Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp giúp học sinh lớp 5 có ý thức học tập tốt

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp giúp học sinh lớp 5 có ý thức học tập tốt

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bác Hồ đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng

người” câu nói ấy khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với người làm công tác giáo

dục đó là chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, trong đó vai trò của người làm

công tác trực tiếp giảng dạy nói chung, vai trò của một giáo viên làm công tác chủ

nhiệm nói riêng rất quan trọng trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cũng

như cung cấp kiến thức cho học sinh. Một việc làm nghe qua thì có vẻ đơn giản

nhưng đi vào thực tế thì không hề dễ chút nào. Nếu giáo viên không tâm huyết với

nghề, không có tinh thần trách nhiệm cao thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chất

lượng học tập của học sinh, nhân cách, đạo đức, lối sống của học sinh rồi sẽ ra

sao ? Đặc biệt là học sinh lớp 5 là lứa tuổi đang bước vào giai đoạn đầu của tuổi

dậy thì, ngoài những thay đổi về thể chất, các em cũng thay đổi về tâm lý, tình

cảm. Các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, bị xâm hại, Nhưng các em vẫn chưa có đủ

khả năng để từ chối, để tự bảo vệ mình. Xuất phát từ những lí do đó và tình hình

thực tế nên tôi đã suy nghĩ tìm ra một số biện pháp nhỏ để góp phần làm tốt công

tác chủ nhiệm. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra: “Một số biện pháp xây dựng

nền nếp lớp giúp học sinh lớp 5 có ý thức học tập tốt”.

pdf 14 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 546Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp xây dựng nền nếp lớp giúp học sinh lớp 5 có ý thức học tập tốt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. 
 2
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên 
bộ môn để cùng giáo dục học sinh thực hiện tốt nền nếp lớp cũng như hoạt động 
ngoài giờ lên lớp. 
- Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc quản lý giờ giấc của các em 
khi đến lớp cũng như ở nhà. 
1.2. Về phía học sinh: 
- Trong mọi hoạt động vui chơi, giải trí và học tập có hiệu quả đều được sự 
quan tâm hướng dẫn, dìu dắt của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách 
đội, giáo viên bộ môn, cùng cha mẹ học sinh. 
- Được chia sẻ những tâm sự, khó khăn, mọi lo lắng của mình cùng giáo 
viên chủ nhiệm lớp. 
1.3. Về phía cha mẹ học sinh: 
Đa số cha mẹ học sinh đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của giáo 
dục, đặc biệt là giáo dục ở bậc Tiểu học - bậc học nền tảng cho quá trình học của 
con em mình. Họ đã có ý thức tự giác, thái độ tích cực trong việc giáo dục con em 
mình và kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh. 
2. Khó khăn 
2.1. Về phía giáo viên: 
 - Đôi lúc khi xử lí một số tình huống trong hoạt động vui chơi và học tập tôi 
còn lúng túng, bối rối nên phải kéo dài thời gian của buổi học so với qui định, từ 
đó gây mệt mỏi cho học sinh. 
- Đôi khi tôi chỉ tập trung chủ yếu vào các tiết dạy văn hóa làm sao cho tốt, 
cho giỏi, còn việc giáo dục, rèn luyện nền nếp lớp thì chưa quan tâm nhiều. 
- Lớp tôi chủ nhiệm với số lượng học sinh cũng khá đông (sĩ số 30/20 nữ, 
trong đó 05 em hộ nghèo, 02 em sống với ông bà, 06 em có năng khiếu môn Tiếng 
việt và Toán nhưng hay trêu chọc bạn, 04 em có năng khiếu chạy xa, bật xa, 07 em 
có năng khiếu viết đúng-viết đẹp, 06 em tiếp thu kiến thức chậm), mỗi em có một 
hoàn cảnh khác nhau nên cũng gây khó khăn trong công tác giáo dục các em. 
2.2. Về phía học sinh: 
 - Một số học sinh chưa có ý thức vượt khó để học tốt. 
 3
- Một số em còn nghỉ học theo gia đình đi làm ăn xa từ đó làm ảnh hưởng 
đến việc duy trì sĩ số. Mặt khác ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của lớp. 
 - Một số học sinh hay trêu chọc bạn, chạy lại trong lớp trong giờ học. Khi 
có mặt thầy cô thì các em tương đối trật tự nhưng khi giáo viên vừa quay lưng thì 
các em lại “nhộn”. Qua đó, cho thấy các em chỉ “sợ” cô chứ chưa nhận thức được 
việc mình làm mặc dù tôi nhận thấy các em có khả năng tiếp thu kiến thức tốt. 
2.3. Về phía cha mẹ học sinh: 
 - Một số gia đình chưa quản lí tốt việc con em học hành ở nhà và thiếu sự 
phối hợp với giáo viên chủ nhiệm. 
- Một số gia đình quan tâm đến việc học tập của con em nhưng họ là người 
không được đào tạo nghề dạy học, không có phương pháp và kĩ năng phù hợp 
trong việc giáo dục các em. 
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
Muốn giáo dục được các em phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ thì 
giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau : 
1. Trước hết, tìm hiểu học sinh lớp mình chủ nhiệm. 
Ngay từ đầu năm nhận lớp, tôi tìm hiểu tình hình học sinh thông qua giáo 
viên chủ nhiệm năm học trước về tâm lí, trình độ nhận thức, năng lực hoạt động, 
mối quan hệ với tập thể, với những người xung quanh và năng lực trí tuệ của học 
sinh sau đó sắp xếp, bố trí chỗ ngồi phù hợp. 
Chẳng hạn: Với các em hay nghịch, em tiếp thu kiến thức chậm tôi sắp xếp 
các em ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên để dễ quản lí và tạo cơ hội cho các 
em này tham gia các hoạt động học tập nhiều hơn (vừa sức các em), cũng là tạo 
cơ hội để khen ngợi, khuyến khích giúp các em tự tin và học tập tích cực hơn. 
Đặc biệt là tìm hiểu kết quả học tập cuối năm qua sổ chủ nhiệm, học bạ, từ 
đó tôi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho cả năm, học kỳ, tháng, tuần phù hợp với 
lớp mình. Trong kế hoạch tôi nêu rõ mục đích, chỉ tiêu phấn đấu và các biện pháp 
chính. Có sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục khác để đạt mục đích. Có đề ra 
biện pháp phát huy được mặt mạnh, khắc phục được hạn chế của lớp. 
2. Bầu Ban Cán sự lớp và phân rõ chức năng nhiệm vụ. 
 4
2.1. Bầu Ban Cán sự lớp. 
Lên lớp 5, các em đã lớn, tôi muốn tạo dựng và rèn luyện cho các em thể 
hiện tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm đối với tập thể, nên tôi tổ chức cho 
các em ứng cử và bầu cử để chọn lựa Ban Cán sự của lớp. Tiến trình bầu chọn Ban 
Cán sự lớp được diễn ra như sau: 
- Trước hết, tôi phân tích để các em hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của 
người lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó. 
- Tôi khuyến khích các em xung phong ứng cử và đề cử. Tổ chức cho các 
em bầu chọn bằng hình thức biểu quyết. Sau đó cả lớp bầu chọn 10 học sinh tiêu 
biểu là Ban Cán sự của lớp. 
 2.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự lớp. 
Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự của lớp, tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho 
từng em như sau: 
* Nhiệm vụ của lớp trưởng là em Trương Triệu Vi (Phụ trách chung) 
- Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của lớp hàng ngày để báo cáo trong tiết 
sinh hoạt cuối tuần. 
- Điều khiển các bạn xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp 
hàng tập thể dục giữa giờ. 
- Giữ trật tự lớp khi giáo viên chữa bài, khi giáo viên có việc phải ra khỏi 
lớp, khi lớp chào cờ đầu tuần và dự các buổi lễ trong năm học. 
 - Phụ trách việc mượn và trả sách tham khảo, truyện tranh cho thư viện. 
- Đề nghị giáo viên tuyên dương những bạn có thành tích tốt, phê bình cá 
nhân còn vi phạm. 
* Nhiệm vụ của lớp phó học tập là em Nguyễn Nhựt Anh (Phụ trách học 
tập): 
 - Tổ chức lớp truy bài 15 phút đầu giờ; hướng dẫn các bạn chậm tiếp thu 
kiến thức, chia sẻ kết quả học tập với những bạn có năng khiếu. 
- Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận hoặc trả lời câu hỏi trong tiết học 
khi giáo viên yêu cầu. 
- Theo dõi việc học tập của lớp (bạn nào tích cực, bạn nào thụ động, bạn nào 
còn vi phạm,...) 
 5
- Làm thay mọi việc của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng mặt hoặc nghỉ học. 
* Nhiệm vụ của lớp phó văn nghệ là em Lý Bão Vy (Phụ trách văn nghệ) 
- Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của lớp hàng tuần ở tiết Âm nhạc (Bạn 
nào học tốt, bạn nào học chưa tốt,... ) 
- Điểm danh và ghi sĩ số của lớp vào góc trên (bên phải bảng) ngay sau khi 
xếp hàng vào lớp. 
- Vận động các bạn tham gia phong trào “Nuôi heo đất” mà trường phát 
động và đóng kế hoạch nhỏ hàng tháng theo quy định. 
* Nhiệm vụ của lớp phó lao động là em Nguyễn Phương Quy (Phụ trách lao 
động, thể dục thể thao) 
- Phân công, theo dõi và kiểm tra các bạn trực nhật công trình phần việc 
hàng ngày và chịu trách nhiệm tắt đèn, quạt khi ra về. 
- Theo dõi, kiểm tra các bạn khi tham gia các buổi lao động do trường, lớp 
tổ chức. 
- Theo dõi, kiểm tra các bạn khi tham gia các tiết học môn Thể dục chính 
khoá và thể dục giữa giờ. 
- Đôn đốc, nhắc nhở các bạn nằm trong đội tuyển điền kinh tích cực tập 
luyện để đạt kết quả tốt. 
* Nhiệm vụ của 03 tổ trưởng là kiểm tra mọi hoạt động học tập hằng ngày 
như: việc chuẩn bị bài vở, đồ dùng học tập khi đến lớp và vui chơi của tổ mình phụ 
trách và phối hợp tốt với lớp trưởng, lớp phó. 
* Nhiệm vụ của 03 tổ phó là làm thay mọi việc của tổ trưởng khi tổ trưởng 
vắng mặt hoặc nghỉ học. 
Những em này sẽ góp phần hỗ trợ tôi trong công tác chủ nhiệm. Tôi phân 
chia lớp thành 03 tổ, 07 nhóm học tập, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh trong lớp 
dễ dàng phối hợp với nhau trong học tập cũng như trong các hoạt động khác. 
3. Xây dựng nền nếp lớp học. 
- Công việc này hết sức quan trọng, đòi hỏi rất nhiều đến trí tuệ và nghệ 
thuật, vì vậy tôi không nóng vội mà phải kiên trì thực hiện; tôi tôn trọng, khuyến 
khích những cái học sinh đã đạt được dù là nhỏ nhất. Xây dựng nền nếp được tôi 
 6
tiến hành ngay sau khi bầu Ban Cán sự lớp và được thường xuyên duy trì nếu 
không thì khó mà hình thành thói quen cho học sinh, nhất là đối với các em lớp 5. 
Ví dụ: “Xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng và giữ trật tự khi chào cờ”. Nền nếp 
này được tôi tiến hành thường xuyên theo từng buổi học và hàng tuần. Đây là nền 
nếp mang tính trật tự kỉ luật cần được duy trì suốt năm học. 
 - Khi nền nếp đã được thấm nhuần vào từng cá nhân học sinh thì các em sẽ 
tự giác trong các hoạt động học tập cũng như vui chơi. 
- Ngoài ra ở lứa tuổi của các em học sinh lớp 5, lứa tuổi mà một số em đã 
bắt đầu có những chuyển biến về tâm sinh lí thì tôi phải: 
+ Nghiêm khắc với chính bản thân mình và học sinh bằng cách sửa chữa, 
chấn chỉnh ngay những gì không phù hợp trong quá trình học tập, sinh hoạt. 
+ Luôn tạo uy tín với nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh, nhất là trở 
thành chỗ dựa tinh thần mà các em tin tưởng học tập. 
+ Tạo sự đồng cảm giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh để từ đó hiểu 
và thông cảm với các em. Tôi luôn quan tâm sâu sát tới các em, cùng hoạt động để 
hướng dẫn, giúp đỡ các em điều chỉnh kịp thời những sai trái không chỉ bằng lời 
nói mà bằng việc làm, nhất là bằng tất cả tình yêu thương của người thầy. 
+ Tôi luôn tôn trọng học sinh, luôn công bằng, thẳng thắn, gần gũi với học 
sinh nhưng cũng không thiếu sự cương quyết khi cần thiết. Nhờ đó, giúp các em tự 
giác sửa chữa những thiếu sót và sai lầm, tự thay đổi và phấn đấu vươn lên trong 
học tập để trở thành người học sinh toàn diện. 
- Trong tiết học, tôi luôn dành thời gian quan tâm, giúp đỡ đối tượng học 
sinh chậm tiếp thu hay nghịch ngợm và mạnh dạn mở rộng kiến thức nhằm phát 
triển học sinh có năng khiếu. Thông qua mỗi bài học tôi còn giáo dục thái độ, tình 
cảm cho học sinh và giáo dục các em một số kỹ năng cơ bản như: Tai nạn thương 
tích; đuối nước; điện giật; bị ngộ độc; bị động vật cắn; bị xâm hại tình dục; phòng, 
chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là bạo lực học đường. 
- Bên cạnh đó tôi thực hiện giảng dạy lồng ghép kỹ năng sống theo quy định 
nhằm hình thành cho các em các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng 
 7
giao tiếp; kỹ năng suy nghĩ, sáng tạo; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng làm chủ bản 
thân; kỹ năng trình bày ý kiến, ... 
- Học sinh năng khiếu được xem là phong trào mũi nhọn của thị xã. Tôi dạy 
lớp có trình độ học sinh Giỏi nên tôi rất chú trọng phong trào này. 
Thực hiện phong trào “Giữ vở sạch-viết đúng, viết đẹp” do Nhà trường phát 
động. Ngay từ đầu năm học, tôi đã triển khai phong trào thi đua “Nét chữ- Nết 
người” với học sinh lớp tôi, nhằm rèn luyện cho các em có ý thức giữ gìn cẩn thận 
vở viết, biết trình bày bài viết một cách khoa học, góp phần nâng cao kết quả học 
tập của các em. 
- Qua các lần kiểm tra định kì, tôi dành thời gian tổ chức cho học sinh xem 
bài kiểm tra, nhận xét, đánh giá, chỉ ra các mặt ưu điểm cần phát huy, những hạn 
chế cần khắc phục. Bên cạnh đó tuyên dương, khen ngợi những học sinh có thành 
tích tốt và có tiến bộ, nhắc nhở động viên học sinh chậm tiến hoặc sa sút. 
4. Giáo dục học sinh. 
4.1. Giáo dục học sinh tính tự học ở lớp 
Để giáo dục tính tự học cho học sinh, trước hết tôi phải tìm hiểu xem khi học 
sinh tự học cần có những điều kiện gì ? Các em cần biết cách học và có sự say mê, 
hứng thú học tập. Khi biết cách học tức là các em biết cách tự làm việc độc lập. 
Khi có niềm say mê hứng thú học tập các em sẽ tự giác học. Biết cách học với tinh 
thần tự giác, say mê học tập, chắc chắn các em sẽ có tính tự học. 
 Muốn giúp các em phát triển niềm say mê, hứng thú học tập ở lớp: 
- Tôi tổ chức phong trào thi đua học tập trong lớp như: thi đua giữa các tổ, tổ 
chức các đôi bạn học tập. Khi phân các đôi bạn học tập, tôi lựa chọn xếp các em có 
học lực chênh lệch nhau vừa phải. 
Ví dụ: Giỏi – Khá, Khá – Trung bình, Trung bình – Yếu. 
Bạn khá hơn làm nhóm trưởng. Sau một thời gian nếu bạn yếu hơn trong 
nhóm có tiến bộ sẽ được làm nhóm trưởng. Cách tổ chức này rất có hiệu quả vì ở 
lứa tuổi tiểu học các em rất thích ganh đua và được khen. Khi được hướng dẫn cho 
bạn một điều nhỏ cũng khiến các em rất vui. Muốn hướng dẫn cho bạn học sinh 
 8
buộc không ngừng học tập. Bạn được hướng dẫn cũng sẽ nỗ lực cố gắng với mong 
muốn được làm nhóm trưởng. 
- Tôi không ngừng tìm tòi cách dạy hay, hấp dẫn nhằm cuốn hút các em 
trong từng tiết học. Mặt khác, tôi còn tạo sự hấp dẫn ở chính nội dung giảng dạy. 
Cái mới mẻ, cái kì lạ bao giờ cũng gây hứng thú cao độ và kích thích trí tưởng 
tượng của các em. Ngoài sách giáo khoa, mỗi bài học tôi còn tìm tòi thêm các kiến 
thức mới gây hứng thú nhận thức cho các em. Các kiến thức mới phải bảo đảm yêu 
cầu chỉ trong phạm vi chương trình, không vượt quá sức học sinh. 
4.2. Giáo dục học sinh tính tự học ở nhà 
- Tôi động viên gia đình, mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, sắp xếp 
cho các em góc học tập yên tĩnh, phù hợp gây cảm giác muốn học. 
- Tôi yêu cầu mỗi em phải lập thời gian biểu buổi chiều và buổi tối thật cụ 
thể, phù hợp với tình hình của gia đình và phải được cha mẹ kí xác nhận. Thông 
qua thời gian biểu, biết được chính xác thời gian học bài ở nhà của từng em. Tôi 
phân chia lớp thành 06 nhóm theo 06 ấp và phân công mỗi nhóm một nhóm 
trưởng. Em nhóm trưởng sẽ kiểm tra và báo cáo với tôi tình hình tự học ở nhà của 
các thành viên trong nhóm và đặc biệt lưu ý đến những bạn tiếp thu chậm hoặc 
chưa có ý thức tự học ở nhà. Sự tiến bộ của học sinh được tôi thường xuyên thông 
báo cho gia đình biết qua điện thoại. Vì vậy, phụ huynh rất vui và càng quan tâm 
đến việc học của các em, cũng nhiệt tình phối hợp với tôi: nhắc nhở, kiểm tra và 
tạo điều kiện cho con em mình học tập ở nhà. 
- Khi học sinh tự học tập ở nhà, tôi giao nhiệm vụ cụ thể vừa sức với học 
sinh, hướng dẫn học sinh cách học bài và làm bài cụ thể: 
* Cách làm bài : 
- Trước khi làm bài, các em cần xem lại phần lí thuyết (các ghi nhớ, kết 
luận, quy tắc, công thức, tính chất đã học, mối quan hệ giữa các kiến thức, ) 
- Đọc kĩ yêu cầu của bài tập. Phân tích dữ liệu bài tập để xác định cách làm. 
- Làm nháp, dò lại cho chính xác rồi mới viết vào vở. 
* Cách học bài: 
- Học ngay bài vừa học ở lớp. 
 9
- Trước khi học dành 5 - 10 phút tự nhớ bài thầy cô giảng trên lớp. Tập trung 
suy nghĩ để hiểu kĩ, nhớ lâu những kiến thức cơ bản trong bài (phần ghi nhớ, các 
quy tắc, công thức, tính chất đã học, mối quan hệ giữa các kiến thức ) 
- Tập vận dụng bài vừa học dưới các hình thức: tự tìm các ví dụ minh hoạ, 
liên hệ đối chiếu với các kiến thức liên quan đã học. 
- Các nhiệm vụ khác, chẳng hạn làm thí nghiệm hoặc công tác điều tra,  
tôi hướng dẫn cụ thể các bước để học sinh tự thực hiện. 
Tự học đối với học sinh tiểu học quả là khó khăn song một khi đã quen, việc 
học tập của các em sẽ ngày càng đạt hiệu quả hơn. 
4.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh. 
Mỗi học sinh luôn là một thế giới riêng đa dạng và phức tạp, tùy thuộc vào 
các mối quan hệ xã hội giữa các em với môi trường, hoàn cảnh xã hội mà các em 
đã và đang sống. Vì thế, không thể có một phương pháp tác động chung cho mọi 
đối tượng mà có thể mang lại hiệu quả như nhau. Nói cách khác, với mỗi học sinh 
phải có cách tác động riêng. Để thực hiện điều này, trước tiên, tôi phải hiểu, phải 
biết đặt mình vào cương vị và hoàn cảnh của các em. Từ đó, tôi mới nắm được nhu 
cầu, sở thích và những động cơ hành động của các em mà thông cảm, điều chỉnh 
và đáp ứng bằng những cách thức phù hợp. 
Chẳng hạn khi có một học sinh đánh bạn, tôi đến ngồi cùng các em và đưa 
những câu hỏi dẫn dắt để các em tự trả lời và hiểu ra rằng em sẽ chẳng hài lòng 
chút nào khi bị bạn đánh như thế và em tự kết luận được mình đã có hành vi không 
đúng. Sau đó, gợi mở để các em tự đưa ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. 
Bên cạnh đó tôi thường xuyên tuyên dương kịp thời những học sinh có biểu 
hiện hành vi đạo đức tốt và kể thêm nhiều mẩu chuyện thể hiện hành vi đạo đức tốt 
để các em học tập, noi theo. 
Tóm lại, khi các em có những biểu hiện bất thường về hành vi đạo đức tôi 
phải dùng các biện pháp giáo dục một cách thật tế nhị, mềm dẻo, linh họat để giúp 
các em tiến bộ. Không dùng biện pháp thô bạo như đánh, phạt, mắng nhiếc, quát 
tháo  như vậy chỉ làm cho các em sợ hãi mà không phục. 
5. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội. 
 10
- Gia đình: Tôi thường xuyên thông tin tình hình học tập, rèn luyện của học 
sinh với gia đình bằng nhiều hình thức như: gặp gỡ trực tiếp, thông qua điện thoại, 
sổ liên lạc. 
Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh hưởng ứng tốt phong trào tiếng kẻng học 
bài để cha mẹ quản lý việc học ở nhà của con em mình. 
Tổ chức cho cha mẹ học sinh kí cam kết học sinh không bỏ học. 
Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn và kiến nghị lên nhà trường giúp đỡ. 
- Nhà trường: phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho học sinh tham gia các 
hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh vui mà học. 
Tôi luôn tạo cảm giác thân thiện, an toàn, vui vẻ để học sinh khi đến trường 
có cảm giác thoải mái, an tâm. 
- Xã hội: Vận động các mạnh thường quân, các tổ chức ủng hộ vật chất, tinh 
thần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập. 
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Qua một thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên, tôi nhận thấy kết quả đạt 
được thật sự khả quan. Các em tỏ ra gần gũi với tôi, sẵn sàng nêu lên những thắc 
mắc, những suy nghĩ riêng tư của mình. Quan hệ của tập thể học sinh trong lớp 
đoàn kết, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Tất cả đều tiến bộ, lễ phép, tham gia 
tốt mọi phong trào chung, tự giác học tập và hầu như không còn có những hiện 
tượng tiêu cực như những ngày đầu của năm học. Không có học sinh bị trách phạt 
trước toàn trường, học sinh đến trường luôn đảm bảo an toàn cả trong giờ học lẫn 
giờ chơi, không có học sinh gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường, không có 
học sinh bị tai nạn giao thông. Đồ dùng dạy học và bàn ghế của lớp luôn được bảo 
quản tốt, không có tình trạng hư hao, mất mát. 
Học sinh biết tự điều chỉnh mình cũng như nhắc nhở nhau để giữ nền nếp 
lớp. Hàng tuần lớp được tuyên dương và nhận cờ thi đua hạng Nhất ở các tiết sinh 
hoạt dưới cờ. Các hoạt động học tập, sinh hoạt của lớp đã nhịp nhàng; trật tự, thể 
hiện tốt ở các giờ tự học. 
Chất lượng học sinh cuối học kì II so với cùng kỳ năm học trước: 
 11
TSHS 
HTMH XẾP LOẠI GIÁO DỤC HỌC KÌ II 2017 - 2018 
SL 
% 
 Điểm 9-10 Điểm 7- 8 Điểm 5- 6 
SL % SL % SL % 
31 
31 
100 
Tiếng Việt 18 58 13 41,9 
Toán 24 77,4 05 16,1 02 6,4 
 28 
 HTMH XẾP LOẠI GIÁO DỤC HỌC KÌ II 2018 - 2019 
SL % Điểm 9-10 Điểm 7- 8 Điểm 5- 6 
28 
100 
Tiếng Việt 18 64,3 10 35,7 
Toán 26 92,8 02 7,1 
So sánh 
Tiếng việt 
Tăng 0 6,3 
 Giảm 03 6,2 
So sánh 
Toán 
Tăng 02 15,4 
 Giảm 03 9 02 6,4 
- Duy trì sĩ số lớp 100% 
- Về tham gia các phong trào: 
“Giữ vở sạch - Viết đúng, viết đẹp” có 07 em đạt giải vòng trường, trong đó 
có 05 em dự thi vòng thị xã đều đạt giải (01 em đạt giải Khuyến khích, 03 em đạt 
giải Ba, 01 em đạt giải Nhì và được dự thi vòng tỉnh) . 
Có 04 em dự thi điền kinh vòng thị xã. 
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Quá trình làm công tác chủ nhiệm tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau: 
- Phải xác định được vai trò trách nhiệm của mình. 
- Biết vận dụng linh hoạt các biện pháp rèn luyện kĩ năng xây dựng nền nếp 
lớp, phải biết kết hợp các phương pháp một cách nhuần nhuyễn, phải nghiên cứu 
từng đối tượng một cách tỉ mỉ, cụ thể để sử dụng các phương pháp giáo dục, rèn 
luyện nền nếp thích hợp cho từng cá nhân. 
 12
- Phải có quyết tâm, có lòng yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, 
có kỹ năng sư phạm hiểu đặc điểm sinh lý của học sinh. Gần gũi, yêu thương học 
sinh, luôn là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo. 
- Giáo dục học sinh không chỉ bằng mệnh lệnh mà bằng sự khuyến khích, 
động viên, chia sẻ để các em biết nhận lỗi và sửa lỗi. 
- Phải có kế hoạch cụ thể cho mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi kỳ và cả năm học và 
có sự điều chỉnh kịp thời sau mỗi giai đoạn. 
- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa gia 
đình, nhà trường và xã hội. 
C. KẾT LUẬN 
Kinh nghiệm bao giờ cũng có tính ổn định, nhất quán nhưng hoạt động giáo 
dục thì luôn chuyển động, đa dạng, phức tạp. Vấn đề là chúng ta phải biết vận 
dụng linh hoạt các biện pháp rèn luyện kĩ năng xây dựng nền nếp cho học sinh 
trong những ngày đến

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_xay_dung_nen_nep_lop.pdf