Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi “Rùa đẻ trứng” và trò chơi “Chinh phục đỉnh cao"

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi “Rùa đẻ trứng” và trò chơi “Chinh phục đỉnh cao"

5. Mô tả bản chất của sáng kiến

* Nội dung của sáng kiến

Ở lứa tuổi mẫu giáo hoạt động vui chơi là hoạt động chủ chủ đạo, ở

lứa tuổi này học mà chơi - chơi mà học. Vì thế việc tổ chức trò chơi cho trẻ

là rất quan trọng và có ý nghĩa giáo dục to lớn, tổ chức trò chơi chính là tổ

chức cuộc sống cho trẻ, trò chơi còn là phương tiện cho trẻ học làm người.

Nhằm thoả mãn nhu khám phá tìm tòi, ham hiểu biết của trẻ và hình

thành cho trẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm sống cho phù hợp với xã hội

hiện nay thì mỗi chúng ta cần phải linh hoạt dùng biện pháp thiết kế trò

chơi nhằm kích thích tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ để giải quyết các

vấn đề trong khi chơi. Thông qua các trò chơi đó nhằm giúp trẻ phát triển

tư duy và hình thành vốn biểu tượng, đó cũng là vốn kinh nghiệm làm nền

tảng giúp trẻ lĩnh hội tốt những kiến thức sau này.

Chính vì vậy trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi luôn tìm tòi

học hỏi và thiết kế những trò chơi mới nhằm mang lại nhiều bài học hữu

ích giúp trẻ học hứng thú và rút ra được nhiều được nhiều kinh nghiệm

sống cho bản thân. Vì thế đề tài: “Thiết kế trò chơi “Rùa đẻ trứng” và trò

chơi “Chinh phục đỉnh cao” được thực hiện.

pdf 17 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 725Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế trò chơi “Rùa đẻ trứng” và trò chơi “Chinh phục đỉnh cao"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến trường mầm non Họa Mi 
 Tôi ghi tên dưới đây: 
Số 
TT 
Họ và Tên 
Ngày, 
tháng năm 
sinh 
Nơi công 
tác 
Chức 
danh 
Trình 
độ 
chuyên 
môn 
Tỷ lệ 
(%) 
đóng 
góp 
vào 
việc 
tạo ra 
sáng 
kiến 
1 
Hà Thị Bình 01/01/1985 
Trường 
Mầm non 
Họa Mi 
Giáo viên 
Đại học 
SP 
mầm 
non 
50% 
2 
Mai Thị 
Bình An 
03/04/1991 
Trường 
Mầm non 
Họa Mi 
Giáo viên 
Đại học 
SP 
mầm 
non 
50% 
1. Là tác giả thiết kế trò chơi: “Rùa đẻ trứng” và trò chơi “Chinh phục 
đỉnh cao” 
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Hà Thị Bình và Mai Thị Bình An, giáo 
viên trường Mầm non Họa Mi 
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục mầm non: Làm đồ dùng – đồ 
chơi 
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 5/9/2020 
5. Mô tả bản chất của sáng kiến 
* Nội dung của sáng kiến 
 Ở lứa tuổi mẫu giáo hoạt động vui chơi là hoạt động chủ chủ đạo, ở 
lứa tuổi này học mà chơi - chơi mà học. Vì thế việc tổ chức trò chơi cho trẻ 
là rất quan trọng và có ý nghĩa giáo dục to lớn, tổ chức trò chơi chính là tổ 
chức cuộc sống cho trẻ, trò chơi còn là phương tiện cho trẻ học làm người. 
 Nhằm thoả mãn nhu khám phá tìm tòi, ham hiểu biết của trẻ và hình 
thành cho trẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm sống cho phù hợp với xã hội 
hiện nay thì mỗi chúng ta cần phải linh hoạt dùng biện pháp thiết kế trò 
chơi nhằm kích thích tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ để giải quyết các 
vấn đề trong khi chơi. Thông qua các trò chơi đó nhằm giúp trẻ phát triển 
tư duy và hình thành vốn biểu tượng, đó cũng là vốn kinh nghiệm làm nền 
tảng giúp trẻ lĩnh hội tốt những kiến thức sau này. 
Chính vì vậy trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi luôn tìm tòi 
học hỏi và thiết kế những trò chơi mới nhằm mang lại nhiều bài học hữu 
ích giúp trẻ học hứng thú và rút ra được nhiều được nhiều kinh nghiệm 
sống cho bản thân. Vì thế đề tài: “Thiết kế trò chơi “Rùa đẻ trứng” và trò 
chơi “Chinh phục đỉnh cao” được thực hiện. 
Các trò chơi này giúp trẻ phát triển về nhiều mặt như: phát triển ngôn 
ngữ, đặc biệt là phát triển tư duy logic, trí nhớ 
Tận dụng những nguyên vật liệu có sẵn dễ làm tạo ra đồ dùng, đồ 
chơi đẹp mắt kích thích sự hứng thú, tư duy ở trẻ khi tham gia vào trò chơi 
Một số trò chơi có thể chơi với tất cả các chủ điểm và tất cả các môn 
học trong trường mầm non như khám phá khoa học, làm quen với toán, 
giáo dục âm nhạc. 
* Cách thực hiện 
* Trò chơi 1: “Rùa đẻ trứng” 
- Chuẩn bị: 
+ Nguyên vật liệu: 
Gỗ, ván, xốp trắng, xốp bitis, bình nước lọc dạng hình tròn, thanh sắt 
dài 100cm, giấy báo, giấy A4 vụn, vải bóng màu vàng, decal, sơn, keo 502, 
hồ dán, đinh, thẻ chữ số, thẻ lô tô các chủ đề. 
+ Dụng cụ: 
Cưa, kéo, búa, khoan, thước, bút chì. 
- Cách thực hiện: 
Bước 1: Làm chân đế: Cắt 7 mảnh formex (2 tấm bằng nhau có 
chiều rộng 9cm, chiều dài 43cm; 2 tấm bằng nhau có chiều rộng 9cm, chiều 
dài 33cm; một tấm có chiều dài 43cm, chiều rộng 33cm; 2 tấm bằng nhau 
có chiều rộng 9cm, chiều dài 37cm có khoan 1 lỗ tròn trên một đầu của 2 
tấm này) (Hình 1) 
 Hình 1 
 Bước 2: Ghép các tấm formex lại với nhau thành một hộp chữ nhật 
rộng 33cm, dài 43cm và cao 9cm. (Hình 2) 
Hình 2 
Bước 3: Làm trục quay: Dùng một cây sắc dài 100cm uốn một đầu 
làm tay quay xiên qua trục và thân rùa. (Hình 3) 
Hình 3 
 Bước 4: Làm con rùa: Được làm bằng thùng nước lọc nhỏ có dạng 
hình tròn làm thân rùa, xốp trắng gọt làm đầu rùa. 
- Đầu rùa: Dùng dao rọc giấy gọt xốp trắng tạo 
thành hình đầu rùa, dùng giấy báo và giấy A4 vụn 
bồi cho đâu rùa, sau đó dùng vải bóng màu vàng 
bọc đầu rùa và gắn mắt cho đầu rùa. Gắn đầu rùa 
lên thân rùa. 
Bước 5: Làm thân rùa: Cắt 1 lỗ tròn rộng 5cm phía trên thân để bỏ 
trứng rùa, cắt 1 lỗ tròn rộng 5cm ở mé chân của bình nước làm nơi rùa đẻ 
trứng. Khoan 2 lỗ song song nhau ở giữa thân bình nước làm trục để quay, 
sau đó dùng thanh sắt gắn thân rùa lên trục quay. (Hình 4) 
Hình 4 
 Bước 6: Trang trí để hoàn thành sản phẩm chơi. (Hình 5) 
Hình 5 
Bước 7: Chuẩn bị các quả trứng có viết các chữ số (Hình 6) 
 Hình 6 
- Hướng dẫn sử dụng: 
* Hoạt động làm quen với toán: 
Cách 1: Phát cho mỗi trẻ một rổ đựng bộ tranh lô tô về động vật 
sống dưới nước có số lượng từ 1 đến 10 và các thẻ chữ số từ 1 đến 10 (trẻ 
chơi theo nhóm hoặc cả lớp) 
Cho những quả trứng mang chữ số vào trong thân con rùa. Cô quay 
trục sao cho rùa đẻ trứng. Khi quả trứng rơi xuống, cô cho trẻ xem quả 
trứng mang chữ số gì, sau đó trẻ đọc chữ số, chọn tranh có số lượng tương 
ứng với quả trứng mà rùa đẻ được và xếp thẻ chữ số tương ứng. 
 Ví dụ: Quả trứng có chữ số 6 thì trẻ chọn tranh có số lượng 6 con cá 
và chữ số 6. 
 Cách 2: Cô quay trục cho rùa đẻ trứng, quả trứng mang chữ số nào 
thì từng cặp trẻ tìm chữ số và nhóm đồ dùng có số lượng tương ứng với quả 
trứng đó. 
 Ví dụ: Quả trứng có chữ số 8, trẻ có thẻ mang chữ số 4 sẽ đi tìm trẻ 
khác có thẻ số 4 sao cho khi gộp lại được số lượng là 8. 
 Cách 3: Mỗi trẻ cầm 1 tờ giấy có các chữ số từ 1 đến 10 được sắp 
xếp vị trí ngẫu nhiên. Lần lượt mời trẻ lên quay trục cho rùa đẻ trứng, trẻ 
được mời sẽ đọc to con số cho cả lớp cùng nghe, các bạn còn lại sẽ dùng 
hạt đậu đặt vào con số đó. Bạn nào đặt đủ 5 hạt đậu vào hàng ngang hoặc 
hàng dọc trước sẽ giành chiến thắng. 
 Trò chơi: Kết bạn 
 Luật chơi: Sau khi hết bài hát bạn nào không tìm và kết bạn, hoặc kết 
bạn với người không cùng số với mình sẽ bị thua. 
 Cách chơi: Mỗi bạn sau khi quay trục sẽ có một quả trứng mang chữ 
số. Cô mở 1 bài hát, hết bài hát trẻ sẽ tìm người bạn có quả trứng mang chữ 
số giống mình và nắm tay nhau. 
 Trò chơi: Về đúng nhà 
 Luật chơi: Sau khi hết bài hát bạn nào không chạy về đúng nhà sẽ bị 
thua 
 Cách chơi: Mỗi bạn sau khi quay trục sẽ có một quả trứng mang chữ 
số. Cô mở 1 bài hát, hết bài hát trẻ sẽ tìm đúng ngôi nhà có số chấm tròn 
tương ứng với chữ số trên quả trứng của mình và chạy về nhà 
 * Hoạt động giáo dục âm nhạc: 
Dán các bức tranh có chủ điểm động vật dưới nước (hoặc chủ điểm 
khác), dưới bức tranh có kí hiệu các chữ số. 
 Mời trẻ quay trục sao cho rùa đẻ trứng, quả trứng mang chữ số nào, 
ứng với số là con gì thì trẻ hát về nội dung đó 
 Ví dụ: Quả trứng mang chữ số 2 ứng với tranh con cá thì trẻ hát bài 
“cá vàng bơi” 
 * Hoạt động làm quen văn học 
 Dán số thứ tự từ 1 đến 6 lên các bức tranh, sau đó cho đại diện mỗi 
đội lên quay trục cho rùa đẻ trứng, đội nào quay được quả trứng mang chữ 
số nào thì sẽ lấy bức tranh có chữ số đó về thảo luận sau đó kể lại nội dung 
đoạn truyện tương ứng với bức tranh đó, hoặc đọc đoạn thơ tương ứng với 
bức tranh đó. 
 Hoạt động kể chuyện sáng tạo : Có 4 bức tranh được đánh số thứ tự 
1, 2, 3, 4. Đại diện mỗi đội lên quay 4 lượt sau đó sắp xếp tranh theo thứ tự 
số quay được, nhiệm vụ các đội phải tự sáng tạo và kể một câu chuyện theo 
trình tự tranh quay được của nhóm mình. 
* Hoạt động làm quen môi trường xung quanh 
 Chủ điểm « Động vật » : 4 bức tranh được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 
gồm : Động vật sống dưới nước, động vật sống trong rừng, động vật nuôi 
trong gia đình, côn trùng. 
 Mời trẻ quay trục sao cho rùa đẻ trứng, quả trứng mang chữ số nào, 
ứng với số tranh nào thì trẻ sẽ lựa chọn và đặt các con vật phù hợp nhóm 
động vật đó vào môi trường sống của chúng. 
 Chủ điểm « Phương tiện giao thông » : 3 bức tranh được đánh số thứ 
tự 1, 2, 3 gồm : Phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường 
hàng không. 
 Mời trẻ quay trục cho rùa đẻ trứng, quả trứng mang chữ số nào, ứng 
với số tranh nào thì trẻ sẽ lựa chọn và đặt phương tiện giao thông phù hợp 
nhóm phương tiện giao thông và nơi hoạt động của chúng (Ví dụ : Quay số 
có số trùng với tranh phương tiện giao thông đường thủy trẻ sẽ lựa chọn 
tàu, thuyền, canô đặt vào cùng một nhóm và đặt vào vị trí biển) 
 * Hoạt động thể dục 
 Hoạt động « Bật liên tục qua các vòng » Cho trẻ quay cho rùa đẻ 
trứng, quả trứng mang chữ số nào thì trẻ sẽ tự lấy số vòng và xếp sau đó bật 
liên tục qua các vòng đó (Ví dụ : Trẻ quay được trứng mang chữ số 5 sẽ lấy 
5 vòng xếp theo hàng dọc sau đó bật liên tục qua 5 vòng này) 
* Trò chơi 2: “Chinh phục đỉnh cao” 
- Chuẩn bị: 
+ Nguyên vật liệu: 
Thùng giấy cát tông, 7 ống hút to đủ màu, 1 ống hút nhỏ, băng keo 
trong, keo gai, keo nến, giấy màu, hồ dán, thẻ chữ số, thẻ lô tô các chủ đề. 
+ Dụng cụ: Kéo, thước, bút chì, súng bắn keo 
 - Cách thực hiện: 
 Bước 1: Cắt thùng giấy cát tông thành 4 miếng có chiều dài cạnh đáy 
50cm, cạnh bên 70cm. (Hình 1) 
Hình 1 
 Bước 2: Dán các cạnh đáy lại bằng keo trong và các cạnh bên bằng 
keo nến ta được một khối hình chóp có đáy là hình vuông, 4 mặt là hình 
tam giác (Hình 2, hình 3) 
 Hình 2 Hình 3 
 Bước 3: Cắt ống hút to thành các đoạn dài 2cm và dán lên các mặt 
của ngọn núi, sau đó dán keo gai lên các vị trí gắn lô tô và gắn các thẻ lô tô 
chữ số hoặc thẻ lô tô các chủ đề (tùy mục đích sử dụng) lên 4 mặt. (Hình 4, 
hình 5) 
 Hình 4 Hình 5 
Bước 4: Dùng giấy màu cứng cắt 4 hình người (Hình 6), cắt 1 hình 
ngôi sao dán vào hình chữ nhật (7x7 cm) và dán vào cây 25cm để tạo thành 
1 cây cờ (Hình 7) 
 Hình 6 Hình 7 
Bước 5: Dùng 6 thẻ hình (5x5 cm) dán vào 6 mặt để tạo thành xúc xắc 
(Hình 8) 
 Hình 8 
Bước 6: Đặt người vào vị trí 4 vách núi, đặt cờ lên đỉnh núi là hoàn 
thành sản phẩm. (Hình 9) 
Hình 9 
- Hướng dẫn sử dụng: 
Cách 1: Củng cố đếm và nhận biết chữ số 
Luật chơi : Chỉ được thảy xúc xắc 1 lần, 4 trẻ chơi lần lượt theo một 
chiều quy định. 
Cách chơi : Mỗi lần chơi 4 trẻ ngồi 4 mặt vách núi. Trẻ sẽ oẳn tù tì 
để xem ai là người chiến thắng sẽ thảy xúc xắc trước. Trẻ phải thảy xúc xắc 
đúng số chấm tròn tương ứng với chữ số ở bậc thấp nhất mới được leo lên 
bậc đầu tiên. Sau đó đến trẻ tiếp theo thảy xúc xắc, nếu trẻ thảy không đúng 
số chấm tròn tương ứng với chữ số ở bậc thấp nhất thì không được ra quân 
mà phải nhường lượt cho trẻ tiếp theo. Trò chơi cứ thế tiếp tục, Trẻ phải 
thảy xúc xắc đúng số chấm tròn tương ứng với chữ số ở bậc tiếp theo (các 
bậc được tính theo thứ tự từ dưới lên trên) thì mới được leo lên bậc đó. 
Trong 4 trẻ chơi trẻ nào leo lên đỉnh núi nhanh nhất sẽ giành được cờ chiến 
thắng. 
Ví dụ : Trẻ A đầu tiên chơi phải thảy xúc xắc được 4 chấm tròn mới 
được ra quân leo lên bậc số 4. Trẻ B tiếp theo lượt phải thảy xúc xắc được 
2 chấm tròn mới được ra quân leo lên bậc số 2, nếu không đúng số chấm 
tròn thì bị mất lượt. Tiếp tục đến trẻ B, trẻ C thảy xúc xắc. Quay lại lượt trẻ 
A, hiện tại đang ở tại bậc đầu tiên (chữ số 4) thì cần phải thảy xúc xắc được 
3 chấm tròn để leo lên bậc thứ hai (chữ số 3). Trò chơi cứ thế tiếp tục đến 
khi trẻ nào thảy được xúc xắc hình ngôi sao và leo lên tới bậc ngôi sao 
trước sẽ giành được cờ chiến thắng trên đỉnh núi. Chú ý trẻ phải lêo lần 
lượt từng bậc thang theo hướng từ phía dưới núi lên đỉnh núi. 
Cách 2 : Củng cố thêm, bớt trong phạm vi 5 
Chuẩn bị : Xúc xắc có các mặt thêm (+), bớt (-) các chữ số khác 
nhau (Hình 10). 4 mặt ngọn núi có các bậc (Hình 11) 
 Hình 10 Hình 11 
Luật chơi: Chỉ được thảy xúc xắc 1 lần, 4 trẻ chơi lần lượt theo một 
chiều quy định. 
Cách chơi: Trẻ sẽ oẳn tù tì để xem ai là người chiến thắng sẽ thảy 
xúc xắc trước. Trẻ thảy xúc xắc được mặt nào sẽ leo lên đúng số bậc (+) 
hoặc bị rơi xuống số bậc (-) tương ứng với mặt đó. Trò chơi cứ thế tiếp tục 
đến khi trẻ nào thảy được xúc xắc hình ngôi sao và leo lên tới bậc ngôi sao 
trước sẽ giành được cờ chiến thắng trên đỉnh núi. Chú ý trẻ phải lêo lần 
lượt từng bậc thang theo hướng từ phía dưới núi lên đỉnh núi. 
* Hoạt động tìm hiểu môi trường xung quanh : Tùy vào từng chủ 
điểm có thể thay đổi lô tô các chữ số thành lô tô hình ảnh 9 chủ điểm và 
chơi xuyên suốt cả năm học. Luật chơi và cách chơi tương tự như trên. 
 Chủ điểm « Thực vật » Chủ điểm « PT giao thông » 
Chủ điểm « Gia đình » Chủ điểm « Động vật » 
 - Khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Sáng kiến của chúng tôi đã được áp dụng cho các học trò của lớp 
mình (Lớp chồi 3 và lớp chồi 4) và thu được những lợi ích thiết thực trên 
trẻ. Ngoài ra, các biện pháp chúng tôi nêu ra còn có thể áp dụng đại trà 
trong các lớp học mầm non trong trường cũng như ở đơn vị khác nhờ tính 
khoa học và hoàn toàn gần gũi với trẻ, dễ thực hiện. 
6. Những thông tin cần được bảo mật: Không có. 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Giáo viên phải nắm vững phương pháp bộ môn để đưa đồ dùng vào 
giờ dạy vào các hoạt động một cách hợp lý. 
Không ngừng giao lưu học hỏi nhau qua các hội thi làm đồ dùng. 
Luôn tự học tự rèn thông qua sách vở, lên mạng, đĩa 
Thu thập nhiều tài liệu và thiết kế nhiều trò chơi mới bằng các 
nguyên vật liệu mở nhằm giúp trẻ hưng thú trong khi học và phát triển tư 
duy cho trẻ. 
Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp và thao giảng hội giảng để 
nâng cao tay nghề. 
Tích cực tham khảo tài liệu trong và ngoài chương trình, học hỏi 
đồng nghiệp để nâng cao trình độ, hình thức và phương pháp giảng dạy phù 
hợp. 
Bản thân giáo viên phải chịu khó, kiên trì, có khả năng sáng tạo thiết 
kế ra nhiều đồ chơi và trò chơi phù hợp với độ tuổi trẻ. 
Cần có sự kết hợp với phụ huynh một cách khéo léo, nhằm quan tâm 
đến nhu cầu và đặc điểm tâm sinh lí của trẻ. 
8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp 
dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
Qua thời gian thực hiện, chúng tôi cũng đã có những trải nghiệm lớn 
trong cách suy nghĩ, cách làm và đặc biệt là cách tổ chức các trò chơi 
nhằm phát triển tư duy cho trẻ cho trẻ 4-5 tuổi. 
Qua đó chúng tôi nhận thấy sáng kiến của mình đem lại những lợi ích 
sau: 
* Về phía trẻ: 
Trẻ tại lớp chồi 3 và lớp chồi 4 đều có thái độ tích cực khi tham gia 
các trò chơi phát triển tư duy, giờ học sinh động và lôi cuốn hơn. 
Trẻ tự tin hơn khi tham gia các trò chơi, mạnh dạn trò chuyện với cô 
về nội dung chơi và nắm vững chắc hơn kiến thức về nội dung mà cô giáo 
muốn truyền đạt. 
 Giúp trẻ phát triển tư duy, trí nhớ 
 Trẻ nhận biết mối quan hệ giữa chöõ số và nhóm số lượng 
 Rèn cho trẻ khả năng đếm và nhận biết chữ số 
 Rèn cho trẻ thêm, bớt trong phạm vi 5 
 Giúp trẻ củng cố các kiến thức môi trường xung quanh sau mỗi chủ 
đề 
* Về phía giáo viên: 
Giúp giáo viên có thêm một số đồ dùng tự tạo phục vụ cho các hoạt 
động, các chủ điểm. 
Với những đồ chơi này giúp giáo viên truyền thụ kiến thức và dạy trẻ 
một cách dễ dàng và phát triển tư duy một cách tích cực cho trẻ. 
 Giúp cho tiết học trở nên sinh động, nhẹ nhàng và thỏa mãn nhu cầu 
ham thích khám phá, tìm tòi của trẻ. 
Giáo viên tự tin hơn khi thiết kế bài dạy cho trẻ, trò chơi và đồ chơi có 
thể lồng ghép, áp dụng được ở nhiều lĩnh vực. 
* Về phía phụ huynh: 
 Phụ huynh rất phấn khởi yên tâm khi thấy con em mình yêu thích đến 
trường, biết, nhớ nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao, đặc biệt là các trò 
chơi nhằm phát triển tư duy. 
Đó là những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu và thể hiện 
sáng kiến của mình.Từ kết quả trên cho thấy, sau khi áp dụng các trò chơi 
nhằm phát triển tư duy cho trẻ thì: Hiệu quả của các trò chơi phát triển trí 
tuệ và thái độ tích cực của trẻ khi tham gia chơi tăng lên rõ rệt, trẻ tiếp thu 
bài học tốt hơn. 
*ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHÀ TRƯỜNG 
9. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp 
dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng 
sáng kiến lần đầu: 
 * HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN THỊ XÃ NHẬN XÉT 
Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn và tài liệu kèm 
theo là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật./. 
Bình Long, ngày 26 tháng 01 năm 2021 
NGƯỜI NỘP ĐƠN 
 Hà Thị Bình Mai Thị Bình An 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_thiet_ke_tro_choi_rua_de_trung_va_tro.pdf