Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm giúp giáo viên mầm non nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm giúp giáo viên mầm non nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non

1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và

làm nền móng không thể thiếu được ở cơ sở của các cấp học. Mục tiêu của giáo dục

mầm non là thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm giúp trẻ

phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên

của nhân cách con người phát triển toàn diện.

Nghề giáo viên mầm non là một nghề có những đặc thù nhất định, trong một

chừng mực nào đó là sự tổng hòa các đặc điểm lao động của nhà giáo dục, lao

động của người Mẹ, lao động của người thầy thuốc và lao động của người nghệ sĩ

và đồng thời còn là người bạn của trẻ em tuổi mầm non.

Do đối tượng giáo dục của giáo viên mầm non là trẻ từ 3 đến 72 tháng tuổi,

giai đoạn hình thành nhân cách, phát triển mạnh mẽ về cả tâm lý và sinh lý. Do

vậy, người giáo viên mầm non có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ, đồng thời giữ vị trí rất

quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Giáo viên mầm non không chỉ “ dạy” mà

còn phải “ dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì

“ tìnhyêu”. Do đó, những yêu cầu mới về phẩm chất đạo đức, năng lực của người

giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng ngày càng được nâng cao,

chính vì vậy giáo viên mầm non phải có nhiều phẩm chất tốt đẹp thì mới có thể

đảm đương được nhiệm vụ. Chính vì vậy, trên thực tế giảng dạy trực tiếp chăm sóc

giáo dục trẻ, giáo viên vẫn cần tiếp tục học tập để thu nhận các hiểu biết sâu rộng

hơn, cần linh hoạt, nhậy bén và có chuyên môn sâu, có kỹ năng đáp ứng với công

tác giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng trong giao tiếp, quan hệ với trẻ,

với đồng nghiệp và với phụ huynh .

Sau 10 năm đứng lớp làm giáo viên mầm non, với 2 năm làm công tác quản lý

phụ trách chuyên môn của nhà trường. Tôi nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của

người giáo viên mầm non, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Mỗi người giáo viên

cần phải nhận rõ vai trò trách nhiệm to lớn của mình đang thực hiện, phải tích cực

trong trau dồi kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện sứ mệnh của mình.

Với mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm đã có trong quá trình công tác, tôi mạnh

dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm giúp giáo viên mầm

non nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non” làm sáng kiến kinh nghiệm

của mình.

pdf 13 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 947Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm giúp giáo viên mầm non nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 có chuyên môn sâu, có kỹ năng đáp ứng với công 
 tác giảng dạy, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng trong giao tiếp, quan hệ với trẻ, 
với đồng nghiệp và với phụ huynh . 
Sau 10 năm đứng lớp làm giáo viên mầm non, với 2 năm làm công tác quản lý 
phụ trách chuyên môn của nhà trường. Tôi nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của 
người giáo viên mầm non, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Mỗi người giáo viên 
cần phải nhận rõ vai trò trách nhiệm to lớn của mình đang thực hiện, phải tích cực 
trong trau dồi kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp để thực hiện sứ mệnh của mình. 
Với mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm đã có trong quá trình công tác, tôi mạnh 
dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm giúp giáo viên mầm 
non nâng cao nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non” làm sáng kiến kinh nghiệm 
của mình. 
 2/10 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Cơ sở lý luận 
 Giáo dục đào tạo trong thời kỳ hiện nay với mục đích đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học công nghệ. Chất lượng giáo dục quyết 
định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Muốn chất lượng giáo dục 
nâng cao đòi hỏi phải có giáo viên tâm huyết với nghề, trang bị và luôn học tập, rèn 
luyện đầy đủ các kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm. 
Quyết định số 04/VBHN-BGDĐTngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non trong đó có quy định về nhiệm vụ, quyền, 
trình độ đào tạo, hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên mầm non. Công văn số 
1676 /UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2016 của UBND và PGDĐT quận Long Biên về 
việc triển khai áp dụng khung năng lực vị trí việc làm khối mầm non dành cho cán 
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường với những yêu cầu rất cụ thể về 
năng lực và kỹ năng sư phạm giáo viên. Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ 
giáo dục đào tạo ban hành qui định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 
Đây là những căn cứ giúp cho việc xác định được những yêu cầu bắt buộc đối 
với giáo viên mầm non trong thực hiện chức năng nghề nghiệp của mình, nhằm giúp 
cán bộ quản lý đánh giá chất lượng giáo viên trên đầy đủ các mặt năng lực, kỹ năng 
nhằm tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo 
viên, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà 
trường. 
2. Thực trạng vấn đề: 
Trường mầm non Tân Mai nơi tôi công tác là một ngôi trường mới được đi 
vào hoạt động 2 năm. Trường nằm trên địa bàn phường Phúc Đồng, tập trung nhiều 
đầu mối giao thông của Thủ đô. Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều 
kiện cho hoạt động của nhà trường. 
Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nhà 
trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 
 Trường có: Tổng số 32 CBGVNV, trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% 
(trong đó: 14 giáo viên có trình độ Đại học, 03 giáo viên trình độ Cao đẳng, 02 giáo 
viên trình độ trung cấp) 
- Tổng số trẻ: 300 cháu; Trong đó: 
+ Nhà trẻ: 50 trẻ + Mẫu giáo: 250 trẻ 
- Tổng số lớp học: 09 lớp. Được chia thành 4 khối: 
 3/10 
+ Nhà trẻ: 02 lớp +Mẫu giáo bé: 02 lớp 
+Mẫu giáo nhỡ: 02 lớp +Mẫu giáo lớn: 03 lớp 
2.1. Thuận lợi. 
- Chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ mọi hoạt động của 
nhà trường và ban đại diện huynh học sinh luôn đồng hành, động viên nhà trường. 
- BGH chỉ đạo các hoạt động chuyên môn đi vào nền nếp, việc kiểm tra đánh 
giá thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng, phân công công việc cho giáo viên 
hợp lý, động viên khen thưởng kịp thời, hiểu rõ hoàn cảnh giáo viên, tạo điều kiện 
để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. 
- Đội ngũ giáo viên trẻ, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, năng động trong công việc. 
Giáo viên luôn tự giác trong tự học tập, tích cực học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ. 
 2.2 Khó khăn. 
- Một số giáo viên trẻ nên năng lực và nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế. 
- Một số giáo viên tuổi cao ngại tìm tòi, nghiên cứu học hỏi trên các trang 
mạng 
- Việc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn còn hạn chế nên còn một số giáo 
viên chưa nắm vững được các tiêu chuẩn, các yêu cầu về vị trí và việc làm của 
mình. 
- Từ những thuận lợi và khó khăn trên, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp giáo 
viên nhận biết và nâng cao các kĩ năng nghề nghiệp của mình trong chăm sóc giáo dục 
trẻ đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm như sau: 
3. Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện. 
3.1 Biện pháp 1: Giúp giáo viên nâng cao kĩ năng giao tiếp 
Kỹ năng giao tiếp sư phạm là yêu cầu quan trọng đối với mỗi giáo viên, đặc 
biệt là giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp giúp hình thành mối 
quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh, phụ huynh với nhà trường và giữa đồng 
nghiệp với đồng nghiệp.Do đó, ngoài những kiến thức chuyên môn, những cô giáo 
mầm non cần trau dồi cho mình kỹ năng giao tiếp . 
* Giáo viên trong giao tiếp với trẻ 
Đối với giáo viên mầm non, điều đầu tiên cần thiết đó là giao tiếp với trẻ . 
Giao tiếp của giáo viên kích thích sự phát triển hoạt động nhận thức như năng lực 
quan sát, sự tập trung chú ý và các chức năng tâm lý khác như tình cảm, ý thức, tư 
duy, ngôn ngữ, giúp trẻ hình thành nền tảng ban đầu của nhân cách con người 
 4/10 
như trung thực, thật thà, cẩn thận, chu đáo, tôn trọng mọi người, quan tâm, chia sẻ 
và giúp đỡ người khác, góp phần phát triển nhân cách cho trẻ. Giao tiếp với trẻ 
bằng nhiều hình thức như: 
 + Giao tiếp bằng lời nói của cô giáo diễn ra trong tất cả mọi hoạt động hàng 
ngày, mọi lúc, mọi nơi ở trường mầm non. Khi giao tiếp với trẻ, giáo viên cần làm 
mẫu và gắn với tình huống cụ để giúp trẻ biết sử dụng các mẫu câu đúng với hoàn 
cảnh, phù hợp với giao tiếp. 
+ Giao tiếp bằng tình cảm cũng rất quan trọng với trẻ. Đó là dành tình cảm yêu 
thương trẻ như con của mình. Việc tiếp xúc, giao tiếp và ứng xử của giáo viên với 
trẻ bằng tình yêu thương như con của mình sẽ giúp trẻ có được cảm giác an toàn, 
yên tâm, gần gũi và luôn lắng nghe, ghi nhớ những gì cô nói, cô dạy bảo. 
Để cải thiện kỹ năng giao tiếp sư phạm, giáo viên cần lưu ý một số những 
nguyên tắc ứng xử sau: 
+ Tìm hiểu rõ tâm lý mỗi học sinh về sở thích, hoàn cảnh, gia đình 
+ Luôn bình tĩnh trước mỗi tình huống. Sự bình tĩnh sẽ giúp giáo viên tự kiềm 
chế để không bao giờ có những lời nói, cử chỉ xúc phạm học sinh. 
+ Tôn trọng học sinh, kể cả những khi học sinh có vi phạm, lỗi lầm. Nhắc nhở trẻ 
về những thiếu sót cụ thể, việc làm cụ thể, với một thái độ chân thành và giàu yêu 
thương. Tuyệt đối không đưa ra những nhận xét chung chung có tính chất “chụp 
mũ” và xúc phạm. 
+ Đặt mình vào vị trí của trẻ, vào hoàn cảnh của trẻ để rút ngắn khoảng cách, 
tạo sự gần gũi, chân thành, cảm thông giúp dễ thấu hiểu. Thể hiện cho trẻ thấy tình 
cảm yêu thương như người mẹ thứ 2. 
( Ảnh minh họa 1: Giáo viên trò chuyện giao tiếp với trẻ bằng lời nói và cử chỉ) 
* Giáo viên trong giao tiếp, ứng xử với phụ huynh 
Giáo viên giao tiếp thông qua việc đón trả trẻ hang ngày, và đặc biệt là các 
buổi họp phụ huynh: đó chính là những cơ hội tuyệt vời để thảo luận cởi mở và trao 
đổi về kết quả học tập và thành tích khác ở trường của trẻ. Một cuộc họp phụ huynh 
là cơ hội tuyệt vời để giáo viên giải đáp thắc mắc và để trả lời các câu hỏi của phụ 
huynh. 
Giáo viên giao tiếp với phụ huynh thông qua công nghệ: Tin nhắn, email, 
zalo và cổng trực tuyến.... giúp giao tiếp hiệu quả hơn cho cả giáo viên và phụ 
huynh. Những công cụ kỹ thuật số này giúp cho phụ huynh theo sát các vấn đề về 
con cái của họ. 
 5/10 
Giáo viên cần luôn chuyên nghiệp (Ngay cả khi phụ huynh không như vậy): 
Bất kể giáo viên cố gắng thế nào đi nữa, đôi lúc sẽ phải gặp phụ huynh không hợp 
tác.Trước hết, giáo viên hãy cố nhớ nguyên nhân dẫn đến sự không vui của phụ 
huynh. Hãy giao tiếp để phụ huynh bằng thái độ ôn hòa để họ biết rằng không chỉ 
họ mà bạn cũng muốn tốt nhất cho các con. Nếu cha mẹ trở nên quá bất lịch sự, hãy 
nhớ giữ bình tĩnh và duy trì sự kiểm soát. Là một giáo viên phải giữ một số nguyên 
tắc nhất định và sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu giáo viên tham gia tranh cãi với 
một phụ huynh. 
( Ảnh minh họa 2: Giáo viên giao tiếp với phụ huynh thông qua họp CMHS ) 
* Giáo viên trong giao tiếp ứng xử với cấp trên, với đồng nghiệp 
Cấp trên người tạo điều kiện cho chúng ta có được môi trường làm việc tốt 
nhất. Đôi khi họ cũng là người chia sẻ, giúp chúng ta trong công việc chuyên môn 
hoặc những công việc riêng trong cuộc sống. Vì vậy các nội dung được triển khai, 
chỉ đạo, hướng dẫn, phân công nghiệm vụ, chúng ta phải nghiêm túc chấp hành, 
thực hiện đúng thời gian.. Trong giao tiếp cấp trên cần phải lịch sự, chào hỏi 
nghiêm túc, thể hiện sự tôn trọng. 
Mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp cũng giúp cho giáo viên mầm non dễ 
dàng hoàn thành công việc của mình hơn. Luôn thể hiện sự khiêm tốt, tôn trọng, 
chân thành và bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kị, kéo 
bè cánh, phe nhóm làm mất đoàn kết nội bộ nhà trường. 
Việc mỗi cá nhân tự ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong giao tiếp, 
ứng xử trong nhà trường là một việc làm hết sức quan trọng trong việc xây dựng 
đoàn kết nội bộ nhà trường. Đây cũng là một trong những nội dung góp phần xây 
dựng văn hóa nhà trường, tạo nên những nét riêng, truyền thống của mỗi nhà 
trường. ( Ảnh minh họa 3: Giáo viên trao đổi thẳng thắn trong các cuộc họp ) 
 3.2. Biện pháp 2: Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe cho trẻ 
Một trong những việc làm để góp phần cho trẻ mầm non được phát triển toàn 
diện đó là công tác chăm sóc sức khỏe trẻ. Bởi trẻ có sức khỏe tốt thì mới có khả 
năng dễ dàng tiếp thu các kiến thức, tham gia các hoạt động trong trường mầm non. 
Giáo viên cần thực hiện tốt các hoạt động sau: 
Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ thông qua việc kiểm tra cân nặng 
và chiều cao. Giáo viên thực hiện cân đo theo đúng kế hoạch đã xây dựng đầu năm. 
Cân trẻ 3 lần/năm và khám sức khỏe 2 lần/năm. Cân đo hàng tháng đối với trẻ suy 
 6/10 
dinh dưỡng, trẻ thừa cân và trẻ béo phì. Sau khi cân đo xong giáo viên thông báo 
trao đổi với phụ huynh. 
Nắm được lịch tiêm chủng để kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền với phụ huynh để 
đảm bảo trẻ được tiêm và tiêm nhắc lại đầy đủ. Trao đổi với phụ huynh qua bảng 
tuyên truyền của lớp, trong giờ đón trả trẻ hay thông tin qua điện thoại, qua mạng xã 
hội.( Ảnh minh họa 4: Giáo viên tuyên truyền đến phụ huynh cho con tiêm phòng 
theo qui định) 
Phát hiện những biểu hiện của một bệnh thường gặp và biết cách xử lý cũng là 
những kĩ năng mà giáo viên mầm non rất cần phải có. Để trở thành kĩ năng đòi hỏi 
giáo viên phải thường xuyên quan tâm tới trẻ, theo dõi và phát hiện những biểu 
hiện khác của trẻ, linh hoạt, nhanh chóng trong xử lý ban đầu. 
- Ví dụ: khi trẻ sốt cao, co giật trên lớp các cô cần có kĩ năng xử ký ban đầu 
cho trẻ: + Đo thân nhiệt cho trẻ. 
 + Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát. 
 + Lau mát bằng nước ấm vào các vùng động mạch như trán, nách, bẹn. 
 + Khi trẻ có biểu hiện co giật, đặt trẻ nằm nghiêng ở vị trí an toàn. 
 + Đưa trẻ đến phòng y tế . Sau đó báo tình hình sức khỏe của trẻ với gia 
đình trẻ. 
3.3. Biện pháp 3: Giúp giáo viên thao tác với phần mềm giáo dục gokids 
trong việc lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. 
Bất cứ một giáo viên mầm non nào đều phải có kĩ năng xây dựng kế hoạch 
giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ tại lớp mình phụ trách. Kế hoạch có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc định hướng rõ ràng có mục đích cho giáo viên thực hiện công 
tác chăm sóc giáo dục trẻ. 
Trong năm học 2019- 2020 nhà trường sử dụng phần mềm giáo dục gokids để 
phục vụ việc soạn giảng. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục trên phần mêm gokids 
không chỉ nhằm thực hiện chương trình GDMN khoa học, hiệu quả, sáng tạo mà 
còn giúp đổi mới tư duy quản lý, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong quá trình 
chăm sóc giáo dục trẻ. 
 Xây dựng kế hoạch là chức năng quan trọng của giáo viên mầm non trong 
công tác quản lí nhóm lớp . Với các tính năng trong phần mềm gokids dành cho 
giáo viên: xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch giáo dục tháng, kế 
hoạch giáo dục ngày, đánh giá trẻ theo ngày, tháng , năm....Giúp giáo viên thao tác 
nhanh gọn, tiết kiệm thời gian trong việc soạn giảng.. Để làm tốt công việc này, 
 7/10 
giáo viên phải nắm chắc và xử lí tốt những thông tin có liên quan trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến việc xây dựng, thực hiện kế hoạch lớp. Kế hoạch được xây dựng dựa 
trên các điều kiện trong lớp, trong trường, phụ huynh, học sinh. 
Bên cạnh đó, phần mềm giáo dục gokids có những tính năng tiện dụng cho 
việc quản lý: Duyệt các kế hoạch, duyệt bài soạn, góp ý bài soạn, chỉnh sửa bài 
soạn. Với tính năng này giúp cán bộ quản lý có thể sát sao hơn trong kiểm tra việc 
thực hiện soạn giảng cũng như kịp thời điều chỉnh kế hoạch của giáo viên. 
( Ảnh minh họa 5: Tập huấn sử dụng phần mềm gokids trong giảng dạy ) 
3.4. Biện pháp 4: Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ 
Khi tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, chúng ta luôn tuân theo nguyên 
tắc giáo dục và dạy học tích hợp. Sau đây xin được chia sẻ với các đồng nghiệp về 
kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ: 
- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề, sự kiện: Việc lựa chọn chủ 
đề trước hết xuất phát từ nhu cầu của trẻ, sự quan tâm và kinh nghiệm của trẻ. Hoặc 
giáo viên có thể lựa chọn chủ đề xuất phát từ phía giáo viên, do giáo viên lựa chọn 
dựa trên gợi ý trong chương trình GDMN. 
- Mỗi nội dung hoặc một chủ đề giáo viên thực hiện theo ba giai đoạn: 
+ Giai đoạn 1- Chuẩn bị: Lập kế hoạch để thực hiện, lựa chọn các nội dung 
cần thiết phù hợp với trẻ ở lứa tuổi khác nhau. 
+ Giai đoạn 2- Thực hiện: Đầu tiên cần tạo sự quan tâm của trẻ với nội dung 
hoặc chủ đề đã lựa chọn bằng cách trò chuyện, đàm thoại để tìm hiểu kinh nghiệm 
của trẻ đã có và xác định mức độ nắm kiến thức của trẻ để lựa chọn các nội dung 
thực hiện phù hợp. Giáo viên có thể tổ chức thông qua các hoạt động như : tham 
quan, quan sát, trò chuyện, phỏng vấn khách mời, qua đọc sách, thí nghiệm....Ví dụ 
tìm hiểu về chủ đề "Trường Tiểu học", giáo viên có thể cho trẻ đi thăm quan trường 
Tiểu học ở trên địa bàn phường. Giáo viên cần liên hệ và trao đổi trước kế hoạch 
với ban giám hiệu nhà trường, xác định những đối tượng trẻ được quan sát, gặp gỡ 
và trò chuyện. ( Ảnhminh họa 6: Trẻ lớp MGL đi tham quan trường tiểu học Phúc 
Đồng) 
+ Giai đoạn 3- Đánh giá chủ đề, sự kiện: Giáo viên thực hiện đánh giá chủ đề 
dựa trên mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng và thái độ của trẻ theo 5 lĩnh vực 
phát triển. Trên cơ sở đó giáo viên xác định các biện pháp giáo dục cụ thể, thích 
hợp với trẻ trong các chủ đề tiếp theo. 
 8/10 
Bên cạnh đó, giáo viên cần nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục theo 
5 lĩnh vực phát triển và tổ chức các trò chơi nhằm giáo dục và hình thành tình cảm 
và các kỹ năng xã hội cho trẻ. Trong quá trình chơi, bằng cách nhập vai chơi mà trẻ 
học được cách ứng xử, giao tiếp giữa con người với con người, với thiên nhiên, với 
thế giới đồ vật... góp phần hình thành hành vi xã hội của bản thân trẻ. Vì vậy, giáo 
viên cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trong các góc chơi phân vai. 
Sử dụng nhiều các nguyên vật liệu mở để kích tích trẻ tham gia chơi. Tạo tình 
huống trong khi chơi để gợi trẻ thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với vai trẻ đang 
chơi. ( Ảnh minh họa 7,8, 9: Trẻ tham gia hoạt động) 
 3.5. Biện pháp 5: Nâng cao kĩ năng quản lý nhóm lớp, công tác chủ nhiệm 
Mỗi một lớp học giáo viên phụ trách giống như một thế giới xã hội trẻ thơ thu 
nhỏ. Do vậy, để quán lí lớp học của mình đòi hỏi giáo viên cần phải lưu ý: 
- Điều đầu tiên: Hiểu và nắm được đặc điểm của từng trẻ tại lớp. Giáo viên cần 
phải hiểu hoàn cảnh sống của từng trẻ (gia đình, bố mẹ, ông bà, thói quen của gia 
đình...), nắm được những đặc điểm về thể chất, tâm lí trẻ và những thói quen hành 
vi của trẻ 
- Thứ hai là: Quản lý trẻ hàng ngày cũng là kỹ năng quan trọng của giáo viên 
mầm non cần phải thực hiện. 
+ Quản lí trẻ trong giờ đón. Giáo viên phải nắm được tình hình sức khỏe của 
trẻ, trạng thái và tâm lý của trẻ để có những lưu ý theo dõi trẻ trong ngày. Trong 
quá trình đón, cô vẫn thường xuyên quan sát trẻ chơi để giúp trẻ, chủ động trò 
chuyện về tình hình ở nhà để có thêm những thông tin cần thiết cho quá trình chăm 
sóc, giáo dục trẻ ở trường. Sau giờ đón, giáo viên phải nắm được số trẻ có mặt, số 
trẻ nghỉ, những trẻ có những biển hiện hoặc cảm xúc khác bình thường để ghi ngay 
vào sổ nhật ký nhóm lớp. ( Ảnh minh họa 10: Cô đón trẻ vào lớp ) 
+ Quản lí trẻ trong giờ chơi. Tất cả trẻ đều thích tham gia vui chơi, thích được 
hoạt động. Không để trẻ chạy quá sức, đùa nghịch quá nhiều có thể ảnh hưởng tới 
sức khỏe. Giáo viên cần tổ chức linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với đặc điểm của trẻ. 
( Ảnh minh họa 11: Bé với hoạt động chăm sóc vườn rau) 
+ Quản lý giờ ăn và giờ ngủ cũng là hai hoạt động đòi hỏi giáo viên luôn có mặt 
bên trẻ. Đảm bảo trẻ được ăn hết xuất, tuyệt đối không được để trẻ bị đói và ăn uống 
thất thường. Trong giờ ngủ, giáo viên phải luôn bên trẻ để quan sát trẻ ngủ. Cần chú 
ý những trẻ khó ngủ, trằn trọc. Khi trẻ có nhu cầu đi vệ sinh, giáo viên giúp trẻ, đặc 
 9/10 
biệt mọi hoạt động trong khi trẻ ngủ cần giữ yên tĩnh, nhẹ nhàng, tránh gây ồn làm 
trẻ tỉnh giấc 
+ Quản lý giờ trả trẻ: Trẻ phải được vệ sinh sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi bố 
mẹ đến đón. Giáo viên tuyệt đối không được trả trẻ cho người lạ. Đối với trẻ dưới 
10 tuổi không có đủ trách nhiệm và kỹ năng để bảo vệ trẻ nên không được đón trẻ. 
Giáo viên phải chủ động trao đổi tình hình của trẻ trong ngày với phụ huynh. 
- Thứ ba: Việc thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non là một yêu 
cầu bắt buộc đối với giáo viên mầm non. Giáo viên xây dựng và tổ chức thực hiện 
theo kế hoạch năm, tháng, ngày phải trên cơ sở hiểu rõ đặc điểm trẻ và điều kiện thực 
tế tại nhóm lớp. Phương pháp tổ chức hướng dẫn các hoạt động giáo dục cần linh hoạt, 
sáng tạo, nhằm vào sự phát triển của trẻ. 
- Thứ tư: Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ. Đánh giá trẻ theo mục tiêu . 
Các mục tiêu là thước đo giúp giáo viên làm căn cứ để đánh giá trẻ trên năm lĩnh 
vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ. 
- Thứ năm: Quản lý cơ sở vật chất của nhóm lớp. Cơ sở vật chất của nhóm lớp là 
toàn bộ các phương tiện vật chât và kĩ thuật được nhà trường cấp để chăm sóc giáo 
dục trẻ. Vào đầu và giữa mỗi năm học, giáo viên cần đề xuất với Ban giám hiệu về 
tình hình sử dụng các đồ dùng, tranh thiết bị để được bổ sung, sửa chữa kịp thời. 
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 
4.1. Về đội ngũ giáo viên: 
Đội ngũ CBGV nhiệt tình, trách nhiệm, có thái độ hòa nhã, tạo môi trường 
giáo dục chất lượng, tạo nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động, được phụ huynh tin tưởng 
và gửi gắm . 
100% các lớp thực hiện đúng theo kế hoạch giáo dục, xây dựng môi trường 
lớp học theo chủ đề, sự kiện, phù hợp với từng độ tuổi ,tạo nhiều góc mở, nguyên 
liệu mở cho trẻ hoạt động và thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động. 
4.2. Về học sinh 
Trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển kỹ năng chơi, kỹ năng tập thể, kỹ năng tự 
phục vụ tốt; có ý thức giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung và bảo vệ môi trường. 
4.3. Về phụ huynh 
Phụ huynh phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ hưởng ứng các phong trào của nhà 
trường, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, cùng với nhà trường quan tâm 
chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia góp ý cùng nhà trường xây dựng môi trường sư 
phạm thân thiện. 
 10/10 
III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Bài học kinh nghiệm 
Đòi hỏi CBGVNV phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây nâng cao kĩ 
năng giao tiếp và nghiệp vụ sư phạm. 
Luôn quan tâm đội ngũ giáo viên về mọi mặt, lắng nghe, thấu hiểu vàchia sẻ, 
khơi gợi tính sáng tạo, sự nhiệt tình, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao kĩ 
năng giao tiếp và nghiệp vụ sư phạm trong nhà trường. 
Làm tốt c

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_giup_giao_vien_mam.pdf