Đề tài Một số giải pháp chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trường mầm non Ea Tung

Đề tài Một số giải pháp chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trường mầm non Ea Tung

Mối quan hệ giữa các giải pháp

Tuy mỗi giải pháp có những cách thức tổ chức, nội dung khác nhau nhưng nó có mối quan hệ mật thiết, khăng khít và hỗ trợ cho nhau. Trong các biện pháp thì giải pháp nâng cao trình độ trên chuẩn là tiền đề; biện pháp bồi dưỡng xây dựng môi trường giáo dục là tương tác; giải pháp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề cho, giáo viên, công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên giữ vai trò quan trọng then chốt.

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

Kết quả khảo nghiệm

Sau khi đưa ra những giải pháp trên tôi đã thăm dò ý kiến của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên trong trường, bằng cách đưa ra một số câu hỏi?

Các đồng chí khi thực hiện các giải pháp tôi đưa ra thấy thế nào?

Những giải pháp tôi đưa ra có phù hợp, với đơn vị mình chưa ?

Với những giải pháp trên khi áp dụng có những khó khăn gì?

Hiệu quả khi áp dụng biện pháp ?

 

doc 45 trang Người đăng hieu90 Lượt xem 822Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số giải pháp chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trường mầm non Ea Tung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đảng, Nhà nước đã chỉ ra rằng: Giáo dục cùng với khoa học công nghệ là điều kiện tiên quyết để phát triển con người. Đầu tư cho Giáo dục là đầu tư cho phát triển. Chính vì vậy Giáo dục thực sự được coi là “Quốc sách hàng đầu”.
Giáo dục Mầm non là một ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí rất quan trọng nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt của toàn bộ sự nghiệp Giáo dục nói chung và sự nghiệp Giáo dục Mầm non nói riêng, bởi vì; Họ là lực lượng đông đảo nhất trong nhà trường, hàng ngày họ trực tiếp chăm sóc, giáo dục hàng triệu trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi là những người hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người, là người quyết định, người chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; chuẩn bị nguồn lực ban đầu cho Giáo dục, phổ thông, cung cấp nguồn lực trực tiếp cho Giáo dục Tiểu học. Sự nghiệp Giáo dục Mầm non thành hay bại quyết định phần lớn là đội ngũ, giáo viên. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục Mầm non thì trước hết phải quan tâm đến bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
“ Mẫu giáo tốt, mở đầu nền giáo dục tốt”
2. Thực trạng 
- Tổng số CBVC : 24 đồng chí, dân tộc 06, nữ dân tộc 06 đồng chí.
+ BGH : 03 đồng chí
+ Giáo viên : 16 đồng chí; Nữ : 16; Dân tộc : 05; NDT: 05
+ Nhân viên : 05 đồng chí; Nữ : 03; Dân tộc : 01; NDT: 01
- Tổng số học sinh : 240 trẻ/ 08 lớp ; Nữ: 131 trẻ; Dân tộc: 76 trẻ; Nữ dân tộc: 30 trẻ. 
- Trình độ, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh 
Năm học
Giáo viên đạt trình độ chuẩn
Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn
Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
2015-2016
16
3
12
4
1
2016-2017
16
6
13
Không tổ chức
2
2017-2018
16
9
14
Không tổ chức
Không tổ chức
Nguyên nhân chủ quan, khách quan:
Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục, nhất là giáo dục Mầm non đã đảm bảo chế độ kịp thời, đầy đủ.
Được Đảng ủy, Ủy ban, Phòng Giáo dục và đào tạo Krông Ana quan tâm chỉ đạo sát xao.
Ban giám hiệu kịp thời nắm bắt sự chỉ đạo của các cấp, áp dụng thực tế của trường để linh hoạt, sáng tạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Đội ngũ giáo viên đã đạt chuẩn và trên chuẩn nhận thức được tầm quan trọng của bậc học Mầm non, tự giác tham gia học trên chuẩn, bồi dưỡng chuyên môn, tự học bồi dưỡng thường xuyên, thông tin đại chúng.... 
Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Trường có ba phân hiệu lẻ, các phân hiệu cách xa nhau khoảng 3-4 km nên việc bồi dưỡng chuyên môn chưa đồng đều .
Năm học 2015-2016 trường Mầm non EaTung mới chỉ có 03 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đến năm học 2017 – 2018 đã có 09 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, tăng 06 giáo viên.
Một số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm còn ít, năng lực chuyên môn nghiệp vụ tay nghề của giáo viên tuy đã đạt chuẩn nhưng không đồng đều. Chưa chú ý, quan tâm đầu tư nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên để áp dụng vào thực tế, xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng môi trường, tổ chức các hoạt động .... Nắm phương pháp chưa chắc, chưa tự tin khi lên lớp, cách tổ tổ chức tiết học còn cứng, rời rạc chưa thu hút, phát huy hết tính tích cực của trẻ.
Việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn giáo viên để nâng cao chuyên môn, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là vấn đề rất quan trọng và là nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường chúng tôi đặt ra hiện nay. 
Là Hiệu trưởng, quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường, nhất là công tác chỉ đạo chuyên môn, chăm sóc giáo dục trẻ, bản thân tôi luôn suy nghĩ tìm ra các giải pháp, động viên giáo viên tham gia học lớp trên chuẩn để nâng cao trình độ chuyên môn, bố chí những đồng chí có năng lực, nhiệt tình giữ các chức vụ chủ chốt trong nhà trường như: chủ tịch công đoàn, đoàn thanh niên, khối trường, chỉ đạo chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên... làm sao để mỗi giáo viên thấy được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn là việc làm thường xuyên, liên tục.
	3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp
Nhằm nâng cao trình độ trên chuẩn, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, vì họ là lực lượng nòng cốt, lực lượng quyết định đến toàn bộ sự nghiệp Giáo dục mầm non, là những người đặt nền móng cho sự nghiệp Giáo dục. Điều 9 điều lệ trường Mầm non đã chỉ rõ: “Giáo viên nhận nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công tác của mình”. Đội ngũ giáo viên, là nguồn lực lớn lao nhất ở trường Mầm non, đó là nguồn lực con người. Những con người làm một nghề có nghiệp vụ cao, tinh tế chứ không phải là nghề phổ thông (bài nói của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 02 năm 1998), chính họ và chỉ có họ mới là những người có đủ tư cách pháp nhân đứng trên bục giảng, chăm sóc, giáo dục trẻ, Hiệu trưởng không thể làm thay công việc này ở tất cả các lớp trong trường mầm non. Vì vậy, bất kỳ một Hiệu trưởng nào cũng phải chăm lo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, để họ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Giáo dục mầm non nói chung và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non EaTung (nói riêng) đã đề ra.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Qua khảo sát năm học 2015-2016 trình độ giáo viên học trên chuẩn quá thấp, giáo viên dạy giỏi các cấp số lượng, chất lượng chưa cao. so với chỉ tiêu đề ra. Trước tình hình thực trạng trên, tôi suy nghĩ tìm ra những giải pháp để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Giải pháp 1: Bồi dưỡng về công tác tư tưởng, chính trị cho đội ngũ giáo viên
Chất lượng chuyên môn phụ thuộc rất lớn vào tập thể sư phạm, do đó yếu tố con người đóng vai trò quyết định, mà các văn kiện của Đảng và Nhà nước đều nêu rõ trong chỉ thị 40/ CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TW Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Người thầy cần giỏi về chuyên môn đồng thời lại phải tốt về nhân cách mới thực hiện được nhiệm vụ của mình, thực sự là những “ Kỹ sư tâm hồn”.
Mặt khác nhận thức của đội ngũ cũng ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Mọi suy nghĩ đều dẫn đến hành động của chúng ta do đó nếu nhận thức “Đúng” và “Thông” thì vấn đề “Vận hành” đúng là chuyện tất nhiên. Vì vậy với một đội ngũ không đồng đều... Tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm các biện pháp để chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn có hiệu quả, làm gì để giúp giáo viên yên tâm công tác gắn bó với nghề hơn. Tôi thường xuyên động viên an ủi và gợi cho đội ngũ thấy sự phát triển về quy mô trường lớp, niềm tin về mái trường khang trang, sạch đẹp, sự kính trọng của quý bậc phụ huynh đối với nghề cô giáo.
Bản thân tôi là cán bộ quản lý cũng luôn không hài lòng, thoả mãn về những gì đạt được, luôn đặt ra những yêu cầu cao hơn cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên, luôn tìm cách tác động vào đội ngũ như đưa ra những chuẩn thi đua, phát động những phong trào hỗ trợ chuyên môn thật phù hợp với điều kiện của đơn vị.
Ví dụ: trong thang điểm thi đua thì phần chuyên môn đặt cao hơn những nhiệm vụ khác, chuyên môn nhân hệ số hai, tổ chức thi đua nếu được công nhận nhiều tiết dạy giỏi sẽ cho tham gia dự thi cấp huyện, cấp tỉnh, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho giáo viên nhằm động viên, khích lệ giáo viên. Nói chung tuỳ theo tình hình đơn vị mà xoáy vào yêu cầu cao đối với đội ngũ, nếu đội ngũ còn yếu chuyên môn thì tăng điểm phần chuyên môn và ngược lại đội ngũ thường xuyên vi phạm kỷ luật thì xoáy vào phần chính trị tư tưởng và việc thực hiện quy chế chuyên môn. Trong cách quản lý với đội ngũ chi thức tôi cũng lưu ý đến vấn đề đó là; góp ý xây dựng cho mọi người hơn là ghi nhận những sai sót họ đã làm và đặc biệt hạn chế nêu những khuyết điểm cá nhân không đáng ra tập thể sư phạm điều đó dễ gây sự xúc phạm, bất mãn và họ cảm thấy thiếu sự tôn trọng.
Ngoài công tác giáo dục về nhận thức tư tưởng cho đội ngũ, người quản lý phải biết khơi dậy tiềm tàng mỗi con người lòng tự trọng, ước muốn phát triển và xác định đúng hướng đi phù hợp.
Giải pháp 2: Nâng cao trình độ trên chuẩn giáo viên
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dài hạn, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học trên chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các trường sư phạm như: học vào các dịp hè, trong năm học phân công dạy thay hợp lý, như vậy giáo viên mới yên tâm đi học, đảm bảo nhà trường có một đội ngũ giáo viên, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay. Từ năm 2015 đến nay trường đã tăng 06 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 
Giải pháp 3: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề cho, giáo viên. 
Tăng cường chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để giáo viên giúp đỡ nhau một cách thiết thực nhất, vì ban giám hiệu không thể cùng một lúc sinh hoạt đều ở các tổ. Do đó ngay từ đầu năm học khi phân lớp tôi đã chú ý phân công giáo viên hợp lý trong các tổ. Tổ chuyên môn nào cũng bố trí giáo viên có năng khiếu làm nòng cốt hướng dẫn tổ, ngoài ra khi chọn tổ trưởng, tôi chú ý chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình năng động, có khả năng tập hợp giáo viên để tổ chức sinh hoạt tổ. Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt một tháng/ 2 lần, xây dựng kế hoạch sinh hoạt trong tháng, các tiết dạy mẫu, chuyên đề, thao giảng, hội giảng có chất lượng cho giáo viên dự giờ học tập, khi đi dự phải ghi chép đầy đủ, chi tiết, có phần nhận xét và xếp loại, rút kinh nghiệm . 
Bồi dưỡng xây dựng kế hoạch hoạt động một ngày của trẻ (Giáo án). 
Để biện pháp bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao trước hết người quản lý phải hiểu rõ giáo viên của mình: từ trình độ chuyên môn đến cá tính riêng, xác định năng lực, sở trường trong từng hoạt động, hoạt động nào còn hạn chế hay yếu kém về kỹ năng thiết kế hoạt động, kỹ xảo, phương pháp, về năng lực quản lý lớp học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục... và nhất là năng lực sư phạm, từ đó mới có biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng. Bồi dưỡng về kế hoạch giáo dục (Giáo án): Để có một giáo án có chất lượng thì người soạn bài phải xác định được mục đích yêu cầu của đề tài, từ đó tìm ra phương pháp cho phù hợp. Giáo viên nào còn yếu về năng lực soạn bài thì phải tìm hiểu nguyên nhân cụ thể:
 Ví dụ: Giáo viên nắm phương pháp chưa vững thì xác định mục đích yêu cầu của bài chưa sát, chưa chính xác với đề tài khi soạn bài (thường là giáo viên mới) 
Phương pháp đặt tên cho các hoạt động chưa chính xác, chưa hợp lý. Để nắm bắt được các nội dung trên, tôi thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp thời, cho giáo viên cách soạn, chỉ đạo Phó hiệu trưởng, phân công cho tổ chuyên môn kèm cặp. Tổ chức soạn giáo án mẫu nhận xét đánh giá kỹ càng, có xếp loại để giáo viên học tập.
Bồi dưỡng cho giáo viên, những nội dung, phương pháp kiến thức, kỹ năng, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo mầm non hiện nay. 
Qua tiết dạy (dự giờ, thao giảng, chuyên đề, Hội thi) Công tác thăm lớp dự giờ là công việc thường xuyên của Người quản lý, giúp cho cán bộ quản lý phân loại giáo viên để có biện pháp giúp đỡ. Thông qua dự giờ để đánh giá đúng khả năng thực hiện của từng giáo viên. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho từng giáo viên; ví dụ: Cô Hòa dạy lớp Nhóm trẻ nắm phương pháp tốt nhưng khi lên lớp tổ chức tiết dạy còn cứng nhắc, rập khuôn, chưa biết cách gây hứng thú khuyến khích động viên trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực Sau khi dự giờ tôi đã nhận xét và phân tích cho giáo viên hiểu tầm quan trọng của việc tạo tình huống gây hứng thú cho trẻ trước khi vào bài, giúp trẻ tập trung vào tình huống mà cô giáo tạo ra. Từ đó trẻ tiếp thu bài một cách tự nhiên hơn, không gò bó áp đặt trẻ. Trong quá trình dự giờ cần phát hiện những tồn tại mà giáo viên còn mắc phải, để giúp cho giáo viên tìm ra hướng giải quyết hiệu quả nhất. 
Bồi dưỡng qua chuyên đề: Việc chỉ đạo chuyên đề ở trường mầm non có ý nghĩa rất quan trọng là một biện pháp rất tích cực và có hiệu quả trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên. Muốn chỉ đạo tốt các chuyên đề thì đầu năm học phải nắm bắt cụ thể các chuyên đề chi đạo của bậc học, khi cấp trên phổ biến xuống nhà trường tổ chức cho giáo viên được học lý thuyết. Tôi lên kế hoạch chỉ đạo Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyền đề trong năm, hàng tháng, hàng tuần cụ thể, lên kế hoạch dạy mẫu cho từng chuyên đề. Chọn những giáo viên có năng khiếu chuyên môn về từng chuyên đề để dạy mẫu.
Trước lúc bố trí giáo viên dạy mẫu cho chuyên đề tôi cùng Phó Hiệu trưởng và khối trưởng góp ý xây dựng giáo án, xây dựng các biện pháp cách tổ chức, chuẩn bị đồ dùng trực quan chu đáo đầy đủ rồi mới tiến hành dạy cho hội đồng giáo viên xem và rút kinh nghiệm. Sau những lần được dự giờ dạy mẫu tôi tổ chức cho giáo viên rút kinh nghiệm và giáo viên tiếp tục đăng ký dạy thực hành để ban giám hiệu, khối trưởng dự giờ góp ý. Hàng tháng có kế hoạch dự giờ các nhóm lớp theo kế hoạch chỉ đạo của từng chuyên đề.
Trong các chuyên đề cấp trên chi đạo chúng tôi chi đạo rất cụ thể, chỉ đạo dứt điểm từng chuyên đề nên đội ngũ giáo viên đều nắm vững phương pháp, biết tạo môi trường, làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho từng chuyên đề, trẻ được học mọi lúc mọi nơi và giáo viên đã biết dạy nhuần nhuyễn giữa bộ môn này và bộ môn khác một cách phù hợp. Vào cuối năm học tôi tổng kết đánh kết quả thực hiện từng chuyên đề và rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho năm học tiếp theo.
Bồi dưỡng giáo viên qua các phong trào thi đua: Hội thi giáo viên dạy giỏi; Hội thi vẽ tranh dành cho trẻ mầm non; Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trong công tác quản lý người phụ trách phải biết tạo yếu tố hạt nhân làm nòng cốt cho phong trào. Phát huy hết tiềm năng của cá nhân và tập thể. Qua các hội thi giáo viên sẽ rút được nhiều kinh nghiệm nhanh chóng và trưởng thành trong chuyên môn, qua đó động viên khen thưởng kịp thời giáo viên có thành tích cao.
Bồi dưỡng tập trung trong dịp hè. Tổ chức cho, giáo viên đi tham quan học tập các đơn vị có chất lượng giáo dục tốt. 
Giải pháp 4: Bồi dưỡng xây dựng môi trường giáo dục
Giáo viên nắm được phương pháp, yêu cầu bài dạy thì mới xây dựng môi trường, chọn đồ dùng, đồ chơi thích hợp cho tiết dạy. Vì Môi trường giáo dục là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện. Tôi đã tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học, trong lớp học, an toàn, đẹp, hấp dẫn, khoa học và phù hợp. Ngoài những đồ chơi đu quay, cầu trượtnhà trường đã chỉ đạo giáo viên tìm tòi những nguyên vật liệu, phế liệu, phế thải sẵn có ở địa phương, tận dụng, sáng tạo, khéo léo tạo môi trường cho trẻ được tự do, thỏa sức khám phá, sử dụng trải nghiệm.như vỏ cà phê, vỏ ca cao, trấu, rơm, lốp xe hưTừ lốp xe hư giáo viên đã rửa sạch dùng sơn các màu sắc đẹp, hấp dẫn để trẻ trải nghiệm. Những vỏ chai nước ngọt, các cô đã dùng sơn đủ màu sắc, vẽ trang trí sáng tạo, ngộ nghĩnh cho trẻ chơi ném vòng vào cổ chai. Vỏ cà phê, vỏ trấu, vỏ ca cao, rơm, đá, cát,.. các cô đã có ý tưởng sáng tạo trải ra các lối đi ra vườn rau, vườn hoa, vườn cây nha đam  cho trẻ đi ra chăm sóc đi trên những nguyên vật liệu như vậy trẻ sẽ có cảm giác, cảm nhận được sự khác nhau khi đi trên rơm thì êm chân, đi trên vỏ ca cao thì ráp ; với cây tre, cỏ tranh, bông lau các cô đã nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh sáng tạo làm lên những ngôi nhà sàn, trống, chiêng tre,.... Trẻ được trải nghiệm trên những đồ dùng bằng vật liệu gần gũi với trẻ, trẻ cảm thấy thích thú thêm yêu truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc...; Trong các tiết dạy gợi ý cho giáo viên có nhiều ý tưởng sáng tạo tìm những nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, vườn trường, giấy gói hoa, quà sinh nhật, lá cây, hoa, quả cà phê, ca cao, bắp, đậuđể trẻ trải nghiệm, khám phá trong các giờ học, giờ chơi tạo ra những sản phẩm đẹp, ngộ nghĩnh bổ sung, thay đổi các góc, trang trí lớp học để tạo ra sự hấp dẫn mới lạ đối với trẻ...
Giải pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, thông qua kiểm tra nội bộ.
Kiểm tra nội bộ trường học là chức năng quan trọng vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả của ban giám hiệu, chức năng kiểm tra xuyên suốt quá trình quản lý. Thông qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng năng lực của giáo viên, phát hiện những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên, nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên. 
Trong công tác quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra thì việc chỉ đạo chuyên môn của người quản lý sẽ mất đi một nội dung quan trọng. Mặt khác qua kiểm tra, cán bộ quản lý tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc được giao.
Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra, trước khi kiểm tra cần đảm bảo:
Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, của năm học.
Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra nội bộ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra.
Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên, thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên, để chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó.
 Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách phương pháp, cách tổ chức các hoạt động có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không.
Kiểm tra dự giờ có báo trước, kiểm tra đột suất  trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng và dân chủ.
Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
Trong một tháng ít nhất giáo viên, phải được dự ít nhất một hoạt động, một học kỳ mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3 - 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viên. 
Giải pháp 6: Công tác thi đua khen thưởng
Thường xuyên động viên khen thưởng kịp thời và đề nghị cấp trên khen thưởng cho những, giáo viên, có trình độ chuyên môn tay nghề cao. Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho tập thể, tổ chuyên môn, các cá nhân đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường đưa ra mức thưởng xứng đáng cho tổ chuyên môn, các nhóm lớp, những giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi, dạy chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi, có năng khiếu tham gia các hội thi cấp trường, cấp huyện đạt hiệu quả.
Giải pháp 7: Tăng cường cơ sở vật chất 
Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Đây là vấn đề quan trọng giúp, giáo viên thực hiện tốt chuyên môn. Vì vậy cán bộ quản lý nhà trường phải xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho từng năm học. Phải tích cực chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành Giáo dục đầu tư xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên môn. Ngoài công tác tham mưu, thì cán bộ quản lý phải chủ động xin huy động vốn đóng góp hỗ trợ từ các bậc phụ huynh, đơn vị kinh tế, nhà hảo tâm để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động chuyên môn. 
Giải pháp 8: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.
Tôi xác định đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên được ổn định thì mỗi người mới an tâm công tác, chú trọng công tác chuyên môn. Vì thế tôi luôn dành thời gian quan tâm nắm bắt điều kiện hoàn cảnh từng cá nhân để phân công bố trí công việc phù hợp (giáo viên có con nhỏ phân công lớp với giáo viên độc thân hoặc con đã lớn có sức khoẻ, năng lực) để giúp đỡ hỗ trợ nhau, khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường

Tài liệu đính kèm:

  • docSANG KIEN KN 2018 (xuyen).doc