Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bảo vệ môi trường qua môn học Tiếng Anh

Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bảo vệ môi trường qua môn học Tiếng Anh

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Việc dạy học theo phương pháp đổi mới như hiện nay , chú trọng đến

tính chủ động và sáng tạo của học sinh là rất phù hợp với thực tế , với sự

phát triển của nước ta trong quá trình tiếp cận , cập nhật và hiểu biết sâu sắc

hơn về nền văn minh thế giới.

Thực hiện nghị quyết 29 – NQ / TƯ về đổi mới căn bản toàn diện giáo

dục và đào tạo của nước ta, đội ngũ giáo viên chúng tôi đã rất nhiệt tình

hưởng ứng và trao dồi kiến thức kỹ năng tăng cường năng lực dạy học theo

hướng tích hợp liên môn.

Với việc thực hiện chủ đề năm học 2016 – 2017 , quyết tâm thực hiện

chương trình hành động Nghị Quyết 29 của Ban chấp hành Trung Ương

Đảng , tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong

trào thi đua của nghành bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả gắn với việc

đổi mới hoạt động giáo dục trong nhà trường. Cuộc phát động dạy học theo

chủ đề của trường tôi đã mang lại hiệu quả và chất lượng dạy học tích cực ở

tất cả các môn học nói chung và môn tiếng Anh nói riêng.

Thông qua sự tìm hiểu , học hỏi từ các thầy viết sách và nghiên cứu

giáo học pháp , kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân ,tôi thấy

học sinh rất sôi nổi và hứng thú học tập. Các em rất tự giác , tích cực soạn

bài và tham gia bài học rất nhiệt tình, chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức

. Đó chính là động lực thúc đẩy tôi viết ra những việc làm của mình trong

những giờ dạy mà tôi gọi nó là một sáng kiến kinh nghiệm nho nhỏ của bản

thân

pdf 38 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 759Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bảo vệ môi trường qua môn học Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g học tập và kiểm tra đánh giá học sinh. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy của 
mình giáo viên thường xuyên phải dạy kiến thức có liên quan đến các môn học 
khác nên có sự am hiểu nhất định về kiến thức liên quan đến môn học đó. Điều 
này có tác dụng bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giáo viên, 
góp phần phát triển đội ngũ giáo viên hiện nay có đầy đủ năng lực dạy học kiến 
thức tích hợp. 
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
Trong những năm học gần đây, ở các nhà trường đã triển khai việc dạy học 
theo định hướng nội dung , dạy học theo hướng hình thành và phát triển năng lực 
của học sinh. Dạy học theo chủ đề tích hợp là sự đổi mới , cải tiến trong ngành 
giáo dục nước ta. Sự đổi mới trong nền giáo dục hoàn toàn phù hợp với sự ngày 
càng phát triển của đất nước. 
1. Ý nghĩa và lợi ích của việc dạy học tích hợp 
Thực tế cho thấy tất cả các kiến thức trong cuộc sống đều có sự liên quan 
tới nhau. Các môn học khác nhau trong nhà trường cũng vậy, tuy là các môn học 
về các lĩnh vực khác nhau nhưng luôn có sự liên quan , bổ trợ cho nhau. Việc dạy 
học tích hợp đã làm tăng thêm tính hiệu quả trong giáo dục. Chính vì thế , việc 
dạy học theo hướng tích hợp là xu hướng giảng dạy tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt 
môn tiếng Anh là một môn học có thể tích hợp được nhiều kiến thức của các môn 
học khác. 
Qua thực tế giảng dạy tôi thấy, các tiết dạy theo hướng tích hợp sẽ linh hoạt 
và mang tính thực tiễn, tạo ra động lực giúp học sinh nhớ được bài sâu hơn. Các 
em phấn khởi và tự giác soạn bài ở nhà cũng như tham gia vào bài giảng của cô ở 
lớp. Các em cũng không phải học thuộc lòng ở nhà mà nhớ luôn kiến thức ở lớp. 
2. Các hình thức tích hợp trong bài dạy 
* Tích hợp đơn môn 
 5 
Đây là xây dựng chương trình dạy học theo hệ thống của môn học riêng 
biệt . Trong môn học tiếng Anh ở trường THCS thì một chủ đề được dạy trong 5- 
7 tiết. Trong mỗi tiết học đều có dữ liệu liên quan đến chủ đề học sinh đang học. 
Vì thế giáo viên cần tập trung khai thác thật sâu từng khía cạnh của vấn đề,và luôn 
xem xét mối liên quan những phần kiến thức trong bài và tính ứng dụng trong 
thực tiễn. 
* Tích hợp đa môn 
Một chủ đề trong nội dung học tập có liên quan tới những kiến thức, kỹ 
năng thuộc một số môn học khác nhau. Mỗi môn tiếp tục được tiếp cận riêng, chi 
phối nhau ở một số đề tài , nội dung. 
* Tích hợp liên môn 
Nội dung học tập được thiết kế thành một chuỗi vấn đề, tình huống đòi hỏi 
phải huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau. 
* Tích hợp xuyên môn 
Nội dung học tập hướng vào phát triển những kỹ năng, năng lực cơ bản mà 
học sinh có thể sử dụng vào tất cả các môn học trong việc giải quyết các tình 
huống khác nhau. 
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
Để việc tích hợp môn học vừa tự nhiên, không miễn cưỡng gượng ép, vừa 
đảm bảo tính đặc thù bộ môn và tính vừa sức, vừa lồng ghép được các nội dung 
giáo dục vào các tiết dạy cụ thể mang lại hiệu quả như mong muốn tôi đã đúc kết 
được những việc làm sau : 
* Xác định chủ đề tích hợp 
 Giáo viên cần xác định nội dung của bài dạy chính, nội dung cần tích hợp 
trong bài là gì, thuộc bài học của môn học nào, mức độ tích hợp ra sao , kiến thức 
nhiều hay ít , nông hay sâu , tích hợp toàn phần , tích hợp một bộ phận nào đó hay 
chỉ dừng lại ở mức độ liên hệ thực tế. 
* Xác định mục đích tích hợp 
Đảm bảo đúng mục tiêu trong chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học . 
 6 
* Tìm các nội dung tích hợp 
Lựa chọn nội dung gắn với thực tiễn đời sống và phù hợp với năng lực của 
học sinh, phù hợp với hoàn cảnh nhà trường, địa phương . 
- Soạn bài dạy và chuẩn bị cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học có liên quan 
- Yêu cầu học sinh tự chuẩn bị tư liệu cần thiết cho bài học. 
* Biện pháp: 
Để chuẩn bị cho các tiết học về môi trường, tôi hướng dẫn các em soạn bài 
ở nhà , tìm hiểu các môn học có những bài học liên quan tới môi trường. Tôi chia 
học sinh mỗi lớp thành nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ tìm hiểu một lĩnh vực. 
Ví dụ : 
- Nhóm 1 : các em học sinh nghiên cứu , tìm hiểu , vẽ tranh thể hiện 
được sự tàn phá rừng tích hợp với môn Mĩ Thuật. 
- Nhóm 2 : Các em học sinh đọc bài trên mạng tìm hiểu tác hại của 
sự ô nhiễm môi trường tới cuộc sống của con người. Từ đó rút ra 
ý nghĩa của sự bảo vệ môi trường, tích hợp môn tin học. 
- Nhóm 3 : Tìm hiểu sự liên hệ giữa môn học địa lý với môi trường 
sống người Việt Nam cũng như mọi người trên thế giới. 
- Nhóm 4 : Tích hợp với môn sinh học : ảnh hưởng của môi trường 
tới sức khỏe của con người , biến đổi gen 
- Nhóm 5 : Tích hợp với môn tiếng Anh : Học sinh nhóm này sẽ 
sưu tầm , tìm tòi các từ ngữ tiếng Anh , châm ngôn tục ngữ tiếng 
Anh về môi trường để mở rộng vốn từ vựng và nói về môi trường 
 7 
NHỮNG MÔN HỌC VÀ BÀI HỌC ĐƯỢC TÍCH HỢP 
TRONG CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
Môn học 
Lớp 
Tên bài 
Tiếng 
Anh 
6 
Sách cũ 
Unit 16: Man and the environment 
6 
Sách mới 
Unit 5 : Natural wonders of the world 
Unit 11: Our greener world 
7 
Sách mới 
Unit 3 : Community service 
Unit 7 : Traffic 
Unit 9 : Festivals around the world 
Unit 10 : Sources of energy 
8 
Unit 10 : Recycling 
9 
Unit 6 : The environment 
Unit 7: Saving energy. 
Unit 9: Natural disasters. 
Sinh hoc 
6 
Bài 46: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu 
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. 
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và 
đối với đời sống con người. 
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật. 
7 
Bài 57, 58 : Đa dạng sinh học 
Bài 59 : Biện pháp đấu tranh sinh học. 
Bài 64,65,66 : Tham quan thiên nhiên. 
 8 
9 
Chương I: Sinh vật và môi trường. 
Bài 41 : Môi trường và các nhân tố sinh thái. 
Bài 44 : Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. 
Bài 45, 46: Thực hành: tìm hiểu môi trường và ảnh 
hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh 
vật 
Chương III. Con người, dân số và môi trường. 
 Bài 53 : Tác động của con người đối với môi 
trường. 
 Bài 54, 55: Ô nhiễm môi trường. 
 Bài 56-57: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa 
phương. 
Chương IV: Bảo vệ môi trường. 
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 
Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên 
nhiên hoang dã. 
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. 
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường. 
Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi 
trường vào việc bảo vệ môi trường địa phương. 
Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường 
Địa lý 
6 
Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất. 
Bài 23: Sông và hồ. 
Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất. 
7 
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, 
môi trường ở đới nóng. 
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà. 
 9 
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà. 
Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở 
hoang mạc. 
Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới 
lạnh. 
8 
Bài 24: Vùng biển Việt Nam. 
Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt 
Nam. 
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam. 
Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam. 
Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam. 
Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam. 
Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam. 
9 
Bài 38 , 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ 
tài nguyên môi trường biển đảo. 
Mục V: Bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
Ngữ văn 
6 
Tiết 125, 126: Bức thư của thủ lĩnh da Đỏ 
8 
Bài 10: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000. 
Bài 12: Ôn dịch thuốc lá. 
Giáo dục 
công dân 
6 
Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với 
thiên nhiên. 
7 
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. 
 10 
Vật lý 
8 
Bài 6: Lực ma sát 
Bài 8: Áp suất chất lỏng, bình thông nhau. 
9 
Bài 16: Định luật Julenso 
Hoá học 
8 
Bài 2 : Chất 
Bài 12: Sự biến đổi chất. 
Bài 36: Nước 
9 
Bài 28: Các ô xít của cacbon 
Mĩ thuật 
 Vẽ tranh đề tài 
Tin học 
Cách truy cập Internet và tải tài liệu từ Internet 
 11 
MỘT GIÁO ÁN MINH HỌA VIỆC DẠY HỌC THEO 
CHỦ ĐỀ , TÍCH HỢP , LIÊN MÔN 
TIẾNG ANH 6 
LESSON PLAN 
UNIT 11 : OUR GREENER WORLD 
 LESSON 1 : GETTING STARTED 
I. Objectives 
1. By the end of the lesson, students will be able to: 
-Use the lexical items related to the topic “Our greener world”. 
-Talk about ways to “Go green”. 
-Express effects using the structures “to make sth/sb do sth” or “to 
cause sth”. 
II. Language contents 
1. Vocabulary: Words and phrases related to the topic “Our greener 
world”. 
2. Grammar: Will, to make Sth/sb do sth or to cause sth. 
III. Methods 
Communicative approach, task-based learning, PPP, lexical approach. 
IV. Teaching aids 
Text book, projector, laptop, board and chalk. 
V. Anticipated problems 
1. Students might not know new vocabulary items appearing during the 
lesson. 
Sollution: Pre-teach necessary words or phrases. 
2. Students may use Vietnamese during their pair group work. 
Sollution: Set clear rules. 
VI. Procedures 
Teacher’s activities Students’ 
activities 
Contents 
I. Warm-up 
(5’) 
Unit 11: Our greener world 
 12 
-Let Ss watch a 
video about taking 
care of the planet. 
-After watching the 
video, ask them to 
name 3 main ways 
to make the world 
greener. 
-Watch the 
video. 
-Answer: 
Reduce, reuse 
and recycle. 
Lesson 1: Getting started 
1. Watch the video and find the 3 
main ways to take care of the 
world. 
Video: Going green. 
II. Pre-
reading 
(7’) 
-Use different 
techniques to teach 
vocabulary (showing 
pictures, situation, 
realia,). 
-Say the words, 
make them listen 
and repeat. 
-Check Ss’ 
understanding by 
“Rub out and 
remember” method. 
-Ask Ss to look at 
the picture on page 
48 and answer these 
questions related to 
the reading: 
1. Who are they? 
2. Where are they? 
3. What might they 
be talking about? 
-Let Ss listen to the 
radio and repeat it. 
-Check for the 
new 
vocabulary 
items. 
-Listen and 
repeat. 
-Try to 
remember 
new 
vocabulary as 
fast as 
possible. 
-Take note. 
-Look at the 
picture and 
answer the 
questions. 
Answer: 
1. They are 
Mi and 
Nick. 
2. They are 
at the 
*Vocabulary 
- Reusable (a): Có thể tái sử dụng. 
- Plastic (n) : Nhựa. 
- Natural material (n) : Vật liệu tự 
nhiên. 
- Environment (n) : Môi trường. 
 13 
supermark
et. 
3. They 
might be 
talking 
about 
“going 
green”. 
III. While-
reading 
(13’) 
-Let Ss read the 
conversation and 
complete the 
sentences in exercise 
1a. 
-Remind Ss that they 
can use no more 
than 3 words in each 
blank. 
-Check their answers 
and correct if 
necessary. 
-Let them match the 
first half of the 
sentence in column 
A with its second 
half in column B. 
-Check the answers 
and correct if 
necessary. 
-Make the Ss find 
the meaning of 3 
expressions in 
exercise 1c and use 
-Read the 
conversation 
again and fill 
in the gaps. 
-Check 
answers and 
fix theirs if 
they did it 
wrong. 
-Match. 
-Check and 
take note. 
-Find the 
meaning of 
the three 
expressions 
(fast-read the 
conversation 
again if need 
to). 
-Check the 
answer. 
2. Gaps filling. 
1 On a picnic 
2 Reusable / natural 
3 The check out 
4 A / a reusable 
5 Cycling 
3. Matching 
Answer: 
1 - b 2 - c 3 - a 
4. Find the meaning 
I see: Tôi hiểu rồi. 
By the way: Nhân tiện. 
Not at all: Không sao có gì. 
5. Find the meaning of these 
expressions in the conversation. 
Answer: 
1 – I see 2 – Not at all 3 – By 
the 
way 
 14 
them to fill in the 
blanks in exercise 
1d. 
IV. Practice 
(7’) 
-Show the pictures 
about environmental 
problems and make 
Ss match each 
picture with its name 
in pairs or group of 
3. 
-Let Ss listen to the 
radio and check their 
answer. 
-After that, make Ss 
repeat after the 
radio. 
-Ask Ss to read the 
Watch out! Box on 
the book page 49. 
-Elicit the meaning 
and use of the two 
structures by giving 
them in context. 
-Give example then 
ask Ss to make their 
own. 
-Ask Ss to match the 
causes in column A 
with the effects in 
column B 
-Work in pairs 
or groups of 
3. 
-Match the 
problems in 
the box in 
exercise 2 
with the 
pictures. 
-Listen to the 
radio to check 
the answer. 
-Repeat the 
problems. 
-Read the 
Watch out! 
Box to find 
the structures 
which are 
used in 
expressing 
effects. 
-Take note. 
-Give 
example 
6. Write each problem in the box 
under the picture. 
Answer: 
1 Soil pollution 
2 Deforestation 
3 Water pollution 
4 Noise pollution 
5 Air pollution 
*Grammar 
-To make sth/sb do sth 
-To cause sth 
Use these structures to expess effects. 
7. Match the causes with the 
effects 
Answer: 
1 2 3 4 5 
b d e c a 
 15 
-Match the 
causes with 
the effects. 
V. Further 
practice 
(10’) - 
Tích hợp 
liên môn 
-Tell Ss to form 
groups of 4-6 
people. 
-Ask them to choose 
a environmental 
problem which is 
very serious in their 
neighborhood, city 
or country. 
-In 5 minutes, list 
reasons and possible 
solutions for the 
chosen 
environmental 
problem as many as 
possible. 
-Stick Ss’ work on 
the board and check 
with the whole class. 
-The group that has 
the most correct 
causes and solutions 
is the winner. (Give 
them mark if they 
deserve that). 
-Form groups 
of 4-6 
students. 
-Work in 
group to 
choose a 
environmental 
problem in 
their 
neighborhood, 
city or 
country and 
list as many 
causes and 
solutions as 
possible in 5 
minutes. 
-Stick their 
work on the 
board and 
check with the 
whole class. 
Giáo viên chú ý phần tích hợp môn 
học và liên hệ thực tiễn. 
VI. Consolidat
ion (3’) 
-Pick several 
students randomly to 
-Listen 
carefully. 
8. Homework 
-Learn by heart new vocabulary. 
 16 
stand up and tell the 
whole class what 
they learned today. 
-Summarize the 
lesson. 
-Explain Ss’ 
questions and 
difficulties about the 
lesson (If necessary). 
-Take note. 
-Make sentences with effect-
expressing structures (2 sentences 
for each structure). 
-Prepare lesson 2: A closer look 1. 
NỘI DUNG TÍCH HỢP, LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG 
TIẾT DẠY 
Ý NGHĨAVỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
QUA MÔN HỌC TIẾNG ANH 
Đây là một trong những tiết dạy có sự tích hợp và liên hệ thực tiễn khá 
rộng, vì thế đòi hỏi người giáo viên chúng ta phải đầu tư lượng thời gian để 
soạn bài dạy thật kỹ. Có như vậy thì tiết học mới đạt được hiệu quả như 
mong muốn. 
Sau đây là một ví dụ trong tiết dạy tích hợp , giải quyết tình huống thực 
tiễn của tôi. 
Áp dụng kiến thức liên môn để trao đổi với học sinh : 
- Môi trường là gì ? 
- Thế nào là ô nhiễm môi trường ? 
- Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với con người , động vật , sinh 
vật sống ra sao ? 
- Ý nghĩa việc bảo vệ môi trường ? 
-  
Từ đó khơi gợi tình yêu thiên nhiên và tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ 
môi trường của mỗi em học sinh. 
Đưa ra khẩu hiệu : 
 “Mỗi người hãy hành động để bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất” 
Vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta ! 
 17 
 There are a lot of environmental problems. They are air pollution, water 
pollution, soil pollution, noise pollution, deforestation Environment has an 
extraordinarily indispensable effect on human lives. 
Protecting environment nowadays is one of the most deeply concerned 
matters not only nationally but also universally. Days by days, students ourselves 
are reported about environmental pollution and we are anxious to raise universal 
support to protect our environment and mother earth. 
Therefore, we have learned through lessons of protecting the environment 
in all subjects from grade 6 to 9 and are fully aware and well prepared for 
protecting environment in suitable ways, through extra-curricular activities such 
as: setting up environmentally friendly- clean- beautiful school model. 
We also highly recognize the essentiality of saving the environment, 
individual’s responsibility in propaganda, encouraging people to join in for a 
better, cleaner, more beautiful environment. Consequently, we strongly put 
forward an aware-raising subject for this matter: 
 NỘI DUNG 
TÍCH 
HỢP 
Introduction 
 Enviroment is a neccessary thing for life. 
Enviroment is the air we breathe, the water we drink 
and is everything we need for life. But now we are 
seriously standing in front of a threatening situation 
because of pollution. Pollution affects the health of 
all living things. Air is damaged by lorry fumes and 
car emissions, and power stations create acid rain 
which can destroys entire lakes and forests. When 
fossil fuels: gas, oil and coal are burned to provide 
energy for cooking, lighting etc,...They form 
polluting gases. Not only on land but also in the sea, 
oil spills pollute sea water and kill marine life; 
chemical waste from sewage and factories, and 
artificial fertilisers used in farmland, pollute river 
water, spread disease, and kill wildlife. Everything is 
caused by human’s activities. Humen create 
rubbish! Each household produces about one tonne 
of rubbish each year! Most of this is taken away by 
 18 
dustmen and burned in incinerators or buried in 
enormous landfill sites – both of these actions can be 
dangerous for our environment. 
Definition 
1. What is the environment? 
 “The environment is something you are very familiar 
with. It’s everything that makes up our surroundings 
and affects our survivability on earth- the air we 
breathe, the water that covers most of the earth’s 
surface, the plants and animals around us, and many 
more. 
2. What does the environment consist of? 
“It consists of water, air, light, land, natural 
resources, special relationship, ect”. 
These are some beautiful pictures about the natural 
environment. 
Môn Địa 
lí từ lớp 
6 đến lớp 
9 
 3. What is the polluted environment? 
 Environmental pollution is the contamination of 
the physical, and biological components of the earth 
or atmosphere system to harm humans, animals and 
plant. 
ENVIRONMENTAL 
POLLUTION 
Water pollution 
 Air pollution 
Land pollution 
 19 
 .. 
 4. What is water pollution? 
 When water loses its natural composition owing to 
encroachment of any unwanted compound into it then 
it does not remain as pure water and called the 
polluted water. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Vl8c_i8eSs 
https://www.youtube.com/watch?v=Be7G1V4fj5Y 
Môn 
Hoá học 
8 
-Vật lí 
8, bài 8: 
Áp suất 
chất 
lỏng- 
Bình 
thông 
nhau. 
 20 
Đánh 
bắt cá 
bằng 
chất nổ 
gây tác 
hại huỷ 
diệt sinh 
vật, ô 
nhiễm 
môi 
trường 
sinh thái 
 5. What is air pollution? 
Air pollution occurs when gases, dust particles, fumes 
or odour are introduced into the atmosphere to distort 
this natural balance and, that makes it harmful to 
humans, animals and plant.This is because the air 
becomes dirty. 
hanoi-reaches-alarming-levels-3364977.html (ô 
nhiễm không khí ở Hà Nội) 
Vật lí 8: 
Bài 6: 
Lực ma 
sát: 
Lực ma 
sát của 
các 
phương 
tiện 
giao 
thông 
làm 
phát 
sinh các 
bụi cao 
su, bụi 
khí, bụi 
kim loại 
gây tác 
hại to 
lớn với 
môi 
trường 
và sự hô 
hấp của 
 21 
cơ thể 
người, 
sự sống 
của sinh 
vật và 
sự 
quang 
hợp của 
cây 
xanh 
6.What is land pollution? 
Land pollution is a type of destruction of the Earth’s 
land. It can either occur naturally or as a result of 
human activities, such as industrial development, 
agricultural development, coal mining, deforestation 
and overcrowded landfills. 
https://www.youtube.com/watch?v=ExzimzVl6uE 
The reality 
of the 
environmen
t in our 
7.What is happening to our environment? 
*. The air 
 22 
world 
nowadays 
Everyday we all breathe a relatively large amount of 
polluted atmosphere, especially in industrialized zone, 
highly developed big cities. The concentration of dust 
floating in the air each year is measured and reckoned 
in form of the following graph: 
How much air pollution comes from motor vehicles? 
It accoun

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_van_dung_kien_thuc_lien_mon_trong_gian.pdf