Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường Mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường Mầm non

7. Mô tả bản chất của sáng kiến:

Về nội dung của sáng kiến.

7.1. Cơ sở lý luận

7.1.1. Một số khái niệm cơ bản:

Giáo dục phát triển vận động là một trong nhiệm vụ của giáo dục thể chất

nhằm góp phần phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Dưới góc độ sinh lí học, vận động là sự chuyển động của cơ thể con người

trong đó có sự tham gia của hệ xương và sự điều khiển của hệ thần kinh. Vận

động ( dù ở mức độ đơn giản hay phức tạp) là điều kiện cho sự phát triển cơ thể

con người ở nhiều mặt khác nhau. Dưới tác động của giáo dục, các hoạt động

nhằm phát triển cho trẻ được nghiên cứu, lựa chọn được tổ chức một cách khoa

học để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

Về mặt thể chất, giáo dục phát triển vận động góp phần tăng cường và bảo

vệ sức khỏe. Các bài tập vận động vừa sức giúp cơ thể trẻ thoải mái, kích thích

hoạt động của các hệ cơ quan bên trong như hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô

hấp, hệ tiêu hóa. Đặc biệt khi trẻ luyện tập với các yếu tố tự nhiên như ánh

sáng mặt trời, nước, không khí. không chỉ tăng cường hiệu quả luyện tập mà

còn giúp trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường sống bên ngoài tăng cường sức đề

kháng của cơ thể trẻ.

3Về các kĩ năng vận động và tố chất vận động, giáo dục phát triển vận

động giúp hình thành và rèn luyện các kĩ năng vận động, đồng thời phát triển

các tố chất vận động như: Nhanh, mạnh, khéo léo, bền bỉ. góp phần phát triển

toàn diện cho trẻ.

Dựa vào mục tiêu giáo dục mầm non nói chung và yêu cầu cần đạt của lứa

tuổi mẫu giáo nói riêng về nhận thức, ngôn ngữ, đặc biệt là thể lực và các nhu

cầu của trẻ, tôi đã tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp, nhằm phát triển tính tích

cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ. Đây là một việc cần thiết vì nó

mang lại cho trẻ niềm vui, sự tự tin, mạnh dạn và có một sức khỏe tốt để tham

gia vào các hoạt động trong gia đình, nhà trường và xã hội.

pdf 27 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 460Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường Mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hưa quan tâm đến trẻ chưa đóng góp đầy đủ đồ dùng học tập cho trẻ. Nên ảnh
hưởng đến việc tổ chức hoạt động của trẻ.
Dựa vào thực trạng trên tôi tiến hành khảo sát học sinh ngay đầu năm học
được thể hiện qua bảng thực trạng sau:
Kết quả khảo sát chất lượng trên trẻ đầu năm học 2018 - 2019 non tôi đang
công tác như sau:
STT Nội dung khảo sát
Sĩ
số
Kết quả khảo sát trên trẻ
Đạt % Chưa
đạt
%
1 Trẻ tích cự tham gia hoạt
động
34 22 71% 12 29%
2 Kỹ năng
vận động
Vận động thô 34 22 71% 12 29%
Vận động tinh 34 21 75% 11 25%
Sức khỏe Cân Nặng 34 25 83% 9 17%
Chiều cao 34 25 83% 9 17%
Qua kết quả khảo sát trên, tôi đã tìm tòi nghiên cứu tài liệu, các phương
tiện thông tin đại chúng qua đồng nghiệp và đưa “Một số biện pháp tổ chức các
hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.”
7.3. Một số hiện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động vận
động cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non.
7.3.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động
Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dụng và căn cứ vào nội
dung trong chương trình theo độ tuổi. Căn cứ vào thời gian, thời điểm thực hiện
bài tập ở vào giai đoạn nào của chương trình năm học. Căn cứ vào mức độ phát
triển, khả năng thực tế của trẻ, tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận động
tập luyện cho trẻ, xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự để
đưa vào hướng dẫn trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát triển
9
những vận động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận động cao
hơn.
Nội dung trong chương trình phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6
tuổi gồm 3 nội dung lớn sau: Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp,
tập luyện các kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động,
tập các cử động của bàn tay, ngón tay; phối hợp tay mắt và sử dụng một số đồ
dùng, dụng cụ, những nội dung này đã được hình bày theo tìmg loại vận động và
theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề, phù
hợp với các hoạt động khác và các sự kiện thực tế của địa phương. Khi lập được
kế hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm và thực hiện rất hiệu quả.
Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục vận động lớp 5 tuổi A1 năm học 
2018-2019.
ST
T
Chủ đề
lớn
Tên nhánh Tên hoạt động
Thời gian
thực hiện
- Cho trẻ làm quen trường lớp, cô giáo, tập văn nghệ chuẩn bị
ngày khai giảng.
17/8/2018 –
28/8/2018
1
Trường
mầm
non tết
trung
thu
Ngày hội đến 
trường của bé
1 tuần
Lớp học của bé - Đi chạy theo đường thẳng
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
6/9/2018–
10/9/2018
Trường Mầm non 
của bé
- Ném xa bằng 2 tay chạy 
nhanh 15 m
12/9/2018 –
17/9/2018
Bé vui đón tết 
trung thu 
- Bật nhảy từ trên cao xuống 
40cm 
+ Trò chơi kéo co
19/9/2018-
24/9/2018
2 Bản
thân
Tôi là ai - Đi thăng bằng trên ghế thể 
dục
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
26/9/2018 -
1/10/2018
Cơ thể tôi - Đập bóng xuống sàn và bắt 3/10/2018 –
10
bóng
+ Trò chơi: Cáo và Thỏ 
7/10/2018
Tôi cần gì để lớn
lên và khẻo mạnh
- Tung bóng lên cao và bắt 
bóng
+ Trò chơi: Cáo và Thỏ 
10/10/2018 -
10/14/2018
3
Gia đình Gia đình bé - Đi trên ghế thể dục.
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
17/10/2018 –
21/10/2018
Họ hàng gia đình
bé
- Đi dồn bước dồn trước trên 
ghế thể dục.
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
24/10/2018 –
28/10/2018
Nhu cầu gia đình - Đi trên ghế thể dục đầu đội 
túi cát 
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
30/10/2018 –
4/11/2018
Gia đình sống 
chung một nhà
- Đi bước dồn ngang trên ghế 
thể dục
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức 
7/11/2018 –
11/11/2018
4
Nghề
nghiệp
Bé yêu cô giáo - Bật xa 45 cm 
+ Ném xa bằng một tay
14/11/2018-
18/11/2018
Nghề của bố mẹ - Bật xa 50cm
+ Ném xa bằng một tay
21/11/2018 –
25/11/2018
Nghề giúp đỡ cộng
đồng
- Đập bóng xuống sàn bắt 
bóng 
28/11/2018 –
2/12/2018
Một số nghề phổ
biến trong xã hội
- Trườn sấp chui qua cổng thể
dục
+ Ai nhanh hơn
5/12/2018 –
9/12/2018
5 Thế giới Cây xanh và môi - Chuyền bóng qua đầu chạy 12/12/2018
11
thực vật trường sống nhanh 120 m 16/12/2018
Ngày tế quân đội
nhân dân việt nam
22/12
- Trèo lên xuống thang
+ Ai ném xa nhất
19/12/2018-
23/12/2018
Một số loại hoa - Đập bóng xuống sàn bắt 
bóng bằng hai tay
26/12/2018
30/12/2018
Một số loại rau củ
quả
- Lăn bóng bằng hai tay và đi 
theo bóng 
+ Ném bóng vào rổ
3/1/2019 –
7/1/2019
Quá trình phát
triển của cây từ hạt
- Ném trúng đích nằm ngang 
– nhảy lò cò
9/1/2019 –
13/1/2019
6
Tết mùa
xuân
Tết nguyên đán - Ném xa bằng 2 tay -chạy 
nhanh 15m 
16/1/2019 -
20/1/2019
Các loại hoa quả
ngày tết
- Bò thấp chui qua cổng
 + Trò chơi: Tín hiệu
1/2/2019 –
4/2/2019
Mùa xuân - Ném trúng đích nằm ngang 
– nhảy lò cò (tiết 2)
6/2/2019 –
10/2/2019
7 Thế giới
động vật
Động vật nuôi
trong gia đình
- Đi thăng bằng trên ghế thể 
dục
13/2/2019
17/2/2019
Động vật sống
trong rừng
- Ném xa bằng 1 tay -chạy 
nhanh 15m 
20/2/2019
24/2/2019
Động vật sống rưới
nước
- Đập bóng xuống sàn và bắt 
bóng bằng 2 tay
+ Trò chơi: Cáo và Thỏ
27/2/2019 –
3/3/2019
Ngày vui 8/3 - Ném trúng đích thẳng đứng
+ Trò chơi: Nhảy lò cò
6/3/2019 –
10/3/2019
Côn trùng động vật - Bò zich zắc bằng bàn tay, 13/3/2019 –
12
sống khắp nơi bàn chân qua 5 - 6 hộp
+ Trò chơi: Truyền bóng qua 
chân
17/3/2019
8
Phương
tiện và
quy
định
giao
thông –
ngày vui
8 /3
Phương tiện giao 
thông đường bộ
- Ném trúng đích nằm ngang
+ Trò chơi: Nhảy lò cò
20/3/2019–
24/3/2019
Phương tiện giao 
thông đường sắt, 
đường sông
- Trườn sấp kết hợp trèo qua 
ghế thể dục
+ Trò chơi: Ai nhanh hơn
27/3/2019 –
31/3/2019
Phương tiện và
quy định giao
thông
- Bài tập tổng hợp
+ Bật qua 3 – 4 vòng – lăn 
bóng 4 m – chạy nhanh 10m 
3/4/2019 -
7/4/2019
9
Nước và
các hiện
tượng tự
nhiên
Nước - Bật liên tục qua 4 – 5 vòng 
+ Trò chơi: Kéo co
10/4/2019
14/4/2019
Các hiện tượng tự
nhiên
- Bật tách khép chân vào 7 ô 
Trò chơi : kéo co
17/4/2019
21/4/2019
10
Quê 
hương 
đất nước
Bác Hồ
Quê hương vĩnh
phúc
- Ném trúng đích thẳng đứng 24/4/2019 –
27/4/2019
Bác Hồ với các
cháu thiếu nhi
- Bật xa ném xa bằng bằng 1 
tay và chạy nhanh 15 m 
3/5/2019 –
5/5/2019
Trường tiểu học - Bài tập tổng hợp 
+ Nhảy tách khép chân
+ Ném đích ngang bằng 1 tay
+ Chạy nhanh 12 m
8/5/2019 –
12/5/2019
7.3.2. Biện pháp 2: Chuẩn bị môi trường đồ dùng cho trẻ hoạt động
vận động. 
Môi trường học tập: Tạo môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ
là việc làm rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới sự vận động của trẻ, muốn
13
trẻ hứng thú với giáo dục vận động thì việc đầu tiên phải gây hứng thú cho trẻ
khi tới lớp học, bằng cách tạo cho trẻ môi trường giáo dục sinh động hình ảnh
hấp dẫn , trẻ mới có hứng thú tham gia các hoạt động khác. Vì thế môi trường
học tập tốt sẽ khuyến khích trẻ tích cực hoạt động. Việc xây dựng môi trường
học tập phù hợp và hấp dẫn trẻ là vô cùng cần thiết và quan trọng. Đối với lớp
học ngay từ đầu năm tôi trang trí lớp đẹp theo các chủ điểm để gây hứng thú cho
trẻ khi tới trường, với mỗi chủ điểm tôi luôn có sự thay đổi phù hợp, gợi mở ý
tưởng sáng tạo của trẻ trong hoạt động góc tạo các sản phẩm của trẻ để trang trí
lớp học. Từ việc cô cho trẻ tham gia tạo ra các sản phẩm trẻ được phát triển các
vận động tinh như: cắt dán, cầm nắm, vẽ, tô màu... qua đó trẻ thấy thích thú
tham gia các hoạt động dưới sự động viên khuyến khích của cô.
Môi trường ngoài lớp học: Các cô giáo trong trường cùng phối hợp bố trí 
thời gian để thay đổi tạo quang cảnh sự phạm mới mẻ hấp dẫn. Đồ chơi ngoài 
trời trường bố trí sắp xếp tạo khoảng trống của sân trường cho trẻ tập thể dục 
sáng, trẻ có địa điểm để tham gia các hoạt động phát triển thể chất. Bên cạnh đó 
là việc trồng cây, chăm sóc cây cũng được tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động 
lao động ngoài trời từ đó trẻ hứng thú tham gia hoạt động này như chăm sóc cây,
tưới cây. .. Từ đó giúp trẻ phát triển và nắm được các kiến thức kĩ năng theo yêu
cầu của chương trình. 
Ví dụ: Tổ chức hoạt động giáo dục vận động củng cố rèn luyện kĩ năng
cho nội dung chính của hoạt động, tôi tổ chức cho trẻ leo trèo lên các thiết bị
chơi ngoài trời hoặc leo lên bước xuống qua các bậc thang của trường, Bò qua
cổng bằng những lốp xe ... hay chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở
ngoài sân trường Môi trường đa dạng, phong phú hấp dẫn sẽ gây hứng thú cho
trẻ và tạo ra kết quả của hoạt động cao nhất. Từ đó góp phần hình thành và nâng
cao mối quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, giũa trẻ và giáo viên. Qua việc vận
dụng khi thực hiện trong môi trường học tập ngoài lớp học, tôi nhận thấy trẻ
tham gia sôi nổi hơn với các hoạt động đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất.
Dụng cụ, đồ dùng tập luyện: Thông qua các hoạt động trong trường mầm
non đặc biệt là hoạt động giáo dục phát triển vận động thì đồ dùng học tập cho
trẻ cũng không kém phần quan trọng. Sử dụng đồ dùng trực quan là một biện
pháp vô cùng quan trọng trong hoạt động giáo dục thể chất đối với trẻ đã góp
phần không nhỏ vào việc nâng cao kết quả của trẻ. Có đồ dùng trực quan đẹp
hấp dẫn đa dạng phonh phú làm cho hoạt động thêm sinh động hấp dẫn khiến
trẻ hứng thú hơn nên đạt kết quả cao. Hiểu được điều này thì việc tạo ra các đồ
14
dùng đồ chơi để giúp trẻ có điều kiện hoạt động đúng mục đích là việc làm hết
sức cần thiết đối với các lớp học mầm non . bên cạnh đó việc lựa chọn đồ dùng
dụng cụ tập luyện cho trẻ rất quan trọng đây là việc làm thường xuyên của người
giáo viên phải quan tâm. Ví dụ: Như khi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng tôi
thường xuyên thay đổi đồ dùng cho trẻ theo tuần: khi thì sử dụng vòng thể dục,
khi thì gậy thể dục, nơ, cờ, vòngsử dụng các đồ dùng này phù hợp với nội
dung bài họcvà chủ điểm đang thực hiện, hay khi chuẩn bị đồ dùng cho trẻ
vận động cơ bản tôi có thể trang trí các đồ dùng học tập như cống thể dục, tạo
các đường hẹp bằng các dây hoa thanh nhựa có màu sắc hấp dẫn kích thích
thu hút trẻ vào giờ hoạt động thể chất để đạt kết quả cao. Các loại đồ dùng phục
vụ học tập của trẻ được cô tạo ra luôn tuân thủ nguyên tắc, bền chắc, không sắc
nhọn, không có nguy cơ gãy tai nạn cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
 Việc sử dụng đồ dùng cho trẻ vận động phải đảm bảo an toàn cho trẻ được
đặt lên hàng đầu, người giáo viên luôn lấy nhiệm vụ an toàn cho trẻ ở mọi lúc
mọi nơi là trọng tâm kế hoạch đề ra. Trẻ cần được đảm bảo an toàn trong mọi
hoạt động có sự giám sát của giáo viên đó là với các đồ dùng đồ chơi, dụng cụ
luyện tập, địa điểm cho trẻ hoạt động. Tôi luôn quan tâm làm tốt công tác chuẩn
bị. Bài tập, kiểm tra dụng cụ trước khi cho trẻ luyện tập. Đối với các đồ dùng
như: Ghế thể dục, thang leo... Tôi kiểm tra độ chắc trước khi cho trẻ sử dụng
nếu thấy chưa chắc chắn có biện pháp sửa chữa ngay. Có kế hoạch kiểm tra
thường xuyên đồ dùng, đồ chơi trong lớp để đảm bảo tính an toàn cho trẻ khi
tham gia hoạt động.
7.3.3 . Biện pháp 3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ (Đối
với thể dục sáng)
Như chúng ta đã biết, tác dụng của thể dục buổi sáng thường xuyên đối
với trẻ em hàng ngày có ý nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe, tăng cường tất
cả các quá trình sinh lí trong cơ thể lại bị mệt mỏi, cho trẻ em sau khị ngủ dậy,
đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non . Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục
đơn giản giúp trẻ tập hít thở sâu, điều hòa nhịp thở, tăng cường quá trình trao
đổi chất và tuần hoàn trong cơ thể, giúp các khớp dây chẳng được mềm dẻo, linh
hoạt, đồng thời hỗ chợ cho trẻ những hoạt động trong ngày của trẻ thêm nhip
nhàng, nhanh nhẹn, giảm động tác thừa, tạo cho trẻ tâm trạng thỏa mải, vui tươi
đón ngày hoạt động mới. Tập luyện thường xuyên như vậy, cơ thể của trẻ nâng
cao hoạt động của các cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng
vận động cần thiết, củng cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn
15
Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục sáng hàng ngày vào một thời gian nhất định
sau giờ đón trẻ . Thời gian tập khoảng 10 - 15 phút. Trang bị dụng cụ như gậy
nơ , vòng , hoa tua . cờ thể dục phù hợp với động tác để tạo hứng thú cho trẻ
tập, khi trẻ tập giáo viên quan sát cách đứng của trẻ, tư thể đầu, vai, mông và
đặc biệt là cột sống của trẻ. Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay
cử động thoải mái, không cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi
đi bộ, chạy và làm các cử động khác. Số lần lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc vào
tính chất mỗi động tác, cũng như trình độ thể lực của trẻ. Những bài tập khó, có
khối lượng vận động lớn chỉ nên lập lại 2 - 3 lần, còn động tác phát triển chung
đối với tay, chân thì nên từ 4 - 6 lần. Chọn động tác và sắp xếp bài tập cho trẻ
cần theo một số quy định. Trước hết động tác phải phù hợp và hấp dẫn đối với
trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ năng đi,chạy, trèo, ném, thúc đẩy
sự hình thành tư thế đứng, gây sự hoạt động tích cực của các cơ quan hô hấp,
tuần hoàn, các nhóm cơ
7.3.4. Biện pháp 4: Lồng ghép tích hợp các hoạt động khác vào hoạt động 
phát triển vận động:
Sử dụng âm nhạc trong hoạt động giáo dục vận động: Nói đến giáo dục
vận động? mọi người thường nghĩ tới sự khô khan, cứng nhắc. Thật như vậy nếu
không có biện pháp làm mềm hóa hoạt động học. Hoạt động giáo dục vận động
khi có âm nhạc sẽ thấy hứng thú và phấn khởi hơn, giờ hoạt động của trẻ đạt kết
quả cao hơn. Bản thân tôi sau khi được tham khảo một số bài hát vui nhộn và
phù hợp với chương trình giáo dục thể chất của trẻ em. Từ thực tế tại lớp mình
tôi nhận thấy đối với mỗi chủ đề nên sử dụng các bài hát phù hợp với nội dung
của từng bài dạy, tôi đã vận dụng một số bài hát khi thực hiện cho trẻ khởi động:
 Ví dụ: Khi dạy trẻ học chủ điểm “ Thế giới động vật” tôi chọn nhạc bài: “
Nhện nhện đang chăng tơ chăng tơ ta cùng leo lên này Trời trời khi mưa to. Ôi
nhà dân mất rồi? Á còn đâu nữa, ông mặt trời lên kia Nhện, lại đi chăng tơ ta
cùng leo xuống nào”. Hoặc có thể từ các bài hát vui nhộn, nhí nhánh với nhịp 
như bài hát: “Trời nắng trời mưa", Gà trống mèo con và cún con” cô cho trẻ kết
hợp khởi động được Hay: bài hát“ Con rùa chậm chạp", kết hợp với trò chơi vận
động, cùng với chim hay một số con vật nào khác tới phần hổi tĩnh, tôi cho trẻ đi
nhẹ nhàng theo nhạc bài: Chim mẹ chim con, Chim bay, “ Con chim bay chim
bay. Con cò bay cò bay. Không bay, không bay Vịt thích lội dưới ao. Cap! cạp!
cạpl . Cho trẻ làm động tác theo nội dung của bài hát nhẹ nhàng 1-2
phút .Với mỗi chủ đề tôi luôn lựa chon các bài hát có nội dung phù hợp với chủ
16
điểm để đưa vào dạy trẻ. Tôi thường chọn lựa các bài hát vui nhộn gây hứng thú
với trẻ. Tôi luôn hiểu một điều như nhiều nhà giáo dục mầm non đã hiểu là âm
nhạc và vận động liên kết với nhau từ khi trẻ chào đời và kéo dài suốt thời kỳ
thơ ấu.
Tổ chức các hội thi trong hoạt động phát triển vận động: Trong hoạt động giáo
dục phát triển vận động trẻ tham gia hoạt động tích cực thì người giáo viên phải
lôi cuốn thu hút trẻ vào hoạt động một cách thoải mái không gò bó gây hứng thú
cho trẻ. Dựa vào mục đích của chương trình giáo dục mầm non. Làm sao để tạo
cơ hội cho trẻ được trải nghiệm sáng tạo, thế hiện mình và trẻ có như minh qua
vận động. Từ đó tôi có suy nghĩ và áp dụng liên kết xây dụng các hội thi vào các
hoạt động giáo dục thể chất để mọi trẻ đều được tham gia tích cực vào các hội
thi. Khi dạy trẻ chủ đề “Tết và mùa xuân” tôi tổ chức cho trẻ tham gia hội thi:
Ngày hội mùa xuân Ví dụ: Với hoạt động giáo dục thể chất là: Đi trên ghế thể
dục đầu đội túi cát.
- Trọng động : Bài tập phát triển chung: Phần thi đồng diễn (Trẻ tập các động
tác thể dục theo hiệu lệnh của cô hoặc theo lời bài hát về chủ điểm này
+ Vận động cơ bản: Phần thi Ai khéo hơn ai ( Trẻ đi trên ghế thể dục đầu đội túi
cát
- Hồi tĩnh: Cho trẻ thế hiện niềm mơ ước của mình (đi nhẹ nhàng ) .
Với các nội dung xuyên suốt trong hội thi của ngày hội như vậy trẻ thể
hiện và hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Bên cạnh đó có chọn lựa các nội
dung giáo dục cho trẻ biết về truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương
quê hương của đất nước con người Việt Nam.
Sử dụng thơ, truyện, đồng dao, ca dao trong hoạt động phát triển vận
động: Thực tế hiện nay tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non đặc
biệt là trẻ mẫu giáo 5 – 6 không chỉ phát triển vận động mà còn giúp trẻ đang
trên đà phát triển về lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Với mỗi để tài, tôi
luôn tìm hiểu nghiên cứu kĩ trước khi dạy để xây dụng bài theo chủ đề một câu
chuyện để kích thích trẻ sự tò mò hấp dẫn trẻ hoạt động được tốt hơn.
Ví dụ: Hoạt động giáo dục thể chất với nội dung thực hiện “- Đi ngang bước dồn
trên ghế thể dục, Trò chơi: Nhảy tiếp sức ” chủ đề gia đình. Tôi cho các cháu 
đóng vai làm các thành viên trong gia đình đi mua sắm lương thực qua con 
đường và nhảy tiếp sức để trẻ hứng thú. 
+ Phần khởi động: Cho trẻ đi đều theo các kiểu đi theo lời bài hát
17
+ Trọng động: Tập luyện cùng nhau Đi ngang bước dồn trên ghế thể dục,
Trò chơi: Nhảy tiếp sức ”Tiếp theo đó tôi cho trẻ thi đua giữa các tổ với nhau,
trẻ rất hứng thú tích cực tham gia hoạt động .
+ Phần hồi tĩnh: Các thành viên trong gia đình đã đi mua sắm về tới nơi
ta cùng nhau vui hát và ghỉ ngơi, tôi còn áp dụng các bài thơ, ca dao, đồng dao
để gây hứng thú dạy trẻ kích thích trẻ tích cực tham gia các hoạt động .
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng, tôi cho trẻ đọc
các câu thơ:” Không có cánh mà bóng biết bay
 Không có chân mà bóng biết chạy
 Nhanh nhanh bạn ơi xem ai tài ai khéo cùng nhau đua nào”
Đồng thời kết hợp với đọc thơ chơi vận'động nhịp nhàng và thi đua cùng
các bạn hay như cho trẻ đọc các bài đồng dao: Rồng rắn lên mây, thả đỉa ba
ba. .. qua đó trẻ thấy mạnh dạn và tự tin hơn đồng thời các tố chất thể lực của trẻ
cũng được phát triển.
Sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục phát triển vận động : 
Các trò chơi dân gian được hình thành và ông cha ta truyền từ dơi này
sang đời khác trải nghiệm qua thực tế cuộc sống con người. Những trò chơi dân
gian đó theo ta từ khi sinh ra và lớn lên, đi vào cuộc sống và còn đọng lại mãi
trong tâm hồn chúng ta đó là những hình ảnh về quê hương đất nước về gia đình
và tuổi ấu thơ. Trò chơi dân gian thường được tổ chức trong các dịp vui chơi hội
hè nhằm phát triển các tố chất thể lực. Hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ: Học
mà chơi chơi mà học nên việc sử dụng trò chơi dân gian được tôi luôn quan tâm
áp dụng khi tổ chức các hoạt động, chính vì vậy nó đã giúp trẻ tiếp thu được
kiến thức một cách nhẹ nhàng thoải mái. Tôi vận dụng các trò chơi dân gian phù
hợp với kiến thức và tuân thủ nguyên tắc vừa sức của trẻ. Ví dụ: Với trò chơi: Ai
ném xa nhất, tôi có thể thay thế và đưa trò chơi dân gian: Ném còn vào dạy trẻ.
Hay đối với các trò chơi cũng cố phát triển cơ tay, tôi cho trẻ chơi trò chơi kéo
co với các trò chơi dân gian thường đi sâu vào tiềm thức của trẻ, trẻ thấy như
mình 
đang được học được chơi ớ nhà với người thân, trẻ thể hiện hết khả năng, năng
lực của bản thân đồng thời tính trách nhiệm công đồng của trẻ cũng được phát
huy.
Ví dụ: Khi cho trẻ chơi trò chơi vận động: Ai nhanh nhất, tôi lựa chọn và
thay thế bằng trò chơi: Rồng rắn lên mây ở trò chơi này với yêu cầu người lớn
18
làm đầu rắn phải thể hiện rõ trách nhiệm giữ đầu rắn, ngăn chặn giúp các
bạn..Trò chơi kéo co trò chơi này yêu cầu sự khéo léo của trẻ và trẻ phải dùng
sức khi tham gia chơi Từ việc đưa trò chơi dân gian vào thay thế các nội dung
trò chơi vận động trong bài học trẻ thấy hứng thú tích cực học tập và nội dung
kết quả học cao hơn 
7.3.5. Biện pháp 5: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng
Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục vận động cho trẻ, người ta tiến hành
thông qua nhiều hình thức giáo dục như: Trong tiết học và ngoài tiết học, bao
gồm thể dục sáng, thể dục chống mệt mỏi, trò chơi vận động, dạo chơi ngoài
trời, “tuần lễ sức khỏe” ở trường mầm non, “ngày hội thể dục thể thao” ở trường
mầm non, hoạt động phát triển vận động cá nhân, các hoạt động nhằm giáo dục
phát triển cử độ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_nang_cao_chat_luong_g.pdf