Sáng kiến kinh nghiệm Chỉ đạo phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm Chỉ đạo phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt hiệu quả

5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Tính mới của sáng kiến:

Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Thế nhưng trong thực tế, không

hẳn thầy cô nào khi đi dạy cũng đã là người thầy giỏi? Bởi lẽ do yêu cầu cấp

bách của từng giai đoạn lịch sử, đặc thù của từng địa phương mà việc tuyển

chọn đội ngũ giáo viên trong những năm trước đây bằng rất nhiều hình thức,

nhất là đối với bậc học Tiểu học và Mầm non. Chính vì thế chất lượng đội ngũ

giáo viên nhìn chung không đồng đều. An Lộc A là một trường ngay khu vực

trung tâm thị xã Bình Long, điều kiện khá thuận lợi, nhưng đội ngũ giáo viên ở2

đây cũng không tránh khỏi thực tế trên. Họ được đào tạo bằng nhiều hình thức

khác nhau như: 9 + 3, 12 +2, CĐSP liên thông, ĐHSP từ xa, ĐHSP tại chức,

Vì vậy, để xây dựng được một đội ngũ giáo viên dạy giỏi đáp ứng với yêu cầu

giảng dạy. Đồng thời tuyển chọn được các giáo viên nòng cốt, tham gia thi giáo

viên dạy giỏi các cấp đạt kết quả là công việc quan trọng và không phải dễ làm

đối với các nhà quản lý giáo dục. Hàng năm, hội thi giáo viên dạy giỏi còn là

một trong những tiêu chí quan trọng để xét thành tích và thi đua của mỗi thầy cô

giáo cũng như tập thể đơn vị. Để đạt được kết quả, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên

của đội ngũ thầy cô giáo thì vai trò chỉ đạo, quản lý của nhà trường đối với công

tác này là vô cùng cần thiết. Với vai trò là một Phó Hiệu trưởng phụ trách công

tác chuyên môn của nhà trường, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm mọi biện pháp

để bồi dưỡng và nâng dần về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ giáo viên

dạy giỏi ở đơn vị mình. Đó cũng là lý do tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Chỉ đạo

phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt hiệu quả”

pdf 12 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 818Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Chỉ đạo phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt hiệu quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến ngành giáo dục Thị xã Bình Long 
Tôi ghi tên dưới đây: 
Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 
Nơi công tác 
Chức 
danh 
Trình 
độ 
chuyên 
môn 
Tỷ lệ (%) 
đóng góp 
vào việc 
tạo ra sáng 
kiến 
NGUYỄN THỊ 
QUYÊN 
18/08/1974 
Trường Tiểu học 
An Lộc A, thị xã 
Bình Long, tỉnh 
Bình Phước 
Phó Hiệu 
Trưởng 
Đại học 
sư phạm 
100% 
1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Chỉ đạo phong trào thi giáo 
viên dạy giỏi đạt hiệu quả” 
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra 
sáng kiến. 
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý giáo dục 
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 10/9/2020 
5. Mô tả bản chất của sáng kiến: 
5.1. Tính mới của sáng kiến: 
Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Thế nhưng trong thực tế, không 
hẳn thầy cô nào khi đi dạy cũng đã là người thầy giỏi? Bởi lẽ do yêu cầu cấp 
bách của từng giai đoạn lịch sử, đặc thù của từng địa phương mà việc tuyển 
chọn đội ngũ giáo viên trong những năm trước đây bằng rất nhiều hình thức, 
nhất là đối với bậc học Tiểu học và Mầm non. Chính vì thế chất lượng đội ngũ 
giáo viên nhìn chung không đồng đều. An Lộc A là một trường ngay khu vực 
trung tâm thị xã Bình Long, điều kiện khá thuận lợi, nhưng đội ngũ giáo viên ở 
2
đây cũng không tránh khỏi thực tế trên. Họ được đào tạo bằng nhiều hình thức 
khác nhau như: 9 + 3, 12 +2, CĐSP liên thông, ĐHSP từ xa, ĐHSP tại chức, 
Vì vậy, để xây dựng được một đội ngũ giáo viên dạy giỏi đáp ứng với yêu cầu 
giảng dạy. Đồng thời tuyển chọn được các giáo viên nòng cốt, tham gia thi giáo 
viên dạy giỏi các cấp đạt kết quả là công việc quan trọng và không phải dễ làm 
đối với các nhà quản lý giáo dục. Hàng năm, hội thi giáo viên dạy giỏi còn là 
một trong những tiêu chí quan trọng để xét thành tích và thi đua của mỗi thầy cô 
giáo cũng như tập thể đơn vị. Để đạt được kết quả, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên 
của đội ngũ thầy cô giáo thì vai trò chỉ đạo, quản lý của nhà trường đối với công 
tác này là vô cùng cần thiết. Với vai trò là một Phó Hiệu trưởng phụ trách công 
tác chuyên môn của nhà trường, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm mọi biện pháp 
để bồi dưỡng và nâng dần về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ giáo viên 
dạy giỏi ở đơn vị mình. Đó cũng là lý do tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Chỉ đạo 
phong trào thi giáo viên dạy giỏi đạt hiệu quả” 
5.2. Nội dung sáng kiến: 
Để thúc đẩy phong trào thi giáo viên dạy giỏi ở trường đạt kết quả, tôi 
đã thực hiện các giải pháp như sau: 
5.2.1. Định hướng trong việc phân công chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho 
những giáo viên có khả năng tham gia thi giáo viên dạy giỏi phát huy khả năng 
của mình. 
Khi sắp xếp phân công chuyên môn đầu năm học, tôi đặc biệt chú ý và 
quan tâm đến những giáo viên là nòng cốt tham gia và phấn đấu trở thành giáo 
viên dạy giỏi các cấp. Vì vậy, việc bố trí lớp dạy, môn dạy phải phù hợp với khả 
năng và sở trường của từng người, tránh việc xáo trộn giữa các khối lớp nhiều sẽ 
gây khó khăn cho giáo viên dự thi. Thực tế thì giáo viên tiểu học đều được đào 
tạo và dạy được tất cả các môn, các khối lớp (trừ môn tự chọn là Tiếng Anh, Tin 
học). Thế nhưng, để tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều thời gian chuyên sâu 
vào một khối lớp thì khi phân công chuyên môn cần hạn chế việc thay đổi. 
Thông thường thì những giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi, tôi tìm hiểu 
kỹ nguyện vọng của giáo viên đăng ký, cố gắng sắp xếp ưu tiên để họ chọn lớp 
3
thuận lợi hơn, có điều kiện để đầu tư cho công tác chuyên môn sâu hơn. Những 
giáo viên đăng ký và có khả năng tham gia thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả, 
cũng được bố trí giữ chức vụ khối trưởng, khối phó. Đó cũng là một sự động 
viên, khích lệ ban đầu để giáo viên cố gắng vươn lên trong công tác giảng dạy, 
có kế hoạch phấn đấu để tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp đạt kết quả. 
Đồng thời những giáo viên này là nhân tố quan trọng, là nòng cốt để tư vấn, 
giúp đỡ và nhân rộng thêm các giáo viên khác trong khối. 
5.2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi. 
Công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi là một công việc được tiến hành 
liên tục và lâu dài. Song, trong phạm vi của sáng kiến này, tôi chỉ đề cập đến 
công tác chỉ đạo bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian một năm. 
Một giáo viên muốn trở thành một giáo viên dạy giỏi phải hội tụ rất nhiều 
yếu tố: Kiến thức, kỹ năng sư phạm, nghệ thuật sư phạm, khả năng vận dụng 
linh hoạt các phương pháp giảng dạy, xử lý các tình huống sư phạm Ngoài ra, 
trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, đòi hỏi giáo viên còn phải biết 
sử dụng thành thạo máy tính, máy chiếu trong soạn và dạy bằng giáo án điện tử. 
Chính vì điều này, để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi tại đơn vị mình, tôi 
cũng đi sâu vào từng nội dung mà giáo viên mình còn hạn chế. Nắm bắt ưu điểm 
và hạn chế của từng giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp. 
Đối với những giáo viên còn hạn chế về kiến thức thì không còn cách nào khác 
là động viên giáo viên phải tích cực tự học, nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện 
nay trường tôi còn 9 giáo viên trình độ Trung cấp và Cao đẳng đang theo học 
lớp Đại học sư phạm và sắp sửa tốt nghiệp. Ban giám hiệu là người hỗ trợ giáo 
viên tìm tòi và sưu tầm các tài liệu để giáo viên có thời gian dành cho công tác 
tự học. Giáo viên nào còn hạn chế về kỹ năng sư phạm thì tôi đi sâu vào công 
tác dự giờ để tư vấn, giúp đỡ những hạn chế hay mắc phải. Nhược điểm lớn nhất 
hiện nay mà tôi thấy qua công tác dự giờ và chấm thi giáo viên dạy giỏi, hầu hết 
giáo viên khi dạy còn làm việc nhiều, tôi thường gọi vui là “bệnh nghề nghiệp”. 
Mặc dù giáo viên đã được tập huấn, đều biết và hiểu rõ: nói nhiều hay giảng giải 
nhiều là không phát huy được phương pháp tích cực, là thiên về phương pháp 
4
cũ. Song do áp lực về thời gian, do sợ học sinh không hiểu bài, do hay nói lặp 
lại. nên nhiều giáo viên vẫn vi phạm. Vì vậy, khi góp ý, tư vấn cho giáo viên 
tôi thường chỉ rõ: Với dạng bài này, nội dung này thì phải lựa chọn cách giảng 
nào là phù hợp, tránh nói đi nói lại nhiều lần sẽ mất nhiều thời gian, lại hạn chế 
về phương pháp tích cực. Bên cạnh việc giáo viên phải xây dựng kế hoạch tự bồi 
dưỡng chuyên môn, kiến thức cho mình thì với vai trò là Phó Hiệu trưởng chỉ 
đạo công tác chuyên môn, tôi phải có nhiệm vụ triển khai đầy đủ và kịp thời 
những văn bản chỉ đạo về công tác chuyên môn, những qui định, đổi mới của 
ngành, của địa phương Điều đó không chỉ giúp giáo viên nắm vững và thực 
hiện đúng qui chế chuyên môn, mà còn trang bị các nội dung quan trọng của 
phần thi giáo viên dạy giỏi. Trong năm học, tập trung triển khai lại các chuyên 
đề khó, bàn bạc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực tế 
giảng dạy. Đặc biệt trong năm học này, tôi quan tâm đến chương trình bồi 
dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhắc nhở và 
hỗ trợ giáo viên tích cực, nghiêm túc trong học tập để giáo viên nắm vững 
chương trình tổng thể cũng như khối lớp mình giảng dạy. Làm tiền đề vững chắc 
cho chu kỳ tập huấn những năm học tiếp theo. 
Trong quá trình đi dự giờ, góp ý tiết dạy, vấn đề không phải là tìm ra 
những tồn tại của giáo viên, mà quan trọng là người quản lý phải giúp đỡ, hỗ trợ 
cho giáo viên khắc phục tồn tại bằng cách nào? Dạy như thế nào cho có hiệu 
quả? Điều này đòi hỏi nhà quản lý như chúng tôi phải nghiên cứu kỹ bài dạy, 
nắm vững các phương pháp và đưa ra những nhận xét đúng đắn, hợp lý. Có như 
vậy mới giúp giáo viên tiến bộ thật sự và phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi. 
5.2.3. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo đúng qui định. 
 Khi tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tôi nghiên cứu và bám 
sát các văn bản chỉ đạo về hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Từ năm học này, 
thi giáo viên dạy giỏi được thực hiện theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban 
hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên 
dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Tôi tham mưu 
với Hiệu trưởng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo qui 
5
định. Từ việc chấm phần trình bày biện pháp của giáo viên đến bốc thăm và dự 
thi tiết dạy thực hành. Tất cả đều phải làm đầy đủ các bước, các khâu đúng theo 
qui trình và thật sự nghiêm túc, khách quan. Đây chính là một bước tập dợt rất 
quan trọng để giáo viên có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý khi tham gia thi các 
cấp cao hơn. Để tổ chức được một hội thi cấp trường đúng qui định và đạt hiệu 
quả, bản thân người quản lý cũng phải suy nghĩ sắp xếp từng khâu cho hợp lý, 
khoa học. Đặc biệt là phải nghiên cứu kỹ các văn bản, nắm vững qui định và các 
bước thực hiện. Vì vậy, đối với những giáo viên đã được sàng lọc và đạt kết quả 
ở cấp trường rất tự tin khi tham gia thi cấp thị xã, cấp tỉnh. Họ đã được làm quen 
với cách tổ chức và đã được trải nghiệm thi ở cấp trường nên khá thoải mái, bình 
tĩnh tham gia thi ở cấp cao hơn. 
Hình ảnh trong Hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp trường – Năm học 2020-2021 
6
5.2.4. Hỗ trợ cho giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh 
đạt kết quả. 
 Qua kết quả thi cấp trường, nhà trường chọn lọc, cân nhắc giáo viên có đủ 
điều kiện tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng và 
hỗ trợ giáo viên để tham gia thi cấp cao hơn đạt kết quả. 
Thực tế, qua nhiều năm làm công tác chỉ đạo chuyên môn, hỗ trợ giáo 
viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tôi nhận thấy: Trước đây giáo 
viên thường lo lắng nhất là phần thi “Bài kiểm tra năng lực”. Đến khi áp dụng 
theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy 
giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 
cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay. Trong 2 phần thi ở hội thi cấp trường: Trình 
bày biện pháp và thi 1 tiết dạy, giáo viên đa phần đều tỏ ra lúng túng và không 
tự tin phần: “Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo 
viên đang làm việc”. Đây là một nội dung đòi hỏi giáo viên phải cập nhật kinh 
nghiệm thực tế đã làm, sau đó sắp xếp lại thành một bài nói hoàn chỉnh và lên 
trình bày trước Ban giám khảo. Có giáo viên trên thực tế giảng dạy làm rất tốt 
phần này, nhưng khi trình bày trước hội thi thì lại không biết bắt đầu từ đâu? 
Nói như thế nào? Vì đây là qui định mới, mẫu qui định về cách trình bày thì 
không có văn bản nào qui định cụ thể, cả Ban giám hiệu và giáo viên đều cảm 
thấy mới mẻ và chưa có kinh nghiệm trong phần thi này. Vì vậy, để cho giáo 
viên bớt căng thẳng, ban giám hiệu phải là người hỗ trợ đồng hành cùng giáo 
viên dự thi. Chính bản thân tôi phải đi tìm tòi, tham khảo về cách trình bày phần 
biện pháp để tư vấn hỗ trợ giáo viên. Cụ thể, năm học này, tôi đã hướng dẫn 
giáo viên trình bày phần biện pháp như sau: 
a. Lý do chọn biện pháp 
- Vai trò của biện pháp đối với học sinh. 
- Thực tế tại đơn vị và rút ra ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. 
b. Nội dung các biện pháp 
7
- Trình bày các biện pháp cụ thể, chi tiết. 
c. Kết quả thực hiện các biện pháp 
 - Kết quả thu được sau khi áp dụng biện pháp ( có số liệu so sánh trước khi 
áp dụng và sau khi áp dụng) 
 d. Kết luận nội dung trình bày 
 - Tóm tắt ý nghĩa của biện pháp 
 Sau đây là một số hình ảnh minh họa trong phần dự thi: 
“Trình bày biện pháp của giáo viên” trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi 
cấp trường – Năm học 2020-2021 
(Biện pháp: Sử dụng hiệu quả bảng thông minh trong dạy Tiếng Anh Tiểu học 
Người trình bày: Cô Đào Đan Thùy – Giáo viên Tiếng Anh) 
8
(Biện pháp: Nâng cao chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 2.2 
Người trình bày: Cô: Lại Thị Kim Phượng – Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.2) 
9
(Biện pháp: Giúp học sinh viết đúng chính tả 
Người trình bày Cô: Lê Thị Thủy – Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.3) 
10 
Ngoài ra, tôi còn gửi kèm Video hướng dẫn cách trình bày biện pháp thi 
giáo viên giỏi mà tôi đã tham khảo trên Diễn đàn giáo viên Tiểu học (Website 
Kinh nghiệm dạy học.Net). Có như thế, giáo viên có định hướng để viết và trình 
bày, và đó cũng là một sự động viên để giáo viên tự tin tham gia thi đạt kết quả. 
Khi giáo viên đã vượt qua được phần này, ban giám hiệu cũng là người đồng 
hành cùng giáo viên trong công tác soạn bài, định hướng phương pháp giảng 
dạy. Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất để giáo viên có điểm tựa 
về mặt tinh thần cũng như vật chất để tiếp tục phần thi cuối cùng đạt hiệu quả 
mỹ mãn nhất. 
 Ngoài ra, tôi còn tham mưu với nhà trường, với công đoàn có những phần 
thưởng về mặt tinh thần cũng như vật chất đối với những giáo viên đã tham gia 
thi và đạt giải từ cấp trường, động viên khích lệ giáo viên cố gắng tham gia thi 
tốt ở cấp cao hơn. 
5.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Sáng kiến này áp dụng cho cấp Tiểu học trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ 
giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp đạt kết quả 
6. Những thông tin cần được bảo mật: Không 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
Để sáng kiến áp dụng được, ngoài sự chỉ đạo, hỗ trợ và tư vấn tích cực 
của chuyên môn, sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ giáo viên, còn phải có sự đồng 
thuận của lãnh đạo nhà trường, của cán bộ thư viện trong việc chuẩn bị về đồ 
dùng dạy học, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy chiếu, để giáo viên có điều kiện 
sử dụng công nghệ thông tin và hoàn thành 2 phần thi đạt kết quả cao nhất. 
8. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến: 
a/ Kết quả 
 Trước đây, nhiều giáo viên, nhất là những giáo viên lớn tuổi tự ti không 
dám đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, kể cả cấp trường. Nhưng hiện nay hầu hết 
giáo viên trường tôi đều đã mạnh dạn đăng ký tham gia thi giáo viên dạy giỏi 
11 
cấp trường, kể cả một số giáo viên lớn tuổi sắp nghỉ hưu cũng tích cực đăng ký 
tham gia. 
 - Sau khi áp dụng sáng kiến này, số lượng giáo viên đăng ký thi và đạt kết 
quả ngày càng tăng dần. Tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong 
nhà trường. 
Năm học 2020-2021: Có 35/37 giáo viên đăng ký tham gia thi giáo viên 
dạy giỏi cấp trường và đạt 35/35 (100%). 
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 nên thi giáo viên dạy 
giỏi cấp thị xã theo kế hoạch chưa thực hiện. Nhưng tôi tin rằng, trong thời gian 
tới, nếu tổ chức thì giáo viên dạy giỏi cấp thị xã thì trường tôi chắc chắn sẽ đạt 
kết quả cao. 
b/ Bài học 
Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp là cơ hội để giáo viên rèn luyện về 
chuyên môn nghiệp vụ, lòng yêu nghề mến trẻ. Đồng thời rèn luyện tính kiên trì 
đối với công tác giáo dục. Để có được những biện pháp hay, thiết thực đòi hỏi 
giáo viên phải thật sự đầu tư trong công tác chủ nhiệm, có kỹ năng diễn đạt tốt 
trước đám đông, biện pháp rõ ràng, kết quả thuyết phục thì phần trình bày mới 
đạt yêu cầu. Tiết dạy muốn thành công, giáo viên phải tìm hiểu thêm rất nhiều 
thông tin có có liên quan đến bài dạy ngoài sách giáo khoa và sách giáo viên, 
chắt lọc lựa chọn và lồng ghép để bài dạy có hồn hơn, sâu sắc và phù hợp với 
đối tượng học sinh của lớp mình. Có những tiết dạy thử áp dụng phương pháp 
này chưa hiệu quả thì thầy cô lại phải lựa chọn phương pháp khác, thử đi thử lại 
nhiều lần mới có hiệu quả. Sau mỗi Hội thi nhà trường sẽ lựa chọn được các cá 
nhân tiêu biểu để tuyên truyền nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những 
tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo 
dục. Tất cả những điều trên muốn làm được ngoài sự nỗ lực cố gắng của giáo 
viên thì không thể thiếu vai trò đồng hành, chỉ đạo và hỗ trợ hết mình của Ban 
giám hiệu nhà trường, đặc biệt là vai trò của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên 
môn. Nếu tất cả đều cố gắng, nhiệt tình thì tôi tin rằng phong trào thi giáo viên 
dạy giỏi sẽ thật sự lan tỏa, được giáo viên ủng hộ nhiệt tình và chất lượng giáo 
dục cũng được nâng lên đáng kể, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện 
nay. 
12 
 Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 
sáng kiến theo ý kiến của tổ chức cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến 
lần đầu, kể cả áp dụng thử nếu có. 
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 An Lộc, ngày 16 tháng 02 năm 2021 
 Người nộp đơn 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 Nguyễn Thị Quyên 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_chi_dao_phong_trao_thi_giao_vien_day_g.pdf