên yêu cầu.
 	- Theo dõi việc học tập của lớp trong các tiết chuyên.
 	- Làm mọi việc của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng mặt hoặc nghỉ học.
 	* Nhiệm vụ của lớp phó văn thể, lao động
 	- Phân công, theo dõi và kiểm tra các tổ trực nhật và chịu trách nhiệm tắt đèn, quạt khi ra về.
 	- Phân công các bạn tưới cây trong lớp, chăm sóc bồn hoa và cây trồng của lớp.
 	- Theo dõi, kiểm tra các bạn khi tham gia các buổi lao động do trường, lớp tổ chức.
 	- Phối hợp với lớp trưởng, lớp phó học tập giữ trật tự lớp. 
 Nhiệm vụ của mỗi em, tôi ghi rõ ràng trong một cuốn sổ, sau đó phát cho các em. Tôi hướng dẫn từng em cách ghi chép trong sổ một cách khoa học, cụ thể, rõ ràng. Mỗi em sẽ làm đúng các nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, lớp trưởng và 2 lớp phó phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với nhau trong công việc chung. 
 	Cuối mỗi tuần, vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động của lớp. Căn cứ vào báo cáo của từng em, tôi nắm được khả năng quản lí lớp của từng em. Và cứ cuối mỗi tháng, tôi tổ chức họp Ban Cán sự lớp 1 lần để tổng kết các mặt làm được của lớp, động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót và hướng dẫn các em cách khắc phục. 
3.3. Biện pháp 3: Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh 
* Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Từ đầu năm học, tôi đã định hướng bầu chọn Ban đại diện phụ huynh của lớp với các tiêu chuẩn sau: Phụ huynh có đời sống kinh tế ổn đinh. Có tâm huyết, nhiệt tình tất cả vì học sinh thân yêu. Am hiểu nhiều về lĩnh vực giáo dục có con em học khá giỏi. 
* Ban phân hội lớp gồm 3 thành viên: Trưởng ban, phó ban, thư ký 
* Nhiệm vụ ban phân hội lớp: 
- Kết hợp với GVCN lớp theo dõi, động viên quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh. Đặc biệt quan tâm đến các phong trào lớp
- Nắm rõ được hoàn cảnh gia đình, chỗ ở của từng học sinh để kịp thời thăm hỏi. 
- Có kế hoạch khen thưởng kịp thời học sinh lớp tiến bộ theo từng tuần, tháng, theo các đợt kiểm tra định kỳ của nhà trường. 
*Đối với từng phụ huynh học sinh: 
Buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đã đề ra yêu cầu để phụ huynh cùng GVCN rèn nề nếp học sinh như sau: Hằng ngày kiểm tra sách vở của con em mình. Nhắc nhở con em học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho con em theo thời khoá biểu hằng ngày. Giáo dục con ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi học tập, vui chơi. Sinh hoạt điều độ, đúng thời khoá biểu, giờ nào việc nấy tránh tình trạng vừa học vừa chơi. Thường xuyên trao đổi với GVCN qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc qua sổ liên lạc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh nề nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà. 
3.4. Biện pháp 4: Đầu tư các phong trào mũi nhọn nhà trường tổ chức
Từ đầu năm học GVCN dựa vào kế hoạch của nhà trường và các đoàn thể trong trường phải đề ra chỉ tiêu cụ thể cho lớp cùng phấn đấu trong các phong trào chung của nhà trường như: Vở sạch chữ đẹp, Vẽ tranh, Kể chuyện, cờ vua,.... 
- Điều quan trọng là GVCN phải phát hiện những năng lực đặc biệt ở học sinh về văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội hoạ 
- Phối hợp với phụ huynh lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho các học sinh có năng khiếu nói trên. 
- Bồi dưỡng, khơi dậy ở các em lòng say mê hứng thú học tập thông qua những hội thi,Tổ chức các sân chơi ở lớp như: Rung chuông vàng, đối mặt trong các tiết HĐNGLL để phát huy và chọn lọc những HS có năng khiếu để tham gia các hội thi do nhà trường tổ chức. 
3.5. Biện pháp 5: Nêu gương và khen thưởng những học sinh có thành tích trong học tập và năng lực, phẩm chất tốt.
- Nắm được tâm lý của học sinh tiểu học rất thích được khen, thích được động viên nên tôi hướng dẫn Ban cán sự lớp lập bảng chấm điểm thi đua từng HS như sau: 
- Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi đã đề xuất với Ban đại diện phụ huynh về việc khen thưởng các học sinh trong lớp thực hiện tốt các phong trào học tập cũng như các phong trào khác như sau: Mỗi tuần tặng 1 cây bút cho mỗi HS đạt số điểm tốt cao nhất tổ. Mỗi đợt kiểm tra định kỳ tặng một 1 bút/1 HS đạt điểm 10 mỗi môn. Tặng một phần quà cho HS đạt phong trào nhà trường đề ra. 
- Sau mỗi tuần thi đua, Lớp trưởng đánh giá chung các mặt hoạt động, tổ trưởng đánh giá cụ thể các mặt học tập cũng như hoạt động của từng thành viên trong tổ thông qua bảng điểm. sau đó bầu chọn một HS tuyên dương trước lớp và nhận thưởng.
- Để tránh trường hợp một em nhận liên tục nhiều lần, theo qui ước 3 tuần mới được nhận thưởng lại ( nếu em đó điểm nhất tổ thì chọn em điểm nhì tổ..) 
- Đặc biệt chú ý đến học sinh có tiến bộ trong học tập, tổ trưởng các tổ đề nghị Ban thi đua lớp tuyên dương và khen thưởng. 
	4. Hiệu quả của sáng kiến
Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, tôi đã áp dụng các biện pháp nêu trên và thấy kết quả đạt được là rất khả quan:
đánh giá cuối năm:Kết quả 
Lớp
TS HS
HTCT môn học & các hoạt động GD
Năng lực
Phẩm chất
Ghi chú
HT
CHT
Đ
CĐ
Đ
CĐ
5B
28
28
0
28
0
28
0
So với khảo sát đầu năm tỉ lệ học sinh Hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục tăng 10,7%; tỉ lệ học sinh xếp loại Đạt về năng lực và Phẩm chất tăng: 7,1%
* Kết quả các phong trào: 
Lớp đạt kết quả cao các phong trào do nhà trường tổ chức như: Đạt 02 giải nhất Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường; 01 em đạt giải Nhì hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.
- 100% học sinh tham gia cuộc thi viết thư UPU;
- Đạt giải nhì hội thi “ Khéo tay hay làm”; 
- Lớp đạt lớp xuất sắc khối 5 năm học 2015- 2016 
- Là lớp luôn dẫn đầu của khối 5 về các phong trào: Quyên góp, ủng hộ, phong trào kế hoạch nhỏ 
- Lớp đạt danh hiệu: Lớp Vở sạch – Chữ đẹp.
- Chi đội đạt danh hiệu: Chi đội mạnh.
- 100% học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học.
Phần thứ ba
 KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
Công tác chủ nhiệm lớp quả thật nặng nề và phức tạp. Người giáo viên phải vừa như người mẹ dịu dàng, người thầy nghiêm khắc, người bạn gần gũi, trọng tài phân minh. Thành công của giáo viên là làm cho học sinh tôn trọng, kính yêu, tin tưởng, là xây dựng được một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó. Muốn đạt được điều đó, giáo viên chủ nhiệm phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 
- Thầy cô là điểm sáng, là thần tượng của các em, làm cho các em dễ tin, dễ nghe theo lời dạy bảo của thầy cô. 
- Nắm chắc được những thuận lợi, khó khăn, hiểu rõ thực tế trường lớp mình, khéo léo tìm cách bỏ đi mọi rào cản trong mối quan hệ với phụ huynh, đề ra những biện pháp hữu hiệu, tiếp cận gần với các em nhất, giáo viên chủ nhiệm cần sớm trở thành những người bạn của trẻ. 
- Luôn gần gũi, bên cạnh, quan tâm tới hoàn cảnh sống của học sinh (nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt). Bên cạnh đó, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp, vận động cha mẹ có những hành động thiết thực hỗ trợ học tập sẽ giúp cho hoạt động của lớp có hiệu quả hơn. 
- Cùng với hoạt động học là hoạt động chủ đạo, để giúp học sinh hoàn thiện nhân cách của mình thì người giáo viên cần phải thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể do trường, lớp tổ chức . 
- Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu về nghệ thuật (vẽ, hát, múa, làm hoa) sẽ làm tăng thêm sự tự tin vào khả năng của chính bản thân mỗi học sinh. 
- Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ lớp làm nòng cốt, là “cánh tay phải” của mình. Muốn vậy cần phải có một sự chọn lựa dựa trên cơ sở định hướng của giáo viên và khả năng tín nhiệm của học sinh. Để giúp cho các em hoạt động có hiệu quả, tích cực, chính xác, người giáo viên cần thiết kế hệ thống sổ sách theo dõi phù hợp và thường xuyên kiểm tra, đánh giá để có cách điều chỉnh thích hợp. 
2. Đề xuất 
Để tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm đề nghị các cấp cần có những hình thức để khuyến khích giáo viên như sau: 
- Tuyên truyền và vận động phụ huynh không coi việc giáo dục con em là việc riêng của giáo viên. 
- Các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức các hội thảo về công tác chủ nhiệm để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 
- Có hình thức khen thưởng các giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm động viên

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_trong_cong_tac_chu_nhiem_nham_nang_cao.doc