SKKN Một số biện pháp nâng cao công tác xã hội hóa giáo dục tại trường Mầm non Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray Sáp - Krông Ana - Đăk Lăk

SKKN Một số biện pháp nâng cao công tác xã hội hóa giáo dục tại trường Mầm non Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray Sáp - Krông Ana - Đăk Lăk

Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

Như chúng ta đã biết, xã hội hoá giáo dục là huy động và tổ chức các lực lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại. Từ đó tạo ra cho được phong trào mọi người học tập suốt đời, cả địa phương thành một “Xã hội học tập”.

Thực hiện liên kết các lực lượng xã hội hưởng ứng tích cực đối với giáo dục, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nề nếp giáo dục, chăm sóc trẻ đến các mối quan hệ bên trong nhà trường, quan hệ nhà trường với xã hội để nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh.

Thực chất, xã hội hóa giáo dục là tổ chức một hệ thống các hoạt động của một quá trình phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo

dục với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp để vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đắc lực có hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục. Các hình thức phối hợp làm công tác xã hội hóa giáo dục cũng có những khía cạnh, mức độ khác nhau tùy thuộc vào trình độ, sự tự nguyện, tự giác, khả năng điều kiện riêng của các lực lượng xã hội và tính chất của từng hoạt động xã hội.

 

doc 31 trang Người đăng hieu90 Ngày đăng 20/03/2021 Lượt xem 621Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp nâng cao công tác xã hội hóa giáo dục tại trường Mầm non Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray Sáp - Krông Ana - Đăk Lăk", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m học
Cán bộ giáo viên
Học sinh
Tổng số giáo viên
Giỏi
Khá
TB
TS trẻ ra lớp
Chất lượng
Giỏi
Khá
TB
2013-2014
7
2
4
1
126
35%
45%
20%
2014-2015
8
4
4
120
45%
42%
13%
* Số liệu thống kê nguồn kinh phí các đoàn thể xã hội ủng hộ trong các năm:
Năm học
Nguồn kinh phí các đoàn thể xã hội
Hội phụ huynh
(NĐ24)
Tiết kiệm chi thường xuyên
Dòng Sơ Nữ vương Hòa Bình và các nhà hảo tâm
Các ngành
(PGD&ĐT)
2013-2014
10.200.000đ
5.000.000đ
Các bữa ăn cho 126 học sinh trong trường/năm học.
2014-2015
10.500.000đ
6.500.000đ
Các bữa ăn cho 120 học sinh trong trường/năm học.
25.000.000đ
Nhìn vào kết quả trên, ta thấy chất lượng đầu vào của các cháu và kết quả huy động nguồn đóng góp của cộng đồng chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu nhu cầu chăm sóc dạy dỗ các cháu hiện nay 
 e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Qua nghiên cứu tìm hiểu cho thấy do các nguyên nhân là: 
Do cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu của việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
Đời sống của nhân dân chủ yếu là làm nông, nên sự quan tâm đến việc chăm sóc dạy dỗ của các cháu chưa cao.
Nhiều phụ huynh còn xem nhẹ ngành học mầm non, nghĩ đưa con mình đến trường chỉ hát múa vui chơi, nên việc hỗ trợ đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất cho trường chưa thật sự quan tâm sâu rộng.
Mặt khác một số giáo viên mới ra trường, trình độ chuyên môn không đồng đều, nên việc tiếp cận chương trình mầm non mới còn hạn chế. 
Đời sống của một số giáo viên còn gặp nhiều khó khăn nên họ chưa tập trung đầu tư đúng mức cho chuyên môn, cho việc tự học tự rèn tay nghề.
Từ việc phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng, một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục tại trường mầm non Bình Minh là cấp thiết, vì vậy tôi đưa ra một số biện pháp cụ thể như sau.	
3. Giải pháp, biện pháp.
3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp.
Nói đến giáo dục là nói đến chất lượng và mục tiêu hàng đầu của giáo dục là chất lượng. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục mầm non sẽ tạo ra các nhân tố đồng thuận giữa nhà trường và xã hội thực hiện mục tiêu giáo dục. 
Nhà trường thông qua con đường này đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục mầm non, thông điệp tới cộng đồng, tới cán bộ, nhân dân và cha mẹ của trẻ.
Nhà trường thông qua con đường này huy động tâm lực, tài lực, vật lực của cộng đồng phát triển trường mầm non.
Điều cần nhấn mạnh là việc huy động cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục thuận lợi cho trẻ phát triển có ý nghĩa rất quan trọng cho ngành giáo dục.
	3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.
 Nâng cao nhận thức cho mọi người về giáo dục mầm non là vấn đề rất quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề này thường mang tính hình thức, song trên thực tế lại là vấn đề rất quan trọng.
Nhiều gia đình, tổ chức xã hội, cán bộ quản lý, cộng đồng thường có quan điểm hạn hẹp cho rằng chỉ có giáo dục Phổ thông hoặc giáo dục ở các bậc học cao mới quan trọng, còn giáo dục mầm non thì làm được chừng nào hay chừng ấy. Các bậc học Phổ thông, Cao đẳng, Đạị học mới cần thiết cho việc hình thành và phát triển nhân cách. Đây là một quan niệm rất sai lầm và nó làm trở ngại rất nhiều việc thực hiện đường lối của Đảng về giáo dục mầm non.
Những năm tháng của tuổi mầm non là những năm tháng đặt các tiền đề thiết yếu cho việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ trong suốt cuộc đời. Trước hết nhà trường phải tham mưu cho Đảng, chính quyền và khi đã tạo ra sự đồng tình thì phải hiến kế ngay về chương trình hành động, để có được cơ sở vất chất cho trường cho thế hệ mầm non sau này.
*Biện pháp 1: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xã hội hoá giáo dục mầm non, tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao nhận thức của lực lượng xã hội về vai trò của giáo dục mầm non đối với sự phát triển của đất nước.
Thực tế đã chứng minh rằng, một trong những nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong việc tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo dục chính là vấn đề nhận thức. Quần chúng phải hiểu đúng bản chất của xã hội hoá giáo dục, sự cần thiết phải tham gia giáo dục, từ đó nâng dần tính tự giác, tích cực, chủ động, tình cảm và năng lực hoàn thành công việc này. Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin một cách đầy đủ về đường lối, mục đích, chủ trương, yêu cầu, thuận lợi, khó khăn. Nhằm làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân theo hướng tích cực về vị trí hàng đầu của giáo dục, về bản chất, nghĩa vụ và quyền lợi của xã hội hoá giáo dục để quần chúng có đủ hiểu biết, chủ động tham gia vào giáo dục. Muốn công tác xã hội hoá giáo dục thực sự là công việc, là phong trào mang tính tự giác, tích cực của các thành viên trong xã hội trong đó có lực lượng phụ huynh. Cần phải chú trọng vai trò của tuyên truyền vận động của việc nâng cao tầm nhận thức cho lực lượng phụ huynh hiểu đầy đủ bản chất của xã hội hoá giáo dục mầm non. Đây là lực lượng chính hỗ trợ đắc lực cho nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 
Mục tiêu của kế hoạch là chuyển biến nhận thức của phụ huynh về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong sự nghiệp phát triển Giáo dục – Đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nâng cao nhận thức về xã hội hoá giáo dục cho mọi người có rất nhiều con đường, nhiều hình thức tổng hợp. Để làm được điều này, chúng ta cần quan tâm tới các vấn đề sau:
Trước hết cần làm tốt công tác tham mưu tới các đồng chí ở cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể.
Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng các góc tuyên truyền ở trường, lớp và ở cộng đồng: Chọn một góc thuận lợi (vị trí mà mọi người dễ thấy) tại trường làm góc tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh. Tại đó, có dán các tài liệu, tranh ảnhvới những nội dung thiết thực như tổ chức nuôi dạy con, những yêu cầu mà các bậc cha mẹ, cộng đồng cần phối hợp với nhà trường, tuyên truyền các điển hình tham gia đóng góp xây dựng giáo dục. Nội dung các tài liệu trưng bày cần được biên soạn ngắn gọn, thiết thực, luôn thay đổi, cập nhật thông tin, hình thức hấp dẫn để mọi người dễ xem, dễ ghi nhớ. 
Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong nhân dân và cha mẹ học sinh thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân trong công tác tham gia xã hội hoá giáo dục. 
Phối hợp với trạm y tế, Hội phụ nữ xã tuyên truyền, bổ sung thêm nhiều kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các gia đình, triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, chương trình nha học đường, tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường mầm non... Mở rộng các đợt tuyên truyền sâu rộng tới lực lượng phụ huynh, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò thực sự của Giáo dục – Đào tạo nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, phải thực sự coi Giáo dục – Đào tạo là Quốc sách hàng đầu. Giúp cho phụ huynh nhận thức được vị trí, vai trò của giáo dục mầm non chính là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng để tạo nguồn lực con người. Xây dựng kế hoạch, huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đều có trách nhiệm đối với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Đó là sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình có những kiến thức cần thiết để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại gia đình ngày một tốt hơn.
Những việc chúng tôi đã làm chỉ là một trong nhiều "kênh" thông tin góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về giáo dục. Nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà chúng tôi nhận được từ những biện pháp đã tiến hành. 
Trên cơ sở mục tiêu giáo dục, mỗi cơ quan đoàn thể, mỗi cá nhân trong cộng đồng đều tham gia vào một số việc nhất định phù hợp với khả năng và điều kiện của mình góp phần thiết thực vào công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương mình đang sinh sống, mọi người thấy rằng, chỉ có thể làm tốt xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mới có thể tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục - Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân, kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội sẽ tạo được môi trường giáo dục lành mạnh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, trong từng gia đình, từng tập thể, cộng đồng và có như vậy mới có thể có kết quả giáo dục như mong muốn.
Từ những tham mưu, tuyên truyền tích cực như vậy, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cũng đã có nhận thức đúng đắn về công tác xã hội hoá giáo dục, họ đã hiểu rằng xã hội hoá giáo dục là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương trước nhân dân. Từ đó phát huy vai trò lãnh chỉ đạo trong thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.
*Biện pháp 2: Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.
Như chúng ta đã biết, xã hội hoá giáo dục là huy động và tổ chức các lực lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại. Từ đó tạo ra cho được phong trào mọi người học tập suốt đời, cả địa phương thành một “Xã hội học tập”.
Thực hiện liên kết các lực lượng xã hội hưởng ứng tích cực đối với giáo dục, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nề nếp giáo dục, chăm sóc trẻ đến các mối quan hệ bên trong nhà trường, quan hệ nhà trường với xã hội để nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh.
Thực chất, xã hội hóa giáo dục là tổ chức một hệ thống các hoạt động của một quá trình phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo 
dục với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, nghề nghiệpđể vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đắc lực có hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục. Các hình thức phối hợp làm công tác xã hội hóa giáo dục cũng có những khía cạnh, mức độ khác nhau tùy thuộc vào trình độ, sự tự nguyện, tự giác, khả năng điều kiện riêng của các lực lượng xã hội và tính chất của từng hoạt động xã hội.
Để tạo được bước đột phá trong việc huy động cộng đồng tham giáo dục thì công tác tổ chức xã hội hóa giáo dục cần hướng vào việc tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua, ngày hội, ngày lễ để cộng đồng có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình đối với giáo dục. Ngành giáo dục có phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt” được toàn xã hội quan tâm. Song nếu chỉ bó hẹp trong phạm vi này thì phong trào thực khó đánh giá, đặc biệt là sự đánh giá của xã hội. Vị thế của giáo dục chỉ thực sự được tôn vinh một khi xã hội thừa nhận. Chính vì vậy, các nhà quản lý giáo dục phải biết thiết kế, tổ chức các hoạt động, các phong trào có sự chứng kiến, tham gia trực tiếp của cộng đồng, đó là những biện pháp “kích cầu” làm thay đổi bộ mặt giáo dục. Chính vì thế nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tháng hành động vì trẻ em”,  vận động cha mẹ học sinh quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho con em học tập, vui chơi; có trách nhiệm cùng nhà trường chăm sóc, nuôi dạy con tốt. Đây cũng là dịp vận động nhân dân, các cơ quan, các tổ chức xã hội cùng tham gia xây dựng giáo dục như giúp xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học
Bên cạnh đó, bằng việc tổ chức các Hội thi trong từng năm học như: Hội thi “Môi trường và vệ sinh cá nhân”, "Gia đình và dinh dưỡng trẻ thơ", mời phụ huynh cùng tham gia... Chúng tôi đã thu hút được sự quan tâm đông đảo các lực lượng xã hội, mọi thành phần kinh tế, mọi người dân ở địa phương. Trong các cuộc thi này không chỉ đơn thuần có sự tham gia của cô và trò mà còn huy động được sự tham gia của các bậc cha mẹ, ông bà, Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, đặc biệt có sự tham gia tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, trên địa bàn. Ngoài ý nghĩa về tài chính thì việc tuyên truyền làm cho xã hội hiểu rõ vai trò của giáo dục, vị trí của giáo dục, về những công việc mà ngành thực hiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, để từ đó có sự phối hợp thực hiện tốt mục tiêu đào tạo.
Như vậy, từ việc xác định các nhóm đối tượng, vai trò, tiềm năng của các lực lượng xã hội cần phải biết cách tổ chức sự tham gia của các lực lượng xã hội vào giáo dục một cách có hiệu quả. Và việc khai thác huy động tiềm năng của cộng đồng hỗ trợ cho giáo dục rất cần thiết được tiến hành một cách có kế hoạch, tránh tình trạng tuỳ tiện kém hiệu quả.
* Biện pháp 3: Biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.   
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương về Giáo dục &Đào tạo “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” để thúc đẩy cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển thì việc xây dựng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng. Vì giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, trong đó có công tác xã hội hoá giáo dục. Đây chính là một nhân tố khẳng định vị trí vai trò của giáo dục mầm non cùng các ngành học khác. Bên cạnh công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, cần bồi dưỡng cho giáo viên thấy rõ sự phát triển của giáo dục mầm non trong cộng đồng, huy động các nguồn lực cho giáo dục mầm non, ngăn chặn các biểu hiện không đúng hoặc cản trở đến giáo dục mầm non. Để giáo dục ngày càng phát triển thì người giáo viên phải có đức, có tài, phải được bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Nhận thức được điều đó tôi luôn chú trọng bồi dưỡng giáo viên về mọi mặt như:
* Bồi dưỡng chính trị:
Nắm được các nhiệm vụ trọng tâm năm học qua học Nghị quyết, hội họp để phổ biến các văn kiện của Đảng trong các Đại hội Trung ương các kỳ Đại hội, phổ biến về Luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.cho 100% CCVC toàn trường. Phổ biến các Quy chế, Chỉ thị, Quyết định, văn bản hướng dẫn của của cấp trên về nhiệm vụ trọng tâm của năm học trong đó có nội dung xã hội hoá giáo dục.
Chỉ đạo tập thể CCVC trong toàn nhà trường thi đua hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành như cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và hướng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tất cả những nội dung trên được nhà trường lồng ghép linh hoạt vào trong các Hội thi, Quy chế... để cho cán bộ, giáo viên có thể nắm vững và chủ động thực hiện tốt.
Đến nay toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nắm được tất cả những quy định, văn bản.liên quan đến ngành và không có một trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Điều đó tạo được lòng tin rất lớn đối với các cấp lãnh đạo và phụ huynh.
* Bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ:
Ngoài việc quan tâm bồi dưỡng về chính trị thì bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng luôn được tôi chú trọng. Ngoài các các chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức hàng năm để bồi dưỡng giáo viên. Về trường tôi còn chỉ đạo cho chuyên môn, tổ khối chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin, chương trình lớp ghép, bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, môi trường biển và hải đảo, tăng cường tiếng Việt... Cho giáo viên tổ chức thực hiện linh hoạt vào các hoạt động dạy và học, chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày.
Xây dựng tiết dạy mẫu và tổ chức cho giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm. Tổ chức cho 100% giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp trường về các chuyên đề. Qua Hội thi rút ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào giảng dạy. Phát động cho giáo viên viết SKKN áp dụng vào giảng dạy. 100% giáo viên có bản tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó nhà trường còn chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao trình độ, hoàn thiện nhân cách người giáo viên. Vì vậy hiện nay trường đã có 100% giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và 6 cô có trình độ trên chuẩn, 2 cô đang theo học trình độ trên chuẩn. Thực hiện tốt về Quy chế chuyên môn, xây dựng các Quy chế thi đua ngay từ đầu năm học. Có kế hoạch phân thứ, ngày, tuần, tháng rõ ràng. Tổ chức phát động thi đua hướng tới ngày hội - ngày lễ như: 20/10; 20/11; 08/3; 03/02; 19/05... Tổ chức Hội thi trang trí lớp đẹp, trang trí theo chủ đề, theo nhóm góc để tạo môi trường cho trẻ hoạt động. Lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục vào các Hội thi như: “Hát dân ca cô và cháu”, qua Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút 100% cán bộ giáo viên tham gia. 
Qua đó chất lượng chuyên môn của giáo viên cũng như của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ giáo viên đã trưởng thành nhiều mặt, biết vận dụng sáng tạo chủ trương xã hội hoá giáo dục để huy động nhiều nguồn lực đầu tư cải thiện cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Đây là nội dung tuyên truyền có hiệu quả, tạo được sự tin tưởng ủng hộ của lãnh đạo, các ngành đoàn thể và của phụ huynh vào chuyên môn của trường. Qua đó việc hỗ trợ kinh phí cũng như các điều kiện thuận lợi khác cho nhà trường hoạt động.
* Ổn định đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên để họ say sưa với nghề nghiệp.
Ban giám hiệu nhà trường đã kết hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của nhà trường. Chỉ đạo bộ phạn kế toán- tài vụ thực hiện chi trả đúng và đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 Xây dựng các loại quỹ hoạt động như: Quỹ "đoàn kết tương trợ" để giúp đỡ nhau khi giáo viên gặp khó khăn về kinh tế và hoàn cảnh riêng tư. Nhà trường phối kết hợp cùng Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt các ngày lễ cho tập thể CCVC như ngày 20/10; 20/11, 8/3, ngày tết cổ truyền... có cả những món quà nho nhỏ mà ý nghĩa để tạo niềm vui, xóa dịu nỗi vất vả, mệt nhọc, mang lại tinh thần thoải mái cho giáo viên. 
Thành lập hội khuyến học trong nhà trường để có quà tặng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, kể cả con em giáo viên trong nhà trường, hàng năm tổ chức trao tặng vào dịp tổng kết năm học. Những biện pháp nêu trên thực sự là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển biến chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì vậy trường chúng tôi đã có đội ngũ cán bộ giáo viên dần dần ổn định về số lượng và chất lượng.
*Biện pháp 4: Công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Chất lượng chăm sóc giáo dục là tiền đề quan trọng để tạo niềm tin cho phụ huynh và là sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng xã hội ... Tích cực thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện, thực hiện lịch khám sức khỏe, cân, đo, theo dõi đánh giá sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. 
 Làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, uy tín và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ sẽ làm cộng đồng tin tưởng, nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh tham gia và xây dựng phát triển giáo dục mầm non trong xã. Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các bộ phận học tập và thực hiện tốt chuyên đề về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến đảm bảo an toàn cho trẻ một cách cụ thể. 
Phối hợp tốt với các Sơ tổ chức nuôi, dạy trẻ đảm bảo theo quy định. Tổ chức cải thiện bữa ăn cho trẻ hợp mùa, hợp khẩu, mà không mất đi các chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon, ăn hết suất. Chế độ ăn của trẻ được các nhà hảo tâm đóng góp lại cùng với tiền hỗ trợ ăn trưa của trẻ 3 -5 tuổi do Nhà nước cấp được nhà trường rút từ kho bạc về bàn giao lại cho Sơ đầy đủ để thêm vào nâng chất lượng bữa ăn của trẻ ngày càng tốt hơn. Nhờ có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa Ban giám hiệu nhà trường với các Sơ, công tác chăm sóc nuôi dưỡng được chú trọng đã giúp cho trẻ nâng cao kiến thức trong học tập, lao động (và mọi sinh hoạt hàng ngày của trẻ). Cơ thể phát triển hài hòa, mạnh khoẻ, hoạt bát cho nên sĩ số đi học chuyên cần đạt 90-95%, duy trì sĩ số cuối năm đạt 100%. Trong những năm qua không có trường hợp nào xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thức ăn. Được phụ huynh đồng tình và đưa con đến trường gửi bán trú ngày một đông hơn.
Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh phương pháp nuôi dưỡng theo khoa 

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN NANG CAO CONG TAC XHHGD - THUY.doc