SKKN Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non 19/5 Huyện Kon Rẫy

SKKN Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non 19/5 Huyện Kon Rẫy

Biện pháp 2: Lập kế hoạch hoá cụ thể việc XHHGD của nhà trường:

 Để thực hiện XHHGD, nhà trường phải giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, tạo ra các nội dung cho các hoat động XHHGD.

 Thành phần tham gia lập kế hoạch bao gồm: BGH nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các đoàn thể chủ chốt trong nhà trường. Muốn bộ máy chỉ đạo XHHGD trong nhà trường phát huy sức mạnh của mình, muốn kế hoạch chỉ đạo hoạt động XHHGD khoa học, thiết thực có hiệu quả, Hiệu trưởng cần thực hiện các biện pháp sau:

 Tổ chức cho giáo viên, toàn thể trong trường tham gia kế hoạch khảo sát thực tế nhận định những khó khăn vướng mắc của nhà trường, nhằm hình thành cho họ những kĩ năng đánh giá thực tế từ đó định hướng chương trình hành động, tìm kiếm nguồn lực và điều kiện XHHGD để mọi người tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung, hình thức triển khai kế hoạch.

 Cùng với đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình, lập kế hoạch tổng thể trong một thời gian (một năm hoặc một vài năm) và phải được thông qua hội đồng giáo dục nhà trường, các cấp Uỷ đảng, chính quyền, hội đồng nhà trường. Chương trình kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng.

Biện pháp 3: Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

 Như chúng ta đã biết, xã hội hoá giáo dục là huy động và tổ chức các lực lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục. Thực hiện liên kết các lực lượng xã hội hưởng ứng tích cực đối với giáo dục, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nề nếp giáo dục chăm sóc trẻ đến các mối quan hệ bên trong nhà trường, quan hệ nhà trường với xã hội để nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh.

 Các hình thức phối hợp làm công tác XHHGD cũng có những khía cạnh, mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ, sự tự nguyện, tự giác, khả năng điều kiện riêng của các lực lượng xã hội và tính chất của từng hoạt động xã hội.

 

doc 23 trang Người đăng Hải Biên Ngày đăng 05/05/2023 Lượt xem 432Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non 19/5 Huyện Kon Rẫy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cán bộ hưu trí; 15% dân cư sống bằng nghề buôn bán nhỏ; số còn lại phát triển kinh tế vườn và làm nghề nông nghiệp. Trình độ dân trí không đồng đều, đa dạng thành phần dân tộc, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, vấn đề nhận thức về công tác XHHGD của nhân dân địa phương có phần nào hạn chế.
Qua khảo sát các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn cho thấy hầu hết là cơ quan nhà nước, một số tiểu thương kinh doanh buôn bán nhỏ và các đơn vị trường học. Cụ thể biểu thống kê như sau: 
Bảng 1: Tổng hợp các đơn vị đóng trên địa bàn:
Tiểu thương 
CQNN
C.Q Quân sự
Trường học
Mầm non
Tiểu học
THCS
15
6
2
2
2
1
 Nhận xét bảng 1: Qua bảng 1 ta thấy địa bàn là nơi đóng khá nhiều đơn vị, cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế đây là một điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện XHHGD.
 Đảng uỷ, chính quyền xã nhìn chung đã chăm lo quan tâm đến công tác giáo dục của nhà trường. Hiểu rõ được tầm quan trọng của ngành giáo dục mầm non nên Đảng bộ và chính quyền địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục. Đặc biệt là Giáo dục mầm non - cấp học nền tảng. Đã kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục con em mình. Ban hành các nghị quyết về giáo dục và XHHGD, xác định nội dung, biện pháp, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục.
 Với những đặc điểm đã nêu ở trên phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực, vật lực, tài lực thực hiện mục tiêu Giáo dục mầm non và XHHGD ở nhà trường có hiệu quả hơn. 
 * Khó khăn:
 Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên, thì việc đẩy mạnh XHHGD còn gặp không ít những khó khăn. Đó là: mặt bằng dân trí chưa đồng đều, điều kiện kinh tế nhân dân nghèo nàn, lạc hậu dẫn đến nhận thức của một số người dân cũng như chính quyền địa phương về XHHGD chưa cao. Do vậy, một bộ phận dân cư do quá bận rộn với công việc mà bỏ bê, khoán trắng việc giáo dục con em mình cho nhà trường, chính quyền địa phương còn mang tư cách mình là người đứng ngoài giáo dục, kiểm tra giáo dục mà chưa hiểu được trách nhiệm của mình. Từ đó kế hoạch đã bàn song không kiểm tra đôn đốc và điều chỉnh kịp thời. Công tác vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác XHHGD vẫn chưa đáp ứng.
 1.2. Đặc điểm trường mầm non 19/5 thị trấn ĐắkRve, huyện Kon Rẫy.
* Thuận lợi : 
Trường mầm non 19-5 là một trường được coi là trọng điểm của huyện Kon Rẫy. Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu lao động tiến tến cấp huyện và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Đặc biệt với sự cố gắng nỗ lực nhà trường đã được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 năm 2010.
Trong những năm gần đây cơ sở vật chất của nhà trường đã được các cấp quan tâm đầu tư đáng kể tăng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. Trang thiết bị đồ dùng dạy học được phòng giáo dục trang bị tương đối đầy đủ, Số phòng học đa số đều đủ diện tích sinh hoạt và có công trình vệ sinh khép kín thuận tiện cho việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ. Đến nay toàn trường có tổng số 10 lớp/ 10 phòng học trong đó phòng học bán kiên cố là 02 phòng; Số phòng học cấp 4 là 8/10 phòng.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình an tâm công tác, được phụ huynh tin tưởng và quí trọng.
Trường lớp khang trang sạch đẹp, là ngôi trường được thành lập kế thừa từ trường mầm non thị trấn và đổi tên từ năm 2002 đến nay đã có bề dày thành tích, nền nếp, kỷ cương ổn định tạo được sự tin cậy của phụ huynh học sinh.
 Đây cũng là điểm thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa của nhà trường.
* Khó khăn:
 Nhận thức của một bộ phận người dân về ngành học mầm non chưa thực sự đồng đều, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, phó mặc cho nhà trường, thiếu sự phối kết hợp cần thiết giữa nhà trường và gia đình. Chất lượng giáo dục của nhà trường còn tương đối thấp so với mặt bằng chung của các trường trọng điểm trong toàn tỉnh. Chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên còn chưa đồng đều. Số giáo viên lớn tuổi chiếm đa số trong toàn trường, một số giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn trong giảng dạy.
Công tác XHHGD của nhà trường triển khai thực hiện chưa mang tính rộng rãi, toàn diện. Chưa huy động được toàn bộ các nguồn lực trên địa bàn thị trấn quan tâm đến sự phát triển Giáo dục của nhà trường.
Chưa có nhiều hình thức vận động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác xã hội hóa giáo dục.
Chính vì vậy để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục có hiệu quả thì bản thân người hiệu trưởng phải suy nghĩ tìm ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa của nhà trường là điều cấp thiết.
 	1.3. Thực trạng về việc huy động các nguồn đóng góp XHHGD của nhà trường trong các năm học:
Bảng 2 a: Bảng thống kê kinh phí đầu tư thường xuyên cho giáo dục:
Năm 2011
2012
2013
2014
Tổng kinh phí ngân sách đầu tư cho giáo dục
996.520.000
1.056.000.000
1.162.000.000
1256.000.000
Bảng 2 b: Khảo sát thực trạng kết quả vận động xã hội hóa.
Năm học
Số lượt huy động đóng góp
Số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp
Hìnhthức đóng góp
Kết quả thu được
Tổ chức (Doanh nghiệp)
Cá nhân
Ngày công
Hiện vật (tiền hoặc vật chất)
Tổng số tiền( kể cả ngày công, hiện vật qui ước) 
Đạt% so vơi kế hoạch
2010-2011
2
4
80
30
6.000.000
9.000.000
50%
2011-2012
2
5
102
0
12.000.000
12.000.000
65%
2012-2013
3
7
140
0
17.000.000
17.000.000
70%
2013-2014
4
7
200
30
34000.000
34.000.000
70%
( Nguồn báo cáo công tác XHH hàng năm)
Nhận xét bảng 2: Nhìn vào bảng 2 ta thấy mặc dù đã có sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và phụ huynh nhưng nhìn chung công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường vẫn còn nằm ở mức rất hạn chế. Thực hiện Kế hoạch XHHGD chưa đạt được mục tiêu đề ra
Bảng 3 : Kết quả khảo sát về chất lượng giáo dục từ năm học 2010 đến nay:
Năm học
Tổng số HS
Xếp loại trẻ theo 5 lĩnh vực
Riêng học sinh 5 tuổi
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2010-2011
231
182
78,7
49
21,3
56
98.2
1
1.8
2011-2012
239
185
77.4
54
22,6
59
100
0
0
2012-2013
245
192
78.4
43
17.6
51
92.7
4
7.3
2013 -2014
255
198
77.6
57
23.3
71
100%
0
0
( Nguồn - Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011, năm học 2011 -2012 và 2012-2013;2013-2014) 
Nhận xét bảng 3: Nhìn vào kết quả khảo sát chất lượng học sinh cuối năm của các năm cho thấy chất lượng học sinh đạt yêu cầu có chiều hướng tăng lên nhưng không đáng kể. Tỷ lệ trẻ chưa đạt chưa đạt còn ở mức khá cao.
 Đánh giá chung:
 Nhìn vào các bảng thống kê về chất lượng giáo dục toàn diện, cũng như kết quả thực hiện công tác xã hội hóa của nhà trường, và một số bảng thống kê khác ở trên đã cho chúng ta thấy rõ sự chuyển biến tích cực của chất lượng dạy học của nhà trường, cũng như mức độ đầu tư kinh phí của địa phương cho giáo dục. Đó là nhờ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương là cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ CBGV nhà trường. Ngoài ra, điều cần nói đến của sự phối hợp tốt giữa với các tổ chức như; ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS), Hội phụ nữ và đoàn thanh niên trong việc tổ chức các phong trào hoạt động ngoài giờ, nâng cao công tác tuyên truyền vận động trong nhà trường. Nên từ khi thành lập đến nay trường luôn đạt các danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Đạt danh hiệu trường học thân thiện học sinh tích cực trong 5 năm liền. Với việc triển khai XHHGD một cách khá tốt mà trường Trường mầm non 19/5 thị trấn ĐắkRve đã gặt hái nhiều thành công đáng khích lệ.
 Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nhất định, XHHGD ở trường mầm non 19/5 thị trấn ĐắkRve Huyện Kon Rẫy vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục cả về nhận thức và hành động thực tiễn cũng như chất lượng và hiệu quả. 
 Cụ thể:
- Công tác tuyên truyền về XHHGD trong các tầng lớp nhân dân còn chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Việc huy động “nhân lực – vật lực” từ cộng đồng còn bị động, lúng túng trong khi thực hiện. Vì thế việc huy động thu hút các nguồn lực phục vụ quá trình dạy học còn nhiều hạn chế chưa xứng đáng với tiềm năng của địa bàn thị trấn.
- Chưa thực sự phát huy hết vai trò của Hiệu trưởng nhà trường, chưa có nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện, thiếu sự năng động và sáng tạo trong công tác quản lý. Thêm vào đó việc phân cấp, phân quyền chưa thực sự cụ thể rõ ràng, tiến hành họp thường kì lại quá ít do vậy nhiều kế hoạch cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nhà trường không kịp thời. Tuy nhiên, XHHGD là một quá trình khó khăn và phức tạp không thể có ngay đựơc kết quả to lớn và hoàn thiện. Thực tế cho ta thấy, để xây dựng và phát triển nhà trường mầm non, đòi hỏi người hiệu trưởng phải tìm kiếm biện pháp thích hợp để thực hiện XHHGD trong điều kiện KT-XH của địa phương nhằm đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới. Sau quá trình nghiên cứu cơ sở lí lụân cùng cơ sở thực tiễn của vấn đề XHHCTGD ở Trường mầm non 19/5 thị trấn ĐăkRVe, Huyện Kon Rẫy tôi xin mạnh dạn đề xuất "một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non 19/5 Huyện Kon Rẫy".
Chương 3: Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non 19/5 Huyện Kon Rẫy
 Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hoá.
 Như phần trên đã trình bày, bản chất xã hội hoá giáo dục là quá trình vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của mọi người cùng làm giáo dục để giáo dục phục vụ cho mọi người. Trách nhiệm của ngành giáo dục và nhà trường mầm non là phải làm cho mọi người thấy rõ vai trò. 
 Nâng cao nhận thức về xã hội hoá giáo dục cho mọi người có rất nhiều con đường, nhiều hình thức tổng hợp. Để làm được điều này, tôi đã quan tâm tới các vấn đề sau:
 Trước hết cần làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo để đề xuất kế hoạch xã hội hóa giáo dục của nhà trường, tranh thủ mọi sự đồng thuận của lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương; Sau đó phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường về chủ trương kế hoạch vận động xã hội hóa của nhà trường, lấy ý kiến đóng góp chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tạo được sự nhất trí đồng thuận của toàn thể cán bộ giáo viên, sau đó xây dựng kế hoạch mở rộng công tác tuyên truuyền đến toàn phụ huynh học sinh và nhân dân dưới nhiều hình thức như: Tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh; Tuyên tryền trên loa đài của nhà trường vào thời gian đón trả trẻ trong ngày... Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến giáo dục và xã hội hoá sự nghiệp giáo dục để mọi người đều nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, kêu gọi mọi người vận dụng vào thực tiễn.
 Xây dựng các góc tuyên truyền ở các lớp và ở cộng đồng: chọn một góc thuận lợi (vị trí mà mọi người dễ trông thấy) tại trường làm góc tuyên truyền cho các bậc cha mẹ học sinh. Tại đó, chúng tôi có các tài liệu, tranh ảnhvới những nôị dung thiết thực như tổ chức nuôi dạy con, những yêu cầu mà các bậc cha mẹ, cộng đồng cấn phối hợp với nhà trường, tuyên truyền các điển hình tham gia đóng góp xây dựng giáo dục Nội dung các tài liệu trưng bày cần được biên soạn ngắn gọn, thiết thực, luôn thay đổi, cập nhật thông tin, hình thức hấp dẫn; Kết hợp việc cung cấp thông tin ở các góc tuyên truyền, nhà trường bố trí “Hòm thư góp ý” để các bậc phụ huynh và người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến với ngành giáo dục và nhà trường về những vấn đề như: nội dung, phương pháp giáo dục, tìm hiểu phương pháp nuôi dạy con, hay về các vần đề mà cha mẹ các cháu chưa rõ
Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong nhân dân và cha mẹ học sinh thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân trong công tác tham gia xã hội hoá giáo dục để mọi người dễ xem, dễ ghi nhớ. 
 Những việc chúng tôi đã làm chỉ là một trong nhiều "kênh" thông tin góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về giáo dục. Nhưng không thể phủ nhận những kết quả mà chúng tôi nhận được từ những biện pháp đã tiến hành. Trong nhiều năm trở lại đây sự nhận thức của phụ huynh về công tác XHHGD của nhà trường đã được nâng cao rõ rệt. Cha mẹ học sinh nhiệt tình, thẳng thắn hơn, quan tâm hơn đến công tác giáo dục của nhà trường, sẵn sàng góp phần hợp tác với nhà trường để xây dựng nhà trường có chất lượng cao hơn. Từ những tham mưu, tuyên truyền tích cực như vậy, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cũng đã có nhận thức đúng đắn về công tác xã hội hoá giáo dục, họ đã hiểu rằng xã hội hoá giáo dục là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương trước nhân dân. Từ đó phát huy vai trò lãnh chỉ đạo trong thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục. 
 Biện pháp 2: Lập kế hoạch hoá cụ thể việc XHHGD của nhà trường:
 Để thực hiện XHHGD, nhà trường phải giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, tạo ra các nội dung cho các hoat động XHHGD.
 Thành phần tham gia lập kế hoạch bao gồm: BGH nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các đoàn thể chủ chốt trong nhà trường. Muốn bộ máy chỉ đạo XHHGD trong nhà trường phát huy sức mạnh của mình, muốn kế hoạch chỉ đạo hoạt động XHHGD khoa học, thiết thực có hiệu quả, Hiệu trưởng cần thực hiện các biện pháp sau:
 Tổ chức cho giáo viên, toàn thể trong trường tham gia kế hoạch khảo sát thực tế nhận định những khó khăn vướng mắc của nhà trường, nhằm hình thành cho họ những kĩ năng đánh giá thực tế từ đó định hướng chương trình hành động, tìm kiếm nguồn lực và điều kiện XHHGD để mọi người tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung, hình thức triển khai kế hoạch. 
 Cùng với đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình, lập kế hoạch tổng thể trong một thời gian (một năm hoặc một vài năm) và phải được thông qua hội đồng giáo dục nhà trường, các cấp Uỷ đảng, chính quyền, hội đồng nhà trường. Chương trình kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng.
Biện pháp 3: Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.
 Như chúng ta đã biết, xã hội hoá giáo dục là huy động và tổ chức các lực lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục. Thực hiện liên kết các lực lượng xã hội hưởng ứng tích cực đối với giáo dục, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng môi trường nhà trường từ cơ sở hạ tầng, cảnh quan, nề nếp giáo dục chăm sóc trẻ đến các mối quan hệ bên trong nhà trường, quan hệ nhà trường với xã hội để nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh.
 Các hình thức phối hợp làm công tác XHHGD cũng có những khía cạnh, mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ, sự tự nguyện, tự giác, khả năng điều kiện riêng của các lực lượng xã hội và tính chất của từng hoạt động xã hội.
 Như vậy, người hiệu trưởng cần ý thức rõ được yêu cầu phù hợp để điều hành các hoạt động ở đơn vị mình, có sự liên kết, thoả thuận, hợp đồng trách nhiệm để cụ thể hoá từng công việc sao cho đạt được hiệu quả cao. Để huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục, tôi quan tâm làm tốt những vấn đề sau:
Một là: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong việc tổ chức tham gia cùng làm giáo dục
Để huy động được tiềm năng của cộng đồng hỗ trợ cho quá trình tổ chức giáo dục cần phải xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và các lực lượng xã hội. Xây dựng mối quan hệ, liên kết, tập hợp tất cả các lực lượng, các tổ chức xã hội cùng nhau tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường. Trong cơ chế này, bên cạnh nhà trường, gia đình là một đơn vị giáo dục trẻ cực kỳ quan trọng (bởi từ lúc lọt lòng mẹ, trẻ chịu ảnh hưởng vô cùng lớn của giáo dục gia đình). Chính vì vậy, Giáo dục tại các nhà trường phải tiếp nối và phối hợp với giáo dục gia đình, mối liên kết này đòi hỏi phải chặt chẽ tạo nên một quan hệ hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau trên cơ sở thống nhất về mục đích.
Hai là: Tổ chức các hoạt động, phong trào tạo động lực trong việc huy động tiềm năng của cộng đồng để phát triển giáo dục.
 Để tạo được bước đột phá trong việc huy động cộng đồng tham gia giáo dục thì công tác tổ chức xã hội hoá giáo dục cần hướng vào việc tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua, các ngày hội để cộng đồng có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình đối với giáo dục. Vị thế của giáo dục chỉ thực sự được tôn vinh một khi xã hội thừa nhận. Chính vì vậy, các nhà quản lý giáo dục phải biết thiết kế, tổ chức các hoạt động, các phong trào có sự chứng kiến, tham gia trực tiếp của cộng đồng, đó là những biện pháp “ kích cầu” làm thay đổi bộ mặt giáo dục. Hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm tổ chức các ngày lễ, ngày hội trong năm như “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”, ngày hội bé vào hè một cách sôi động và thường xuyên đổi mới các hình thức sao cho phù hợp tình hình thực tế bên cạnh đó cần chú ý đến nhu cầu xã hội và nguyện vọng của cha mẹ học sinh để có cách thực biện pháp vận động tạo sự chú ý, lôi cuốn được cha mẹ học sinh quan tâm chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho con em học tập, vui chơi; có trách nhiệm cùng nhà trường chăm sóc, nuôi dạy con tốt. Đây cũng là dịp vận động nhân dân, các cơ quan, các tổ chức xã hội cùng tham gia xây dựng giáo dục như giúp xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học
Bên cạnh đó, bằng việc tổ chức các hội thi trong từng năm học như: Bé khéo tay, Tổ chức Trung thu, Liên hoan đàn và hát dân ca, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ ... chúng tôi đã thu hút được sự quan tâm đông đảo các lực lượng xã hội, mọi thành phần kinh tế, mọi người dân ở địa phương. Trong các cuộc thi này không chỉ đơn thuần có sự tham gia của cô và trò mà còn huy động được sự tham gia của các bậc cha mẹ, ông bà, Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, đặc biệt có sự tham gia tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, trên địa bàn. Ngoài ý nghĩa về tài chính thì việc tuyên truyền làm cho xã hội hiểu rõ vai trò của giáo dục, vị trí của giáo dục, về những công việc mà ngành thực hiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, để từ đó có sự phối hợp thực hện tốt mục tiêu đào tạo.
Như vậy, từ việc xác định các nhóm đối tượng, vai trò, tiềm năng của các lực lượng xã hội cần phải biết cách tổ chức, tạo được sự quan tâm thì mới có thể lôi cuốn tham gia của các lực lượng xã hội vào giáo dục một cách có hiệu quả. Và việc khai thác huy động tiềm năng của cộng đồng hỗ trợ cho giáo dục rất cần thiết được tiến hành một cách có kế hoạch, tránh tình trạng tuỳ tiện kém hiệu quả.
 Biện pháp 4: Phát huy vai trò của Hội cha mẹ học sinh trong nhà trường:
 CMHS cần có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về bản chất của XHHGD; từ nhận thức đúng đắn về chủ trương XHHGD, Hiệu trưởng phối hợp cùng ban chấp hành hội cha mẹ học sinh cụ thể hoá nó một cách sáng tạo, phù hợp với yêu cầu giáo dục và điều kiện thực tế nhiều mặt ở địa phương, đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả của các hoạt động. 
 Hiệu trưởng nhà trường cần tranh thủ sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh một cách tốt nhất. Trong công tác XHHGD sự đồng thuận của hội cha mẹ học sinh sẽ là tiếng nói tích cực trong việc nhà trường tổ chức vận động hỗ trợ mọi sự đóng góp từ dân, sự tham gia của các tầng lớp xã hội cũng phần lớn phải dựa vào lực lượng này.
 Biện pháp 5: Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường, tạo vị thế, uy tín, niềm tin trong nhân dân.
 Việc nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân là một việc làm có ý nghĩa quan trọng để đẩy mạnh XHHGD. Trong thực tế, những đơn vị nào mà yếu kém về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đội ngũ giáo viên không nhiệt tình, thiếu sự tâm huyết không tạo được niềm tin của nhân dân thì nới đó tiến hành XHHGD gặp nhiều khó khăn. bởi lẽ, đối với trường mầm non hoạt động chủ đạo của nhà trường là chăm sóc, giáo dục trẻ. Là ngành học nền tảng, là môi trường đầu tiên để đứa trẻ được trải nghiệm về xã hội từng bước hình thành nhân cách trẻ, vai trò của cô giáo ở nhà trường là vai trò người mẹ hiền. Chính vì vậy các bậc cha mẹ đặt mọi niềm tin và h

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_cua_hieu_truong_nham_day_manh_cong_tac.doc