Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Quí Hai

Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Quí Hai

1. Lý do chọn đề tài:

Nghị quyết 29-NQ/TW khẳng định: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ

quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội

dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện

của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề

nghiệp”. Mục tiêu cơ bản của giáo dục là đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo

con người Việt Nam có tri thức, có kỷ năng, có thái độ ứng xử đáp ứng được công cuộc

đổi mới hiện nay. Muốn thực hiện được điều trên, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan

trọng quyết định chất lượng giáo dục: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của

giáo dục.” (Văn kiện hội nghị lần thứ II, Ban chấp hành TW khóa 8). Cụ thể là đội ngũ

giáo viên phải chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững

vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng

động, sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ

quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

Trường Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở (THCS) Trần Quý Hai được sáp nhập ngày

26 tháng 6 năm 2019 (trước đây là trường TH Tịnh Châu và trường THCS Trần Qúy Hai), đội

ngũ giáo viên của trường bên cạnh những ưu điểm như nhiệt tình trong công việc, yêu thương

học sinh thì phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh;

đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học

với vai trò này đội ngũ giáo viên của trường phần lớn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong

giảng dạy và giáo dục học sinh.

Với những lý do trên, cùng với quá trình trong công tác quản lý, tôi trăn trở, suy nghĩ

và muốn tìm Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới

căn bản toàn diện giáo dục tại trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) Trần Quí Hai

là vấn đề cấp thiết để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại trường; bởi lẽ dù có nhiệt

tình, tâm huyết với nghề mà không trang bị cho mình phương pháp dạy học mới, không tiếp

cận được với CNTT là chưa đáp ứng được Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong công cuộc đổi

mới sự nghiệp giáo dục tại trường trong giai đoạn hiện nay, vì thế tôi đã chọn đề tài này:

“Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại

trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quí Hai

pdf 19 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 07/03/2022 Lượt xem 1654Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trần Quí Hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
7 
Tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn giữ vững được kỷ cương, trật tự 
nề nếp trong học sinh, làm tốt phong trào thi đua học tập tốt. Từ đó, tạo ra một phong trào thi 
đua sôi nổi và bổ ích trong nhà trường. Song trong năm học này, giáo viên phụ trách đội 
không có chuyên môn, sức khỏe không tốt nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đội, 
 Các tổ chuyên môn được thành lập gồm nhiều môn học trong đó có phân ra từng nhóm 
chuyên môn. Các tổ trưởng và nhóm trưởng thực sự có vai trò quan trọng, là nòng cốt trong 
hoạt động chuyên môn của nhà trường. 
b. Những mặt còn hạn chế; 
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có những hạn chế cần khắc phục nhằm xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường, đó là: 
- Về phía quản lý: 
 Cán bộ quản lý của trường mới được đề bạt, chưa kinh qua nhiều trong hoạt động 
quản lý, thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo. Công tác tham mưu của các phó hiệu trưởng chưa 
được hiệu quả. Bộ phận tiểu học do mới sáp nhập nên Hiệu trưởng cũng chưa quen lắm trong 
công tác chuyên môn nên đôi khi điều hành còn cập rập dẫn đến sự chưa đồng bộ ở một vài 
công việc trong quản lý nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý nhằm xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ. Công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường chưa có sự phối hợp giữa 
chuyên môn cùng các tổ trưởng trong kiểm tra toàn diện đối với giáo viên. 
 Công tác thi đua dạy tốt còn mang tính chủ điểm, chủ yếu tập trung theo các đợt thi 
đua trong năm như: như chào mừng Quốc tế phụ nữ 8-3, chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam20-11, chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3 
 - Về phía giáo viên: 
 Số lượng giáo viên còn thiếu, thừa cục bộ. Số giáo viên lớn tuổi, công tác ở trường lâu 
năm (chưa được luân chuyển) còn nhiều nên việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 
còn chậm, ngại đổi mới phương pháp, nhất là trong việc tiếp cận với CNTT. Cụ thể: giáo viên 
ngại tiếp cận với CNTT hoặc sử dụng thiết bị dạy học, Cán bộ quản lý có nhắc nhở thì mới áp 
dụng, chưa tự giác trong việc sử dụng đồ dùng dạy học hoặc ứng dụng CNTT. Còn giáo viên 
có sử dụng CNTT trong tiết dạy nhưng còn nặng về trình chiếu. Chưa chủ động trong giờ dạy. 
 Các tổ trưởng chuyên môn kinh nghiệm quản lý có nhưng sự tận tụy với công việc 
chưa cao, chưa sâu sát với công việc nên trong quá trình điều hành tổ còn nặng về hình thức, 
chưa phát huy được nội lực của các thành viên trong tổ, còn thụ động theo kế hoạch định sẵn 
của nhà trường. Vai trò của tổ trưởng chưa năng động, thiếu tính sáng tạo trong hình thức 
sinh hoạt tổ, chưa phát huy được vai trò của tổ, nhóm bộ môn. 
Còn số ít chưa thấm nhuần, chưa xác định rõ tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, 
còn ngại khó, trong đó có giáo viên còn trẻ tuổi, vừa hết tập sự. 
 Mặc dù có cố gắng song do trường mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất có đầu tư 
nhưng còn thiếu thốn nên chưa đáp ứng yêu cầu cho việc giảng dạy. 
c. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế: 
 c.1. Nguyên nhân đạt được: 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
8 
 Nguyên nhân khách quan 
 Sự quan tâm của ngành và các cấp chính quyền; sự điều hành và năng động; sự rà 
soát, nhắc nhở kịp thời của Ban giám hiệu. Sự gương mẫu đi đầu của những đồng chí đảng 
viên trong chi bộ. 
 Chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp khác; cũng như đầu tư cơ sở vật chất trang 
thiết bị phục vụ cho việc dạy học được các cấp quan tâm nên đời sông của giáo viên đã được 
cải thiện nhiều; tạo động lực để giáo viên yêu nghề hơn, yên tâm tập trung vào công tác để 
tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyên đề 
để nâng cao trình độ mới đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong thực tế. Và kỷ luật trong công 
tác đã nâng cao rất nhiều. 
 Nguyên nhân chủ quan 
 Ban giám hiệu quán triệt tư tưởng, nhiệm vụ, khi đánh giá Chuẩn về nghề nghiệp giáo 
viên phải đi kèm với minh chứng (không đánh giá theo cách chủ quan), nên đây cũng là 
nguyên nhân giúp giáo viên phải tự trau dồi về đạo đức và chuyên môn. Giáo viên đã tự nhận 
thức phải cố gắng vươn lên nữa mới đáp ứng được yêu cầu đối với giáo viên 
Nhờ sự quan tâm, tạo điều kịp thời của ban giám hiệu trường và tổ chức công đoàn nên 
hàng năm giáo viên của trường đăng ký đi học để nâng cao trình độ. 
c.2. Nguyên nhân của hạn chế 
Bên cạnh những mặt đã làm được thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường TH và 
THCS cơ sở Trần Quy Hai vẫn còn những hạn chế, đó là kinh phí cho các hoạt động của 
trường ít nên hỗ trợ cho giáo viên có thành tích cao trong năm học chưa động viên xứng đáng 
(về vật chất) nên chưa tạo được sự thi đua mạnh trong nhà trường. 
Do kinh phí hạn chế nên việc tổ chức đi giao lưu học tập kinh nghiệm ở các trường còn 
hạn chế. Ngoài ra các giáo viên tuổi cao, trình độ hạn chế ngại việc học tập, tự bồi dưỡng 
nâng cao trình độ... những yếu tố trên đã làm ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng đội 
ngũ ở nhà trường. 
 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Căn cứ thực hiện: 
- Nghị quyết và chỉ thị của Đảng về giáo dục 
 + Nghị quyết 29 – NQ/TW đã nêu: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế -xã 
hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà 
giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học 
cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm.”. “Đổi mới mạnh mẽ mục 
tiêu, nội dung, phương pháp  bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà 
giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.” 
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về “Giáo dục là quốc sách” 
và thực hiện nghị quyết TW IV, khoá 8: “Khâu then chốt đó thực hiện chiến lược phát triển 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
9 
giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên 
cũng như cán bộ quản lý giáo dục và chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực 
chuyên môn”. 
+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII đã nêu: 
“ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. 
Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài”và “ Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, 
là một trong những điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai 
trò quan trọng” 
- Luật Giáo dục 
 + Điều 14 chương I nói rõ: “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất 
lượng giáo duc. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học. 
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách đảm bảo các điều kiện cần 
thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của mình”. 
 + Điều 53- chương III: Quy định nhiệm vụ quyền hạn nhà trường là “quản lý giáo dục, 
cán bộ, nhân viên”. 
- Điều lệ trường THPT 
+ Điều lệ trường THPT- Điều 29, chương IV, mục 1, điểm c có ghi: “Giáo viên có 
nhiệm vụ rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng 
cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và giáo dục.” 
 Xuất phát từ những cơ sở trên, cộng với thực tế đội ngũ giáo viên tại trường, để đáp ứng 
yêu cầu, mục tiêu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới, việc xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo trong trường TH&THCS Trần Qúy Hai là nhiệm vụ cấp thiết nhằm 
giáo dục học sinh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết TW 29 – NQ/TW năm 2013, là đòi hỏi 
mang tính tất yếu trong công tác giảng dạy tại trường. 
2. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện: 
 a. Nội dung, phương pháp 
 a.1 Nội dung: 
- Qua khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên của trường thấy được vẫn còn 
một số bất cập về chất lượng đội ngũ. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng 
đến chất lượng giáo dục của nhà trường, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy nghiên cứu đưa ra giải pháp khả thi 
nhằm khắc phục những mặt tồn tại về chất lượng đội ngũ 
- Vì vậy Sáng kiến nhằm nghiên cứu thực trạng về công tác xây dựng đội ngũ giáo 
viên tại trường TH&THCS Trần Qúy Hai để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 
chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường để nâng cao về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu 
mới về giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 
a.2 Phương pháp 
 - Nghiên cứu tài liệu. 
Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở Giáo dục Phổ thông 
Lý luận về giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
10 
Lý luận về quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học. 
Lý luận về công tác phối hợp hoạt động của các bộ phận trong nhà trường, giữa nhà 
trường với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. 
Các tạp chí, tập san giáo dục... 
- Phương pháp thực hiện. 
Thu thập thông tin về chất lượng đội ngũ giáo viên tại nhà trường để đề ra một số giải 
pháp 
nhằm từng bước xây dựng và khắc phục những hạn chế thiếu sót. 
Tham khảo kinh nghiệm về việc xây dựng đội ngũ giáo viên tại các trường có nhiều thành 
tích trên địa bàn thành phố để xây dựng chất lượng giáo viên tại trường TH&THCS Trần Qúy 
Hai. 
 a.3 Giải pháp thực hiện: 
Xuất phát từ cơ sở lý luân, cơ sở thực tiễn và thực trạng của đơn vị trường như đã nêu 
trên, nên việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường là nhiệm vụ vừa 
đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài với mục tiêu: Xây dựng đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý của nhà trường theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, đảm 
bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ đáp ứng yêu cầu của đất nước và địa 
phương trong công cuộc đổi mới hiện nay 
chúng tôi đã đề xuất bảy giải pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
giáo viên tại trường như sau: 
Thứ nhất, bồi dưỡng giúp giáo viên quan tâm tìm hiểu về pháp luật, các 
Thông tư, Hướng dẫn mới của ngành 
Ngay từ đầu đầu năm học Ban giám hiệu đã lập địa chỉ mới gmail để giáo viên toàn 
trường sử dụng, những công văn liên quan đến pháp luật, thông tư như: chính sách của Đảng 
và Nhà nước; luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, luật Lao động, luật Viên chức, luật 
Khiếu nại Tố cáo, học tập nhiệm vụ năm học tới, đặc biệt là phải nắm vững mục tiêu đào tạo 
của cấp học,để giáo viên cập nhật thông tin; đồng thời đăng tải trên Website của trường; 
niêm yết tại văn phòng trường; dùng hệ thống smar nhắn tin thúc đẩy giáo viên tự tìm hiểu, 
tôi thống kê lượng cá nhân giáo viên vào truy cập và thông qua cuộc họp hội đồng để đánh 
giá công tác này 
Hiểu và nhận thức đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
cũng như pháp luật, các Thông tư, Hướng dẫn mới của ngành thì người giáo viên mới gắn 
trách nhiệm của mình đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhận thức đúng điều đó, họ sẽ 
làm tốt nhiệm vụ được giao. 
Ví dụ: Trong các cuộc họp Chi bộ, họp Hội đồng sư phạm tranh thủ nói chuyện thời 
sự, nói về tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự 
nghiệp giáo dục với những câu chuyện vui, có ý nghĩa thiết thực. Từ đó phải xây dựng thói 
quen làm việc có kỷ cương, nề nếp và trách nhiệm. Tránh làm việc theo sự nhiệt tình mà 
không biết chủ trương, đường lối. Vì khi đã nắm vững mục tiêu về tư tưởng, đường lối, chính 
sách....đó là những nguyên tắc, là chủ trương thì phải thực hiện cho tốt. Việc thẩm thấu đó sẽ 
giúp giáo viên có động lực trong phấn đấu, hăng say với nghề nghiệp. 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
11 
Ví dụ: Khi tôi mới về trường, nhìn thấy giáo viên ở trường rất nhiệt tình trong công 
việc, chăm lo đến học sinh. Đây là điều mình rất mừng. Thế là, cuối năm chọn giáo viên để 
khen thưởng, động viên. Có người nói: làm vậy nhưng không cần khen từ trước đến giờ đâu 
có ai khen đâu. Mà đúng vậy, từ trước đến nay, không có danh hiệu nào về tập thể và cá nhân. 
Tôi nghĩ, họ làm là do cảm tính, mà làm việc theo cảm tính là sẽ không ổn nếu tâm lý có sự 
thay đổi hay dao động. Từ đó trong các cuộc họp nội bộ nhà trường, tôi luôn chú trọng công 
tác tư tưởng, tìm hiểu pháp luât, những Thông tư về ngành cho giáo viên, vì đây là sợi dây 
xuyên suốt trong quá trình làm việc Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật . Đó là 
cách làm việc khoa học, thấm nhuần giữa nhận thức về tư tưởng từ pháp luật quy định từ đó 
mới có động lực nhiệt tình trong công việc, đây là hai yếu tố quan trọng cho mỗi giáo viên. 
Sau khi thực hiện giải pháp này đã có sự thay đổi rõ rệt: 
(Mẫu 6) So sánh chất lượng giáo viên 
- Trong năm học 2018-2019: lần đầu tiên tập thể trường được công nhận là tập thể tiên 
tiến 
- Nhà trường được công nhận là cơ quan văn hóa năm 2019 
- Năm học 2019-2020: có 06 cán bộ, giáo viên đăng ký chiến sĩ thi đua 
Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện để lập lại trật tự, kỷ cương nền nếp 
trong dạy - học và quản lý giáo dục 
Từ phân tích ở trên, ảnh hưởng của cách làm việc theo cảm tính, nên trong các cuộc 
họp nội bộ thì giáo viên phát biểu nhiều, không đi vào nội dung cuộc họp làm cho cuộc họp 
kém chất lượng lại mất thời gian. Hoặc trong giảng dạy cũng vậy. 
Ví dụ: có lần khi đi kiểm tra tiết dạy của giáo viên trên lớp, nhìn thời khóa biểu thì 
thấy giáo viên đó dạy 2 tiết, Khi đến lớp thì không thấy dạy. Hỏi ra thì cô ấy nói dạy theo ca 
nên cho học sinh về sớm. Rõ ràng giáo viên ấy, không coi trọng kỉ cương nề nếp trong giờ 
day. 
Từ đó tôi suy nghĩ, việc tiếp theo là phải lập lại trật tự, kỷ cương nền nếp trong dạy-
học và quản lý giáo dục 
Chúng tôi đưa ra Quy chế thi đua sát với công việc phân công cho các thành viên trong 
nhà trường - các bộ phận trong nhà trường góp ý để hoàn thiện Quy chế thi đua mới thực 
hiện. Hàng tháng, trong cuộc họp Liên tịch có sự tổng kết thi đua từng thành viên (thông qua 
các tổ trưởng) theo tháng; Công đoàn làm nhiệm vụ tổng kết, báo kết quả với nhà trường rồi 
thông qua kết quả trong cuộc họp hội đồng sư phạm đầu tháng (việc thi đua trong các bộ, giáo 
viên, nhân viên tại trường trước đây không có) nên khi thực hiện quy chế thi đua này thì hầu 
hết giáo viên thấy khó chịu, nặng nề, nhưng khi thực hiện dần thành quen, tạo sự thi đua đồng 
bộ trong nhà trường. Và dựa vào quy chế để xếp loại thi đua. Vậy là chúng tôi đã chấn chỉnh 
Năm học SL GV Số lớp 
Xếp loại 
phẩm chất chính trị 
Xếp loại 
Năng lực chuyên môn 
Xếp loại 
chủ nhiệm 
TỐT KHÁ TB TỐT KHÁ TB YẾU TỐT KHÁ TB 
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 
2018-2019 43 20 32 74.4 8 18.6 3 7 25 58.1 14 32.6 4 9.3 0 12 60 4 20 4 20 
2019-2020 40 20 33 82.5 6 15 1 2.5 25 62.5 13 32.5 2 5 0 15 75 5 25 0 0 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
12 
được sự tùy tiện trong thực hiện công việc của số ít giáo viên. Đã lập lại trật tự, kỷ cương nền 
nếp trong dạy - học và quản lý giáo dục . Muốn làm tốt giải pháp này, người quản lý phải 
luôn rà soát công việc, không được buông lỏng quản lý, phải nghiêm túc trong mọi việc, 
khen-chê đúng mực. Chấn chỉnh ngay những việc làm không đúng, nếu tái phạm đưa vào xếp 
loại thi đua vì đã vi phạm quy chế thi đua. Thì giáo viên phải nghiêm túc thực hiện. 
Đồng thời chú trọng, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, lối sống cho giáo viên, học sinh; thực hiện tốt việc dạy tích hợp các nội dung giáo 
dục về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, giáo dục bình đẳng giới, an 
toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế trường học, phòng chống HIV/AIDS, phòng 
chống tai nạn thương tích vào các môn học và hoạt động giáo dục, từng bước tạo lập kỹ 
năng sống và giúp học sinh phát triển toàn diện. 
Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và tình trạng 
dạy thêm, học thêm trái quy định. 
Triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của ngành. Quán triệt 
tốt Quy định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 về Ban hành quy định một số 
biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi. 
 Vừa đảm bảo tính dân chủ trong cơ quan, vừa phải có kỷ cương nề nếp, từ đó chúng 
tôi thống nhất ban hành Quy chế làm việc tại cơ quan (trước đó, các đồng chí Hiệu trưởng 
chưa chú trọng đến vấn đề này) 
Nhìn chung khi áp dụng, một số giáo viên thấy khó chịu vì mất “tự do” khi nói năng và 
làm việc; dần dần họ hiểu ra đây là giải pháp cần thiết cần phải có để lập iaij kỹ cương, nề 
nếp trong cơ quan. 
Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động cho các Tổ (khối) chuyên môn: 
Quán triệt đến các tổ trưởng (khối trưởng), trách nhiệm và những công việc cần phải 
làm đối với tổ, khối chuyên môn như: 
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ, nhóm: 
+ Các nhóm trưởng CM cần nắm được kế hoạch CM của tổ từ đó xây dựng kế hoạch 
CM của nhóm. 
+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo từng tuần, tháng, học kì và năm học. 
+ GV trong tổ, nhóm theo dõi kế hoạch của tổ, nhóm và xây dựng kế hoạch cá nhân. 
- Nội dung sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn: 
 + Triển khai các chuyên đề: đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên và rất cần thiết, 
các chuyên đề cần tập trung vào những đề tài như đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện 
các kỹ năng bộ môn, dạy các bài khó, ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng thiết bị dạy 
học, làm mới đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo 
học sinh yếu... 
- Trao đổi công tác làm đề kiểm tra : 
 + Xác định mục tiêu cần đạt của bài kiểm tra 
 + Từ đó xác định nội dung kiến thức cần kiểm tra (chú ý bán sát chuẩn kiến thức, kĩ 
năng) 
 + Hình thức kiểm tra: GV chủ động kết hợp một cách hợp lí, phù hợp giữa hình thức 
trắc nghiệm và tự luận 
Giải pháp quản lý xây dựng đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường 
TH&THCS Trần Qúy Hai 
13 
 + Xây dựng ma trận đề: chú ý tỉ lệ các câu hỏi ở các cấp độ nhận biết, thông hiểu và 
vận dụng sáng tạo một cách phù hợp. 
- Trao đổi và tìm hướng giải quyết những vấn đề khó: 
 Bàn bạc và thông nhất phương pháp giải quyết các vấn đề đó. 
- Trao đổi công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, bồi dưỡng học sinh giỏi 
- Rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên 
- Tổ chức các tiết dự giờ, thao giảng 
 Khi đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết dạy cần thẳng thắn, chân tình với tinh thần giúp 
nhau cùng tiến bộ, phải đánh giá thực chất, nêu ra được những điểm mạnh, những hạn chế 
của người dạy về kiến thức, kỹ năng, thái độ, về nội dung, phương pháp, phong cách. 
Tổ trưởng là người quản lý tổ nên phải có phương pháp quản lý, không biến cuộc họp 
tổ chuyên môn thành buổi họp quản lý hành chính . Tổ trưởng thực hiện được những nội 
dung trên thì mới nâng cao được năng lực giảng dạy cho giáo viên trong tổ. 
Thứ tư, phân công, bố trí giáo viên phù hợp với năng lực: 
 Trường TH&THCS Trần Qúy Hai, do đặc thù riêng là giảng dạy cả hai cấp học nên 
việc phân công bố trí giáo viên đòi hỏi người Hiệu trưởng phải hết sức cẩn trọng, và cân nhắc, 
giải pháp này thực hiện như sau: 
Đối với giáo viên bộ môn: 
Là người trực tiếp truyền thụ kiến thức đến học sinh thông qua môn học. Nề nếp, kỷ 
cương trong hoạt động của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến nề nếp và kết quả học tập 
của học sinh. Chất lượng giờ dạy trên lớp là

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_giai_phap_quan_ly_xay_dung_doi_ngu_gia.pdf