Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo xây dựng thư viện xuất sắc

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo xây dựng thư viện xuất sắc

5.2. Nội dung sáng kiến:

5.2.1. Thực trạng:

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đóng trên địa bàn ấp Thanh Tuấn xã

Thanh Lương. Trường có một điểm trung tâm gồm 10 phòng học, 1 văn phòng,

các phòng chức năng, 1 phòng thiết bị, 1 phòng thư viện

- Phòng thư viện với diện tích 120 m2 ( tận dụng phòng đọc trong hội

trường) xếp 08 tủ, kệ sách bao gồm các tủ, kệ sách: Pháp luật, Đạo đức, Thiếu

nhi, sách Tham khảo, sách Nghiệp vụ, sách giáo khoa, sách dùng chung, Mỗi

ngày một cuốn sách và tủ sách về Bác Hồ, báo, tạp chí, có 40 bộ bàn ghế trang

bị đủ ánh sáng, quạt thoáng mát, sạch sẽ để thu hút bạn đọc đến đọc sách.

- Sách, báo, băng đĩa, phương tiện nghe nhìn, phục vụ cho hoạt động

thư viện.

Hiện nay, tổng số cán bộ- giáo viên công nhân viên của trường là 21

người. Tổng số học sinh là 274 em với 10 lớp, có 10/10 lớp học 2 buổi/ ngày.

Hàng năm, nhà trường sử dụng nguồn chi thường xuyên mua bổ sung

sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, thiết bị, cho giáo viên và học sinh, nâng

cấp mở rộng phòng đọc .

Tuy nhiên thư viện trường còn gặp một số khó khăn sau:3

Cán bộ thư viện phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện, các đoàn thể trong

nhà trường có lúc chưa đồng bộ nên tổ chức một số hoạt động chất lượng chưa

đều, khai thác sách kết quả chưa cao.

Một số giáo viên và học sinh chưa tích cực, đam mê đọc sách.

Cán bộ thư viện là nhân viên văn thư chuyển sang chuyên trách công tác

thư viện nên chuyên môn nghiệp vụ phần nào còn hạn chế.

pdf 15 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 03/03/2022 Lượt xem 538Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo xây dựng thư viện xuất sắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 các tủ, kệ sách: Pháp luật, Đạo đức, Thiếu 
nhi, sách Tham khảo, sách Nghiệp vụ, sách giáo khoa, sách dùng chung, Mỗi 
ngày một cuốn sách và tủ sách về Bác Hồ, báo, tạp chí, có 40 bộ bàn ghế trang 
bị đủ ánh sáng, quạt thoáng mát, sạch sẽ để thu hút bạn đọc đến đọc sách. 
- Sách, báo, băng đĩa, phương tiện nghe nhìn,phục vụ cho hoạt động 
thư viện. 
 Hiện nay, tổng số cán bộ- giáo viên công nhân viên của trường là 21 
người. Tổng số học sinh là 274 em với 10 lớp, có 10/10 lớp học 2 buổi/ ngày. 
Hàng năm, nhà trường sử dụng nguồn chi thường xuyên mua bổ sung 
sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, thiết bị, cho giáo viên và học sinh, nâng 
cấp mở rộng phòng đọc . 
 Tuy nhiên thư viện trường còn gặp một số khó khăn sau: 
3
Cán bộ thư viện phối hợp với tổ cộng tác viên thư viện, các đoàn thể trong 
nhà trường có lúc chưa đồng bộ nên tổ chức một số hoạt động chất lượng chưa 
đều, khai thác sách kết quả chưa cao. 
 Một số giáo viên và học sinh chưa tích cực, đam mê đọc sách. 
Cán bộ thư viện là nhân viên văn thư chuyển sang chuyên trách công tác 
thư viện nên chuyên môn nghiệp vụ phần nào còn hạn chế. 
5.2.2: Các giải pháp thực hiện: 
Nhà trường bám sát các tiêu chuẩn qui định thư viện đạt thư viện xuất sắc 
theo Quyết đinh 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ 
trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, từ thư viện đạt chuẩn đã chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch đầu tư thêm về cơ sở vật chất, tăng cường các đầu sách,tổ chức hiệu quả 
các hoạt động để đạt thư viện xuất sắc và duy trì hàng năm. Cụ thể: 
a/ Đầu tư về cơ sở vật chất, bổ sung sách cho thư viện: 
 - Hàng năm thư viện bổ sung thêm nhiều loại sách và mỗi loại có nhiều 
bản sách để bổ sung vào kho sách, tạo nguồn vốn tài liệu luôn phong phú, đa 
dạng. Sách được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và phân chia theo từng kho riêng 
biệt (Sách giáo khoa- Sách tham khảo- Sách giáo viên- Sách thiếu nhi- Sách 
giáo dục đạo đức và sách pháp luật). Đây là một công tác rất quan trọng vì nó 
góp phần nâng cao ý thức đọc sách báo thường xuyên, dễ dàng và thuận tiện cho 
bạn đọc. 
- Trang bị thêm tủ, giá đựng sách báo, phòng kho có diện tích 56m2, mở 
rộng phòng đọc với diện tích 120m2 đủ cho 80 chỗ ngồi, có cả không gian thư 
viện xanh ngoài trời. Lắp thêm điện, quạt cho thoáng mát, đủ ánh sáng để phục 
vụ bạn đọc. Về trang thiết bị chuyên dùng, chúng tôi đã tiết kiệm nguồn kinh phí 
chi thường xuyên mua sắm bổ sung kệ đựng sách, tủ thư mục, tủ giới thiệu sách 
mới, tủ sách lưu động, bàn ghế ngồi đọc sách cho giáo viên và học sinh, bàn ghế 
cho cán bộ thư viện. 
- Bên cạnh đầu tư thêm về cơ sở vật chất thì việc trang trí phòng đọc sinh 
động, lạ mắt, sáng tạo để thu hút bạn đọc là một yếu tố không thể thiếu được. 
Nhà trường đã trang trí thêm một số hình ảnh, những giỏ hoa, những chậu cây 
xanh, những câu danh ngôn với lời hay ý đẹp, bảng biểu, sơ đồ theo dõi sách, 
triển lãm sách, hình các nhà văn nhà thơ nổi tiếng, ..Ngoài ra, trên các mảng 
tường của thư viện cần trang trí thêm những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động 
nhằm thu hút số lượng ban đọc đến thư viện đọc sách ngày càng nhiều hơn. Tạo 
cho người đọc có cảm giác khi tới thư viện như là mình đang bước vào một thế 
giới cổ tích thần tiên. 
- Thư viện đã được trang bị máy tính có nối mạng Internet để truy cập 
thông tin và phục vụ cho 274 học sinh, quản lí sách – thiết bị qua phần mềm 
VEMIS 
 - Thường xuyên bổ sung sách, báo là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng và cấp thiết nhất của thư viện, vì kho sách phong phú là cơ sở vật chất đảm 
4
bảo mọi hoạt động nghiệp vụ thư viện đạt hiệu quả. Trường đã bổ sung sách báo 
thường xuyên liên tục. Hàng năm, trường đều dành nguồn kinh phí từ nguồn 
ngân sách và huy động các nguồn khác mua bổ sung sách, báo, thiết bị để nâng 
cấp thư viện. 
 - Về sách giáo khoa, ngoài số sách lưu tại thư viện, chúng tôi duy trì xây 
dựng “Tủ sách giáo khoa dùng chung” để phục vụ cho những học sinh không có 
điều kiện mua sách, thư viện có thể cho mượn hoặc tặng sách cho các em. 
 - Về sách nghiệp vụ của giáo viên, chúng tôi trang bị đủ các văn bản, nghị 
quyết của Đảng; văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước, tài liệu hướng dẫn 
nghiệp vụ của ngành phù hợp với cấp tiểu học. 
 - Về sách tham khảo, bổ sung các loại sách phù hợp với yêu cầu của giáo 
viên và học sinh nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức, kĩ năng sống cho giáo viên 
và học sinh, ngoài ra còn trang bị thêm các tủ sách như “Tủ sách pháp luật”, “Tủ 
sách đạo đức”, “Tủ sách về Bác Hồ”, “Mỗi ngày một cuốn sách”. 
 - Về báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, băng đĩa, chúng tôi đặt mua 10 loại 
báo: Giáo dục thời đại, Phụ nữ Việt Nam, Nhân dân, Bình Phước, tạp chí “Dạy 
và học ngày nay”, Toán học tuổi thơ, chuyên đề “ Giáo dục tiểu học”, Nhi đồng 
thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đồng chăm học, Khăn quàng đỏ phù hợp lứa tuổi, 
đảm bảo nhu cầu tham khảo của giáo viên và học tập của học sinh. 
b/ Tạo điều kiện cho cán bộ thư viện đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp 
vụ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thư viện: 
- Nhà trường tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo để hàng 
năm cán bộ thư viện được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện do 
Phòng Giáo dục; Sở Giáo dục – Đào tạo dục tổ chức. 
- Cán bộ thư viện đã được tập huấn phần mềm VÊMIS quản lí thư viện, 
tôi đã chỉ đạo cho cán bộ thư viện nhập sách và phân loại sách theo phần mềm 
để theo dõi và quản lí sách dễ dàng thuận tiện và hiệu quả hơn. 
- Cán bộ thư viện lập kế hoạch và sắp xếp thời gian tự nghiên cứu tài liệu 
về nghiệp vụ thư viện, tổ chức các hoạt động thư viện căn cứ trên kế hoạch công 
tác thư viện – thiết bị của Phòng GD-ĐT, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và 
căn cứ vào kế hoạch nhà trường. Tham quan học tập thư viện các trường đạt thư 
viện xuất sắc để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn nghiệp 
vụ cho bản thân. 
 - Xây dựng kho tài liệu, nhằm đảm bảo những yêu cầu về sách, báo, tạp 
chí, đăng ký danh mục tài liệu đã mua. Tất cả các tài liệu có trong thư viện phải 
được bảo quản tốt, đóng bìa và dán gáy sách thường xuyên để đảm bảo mỹ quan 
và thuận tiện cho việc sử dụng lâu dài. 
` - Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đúng nghiệp vụ thư viện, đồng 
thời đó là cơ sở để báo cáo cho Ban giám hiệu vào cuối học kỳ, cuối năm học về 
tài sản của thư viện. 
5
- Yêu cầu cán bộ thư viện tổ chức sắp xếp sách; báo hợp lý khoa học để 
giúp giáo viên và học sinh tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng đáp 
ứng yêu cầu thông tin chính xác, nguồn tài liệu phong phú tới bạn đọc. 
- Thường xuyên kiểm tra việc sắp xếp, phân loại tài liệu của cán bộ thư 
viện. Việc bố trí sách phải đúng theo nghiệp vụ, hợp lý, hài hoà, dễ thấy, dễ lấy, 
tạo điều kiện cho bạn đọc dễ tìm. Tất cả các tài liệu, ấn phẩm trong thư viện phải 
được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ 
thư viện. 
 - Nhà trường lập Ban kiểm kê sách trong đó Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó) 
làm Trưởng ban, cán bộ thư viện làm Phó ban, một giáo viên làm thư ký và hai 
giáo viên khác làm thành viên Vào cuối năm học. 
 - Kiểm kê kho sách nhằm mục đích kiểm tra số lượng sách các loại thực tế 
ở giá sách, số còn thiếu ở vị trí kệ sách, lý do tại sao thiếu (do độc giả còn mượn 
hay mất). Từ đó có biện pháp trong công tác bảo quản sách của cán bộ thư viện. 
c/ Chỉ đạo công tác phối hợp giữa cán bộ thư viện với tổ cộng tác viên 
thư viện, các bộ phận, đoàn thể trong trường: 
- Vào đầu năm học, thành lập tổ cộng tác viên thư viện và chỉ đạo chung. 
Bản thân tôi được phân công làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện 
nhà trường, cán bộ thư viện làm tổ phó. 
- Các thành viên trong tổ cộng tác viên bao gồm: Đại diện Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các khối trưởng 
chuyên môn và một số học sinh có khả năng hoạt động thư viện. 
- Để các hoạt động thư viện đạt hiệu quả, tổ trưởng phân công nhiệm vụ 
cho mỗi thành viên, mỗi bộ phận, đoàn thể cùng hỗ trợ, phối hợp tổ chức các 
hoạt động phù hợp với nội dung công việc nhằm đảm bảo tính giáo dục toàn 
diện, phù hợp với nhiệm vụ của giáo viên, với tâm lý lứa tuổi học sinh. 
- Chỉ đạo cán bộ thư viện lập kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, tích cực 
phối hợp cùng các bộ phận, các đoàn thể tham gia tổ chức các hoạt động thư 
viện như sau: 
- Phối hợp cùng tổ cộng tác viên, Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, Tổng 
phụ trách, giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoại khóa, các 
hội thi như: “Vẽ tranh theo bìa sách”, “Kể chuyện đạo đức”, “Triễn lãm sách”, 
tổ chức Ngày hội đọc sách,  
- Phối hợp cùng tổ cộng tác viên, giáo viên chủ nhiệm trong công tác 
tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề từng tháng, phát hiện, sưu tầm sách báo 
mới, tư liệu mới, thông báo sách mới nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách, các nhu 
cầu dạy học theo mục tiêu đào tạo của nhà trường. 
+ Tham gia công tác điểm sách, hướng dẫn học sinh đọc sách. 
+ Tham gia kể chuyện theo sách. 
+ Tham gia giới thiệu sách. 
6
+ Phân phối, thu hồi, bảo quản và sử dụng sách giáo khoa. 
- Phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm vận 
động các cá nhân, học sinh tặng- đổi sách, truyện cho thư viện. Tuy số sách 
không còn mới nhưng cũng làm cho nguồn sách phong phú, bên cạnh đó giáo 
dục các em ý thức xây dựng thư viện, đồng thời tạo cho các em có thói quen, ý 
thức hơn trong việc bảo quản và giữ gìn sách khi đọc. 
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cộng tác viên, giáo viên, các bộ 
phận Đoàn Thanh niên, Công đoàn, ban phụ trách Đội Thiếu niên luôn tham gia 
tích cực, đi đầu trong các hoạt động thư viện. Luôn giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho thư viện phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và tổ chức nhiều hình thức 
phục vụ bạn đọc hấp dẫn hơn. 
- Nhắc nhở, đôn đốc các em thực hiện tốt lịch mượn trả sách, tuyên truyền 
giáo dục học sinh lòng đam mê đọc sách, có ý thức bảo quản sách. Từ đó, công 
tác tuyên truyền giới thiệu sách, các chuyên đề, cũng như các hoạt động thư viện 
đạt kết quả thành công hơn. 
d/ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Thư viện đạt hiệu quả góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường: 
Một trong giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện 
trong trường học là phải khảo sát được nhu cầu của học sinh theo từng vùng 
miền, từng lứa tuổi, để từ đó lên kế hoạch mua sắm, xác định nguồn tài liệu phù 
hợp với nhu cầu học tập, giải trí của các em. Đây cũng là hình thức thu hút học 
sinh đến với thư viện nhà trường. Bên cạnh đó phải xây dựng kế hoạch hoạt 
động thư viện đảm bảo phù hợp, có hình thức hoạt động linh hoạt, phong phú 
nhằm tạo hứng thú cho học sinh đến đọc và học. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy niềm đam mê đọc 
sách báo giữ gìn và phát huy “ Văn hóa đọc” đến cán bộ giáo viên – nhân viên và 
học sinh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, giáo 
viên và học sinh có cơ hội biết đến nhiều kênh giải trí, tìm hiểu kiến thức qua 
các chương trình truyền hình, phương tiện nghe nhìn, qua Internet. 
- Đánh giá thư viện hoạt động có hiệu quả hay không, không chỉ căn cứ 
vào số vốn tài liệu, cơ sở vật chất được trang bị cho thư viện mà còn căn cứ vào 
số lượng bạn đọc đến với thư viện nhiều hay ít và nhiệm vụ của thư viện phải 
gắn bó mật thiết với nhiệm vụ dạy và học của nhà trường. 
- Cán bộ thư viện phải lập kế hoạch hoạt động của thư viện trong năm, 
học kỳ và từng tháng, trình Ban giám hiệu phê duyệt. Tham khảo ý kiến Hiệu 
trưởng (hoặc Hiệu phó phụ trách công tác thư viện) về những nội dung công tác 
lớn của thư viện trong năm cần phải làm. 
- Cán bộ thư viện phải phân chia lịch đọc cho từng lớp trong tuần. Tránh 
tình trạng học sinh vào thư viện ồ ạt gây mất trật tự có thể làm thất lạc sách 
truyện, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu tài liệu hoặc đọc sách của giáo viên. 
7
- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách: Căn cứ vào kế hoạch năm học của 
nhà trường, cán bộ thư viện mỗi tháng phải biên soạn một chuyên đề về giới 
thiệu sách mới theo từng chủ điểm. Chọn những cuốn sách phù hợp với nội dung 
chủ đề giới thiệu, đảm bảo về chính trị, tính thời sự nóng hổi, phù hợp với đối 
tượng bạn đọc, có nội dung thích hợp, có tính giáo dục cao và giá trị về nghệ 
thuật sâu sắc. 
- Tổ chức tuyên tuyền giới thiệu sách qua nhiều hình thức: giới thiệu 
trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong các cuộc họp hội đồng, sinh hoạt chuyên 
đề, trong chương trình phát thanh măng non, trong các buổi sinh hoạt ngoại 
khóa Mỗi tháng, giới thiệu sách một lần theo chủ điểm từng tháng 
Cụ thể: 
+ Tháng 9: Chủ điểm về ngày Quốc khánh 2/9; niềm vui ngày khai 
trường Vòng tay bạn bè.. 
+ Tháng 10: Chủ điểm về Phụ nữ Việt Nam( về bà, mẹ,cô); Yêu quý mẹ 
và cô giáo. 
+ Tháng 11: Chủ điểm về ngày Nhà giáo Việt Nam( về thầy, cô); Công ơn 
thầy cô giáo. 
+ Tháng 12: Chủ điểm về ngày Quốc phòng toàn dân( về anh bộ 
đội);truyền thống cách mạng của dân tộc. 
+ Tháng 1: Chủ điểm về ngày học sinh, sinh viên. 
+ Tháng 2: Chủ điểm về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Mừng 
Đảng mừng xuân. 
- Tháng 3: Chủ điểm về ngày Quốc tế Phụ nữ; Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh. 
+ Tháng 4: Chủ điểm về ngày 30/4( ngày giải phóng Miền Nam thống 
nhất đất nước); Hòa bình và hữu nghị. 
+ Tháng 5: Chủ điểm về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Bác 
Hồ kính yêu. 
đ/ Chỉ đạo phối hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức hiệu 
quả các hoạt động tuyên truyền 
- Tổ chức điểm sách theo chủ đề, tức là trình bày nội dung một cuốn sách 
với một cuộc nói chuyện ngắn gọn với một chủ đề cho trước. Thường tổ chức ở 
khối 4 và khối 5 mỗi năm từ 1 đến 2 lần. 
Đối với học sinh lớp 1,2, 3 các em chưa đọc tốt nên cán bộ thư viện đã 
chọn những cuốn sách phù hợp, khuyến khích các em lần lượt đọc cho nhau 
nghe, nhằm uốn nắn cách phát âm và khả năng đọc diễn cảm trong các tiết học 
tập đọc. Ngoài ra, nhà trường còn trang bị rất nhiều sách nâng cao môn Tiếng 
Việt , Toán, sách khoa học tự nhiên, giúp các em tham khảo để nâng cao kiến 
thức và hiểu biết thêm về cuộc sống, về thế giới tự nhiên, về khoa học hiện đại. 
8
- Tổ chức thi kể chuyện đạo đức, kể chuyện theo sách, hoạt động này giúp 
cho học sinh có thói quen đọc sách và làm theo sách, mở rộng nhận thức cho các 
em về thế giới xung quanh, bồi dưỡng cho các em tình cảm lành mạnh, có 
những ước mơ đẹp và có mối quan hệ tốt với mọi người. 
- Tổ chức Ngày hội đọc sách, triển lãm sách nhân ngày “ Sách và bản 
quyền thế giới”, trang bị tủ sách“ Mỗi ngày một cuốn sách”, tủ sách lưu 
động,nhằm giới thiệu cho giáo viên và học sinh những cuốn sách mới, có tính 
thực tiễn, thời sự, nội dung bổ ích để khơi gợi sự tìm tòi, niềm đam mê đọc sách 
nhằm thu hút nhiều bạn đọc đến thư viện đọc sách. 
Đối với giáo viên: ngoài các loại sách chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên 
còn được tham khảo nhiều loại sách, báo, tài liệu bổ ích khác để nâng cao hiểu 
biết, kiến thức về cuộc sống, kiến thức về tâm lý học đường; kiến thức về tình 
hình các vấn đề cấp bách trong cuộc sống hiện nay hoặc tin tức thời sự trong và 
ngoài nước . 
Một số hình ảnh hoạt động Thư viện 
9
10
11
Tham gia thi đồ dùng dạy học 
HS đọc sách tại Thư viện ngoài trời 
12
Phối hợp hoạt động thư viện lưu động 
5.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Với những giải pháp của sáng kiến có khả năng áp dụng cho thư viện 
trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đạt thư viện Xuất sắc và các trường đang xây 
dựng thư viện Xuất sắc trên địa bàn thị xã Bình Long. 
Minh chứng: Năm học 2018- 2019, 2019-2020 thư viện trường Tiểu học 
Nguyễn Bá Ngọc đạt và duy trì thư viện Xuất sắc. 
6. Những thông tin cần được bảo mật: Không có 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm đến công tác thư viện, hằng năm đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất, sách báo, tài liệu, cho thư viện theo các tiêu chí của 
Quyết định 01/2003/QĐ – BGD&ĐT để duy trì thư viện Xuất sắc. 
- Thực hiện tiết kiệm nguồn chi thường xuyên của tập thể mua sắm thêm 
trang thiết bị, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí  để đầu tư cho thư 
viện. 
- Hồ sơ thư viện đầy đủ theo quy định, quản lý sách qua phần mềm 
VÊMIS. 
- Tổ chức, quản lý việc bảo quản kho sách và tài liệu thư viện không để 
mất mát hư hỏng,yêu cầu sắp xếp sách một cách khoa học. 
- Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và khơi dậy niềm đam mê, tìm 
tòi đọc sách đến toàn thể học sinh và cán bộ giáo viên công nhân viên trong 
trường, giáo viên luôn hỗ trợ, tham gia tích cực các hoạt động thư viện. 
 8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 
sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
13
 8.1/ Kết quả đạt được: 
Từ việc áp dụng các biện pháp chỉ đạo và quản lý duy trì thư viện Xuất 
sắc, thư viện trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã đạt kết quả cụ thể: 
8.1.1/ Về đầu tư kinh phí cho thư viện: 
Hằng năm thư viện trường đều mua sắm bổ sung các trang thiết bị chuyên 
dùng như: băng đĩa, tranh ảnh bản đồ, tủ, kệ, giá; còn những trang thiết bị có 
giá trị lớn như máy vi tính, máy in, ti vi, máy phôtô được trang bị lần lượt qua 
các năm. 
8.1.2/ Danh hiệu thư viện đạt được: 
Năm học Danh hiệu thư viện 
 2018-2019 Thư viện Xuất sắc 
2019 – 2020 Duy trì Thư viện Xuất sắc 
8.2/ Bài học kinh nghiệm: 
Thư viện là nơi cung cấp nền tảng kiến thức cho công tác giáo dục, góp 
phần quyết định nâng cao chất lượng, năng lực giảng dạy của giáo viên; thúc 
đẩy kết quả học tập của học sinh. Nhìn vào thư viện có thể đánh giá được sự 
quan tâm của cán bộ quản lí đối với chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất 
lượng học tập của học sinh. 
Thư viện còn giúp cho cán bộ - giáo viên – nhân viên – học sinh xây dựng 
phương pháp học tập, phong cách làm việc khoa học, biết kỹ năng sử dụng sách, 
báo, tài liệutích lũy kiến thức cho bản thân. 
Trong quá trình công tác, tôi thiết nghĩ bản thân chưa có nhiều kinh 
nghiệm về công tác quản lí chỉ đạo hoạt động thư viện nên chưa dám đưa ra một 
phương pháp tối ưu. Song hiệu quả hoạt động của thư viện luôn góp phần cao 
chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Để thành công trong việc tuyên truyền, 
giới hiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách, báo ở thư viện cần phải: 
Một là: Nâng cao sự nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác 
tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc sử dụng sách báo thư viện đối với 
tập thể cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh. Tạo sự lan tỏa về lòng đam mê 
đọc sách trong cộng đồng. 
Hai là: Bản thân người cán bộ thư viện luôn rèn luyện, tu dưỡng về mọi 
mặt, phải là một tấm gương tốt về việc tự học, tự bồi dưỡng có lòng đam mê với 
nghề nghiệp. Nhanh nhạy, kịp thời phát hiện ra nhiều sách hay, báo mới thỏa 
mãn nhu cầu đọc ngày càng cao của giáo viên – học sinh. 
Ba là: Ban giám hiệu chỉ đạo sâu sát, quan tâm kịp thời tới công tác thư 
viện. Xây dựng tổ cộng tác viên hăng hái, linh hoạt. Phối hợp các bộ phận, đoàn 
thể trong nhà trường cùng tham gia nhiệt tình các hoạt động thư viện. 
Bốn là : Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư cho thư viện. 
14
Năm là: Tổ chức các hoạt động của Thư viện thiết thực, hiệu quả phù hợp 
với tình hình thực tế của nhà trường và nguyện vọng của giáo viên và học sinh. 
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến 
lần đầu (nếu có): 
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_bien_phap_chi_dao_xay_dung_thu_vien_xu.pdf