Chuyên đề dạy học trải nghiệm

Chuyên đề dạy học trải nghiệm

5E có thể nằm trong từng bước của chủ đề.

E1 (lôi cuốn) có thể xuất hiện trong các E khác

E2 (khám phá) cũng có thể xuất hiện trong E4 (mở rộng)

 

ppt 15 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề dạy học trải nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề 
 dạy học trải nghiệm 
E xplore 
Khám phá 
E xplain 
Giải thích 
E xtend 
Mở rộng 
E va l ua t e 
Đánh giá 
Mô hình 5 E 
E ngage 
Lôi cuốn 
Mô hình 5E – dạy học trải nghiệm 
Thực hành 
Mô hình 5E 
Lôi 
cuốn 
Mở rộng 
Đánh giá 
Khám 
phá 
Giải 
thích 
Vận dụng mô hình 5E cho bộ sách Cùng Em Hoạt Động Trải Nghiệm 
Cấu trúc 
chủ đề 
Khám phá 
T h ự c 
h à nh 
Mở rộng 
Đánh 
giá 
Vận dụng 5E trong giáo án 
5E có thể nằm trong từng bước của chủ đề. 
E1 (lôi cuốn) có thể xuất hiện trong các E khác 
E2 (khám phá) cũng có thể xuất hiện trong E4 (mở rộng) 
Trải nghiệm qua hoạt động nhóm 
Trải nghiệm thực tế 
Sống các giá trị/phẩm chất 
Thực hành năng lực làm việc nhóm / hợp tác và giao tiếp 
Đánh giá (tự đánh giá) 
Công việc 
Chưa 
đạt 
Đạt 
Tốt 
Tìm đầy đủ các hình ảnh, sản phẩm 
Suy nghĩ cách mới lạ, độc đáo 
Vẽ/Cắt/Dán cẩn thận 
Gặp khó khăn vẫn cố gắng làm 
Hỏi, tìm sự hỗ trợ khi gặp việc quá khó 
Tôn trọng sản phẩm của bạn 
Dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp sau khi làm 
Khác. 
Em tự đ á nh gi á qu á tr ì nh l à m việc bộ sưu tập v à sổ tay 
Công việc 
Chưa 
đạt 
Đạt 
Tốt 
Tập luyện nhiều lần và kỹ càng 
Gặp khó khăn và cố gắng vượt qua 
Nhìn về phía khán giả khi trình bày 
Nhìn vào mắt khán giả 
Nói to, rõ ràng và chậm rãi 
Chăm chú lắng nghe bạn trình bày 
Khích lệ bạn (khen, vỗ tay) khi bạn 
trình bày 
Khác 
Đánh giá (tự đánh giá) 
Tự đ á nh gi á về thuyết trình 
E1 – Tạo lôi cuốn 
Hoạt động làm nóng, phá băng [nếu cần]. 
Giới thiệu nội dung/công việc sẽ làm trong 
giờ học này. 
Đưa ra [một cách thật thuyết phục+có độ nhấn tốt] những lợi ích quan trọng của 
kiến thức+kỹ năng từ bài học. Có thể dùng 
hình ảnh, video ngắn, ... để minh họa . 
E2 – Khám phá 
Cần làm gì [đưa tình huống, đặt vấn đề, đặt câu hỏi...] để giúp học viên khám phá chủ để/nội dung chính GV sẽ trình bày? 
GV đưa ra hoạt động gì [ví dụ thảo luận theo cặp/nhóm nhỏ,...] để lôi kéo trò khám phá ? 
Có những câu hỏi chính yếu nào cần lưu ý để trò động não suy nghĩ tìm ra câu trả lời? 
E3 – Giải thích/Thực hành 
GV cho bài giảng về nội dung chính. Xin trình bày chi tiết các ý cần giảng. 
Trong quá trình giảng, GV có thể đặt nhũng câu hỏi gì?... 
GV có cho thêm hoạt động (ngắn) gì 
trong lúc giảng? 
E4 – Mở rộng 
Đưa ra những vấn đề/chủ đề/bài tập mở rộng gì? Bằng cách nào (đặt câu hỏi, tình huống, hình ảnh, video...). 
Dùng hoạt động gì (làm bài tập cá nhân, 
thảo luận theo cặp/nhóm, thi đua, ...)? 
Trình tự đưa ra các câu hỏi/bài tập/... như thế nào ? (đơn giản →phức tạp; dễ → khó) 
... 
Cụm 1: Cùng em hoạt động trải nghiệm – lớp 1, tập 1 
Nhóm 1 : Chủ đề 1 : Em và những người bạn 
Nhóm 2 : Chủ đề 4 : Trường lớp thân yêu 
Thực hành 
Cụm 2: 
Nhóm 1 : Chủ đề 5 : Em và gia đình 
(Cùng em hoạt động trải nghiệm – lớp 2, tập 1) 
Nhóm 2 : Chủ đề 5 : Gia đình em 
(Cùng em hoạt động trải nghiệm – lớp 3, tập 1) 
Cụm 3: Cùng em hoạt động trải nghiệm – lớp 4, tập 1 
Nhóm 1 : Chủ đề 2 : kế hoạch của em 
Nhóm 2 : Chủ đề 3 : Kiên trì vượt khó 
Cụm 3: Cùng em hoạt động trải nghiệm – lớp 5, tập 1 
Nhóm 1 : Chủ đề 1 : Thế giới của em 
Nhóm 2 : Chủ đề 3 : Nhận diện cảm xúc 
Chuyên đề 
 dạy học trải nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptchuyen_de_day_hoc_trai_nghiem.ppt