SKKN Vận dụng các phần mềm hỗ trợ công việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo điểm, đánh giá môn học, đánh giá học sinh cấp Trung học Cơ sở

SKKN Vận dụng các phần mềm hỗ trợ công việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo điểm, đánh giá môn học, đánh giá học sinh cấp Trung học Cơ sở

1. Giới thiệu các thành phần tham gia trong hệ thống cập nhật

dữ liệu và thống kê tổng hợp báo cáo:

1.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm Microsoft office Excel:

- Microsoft office Excel là phần mềm ứng dụng của hãng Microsoft

nằm trong bộ Microsoft office còn gọi bộ ứng dụng văn phòng.

- Microsoft office Excel là phần mềm chuyên dùng để tính toán ( bảng

tính điện tử ) hoạt động trong Windows.

- Đây là phần mềm ứng dụng cơ bản mà hầu hết các giáo viên đều được

học qua trong chương trình tin học cơ bản nên rất dễ dàng sử dụng.

1.2. Tập tin quản lý điểm bằng phần mềm Microsoft office Excel

- Đậy là file dùng cho các giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn

cập nhật điểm các môn học của học sinh qua các kỳ kiểm tra thường xuyên,

định kỳ theo từng hệ số. Các cột tính điểm trung bình, đánh giá xếp loại từng

học kì, cả năm được thiết lập Hàm Excel theo đúng qui định căn cứ vào các

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và

Công văn số 1967/SGDĐT-TrH-TX ngày 12/12/2011 của Sở GD&ĐT về

việc hướng dẫn đánh giá xếp loại các môn Âm nhạc, Mỹ thuật (THCS) và

Thể dục (THCS).

pdf 25 trang Người đăng thuquynh91 Ngày đăng 13/10/2021 Lượt xem 329Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Vận dụng các phần mềm hỗ trợ công việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo điểm, đánh giá môn học, đánh giá học sinh cấp Trung học Cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
những kinh nghiệm trong các phần mềm ứng dung tin học đến nay, tôi đã có 
một căn bản vững chắc về cách xử lý số liệu trong bảng tính và các hàm trong 
phần mềm Microsoft Excel. 
Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường liên tục bồi dưỡng 
kiến thức tin học cho đội ngũ cán bộ giáo viên đến nay hơn 95% cán bộ - giáo 
viên đã có chứng chỉ A hoặc B tin học ứng dụng nên việc nhập số liệu trên 
bảng tính Excel rất dễ dàng. 
Trường chúng tội hiện nay đã đạt Chuẩn Quốc Gia nên được Sở Giáo 
Dục và các ban ngành trang bị số lượng máy vi tính khá đầy đủ, với hệ thông 
mạng Internet với đường truyền băng thông rộng kết nối toàn bộ các máy 
trong trường giúp cho việc cập nhật thông tin dữ liệu được thuận lợi hơn. 
C. NỘI DUNG: 
1. Giới thiệu các thành phần tham gia trong hệ thống cập nhật 
dữ liệu và thống kê tổng hợp báo cáo: 
1.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm Microsoft office Excel: 
- Microsoft office Excel là phần mềm ứng dụng của hãng Microsoft 
nằm trong bộ Microsoft office còn gọi bộ ứng dụng văn phòng. 
- Microsoft office Excel là phần mềm chuyên dùng để tính toán ( bảng 
tính điện tử ) hoạt động trong Windows. 
- Đây là phần mềm ứng dụng cơ bản mà hầu hết các giáo viên đều được 
học qua trong chương trình tin học cơ bản nên rất dễ dàng sử dụng. 
 HÌNH 1 - PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 5 
1.2. Tập tin quản lý điểm bằng phần mềm Microsoft office Excel 
- Đậy là file dùng cho các giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn 
cập nhật điểm các môn học của học sinh qua các kỳ kiểm tra thường xuyên, 
định kỳ theo từng hệ số. Các cột tính điểm trung bình, đánh giá xếp loại từng 
học kì, cả năm được thiết lập Hàm Excel theo đúng qui định căn cứ vào các 
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc 
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và 
Công văn số 1967/SGDĐT-TrH-TX ngày 12/12/2011 của Sở GD&ĐT về 
việc hướng dẫn đánh giá xếp loại các môn Âm nhạc, Mỹ thuật (THCS) và 
Thể dục (THCS). 
HÌNH 2 MINH HỌA FILE QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA HỌC SINH 
1.3. Các Sheet mẫu thống kê được chèn vào trong file quản lý điểm: 
- Sheet thống kê điểm thi từ 0 đến 10 của các môn học được thống kê 
báo cáo sau khi kết thúc các kì thi kiểm tra học kì 1, học kì 2 do Sở 
GD&ĐT yêu cầu 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 6 
HÌNH 3 MẪU THỐNG KÊ ĐIỂM THI NĂM HỌC 2011-2012 
- Sheet tổng hợp đánh giá môn học THCS trong báo cáo định kỳ 
Emis dùng để thống kê đánh giá tổng số lượng các xếp loại giỏi, khá, 
yếu, kém của các môn học theo từng khối lớp trong các học kì, cả năm. 
HÌNH 4 MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC THCS 
- Sheet tổng hợp đánh giá, xếp loại học sinh THCS trong báo cáo 
định kỳ Emis dùng để tổng hợp đánh giá hạnh kiểm, học lực theo từng 
khối lớp trong các học kì, cả năm. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 7 
HÌNH 5 MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH 
1.4. File Macro tổng hợp EMIS.XLA: 
 - Là tập tin được lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic chạy trên 
nền Microsoft office Excel 2003 do chương trình dự án SREM. Đây là 
chương trình hỗ trợ quản lý giáo dục được bộ GD&ĐT công nhận và 
được dùng trong các phần mềm báo cáo EMIS, PEMIS ban hành cho 
các Sở, Phòng GD&ĐT. File này có trong đĩa cài đặt Emis hoặc có thể 
tài về qua trang Web Dự Án SREM theo địa chỉ 
2. Cách thực hiện file Excel quản lý điểm: 
2.1 Cấu trúc file quản lý điểm: 
 HÌNH 6 CÁC SHEET TRONG FILE QUẢN LÝ ĐIỂM 
- File quản lý điểm gồm có 24 Sheet trong đó 14 Sheet được đặt tên cho 
từng môn học từ các môn tự nhiên đến các môn xã hội, có 11 môn được đánh 
giá bằng điểm, 3 Sheet của các môn Thể dục (TDUC), Nhạc (NHAC) và Mỹ 
thuật (MYTHUAT) được đánh giá bằng nhận xét, 3 Sheet đánh giá xếp loại 
học sinh ở HK1, HK2 và Cả năm. Các Sheet đều được thiết lập hàm excel theo 
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT và Công văn số 1967/SGDĐT-TrH-TX. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 8 
6 Sheet được chèn thêm là các mẫu tổng hợp các số liệu như tổng hợp điểm 
thị, tổng hợp đánh giá môn học và tổng hợp đánh giá học sinh. 
2.2. Cách thực hiện các Sheet trong file quản lý điểm: 
- Trong file quản lý điểm mỗi Sheet môn học được dự trù 50 dòng 
tương ứng với 50 học sinh để tránh sĩ số biến động theo từng năm học. Cuối 
mỗi Sheet đều có thiết lập hàm Excel trong các vùng thống kê điểm thi, thống 
kê điểm trung bình bộ môn theo từng loại: giỏi, khá, Tb, Yếu, Kém và các 
vùng thống kê điểm thi, thống kê điểm trung bình bộ môn theo từng loại: giỏi, 
khá, Tb, Yếu, Kém kèm theo điều kiện phái là nữ. Đây là các dữ liệu cần thiết 
để tổng hợp báo cáo. 
- Để ứng dụng tốt file quản lý điểm cho những năm sau này. Tôi thiết 
lập hàm Excel trong đề tài sáng kiến để tính điểm trung bình môn (ĐTBm) 
của học kì 1 (HKI), học kỳ 2 (HKII) và cả năm theo qui định trong khoảng 1 
điều 10 của Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT với nội dung như sau: 
“Điều 10. Kết quả môn học của mỗi học kỳ, cả năm học 
1. Đối với các môn học đánh giá bằng cho điểm: 
a) Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm 
các bài KTtx, KTđk và KThk với các hệ số quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 
7 Quy chế này: 
 TĐKTtx + 2 x TĐKTđk + 3 x ĐKThk 
ĐTBmhk = 
 Số bài KTtx + 2 x Số bài KTđk + 3 
- TĐKTtx: Tổng điểm của các bài KTtx 
- TĐKTđk: Tổng điểm của các bài KTđk 
- ĐKThk: Điểm bài KThk 
b) Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của 
ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính hệ số 2: 
 ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII 
ĐTBmcn = 
 3 
c) ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến 
chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số”. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 9 
- Cấu trúc và công dụng của các hàm trong các môn học đánh giá 
bằng điểm: 
TÊN 
TIÊU ĐỀ 
HÀM MINH HỌA CÔNG DỤNG 
ĐTBm 
HK1, HK2 
=IF(COUNT($P4)=0,"", 
ROUND(SUM($D4:$P4,$J4:$P4,$P4) 
/COUNT($D4:$P4,$J4:$P4,$P4),1)) 
Tính điểm trung bình 
của các môn học dựa 
trên các cột kiểm tra 
thường xuyên, định 
kỳ và thi học kì trong 
đó điểm kiểm tra định 
kỳ hệ số 2, điểm thi 
học kì hệ số 3. 
ĐTBm 
(CANAM) 
=IF(OR(Q5="",AF5=""),"", 
ROUND(($Q5+$AF5*2)/3,1)) 
Tính điểm trung bình 
cả năm của các môn 
học theo qui định 
(HK1 nhân hệ số 1 + 
HK2 nhân hệ số 2) / 3 
Thống kê 
Tổng số 
HS 
=50-COUNTBLANK($Q$4:$Q$53) 
Đếm tổng số học sinh 
có trong danh sách 
Sheet 
Các vùng 
thống kê 
điểm thi 
HK1, HK2 
=COUNTIF(P$4:P$53,">=8") 
=COUNTIF(P$4:P$53,">=6.5")-D$59 
=COUNTIF(P$4:P$53,">=5")-D$60-
D$59 
=COUNTIF(P$4:P$53,">=3.5")-D$61-
D$60-D$59 
=COUNT(P$4:P$53)-D$62-D$61-D$60-
D$59 
Thống kê điểm thi 
theo từng loại : giỏi, 
khá, Tb, Yếu, Kém 
Các vùng 
thống kê 
điểm thi 
HK1, HK2 
theo điều 
kiên phái 
nữ 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=8)*($P$4:$P$5
3<=10)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=6.5)*($P$4:$P$
53<=7.9)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=5)*($P$4:$P$5
3<=6.4)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=3.5)*($P$4:$P$
53<=4.9)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=0)*($P$4:$P$5
3<=3.4)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
Thống kê điểm thi 
theo từng loại : giỏi, 
khá, Tb, Yếu, Kém. 
(Chú ý: do dùng hàm 
đặc biệt nên khi kết 
thúc hàm phải dùng 
tổ hợp phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
Các vùng 
thống kê 
TB môn 
HK1, 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,">=8") 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,">=6.5")-I$59 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,">=5")-I$60-I$59 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,">=3.5")-I$61-
Thống kê TB môn 
các học kì và cả năm 
theo từng loại : giỏi, 
khá, Tb, Yếu, Kém 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 10 
HK2, Cả 
năm 
I$60-I$59 
=COUNT(Q$4:Q$53)-I$62-I$61-I$60-
I$59 
Các vùng 
thống kê 
TB môn 
HK1, 
HK2, Cả 
năm theo 
điều kiên 
phái nữ 
=SUM(IF(($Q$4:$Q$53>=8)*($Q$4:$Q$
53<=10)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($Q$4:$Q$53>=6.5)*($Q$4:$
Q$53<8)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=5)*($P$4:$P$5
3<6.5)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=3.5)*($P$4:$P$
53<5)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53>=0)*($P$4:$P$5
3<3.5)*($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
Thống kê TB môn 
các học kì và cả năm 
theo từng loại : giỏi, 
khá, Tb, Yếu, Kém 
theo điều kiện phái 
Nữ (x). khi kết thúc 
hàm phải dùng tổ hợp 
phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
HÌNH 7 MINH HỌA MỘT TRONG CÁC MÔN 
ĐÁNH GIÁ BẰNG ĐIỂM TRONG FILE QUẢN LÝ ĐIỂM 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 11 
- Trong các Sheet môn học đánh giá bằng xếp loại như: Thể dục, Âm 
nhạc và Mỹ thuật. Tôi thiết lập hàm theo qui định trong khoảng 2 điều 10 của 
Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT với nội dung như sau: 
“Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: 
a) Xếp loại học kỳ: 
- Đạt yêu cầu (Đ): Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 
1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó 
có bài kiểm tra học kỳ. 
- Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại. 
b) Xếp loại cả năm: 
- Đạt yêu cầu (Đ): Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại 
CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. 
- Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Cả hai học kỳ xếp loại CĐ hoặc học kỳ I 
xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ. 
c) Những học sinh có năng khiếu được giáo viên bộ môn ghi thêm 
nhận xét vào học bạ.” 
- Cấu trúc và công dụng của các hàm trong các Sheet môn học đánh giá bằng 
nhận xét như: Thể dục (TDUC), Nhạc (NHAC) và Mỹ thuật (MYTHUAT): 
TÊN 
TIÊU ĐỀ 
HÀM MINH HỌA CÔNG DỤNG 
ĐTBm 
HK1, HK2 
=IF(COUNTA($P4)=0,"",IF(AND(COU
NTIF($D4:$P4,"Đ")>=2/3*COUNTA($D
4:$P4),$P4="Đ"),"Đ","CĐ")) 
Tính đánh giá xếp 
loại đạt (Đ) hoặc 
chưa đạt (CĐ) dựa 
trên các cột kiểm tra 
thường xuyên, định 
kỳ và thi học kì. 
ĐTBm 
(CANAM) 
=IF(OR($Q4="",$AF4=""),"",IF(OR(AN
D($Q4="Đ",$AF4="Đ"),AND($Q4="CĐ
",$AF4="Đ")),"Đ",IF(OR(AND($Q4="C
Đ",$AF4="CĐ"),AND($Q4="Đ",$AF4="
CĐ")),"CĐ"))) 
Tính đánh giá xếp 
loại đạt (Đ) hoặc 
chưa đạt (CĐ) dựa 
trên kết quả đánh giá 
của HK1 và HK2 
ĐTBm 
(CANAM) 
của hai 
môn Âm 
nhạc và 
Mỹ thuật 
=IF($Q4="",$AF4,IF($AF4="",$Q4,IF(O
R(AND($Q4="Đ",$AF4="Đ"),AND($Q4
="CĐ",$AF4="Đ")),"Đ",IF(OR(AND($Q
4="CĐ",$AF4="CĐ"),AND($Q4="Đ",$A
F4="CĐ")),"CĐ","")))) 
Do khối lớp 9 môn 
Âm nhạc và Mỹ 
Thuật chỉ học có một 
học kì nên hai Sheet 
này phải thiết lập 
hàm riêng 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 12 
Tổng số 
HS 
=50-COUNTBLANK($Q$4:$Q$53) 
Đếm tổng số học sinh 
có trong danh sách 
Sheet 
Các vùng 
thống kê 
điểm thi 
HK1, HK2 
=COUNTIF(P$4:P$53,"Đ") 
=COUNTIF(P$4:P$53,"CĐ") 
Thống kê đếm số học 
sinh có nhận xét cột 
thi học kì hai loại: đạt 
(Đ), chưa đạt (CĐ) 
Các vùng 
thống kê 
điểm thi 
HK1, HK2 
theo điều 
kiên phái 
nữ 
=SUM(IF(($P$4:$P$53=”Đ”)*($C$4:$C
$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($P$4:$P$53=”CĐ”)*($C$4:$
C$53="x"),1,0)) 
Thống kê đếm số học 
sinh có nhận xét thi 
học kì theo hai loại : 
đạt (Đ), chưa đạt 
(CĐ) theo điểu kiện 
phái nữ. (Chú ý: do 
dùng hàm đặc biệt 
nên khi kết thúc hàm 
phải dùng tổ hợp 
phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
Các vùng 
thống kê 
TB môn 
HK1, 
HK2, Cả 
năm 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,"Đ") 
=COUNTIF(Q$4:Q$53,"CĐ") 
Thống kê số học sinh 
đếm các đánh giá các 
học kì theo hai loại 
đạt (Đ) hoặc chưa đạt 
(CĐ) dựa trên kết quả 
đánh giá của HK1, 
HK2 và Cả năm 
Các vùng 
thống kê 
TB môn 
HK1, 
HK2, Cả 
năm theo 
điều kiên 
phái nữ 
=SUM(IF(($Q$4:$Q$53=”Đ”)* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($Q$4:$Q$53=”CĐ”)* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
Thống kê đếm số học 
sinh có hai loại đạt 
(Đ) hoặc chưa đạt 
(CĐ), theo điểu kiện 
phái nữ dựa trên kết 
quả đánh giá của 
HK1, HK2 và Cả 
năm . (Chú ý: do 
dùng hàm đặc biệt 
nên khi kết thúc hàm 
phải dùng tổ hợp 
phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 13 
HÌNH 8 MINH HỌA CÁC MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ 
BẰNG NHẬN XÉT 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 14 
 - Các Sheet đánh giá xếp loại học kì 1 (HKI), học kì 2 (HKII) và đánh 
giá xếp loại cả năm (CNAM) được thiết lập hàm Excel liên kết dữ liệu từ cột 
điểm trung bình học kì 1, học kì 2 (ĐTBm) hoặc cột điểm cả năm (CANAM). 
Tôi thiết lập hàm theo qui định trong điều 13 của Thông tư số: 58/2011/TT-
BGDĐT với nội dung như sau: 
“Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học 
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung 
bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh 
lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình 
môn chuyên từ 8,0 trở lên; 
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5; 
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. 
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung 
bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh 
lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình 
môn chuyên từ 6,5 trở lên; 
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0; 
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. 
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung 
bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh 
lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình 
môn chuyên từ 5,0 trở lên; 
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5; 
c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. 
4. Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn 
học nào điểm trung bình dưới 2,0. 
5. Loại kém: Các trường hợp còn lại. 
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức của từng loại quy định tại các 
Khoản 1, 2 điều này nhưng do kết quả của một môn học nào đó thấp hơn mức 
quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như 
sau: 
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một 
môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 15 
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một 
môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb. 
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một 
môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb. 
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một 
môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.” 
- Cấu trúc và công dụng của các hàm trong các Sheet môn học đánh giá xếp 
loại học lực trong 3 Sheet HK1, HK2 và Cả năm: 
TÊN 
TIÊU ĐỀ 
HÀM MINH HỌA CÔNG DỤNG 
Đánh giá 
xếp loại 
HK1, HK2 
và cả năm 
lần 1 
=IF($R4="","",IF(AND($R4>=8,MIN($D
4:$N4)>=6.5,OR($D4>=8,$H4>=8),COU
NTIF($O4:$Q4,"Đ")=3),"GIỎI",IF(AND(
$R4>=6.5,MIN($D4:$N4)>=5,OR($D4>
=6.5,$H4>=6.5),COUNTIF($O4:$Q4,"Đ"
)=3),"KHÁ",IF(AND($R4>=5,MIN($D4:
$N4)>=3.5,OR($D4>=5,$H4>=5),COUN
TIF($O4:$Q4,"Đ")=3),"Tb",IF(AND($R4
>=3.5,MIN($D4:$N4)>=2),"YẾU","KÉM
"))))) 
Tính đánh giá xếp loại 
theo 5 loại: Giỏi (G), 
Khá (Kh), Trung bình 
(Tb), Yếu (Y), Kém (cột 
đánh giá xếp loại này tôi 
ẩn dấu không cho hiện 
kết quả). Ghi chú: Do 
khối 9 học kì 1 học mỹ 
thuật, học kì 2 học âm 
nhạc nên ở phần 
COUNTIF($O4:$Q4,"
Đ")=2), còn xếp loại cả 
năm để nguyên 
Đánh giá 
xếp loại 
HK1, HK2 
và cả năm 
=IF(AND($R4>=8,$T4="Tb",COUNTIF(
$D4:$N4,"<5")=1),"KHÁ",IF(AND($R4
>=8,$T4="YẾU",OR(AND(COUNTIF($
D4:$N4,"<5")=1,COUNTIF($O4:$Q4,"Đ
")=3),AND(MIN($D4:$N4)>=5,COUNTI
F($O4:$Q4,"CĐ")=1))),"Tb",IF(AND($R
4>=6.5,$T4="YẾU",OR(AND(COUNTI
F($D4:$N4,"<5")=1,COUNTIF($O4:$Q4
,"Đ")=3),AND(MIN($D4:$N4)>=5,COU
NTIF($O4:$Q4,"CĐ")=1))),"Tb",IF(AND
($R4>=6.5,$T4="Kém",OR(AND(COUN
TIF($D4:$N4,"<5")=1,COUNTIF($O4:$
Q4,"Đ")=3),AND(MIN($D4:$N4)>=5,C
OUNTIF($O4:$Q4,"CĐ")=1))),"YẾU",$
T4)))) 
Tính đánh giá xếp 
loại dựa vào kết quả 
xếp loại lần 1, theo 5 
loại: Giỏi (G), Khá 
(Kh), Trung bình 
(Tb), Yếu (Y), Kém 
(theo khoảng 6 điều 
13 theo Thông tư số: 
58/2011/TT-BGDĐT). 
Ghi chú: Do khối 9 học 
kì 1 học mỹ thuật, học 
kì 2 học âm nhạc nên ở 
phần 
COUNTIF($O4:$Q4,"
Đ")=2), còn xếp loại cả 
năm để nguyên 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 16 
Các vùng 
thống kê 
hạnh kiểm 
HK1, HK2 
và cả năm 
=IF(COUNTIF(U$4:U$53,"T")=0,"", 
COUNTIF(U$4:U$53,"T")) 
=IF(COUNTIF(U$4:U$53,"K")=0,"", 
COUNTIF(U$4:U$53,"K")) 
=IF(COUNTIF(U$4:U$53,"Tb")=0,"", 
COUNTIF(U$4:U$53,"Tb")) 
=IF(COUNTIF(U$4:U$53,"Y")=0,"", 
COUNTIF(U$4:U$53,"Y")) 
Thống kê đếm số học 
sinh đánh giá hạnh 
kiểm ở cột hạnh kiểm 
khi được giáo viên 
chủ nhiệm nhập vào 
theo từng loại : Tốt 
(T), Khá (K), Trung 
bình (Tb), Yếu (Y) 
Các vùng 
thống kê 
hạnh kiểm 
HK1, HK2 
và cả năm 
theo điều 
kiện phái 
nữ 
=SUM(IF(($U$4:$U$53="T")*($C$4:$C
$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($U$4:$U$53="K")*($C$4:$C
$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($U$4:$U$53="Tb")*($C$4:$
C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($U$4:$U$53="Y")*($C$4:$C
$53="x"),1,0)) 
Thống kê đếm số học 
sinh đánh giá hạnh 
kiểm ở cột hạnh kiểm 
khi được giáo viên 
chủ nhiệm nhập vào 
theo từng loại : Tốt 
(T), Khá (K), Trung 
bình (Tb), Yếu (Y) 
theo điểu kiện phái 
nữ. (Chú ý: do dùng 
hàm đặc biệt nên khi 
kết thúc hàm phải 
dùng tổ hợp phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
Các vùng 
thống kê 
học lực 
HK1, HK2 
và cả năm 
=IF(COUNTIF(S$4:S$53,"GIỎI")=0,"", 
COUNTIF(S$4:S$53,"GIỎI")) 
=IF(COUNTIF(S$4:S$53,"KHÁ")=0,"",
COUNTIF(S$4:S$53,"KHÁ")) 
=IF(COUNTIF(S$4:S$53,"Tb")=0,"", 
COUNTIF(S$4:S$53,"Tb")) 
=IF(COUNTIF(S$4:S$53,"YẾU")=0,"",C
OUNTIF(S$4:S$53,"YẾU")) 
=IF(COUNTIF(S$4:S$53,"Kém 
")=0,"",COUNTIF(S$4:S$53,"Kém")) 
Thống kê đếm số học 
sinh được đánh giá 
học lực ở cột học lực 
theo từng loại : Giỏi 
(G), Khá (Kh), Trung 
bình (Tb), Yếu (Y), 
Kém (Kém) 
Các vùng 
thống kê 
học lực 
HK1, HK2 
và cả năm 
theo điều 
kiện phái 
nữ 
=SUM(IF(($S$4:$S$53="GIỎI")*($C$4:
$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($S$4:$S$53="KHÁ ")* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($S$4:$S$53="Tb ")* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($S$4:$S$53="YẾU ")* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
=SUM(IF(($S$4:$S$53="Kém ")* 
($C$4:$C$53="x"),1,0)) 
Thống kê đếm số học 
sinh đánh giá hạnh 
kiểm ở cột học lực 
theo từng loại : Giỏi 
(G), Khá (Kh), Trung 
bình (Tb), Yếu (Y), 
Kém (Kém), theo điểu 
kiện phái nữ. (Chú ý: 
do dùng hàm đặc biệt 
nên khi kết thúc hàm 
phải dùng tổ hợp phím 
Ctrl+Shift+Enter) 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 17 
HÌNH 9 MINH HỌA SHEET XẾP LOẠI HKI, HKII VÀ CẢ NĂM 
2.3 Các Sheet mẫu thống kê báo cáo được chèn thêm trong file 
quản lý điểm: 
- 2 Sheet thống kê điểm thi học kì 1 và thống kê điểm thi học kì 2 dùng 
thống điểm thị từ 0 đến 10 được thiết lập hàm COUNTIF đây là hàm thống kê 
đếm giá trị theo từng điều kiện, với vùng cần đếm là vùng điểm thi. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 18 
- Cấu trúc và công dụng của các hàm trong các Sheet thống kê điểm thi: 
TÊN 
TIÊU ĐỀ 
HÀM MINH HỌA CÔNG DỤNG 
Các ô 
thống kê 
điểm thi 
từ 0 đến 
10 ở HK1, 
HK2 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"0") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"0.5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"1") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"1.5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"2") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"2.5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"3") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"3.5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"4") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"4.5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"5") 
=COUNTIF(VAN!$Q$4:$Q$53,"5.5") 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfskkn_van_dung_cac_phan_mem_ho_tro_cong_viec_thong_ke_tong_ho.pdf