Tập huấn trường học kết nối

Tập huấn trường học kết nối

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP, THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

KHÔNG GIAN TRƯỜNG HỌC (tạo bài học lên diễn đàn)

THAM GIA DIỄN ĐÀN CỦA BỘ - SỞ, TẠO NHÓM SHCM

 

ppt 9 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tập huấn trường học kết nối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP HUẤN 
TR ƯỜ NG HỌC KẾT NỐI 
Quận 12, ngày 30 tháng 9 n ă m 2016 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 
Tr ườ ng Tiểu học Kim Đồng 
H ƯỚ NG DẪN ĐĂNG NHẬP, THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN 
KHÔNG GIAN TR ƯỜ NG HỌC (tạo bài học lên diễn đà n) 
THAM GIA DIỄN ĐÀN CỦA BỘ - SỞ, TẠO NHÓM SHCM 
NỘI DUNG 
H ƯỚ NG DẪN ĐĂNG NHẬP, 
THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN 
H ƯỚ NG DẪN ĐĂNG NHẬP, 
THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN 
CẬP NHẬT 2 LẦN 
KHÔNG GIAN TR ƯỜ NG HỌC 
(tạo bài học) 
KHÔNG GIAN TR ƯỜ NG HỌC 
(tạo bài học) 
THAM GIA DIỄN ĐÀN CỦA BỘ & SỞ 
(tạo nhóm sinh hoạt chuyên môn) 
THAM GIA DIỄN ĐÀN CỦA BỘ & SỞ 
(sinh hoạt chuyên môn) 
Xin trân trọng 
cảm ơn ! 

Tài liệu đính kèm:

  • ppttap_huan_truong_hoc_ket_noi.ppt