Đề tài Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy

Đề tài Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy

Xã hội ngày càng phát triển, chúng ta không chỉ dừng lại ở đó mà cần phải biết học hỏi ở nhiều nơi, nhiều chỗ, trên mọi phương diện để có thể bồi đắp, tu dưỡng thêm vốn kiến thức. Tục ngữ Việt Nam ta đã có câu: “Học thầy không tày học bạn”, vì vậy học hỏi đồng nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Xây dựng các giờ hoạt động chuyên đề phong phú theo chủ đề, sau mỗi giờ hoạt động có rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy và có biên bản lưu.

Tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp trong tổ khối và các lớp trong trường.

Tổ chức chuyên đề tổ, chuyên đề trường với những giờ hoạt động giáo viên còn chưa nắm vững. Học hỏi đồng nghiệp trường bạn qua việc tham dự chuyên đề cụm.

Qua việc dự giờ thăm lớp, chuyên đề tổ - trường - cụm; những phương pháp dạy học tích cực, kinh nghiệm trong cách xử lý tình huống, tác phong sư phạm chuẩn mực được các giáo viên tích cực học tập lẫn nhau.

 

doc 9 trang Người đăng honghanh96 Lượt xem 1041Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người”. Giáo viên không chỉ là người truyền tải chương trình học đến trẻ một cách khoa học và sinh động nhất, giáo viên còn là người truyền cảm hứng cho trẻ, kích hoạt niềm đam mê và sự sáng tạo của trẻ. Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối với con người nhất là tuổi mầm non khi mới đến trường, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ em là những con người có đức, mẫu mực, yêu nghề mến trẻ và có trình độ. 
Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) của Ban chấp hành Trung ương “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp”. Là một cán bộ quản lí giáo dục đang đứng trước những yêu cầu mới, làm thế nào để nâng cao hiệu quả, chất lượng chuyên môn thì việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ là điều rất cần thiết đối với mỗi nhà giáo.
2. Nguyên nhân khách quan:
Trường mầm non Ngối Cáy thuộc xã Ngối Cáy là một trường vùng xa của huyện Mường Ảng, xã còn nhiều hộ nghèo, trình độ dân trí thấp, địa bàn rộng. Trường có nhiều lớp học ở điểm bản lẻ, đa số lớp học là nhà bán kiên cố; cơ sở vật chất dành cho khối lớp Mẫu giáo lớn chưa đầy đủ.
Đội ngũ giáo viên khối lớp mẫu giáo lớn nhà trường thường xuyên biến động về số lượng, năng lực chuyên môn của một số giáo viên giảng dạy trong khối lớp còn chưa cao, giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong chuyên môn. Sự hiểu biết của giáo viên về phương pháp dạy đổi mới còn chậm, 
áp dụng công nghệ thông tin chưa thường xuyên. Việc tự làm đồ dùng đồ chơi chưa đẹp, chưa sáng tạo. 
Đó là nguyên nhân dẫn đến chất lượng chuyên môn còn thấp, chính vì vậy việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên khối Mẫu giáo lớn là công việc cần thiết. Với vai trò là một người quản lí phụ trách chuyên môn khối mẫu giáo lớn của trường; tôi luôn suy nghĩ, làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên của khối lớp, vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy”
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Sinh thời, Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất
vẻ vang”. Bác còn nhấn mạnh: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa”.
Giáo dục là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Các thầy cô giáo có  nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà, là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. 
Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển giáo dục phổ thông; thúc đẩy sự phát triển tình cảm cũng như các kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và thể chất của trẻ, chính những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua các chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho hoạt động học tập sau này của trẻ.
Muốn đạt được mục tiêu giáo dục mầm non thì trước hết phải quan tâm 
đến chỉ đạo chuyên môn. Hoạt động chuyên môn có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết định phần lớn chất lượng chuyên môn ở trường mầm non. Giai đoạn trẻ 5 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy, nhân cách, và có ảnh hưởng lớn đến suốt cuộc đời. Trẻ cần phải nhận được sự quan tâm giáo dục, chăm sóc thích đáng để phát huy hết tiềm năng trong tương lai. Chính vì vậy việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên khối mẫu giáo lớn ở trường mầm non là vấn đề quan trọng và là nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường đặt ra.
III. THỰC TRẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
1. Mục đích nghiên cứu:
Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo lớn trong trường.
Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán
bộ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ giáo viên.
Rút ra bài học kinh nghiệm chỉ đạo chuyên môn để áp dụng cho các năm học tiếp theo. Qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy.
2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu:
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
05 Giáo viên khối Mẫu giáo lớn trường Mầm non Ngối Cáy.
2.2. Phạm vi nghiên cứu:
Một số kinh nghiệm dạy học tích cực.
Nội dung chương trình giáo dục mầm non.
2.3. Thời gian nghiên cứu:
Từ ngày 08 tháng 09 năm 2014 đến ngày 15 tháng 05 năm 2015.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Đưa ra một số biện chỉ đạo phù hợp với việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy.
Rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy.
Có những kiến nghị đề xuất đối với các nhà quản lí giáo dục cấp trên.
4. Một số kinh nghiệm nghiên cứu đề tài:
4.1. Nghiên cứu lý thuyết:
Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục.
Nghiên cứu tài liệu đổi mới phương pháp dạy học tích cực.
Nghiên cứu tài liệu “Chương trình giáo dục mầm non”; “Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2014-2015”
4.2. Kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn:
4.2.1. Kiểm tra khảo sát:
* Giáo viên (khảo sát đầu năm học 2014-2015)
Nội dung
Tổng số GV
Đầu năm
Tỷ lệ %
1. Về trình độ đào tạo:
Đại học
5
2
40
Cao đẳng
1
20
Trung cấp
2
40
Chưa qua đào tạo
0
0
2. Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên
Giỏi
5
1
20
Khá
2
40
Đạt yêu cầu
2
40
Không đạt yêu cầu
0
0
3. Về hồ sơ
Hồ sơ tốt
5
1
20
Hồ sơ khá
2
40
Hồ sơ trung bình
2
40
Hồ sơ chưa đạt
0
0
4. Công nghệ thông tin
Tốt
5
1
20
Khá
2
40
Trung bình
2
40
Chưa đạt
0
0
Thông qua số liệu trên tôi nhận thấy: Đầu năm học 2014-2015: Giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều; chất lượng giảng dạy, chất lượng hồ sơ còn thấp; trình độ công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, khả năng vận dụng những cái mới còn chưa cao, chưa có sự sáng tạo trong các tiết dạy.
4.2.2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình dạy học:
Để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo lớn, trước hết người cán bộ quản lí phải xây dựng được kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cụ thể xuyên suốt cả năm học. Dựa trên Quyết định số 1955/2014/QĐ-BGDĐT, ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; công văn số 1366/SGDĐT- GDMN ngày 22/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014 -2015; công văn số 237/PGDĐT-GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014-2015; từ đó triển khai xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày phù hợp với điều kiện của nhà tường và đặc biệt là trẻ em tại địa phương.
Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phải đúng, chi tiết, rõ ràng các mục tiêu, công tác chuẩn bị và các phương pháp tổ chức thực hiện. Đối với giáo viên, việc xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ giúp giáo viên chủ động trong công việc, nắm bắt được nội dung công việc cũng như nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học.
Chỉ đạo tới toàn thể giáo viên khối mẫu giáo lớn cách sử dụng, làm hồ sơ sổ sách vào đầu năm học và soạn giảng theo đúng kế hoạch chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2014-2015 đã đề ra. Bài soạn phải đầy đủ các bước, xác định được nội dung trọng tâm, hình thức dạy học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất từng lớp và nội dung bài dạy, không cắt xén các hoạt động trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Đôn đốc giáo viên phải thực sự quan tâm đến trẻ, thấy được những tiến bộ, khó khăn của trẻ và tìm ra những biện pháp tác động phù hợp với trẻ. Từ đó giáo viên mới đem hết khả năng, tâm huyết cho việc tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục trẻ bằng tình yêu thương và trái tim.
4.2.3. Chuẩn bị đầy đủ “Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi”:
Như chúng ta đã biết, thiết bị dạy học là một thành tố quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy học. Đối với giáo dục mầm non, thiết bị dạy học được hiểu là đồ dùng, đồ chơi rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”. 
Ví dụ: Giờ hoạt động Âm nhạc: Múa “Múa cho mẹ xem”
Giáo viên phải chuẩn bị một số đồ dùng như: địa điểm: Lớp học (phòng giáo dục
thể chất – nghệ thuật); ghế của cô, trẻ; mũ múa (mũ hoa sen, mũ hoa hồng, mũ 
hoa cúc); hoa tay; trang phục; nhạc; loa; xắc xô; máy tính; máy chiếu
Dựa trên điều kiện thực tế của nhà trường, lớp học; cán bộ quản lý sẽ nắm được nhu cầu về Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi của từng lớp. Từ đó, lên các danh mục Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi mà khối lớp còn thiếu để trình xin cấp trên cung cấp các Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi cần thiết để phục vụ nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên khối Mẫu giáo lớn.
Để đổi mới trong tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ, tôi đã chỉ đạo giáo viên khối mẫu giáo lớn làm đồ dùng đồ chơi tự tạo với những nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương, vật liệu phế thải trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như: chai nước bằng nhựa, quả cầu lông, chai dầu gội, hộp sữa chua Bên cạnh đó, đồ dùng đồ chơi tự làm phải đảm bảo thực hiện theo mục tiêu giáo dục, mang tính thẩm mỹ, phù hợp với lúa tuổi và đảm bảo an toàn cho trẻ.
4.2.4. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tính chất quyết định chất lượng của tập thể sư phạm. Là một nhà quản lí giáo dục, tôi xây dựng kế hoạch và mục tiêu bồi dưỡng cho giáo viên khối Mẫu giáo lớn (tổ mẫu giáo 2) trường Mầm Non Ngối Cáy với các nội dung:
Về tư tưởng chính trị: Phối hợp cùng công đoàn cơ sở vận động giáo viên trong tổ, khối hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vẫn động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Luôn tạo điều kiện cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tham gia học tập đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do ngành, trường tổ chức. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho giáo viên trong khối lớp là tạo được khối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, tạo được niềm tin, yên tâm công tác cho giáo viên. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo lớn.
Về chuyên môn: Phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích 
hợp: Đối với giáo viên mới ra trường và giáo viên có trình độ chuyên môn trung bình cần chú trọng bồi dưỡng thêm một số phương pháp dạy học tích cực và cách tổ chức các hoạt động giáo dục. Ví dục như: Tổ chức thao giảng vòng tổ, vòng trường; dự giờ dạy tốt; dạy chuyên đề tổ - trường; tự bồi dưỡng thường xuyên. Đối với giáo viên khá – giỏi, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong và sự sáng tạo linh hoạt: Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi vòng trường, dạy chuyên đề tổ - trường – cụm; tự bồi dưỡng thường xuyên.
Tổ chức các chuyên đề tổ - trường về ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng soạn thảo văn bản, cách trình bày giáo án trên máy tính, bài trình chiếu Powerpoint, bài giảng Elearning.
4.2.5. Học hỏi đồng nghiệp:
Xã hội ngày càng phát triển, chúng ta không chỉ dừng lại ở đó mà cần phải biết học hỏi ở nhiều nơi, nhiều chỗ, trên mọi phương diện để có thể bồi đắp, tu dưỡng thêm vốn kiến thức. Tục ngữ Việt Nam ta đã có câu: “Học thầy không tày học bạn”, vì vậy học hỏi đồng nghiệp là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Xây dựng các giờ hoạt động chuyên đề phong phú theo chủ đề, sau mỗi giờ hoạt động có rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy và có biên bản lưu.
Tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp trong tổ khối và các lớp trong trường.
Tổ chức chuyên đề tổ, chuyên đề trường với những giờ hoạt động giáo viên còn chưa nắm vững. Học hỏi đồng nghiệp trường bạn qua việc tham dự chuyên đề cụm.
Qua việc dự giờ thăm lớp, chuyên đề tổ - trường - cụm; những phương pháp dạy học tích cực, kinh nghiệm trong cách xử lý tình huống, tác phong sư phạm chuẩn mực được các giáo viên tích cực học tập lẫn nhau.
4.2.6. Tổ chức các hội thi:
Việc tổ chức cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tham gia các hội thi là cơ hội để giáo viên tích cực nghiên cứu chuyên môn, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ hiểu biết, học tập được nhiều kinh nghiệm, nảy sinh được nhiều ý hay để vận dụng vào thực tế giảng dạy của mình.
Những hội thi lớn trong năm được đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học và được bàn bạc cụ thể trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Từ đó chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch xây dựng cụ thể đội ngũ giáo viên tham gia các hội thi trong năm do Sở, Phòng, trường tổ chức. Giao nhiệm vụ cho cá nhân giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
Các hội thi trong năm học của nhà trường:
 Hội thi giáo viên giỏi cấp trường
 Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.
 Hội thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning.
 Hội thi hồ sơ giáo án đẹp - trang trí lớp đẹp
Sau mỗi hội thi, tôi chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn lập danh sách giáo viên dự thi vòng huyện. Qua đó giáo viên rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân để từ đó trau rồi thêm những mặt còn hạn chế và phát huy tích cực những mặt đã đạt được.
4.2.7. Giữ vững sinh hoạt tổ (khối) chuyên môn:
Tổ chuyên môn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, chính vì vậy xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh là một trong những biện pháp không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên. Vào đầu năm học khi chọn Tổ trưởng chuyên môn tôi luôn chú ý chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình, luôn hòa nhã cởi mở với các thành viên trong nhà trường và có khả năng tập hợp giáo viên để tổ chức sinh hoạt tổ.
 Chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ, kế hoạch chuyên đề, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch tự bồi dưỡng theo thông tư 36 một cách chi tiết, cụ thể rõ ràng và được phê duyệt của ban giám hiệu theo từng tháng, tuần. Sinh hoạt chuyên môn tổ 1 lần/tháng, tạo nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả lên kế hoạch tiếp theo.
Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, giáo viên sẽ trao đổi những thắc mắc mà mình còn chưa rõ trong quá trình giảng dạy. Từ đó đưa ra những phương pháp, biện pháp giúp giáo viên tháo gỡ những khó khăn mắc phải trong công tác giảng dạy, vững vàng hơn về chuyên môn, có những kinh nghiệm hay để áp dụng vào các giờ hoạt động trên lớp.
Phân công những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi trong tổ giúp đỡ những giáo viên mới ra trường hoặc những giáo viên còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ.
4.2.8. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
Để chất lượng chuyên môn đi lên thì việc kiểm tra, đôn đốc, sát sao tới từng cán bộ giáo viên là rất cần thiết. Ngay từ đầu năm học, Hiệu phó chuyên môn phối kết hợp với Tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và công khai trước Hội đồng sư phạm.
Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo tính toàn diện, cụ thể, chi tiết, đúng quy trình, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu của năm học.
Kết hợp cùng tổ trưởng tổ chức dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, hội giảng, đánh giá giáo viên theo từng đợt trong năm (Khảo sát chất lượng đầu năm, hội giảng cấp tổ, hội giảng cấp trường, kiểm tra chất lượng học kỳ I, kiểm tra chất lượng học kỳ II và kiểm tra dự giờ thường xuyên, đột xuất).
Thông qua việc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân. Từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo lớn từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.
4.2.9. Công tác thi đua khen thưởng:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Người từng nói: “Thi đua-khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường càng có vị trí hết sức quan trọng.
Ngay từ đầu năm học tổ chức cho các giáo viên trong khối mẫu giáo lớn đăng ký danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua.
Sau mỗi hội thi, thao giảng ban thi đua nhà trường đều có quyết định khen thưởng động viên kịp thời.
Xếp loại đánh giá thi đua hàng tháng, học kỳ và cuối năm, khen thưởng bằng nhiều hình thức. 
Qua mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, đánh giá đúng người, đúng việc theo năng lực thực chất. Khuyến khích, động viên những đồng chí giáo viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tạo động lực làm việc “từ bên trong” cho giáo viên, giúp họ gắn bó lâu dài và bền vững, cống hiến hết sức mình cho việc giảng dạy và giáo dục trẻ.
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
Qua quá trình thực hiện đề tài “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy” đến cuối năm học 2014-2015 đã thu được kết quả như sau:
 Nội dung
Tổng số GV
Đầu năm
Tỷ lệ %
Cuối năm
Tỷ lệ %
1. Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên
Giỏi
5
1
20
1
20
Khá
2
40
3
30
Đạt yêu cầu
2
40
1
20
Không đạt yêu cầu
0
0
0
0
2. Về hồ sơ
Hồ sơ tốt
5
1
20
3
60
Hồ sơ khá
2
40
1
20
Hồ sơ trung bình
2
40
1
20
Hồ sơ chưa đạt
0
0
0
0
3. Công nghệ thông tin
Tốt
5
1
20
3
60
Khá
2
40
1
20
Trung bình
2
40
1
20
Chưa đạt
0
0
0
0
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Với những kết quả đạt được khi thực hiện đề tài, bản thân tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Người quản lí, phụ trách chuyên môn phải gương mẫu, có tâm huyết và lòng nhiệt tình trong mọi công việc, biết chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên. Người quản lí không chỉ hô hào mọi người học tập thường xuyên mà phải là tấm gương cho đội ngũ về học tập thường xuyên, suốt đời. Cán bộ quản lí giáo dục cần phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng về các kiến thức chính trị - xã hội, chuyên môn - nghiệp vụ quản lý, đo lường và đánh giá trong giáo dục, công nghệ thông tin,... để phát triển chính mình.
Phải nắm vững đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt: tư tưởng, tình cảm, chuyên môn nghiệp vụ...trên cơ sở đó có biện pháp bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo để mua sắm, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Bên cạnh đó, đôn đốc giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ cho các hoạt động dạy và học.
Thường xuyên kiểm tra hoạt động của giáo viên để nâng cao chất lượng chuyên môn của mỗi giáo viên.
Chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt: tư tưởng chính trị, chuyên môn, công nghệ thôn

Tài liệu đính kèm:

  • docmot_so_kinh_nghiem_chi_dao_nang_cao_chat_luong_chuyen_mon_khoi_mau_giao_lon_tai_truong_mam_non_ngoi.doc