Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học Lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học Lớp 3

Phần mềm học vẽ (Paint): Học sinh ứng dụng môn Mỹ thuật, học được từ

môn Mỹ thuật sử dụng thành thạo các thanh công cụ để vẽ những bức tranh và tô

màu sao cho sinh động, hài hoà thẩm mĩ.

Phần mềm Point Power là phần mềm tình chiếu học sinh tự thiết kế các bài

để trình chiếu về các đề tài và sử dụng các thao tác trong Word để tạo các bài giảng

phong phú và đa dạng.

Mặc dù vậy, việc học tin học ở trường Tiểu học của học sinh vẫn chưa đạt

hiệu quả, phần đông học sinh chưa phát huy tính tích cực, còn thụ động, ỷ lại. Để

giúp học sinh tham gia một cách tích cực, tránh tính thụ động, ỷ lại, phương pháp

dạy học trong nhà trường có một vai trò rất to lớn

Là một giáo viên tin học, tôi đã luôn chứng kiến cảnh học sinh chưa biết về

máy tính, chưa hiểu về cách sử dụng máy tính, bên cạnh các em chăm ngoan học

tốt, vẫn có khá nhiều em gặp khó khăn trong việc học môn tin học. Đặc biệt là học

sinh lớp 3, nhiều em chưa có hứng thú trong học tập, thao tác còn chậm, chưa biết

thao tác trên phần mềm Paint vì vậy tôi mạnh dạn chia sẽ một số ý kiến, suy nghĩ

của mình qua sáng kiến; “Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần

mềm Paint môn Tin học lớp 3”.

pdf 22 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 1794Lượt tải 12 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hế giới, các em dần làm quen và đi vào hứng thú với 
môn học này. 
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 
Bậc tiểu học, môn học này bước đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến 
thức ban đầu về CNTT như: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thường 
 dùng, rèn luyện một số kỹ năng sử dụng máy tính, cách truy cập Internet 
Hình thành cho học sinh một số phẩm chất và năng lực cần thiết cho người 
lao động hiện đại như: 
+ Góp phần hình thành và phát triển tư duy thuật giải; 
+ Bước đầu hình thành năng lực tổ chức và xử lý thông tin; 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 3/15 
+ Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong hoạt động học tập, lao động 
xã hội hiện đại; 
+ Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính và các sản phẩm tin học; 
+ Bước đầu hiểu khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập; 
+ Có ý thức tìm hiểu CNTT trong các hoạt động xã hội. 
* Đặc biệt khi học phần mềm Paint 
Học sinh ứng dụng các thao tác vẽ các bức tranh trong môn Mỹ thuật, học 
được từ môn mỹ thuật để vẽ những hình ảnh sao cho sinh động, hài hoà thẩm mĩ. 
+ Trong chương trình tin học ở bậc tiểu học được phân bố xen kẽ giữa các 
bài vừa học, vừa chơi như phần mềm “Tập vẽ với phần mềm Tux Paint ”. Điều đó 
sẽ rèn luyện cho học sinh óc tư duy sáng tạo trong quá trình chơi những trò chơi 
mang tính bổ ích, giúp cho học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng ở lớp... 
3. Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm 
Paint môn Tin học lớp 3. 
4. Phạm vi nghiên cứu 
 Sáng kiến này đánh giá kết quả tập của học sinh lớp 3 trong năm học 2019 - 
2020. 
5. Phương pháp nghiên cứu 
a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 
- Đọc các tài liệu, sách báo, truy cập internet nói về các phương pháp nghiên 
cứu, phương pháp dạy tin học tiểu học”. 
- Nghiên cứu các báo cáo tổng kết phong trào, chuyên môn,  và các SKKN 
có liên quan của các anh chị qua từng năm học trước. 
- Tham khảo các bài viết của các tác giả đăng trên tạp chí giáo dục, truy cập 
internet tham khảo các SKKN của các anh chị ở các trường bạn. 
b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
- Phương pháp điều tra; 
Tìm hiểu thực trạng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong việc 
lĩnh hội kiến thức mới nhằm phát hiện các vấn đề khó khăn cần giải quyết, xác định 
nguyên nhân, chuẩn bị cho các bước nghiên cứu tiếp theo. 
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; 
Phương pháp này giúp tôi tổng kết những kinh nghiệm của bản thân và đánh 
giá rút ra những cái mới có giá trị, hỗ trợ thiết thực cho công tác giảng dạy trong 
môn này. 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 4/15 
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động; 
Thường xuyên theo dõi các hoạt động trong quá trình thực hiện để kịp thời 
nắm bắt, giải quyết các tình huống đặt ra sao cho có kết quả tốt nhất. 
- Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm. 
Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến để xem xét, đối chiếu 
với kết quả ban đầu có tiến bộ không có phù hợp với ý đồ nghiên cứu của tác giả 
không? 
- Phương pháp thống kê toán học 
Sử dụng phương pháp này để phân tích số liệu thống kê, kiểm tra và dự đoán 
(dự đoán, điều tra, chọn mẫu). 
d) Phương pháp tạo kiểu trò chơi 
 Trò chơi trong dạy học có nhiều cấp độ từ việc chơi cho vui trước khi học, 
đến việc học dưới hình thức trò chơi và đến mức độ cao hơn là học tập từ trò chơi. 
Sử dụng trò chơi khám phá tri thức trong dạy học đòi hỏi kĩ năng sư phạm thuần 
thục và khả năng sáng tạo cao của người dạy từ khâu xây dựng, lựa chọn, tổ chức 
thực hiện trò chơi đến việc hướng dẫn người học tư duy 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Cơ sở lý luận của vấn đề 
Trong nhà trường, Tin học là một bộ môn có đặc thù riêng, gây trí tò mò ham 
mê tìm hiểu với học sinh xong cũng không tránh khỏi gây ra những khó khăn cho 
người học. Do đó giáo viên cũng giống như một người nghệ sĩ, cần nhận biết một 
cách tinh tế, nhạy cảm để có thể tạo cho đối tượng học những hứng thú và niềm yêu 
thích đặc biệt với bộ môn mình phụ trách. 
 Xuất phát từ quan điểm "Lấy người học làm trung tâm", phương pháp dạy và 
học đã có những thay đổi căn bản. Người dạy không phải là người duy nhất nắm 
giữ kiến thức và truyền đạt kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, người hỗ trợ, 
người cố vấn, người kiểm tra... Người học không còn là người thụ động tiếp thu 
kiến thức mà là trung tâm của quá trình dạy học, chủ động sáng tạo trong quá trình 
học tập nhằm đạt được mục tiêu dạy học của mình. Dạy tin học thì việc đổi mới 
phương pháp dạy học là rất rõ ràng và quan trọng đặc biệt trong những tiết thực 
hành. Từ những luận điểm trên việc các em học sinh trực tiếp tham gia vào quá 
trình học tập, trực tiếp thực hành và sử dụng máy tính một cách tự nhiên và linh 
hoạt sẽ tạo được niềm vui, kích thích trí tò mò của các em. 
2. Thực trạng của vấn đề 
Qua công tác giảng dạy môn Tin học một số lớp chúng tôi được sự góp ý của 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 5/15 
các đồng nghiệp rút ra được một số nhận định sau: 
* Bài dạy: Làm quen với phần mềm học vẽ Lớp: 3A3 
 - Nội dung bài: bước đầu làm quen với phần mềm Paint 
Trong tiết này tôi thống kê được số liệu như sau: 
Tiết Lớp Sĩ số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 
1 3A3 48 25 % 58 % 17 % 
Mức độ thao tác 
Trước khi áp dụng phương pháp 
Số Hs Tỷ lệ 
Thao tác nhanh, đúng 16/48 25% 
Thao tác đúng 22/48 58% 
Thao tác chậm, chưa biết thao tác 10/48 17% 
a. Ưu điểm: 
 + Giáo viên 
- Dạy chuẩn kiến thức kỹ năng; 
 - Chuẩn bị phương tiện dạy học, đầy đủ; 
 - Dạy có kèm minh hoạ thực tiễn trên máy tính. 
 + Học sinh 
 - Tập trung theo dõi bài, lắng nghe khi giáo viên giảng; 
 - Các em rất thích di chuyển hình ảnh để ghép hình. 
 b. Tồn tại: 
 + Giáo viên 
 - Phân bố thời gian chưa hợp lý giữa lý thuyết và thực hành; 
 - Đa số tập trung hướng dẫn các em học sinh giỏi, khá; 
 + Học sinh 
 - Còn bỡ ngỡ khi tiếp xúc bài mới; 
 - Một số em còn chưa tập trung. 
 c. Nguyên nhân: 
 + Giáo viên 
 - Do chú trọng phần giảng dạy lí thuyết hơn nên thời gian thực hành chưa 
nhiều gây nhàm chán cho học sinh; 
 - Trong quá trình thực hành chưa bao quát hết các em học sinh; 
- Chưa khai thác tư duy, sáng tạo của học sinh; 
- Chưa làm cho học sinh say mê hứng thú với môn học. 
 + Học sinh 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 6/15 
 - Các em chưa được tiếp xúc với phần mềm Paint, về nhà các em không có 
thực hành trên máy tính; 
- Các em còn nhỏ nên hay mất tập trung không chú ý vào bài học; 
- Chưa thấy được tầm quan trọng của môn học này nên còn lơ là trong việc 
học. 
Do môn Tin học được đưa vào chương trình giáo dục tiểu học là môn tự 
chọn và phân phối chương trình cụ thể vì thế chưa có sự thống nhất về phương 
pháp cũng như quy trình giảng dạy, phù hợp cho đối tượng học sinh tiểu học, nhất 
là khối lớp 3 vừa được thay sách mới trong năm học 2018 - 2019 nên trong quá 
trình giảng luôn tồn tại những ưu điểm, khuyết điểm khác nhau. Do đó tôi luôn tự 
học hỏi, dự giờ rút kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng 
cao chất lượng học sinh, giúp các em sử dụng phần mềm một các thành thạo hơn. 
3. Nội dung và hình thức giải pháp cụ thể 
a. Mục tiêu 
- Một sô biện pháp được nêu trong đề tài nhằm giúp học sinh học và thực hành 
trên phần mềm Paint một cách hiệu quả, hoàn thiện và thành thạo các thao tác khi 
tương tác với phần mềm, linh hoạt trong khi sử dụng các công cụ vẽ của phần mềm. 
- Giúp học sinh tăng cường khả năng tư duy trong cách thực hiện các thao tác 
để thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, hình thành cho học sinh kĩ năng thực hành 
các đề tài mở nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của học sinh, từ đó học sinh tò mò, khám phá 
thế giới xung quanh, say mê, hứng thú, yêu thích môn học. 
b. Các giải pháp 
Trong đề tài này, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp giúp học 
sinh học say mê hứng thú, yêu thích môn học, biết vận dụng kiến thức của mình 
vào cuộc sống, hoàn thiện và thành thạo các thao tác khi tương tác với phần mềm 
Paint, linh hoạt trong khi sử dụng các công cụ vẽ của phần mềm. 
Giải pháp 1: Giáo viên có kế hoạch bài dạy, xây dựng ý tưởng, thiết kế 
bài dạy phù hợp, sử dụng các phần mềm, các thiết bị dạy học hợp lí. 
- Giáo viên biết kết hợp giữa giờ lý thuyết và thực hành sao cho phù hợp, 
không nên xem nhẹ giờ dạy lý thuyết thì mới thực hành tốt được cũng như khi học 
sinh thực hành tốt thì sẽ hiểu sâu hơn về lý thuyết. 
- Khi dạy thực hành, giáo viên giao bài tập cho học sinh một cách cụ thể, rõ 
ràng và kết hợp cả những kiến thức của bài học trước, hướng dẫn theo từng nhóm 
cho các em phân tích yêu cầu của bài và để đạt được bài như yêu cầu thì các em 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 7/15 
phải làm những công việc gì? trước khi học sinh làm để học sinh quan sát, thực 
hành chính xác và nhanh hơn. 
Ví dụ: Bài 2 trang 43 sách Hướng dẫn học tin học lớp 3: Vẽ hình ngôi nhà và 
đèn ông sao theo mẫu (phần mềm Paint), giáo viên giao bài tập thực hành cho từng 
nhóm, sau đó hướng dẫn (theo nhóm) phân tích, tiếp theo giáo viên hướng dẫn trực 
tiếp trên máy cho học sinh dựa trên phần mềm Netop School hoặc sử dụng máy 
chiếu để học sinh dễ quan sát thao tác của giáo viên. Trong khi thực hành, nếu em 
học sinh nào chưa thực hành được, giáo viên lại hướng dẫn cho em đó hoặc cầm 
tay em đó và hướng dẫn các thao tác. 
Sử dụng phần mềm Netop School để giảng dạy cho học sinh 
Sách Hướng dẫn học tin học lớp 3 Bài 3 trang 43: Thực hành chiếc ô tô theo 
mẫu (phần mềm Paint) 
- Đầu tiên chia lớp thành thành các nhóm theo máy thực hành 
- Yêu cầu các nhóm phân tích xem để hoàn tất ngôi nhà theo mẫu. 
+ Các em cần vẽ những gì?, sử dụng những công cụ nào để vẽ? 
+ Có cần sao chép hình nào không?, thực hiện phối màu như thế nào cho hợp lý? 
 - Sau khi các nhóm xác định xong gọi một vài nhóm trình bày. 
 - Nhận xét và bắt đầu cho các em thực hành trên máy tính . 
* Giáo án minh họa 
CHỦ ĐỀ 2: EM TẬP VẼ 
BÀI 3: VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG 
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức : Giúp học sinh: 
- Sử dụng công cụ để vẽ đường thẳng, đường cong. Vẽ được bức tranh đơn giản 
có đường thẳng, đường cong. 
2. Kĩ năng: 
 - Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ vẽ đường thẳng, đường cong. 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 8/15 
3. Thái độ: 
 - HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập thao tác vẽ đường thẳng và đường 
cong. Ngồi và nhìn đúng tư thế. 
 II. Chuẩn bị 
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, giáo án, SGK. 
2. Học sinh: Máy tính, vở, SGK. 
 III. Các hoạt động dạy học 
TG NỘI DUNG CÁC 
HOẠT ĐỘNG 
PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
2’ 
3’ 
10’ 
10’ 
I/Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới: 
A. Hoạt động cơ bản 
3.1. Vẽ đường thẳng 
MT : Sử dụng công 
cụ để vẽ đường 
thẳng, đường cong. 
3.2. Vẽ đường cong 
MT Vẽ được bức 
tranh đơn giản có 
đường thẳng, đường 
cong. 
- Ổn định tổ chức lớp học HS 
hát khởi động 
- Em hãy lên vẽ hình vuông có 
độ dày nét vẽ 3px và màu nét 
vẽ là màu đỏ? 
- GV nhận xét. 
- GV giới thiệu bài mới 
* Các bước thực hiện: 
+ Chọn công cụ đường thẳng 
 trong hộp công cụ. 
+ Chọn màu vẽ. 
+ Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp 
công cụ. 
+ Kéo thả chuột từ điểm bắt 
đầu tới điểm cuối của đoạn 
thẳng. 
* Chú ý: Để vẽ các đoạn thẳng 
nằm ngang hay thẳng đứng, 
em nhấn giữ phím Shift trong 
khi kéo thả chuột. 
-* Các bước thực hiện: 
- Gv giới thiệu công cụ vẽ 
đường cong 
+ Yêu cầu nêu các bước thực 
hiện 
- Ổn định vị trí. 
- HS trả lời. HS 
khác nhận xét. 
- HS chú ý. 
- HS ghi bài. 
-HS lắng nghe, 
quan sát 
-Lắng nghe, quan 
sát. 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 9/15 
TG NỘI DUNG CÁC 
HOẠT ĐỘNG 
PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
10’ 
3.3. Thực hành 
+ Yêu cầu HS nhận xét 
+ Gv nhận xét, giải thích từng 
bước: Bước 1 đến bước 3 thực 
hiện như vẽ đường thẳng 
 - Yêu cầu HS nhắc lại 
a. Thực hành 1: 
Dùng công cụ đường thẳng để 
vẽ ngôi nhà. 
- Hướng dẫn: 
 + Chọn công cụ đường thẳng 
trong hộp công cụ. 
+ Dùng chuột kéo thả để vẽ 
hình ngôi nhà. 
b. Thực hành 2: 
 Dùng công cụ đường cong để 
vẽ vầng trăng, con cá 
- Hướng dẫn: 
 + Chọn công cụ đường cong 
trong hộp công cụ. 
+ Dùng chuột kéo thả để vẽ 
hình vầng trăng, con cá. 
- GV tóm tắt lại ý chính của 
bài học. 
- GV nhận xét tiết học tuyên 
dương các bài vẽ tốt và lưu ý 
- Quan sát giáo 
viên làm mẫu. 
- Thực hành vẽ 
ngôi nhà. 
- Quan sát giáo 
viên làm mẫu. 
- Thực hành vẽ 
vầng trăng, con 
cá. 
- Các nhóm trình 
bày bài và nhận 
xét phần thuyết 
trình của các 
nhóm. 
Lắng nghe 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 10/15 
TG NỘI DUNG CÁC 
HOẠT ĐỘNG 
PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
5’ 
4. Củng cố - Dặn dò 
cho các con khi vẽ bài thực 
hành 
- Xem lại các bước thực hiện 
- Lưu ý các thao tác khi thực 
hành 
- Xem trước bài để tiết sau các 
con thực hành 
Lắng nghe 
 * Qua tiết dạy tôi được sự góp ý của các đồng nghiệp rút ra được một số 
nhận định sau: 
 - Nội dung bài: Hướng dẫn các em cách để vẽ một ngôi nhà đơn giản và biết 
tô màu cho bài vẽ. 
Trong tiết này tôi thống kê được số liệu như sau: 
Tiết Lớp Sĩ số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 
1 3A3 48 60 % 35 % 5% 
* Ưu điểm 
 + Giáo viên 
- Dạy chuẩn kiến thức kỹ năng, chuẩn bị phương tiện dạy học, đầy đủ. 
 - Phương pháp dạy phù hợp, phân bố thời gian hợp lí. 
- Khả năng quan sát lớp tốt, giao bài tập hợp lí cho đối tượng học sinh. 
 + Học sinh 
 - Tập trung theo dõi bài, lắng nghe khi giáo viên giảng, say mê hứng thú, 
 yêu thích môn học. 
- Kỹ năng thực hành nhanh nhẹn,thao tác chuột và bàn phím tốt. 
 * Khuyết điểm: 
 + Giáo viên: Phần củng cố nên tạo trò chơi để học sinh ôn lại phần đã học. 
 + Học sinh : Một số em thao tác còn chậm. 
Giải pháp 2: Giáo viên khai thác tất cả các công cụ trong phần mềm đồ 
họa Paint để hướng dẫn cho học sinh. 
Trong phần mềm đồ họa Paint có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho việc vẽ, thiết 
kế các hình ảnh phong phú và đa dạng. Vậy làm thế nào để hướng dẫn cho học sinh 
dễ hiểu, dễ sử dụng là một khâu vô cùng quan trọng, yêu cầu giáo viên phải nắm 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 11/15 
chắc các bước tiến hành, hướng dẫn một cách chi tiết đặc biệt là học sinh yếu, vì 
các em mới đầu tiếp xúc với phần mềm. 
Ví dụ: Bài Vẽ đường thẳng, đường cong 
- Để vẽ được hình như trên cần sử dụng các công cụ nào? 
 Giáo viên nên hướng dẫn và giới thiệu các bước thực hiện lần lượt các công 
cụ trong hộp công cụ và hộp màu cho học sinh nắm chắc, sau đó yêu cầu học sinh 
thảo luận nhóm. (Chia 2 em ngồi 1 máy có thể làm 1 nhóm). 
Để vẽ hình chữ nhật, hình vuông như trên ta cần sử dụng các công cụ nào, 
các màu nào phù hợp? nêu cách thực hiện. 
Sau khi thực hiện bài thực hành vẽ ngôi nhà học sinh phải kết hợp các công 
cụ trong Paint và phối hợp màu cho phù hợp với bài vẽ của mình và sau khi thực 
hành xong, giáo viên yêu cầu các nhóm lên thuyết trình các bước vẽ và ý tưởng khi 
xây dựng bài vẽ. 
Giải pháp 3. Giáo viên nên khai thác đề tài mở cho học sinh 
Trong quá trình giảng dạy giáo viên không nên áp đặt cho học sinh phải vẽ 
theo mẫu trong sách giáo khoa hoặc cho học sinh vẽ theo mẫu đã cho, mà nên khai 
thác các đề tài mở cho học sinh vận dụng kiến thức đã học trong chương trình đồ 
họa Paint. Nên khai thác tối đa sự tư duy sáng tạo của học sinh. 
Ví dụ: Em hãy sử dụng tất cả các công cụ trong phần mềm đồ họa Paint hãy 
vẽ bức tranh tả cảnh cánh đồng quê hương em đang vào mùa thu hoạch lúa. 
Với yêu cầu trên thì sẽ khai thác tối ưu việc vận dụng khả năng tư duy một 
cách sáng tạo để giải quyết vấn đề học sinh không bị ràng buộc Tuy nhiên giáo viên 
cũng nên biết vận dụng chủ đề thực tế tại địa phương của học sinh để yêu cầu một 
cách hợp lí và phù hợp. 
Tóm lại: Khai thác đề tài mở trong chương trình đồ họa Paint, phải gắn liền 
với sự hiểu biết của học sinh, tránh gây khó khăn cho học sinh. 
Giải pháp 4: Sử dụng một số phần mềm hỗ trợ soạn giảng và giảng dạy, 
tổ chức các trò chơi nhằm củng cố cho học sinh. 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 12/15 
Qua quá trình công tác, tôi thường sử dụng các phần mềm sau để hỗ trợ việc 
giảng dạy của mình. Đây là các phần mềm hay, đơn giản, dễ sử dụng. Giáo viên không 
chuyên công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng thành thạo các phần mềm này. (Có file 
cài đặt của các phần mềm đính kèm). 
- Phần mềm CamStudio: 
Phần mềm Camstudio để làm các 
đoạn phim hướng dẫn. Đây là chương trình 
miễn phí cho phép ghi lại toàn bộ hoạt động 
đang diễn ra trên màn hình của mình và 
xuất ra thành một đoạn phim. Bên cạnh đó, 
phần mềm có thể ghi âm chèn vào đoạn 
phim được ghi. Tải phần mềm tại trang web 
- Phần mềm Audacity: 
Phần mềm Audacity thay thế cho việc 
ghi âm bằng điện thoại, máy ghi âm như một 
số trường vẫn sử dụng. Phần mềm giúp ghi 
âm, thu âm, cắt nhạc, chỉnh 
sửa âm thanh miễn phí. Khi sử dụng với máy 
tính xách tay (laptop) không cần hỗ trợ thêm 
công cụ dùng để ghi âm mà chỉ cần ghi âm 
trực tiếp bằng loa có sẵn trong máy tính. 
Tải phần mềm tại trang web  
- Phần mềm LectureMAKER 
Phần mềm LectureMAKER là phần 
mềm thiết kế bài giảng e-Learning dễ sử 
dụng với giao diện thân thiện và mang nhiều 
nét tương đồng của chương trình làm slide 
MS PowerPoint. LectureMAKER sở hữu 
nhiều tính năng soạn giáo án điện tử mạnh 
mẽ như cho phép chèn nhiều định dạng file 
từ PowerPoint, Flash, PDF, nhúng trang web, video, ảnh..., hỗ trợ xuất nội dung ra 
nhiều định dạng như exe, web, SCORM...và đặc biệt có khả năng tương tác cao. 
“Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm Paint môn Tin học lớp 3” 
Lưu Thị Hoa Ban – Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội 
 13/15 
Nhiều giáo viên khi cài đặt xong phần mềm, chưa bẻ khóa phần mềm thì khi 
xuất ra nhiều định dạng sẽ bị lỗi. Vì vậy, để sử dụng được hết các tính năng của phần 
mềm nên bẻ khóa phần mềm sau khi cài đặt. 
Cách bẻ khóa phần mềm như sau: 
 1. Sau khi cài đặt xong phần mềm, nên đóng tất cả phần mềm lại. 
 2. Copy file LM Patcher.exe vào thư mục LectureMAKER2 theo đường dẫn 
sau: C/ Program Files/ DaulsSoft/ LectureMAKER2 
 3. Chạy file LM Patcher.exe, đợi khoảng 30 giây nhấn Done 
Phần củng cố là một phần quan trọng trong giờ dạy, nhằm kiểm tra kết quả 
của các em học sinh sau tiết học. Do vậy khuyến khích tổ chức các trò chơi sinh 
động hấp dẫn để kiểm tra sự hiểu biết, nắm bài của các em, như trò chơi “ô chữ”, 
trò chơi “chiếc nón kỳ diệu”.... 
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 
 Bên cạnh việc đưa ra các giải pháp thực hiện đề tài phải có một biện pháp 
thực hiện cụ thể, thực hiện thực tế trên lớp học, từ đó thâm nhập tìm hiể

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_trong_giang_day_chu.pdf