Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng

trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ một nền kinh tế

nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng

được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội từng bước đáp ứng cho sự

nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã

hội phát triển.

Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp,

nhưng trong đời sống xã hội cũng nảy sinh nhiều khó khăn và thách thức mới,

đặc biệt là lĩnh vực văn hoá văn nghệ. Bởi một bộ phận giới trẻ nhận thức chưa

sâu sắc nên dễ bị lôi cuốn vào cơ chế thị trường, văn hoá đồi truỵ, lai căng, thích

làm khác mình, khác người nên đã phần nào quên đi những bản sắc văn hoá có

từ lâu đời của đất nước mình.

Do đó, Đảng ta khẳng định: “Nhiệm vụ trung tâm của văn hoá, văn nghệ

nước ta là góp phần xây dựng con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn,

tình cảm, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự

nghiệp đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Dể thực

hiện được nhiệm vụ đó, cần tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, Đảng ta dặc biệt

quan tâm tới vai trò của các hoạt động văn hoá văn nghệ trong chiến lược phát

triển con người.

Và thực tế, đối với mỗi trường học đều có các hoạt động phong trào, trong

đó có phong trào dạy học và phong trào văn hoá văn nghệ. Hai hoạt động này

luôn song hành với nhau, không thể tách rời bởi hoạt động văn hoá văn nghệ có

tác động đến hoạt động dạy học, làm cho giáo viên và học sinh có tinh thần thoải

mái hơn, hứng thú hơn và thúc đẩy việc dạy học trong nhà trường nâng cao được

chất lượng. Bên cạnh đó, còn giúp học sinh phát triển một cách toàn diện cả về

“đức, trí, thể, mĩ”. Các em biết yêu cái hay, cái đẹp, biết tôn trọng và biết yêu

thương con người, biết bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Tuy nhiên nhiều năm gần đây một bộ phận giáo viên hiểu chưa hết ý

nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ nên còn bỏ

ngỏ, xem nhẹ, thậm chí còn cho rằng nhiệm vụ của mình là chỉ dạy học, còn các

hoạt động khác là việc của nhà trường, hoặc còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường và

nếu có tham gia thì cũng chỉ là chiếu lệ, qua loa, nhiều học sinh cũng chưa thực

sự ham thích hoạt động văn hoá văn nghệ, một số cha mẹ học sinh còn bỏ ngỏ,

không qua tâm chỉ mong con đến trường được chăm sóc, được an toàn, được

học kiến thức các môn. Từ thực tế đó mà chất lượng hoạt động phong trào văn

hoá văn nghệ của nhà trường chưa được quan tâm, số lượng học sinh, phụ huynh

tam gia, ủng hộ hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ còn ít, một bộ phận cán

bộ viên chức bị xói mòn về tư tưởng, lệch lạc về định hướng nên chưa quan tâm

đến phong trào của nhà trường, chưa chủ động, tích cực hợp tác với mọi người

trong các hoạt động phong trào của nhà trường.

Nhằm giúp cho giáo viên, học sinh, phụ huynh trong nhà trường hiểu được

vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động phong trào văn hoá văn

nghệ, từ đó họ tích cực chủ động tham gia nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp

chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong

nhà trường”.

pdf 21 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
4 
khu dân cư, thoáng mát, thuận lợi cho việc đưa đón trẻ đến trường, đảm bảo an 
toàn và vệ sinh môi trường. 
Trường có tổng số 390 học sinh, chia thành 12 nhóm, lớp. Trong đó: 
- 02 nhóm trẻ 24-36 tháng = 60 trẻ 
 - 03 lớp mẫu giáo bé: = 86 trẻ 
 - 04 lớp mẫu giáo nhỡ: = 130 trẻ 
 - 03 lớp mẫu giáo lớn: = 114 trẻ 
 Số trẻ ăn bán trú: 390/390 trẻ đạt 100% 
 Tổng số CB, GV, NV: 41 người, trong đó: 
 - Ban giám hiệu: 03 người 
 - GV trực tiếp giảng dạy: 24 người 
 - Kế toán: 01 người 
 - Văn phòng: 01 người 
 - Y tế: 01 người 
 - Cô nuôi: 08 người 
 - Bảo vệ: 03 người 
 Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trên chuẩn %. 
2. Thuận lợi – khó khăn: 
 * Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm giúp đỡ tích cực, kịp thời của phòng GD&ĐT huyện Gia 
Lâm; của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã và các phòng ban của UBND huyện Gia 
Lâm về mọi mặt; sự ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể và các bậc 
phụ huynh học sinh 
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên 
chuẩn, nhiệt tình yêu ngành, yêu nghề, có tâm huyết phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ. 
- Tỷ lệ học sinh ra lớp và ăn bán trú cao, bước đầu nhà trường đã tạo được niềm 
tin của phụ huynh. 
 * Khó khăn: 
- Đội ngũ ban giám hiệu nhà trường mới được bổ nhiệm nên ít kinh nghiệm 
trong công tác quản lý. 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
5 
- Đội ngũ giáo viên trẻ mới tuyển bổ sung nhiều, nghệ thuật lên lớp còn nhiều 
mặt hạn chế, kỹ năng giao tiếp chưa chủ động, chưa tự tin. Bên cạnh đó, nhà 
trường vẫn còn thiếu đội ngũ giáo viên. 
- Cơ sở vật chất: Phòng học, phòng năng khiếu, phòng hiệu bộ của nhà trường 
còn thiếu không đủ, diện tích các phòng học hiện tại quá chật hẹp ảnh hưởng 
đến việc học tập và vui chơi của các cháu (khoảng 30m2/1 phòng học). Sân chơi, 
sân tập chung của nhà trường còn chật hẹp. 
- Nhận thức của phụ huynh không đồng đều, kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ 
còn hạn chế, chưa tích cực trong việc phối kết hợp với nhà trường để làm tốt 
công tác nuôi dạy trẻ. 
3. Khảo sát thực tế: 
Tôi tiến hành khảo sát 27 cán bộ, giáo viên và 60 học sinh lớp mẫu giáo 
lớn trong thời gian là một tháng (từ 15/8 đến 15/9/2016), khảo sát thông qua giờ 
hoạt động âm nhạc, thông qua các tiết mục văn nghệ của các lớp đăng ký biểu 
diễn vào ngày khai giảng và đêm trung thu. Tôi thấy đa số giáo viên, nhân viên 
và học sinh, phụ huynh chưa tích cực với phong trào văn hoá, văn nghệ do nhà 
trường phát động, thêm vào đó là kỹ năng ca hát, kỹ năng múa, kỹ năng biểu 
diễn... của giáo viên, nhân viên còn chưa đúng, chưa đẹp, chưa sáng tạo... chưa 
làm rõ nội dung tình cảm của bài hát, bài múa, tình cảm gửi gắm của tác giả vào 
bài hát, điệu múa...khiến người nghe, người xem cảm thấy nhàm chán, nên 
không thu hút được khám giả. Kết quả khảo sát như sau: 
Nội 
dung 
khảo 
sát 
Kỹ năng tổ 
chức hoạt động 
văn nghệ 
Kỹ năng ca hát Kỹ năng múa Kỹ năng biểu 
diễn 
Giáo viên Giáo 
viên 
Học 
sinh 
Giáo 
viên 
Học 
sinh 
Giáo 
viên 
Học 
sinh 
Tốt 3/27 = 11% 2/27 
= 7% 
5/60 
= 8% 
2/27 
= 7% 
4/60 
= 7% 
2/27 
= 7% 
5/60 
= 8% 
Khá 3/27 = 11% 4/24 
= 15% 
6/60 
= 10% 
4/27 
= 15% 
7/60 
= 12% 
5/27 
= 8% 
11/60 
= 18% 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
6 
Đạt 9/27 = 33% 6/27 
= 22% 
14/60 
= 24% 
8/27 
= 30% 
11/60 
= 18% 
10/27 
= 37% 
19/60 
= 32% 
Chưa 
đạt 
12/27 = 45% 15/27 
= 56% 
35/60 
= 58% 
13/27 
= 48% 
38/60 
= 63% 
10/27 
= 48% 
25/60 
= 42% 
 Với kết quả khảo sát trên, tôi tìm hiểu nguyên nhân vì sao kết quả hoạt động 
phong trào văn hoá văn nghệ của nhà trường lại đạt hiệu quả thấp, cán bộ, giáo 
viên, học sinh chưa có kỹ năng tổ chức hoạt động văn nghệ, chưa có kỹ năng ca 
hát, kỹ năng múa, kỹ năng biểu diễn... Nguyên nhân là do giáo viên của nhà 
trường có nhiều cô không được đào tạo theo hệ chính quy mà theo hệ vừa học 
vừa làm nên số tiết học môn múa và môm âm nhac chưa đủ, chưa sâu, các cô 
chưa tập chung học..., một nguyên nhân nữa là do khả năng cảm thụ âm nhạc, 
khả năng múa của các cô còn hạn chế, dẫn đến tự ti, không chủ động trong các 
phong trào văn hoá văn nghệ của nhà trường. Còn đối với học sinh là do trẻ ở 
nhà hay hát tự do thành thói quen, trẻ chi giác câu hát của cô chưa chọ vẹn, bộ 
máy phát âm của trẻ chưa hoàn chỉnh, tai nghe nhạc và năng khiếu âm nhạc còn 
han chế. Hơn thế nữa các cô và phụ huynh không thường xuyên, không chủ 
động tập luyện kỹ năng ca hát và kỹ năng múa, kỹ năng biểu diễn cho trẻ. 
 Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trên, tôi tìm ra một số biện pháp để 
rèn kỹ năng ca hát, kỹ năng múa, kỹ năng biểu diễn tự tin, kỹ năng tổ chức... 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà 
trường. 
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG 
1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch: 
 Là một người làm công tác quản lý thì việc xây dựng kế hoạch là không thể 
thiếu được, xây dựng kế hoạch là một yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự 
thành công của công việc. 
 Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà 
trường, ngay từ đầu năm học, tôi xây dựng kế hoạch trọng tâm cho phong trào 
văn hoá văn nghệ dựa vào kết quả hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ của 
nhà trường trong năm học trước và điều kiện thực tế, kết quả khảo sát nêu trên. 
Trong kế hoạch, tôi xây dựng tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong nhà trường và 
phân công rõ từng nhiệm vụ cho từng đoàn thể, cho từng người. Cụ thể như sau: 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
7 
Thời 
gian thực 
hiện 
Nội dung tổ 
chức phong 
trào văn hoá 
văn nghệ 
Các tiết mục văn 
hoá văn nghệ 
Tên tổ chức hoặc người 
thực hiện 
Tháng 
9/2016 
- Tổ chức văn 
nghệ chào 
mừng lễ khai 
giảng năm học 
2016-2017. 
- Tổ chức đêm 
hội trăng rằm 
2017. 
- Gồm 5 tiết mục, 3 
tiết mục của trẻ, 1 
tiết mục múa của 
cô và trẻ, 1 tiết mục 
của cô vừa ca vừa 
múa phụ hoạ. 
- Gồm 9 tiết mục 
văn nghệ: 6 tiết 
mục của cháu, 2 
tiết mục của cô, 1 
tiết mục múa Lân 
của chi đoàn thôn 
5. 
- Khối mẫu giáo lớn 2 tiết 
mục văn nghệ của trẻ, khối 
mẫu giáo nhỡ 1 tiết mục 
văn nghệ của trẻ. Công 
đoàn phụ trách một tiết mục 
của cô. Đoàn thanh niên 
phụ trách 1 tiết mục của cô 
và trẻ. 
- Khối MGL 3 tiết mục của 
trẻ, khối MGN 2 tiết 
mụccủa trẻ. Khối MGB 
1tiết mục của trẻ. Công 
đoàn phụ trách 2 tiết mục 
của cô. Đoàn thanh niên 
phụ trách mời 1 tiết mục 
múa Lân của chi đoàn thôn 
5. 
Tháng 
10/2016 
- Tham dự hội 
thi “Giai điệu 
tuổi hồng” cấp 
cụm. 
- Tổ chức văn 
nghệ chào 
mừng ngày phụ 
nữ Việt Nam 
20-10. 
- Gồm 1 tiết mục 
múa của trẻ, 2 tiết 
mục hát và có múa 
minh hoạ của trẻ. 
- Gồm 2 tiết mục 
múa của cô, 3 tiết 
mục ca hát của cô. 
- Ban giám hiệu, Công 
đoàn, đoàn thanh niên phụ 
trách. 
- Công đoàn 1 tiết mục 
múa, 2 tiết mục ca hát. 
Đoàn thanh niên 1 tiết mục 
múa, 1 tiết mục ca hát. 
Tháng - Tham dự hội - Gồm 1 tiết mục - Ban giám hiệu, Công 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
8 
11/2016 thi “Giai điệu 
tuổi hồng” các 
cấp (nếu đạt) 
- Tổ chức văn 
nghệ chào 
mừng ngày nhà 
giáo Việt Nam 
và tham gia 
buổi diễn tại các 
cấp tổ chức kỷ 
niệm (Phòng 
giáo dục, 
UBND xã) 
múa của trẻ, 2 tiết 
mục hát và có múa 
minh hoạ của trẻ. 
- Gồm 5 tiết mục, 3 
tiết mục của trẻ, 1 
tiết mục múa của 
cô và trẻ, 1 tiết mục 
của cô vừa ca vừa 
múa phụ hoạ. 
đoàn, đoàn thanh niên phụ 
trách. 
- Khối mẫu giáo lớn 2 tiết 
mục văn nghệ của trẻ, khối 
mẫu giáo nhỡ 1 tiết mục 
văn nghệ của trẻ. Công 
đoàn phụ trách một tiết mục 
của cô. Đoàn thanh niên 
phụ trách 1 tiết mục của cô 
và trẻ. 
Tháng 
12/2016 
- Tổ chức văn 
nghệ vui tết nô 
en cho trẻ 
- Gồm 5 tiết mục 
văn nghệ của trẻ, 3 
bài về giáng sinh, 2 
bài về dân vũ. 
- Khối MGL 2 tiết mục, 
khối MGN 1 tiết mục về 
giáng sinh. Đoàn thanh niên 
2 tiết mục về dân vũ. 
Tháng 
1/2017 
- Tổ chức văn 
nghệ trong buổi 
tổ chức hội chợ 
xuân, đón tết 
nguyên đán. 
- Tổ chức văn 
nghệ trong buổi 
lễ sơ kết học kì 
I. 
- Gồm 4 tiết mục 
của trẻ, 1 tiết mục 
của cô. 
- Gồm 3 tiết mục 
văn nghệ của cô. 
- Khối MGL 2 tiết mục của 
trẻ, khối MGN 2 tiết mục 
của trẻ. Công đoàn 1 tiết 
mục của cô. 
- Công đoàn 2 tiết mục, 
đoàn thanh niên 1 tiết mục. 
Tháng 
3/2017 
- Tổ chức văn 
nghệ chào 
mừng ngày 
quốc tế phụ nữ 
8/3 tại trường 
- Gồm 2 tiết mục 
của trẻ, 3 tiết mục 
của cô 
- Khối MGL 1 tiết mục của 
trẻ, khối MGN 1 tiết mục 
của trẻ, công đoàn 1 tiết 
mục của cô, đoàn thanh 
niên 2 tiết mục của cô. 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
9 
và UBND xã tổ 
chức. 
Tháng 
5/2017 
- Tổ chức văn 
nghệ trong buổi 
lễ tổng kết năm 
học 2016-2017 
và vui tết thiếu 
nhi 1-6.. 
- Gồm 5 tiết mục, 3 
tiết mục của trẻ, 1 
tiết mục múa của 
cô và trẻ, 1 tiết mục 
của cô vừa ca vừa 
múa phụ hoạ. 
- Khối mẫu giáo lớn 2 tiết 
mục văn nghệ của trẻ, khối 
mẫu giáo nhỡ 1 tiết mục 
văn nghệ của trẻ. Công 
đoàn phụ trách một tiết mục 
của cô. Đoàn thanh niên 
phụ trách 1 tiết mục của cô 
và trẻ. 
 *Kết quả: Sau khi thực hiện biện pháp này tôi đã xác định được những công 
việc cần làm trong một năm. Phân công rõ ràng các công việc cho từng lớp, từng 
giáo viên. Bản thân tôi cũng thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong việc quản lý, 
chỉ đạo giáo viên hoàn thành mọi công việc một cách tốt nhất. 
2. Biện pháp 2: Rèn các kỹ năng ca hát, ca múa, kỹ năng biểu diễn, kỹ năng 
tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ thông qua các hoạt động hàng ngày 
trong nhà trường. 
 a. Thông qua giờ thể dục sáng: 
 Vì thể dục sáng là hoạt động diễn ra hàng ngày của trẻ, là hoạt động của toàn 
trường, trẻ được thể hiện bài tập thể dục, được biểu diễn dân vũ cùng toàn 
trường. 
Làm thế nào để thông qua giờ thể dục sáng góp phần nâng cao chất lượng của 
phong trào văn hoá văn nghệ của nhà trường? 
- Đầu tiên công tác chuẩn bị cho giờ thể dục sáng phải thật tốt. Chuẩn bị nhạc 
cho trẻ tập trung toàn trường, nhạc khởi động, nhạc tập thể dục, nhạc biểu diễn 
dân vũ theo từng chủ điểm. Chuẩn bị cho mỗi trẻ một đạo cụ tập thể dục sáng 
như bông, hoa, nơ tay, phách treBên cạnh đó, phải hướng dẫn giáo viên toàn 
trường các động tác thể dục, các bài dân vũ để giáo viên có kỹ năng tập đúng 
nhac, tập đều, tự tin và về tại nhóm lớp của mình rèn trẻ. 
- Trong giờ thể dục sáng yêu cầu 100% các nhóm lớp đều phải xuống sân tập thể 
dục sáng, 100% giáo viên trong toàn trường đều phải tập mẫu cùng trẻ. Mỗi giờ 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
10 
thể dục sáng ban giám hiệu đều quan sát, nêu nhận xét thi đua, động viên cô và 
trò, sau tổ chức cắm cờ thi đua. 
Ảnh giờ thể dục sáng 
Duy trì thường xuyên công tác thể dục sáng đã giúp cô và trẻ có thêm kỹ năng 
vận động theo nhạc, thêm sự tự tin trước mọi người, thêm kỹ năng tổ chức bao 
quát trẻ Từ đó, các cô và trẻ thêm yêu hoạt động văn nghệ và săn sàng, hứng 
thú tham gia vào các hoạt động văn hoá văn nghệ trong nhà trường. 
 b. Thông qua giờ học môn âm nhạc: 
 Qua giờ học môn âm nhạc cung cấp kiến thức, kỹ năng hát, vận động 
minh hoạ, múa, phong cách biểu diễncho trẻ một cách chính xác và đầy đủ 
nhất. Ở giờ học này tất cả các trẻ đều được tham gia. 
 Do đó, trước khi tiến hành dạy trẻ hát, vận động minh hoạ, múa một bài 
nào đó thì giáo viên phải có sự chuẩn bị chu đáo về đồ dùng dạy học, về lựa 
chọn nội dung bài hát, bài vận độngNếu giáo viên chuẩn bị tốt, chu đáo thì 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
11 
giáo viên sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tổ chức các hoạt động dạy trẻ và lôi cuốn trẻ 
tham gia hoạt động học tập một cách tích cực hơn. 
 Khi tiến hành dạy môn âm nhạc, cô tổ chức các hoạt động đa dạng dựa 
vào nội dung trọng tâm của bài dạy. Nếu trọng tâm là ca hát thì nội dung chính 
là tập cho các cháu hát thuộc bài hát, hát rõ lời, đúng nhạc. Nếu trọng tâm là 
nghe hát thì phần nghe hát phải kéo dài hơn. Nếu trọng tâm là biểu diễn văn 
nghệ thì cô tổ chức cho trẻ biểu diễn như một đêm văn nghệ, giúp trẻ ôn lại 
những bài đã học. Nếu trọng tâm là vân động theo nhạc thì cô hướng dẫn trẻ 
cách vận động theo bài hát để tạo cho bài hát hay hơn, trẻ hứng thú hơn. 
Cô phải dạy như yêu cầu nêu trên thì một tiết học mới đạt loại giỏi. Chính 
vì vậy, tôi sắp xếp lịch thăm lớp dự giờ và có thể báo trước để thông qua dự giờ 
bồi dưỡng giáo viên còn yếu kém. Qua đó, giáo viên nâng cao tinh thần tự học 
để nâng cao kiến thức kỹ năng về môn âm nhạc. 
c. Thông qua hoạt động tập thể, sinh hoạt chuyên môn. 
 Theo kế hoạch chuyên môn: mỗi lớp phải tổ chức một hoạt động tập thể 
trên một tuần. Nội dung của hoạt động tập thể là tổ chức hát, múa, nhẩy dân vũ, 
chơi trò chơi dân gian Cách tổ chức là hai hoặc ba lớp tổ chức giao lưu. Thời 
gian tổ chức khoảng 30 đến 40 phút. Có thể ba lớp, hoặc hai lớp cũng biểu diễn, 
từng lớp biểu diễn, tổ nhóm, cá nhân biểu diễn còn các cô có thể biểu diễn 
cùng trẻ hoặc biểu diễn độc lập cho trẻ xem. Để thành công một hoạt động tập 
thể, cô phải biết cách tổ chức, dẫn chương trình, phải chuẩn bị nội dung biểu 
diễn cho trẻ, bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
12 
Hoạt động tập thể của khối mẫu giáo 
 Thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tổ chức kiến tập cấp trường, 
dự hoạt động để bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể cho giáo viên. 
Giúp giáo viên mạnh dạn, tự tin tổ chức hoạt động tập thể, cô và trẻ thêm kỹ 
năng biểu diễn, ca hát, múa 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
13 
3. Biện pháp 3: Tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong nhà trường. 
Việc tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non là một hoạt động được 
quy định trong chương trình giáo dục mầm non, nhằm góp phần thực hiện mục 
tiêu giáo dục chung là đào tạo con người phát triển hài hoà cả về thể chất lẫn 
tinh thần. Cho nên có thể coi việc tổ chức ngày hội ngày lễ như một phương tiện 
giáo dục trẻ em mang lại hiệu quả cao. 
Để tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong nhà trường tôi đã chỉ đạo thực hiện 
như sau: 
- Trước hết nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc phụ 
huynh quan tâm đến ngày hội ngày lễ sắp tới, tranh thủ sự giúp đỡ của các bậc 
phụ huynh trong việc chuẩn bị cho ngày hội ngày lễ đó. 
- Phân công các tổ chức như công doàn, đoàn thanh niên chuẩn bị các vật liệu 
trang trí khung cảnh trường lớp phù hợp với nội dung của buổi lễ hội đó. 
- Phân công các nhóm lớp, công đoàn, đoàn thanh niên chuẩn bị, luyện tập các 
tiết mục văn nghệ như hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch nói về ngày hội, 
ngày lễ đó. 
- Lựa chọn người dẫn chương trình, hướng dẫn cách thức tổ chức. 
Sau khi chuẩn bị tốt cho ngày hội, ngày lễ thì tiến hành như sau: Cho trẻ từng 
khối vừa đi, vừa hát trên nền nhạc để tới chỗ ngồi đã quy định nhằm tạo bầu 
không khí vui chung cho toàn trường. Sau đó người dẫn chương trình sẽ trò 
chuyện với trẻ ngắn ngọn ở đầu buổi lễ và tổ chức các tiết mục văn nghệ. 
Ảnh lễ khai giảng 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
14 
Ảnh văn nghệ khai giảng 
 Không khí vui vẻ, tưng bừng của ngày hội, ngày lễ làm cho trẻ phấn khởi, 
thêm vui tươi, tạo cho trẻ cảm xúc mới mẻ, thêm yêu và gắn bó với cô giáo bạn 
bè, trường lớp. Từ đó, ngày hội ngày lễ đã đi vào đời sống của trẻ như một sự 
kiện trọng đại mà ký ức về nó sẽ đi theo suốt cuộc đời trẻ. 
4. Biện pháp 4: Tham dự các hội thi, các hoạt động phong trào văn hoá văn 
nghệ do các cấp lãnh đạo tổ chức. 
 Các hội thi, các hoạt động phong trào văn hoá văn nghệ là một hoạt động 
văn hóa bổ ích nhằm giáo dục tư tưởng, chính trị cho giáo viên, cho học sinh 
niềm tin, tự hào về quê hương, về Thủ đô nghìn năm văn hiến, góp phần thực 
hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 
cực” 
Để tham dự các hội thi đạt kết quả cao thì trước tiên ban lãnh đạo nhà 
trường phải nghiên cứu kế hoạch tổ chức hội thi do các cấp lãnh đạo tổ chức ban 
hành. Ra quyết định thành lập đội văn nghệ và phân công công việc cụ thể cho 
từng thành viên trong ban chỉ đạo đội văn nghệ. Từ đó, xây dựng các tiết mục 
văn nghệ phù hợp với thể loại, yêu cầu trong kế hoạch đề ra. 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
15 
Ví dụ: Với kế hoạch tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” của ngành giáo dục và 
đào tạo huyện Gia Lâm năm học 2016-2017, yêu cầu hội thi được phát động và 
tổ chức tại 3 cấp: Cấp trường, cấp cum, cấp huyện. Trường tôi đã tiến hành thực 
hiện nghiêm túc theo yêu cầu công văn đề ra nên đã đạt giải nhất cấp cụm và 
được vào thi vòng chung khảo hội thi do phòng giáo dục tổ chức. Để tiếp tục đạt 
giải cao trong vòng chung khảo hội thi, tôi đã ra quyết định thành lập và phân 
công cụ thể cho từng thành viên trong đội văn nghệ như sau: 
Tên cán bộ, giáo 
viên 
Nội dung công 
việc 
Số lượng 
trẻ trong 
mỗi tiết 
mục 
Đạo cụ Thời gian 
hoàn 
thành 
Nguyễn Thị Huệ Chỉ đạo chung 
Phạm Thu Hằng Chỉ đạo nghệ 
thuật 
Nguyễn Thị 
Khanh 
Chỉ đạo chuẩn bị 
đạo cụ, trang 
phục 
Nguyễn Thị 
Huyền 
Nguyễn Thị Kim 
Anh 
Rèn hát song ca 
bài “Bình minh 
quê em”và có 
múa minh hoạ 
2 trẻ hát, 12 
trẻ phụ hoạ 
Bụi hoa (2 
cái), cây 
dừa, chum 
nước, quốc 
(3 cái) 
Từ 01/10 
đến 
08/10/2016 
Nguyễn Thị Điều 
Nguyễn Thị 
Phương 
Rèn múa bài: 
Ngày mùa (đạo 
cụ: múa thúng) 
5 bạn nam 
và 9 bạn nữ 
1 thuyền 
thúng được 
trang trí các 
bông lúa, 9 
rá nhỏ. 
Từ 01/10 
đến 
08/10/2016 
Hoàng Thị Giang 
Nguyễn Thị Ánh 
Rèn hát tốp ca ba 
bài liên khúc: Đi 
cấy, Hò hụi, Lý 
Trẻ toàn 
đoàn gồm: 
6 trẻ hát và 
Sóng biển, 
bông lúa, 
nón, cây 
Từ 08/10 
đến 
15/10/2016 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
16 
kéo chài và có 
múa phụ hoạ. 
25 trẻ phụ 
hoạ 
dừa, chum 
nước 
Nguyễn Thị Trang 
Ngô Thị Thanh 
Huyền 
Chuẩn bị đạo cụ 
cho đội văn nghệ 
 Chuẩn bị 
đạo cụ cho 
cả 3 bài 
múa 
Từ 01/10 
đến 
10/10/2016 
Thạch Thị Huyền Dẫn chương trình 
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các tiết mục đã mang đến cho Hội thi không 
khí vui tươi, phấn khởi. Mỗi tiết mục văn nghệ đều thể hiện được màu sắc và tài 
năng của học sinh, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện đang 
được ngành GD&ĐT huyện triển khai có hiệu quả. 
Tiết mục song ca “Bình minh quê em” 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
17 
Tiết mục múa bài “Ngày mùa” 
Tiết mục tốp ca: bài Đi cấy – Hò hụi – Lý kéo chài. 
Một số biện pháp chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào 
văn hoá văn nghệ trong nhà trường 
18 
IV. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 
1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
Các cô yêu thích bộ môn âm nhạc hơn, kiến thức và kỹ năng về bộ môn 
âm nhạc được nâng lên rõ rệt qua kết quả hội giảng cấp trường. 
Cô tự tin, biết cách tổ chức, cách dạy một hoạt động văn nghệ của lớp: 
như lên tiết tổng hợp biểu diễn, tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các 
lớp Đặc biệt, các cô đã dạy trẻ các tiết mục văn nghệ để tham dự hội thi “Giai 
điệu tuổi hồng” các cấp đạt kết quả cao. 
Cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động 
văn hoá văn nghệ do nhà trường và địa phương, ngành phát động như tham gia 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_chi_dao_de_nang_cao_h.pdf