SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu trong môn tiếng Việt ở trường tiểu học

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu trong môn tiếng Việt ở trường tiểu học

Giải nghĩa trực quan

Giải nghĩa bằng cách đối chiếu so sánh

Giải nghĩa bằng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Giải nghĩa bằng định nghĩa

Giải nghĩa bằng cách tách từ thành các tiếng

 

ppt 16 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 157Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu trong môn tiếng Việt ở trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 
 PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
TRONG MÔN TIẾNG VIỆT 
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 
TR ƯỜ NG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 
Quận 12, ngày 22 tháng 9 năm 2016 
HỆ THỐNG 1 SỐ DẠNG BÀI TẬP 
THAY ĐỔI NGỮ LIỆU PHÙ HỢP 
TIẾT DẠY MINH HỌA 
- LỚP 4/3 
NỘI DUNG 
1. Bài lý thuyết về từ , câu 
Quy trình dạy dạng bài Lý thuyết 
2. Bài thực hành Luyện từ và câu 
Quy trình dạy dạng bài thực hành 
A. Một số dạng bài tập 
1.2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
1. BÀI LÝ THUYẾT VỀ TỪ, CÂU 
1.1. BÀI TẬP NHẬN DIỆN 
Giới thiệu bài 
Hình thành khái niệm: phân tích ngữ liệu, ghi nhớ kiến thức 
H ư ớng dẫn luyện tập thực hành 
Chốt lại kiến thức, kĩ n ă ng cần nắm vững 
Quy trình 
2.2. BÀI TẬP THEO CÁC MẠCH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VỀ TỪ, CÂU 
2. BÀI THỰC HÀNH LTVC 
2.1. BÀI TẬP LÀM GIÀU VỐN TỪ 
2.2.2. BÀI TẬP HỆ THỐNG HÓA VỐN TỪ 
2.1. BÀI TẬP LÀM GIÀU VỐN TỪ 
2.1.1. BÀI TẬP GIẢI NGHĨA TỪ 
2.1.1 . BÀI TẬP LÀM GIẢI NGHĨA TỪ 
Giải nghĩa bằng cách đố i chiếu so sánh 
Giải nghĩa bằng đị nh nghĩa 
Giải nghĩa trực quan 
Giải nghĩa bằng các từ đồ ng nghĩa , trái nghĩa 
Giải nghĩa bằng cách tách từ thành các tiếng 
Bài tập phân loại từ 
Bài tập tìm từ 
Bài tập sử dụng từ ( tích cực hóa vốn từ) 
2.1.2. BÀI TẬP HỆ THỐNG HÓA VỐN TỪ 
2.2.2 . Bài tập xây dựng , tổng hợp 
2.2. BÀI TẬP THEO CÁC MẠCH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VỀ TỪ, CÂU 
2.2.1 . Bài tập nhận diện , phân loại , phân tích 
2.2.3. Bài tập sáng tạo 
Giới thiệu bài 
Ôn lại khái niệm: phân tích ngữ liệu, gợi nhớ kiến thức 
H ư ớng dẫn luyện tập thực hành 
Củng cố, khắc sâu nội dung bài 
Quy trình 
HỆ THỐNG 1 SỐ DẠNG BÀI TẬP 
THAY ĐỔI NGỮ LIỆU PHÙ HỢP 
NỘI DUNG 
Mang theo truyện cổ tôi đ i 
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng x ư a 
Vàng c ơ n nắng , trắng c ơ n m ư a 
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi 
Đời cha ông với đờ i tôi 
Nh ư con sông với chân trời đã xa 
Chỉ còn truyện cổ thiết tha 
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình 
Lâm Thị Mỹ Dạ 
B. THAY ĐỔI NGỮ LIỆU PHÙ HỢP 
DANH TỪ 
 (TV4 tập 1 trang 52) 
 Nhưng vẫn hái 
 Cho mẹ, con 
 thì chăm đàn 
 lại no bữa 
 đội đi 
 Mua về nấu chua 
 Thế rồi cơn qua 
 Bầu xanh trở lại 
 về như mới 
 Sáng ấm cả gian . 
cá 
Sáng 
Em 
thỏ 
bão 
chợ 
nón 
Bố 
chị 
 nhà 
nắng 
Mẹ 
 trời 
chiều 
ngan 
lá 
Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: 
thỏ 
HỆ THỐNG 1 SỐ DẠNG BÀI TẬP 
THAY ĐỔI NGỮ LIỆU PHÙ HỢP 
TIẾT DẠY MINH HỌA 
- LỚP 4/3 
NỘI DUNG 
Xin trân trọng 
cảm ơn ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptskkn_nang_cao_chat_luong_giang_day_phan_mon_luyen_tu_va_cau.ppt