Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ pháp giảng dạy môn Âm nhạc trong trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ pháp giảng dạy môn Âm nhạc trong trường Tiểu học

*Thủ pháp “chỉ huy” (làm nhạc trưởng)

- Một nhược điểm mà HS hay mắc phái trong khi hát tập thô là hát bị “cuốn nhịp" tức là các cm không gi ừ được theo nhịp độ ban đầu và có xu the hát nhanh dẩn lên do cám thụ âm nhạc còn yếu cùng với sự ồ ạt khi hát tập thê nên việc này rất khó khắc phục. Muốn hạn che tối đa nhược diem này, giáo vicn cần lưu ý ngay từ lúc bắt đầu dạy hát và thực hiện tốt các việc sau:

Giáo viên thưc hiên: Trần Minh Tuấn; Đon vị: Trường TH Minh Thạnh - Dầu Tiếng - Binh Dương Trang ío

Một Số Thù Pháp giảng Dạy Môn Âm Nhạc Trong Trường Tiến Học

- Dạy chính xác về trường độ và cao độ.

- Cho các em vừa hát, vừa vồ tay theo nhịp hoặc theo phách cùng với giáo viên.

- GV có thê chia lớp thành các nhóm nho để luyện về nhịp độ (tránh ảnh hường đen tâm lý đám đông).

- Lần lượt hát với tốc độ hơi chậm, hơi nhanh, vừa phai. Mục tiêu là de HS có thê hát với mọi tốc độ mà vần làm chú về nhịp độ.

- Hát theo chì huy cùa GV, GV đánh nhịp thật chắc chắn. Khi phát hiện ra những chồ nào có xu the nhanh dần, phai cho ngừng lại nhắc nhớ, uốn nắn kịp thời.

* Trên đây là những thú pháp có tính chất trực quan, phù hợp với tâm lý và khá năng cúa phần đông học sinh Tiểu Học, những thu pháp này mang lại kết quà khá quan trong việc dạy hát cho HS trong những năm học qua đạt hiệu quà.

- Cuối cùng tôi nhận thấy rằng đe có một tiết học hát đạt kết quá cao thì việc chuẩn bị cùa giáo vicn trước khi lên lớp het sức quan trọng. Dối với giáo viên chuyên trách, việc chuẩn bị mất ít thời gian, song dù là giáo viên chuyên hay không chuyên việc nắm vừng bài học đều rất cần thiết. Giáo viên cần thuộc bài hát và the hiện tốt đê khi thực hiện mầu cho HS nghe gây được sự hào hứng, đồng thời GV chủ động trong quá trình hướng dần các em luyện tập. Các đồ dùng dạy học được chuẩn bị đầy đủ sẽ làm cho giờ học có hiệu quà hơn.

 

pdf 30 trang Người đăng thuquynh91 Ngày đăng 13/10/2021 Lượt xem 260Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số thủ pháp giảng dạy môn Âm nhạc trong trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_thu_phap_giang_day_mon_am_nhac.pdf