SKKN Ứng dụng phần mềm Excel thiết kế tiện ích chuyển đổi dữ liệu thời khóa biểu từ phân hệ quản lý giảng dạy trong phần mềm Vemis để tạo mẫu in thời khóa biểu

SKKN Ứng dụng phần mềm Excel thiết kế tiện ích chuyển đổi dữ liệu thời khóa biểu từ phân hệ quản lý giảng dạy trong phần mềm Vemis để tạo mẫu in thời khóa biểu

Nhập công thức (Hàm) cho mẫu in TKB nhỏ gọn từng lớp:

- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi sáng cho

Lớp 6A1:

3 dòng

một tiết

Địa chỉ vùng trong các Tiết 1 ngày Thứ Hai:

DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 14

=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,C2)=0,"X",H

LOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,2,0))

- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa

chỉ dò là Ô lớp C2 của Sheet tên IN_TKB_LOP và bảng dò là địa chỉ vùng

DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5 trong Sheet tên

DL_XEP_TKB_HS_SANG. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm COUNTIF

để khử những tiết trống (đánh dấu “X” hoặc rỗng “” vào những tiết không học),

nếu tìm thấy cho ra một kết quả là môn học dòng số 2 là tên môn học. (hình 18)

Hình 18. Mẫu in thời khóa biểu từng lớp Sheet tên IN_TKB_LOP

- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi chiều cho

Lớp 6A1:

=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,C2)=0,"X",

HLOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,2,0))

- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa

chỉ dò là Ô lớp (C2) của Sheet tên IN_TKB_LOP và bảng dò là địa chỉ vùng

(DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5) trong Sheet tên

DL_XEP_TKB_HS_CHIEU. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm

COUNTIF để khử những tiết trống (đánh dấu “X” hoặc rỗng “” vào những

tiết không học), nếu tìm thấy cho ra một kết quả là môn học dòng

pdf 24 trang Người đăng thuquynh91 Ngày đăng 13/10/2021 Lượt xem 420Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Ứng dụng phần mềm Excel thiết kế tiện ích chuyển đổi dữ liệu thời khóa biểu từ phân hệ quản lý giảng dạy trong phần mềm Vemis để tạo mẫu in thời khóa biểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
Hình 2. mẫu tên TKB 20-1-2013-sang_groups_time_vertical.html 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 3 
Hình 3. TKB-sang-20-1-2013_subgroups_days_horizontal.html 
 Mục đích của đề tài là nghiên cứa chuyển đổi dữ liệu được xuất ra 
trong phân hệ Quản lý giảng dạy từ File html sang File Excel để tạo ra các 
mẫu thông báo TKB ngắn gọn, dễ nhìn hơn và tiết kiệm giấy hơn. 
3. Nhiệm vụ của đề tài: Tạo mẫu in trong phần mềm Excel từ dữ liệu 
xuất ra trong phân hệ Quản lý giảng dạy như mẫu TKB tổng thể (hình 4) hoặc 
mẫu TKB từng lớp, từng giáo viên (hình 5a, 5b). 
Hình 4 mẫu thời khóa biểu toàn trường 31 lớp chỉ in 2 trang giấy A4 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 4 
Hình 5a mẫu thời khóa biểu từng lớp chỉ in 3 trang giấy A4 
Hình 5b mẫu thời khóa biểu cho 60 giáo viên chỉ in 6 trang giấy A4 
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Sử dụng một số công thức 
(Hàm) của phần mềm Microsoft Excel như: Hàm dò tìm HLOOKUP, Hàm 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 5 
điều kiện IF, Hàm đếm có điều kiện COUNTIF để đưa dữ liệu Copy từ 
mẫu TKB trong phân hệ quản lý giảng dạy vào các mẫu được thiết kế trên các 
tờ bảng tính gọi là (Sheet) trong Excel. 
5. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu so sánh các mẫu dữ liệu được 
xuất ra từ phân hệ Quản lý giảng dạy dạng *.html và các công thức (Hàm) của 
phần mềm Microsoft Excel, chọn một mẫu xuất TKB từ phân hệ Quản lý 
giảng dạy chuyển đổi dữ liệu sang mẫu in trong tập tin Excel 
6. Đối tượng nghiên cứu: Chuyển đổi dữ liệu từ những file xuất TKB 
dạng *.html sang các mẫu in TKB truyền thống, ngắn gọn phục vụ cho giáo 
viên, học sinh, đồng thời tiết kiệm được giấy mực. 
7. Khẳng định tính mới trong đề tài: Tính mới trong đề tài này kịp thời 
nắm bắt được những ứng dụng của công nghệ thông tin một cách linh hoạt 
chuyển đổi dữ liệu theo khuôn mẫu thiết kế nhưng chưa phù hợp trong phân 
hệ Quản lý giảng dạy của phần mềm Vemis sang loại dữ liệu quen thuộc 
truyền thống hơn, dễ dàng sửa đổi bằng phần mềm thông dụng Microsoft 
Excel từ đó tạo ra các mẫu xuất TKB gọn, đẹp, dễ nhìn và tiết kiệm giấy hơn. 
NỘI DUNG 
A. CƠ SỞ KHOA HỌC LÝ LUẬN: 
Trên thị trường, trên mạng Internet hiện nay có rất nhiều phần mềm xếp 
TKB, từ những loại được lập trình phức tạp đến những File đơn giản bằng 
Excel. Mỗi phần mềm đều có cái ưu điểm và khuyến điểm khác nhau, phân hệ 
Quản lý giảng dạy trong Vemis cũng vậy. “Do cơ sở hạ tầng về CNTT của 
nước ta còn nghèo nên việc thực hiện các chức năng in ấn chưa được thuận 
lợi (phần mềm xuất ra TKB dưới dạng html). Sẽ là ưu điểm của chương trình 
đối với các trường đã có website riêng vì rất dễ dàng đưa lên web để GV và 
học sinh (HS) theo dõi nhưng cũng chưa phải là tối ưu đối với việc in ấn theo 
các dạng TKB truyền thống mà các trường đang thực hiện”.(2) Vì vậy việc 
nghiên cứu để đưa dữ liệu xuất ra TKB dưới dạng html sang dạng TKB truyền 
thống là công việc cần thiết phải làm hiện nay. 
B. THỰC TRẠNG: 
Được đào tạo căn bản về tin học từ năm 1996 và qua quá trình đúc kết 
những kinh nghiệm trong các phần mềm ứng dung tin học đến nay, tôi đã có 
một căn bản vững chắc về cách xử lý số liệu trong bảng tính và các hàm trong 
phần mềm Microsoft Excel. 
(2)
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Vemis, Phân hệ Quản lý giảng dạy, trang 7 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 6 
Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường liên tục bồi dưỡng 
kiến thức tin học, được tham gia các đợt tập huấn các phân hệ trong phần 
mềm Vemis nên tôi tương đối nắm vững cách làm và cấu trúc trong các phân 
hệ trong phần mềm. 
Trường chúng tôi hiện nay đã đạt Chuẩn Quốc Gia nên được Sở Giáo 
Dục và các ban ngành trang bị số lượng máy vi tính, máy in khá đầy đủ, với 
hệ thống mạng Internet với đường truyền băng thông rộng kết nối toàn bộ các 
máy trong trường giúp cho việc cập nhật dữ liệu, thông báo thông tin được 
thuận lợi hơn. 
C. NỘI DUNG: 
1. Các thành phần chứa dữ liệu tạo mẫu in Thời Khóa Biểu: 
1.1. Giao diện phần mềm Microsoft office Excel: 
- Microsoft office Excel là phần mềm ứng dụng của hãng Microsoft 
nằm trong bộ Microsoft office còn gọi bộ ứng dụng văn phòng. 
- Microsoft office Excel là phần mềm chuyên dùng để tính toán ( bảng 
tính điện tử ) hoạt động trong Windows. 
- Đây là phần mềm ứng dụng cơ bản mà hầu hết các giáo viên đều được 
học qua trong chương trình tin học cơ bản nên rất dễ dàng sử dụng (hình 6). 
HÌNH 6 - PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE EXCEL 
Hộp kiểm soát Thanh Menu Thanh công cụ (Standard) 
Thanh Edit Formula 
Cột 
Hàng 
Thanh Formatting 
Trỏ Ô 
Thanh Drawing 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 7 
1.2. Cấu trúc các Sheet trong Excel tham gia tạo mẫu in TKB: 
Để thuận lợi trong việc áp dụng cho nhiều dạng thời khóa biểu của các trường 
tôi đã tạo một mẫu in thời khóa biểu chung thực hiện 5 tiết trong một buổi học và 
7 ngày trong một tuần. 
- Sheet tên Phân công chuyên môn (hình 7) 
 Sheet này chứa các dữ liệu như: tên lớp học, tên tắt giáo viên, họ tên 
đầy đủ của giáo viên, các dữ liệu này dung liên kết công thức đến các mẫu in 
TKB. Các cột chức vụ, môn, tiết dạy chỉ để kiểm tra trong quả trình xuất mẫu 
in TKB. 
HÌNH 7 SHEET PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN (PC.CMON) 
- Sheet tên DL_NGUON_TKB_GV và DL_NGUON_TKB_HS (hình 8) 
2 Sheet này dùng để chứa dữ liệu Copy từ File mang tên Tên_TKB 
_activities_days_horizontal.html trong phân hệ Quản lý giảng dạy. Đây là Sheet 
dùng để xử lý thô dữ liệu do dữ liệu khi Copy sang Excel sẽ có nhiều dòng thừa. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 8 
HÌNH 8 SHEET DL_NGUON_TKB_GV VÀ DL_NGUON_TKB_HS 
- Sheet tên DL_XEP_TKB_GV_SANG và DL_XEP_TKB_GV_CHIEU: 
2 Sheet này dùng để chứa dữ liệu liên kết công thức (hàm) đến các mẫu in riêng 
lẻ từng giáo viên buổi sáng và buổi chiều với tên Sheel IN_TKB_GV. (hình 9, 10) 
HÌNH 9 SHEET DL_XEP_TKB_GV_SANG 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 9 
HÌNH 10 SHEET DL_XEP_TKB_GV_CHIEU 
- Sheet tên DL_XEP_TKB_HS_SANG và DL_XEP_TKB_HS_CHIEU: 
2 Sheet này dùng để chứa dữ liệu liên kết công thức (hàm) đến các mẫu in 
toàn trường buổi sang Sheet tên IN_TKB_SANG, buổi chiều Sheet tên 
IN_TKB_CHIEU. Mẫu in riêng lẻ từng lớp buổi sáng và buổi chiều. (hình 11, 12). 
Hình 11 Sheet tên DL_XEP_TKB_HS_SANG 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 10 
HÌNH 12 SHEET DL_XEP_TKB_HS_CHIEU 
- Sheet tên IN_TKB_SANG và IN_TKB_CHIEU: 
2 Sheet này dùng để chứa dữ liệu mẫu in TKB toàn trường theo kiểu truyền 
thống mỗi địa chỉ Ô trong Sheet được nạp công thức (hàm) dò tìm lấy dữ liệu từ các 
Sheet tên DL_XEP_TKB_HS_SANG hoặc DL_XEP_TKB_HS_CHIEU. (hình 13, 14) 
những tiết không học sẽ được đánh dấu “X” hoặc trống. 
HÌNH 13 SHEET IN_TKB_SANG 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 11 
HÌNH 14 SHEET IN_TKB_CHIEU 
- Sheet tên IN_TKB_LOP (hình 15): 
Sheet này dùng để chứa dữ liệu mẫu in TKB riêng lẻ từng lớp cả buổi sáng 
và buổi chiều (mẫu dành cho lớp học 2 buổi). Mỗi địa chỉ Ô trong Sheet được nạp 
công thức (hàm) dò tìm lấy dữ liệu từ các Sheet tên DL_XEP_TKB_HS_SANG hoặc 
DL_XEP_TKB_HS_CHIEU. 
HÌNH 15 SHEET IN_TKB_LOP 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 12 
- Sheet tên IN_TKB_GV (hình 16): 
Sheet này dùng để chứa dữ liệu mẫu in TKB riêng lẻ từng giáo viên cả buổi 
sáng và buổi chiều. Mỗi địa chỉ Ô trong Sheet được nạp công thức (hàm) dò tìm lấy 
dữ liệu từ các Sheet tên DL_XEP_TKB_GV_SANG và DL_XEP_TKB_GV_CHIEU. 
HÌNH 16 SHEET IN_TKB_GV 
2. Cách thực hiện công thức (Hàm) trong các Sheet của File mẫu in TKB: 
2.1. Nhập công thức (Hàm) cho Sheet tên IN_TKB_SANG và Sheet 
tên IN_TKB_CHIEU: 
- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi sáng: 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,C$2)=0,"X",
HLOOKUP(C$2,DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,2,0)&"_"&HLOO
KUP(C$2,DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,3,0)) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp (C$2) của Sheet tên IN_TKB_SANG và bảng dò là địa chỉ 
vùng (DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5) trong Sheet tên 
DL_XEP_TKB_HS_SANG. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm 
COUNTIF để khử những tiết trống (đánh dấu “X” hoặc rỗng “” vào những 
tiết không học) và toán tử & dùng nối hai hàm HLOOKUP cho ra một kết quả 
là môn học dòng số 2 và tên giáo viên dòng số 3. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 13 
- Ghi chú: Do cấu trúc dữ liệu được Copy từ File xuất ra của phân hệ 
Quản lý giảng dạy chứa đến 3 dòng trong mỗi tiết dạy và được phân ra theo 
từng ngày (hình 17), nên cần thay đổi địa chỉ vùng dò tìm khi nhập công thức 
(hàm) cho các ngày khác. 
Hình 17. Vị trí địa chỉ vùng dữ liệu một tiết học trong một ngày được 
Copy từ phân hệ quản lý giảng dạy 
- Nhập công thức (Hàm) tương tự Sheet tên IN_TKB_CHIEU 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,C$2)=0,"X"
,HLOOKUP(C$2,DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,2,0)&"_"&HLO
OKUP(C$2,DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,3,0)) 
- Nhập công thức (Hàm) cho các Ô tên giáo viên chủ nhiệm các lớp 
trong mẫu in TKB toàn trường buổi sáng, buổi chiều. 
= VLOOKUP(C$2,PC.CMON!$B$6:$D$290,2,0) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò dọc VLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp (C$2) của Sheet tên IN_TKB_SANG và bảng dò là địa chỉ 
vùng (PC.CMON!$B$6:$D$290) trong Sheet tên PC.CMON. 
2.2. Nhập công thức (Hàm) cho mẫu in TKB nhỏ gọn từng lớp: 
- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi sáng cho 
Lớp 6A1: 
3 dòng 
một tiết 
Địa chỉ vùng trong các Tiết 1 ngày Thứ Hai: 
DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 14 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,C2)=0,"X",H
LOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5,2,0)) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp C2 của Sheet tên IN_TKB_LOP và bảng dò là địa chỉ vùng 
DL_XEP_TKB_HS_SANG!$B$3:$AF$5 trong Sheet tên 
DL_XEP_TKB_HS_SANG. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm COUNTIF 
để khử những tiết trống (đánh dấu “X” hoặc rỗng “” vào những tiết không học), 
nếu tìm thấy cho ra một kết quả là môn học dòng số 2 là tên môn học. (hình 18) 
Hình 18. Mẫu in thời khóa biểu từng lớp Sheet tên IN_TKB_LOP 
- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi chiều cho 
Lớp 6A1: 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,C2)=0,"X",
HLOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5,2,0)) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp (C2) của Sheet tên IN_TKB_LOP và bảng dò là địa chỉ vùng 
(DL_XEP_TKB_HS_CHIEU!$B$3:$AF$5) trong Sheet tên 
DL_XEP_TKB_HS_CHIEU. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm 
COUNTIF để khử những tiết trống (đánh dấu “X” hoặc rỗng “” vào những 
tiết không học), nếu tìm thấy cho ra một kết quả là môn học dòng số 2 là tên 
môn học. 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 15 
2.3. Nhập công thức (Hàm) cho mẫu in TKB nhỏ gọn từng giáo viên: 
- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi sáng cho 
giáo viên thứ nhất: 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_GV_SANG!$B$3:$AF$5,C2)=0,"",H
LOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_GV_SANG!$B$3:$AF$5,2,0)) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp (C2) của Sheet tên IN_TKB_GV và bảng dò là địa chỉ vùng 
(DL_XEP_TKB_GV_SANG!$B$3:$AF$5) trong Sheet tên 
DL_XEP_TKB_GV_SANG. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm 
COUNTIF để khử những tiết trống (đánh dấu “X ” hoặc rỗng “” vào những 
tiết không dạy), nếu tìm thấy cho ra một kết quả là tên lớp dòng số 2 là tên lớp 
của tiết mà giáo viên dạy trong buổi sáng. (hình 19) 
Hình 19. Mẫu in thời khóa biểu từng lớp Sheet tên IN_TKB_GV 
- Nhập công thức (Hàm) trong Ô tiết 1 ngày thứ hai buổi chiều cho 
giáo viên thứ nhất: 
=IF(COUNTIF(DL_XEP_TKB_GV_CHIEU!$B$3:$AF$5,C2)=0,"",H
LOOKUP(C2,DL_XEP_TKB_GV_CHIEU!$B$3:$AF$5,2,0)) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo bảng dò ngang HLOOKUP với địa 
chỉ dò là Ô lớp (C2) của Sheet tên IN_TKB_GV và bảng dò là địa chỉ vùng 
(DL_XEP_TKB_GV_CHIEU!$B$3:$AF$5) trong Sheet tên 
DL_XEP_TKB_GV_CHIEU. Trong hàm có phối hợp hàm IF, hàm 
COUNTIF để khử những tiết trống (đánh dấ u “X” hoặc rỗng “”vào những 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 16 
tiết không dạy), nếu tìm thấy cho ra một kết quả là tên lớp dòng số 2 là tên lớp 
của tiết mà giáo viên dạy trong buổi chiều. 
- Nhập công thức (Hàm) thống kê số tiết dạy cho giáo viên: 
="("&(COUNTIF(M18:R27,"*A*"))&" tiết) " 
- Diễn giải: Đây là hàm đếm có điều kiện với địa chỉ vùng là số lớp mà 
một giáo viên dạy trong một tuần theo từng buổi, kết quả cho ra tổng số tiết 
giáo viên đó dạy trong một tuần. 
- Nhập công thức (Hàm) hiển thị tên giáo viên: 
=VLOOKUP(C2,PC.CMON!C$6:$D$290,2,0) 
- Diễn giải: Đây là hàm dò tìm theo cột VLOOKUP với trị dò là ô C2, 
ô chức tên tắt xếp TKB của giáo viên (đã được ẩn đi) và bảng dò là địa chỉ 
vùng PC.CMON!C$6:$D$290, kết quả tìm thấy là cột họ tên giáo viên. 
3. Các bước chuyển đổi dữ liệu từ file xuất TKB trong phân hệ 
quản lý giảng dạy Vemis sang file mẫu in TKB trong Excel: 
- Xử lí dữ liệu cho mẫu in TKB toàn tường và TKB từng lớp: 
- Sau khi xếp TKB bằng phân hệ Quản lý giáo dục trong phần mềm 
Vemis (hoặc phần mềm Fet.exe) thành công ta nhận được kết quả xuất thời 
khóa biểu với các dạng File có tên và kiểu xuất dữ liệu TKB.html. Ta tiến 
hành thực hiện các bước chuyển đổi liệu lần lược cho file mẫu in TKB như 
sau: (có phim hướng dẫn minh họa trong đĩa CD kèm theo). 
Bước 1: Chạy file thời khóa biểu đã xếp xong trong phân hệ quản lý 
giảng dạy phần mềm Vemis. 
Tạo TKB có dạng .fet trong phân hệ quản lý giảng dạy phần mềm Vemis 
, hoặc chương trình fet-5.18.2 . 
- Mở chương trình  Chọn menu File  Mở file ( TKB.fet) 
- Mở menu Thời khóa biểu – TKB  Tạo TKB mới  Bắt đầu  thì 
sẽ xuất hiện hộp thoại như sau: (hình 20) 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 17 
Hình 20. Thực hiện chạy TKB trong phần mềm Quản lý giảng dạy 
 Chọn Đồng ý để hoàn thành quá trình chạy TKB. 
Bước 2: Sao chép dữ liệu sang File Excel để thực hiện tiện ích: 
- Khi chạy chương trình TKB các mẫu suất TKB thường ở đường dẫn mặc 
định sau: 
- Đối với chương trình fet-5.18.2, Mở từ ổ đĩa - thư mục 
C:\Users\Admin\fet-results\timetables\ TKB sang 30-12-2013-single. 
- Đối với chương trình Quản lý giảng dạy, Mở từ ổ đĩa - thư mục C:\ IoIT 
VEMIS\ VEMIS\ Timetable\ fet-results\ timetables\ TKB sang 30-12-
2013-single (hình 21) 
Hình 21. Các mẫu thời khóa biểu dạng TKB.html được xuất ra từ phần mềm 
phân hệ Quản lý giáo dục trong Vemis (hoặc phần mềm Fet.exe) 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 18 
Bước 3: Mở File chứa dữ liệu TKB buổi sáng với tên TKB-sang-30-12-
2013_activities_days_horizontal.html. Chọn toàn bộ dữ liệu trong TKB (bôi 
đen Ctrl+A), sao chép (Copy) rồi dán (Paste) sang hai Sheet tên 
DL_NGUON_TKB_HS và Sheet tên DL_NGUON_TKB_GV trong File 
Excel tên MAU_IN_TKB.xls . Kết quả dữ liệu được chép như (hình 22a, 22b). 
Hình 22a. dữ liệu TKB buổi sáng với tên TKB-sang-30-12-
2013_activities_days_horizontal.html 
Hình 22b. Dữ liệu TKB được chép vào 2 Sheet tên DL_NGUON_TKB_HS 
và Sheet tên DL_NGUON_TKB_GV 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 19 
Bước 4: xử lí dữ liệu trong sheet DL_NGUON_TKB_HS và Sheet 
tên DL_NGUON_TKB_GV: 
 Do dữ liệu xuất từ phân hệ Quản lý giảng dạy khi chép sang File Excel 
có các dòng thừa (dòng dữ liệu rỗng) nên chúng ta xóa các dòng đó đi bằng 
cách Click chuột phải vào hàng rỗng cần xóa, chọn Delete (hình 23). 
Hình 23. Thao tác xóa dòng rỗng trong Sheet tên DL_NGUON_TKB_HS 
Bước 5 : Kiểm tra so sánh địa chỉ vùng giữa hai Sheet 
Kiểm tra so sánh vùng dữ liệu từng ngày từ thứ hai đến thứ bảy của 
sheet DL_NGUON_TKB_HS với Sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG, để đều 
chỉnh thêm hoặc xóa các cột sao cho địa chỉ vùng của từng ngày từ thứ 2 đến 
thứ bảy trong Sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG, phải khớp với địa chỉ vùng 
từng ngày từ thứ 2 đến thứ bảy trong Sheet DL_NGUON_TKB_HS. (hình 24) 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 20 
Hình 24. Kiểm tra, so sánh địa chỉ vùng giữa hai Sheet 
Sheet DL_NGUON_TKB_HS Sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG 
- Ta thấy địa chỉ vùng của Sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG ngày thứ 
hai còn thiếu 3 cột so với địa chỉ vùng của Sheet DL_NGUON_TKB_HS từ 
cột AD đến cột AF 
- Cách xứ lí ta chọn 3 cột liên tục trong địa chỉ vùng ngày thứ hai của 
Sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG rồi nhấn chuột phải chọn Insert. (hình 25) 
Hình 25. Thao tác chèn thêm cột trong sheet DL_XEP_TKB_HS_SANG 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 21 
- Trường hợp ngược lại nếu khi so sánh địa chỉ vùng của Sheet 
DL_XEP_TKB_HS_SANG với Sheet DL_NGUON_TKB_HS mà thấy thừa 
cột thi ta xóa các cột trong địa chỉ vùng từng ngày bằng cách chọn số cột thừa 
nhấn chuột phải chon Delete. 
Bước 6: Sao chép toàn dữ liệu đã được xử lí vào sheet 
DL_XEP_TKB_HS_SANG: 
 Chọn toàn bộ vùng dữ liệu gồm lớp, tên tiết học, tên giáo viên có trong 
các tiết từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy sao chép (Copy), dán sang Sheet tên 
DL_XEP_TKB_HS_SANG bằng lệnh dán lấy giá trị dữ liệu (Click chuột 
phải vào địa chỉ Ô đầu tiên cần dán chọn Paste Special. Xuất hiện hộp thoại, 
Click chuột chọn lệnh Value, rồi chọn OK (hình 26). 
Hình 26. Dữ liệu TKB được dán lấy giá trị vào Sheet tên 
DL_XEP_TKB_HS_SANG 
- Xử lí dữ liệu cho mẫu in TKB từng giáo viên: 
Sao khi dữ liệu TKB từ File tên TKB sang 30-12-2013_activities_ 
days_horizontal.html được dán vào Sheet tên DL_NGUON_TKB_GV chúng ta 
xử lí dữ liệu trong Sheet tên DL_NGUON_TKB_GV theo các bước như sau: 
Bước 1: Xóa các dòng thừa (dòng dữ liệu rỗng). 
Bước 2: Bỏ định dạng nối các Ô trong tiết học bằng cách chọn vùng 
tiết học, rồi Click vào biểu tượng Merge and Center 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 22 
Bước 3: Di chuyển dòng chứa dữ liệu tên giáo viên lên trên dòng tên 
lớp học bằng cách Click chuột phải vào dòng tên giáo viên chọn lệnh Cut, rồi 
Click phải chuột vào dòng tên lớp học chọn lệnh Insert Cut Cells (hình 27). 
Thực hiện các thao tác tương tự cho các vùng tiết học còn lại. 
Hình 27. Cách di chuyển dòng tên giáo viên lên trên dòng tên lớp học 
Bước 4: Kiểm tra so sánh địa chỉ vùng giữa hai Sheet 
Kiểm tra so sánh vùng dữ liệu từng ngày từ thứ hai đến thứ bảy của 
sheet DL_NGUON_TKB_GV với Sheet DL_XEP_TKB_GV_SANG, để đều 
chỉnh thêm hoặc xóa các cột sao cho địa chỉ vùng của từng ngày từ thứ 2 đến 
thứ bảy trong Sheet DL_XEP_TKB_GV_SANG, phải khớp với địa chỉ vùng 
từng ngày từ thứ 2 đến thứ bảy trong Sheet DL_NGUON_TKB_GV. 
Bước 5: Chọn toàn bộ vùng dữ liệu gồm tên giáo viên, tên lớp học, tên 
tiết học có trong các tiết từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy sao chép (Copy), 
dán sang Sheet tên DL_XEP_TKB_GV_SANG bằng lệnh dán lấy giá trị dữ 
liệu (Click chuột phải vào địa chỉ Ô đầu tiên cần dán chọn Paste Special. 
Xuất hiện hộp thoại, Click chuột chọn lệnh Value, rồi chọn OK (hình 28). 
Trường THCS Bình An Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
Người viết: Lê Minh Hiếu Trang: 23 
Hình 28. Dữ liệu TKB được dán lấy giá trị vào Sheet tên 
DL_XEP_TKB_GV_SANG 
* Quá trình xử lí dữ liệu thực hiện tương tự các bước trên với dữ liệu 
liệu nguồn là File xuất ra từ phân hệ Quản lý giảng dạy mang tên TKB_chieu 
30-12-2013_activities_days_horizontal.html cho mẫu in TKB buổi chiều 
trong các Sheet tên DL_XEP_TKB_HS_CHIEU và Sheet tên 
DL_XEP_TKB_GV_CHIEU. 
D. HIỆU QUẢ: 
Đề tài “Ứng dụng phần mềm Excel thiết kế tiện ích chuyển đổi dữ liệu 
từ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfskkn_ung_dung_phan_mem_excel_thiet_ke_tien_ich_chuyen_doi_du.pdf