Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS

Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS

V. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu thực nghiệm: Qua nghiên cứu thực tế thư viện của nhà trường kết hợp với tham khảo những thư viện bạn.

Nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu những tài liệu liên quan đến công tác thư viện: Nghiệp vụ thư viện trường học, cẩm nang nghề thư viện. Sưu tầm những tài liệu về nghiệp vụ thư viện. Một số văn bản chỉ đạo của các cấp trên.

Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm về công tác thư viện cũng như kinh nghiệm về cách hoạt động thư viện.

Phương pháp phỏng vấn, điều tra:

+ Phỏng vấn cán bộ giáo viên, nhân viên để tìm hiểu nhu cầu đọc của họ.

+ Dùng phiếu để điều tra về hứng thú của học sinh đối với thư viện thông qua các hoạt động tập thể.

 

doc 7 trang Người đăng hungphat.hp Lượt xem 2474Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu
Từ xa xưa, sách báo đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong xã hội, là tài sản quý giá mà không phải ai cũng có. Ngày nay, sách báo vẫn giữ được vai trò đó trong việc phát triển đời sống xã hội. VI. Lênin đã từng nói: "Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản". 
Hiện nay, trong một môi trường giáo dục nói chung, cấp THCS nói riêng, sách, báo, tài liệu lại có ý nghĩa vì đó là một loại tài liệu cần thiết gắn liền với việc dạy của thầy, việc học của trò. Chính vì vậy, thư viện trường học có một ý nghĩa hết sức đặc biệt với công tác giáo dục. Và để thư viện ngày càng gần gũi hơn, thân thiện hơn với giáo viên và học sinh trong nhà trường, một số trường đã gắn hoạt động thư viện với các hoạt động tập thể của giáo viên và học sinh. Bản thân tôi là một nhân viên thư viện được đào tạo chuyên ngành về thư viện, kết hợp với hơn 5 năm kinh nghiệm thực tiễn, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu về vấn đề này với đề tài "Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS". Đây là sản phẩm được tôi nghiên cứu và tích lũy qua quá trình công tác và học hỏi các trường bạn do đó có rất nhiều thiếu sót. Rất mong được BGH nhà trường cùng các cán bộ giáo viên đóng góp thêm ý kiến cho tôi để công tác thư viện ngày càng phát triển.
 Yên Lạc, ngày 15 tháng 05 năm 2015
Người thực hiện
 Đào Thị Thùy Trang
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 
GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG CẤP THCS
PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn công nghệ và phát triển hiện nay, những thông tin có trên báo, đài, những trò chơi giải trí trên mạng và trên truyền hình ngày càng hấp dẫn giới trẻ khiến việc tìm tòi thông tin trên sách báo ngày càng giảm. 
Đại thi hào Gunte Grass đã nói “Không gì có thể thay thế được văn hóa đọc”, hay nhà triết học Nga Rubakin cũng nhận định: “Cần yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc”. Hiểu được vai trò của sách và ý nghĩa của việc đưa sách, báo, tài liệu đến gần học sinh hơn là một việc vô cùng cần thiết. Đặc biệt, ở lứa tuổi cấp THCS, các em rất hiếu động và ưa thích các hoạt động tập thể, do đó, việc gắn các hoạt động của thư viện với hoạt động tập thể có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp cán bộ giáo viên, nhân viên và đặc biệt là các em học sinh có thể hiểu thêm về các hoạt động của thư viện, quan trọng hơn cả là rèn luyện cho học sinh tình yêu với sách, báo cùng với việc rèn luyện kỹ năng đọc sách, báo. Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Không những thế, những hoạt động thư viện gắn với haotj động tập thể còn giúp tạo được môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Nhận thức được ý nhĩa của công việc trên, thư viện trường THCS Yên Lạc luôn thay đổi các hoạt động của thư viện, đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến hoạt động của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhằm mục đích thu hút bạn đọc đến thư viện nhiều hơn và yêu mến, tin tưởng vào thông tin trên sách hơn. Và để tìm hiểu thực tiễn cũng như rút thêm được những kinh nghiệm cho bản thân, tôi đã lựa chọn đè tài có tên: “Một vài kinh nghiệm tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS”để nghiên cứu, tìm ra một số biện pháp hoạt động hiệu quả nhất, giúp thầy và trò trường THCS Yên Lạc thêm yêu mến và tin tưởng vào giá trị của sách.
II. Mục đích nghiên cứu
Sử dụng những cơ sở vật chất sẵn có của thư viện để gắn với các hoạt động của học sinh sao cho học sinh hiểu được ý nghĩa của bộ phận thư viện trong nhà trường.
Thu hút được cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh quan tâm đến thư viện nói chung, đến tài liệu có trong thư viện nói riêng.
Tìm ra được những hoạt động hiệu quả nhất để đưa vào hoạt động thường xuyên trong nhà trường.
III. Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu về hoạt động tập thể của thư viện trong nhà trường trường THCS Yên Lạc.
Tại thư viện trường THCS Yên Lạc, huyện Phsu Lương, Thái Nguyên.
Thời gian nghiên cưu: Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015.
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với đề tài nàu, tôi nghiên cứu để tìm hiểu một số vần đề sau:
- Nghiên cứu những vấn để lý luận liên quan đến đề tài “Một vài kinh nghiệm tổ chức tổ chức hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể trong nhà trường cấp THCS”.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của thư viện và những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thư viện trường học.
- Một số vấn đề về công tác hoạt động thư viện có gắn với các hoạt động tập thể của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Yên Lạc.
- Nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh cấp THCS với vấn đề học tập, tìm hiểu thông tin thông qua sách, báo, tài liệu.
V. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu thực nghiệm: Qua nghiên cứu thực tế thư viện của nhà trường kết hợp với tham khảo những thư viện bạn.
Nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu những tài liệu liên quan đến công tác thư viện: Nghiệp vụ thư viện trường học, cẩm nang nghề thư viện. Sưu tầm những tài liệu về nghiệp vụ thư viện. Một số văn bản chỉ đạo của các cấp trên.
Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm về công tác thư viện cũng như kinh nghiệm về cách hoạt động thư viện.
Phương pháp phỏng vấn, điều tra:
+ Phỏng vấn cán bộ giáo viên, nhân viên để tìm hiểu nhu cầu đọc của họ.
+ Dùng phiếu để điều tra về hứng thú của học sinh đối với thư viện thông qua các hoạt động tập thể.
VI. Đóng góp mới của đề tài
- Xây dựng được một kế hoạch xây dựng công tác thư viện cho năm học chi tiết, cụ thể.
- Áp dụng được những biện pháp phù hợp để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.
- Tìm ra được những biện pháp tích cực phục vụ cho nhu cầu đọc của bạn đọc một cách dễ dàng nhất..
VII. Kế hoạch nghiên cứu
* Tháng 10/2014.
- Thu thập văn bản chỉ đạo của cấp trên, các tài liệu hướng dẫn chung và các tài liệu liên quan.
- Nghiên cứu tài liệu.
- Lập đề cương cho đề tài.
* Tháng 11/2014.
- Sưu tầm thêm một số tài liệu có liên quan. Phân tích chỗ tài liệu đã được nghiên cứu.
- Tiến hành thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu và rút ra một số kết luận ban đầu cho đề tài.
* Tháng 12/ 2014.
- Xử lý số liệu điều tra.
- Viết bản thảo cho đề tài.
* Tháng 01 - 02/2015.
- Sửa chữa, bổ sung đề tài. Tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học nhà trường cho đề tài.
- Đánh giá kết quả đã đạt được.
* Tháng 03/2015.
- Tiếp tục nghiên cứu lý luận.
- Tiến hành phỏng vấn, điều tra cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh để lấy kết quả báo cáo.
* Tháng 4/ 2015.
- Hoàn thành đề tài nghiên cứu.
PHẦN II. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu cấu thành nên thư viện cùng với vốn tài liệu và hai yếu tố này có liên quan trực tiếp lẫn nhau. Vốn tài liệu chỉ được phát huy giá trị khi được bạn đọc sử dụng. Người làm công tác thư viện cần phải nắm rõ được việc liên hệ giữa hai yếu tố này để có một giải pháp thích hợp cho công tác thư viện, và nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong thư viện.
Các hoạt động của thư viện là để nhằm thu hút bạn đọc, tuyên truyền giới thiệu tài liệu có trong thư viện đến bạn đọc, giúp đỡ bạn đọc lựa chọn những tài liệu có giá trị phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Và để cho công tác này gần gũi hơn với học sinh cấp THCS – với lứa tuổi vẫn còn ưa các hoạt động tập thể thì việc gắn hoạt động của thư viện với các hoạt động tập thể trong nhà trường là hết sức quan trọng và cần thiết. Nó không chỉ giúp người làm công tác thư viện trường học giới thiệu được những tài liệu có trong thư viện tới học sinh mà còn giúp cho học sinh có cái nhìn khác hơn theo hướng tích cực tới thư viện trường học, tới các tài liệu sách, báo. Đó là những cơ sở hết sức khoa học cho việc nghiên cứu vấn đề hoạt động thư viện gắn với hoạt động tập thể của học sinh.
II. Vai trò của BGH trong các hoạt động thư viện
PHẦN CÒN LẠI ĐÃ BỊ ẨN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HAY, THỰC TẾ, 
MẪU NHƯ TRÊN 
THẦY, CÔ CẦN ĐẦY ĐỦ ĐỂ THAM KHẢO XIN LIÊN HỆ 
SĐT: 0949.319.550 XIN CẢM ƠN ĐÃ XEM
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1
Phần I. MỞ ĐẦU
2
I. Lý do chọn đề tài
2
II. Mục đích nghiên cứu
3
III. Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
3
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
3
V. Phương pháp nghiên cứu
4
VI. Đóng góp mới của để tài
4
VII. Kế hoạch nghiên cứu
4
Phần II. NỘI DUNG
6
I. Cơ sở lý luận
6
II. Vai trò của BGh trong các hoạt động thư viện
6
III. Thực trạng thư viện ở trường THCS Yên Lạc
7
IV. Giải pháp, kết quả
8
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
13
TÀI LIỆU THAM KHẢO
15
PHỤ LỤC
16

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN_THU_VIEN.doc