SKKN Lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử

SKKN Lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi tự do, quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy không được chấp nhận nhưng việc làm đó gây tiếng vang rất lớn đối với dân tộc Việt Nam, nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa. Tuy nhiên Người vẫn chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam 7/1920 Người đọc “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin . Khi giảng đến sự kiện này, giáo viên có thể sử dụng các trích đoan thơ của Chế Lan Viên “Người đi tìm hình của nước” để minh hoạ một cách sinh động tâm trạng, nỗi niềm xúc động của Bác khi người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Ngồi một mình trong phòng Người sung sướng muốn phát khóc lên Người nói một mình như đang nói với toàn thể dân tộc “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”.” “Lệ Bác Hồ Rơi trên chữ Lê Nin.phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” Như vậy từ một người yêu nước chân chính Người đến với chủ nghĩa Mác –Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đã giải phóng cho dân tộc ta khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến.

docx 23 trang Người đăng thuquynh91 Ngày đăng 12/10/2021 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ởng giáo dục thế hệ trẻ và tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ chí Minh cần được tích hợp trong môn học sẽ đem đến cho học sinh một niềm tin, nhận thức đúng đắn, tránh những tư tưởng sai lệch do những thông tin ngoài luồng, do tác động của xã hội. 
 2.2. Thực trạng hiểu biết về tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với học sinh THPT Bá thước
 Sách giáo khoa môn Lịch sử có nhiều sự kiện về Hồ Chí Minh đặc biệt là Lich sử lớp 12, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trình bầy kỹ hơn và lồng với kiến thức lịch sử dân tộc. Tuy nhiên qua học tập các môn khoa học xã hội, qua bộ môn Lịch sử, qua sinh hoạt đoàn đội, qua việc tiếp nhận những thông tin đại chúng, ở mức độ nhất định các em cũng đã hiểu dược cuộc đời hoạt động, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức được vai trò, công lao to lớn của Bác đối với dân tộc và nhân loại nhưng hiểu biết của các em về Bác Hồ còn đơn giản, chưa sâu sắc, nặng về cảm tính, thậm chí một bộ phận học sinh không chiụ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, sự tiếp thu, lĩnh hội kiến thức còn mang tính đối phó, nên tác động về tư tưởng Hồ Chí Minh đến suy nghĩ hành động của các em chưa mạnh mẽ, chưa có hiệu quả cao. 
 Là giáo viên dạy học lịch sử, qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy rằng việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong các bài giảng là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao được tư tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh. Bởi vì cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác đã gắn liền với chiều dài của lịch sử dân tộc. Người đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Người là kết tinh các phẩm chất cao đẹp của dân tộc ta suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người đã đi xa nhưng Người đã để lại cho dân tộc một di sản tinh thần hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực. Những tư tưởng của Người là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo, tư tưởng của Người còn định hướng cho mọi hoạt động của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay. 
 Vì vậy để giáo dục thế hệ trẻ, có lối sống lành mạnh, tinh thần yêu nước, yêu CNXH sâu sắc thì việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng của Bác trong dạy lịch sử gióp phần hình thành nhân cách, lối sống của học sinh là rất cần thiết.
 2.3. Một số phương pháp về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử
 2.3.1. Một số nội dung cơ bản về tư tuởng, đạo đức Hồ Chí Minh
 Nhin chung về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có thể khái quát thành 4 nội dung cơ bản là: 
Trung với nước hiếu với dân.
Tình yêu thương con người.
Đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
Tinh thần Quốc tế trong sáng.
 2.3.2. Sự chuẩn bị của giáo viên
 Đối với công việc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng. Việc chuẩn bị của giáo viên là vô cùng cần thiết. Ngoài việc xác định mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học liên quan đến bài dạy. Giáo viên còn dự kiến cho bài dạy, dạy mục nào, chuẩn bị đồ dùng dạy học gì, kiến thức cho mục đó ra sao Đối với những bài dạy liên quan đến việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì giáo viên phải xác định nội dung cần lồng ghép,thời điểm lồng ghép, cách lồng ghép như thế nào cho phù hợp với bài dạy dùng hình ảnh tư liệu, nội dung tài liệu liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh, Bởi vì tư tưởng đạo đức của Bác là vô cùng rộng trên nhiều lĩnh vực Giáo viên phải biết chọn lọc, linh hoạt vận dụng một tư tưởng nào đó để lồng ghép vào bài dạy. Khi áp dụng phương pháp này giáo viên phải chú ý đến thời gian phân bố trong tiết học. Tuyệt đối giáo viên không được“Tham” kiến thức, sa đà. Tránh tình trạng biến giờ dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh.
 2.3.3. Một số phương pháp lồng ghép trong bài dạy 
 Đối với việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử có thể thông qua nhiều hình thức. Trong một bài dạy có thể dùng hình ảnh, tư liệu, phim tư liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn những câu nói của Bác hoặc tư liệu văn học về Bác để giáo dục tư tưởng của Bác đối với học sinh. Sau đây là một số phương pháp có thể thực hiện lồng ghép trong các bài dạy ( Chủ yếu là Lịch sử 12).
 * Về lòng yêu nước thương dân và tư tưởng độc lập tự do:
 Tư tưởng này xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động của Bác, thể hiện qua nhiều bài dạy. 
- Khi dạy bài 24 chương trình lịch sử lớp 11: Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. Ở mục III: Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới: Sau khi dạy xong các phong trào yêu nước ở đầu thế kỉ XX Phong trào Đông Du, Đông kinh nghĩa thục, Duy tân, phong trào chống thuế ở Trung kì..Giáo viên kết luận: Sau khi phong trào Cần Vương thất bại đến thế kỉ XX có nhiều xu hướng cứu nước. Nhưng tất cả các phong trào này đều bị thất bại. Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng về con đường cứu nước.Trong hoàn cảnh đó Nguyễn Tất Thành đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. Nguyễn Tất Thành sinh ra trong gia đình trí thức yêu nước, quê hương có truyền thống cách mạng. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, .nhưng Người không tán thành đường lối cứu nước của các cụ. người quyết định tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Ngay từ nhỏ Người sớm có tinh thần yêu nước. Khi vào học trường quốc học ở Huế Người tham gia phong trào chống thuế ở Trung kì bị buộc thôi học sau đó Người vào bến cảng nhà Rồng để ra nước ngoài tìm đường cứu nước
 Để giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Giáo viên kể chuyện “Hai bàn tay”:
 Khi vào Sài gòn Nguyễn Tất Thành gặp lại anh Tư Lê người quen cũ lúc còn ở Phan Thiết . Người tâm sự với Tư Lê: 
- Tôi muốn ra các nước phương Tây xem họ làm như thế nào sau đó trở về giúp đồng bào chúng ta .
- Nhưng chúng ta lấy tiền đâu để đi -Tư Lê nói lại. Nguyễn Tất Thành giơ hai bàn tay nói:
- Đây tiền đây, tiền đây chúng ta làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Tư Lê không giữ lời hứa, Bác một mình làm phụ bếp trên tàu La-tu-sơ-trơ-rê-vin ra nước ngoài tìm đường cứu nước.. Thông qua việc giáo viên kể chuyện học sinh thấy được ý chí và nghị lực, tinh thần vượt qua khó khăn và thử thách để đạt được khát vọng của mình, điều Bác hằng nung nấu bấy lâu nay là tìm thấy con đường cứư nước cho dân tộc, học sinh càng biết ơn Bác đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta để có cuộc sống như ngày nay.
Ngoài ra, nếu sử dụng máy chiếu làm công cụ hỗ trợ thì giáo viên có thể sử dụng những đoạn phim tư liệu về cuộc hành trình cứu nước của Bác sẽ khơi dậy thêm trong các em lòng khâm phục và kinh yêu Bác Hồ trong cuộc hành trình đầy gian vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
-Khi dạy bài 12 chương trình lịch sử lớp 12 .Mục 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Mục a: Thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Pháp( 1917-1923)
 Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi tự do, quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy không được chấp nhận nhưng việc làm đó gây tiếng vang rất lớn đối với dân tộc Việt Nam, nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa. Tuy nhiên Người vẫn chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam 7/1920 Người đọc “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin . Khi giảng đến sự kiện này, giáo viên có thể sử dụng các trích đoan thơ của Chế Lan Viên “Người đi tìm hình của nước” để minh hoạ một cách sinh động tâm trạng, nỗi niềm xúc động của Bác khi người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Ngồi một mình trong phòng Người sung sướng muốn phát khóc lên Người nói một mình như đang nói với toàn thể dân tộc “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”...” “Lệ Bác Hồ Rơi trên chữ Lê Nin...phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười” Như vậy từ một người yêu nước chân chính Người đến với chủ nghĩa Mác –Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đã giải phóng cho dân tộc ta khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến.
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại ĐH ĐB toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp (12/1920)
 -Khi dạy bài 16 lịch sử 12 : Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám giaó viên giảng đến sự kiện thời cơ tổng khởi nghĩa xuất hiện có thể trình bày: “ Sau khi Nhật đảo chính Pháp, quân Pháp bị đánh bại trên toàn Đông Dương, quân Đồng Minh chuẩn bị kéo vào Đông Dương. Thời cơ tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Trong lúc Bác đang bị bệnh rất nặng có nguy cơ không qua khỏi. Bác cầm tay các đồng chí cách mạng căn dặn “ Thời cơ đã đến dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng cố giành cho được độc lập” Dù hoàn cảnh nào Bác vẫn nghĩ tới dân tộc.
-Khi dạy bài 17- Lịch sử 12 “ Nước Việt nam dân chủ cộng hoà từ sau ngay 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” . Khi giảng đến sự kiện Bác được bầu làm Chủ tich nước Việt Nam dân chủ cộng hoà-Giáo viên có thể kể cho học sinh nghe sự kiện Bác đã trả lời các nhà báo nước ngoài phỏng vấn “ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành”. Ngoài ra giáo viên cần chú ý đến sự kiên : Ngay sau khi Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi từ chiến khu Bác về Hà Nội Người rất đau lòng khi thấy nhân ta trải qua trận đói khủng khiếp hậu quả chính sách cai trị tàn bạo của thực dân, phong kiến. Vì vậy ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Người đã ra sắc lệnh diệt “giặc đói” Bản thân Bác cũng nhịn ăn để dành gạo cứu đóiBác đã từng căn dặn các vị lãnh đạo “ Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội đem lại cơm no, áo ấm cho dân, nếu độc lập, dân còn nghèo đói thì độc lập không có nghĩa lí gì”.
-Khi Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta Người và Đảng chủ trương nhân nhượng để cho dân tộc ta tránh một cuộc chiến tranh bất lợi, nhưng càng nhân nhượng thực dân Pháp càn lấn tới quyết tâm cướp nước ta một lần nữa Người kiên quyết kêu gọi nhân dân chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
 - Sau hiệp định Giơ-ne-vơ đất nước ta tạm thời chia làm hai miền miềm Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng CNXH, miền Nam vẫn còn nằm trong vòng kìm kẹp của Mĩ-ngụy. Sau khi thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặt biệt” Mĩ trực tếp nhảy vào miền Nam Bác kêu gọi cả nước đứng lên chống Mĩ. Người nói “ Dù Mĩ có đưa mấy chục vạn quân vào miền Nam, nhân dân ta cũng quyết tâm đánh bại chúng, chúng càng thua đau ở miền Nam thì chúng điên cuồng ném bom miền Bắc. Đế quốc Mĩ giống như con thú dữ bị thương cố giãy giụa trước hơi thở cuối cùng. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thống nhất ta xây dựng đất nước đàng hoàng hơn tươi đẹp hơn” Bác nhiều lần nói “Miền Nam trong trái tim tôi”. Khi tuổi đã cao mỗi buổi sáng thức dậy Bác đều gọi các chiến sĩ bảo vệ vào hỏi miền Nam hôm nay thắng lợi ở đâu , đồng bào ta trong đó thế nào. Bác có một ước mơ khi nước nhà thống nhất sẽ vào thăm đồng bào miền Nam. Nhiều lúc khi còn chiến tranh Bác đề nghị và thăm miền Nam nhưng các đồng chí Trung ương không đồng ý. Cứ mỗi độ xuân về, tết đến Người đều có thư chúc tết đồng bào cả nước. Người căn dặn đồng bào cả nước “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn"
 * Tình yêu thương con người:
 Một khía cạnh đạo đức cao quý ở Hồ Chí Minh chính là tình yêu thương con người bao la. Ở góc độ này giáo viên có thể khai thác và sử dụng các nguồn tài liệu sau đây để lồng ghép vào các bài dạy có sự kiện liên quan:
 + Trong những ngày đầu của cuộc hành trình Tìm đường cứu nước khi đến Mỹ người đã nhìn thấy Tượng Nữ thần Tự do, không giống những du khách khác khi đến đây người ta chỉ chú ý đến vẻ đẹp về nghệ thuật của bức tượng. Người đã nhìn rất chăm chú hình ảnh những người phụ nữ da đen đang bị chà đạp được khắc ở phía dưới của bức tượng. Người đã ghi lại dưới chân tượng nữ thần tự do dòng chữ “ ánh sáng trên đầu nữ thần tự do toả rộng khắp trời xanh, còn dưới chân thần tự do thì người da đen bị chà đạp, số phận người phụ nữ bị chà đạp, đến bao giờ người da đen mới được bình đẳng với người da trắng? bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?. ( GV có thể sử dụng nguồn tư liệu này để lồng ghép khi dạy bài 24 chương trình lịch sử lớp 11: Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. Ở mục III: Sự xuất hiện 
khuynh hướng cứu nước mới)
 +Trong chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1947 trong một lần người đã đến thăm người tù binh Pháp, giữa mùa đông giá lạnh, thấy anh rét run người, Bác đã lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác lên người anh ta khiến cho người tù binh Pháp đã rơi lệ.( Áp dụng cho bài 18-Mục III: Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.)
 +Tình yêu thương con người bao la của Bác còn được thể hiện qua rất nhiều câu chuyện khác, qua những vần thơ, câu hát làm lay động lòng người. Tình yêu đó không chỉ dành cho quê hương, cho tổ quốc mà còn dành cho tất cả mọi thế hệ “ Bác thương các cụ già xuân về mua biếu lụa, Bác thương đàn em nhỏ Trung thu gửi cho quà. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sỹ đêm gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn yêu thương”.
 *Giáo dục tư tưởng: Chăm lo, bồi dưỡng cho các thế hệ cách mạng đời sau.
 Suốt trong cuộc đời hoạt động của Người lúc nào Người cũng chăm lo bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho các thế hệ sau. Năm 1925 trong bài “Gửi thanh niên An Nam” Người nhắc nhở “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”
 Khi dạy bài12 lịch sử lớp 12 .Mục 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: Thời gian Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc giáo viên nêu rõ. Để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp Người rất chăm lo bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho thế hệ thanh niên. Người tập hợp thanh niên yêu nước trong tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê Nin cho thanh niên. Người mở lớp huấn luyện, đào tạo cho thanh niên yêu nước từ trong nước sang. Một số thanh niên xuất sắc được chọn đi học trường Đại học Phương Đông ở Liên xô, một số học trường quân sự ở Trung Quốc và Liên xô, còn lại về nước hoạt động. những người này trở thành những cán bộ cốt cán của Đảng sau này như đồng chí Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong.Còn lại cử về nước hoạt động đi vào phong trào công nhân tổ chức, giác ngộ quần chúng đấu tranh gây dựng cơ sở cách mạng. Để chuẩn bị ra đời một Đảng của giai cấp công nhân năm 1925 Người thành lập tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” Hội Việt Nam cách mạng Việt Nam là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. 
 Qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng chăm lo bồi dường đội ngũ kế cận, chăm lo giáo dục tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên giúp cho học sinh nhận thức được tổ chức Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhận thức được vai trò của thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa thanh niên là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp này. Vì thanh niên là lực lượng có sức khỏe, có hoài bão, có nghị lực, có văn hóa.từ đó ra sức học tập, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Bác không chỉ chăm lo bồi dưỡng tư tưởng cáh mạng cho thế hệ thanh niên mà Người còn quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng: 
Khi dạy bài 17- Lịch sử 12 “ Nước Việt nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946” . 
Trong dịp khai trường đầu tiên của học sinh, Hồ chủ tịch căn dặn thế hệ trẻ: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không. Chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em” và Bác căn dặn thanh thiếu niên, nhi đồng “Muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra sức làm việc dể chuẩn bị cho cái tương lai đó. Ngày nay các cháu là nhi đồng ngày mai các cháu là chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hòa bình,và dân chủ, sẽ không có chiến tranh.Các cháu phải thi đua, tùy theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua vậy”.Giáo viên liên hệ thực tế để giáo dục học sinh. Ngày nay đất nước hòa bình, cả nước tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước thì mỗi học sinh phải ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh đỉnh cao của tri thức. Để sau này góp phần xây dựng đất nước
 *Giáo dục đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư 
 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tám gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ dại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình dị mà ai cũng có thể học tâp để làm một người công dân tốt. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tứng nói: “ Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, chói mà không rợp, mới gặp lần đầu đã thấy quen thuộc”
 Để giáo dục cho học sinh đức tính giản dị,cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Bác, giáo viên có thể sử dụng một số tư liệu sau đây để lồng ghép vào những bài dạy liên quan:
+ Thời kỳ Bác đang tìm đường cứu nước, Bác đã đặt chân đến nhiều quốc gia và đã làm nhiều nghề để kiếm sống, như làm phụ bếp trên tàu Đô đốc La tou che, hay nghề cào tuyết, đốt lò, làm phụ bếp cho khách sạnnhững công việc vô cùng vất vả, đòi hỏi một tinh thần chịu đựng, chịu khó nhưng đối với Bác lại rất bình thường, thể hiện một con người rất giản dị, cần kiệm, chăm chỉ. Thời gian này, mặc dù rất bận bịu với công việc nhưng Bác vẫn tranh thủ học Ngoại ngữ , nhờ đó người đã biết rất nhiều thứ tiếng và có thể giao tiếp với nhiều người nước ngoài, thậm chí trong thời gian bệnh nặng người vẫn còn tranh thủ học thêm tiếng Tây Ban Nha. Trong cuộc tổng di chuyển năm 1946 dù còn một ngày Bác vẫn cuốc đất, trồng rau. Những năm diệt “ Giặc đói” Bác kêu gọi mọi người thực hiện tiết kiệm để giúp đỡ người “ đói khổ”...( GV có thể sử dụng nguồn tư liệu này để lồng ghép khi dạy bài 24 chương trình lịch sử lớp 11: Việt nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. Ở mục III: Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới) 
 +Tháng 6-1947 Bác viết bài “ Cần, Kiêm ,Liêm, Chính”: 
 Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ,Tthu ,Đông.
 Đất có bốn phương: Đông, Tây,Nam, Bắc.
 Người có bốn đức: Cần, Kiêm Liêm, Chính.
 Thiếu một mùa, thì không thành trời.
 Thiếu một phương, thì không thành đất.
 Thiếu một đức, thì không thành người. ”...
 + Bác Hồ của chúng ta vô cùng giản dị, dù ở cương vị nào lối sống của Người cũng giản dị, một đôi dép cao su, bộ đồ ka ki đã ngả màu theo thời gian. Người sống giản dị nhưng không tầm thường, trên thế giới không có vị lãnh tụ nào mà suốt cuộc đời với bộ đồ kaki đã ngả màu với đôi dép cao su đã mòn gót, sống trong ngôi nhà sàn. Người sống thanh bạch không ham địa vị, không màng danh lợi Người nhiều lần tâm sự: “ Tôi có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nếu nhân dân tín nhiệm tôi đứng ra gánh vác công việc nước, không được nhân dân tín nhiệm thì tôi về làm bạn với trẻ chăn trâu và cụ già hái củi.”.Trong bữa ăn các món ăn rất giản dị, thịt gà do Người nuôi, cá bắt dưới hồ, có khi Người để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn những quả cà xứ nghệ. Có lúc nhà nước đề nghị phong tặng huân chương và tạc tượng Bác. Bác nói” Đất nước có chiến tranh các chú để đồng đúc đạn để đánh giặc. Đức tính giản dị của Bác được nhà thơ Tố Hữu ca ngợi “Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.Có một nhà báo nước ngoài khi nhận xét về Người “ Người giống một thầy giáo ở nông thôn hơn là vị chủ tịch nước”. ( GV có thể sử dụng nguồn tư liệu này để lồng ghép khi dạy bài 17 lịch sử lớp 12: Ở mục II: B

Tài liệu đính kèm:

  • docxskkn_mot_vai_kinh_nghiem_ve_viec_long_ghep_giao_duc_tu_tuong.docx