Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Bài 16: Cơ năng

Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Bài 16: Cơ năng

Bài tập 1

Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

Viên đạn đang bay.

 Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang.

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Bài tập 2

Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động:

Ngân nói: ‘Người hành khách có động năng vì đang chuyển động.’

Hằng phản đối: ‘ Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu.’

Hỏi ai đúng ai sai? Tại sao?

 

ppt 22 trang Người đăng thuquynh91 Lượt xem 637Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 8 - Bài 16: Cơ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình 16.3AB(1)(2)Thí nghiệm 1:AB(2)AB(1)Thí nghiệm 2:A’BABThí nghiệm 3Phiếu học tậpĐộ lớn vận tốc:- So sánh: AThí nghiệm 2..AThí nghiệm 1=>Động năng phụ thuộc vào:..- So sánh: Aquả cầu A .................Aquả cầu A’=>Động năng phụ thuộc vào:.....Kết luận: Động năng phụ thuộc vào:............Phiếu học tậpĐộ lớn vận tốc: tăng lên- So sánh: AThí nghiệm 2 > AThí nghiệm 1=>Động năng phụ thuộc vào:Vận tốc- So sánh: Aquả cầu A Động năng phụ thuộc vào: Khối lượngKết luận: Động năng phụ thuộc vào: Khối lượng và vận tốcCơ năng.Thế năng hấp dẫn Thế năng đàn hồi.Động năngThế năngKhối lượngĐộ caoĐộ biến dạngVận tốcKhối lượngabcgdeabcgdeThế năng đàn hồiThế năng + Động năngThế năng hấp dẫnabcBài tập 1Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?Viên đạn đang bay. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang.Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.DBài tập 2Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động:Ngân nói: ‘Người hành khách có động năng vì đang chuyển động.’Hằng phản đối: ‘ Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu.’Hỏi ai đúng ai sai? Tại sao?Bài 2Cả hai bạn đều đúng, vì nó phụ thuộc vào cách chúng ta chọn vật mốc.Nếu chọn vật làm mốc là cây bên đường, thì hành khách đang chuyển động so với cây. Hành khách có động năng – Ngân đúng.Nếu chọn vật làm mốc là toa tàu mà hành khách đang ngồi. So với toa tàu hành khách vẫn đứng yên so với toa tàu, do đó hành khách không có động năng – Hằng đúng.Hướng dẫn về nhàHọc thuộc ghi nhớ sgk, đọc có thể em chưa biết trang 58.Làm bài tập 16.3, 16.4, 16.5 ở sbt.Chuẩn bị bài mới: Ôn tập Xem lại: Các khái niệm, công thức đã học ở bài 13,14,15,16 SgkBài tập cuả công và công suất.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_8_bai_16_co_nang.ppt