Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên tại trường MN Bình Minh

Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên tại trường MN Bình Minh

Xây dựng kế hoạch năm học và hướng phấn đấu của nhà trường trong tương lai. Phân công giáo viên đúng chuyên môn nghiệp vụ, minh bạch thu chi tài chính của nhà trường. Sẵn sàng quyết đoán mọi công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm về công việc của mình với cấp trên. Xây dựng một ngôi trường thân thiện, ở đó mọi người biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Quy định chức năng và quyền hạn của mỗi giáo viên.

Có kế hoạch cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến đóng góp của giáo viên. Làm cho giáo viên xem trường như là nhà của mình để họ an tâm công tác lâu dài. Cố gắng tìm cách cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho giáo viên.

Hiệu trưởng phải nắm được phương pháp lên lớp từng loại tiết của từng bộ môn, kể cả các thủ thuật kinh nghiệm lên lớp tốt nhất. Có như thế mới tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên nâng cao tay nghề, đặc biệt là một số giáo viên mới ra trường, giáo viên có chuyên môn hạn chế. Muốn vậy Hiệu trưởng phải có kế hoạch tự nghiên cứu thêm tài liệu chuyên môn, bồi dưỡng về lý luận và học tập các kinh nghiệm điển hình tiên tiến Đó là cái vốn quý mà người Hiệu trưởng nào cũng phải trang bị cho mình để hoàn thành tốt trách nhiệm mà cấp trên giao

 

docx 9 trang Người đăng hieu90 Ngày đăng 19/03/2021 Lượt xem 543Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên tại trường MN Bình Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BÁO CÁO GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN LÝ
	I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy                            Năm sinh: 1970
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học
	- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng
	- Đơn vị công tác: Trường MN Bình Minh
	II. NỘI DUNG
1. Tên giải pháp: Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên tại trường MN Bình Minh.
	2. Nêu thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp quản lý.
Trường MN Bình Minh được thành lập năm 1999 đến nay, đóng trên địa bàn buôn Tuôr A, xã Dray Sáp. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, có lợi thế về một số mặt so với các trường học khác trong huyện nhưng đây là một trường vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Trường có thêm 01 lần chia tách nên có nhiều biến động về công tác tổ chức, về cơ sở vật chất và đặc biệt là về công tác dạy và học. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đạt được những kết quả sau:
2.1. Chất lượng đội ngũ (NH: 2018 – 2019)
Tổng số CCVC: 16; Nữ: 15; Dân tộc: 06 ; Nữ DT: 06
Cán bộ quản lý : 02; Giáo viên: 09 ; Nhân viên: 05
Trong đó: Đảng viên: 07; Đạt chuẩn 16; Đại học: 10; Cao đẳng 02; Trung cấp: 02; Sơ cấp: 02
2.2. Thuận lợi.
Luôn đựơc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT và các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương.
Công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường phối kết hợp nhịp nhàng.
Đội ngũ CBGV nhiệt tình, yêu nghề, có kinh nghiêm trong công tác nuôi dạy và giáo dục trẻ. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2.3. Khó khăn.
Công tác quản lý chỉ đạo của chuyên môn và tổ chuyên môn chưa thật sự đổi mới, đôi lúc còn nặng về tình cảm.
Trình độ chuyên môn của GV tuy đã đạt chuẩn và trên chuẩn nhưng năng lực chưa đồng đều. Một số GV mới ra trường chưa có kinh nghiệm giảng dạy dẫn đến chất lượng chuyên môn còn thấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên còn thấp.
Việc đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật các vấn đề đổi mới của một số giáo viên còn hạn chế, chưa thường xuyên.
Trường thuộc vùng khó khăn, 98% học sinh là con em đồng bào DTTS nên chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục mầm non mới còn gặp rất nhiều khó khăn đối với cả cô giáo và học sinh.
Nhận thức của một bộ phận phụ huynh chưa đầy đủ nên chưa quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chủ yếu phó mặc cho nhà trường.
	3. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra giải pháp.
Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng nâng cao, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non, để có được đội ngũ giáo viên có năng lực là cả một vấn đề rất khó khăn và phức tạp bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khi yếu tố xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng trình độ nghiệp vụ của cá nhân, giáo viên thì phụ thuộc vào phần lớn về khả năng sư phạm và lòng yêu nghề của chính họ. Chính vì vậy, việc “ Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên không thể một sớm một chiều là làm ngay được mà phải thực hiện dần từng bước và phải có kế hoạch trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, hệ thống trường lớp được trang bị tương đối đồng bộ. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường MN Bình Minh là vấn đề rất quan trọng và là nhiệm vụ hàng đầu mà nhà trường đặt ra hiện nay.
	4. Các giải pháp quản lý.
4.1. Xác định rõ vai trò của người cán bộ quản lý trong nhà trường.
4.1.1.Đối với Hiệu trưởng.
Xây dựng kế hoạch năm học và hướng phấn đấu của nhà trường trong tương lai. Phân công giáo viên đúng chuyên môn nghiệp vụ, minh bạch thu chi tài chính của nhà trường. Sẵn sàng quyết đoán mọi công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm về công việc của mình với cấp trên. Xây dựng một ngôi trường thân thiện, ở đó mọi người biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Quy định chức năng và quyền hạn của mỗi giáo viên.
Có kế hoạch cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến đóng góp của giáo viên. Làm cho giáo viên xem trường như là nhà của mình để họ an tâm công tác lâu dài. Cố gắng tìm cách cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho giáo viên.
Hiệu trưởng phải nắm được phương pháp lên lớp từng loại tiết của từng bộ môn, kể cả các thủ thuật kinh nghiệm lên lớp tốt nhất. Có như thế mới tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên nâng cao tay nghề, đặc biệt là một số giáo viên mới ra trường, giáo viên có chuyên môn hạn chế. Muốn vậy Hiệu trưởng phải có kế hoạch tự nghiên cứu thêm tài liệu chuyên môn, bồi dưỡng về lý luận và học tập các kinh nghiệm điển hình tiên tiến Đó là cái vốn quý mà người Hiệu trưởng nào cũng phải trang bị cho mình để hoàn thành tốt trách nhiệm mà cấp trên giao.
4.1.2.Đối với Phó Hiệu trưởng.
Phó Hiệu trưởng được xem như là cánh tay phải của Hiệu trưởng. Chuyên môn có mạnh thì trường sẽ mạnh. Muốn vậy thì Phó Hiệu trưởng cần đạt một số yêu cầu sau.
Xây dựng kế hoạch phải thể hiện rõ: Quy định giáo viên lâu năm trong nghề, giáo viên mới ra trường thì dự giờ bao nhiêu tiết trong một tháng. Quy định bao nhiêu bài kiểm tra đột xuất, bao nhiêu bài kiểm tra định kỳ. Giáo viên nào dạy chuyên đề, giáo viên nào được thanh kiểm tra. Phân công giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên mới. Giáo viên nào đăng ký thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, quy định tiết thao giảng, hội giảng của giáo viên.
Sinh hoạt chuyên môn: Chỉ dành một vài phút đầu để thông báo công việc hành chính, thời gian còn lại phải tập trung cho chuyên môn như: Góp ý giờ dạy (nếu có), thảo luận nội dung những đề tài khó dạy, những chủ đề khó xây dựng nội dung, thống nhất nội dung dạy cho mỗi bài, bài dạy nào được ứng dụng công nghệ thông tinvv
Phó Hiệu trưởng phân công mỗi khối có một nhóm trưởng làm nhiệm vụ thống nhất nội dung cần dạy, phân chia tiết dạy. 
4.2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, nghiên cứu nhiệm vụ năm học, các văn bản, Chỉ thị, Quy chế chuyên môn của cấp trên.
Trường mầm non là một tổ chức xã hội, tổ chức giáo dục, do đó cần phải có những Nội quy, Quy chế cụ thể. Mọi hoạt động của nhà trường cũng như những tác động của quản lý đều phải dựa trên cơ sở luật pháp và những quy định của văn bản, luật pháp đó. Chính vì vậy việc tổ chức cho giáo viên học tập nghiên cứu nhiệm vụ năm học, các văn bản, Chỉ thị, Quy chế chuyên môn là một việc làm hết sức cần thiết của người cán bộ quản lý nhà trường trong đầu năm học mới.
Nhằm giúp cho giáo viên nắm được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, của ngành và cụ thể là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà năm học phải thực hiện, trên cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành cũng như những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của nhà trường.
Vào đầu tháng 8, tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị, các quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như của ngành và nhiệm vụ năm học, các văn bản của các cấp.
 Quy định ngày thứ sáu tuần đầu hàng tháng nhà trường tổ chức họp hội đồng và dành năm đến mười phút đầu tiên triển khai các văn bản, chỉ thị của cấp trên.
 Thường xuyên tổ chức cho giáo viên đọc báo, chú trọng báo Giáo dục thời đại và tạp chí mầm non.
 Động viên giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Pháp luật và về ngành giáo dục
 4.3. Công tác xây dựng kế hoạch. 
 Với mục đích giúp cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ kế thừa những năm tiếp theo.
 Chỉ đạo tổ khối và giáo viên, bám sát chương trình GDMN sau sửa đổi theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT và Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bộ chuẩn trẻ 5 tuổi để xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tế của lớp.
	 Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề, hội giảng, thao giảng của các tổ nhóm một cách cụ thể cho từng tháng, học kì và năm học.
	Thành lập các tổ nghiệp vụ để phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ của từng giáo viên trên thực tế. 
	 Lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại cụ thể giáo viên.
4.4. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu kỹ bài dạy trước khi lên lớp, khi soạn cần phải bám sát mục tiêu, nội dung chương trình của Bộ, nắm chắc được yêu cầu và đề ra phương pháp dạy học phù hợp. Giáo viên nào còn yếu về năng lực soạn bài thì giao cho tổ chuyên môn tìm hiểu rõ về nguyên nhân, lý do để có biện pháp bồi dưỡng cụ thể, phù hợp .
	Chỉ đạo chuyên môn, tổ khối chuyên môn duyệt kế hoach giáo dục trước khi giáo viên đưa vào thực hiện, mỗi tuần có thể tập trung kiểm tra đột xuất một nội dung. Tổng hợp báo cáo kết quả duyệt bài về Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để có biện pháp bồi dưỡng và giúp đỡ kịp thời đối với các đồng chí giáo viên đó.
* Bồi dưỡng qua tiết dạy, hội thi.
Chỉ đạo chuyên môn lập kế hoạch xây dựng cụ thể ngay từ đầu năm để giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi trong năm. Giao nhiệm vụ cho cá nhân giáo viên có cách tự học, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
	* Kiểm tra chuyên đề.
	Là đi sâu vào các vấn đề đã chỉ đạo.
Kiểm tra các điều kiện thực hiện chuyên đề
Dự giờ đánh giá chất lượng giáo viên
Đánh giá chất lượng trẻ thông qua các kỹ năng tiết dạy qua các hoạt động có liên quan đến chuyên đề.
* Kiểm tra các hoạt động của giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách của một giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi v.v...
Kiểm tra chất lượng học kỳ I, học kỳ II, cả năm.
4.5. Công tác tuyên truyền phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy con theo khoa học.
Trong các nhà trường nói chung và trường mầm non nói riêng sự phối kết hợp giữa gia đình với nhà trường là điều kiện hết sức cần thiết để tăng cường công tác thông tin giúp cho việc chăm sóc giáo dục trẻ phát triển ngày một tốt hơn. Trên thực tế hiện nay một số gia đình mang con đến trường mầm non xong là hết nhiệm vụ coi như khoán trắng cho giáo viên, thể hiện sự thờ ơ vô trách nhiệm với con trẻ. Chính vì vậy mà sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường là rất cần thiết.
Chính vì vậy, bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trên các mặt cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp, một điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu sát, đó chính là công tác tuyên truyền. Đây là yếu tố cần thiết, là một trong những vấn đề mà ngành học mầm non nói chung và trường MN Bình Minh nói riêng quan tâm. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chăm sóc, nuôi dạy trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 
Chỉ đạo các lớp xây dựng góc tuyên truyền qua góc tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động, từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ năm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời hồn nhiên, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin.
5. Minh chứng kèm theo giải pháp.
Từ những giải pháp chỉ đạo “Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên” trường chúng tôi đã áp dụng và thực hiện nhiều năm qua đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà tường đã có chuyển biến rõ rệt. Cụ thể: 
 	100% cán bộ giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công tác, có tâm huyết với nghề, có tinh thần tương thân - tương ái, thực hiện tốt Quy chế chuyên môn của ngành, nhiệt tình, năng động....luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên ngày càng được cải thiện. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ giáo viên ngày được nâng cao hơn so với năm học trước.
 	Kết quả nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên cuối năm học 2017- 2018 như sau:
a. Về kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm: 
Tổng số SKKN dự thi cấp huyện: 06, Đạt 5/6 ( Tỷ lệ 83 %)
b. Về kết quả thi đua năm học 2017 - 2018: đề nghị khen thưởng
* Đối với học sinh:
Cháu ngoan Bác Hồ: 50 cháu, Bé ngoan : 65 cháu
* Cán bộ viên chức:
Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Lao động tiên tiến: 14 Đ/c; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 Đ/c
Khen thưởng đối với cá nhân: UBND huyện tặng thưởng Giấy khen: 4 Đ/c
Khen thưởng đối với đối với tập thể: Tập thể LĐTT
	6. Định hướng phát triển giải pháp cho các năm học tiếp theo.
Năm học 2019 – 2020 nhà trường tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC tạo môi trường trong và ngoài lớp để huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt kết quả cao hơn. 
Tổ chức chuyên đề, hội thảo tập trung và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học.
Tổ chức một số chuyên đề trọng điểm về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường
7. Đề xuất, kiến nghị
Lãnh đạo cơ quan, ngành cấp trên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về công tác quản lý nhà trường, kỷ năng tham mưu phối hợp để làm tốt công tác giáo dục.
Tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo tốt cho các hoạt động giáo dục nhà trường.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
Nguyễn Thị Phương Nam
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
 Nguyễn Thị Thúy
XÁC NHẬN UBND HUYỆN
XÁC NHẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu đính kèm:

  • docxBC GIAI PHAP- THUY.docx