Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn hoạt động tao hình

Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn hoạt động tao hình

Thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp quản lý.

Trường Mầm non Cư Pang nơi tôi công tác là trường mới được thành lập từ năm 2014 đến nay,

* Thuận lợi: Trường Mầm non Cư Pang là trường mới được thành lập từ năm 2014 đến nay, cơ sở vật chất của trường được sự tài trợ của công ty Đăk Man đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và sự nổ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đạt được những kết quả sau:

*. Chất lượng đội ngũ năm học: 2018 – 2019:

Tổng số CCVC 30 nữ 29, Dân tộc 10 nữ 10

 Cán bộ quản lý : 03, giáo viên 21, nhân viên : 06

 

doc 6 trang Người đăng hieu90 Lượt xem 539Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn hoạt động tao hình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 BÁO CÁO GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN LÝ
	I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
	- Họ và tên : Nguyễn Thị Phi                Năm sinh: 1965
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSPMN
	- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Phó Hiệu Trưởng
	- Đơn vị công tác : Trường Mầm non Cư Pang
	II. NỘI DUNG
1. Tên giải pháp: “ Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn hoạt động tao hình”
	2. Thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp quản lý.
Trường Mầm non Cư Pang nơi tôi công tác là trường mới được thành lập từ năm 2014 đến nay, 
* Thuận lợi: Trường Mầm non Cư Pang là trường mới được thành lập từ năm 2014 đến nay, cơ sở vật chất của trường được sự tài trợ của công ty Đăk Man đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và sự nổ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đạt được những kết quả sau:
*. Chất lượng đội ngũ năm học: 2018 – 2019:
Tổng số CCVC 30 nữ 29, Dân tộc 10 nữ 10
 Cán bộ quản lý : 03, giáo viên 21, nhân viên : 06
Trong đó đảng viên 9, đạt chuẩn 27, Đại học 21, cao đẳng 02, trung cấp 4, SC 02 Cấp dưỡng, chưa qua ĐT 01 bảo vệ.
 a. Thuận lợi: Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ ,nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, giáo viên luôn yêu thương, tôn trọng trẻ và coi trẻ như chính con em của mình, nhiều giáo viên chịu khó, kiên trì linh hoạt trong mọi tình huống giáo dục, dịu dàng giàu tình cảm.
 Nhà trường được công ty Đăk Man tài trợ đầu tư CSVC trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và chăm sóc giáo dục khá đầy đủ đảm bảo cho trẻ hoạt động tích cực.
 Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ngành, của cấp uỷ chính quyền địa phương về mọi mặt. Nhận thức của phụ huynh học sinh ngày càng cao, có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc thống nhất các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực ủng hộ nhà trường về tinh thần, vật chất, sức người, sức của.
 b. Khó khăn: Trường có 3 nhiều phân hiệu các điểm trường cách xa nhau.
Trình độ giáo viên không đồng đều một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.
	 Việc đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật các vấn đề đổi mới của một số giáo viên còn hạn chế, chưa thường xuyên.
	 Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học còn gặp nhiều khó khăn nhất là việ xây dựng môi trường Tiếng Việt cho trẻ DTTS.
	 Nhận thức của một bộ phận phụ huynh chưa đầy đủ nên chưa quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chủ yếu phó mặc cho nhà trường.
	3. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra giải pháp.
 Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng nâng cao, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non đặc biệt là môn hoạt động tạo hình, để có được đội ngũ giáo viên có năng lực là cả một vấn đề rất khó khăn và phức tạp bởi vì chất lượng đội ngũ giáp viên trong trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều khi yếu tố xã hội lại đóng vai trò chính, nhưng trình độ nghiệp vụ của cá nhân, giáo viên thì phụ thuộc vào phần lớn về khả năng sư phạm và lòng yêu nghề của chính họ. Chính vì vậy, việc “ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong hoạt động môn hoạt động tạo hình không thể một sớm một chiều mà làm ngay được mà phải thực hiện dần từng bước và phải có kế hoạch trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ ,tâm huyết với nghề, chỉ đạo nâng cao chất lượng môn hoạt động tạo hình ở trường mầm non là vấn đề rất quan trọng vì trẻ nhận biết được cái đẹp thể hiện được cái đẹp là vô cùng quan trọng và cần thiết là một trong những hành trang tốt để cho trẻ phát triển toàn diện năm mặt. 
	4. Giải pháp công tác.
 a.Công tác xây dựng kế hoạch: 
Để đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt môn hoạt động tạo hình.
 Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ kế thừa những năm tiếp theo
Chỉ đạo tổ khối và giáo viên, bám sát chương trình GDMN sau sửa đổi theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT và Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ đông bào dân tộc thiểu số; bộ chuẩn trẻ 5 tuổi để xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tế của lớp. 
	 Chỉ đạo tổ khối chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề, hội giảng , thao giảng của các tổ nhóm một cách cụ thể cho từng tháng, học kì và năm học.
	Thành lập các tổ nghiệp vụ để phối kết hợp với Lãnh đạo nhà trường, kiểm tra nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ của từng đồng chí trên thực tể môn Hoạt đông tạo hình.
	 Lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại cụ thể giáo viên.
 b.Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu kỹ bài dạy trước khi lên lớp, khi soạn cần phải bám sát mục tiêu, nội dung chương trình của Bộ, nắm chắc được yêu cầu và đề ra phương pháp dạy học phù hợp. Giáo viên nào còn yếu về năng lực soạn bài thì giao cho tổ chuyên môn tìm hiểu rõ về nguyên nhân, lý do để có biện pháp bồi dưỡng cụ thể, phù hợp .
	Chỉ đạo tổ khối chuyên môn duyệt kế hoach giáo dục trước khi giáo viên đưa vào thực hiện đặc biết là môn hoạt động tao hình, mỗi tuần có thể tập trung kiểm tra đột xuất một nội dung. Tổng hợp báo cáo kết quả duyệt bài về Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn để có biện pháp bồi dưỡng và giúp đỡ kịp thời đối với các đồng chí giáo viên đó..
 * Bồi dưỡng qua tiết dạy, hội thi.
Chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch xây dựng cụ thể ngay từ đầu năm để giáo viên bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi trong năm như hội thi “ Xây dựng môi trường tăng cường Tiếng Việt Cho trẻ em người dân tộc Thiểu Số, thi bé vẽ tranh”Giao nhiệm vụ cho cá nhân giáo viên có cách tự học, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
	* Kiểm tra chuyên đề: Là đi sâu vào các vấn đề đã chỉ đạo.
 Kiểm tra các thực hiện chuyên đề. Dự giờ đánh giá chất lượng giáo viên
 Đánh giá chất lượng trẻ thông qua các kỹ năng tiết dạy qua các hoạt động có liên quan đến chuyên đề.
* Kiểm tra các hoạt động của giáo viên:
Kiểm tra việc thực hiện hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách của một giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi v.v...
Kiểm tra chất lượng học kỳ I, học kỳ II, cả năm ...Tôi tiến hành thường xuyên, theo từng tuần xen kẽ kế hoạch và thông qua việc dự giờ thăm lớp.
5. Minh chứng kèm theo giải pháp.
Từ những kinh nghiệm chỉ đạo “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho giáo viên môn hoạt động tạo hình.” trường chúng tôi đã áp dụng và thực hiện nhiều năm qua đến nay đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà tường đã có chuyển biến rõ rệt, thể hiện: 
100% cán bộ giáo viên nhà trường đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt ,có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước .
 Đội ngũ giáo viên đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công tác, có tâm huyết với nghề, có tinh thần tương thân - tương ái, thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, nhiệt tình, năng động....luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao
Trình độ chính trị, trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên ngày càng được nâng cao.
 Kết quả nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên cuối qua đoàn kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục được đánh giá tốt, qua kiểm tra cuối năm theo các chỉ số của bộ chuẩn môn Hoạt động tạo hình 100% trẻ đạt 
 Bàn giao cuối năm trẻ đạt loại giỏi 45%; Khá 42%: Trong đó môn Hoạt động tạo hình được đoàn đánh giá chất lượng tốt.
6. Định hướng phát triển giải pháp cho các năm học tiếp theo.
Năm học 2019 – 2020 nhà trường tiếp tục tham mưu xây dựng CSVC tạo môi trường trong và ngoài lớp để huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt kết quả cao hơn. 
Tổ chức chuyên đề, hội thảo tập trung và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đặc biệt là môn Hoạt động tạo hình.
Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học.
Tổ chức một số chuyên đề trọng điểm về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
7. Đề xuất, kiến nghị
Lãnh đạo cơ quan, ngành cấp trên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về công tác quản lý nhà trường, kỷ năng tham mưu phối hợp để làm tốt công tác giáo dục.
Tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo tốt cho các hoạt động giáo dục nhà trường đặc biệt “Xây dựng môi trường tăng cường Tiếng Việt Cho trẻ em người dân tộc Thiểu Số” .
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
 HIỆU TRƯỞNG
 Lê Thị Hạnh Viên	
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
 Nguyễn Thị Phi
XÁC NHẬN UBND HUYỆN
XÁC NHẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu đính kèm:

  • docBAO_CAO_GIAI_PHAP_2019_PHI.doc