Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ quản lý trong trường Mầm non Tràng An

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ quản lý trong trường Mầm non Tràng An

1. Lý do chọn đề tài

Giữa trường mầm non và các cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp là mối quan

hệ chỉ đạo - thực hiện, mối quan hệ phối kết hợp. Xác định được tính chất của từng

mối quan hệ giúp cho người quản lý xác định được cách giao tiếp phù hợp để đạt

được yêu cầu của công việc. Giao tiếp là một hình thức để nhà trường tiến hành

hoạt động quản lý để thiết lập những mối quan hệ, thu nhận thông tin nhằm giải

quyết công việc trong điều hành quản lý nhà trường.

Trong trường mầm non có các mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ quản

lý: Quan hệ của người quản lý với ban giám hiệu, hội đồng nhà trường và các đoàn

thể. Các mối quan hệ này rất đa dạng, phong phú và có những vai trò khác nhau

trong đời sống nhà trường.

Quan hệ quản lý là các mối quan hệ theo kiểu nhóm chính thức giữa người

quản lý với các tổ chức, cá nhân khác nhau mang tính chất công việc nhằm cùng

nhau thực hiện những mục tiêu của nhà trường đề ra. Trong nhóm chính thức

thường tồn tại nhóm không chính thức. Người quản lý cần nắm chắc và hiểu rõ các

tổ chức không chính thức, để có tác động tinh thần thông qua các mối quan hệ thân

tình, nhằm giải quyết công việc hợp tình, hợp lý. Vì những lý do trên mà tôi đã

lựa chọn đề tài “Một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ quản lý trong

trường mầm non Tràng An”

pdf 10 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 258Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ quản lý trong trường Mầm non Tràng An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôi đã
lựa chọn đề tài “Một số biện pháp xây dựng các mối quan hệ quản lý trong
trường mầm non Tràng An” 
2. Mục đích nghiên cứu
- Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ quản
lý trong trường mầm non. 
3. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng về có các mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ quản lý trong
trường mầm non nơi tôi đang công tác.
4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu 
- Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng về các mối quan hệ xã hội và các
mối quan hệ quản lý trong trường mầm non nơi tôi đang công tác.
- Kế hoạch nghiên cứu: Năm học 2019-2020. Thời gian bắt đầu từ tháng
9/2019 đến tháng 4/2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá, phương pháp quan sát,
phương pháp giám sát, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp tổng hợp
 1/10
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận
Thực tế cho thấy, muốn xây dựng các mối quan hệ quản lý tốt trong trường
mầm non thì trước hết phải xác định được các mối quan hệ quản lý chính đó là
quan hệ: với BGH; với hội đồng trường, hội đồng sư phạm; với các tổ nhóm
chuyên môn; với tổ chức đoàn thể trong trường và tổ chức xã hộiVề cơ bản tập
thể CBGVNV nhà trường đã xây dựng được những mối quan hệ tốt, có cách giao
tiếp đúng mực theo các mối quan hệ quản lý trong trường.
Nhưng theo ý kiến chủ quan, tôi cho rằng, để có một tập thể đoàn kết, vững
mạnh thì người quản lý cần phải tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ tốt
đồng thời tìm hiểu nguyên nhận của những mối quan hệ chưa thực sự tốt, từ đó có
những biện pháp mềm dẻo, phù hợp nhằm xây dựng quan hệ đó ngày một tốt hơn.
2. Thực trạng vấn đề
2.1. Thuận lợi
- Là ngôi trường mới có cơ sở vật chất khang trang hiện đại và luôn nhận
được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của các ban ngành
đoàn thể và các cấp lãnh đạo.
- BGH có trình độ chuyên môn và quản lý vững vàng, làm việc có kế hoạch,
phân công nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn rõ ràng. Có uy tín với quần chúng.
- Có đội ngũ CBGVNV trẻ, tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc. 
- Các tổ chức đoàn thể hoạt động theo nguyên tắc, có sự phân công chặt chẽ
về trách nhiệm và quy định rõ ràng về quyền hạn. 
2.1. Khó khăn
Mỗi CBGVNV có tính chất công việc khác nhau. Trong khi số lượng biên
chế và hợp đồng có sự chênh nên mức thu nhập lương hàng tháng khác nhau. Vì
vậy ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người.
Đội ngũ CBGVNV trẻ nên kỹ năng giao tiếp ứng xử còn hạn chế. Mặt khác,
thành phần gia đình khác nhau, văn hoá vùng miền khác nhau.Những điều đó
đều ảnh hưởng đến mối quan hệ quản lý trong nhà trường.
Trường mới thành lập nên đội ngũ CBGVNV được phân công, điều động từ
các cơ sở khác về làm việc nên các mối quan hệ vẫn còn có khoảng cách, chưa thật
sự hiểu và chia sẻ với nhau nhiều trong công việc. 
Hầu hết các thành viên của đội ngũ là nữ, phải gánh vác việc gia đình, sức
khỏe hạn chế nên thiếu thời gian cho công việc có nhiều đòi hỏi đặc biệt này. 
 2/10
3. Các biện pháp đã tiến hành 
3.1. Xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy định, quy ước
trong nhà trường.
Để giúp cho việc xây dựng tốt các mối quan hệ quản lý trong trường mầm
non, việc đầu tiên người cán bộ quản lý cần xây dựng quy chế dân chủ, các quy
định, quy ước trong trường nhằm:
- Phát huy quyền làm chủ, khả năng sáng tạo của cán bộ giáo viên.
- Động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của đội ngũ.
- Tăng cường khối đoàn kết trong tập thể nhà trường, nâng cao chất lượng
giáo dục, vì mục tiêu phát triển của trường.
- Quy định rõ ràng về nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn, quyền lợi của từng
cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường.
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập
cuộc họp Hội đồng trường để bàn, phân tích chỉ ra những mặt mạnh - những điểm
còn tồn tại của năm học trước và dự kiến phương hướng khắc phục để điều chỉnh
cho phù hợp với đòi hỏi và tình hình thực tế hiện tại. 
3.2. Xây dựng mối quan hệ với giáo viên, nhận viên và cán bộ trong nhà
trường.
Trước hết người quản lý phải hiểu rằng, mỗi một con người là một nhân cách
phức tạp, cá biệt và đa dạng. Con người làm việc có mục đích và có động cơ. Theo
nhà tâm lý học Abraham Maslow “...con người có nhiều nhu cầu được xếp theo 5
thứ bậc từ thấp đến cao: nhu cầu sinh tồn; nhu cầu an toàn; nhu cầu được thừa
nhận; nhu cầu được coi trọng và nhu cầu cao nhất là nhu cầu tự khẳng định
bản thân. Khi các loại nhu cầu được thoả mãn thì con người sẽ sống và làm việc
rất tích cực ”. 
Để giúp CBGVNV thoả mãn các nhu cầu của họ, người quản lý cần đảm bảo
các điều kiện vật chất và tinh thần cho đội ngũ. Cũng như bằng các mối quan hệ
ngoài nhà trường, tham mưu, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành,
các đoàn thể xã hội và phụ huynh .tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên
được sống và làm việc trong môi trường tốt. Đồng thời người quản lý phải biết
động viên khen ngợi kịp, nhằm thoả mãn nhu cầu được thừa nhận, được coi trọng,
điều đó sẽ tạo điều kiện tự do để họ phát triển, sáng tạo và được khẳng định mình.
Để làm được điều này không phải dễ, bởi vậy người quản lý cần lựa chọn cách ứng
xử phù hợp với từng đối tượng như:
 3/10
- Đối với những nhân viên cao tuổi, có thâm niên công tác lâu năm, kinh
nghiệm sống và nghề nghiệp dày dặn thì cần phải tôn trọng ý kiến họ.
- Đối với nhân viên trẻ cần động viên khuyến khích trong công việc và trong
cuộc sống, tạo điều kiện cho họ học tập và phát huy sáng kiến, tin tưởng họ.
Người quản lý phải là người dẫn dắt những người dưới quyền, hợp tác và
giúp đỡ họ, không dùng quyền lực để ép buộc họ làm việc. Hãy nhìn nhận, xem
xét, đánh giá khả năng, năng lực thực sự của từng người để giao nhiệm vụ nhằm
phát huy tối ưu khả năng và sự tự nguyện tham gia của họ. Muốn được như vậy,
người quản lý cần có những nguyên tắc ứng xử nhất định, đó là:
- Niềm nở và lịch thiệp, tươi cười với mọi người.
- Cố gắng duy trì tinh thần phấn khởi của mình và của mọi người.
- Gọi những người dưới quyền bằng câu thân mật gần gũi như “anh, chị,
em”. Đây là điều kiện cần thiết để duy trì quan hệ công tác bình thường và kỷ
luật lao động tốt.
- Biết lắng nghe ý kiến của họ và biểu hiện lòng chân thành với mọi người.
- Giao nhiệm vụ cho cấp dưới một cách lịch thiệp, tạo cho họ cảm giác được
coi trọng, chỉ có họ làm mới đạt hiệu quả công việc mà không ai có thể thay thế.
- Luôn chú ý đến cấp dưới của mình, tìm ra và nhìn thấy những thành tích
của từng người trong công tác và khen ngợi họ. Điều được khen phải đúng là điều
người đó đã làm. Khen thưởng, động viên phải kịp thời đúng lúc, đúng chỗ. 
- Tạo không khí làm việc vui vẻ nhưng cũng luôn nghiêm túc và đòi hỏi. Nếu
không có sự đòi hỏi và cũng không có yêu cầu cao thì người ta dễ chán nản, tự
bằng lòng với bản thân và cho rằng làm như vậy đã là rất tốt.
- Cần phê bình và tự phê bình: Khi phê bình cần nhắc nhở tế nhị sao cho họ
thấy được lỗi đó ai cũng có thể nhận ra. Và do vậy không giận người góp ý mà trái
lại họ tự trách mình, cảm thấy ân hận và có ý thức khắc phục. Trong công tác phê
bình cần chú ý những vẫn đề sau:
+ Cần nói ưu điểm của người mắc sai lầm trước sau đó mới nêu khuyết điểm.
+ Không phê bình cấp dưới khi có mặt người khác vì ai cũng trọng danh dự.
+ Chỉ cảnh cáo phê bình trước tập thể sau khi góp ý nhiều lần mà người đó
vẫn không tiến bộ.
+ Phê bình phải xuất phát từ lòng chân thành, từ sự yêu thương, mong đồng
nghiệp của mình tiến bộ.
+ Khi nhân viên mắc lỗi đến mức độ bị thi hành kỷ luật thì người quản lý cần
xem xét, tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan, xem xét quá trình công
 4/10
tác, xem xét lỗi lầm đó là hiện tượng hay bản chất. Bởi vì mỗi quyết định thi hành
kỷ luật sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần, danh dự của họ.
- Tin tưởng vào giáo viên. Đối xử với mọi người một cách công bằng. Cần
sử dụng đúng người đúng việc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của họ để
phát huy khả năng của từng người nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Tuy nhiên có được các mối quan hệ cá nhân tốt vẫn chưa đủ để tạo ra bầu
không khí làm việc tích cực trong nhà trường. Muốn có được bầu không khí sư
phạm lành mạnh, người quản lý phải xây dựng được các mối quan hệ giữa các tổ
chức, cá nhân một cách lành mạnh.
3.3. Xây dựng mối quan hệ với BGH, Hội đồng giáo dục nhà trường
3.3.1. Với BGH
BGH trường mầm non gồm có hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Mối quan
hệ của các thành viên trong ban giám hiệu có ảnh hưởng quyết định tới không khí
làm việc chung, chất lượng của nhà trường và các mối quan hệ với bên ngoài. Để
xây dựng được mối quan hệ này tốt, các thành viên trong BGH cần:
- Hiểu biết và tin tưởng nhau. Thông cảm với hoàn cảnh gia đình của từng
thành viên trong BGH để tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt công việc cơ quan
cũng như chức trách với gia đình.
- Có sự phân công công việc rõ ràng, có kế hoạch làm việc cụ thể.
- Hiệu trưởng cần công khai, dân chủ, biết cách phân công công việc và uỷ
nhiệm quyền hạn cho các phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng nên đảm nhận những công
việc chung, quan hệ với bên ngoài, với các tổ chức địa phương và cộng đồng. 
- Các phó hiệu trưởng tập trung nỗ lực vào việc chỉ đạo chuyên môn được
phân công. Nên biết lắng nghe, trao đổi, cùng bàn bạc nhất trí. 
- Hiệu trưởng nên khuyến khích, ủng hộ các sáng kiến của các phó hiệu
trưởng. Các thành viên cần hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.
3.3.2. Với Hội đồng giáo dục nhà trường.
Hội đồng giáo dục tư vấn cho hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch
chăm sóc giáo dục trẻ; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà trường; Tổng kết
sáng kiến kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp cải tiến công tác của nhà trường. 
Một hội đồng giáo dục làm việc tốt sẽ có các chiến lược tốt, đặt ra các mục
tiêu phù hợp, sẽ sử dụng quyền lực để cho phép lãnh đạo trường thực hiện trách
nhiệm của mình một cách có hiệu quả cao. Hội đồng giáo dục không có quyền tước
đi chức năng của lãnh đạo nhà trường, nhưng lãnh đạo nhà trường cần có trách
 5/10
nhiệm với hội đồng giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà hội đồng giáo
dục giao và đảm bảo sự kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.
Hội đồng giáo dục có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển và tiến
bộ của nhà trường. Mỗi thành viên tham gia vào hội đồng giáo dục đóng góp sức
lực và trí tuệ vào việc chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ. 
3.4. Xây dựng quan hệ với các tổ chuyên môn.
Để giúp các tổ chuyên môn làm việc có hiệu quả và tạo mối quan hệ gắn bó,
mật thiết, các cán bộ quản lý của nhà trường cần:
- Nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên ở các tổ, đặc biệt là trình độ
nghiệp vụ của họ để khả năng, phát huy sở trườngcủa từng người.
- Phân loại đánh giá CBGVNV ở các tổ một cách chính xác, khách quan. 
- Phân công công việc của các tổ một cách có kế hoạch và hỗ trợ các điều
kiện để họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. BGH giám sát, thường xuyên kiểm tra,
uốn nắn các hoạt động khi cần thiết.
- Người quản lý cùng tham gia định hướng cho các tổ xây dựng kế hoạch,
hoạt động phù hợp với kế hoạch và hoạt động chung của nhà trường.
- Người quản lý cần phải làm gương trong mọi hoạt động để tạo nề nếp, thói
quen làm việc có kế hoạch, khoa học, sáng tạo. 
- Bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ, thường xuyên kèm cặp giáo viên,
nhân viên yếu, kém và bồi dưỡng giáo viên, nhân viên giỏi
- Thường xuyên phối hợp công việc với các thành viên trong tổ, đặc biệt là
với tổ trưởng tổ chuyên môn, kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp giúp đỡ,
tháo gỡ lúc cần thiết.
- Khen thưởng động viên khi các tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong trường mầm non, các tổ chuyên môn đóng vai trò nòng cốt quyết định
chất lượng của nhà trường. Vì vậy, việc xây dựng và tạo dựng các mối quan hệ tốt
đẹp giữa các thành viên trong tổ với lãnh đạo nhà trường là vô cùng cần thiết.
3.5. Xây dựng quan hệ với tổ chức đoàn thể trong trường
3.5.1. Với tổ chức Đảng
Công tác quản lý giáo dục của chính quyền trong nhà trường XHCN chính là
cụ thể hoá nội dung lãnh đạo của Đảng bằng các hình thức và biện pháp của chính
quyền. Vì vậy để chỉ đạo nhà trường hoạt động có chất lượng, hiệu quả và đảm bảo
khối đại đoàn kết, người quản lý cần:
- Tiếp thu các đường lối chủ trương của Đảng và phổ biến cho CBGVNV,
hướng dẫn họ thực hiện.
 6/10
- Xin ý kiến chỉ đạo của chi bộ Đảng khi ra các quyết định về hoạt động giáo
dục trong nhà trường, hoặc khi có việc đột xuất mà hiệu trưởng không thể tự ra
quyết định.
- Chịu trách nhiệm trước chi bộ Đảng về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ,
tình hình trật tự trị an trong trường. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học
cho chi bộ Đảng một cách thường xuyên.
- Vận động và bồi dưỡng Đảng viên trẻ. Động viên quần chúng góp ý phê
bình làm cho tổ chức Đảng trong nhà trường trong sạch, vững mạnh.
- Chi bộ thường xuyên liên hệ, quan tâm, theo dõi, nắm bắt các hoạt động,
kịp thời chỉ đạo nhà trường khi cần thiết, giúp nhà trường phối hợp các lực lượng
trong và ngoài nhà trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đề ra.
- Xây dựng khối đại đoàn kết trong nhà trường: Với trường chúng tôi, đồng
chí hiệu trưởng lại kiêm Bí thư chi bộ, nên để tránh sự độc đoán, thiếu dân chủ
trong công tác, đồng chí đã thường xuyên tăng cường hội ý trong chi bộ và đưa ra
Hội đồng trường để bàn bạc kỹ trước khi đưa ra quyết định. 
3.5.2. Với đoàn thanh niên
Đoàn thanh niên trong trường là một tổ chức chính trị của thanh niên, đại
diện cho quyền làm chủ và quyền lợi chính đáng của đoàn viên thanh niên trong
trường. Đây là đội hậu bị tin cậy của Đảng, chịu sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn cấp
trên, là nòng cốt của phong trào thanh niên..
Trong trường học, hoạt động của Đoàn phải cố gắng vào việc xây dựng nhà
trường lớn mạnh. Đoàn phải bồi dưỡng thanh niên, đoàn viên thành những người
có văn hoá, có sức khoẻ, giáo dục bồi dưỡng chính trị tư trưởng cho đoàn viên
thanh niên. Đoàn phải thường xuyên cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt, làm cho
hoạt động luôn phù hợp với sở thích và phát triển năng lực của tuổi trẻ vào sự
nghiệp giáo dục ở trường mầm non.
Đoàn thanh niên là một lực lượng hết sức quan trọng, chính họ là lực lượng
đẩy các phong trào thi đua, các hoạt động sôi nổi hơn. Vì vậy, người quản lý cần
khéo léo chỉ đạo Đoàn tổ chức vận động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên
tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, giữ vững, nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện cho trẻ, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong công tác
chăm sóc giáo dục trẻ. Nếu người quản lý luôn tin cậy và khơi nguồn thì quyết tâm,
ý chí sẽ được tôi luyện và mọi trở ngại, khó khăn họ vượt qua.
 7/10
Xây dựng mối quan hệ với Đoàn thanh niên, người quản lý cần phải biết phát
huy sức mạnh, sức sáng tạo của thanh niên, tạo mọi điều kiện để họ phát huy sáng
kiến, cải tiến nhà trường. Quá trình phối hợp này phải dựa trên mối quan hệ bình
đẳng, tôn trọng, hợp tác. Tránh sự gượng ép, khiên cưỡng, bắt buộc, áp đặt. Sự phối
hợp giúp đỡ này cần dựa trên sự bàn bạc cùng nhau như:
- Người quản lý phải làm nổi bật vị trí nòng cốt trong các vấn đề đổi mới
giáo dục, luôn đi đầu trong các hội thi được cấp trên phát động.
- Chú ý bồi dưỡng, trao cho họ một số quyền, phụ trách một số vai trò như:
Phụ trách lớp điểm; Tổ trưởng, tổ phó chuyên mônnhằm phát huy sức mạnh của
tuổi trẻ.
3.5.3. Với tổ chức công đoàn.
Công đoàn đại diện cho người lao động; có nhiệm vụ tổ chức vận động đoàn
viên thực hiện nghĩa vụ lao động; Thay mặt lãnh đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng
của người lao động để tham mưu, đề đạt với cấp trên, chăm lo đời sống cả vật chất
và tinh thần cho các công đoàn viên. 
Công đoàn thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách,
pháp luật; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực;Phát triển đoàn
viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thiết thực vào
việc hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.
Để phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn, người quản lý phải tôn trọng
tính độc lập, tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết để công đoàn thực
hiện đúng nhiệm vụ của mình. Đây là mối quan hệ cộng tác, tôn trọng lẫn nhau.
- Người quản lý tạo điều kiện và chỉ đạo giáo viên tham gia các phong trào
do công đoàn phát động. Ngược lại, công đoàn lại nhiệt tình, tích cực ủng hộ các
nhiệm vụ của nhà trường đề ra.
- Người quản lý phải tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động và cân đối hoạt
động của công đoàn trong hoạt động của trường.
- Người quản lý phải phát huy tác dụng của công đoàn trong mọi mặt: bồi
dưỡng chính trị, chuyên môn, chăm lo đời sống...cho người lao động.
Để mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường giúp ích cho việc
nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường, người quản lý cần thay đổi cách quản lý “từ
trên xuống” bằng cách quản lý “cùng tham gia” tức là:
- Giao trách nhiệm và uỷ quyền, thu hút nhiều người tham gia vào hoạt động.
- Chia sẻ và cung cấp đầy đủ các thông tin cho tất cả những người liên quan.
 8/10
- Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, cung cấp các tri thức, kỹ năng về chuyên
môn và quản lý để họ tham gia vào công tác quản lý nhà trường.
- Tạo bầu không khí thi đua, tích cực, tự giác làm việc và học tập.
- Những vấn đề liên quan đến người lao động, lãnh đạo phải bàn bạc, thống
nhất với công đoàn thông qua các cuộc họp Hội đồng trường.
- Bên cạnh đó, người quản lý cần khôn khéo lựa chọn ban chấp hành công
đoàn và đề bạt chủ tịch công đoàn phải là những người có lòng nhân ái, có phẩm
chất tốt, có tinh thần trách nhiệm với nhà trường và công tác CSGD trẻ, có uy tín,
là chị “Tâm giao”. Từ đó người lãnh đạo sẽ có những kế hoạch hành động thiết
thực phù hợp, vừa thoả mãn nhu cầu chính đáng của đội ngũ và gắn chặt sợi dây
đoàn kết trong nhà trường.
Người quản lý là cầu kết nối giữa nhà trường và các tổ chức đoàn thể tạo
thành một khối nhất trí thống nhất để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ của nhà trường. Vì vậy mọi công việc của nhà trường cần bàn bạc công khai với
sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể nói trên, định kỳ có các cuộc họp để trao đổi,
báo cáo tình hình (1 lần/tháng).
4. Hiệu quả SKKN
Sau một năm học, vừa thực hiện các biện pháp vừa tổng hợp, đánh giá kết
quả để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, thực hiên triệt để nội dung đã xây dựng trong
kế hoạch. Mặt khác, do có sự thống nhất cao của BGH và đội ngũ giáo viên, nhận
viên đã nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh như những gì mà chúng
tôi mong đợi.
Kết quả là sự khẳng định, sự tiến bộ của một tập thể đoàn kết, vững mặt về
mọi mặt. Thực tế, trường mầm non Tràng An đã được các cấp lãnh đạo giao cho
các nhiệm vụ quan trọng của ngành. Đăc biệt, đây chính là điểm đến tin cậy của các
bậc phụ huynh khi gửi con em mình đến trường mầm non. Điều đó khẳng định chất
lượng của một ngôi trường tốt và đó là tiền đề để phát triển các mối quan hệ quản
lý tốt hơn nữa vào những năm học sau. (Có các biểu tổng hợp kết quả đạt được)
 9/10
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Ý nghĩa của SKKN
Sáng kiến kinh nghiệm này của tôi chính là việc thực hiện phương pháp xây
dựng các mối quan hệ quản lý trong trường dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình
đẳng, dân chủ, hợp tác và phối hợp. Trường mầm non Tràng An đã tạo dựng và duy
trì được bầu không khí sư phạm lành mạnh, tích cực cho toàn thể CBGVNV, phát
huy tối ưu sức mạnh tập thể và hoàn thanh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2. Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Điều kiện áp dụng các biện pháp của sáng kiến này dễ thực hiện. Cách thức
để thực hiện các biện pháp không có gì là khó, nhà quản lý nào cũng có thể thực
hiện được. Song cần phải có thời gian và tâm huyết để theo đuổi bản kế hoạch đã
xây dựng. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải có tác động chỉnh sửa bổ sung
nếu cần sự thay đổi cho phù hợp thực tế hơn.
3. Bài học kinh nghiệm
Sáng kiến này của tôi có vai trò đẩy mạnh hiệu quả của việc nâng cao chất
lượng xây dựng các mối quan hệ quản lý trong trường nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm học c

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_xay_dung_cac_moi_quan.pdf