SKKN Tích hợp kiến thức các môn Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, GDCD, Tin học, Kĩ năng vào giảng dạy môn Tiếng Anh 8 - Bài 11: Travelling around Viet Nam, phần Read

SKKN Tích hợp kiến thức các môn Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, GDCD, Tin học, Kĩ năng vào giảng dạy môn Tiếng Anh 8 - Bài 11: Travelling around Viet Nam, phần Read

Đà Lạt (pop. 206,105 as of 2009, of which 185,509 are urban inhabitants) is the

capital of Lâm Đồng Province in Vietnam. The city is located 1,500 m (4,900 ft)

above sea level on the Langbian Plateau in the southern parts of the Central

Highlands region. In Vietnam, Da Lat is a popular tourist destination.

Da Lat's specific sights are pine wood (forming the name: "City of thousands of

pine trees") with twisting roads and tree marigold (Vietnamese: dã quỳ) blossom in

the winter. The city’s temperate weather stands in contrast to Vietnam's

otherwise tropical climate. Mist covering the valleys almost year-round leads to its

name "City of Eternal Spring".

Da Lat is also known as an area for scientific research in the fields

of biotechnology and nuclear physics.

With its year-round cool weather, Da Lat supplies temperate agriculture products

for all over Vietnam, for example: cabbage and cauliflower. Its flower industry

produces two typical flowers: hydrangea (Vietnamese: cẩm tú cầu) and golden

everlasting(Vietnamese: hoa bất tử). The confectionery industry offers a wide

range of mứt, a kind of fruit preserve made from strawberry,mulberry, sweet

potato, and rose

pdf 34 trang Người đăng thuquynh91 Ngày đăng 13/10/2021 Lượt xem 227Lượt tải 8 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Tích hợp kiến thức các môn Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, GDCD, Tin học, Kĩ năng vào giảng dạy môn Tiếng Anh 8 - Bài 11: Travelling around Viet Nam, phần Read", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đến cảnh quan và môi trƣờng. 
Thêm vào đó, hiện nay du khách nƣớc ngoài đến Việt Nam du lịch 
thƣờng đi một mình và thích tự khám phá. Do đó, họ gặp phải khó khăn về 
vấn đề ngôn ngữ giao tiếp khi muốn biết thêm thông tin du lịch mà không 
cần thông qua một công ty du lịch nào. 
Từ thực tế đó, tôi mạnh dạn đƣa vấn đề này ứng dụng vào việc dạy 
học tích hợp, vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau, giúp học 
sinh sau khi học xong bài học, các em có thể nắm vững: 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
3 
 Kiến thức: 
- Vận dụng kiến thức Tiếng Anh để có thể trao đổi với du khách nƣớc 
ngoài, đƣa ra những lời gợi ý bằng Tiếng Anh về những điểm du lịch ở 
Việt Nam dựa trên sở thích hay nguyện vọng của du khách nƣớc ngoài. 
- Vận dụng kiến thức Địa lý, Lịch sử của mỗi địa danh Việt Nam để giới 
thiệu với du khách. 
- Kết hợp kiến thức môn GDCD giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi 
trƣờng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, ý thức giữ gìn và bảo tồn bản sắc 
văn hóa dân tộc; giáo dục học sinh tình yêu quê hƣơng đất nƣớc. 
- Vận dụng kiến thức Tin học để tìm hiểu một số thông tin, hình ảnh về 
những địa danh Việt Nam qua mạng Internet. 
 Kĩ năng: 
- Có kĩ năng vận dụng những kiến thức của môn Tiếng Anh, Địa lý, Lịch 
sử, GDCD, Tin học vào giải quyết một tình huống thực tiễn trong cuộc 
sống. 
- Có kĩ năng thu thập thông tin, chọn lọc thông tin, tập hợp những nguồn tƣ 
liệu liên quan đến bài học. 
- Có kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc theo nhóm. 
 Thái độ: 
- Học sinh nhận thức đƣợc tình yêu thiên nhiên, yêu quê hƣơng đất nƣớc và 
có ý thức bảo vệ môi trƣờng, làm Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè 
quốc tế. 
3. ĐỐI TƢỢNG DẠY HỌC CỦA DỰ ÁN 
 Khối 8: lớp 8A4 
 Số lƣợng: 41 học sinh 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
4 
 Đa số các em đều thích thú với môn tiếng Anh, hơn nữa các em có thuận lợi 
là đƣợc học với giáo viên bản xứ, do đó các em rất mạnh dạn trong việc sử 
dụng ngôn ngữ mới để trò chuyện vơí bạn bè, giáo viên của mình. 
4. Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN 
- Học sinh biết thêm đƣợc nhiều kiến thức, vận dụng đƣợc nhiều môn trong 
một tiết học và có thể ứng dụng vào giải quyết một tình huống thực tiễn 
trong cuộc sống. 
- Học sinh hiểu rõ hơn về danh lam thắng cảnh của Việt Nam bằng Tiếng 
Anh, đồng thời các em có thể vận dụng đƣợc kiến thức Tiếng Anh để có 
thể giới thiệu cho ngƣời nƣớc ngoài những danh lam thắng cảnh, bản sắc 
văn hóa dân tộc Việt Nam mà không bỡ ngỡ, rụt rè trong giao tiếp. 
- Giáo dục học sinh duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, 
niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc. 
- Học sinh tự tin hơn, năng động hơn trong cuộc sống hiện đại. 
5. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
 Bảng, bảng phụ, phấn trắng, laptop, máy chiếu, loa, powerpoint 
 Sách giáo khoa Tiếng Anh 8 
 Vận dụng kiến thức các môn học khác nhƣ: Địa lý, Lịch sử, Sinh học, Văn 
học, GDCD, Tin học, Kĩ năng 
 Một số tranh ảnh về cảnh quan đất nƣớc sƣu tầm qua mạng Internet. 
6. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
5 
Lớp: 8A4 
Tiết 73 
UNIT 11 : TRAVELING AROUND VIET NAM 
Lesson 4 - Read (page 102) 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Đến cuối bài học, học sinh có thể đƣa ra những lơi gợi ý về những điểm 
du lịch ở Việt Nam cho du khách nƣớc ngoài. 
a. Ngữ pháp: sử dụng động từ khiếm khuyết ―should‖ để đƣa ra lời 
khuyên. 
b. Từ vựng: một số từ liên quan đến du lịch: accommodation, waterfall, 
magnificent, florist, stream, Oceanic institute, limestone, slope, 
sunbathe. 
2. Kĩ năng: 
- Phát triển kĩ năng đọc hiểu. 
- Đọc những tờ rơi về 4 địa danh nổi tiếng ở Việt Nam để lấy thông tin 
chung và chi tiết. 
3. Thái độ: 
Học sinh có thể biết thêm thông tin chi tiết về một số địa danh nổi tiếng ở 
Việt Nam. 
Học sinh có thêm tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, biết giữ gìn và bảo tồn cảnh 
quan thiên nhiên. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên: 
- Soạn giáo án cẩn thận, kiểm tra tính xác thực trong tài liệu thu đƣợc của học 
sinh. 
- Chuẩn bị bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu của học sinh. 
2. Học sinh: 
-Chuẩn bị bài trƣớc ở nhà: 4 nhóm học sinh sử dụng Internet (ứng dụng môn 
Tin học nghề 8: tiết 30, 31) để tìm hình ảnh , những điểm nổi bật của 4 địa 
danh ở Việt Nam trong bài đọc. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. Kiểm tra bài cũ: đƣợc thể hiện trong phần khởi động. 
2. Bài mới: 
Bƣớc Hoạt động của giáo viên và 
học sinh 
Nội dung Áp dụng 
môn học 
khác 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
6 
Khởi 
động 
- Giáo viên chia lớp thành hai 
nhóm: mỗi nhóm đƣợc phát một 
bộ gồm 8 bức hình và 8 tên địa 
danh ở Việt Nam, sau đó yêu 
cầu mỗi nhóm ghép đúng hình 
với tên. Nhóm nào làm nhanh 
và chính xác sẽ thắng. 
- Học sinh làm việc theo nhóm. 
- Giáo viên theo dõi và kiểm tra 
đáp án 
- Giáo viên hỏi thêm câu hỏi: 
+ ―Những địa danh trên thuộc 
tỉnh/thành phố nào ở Việt 
Nam?‖ 
+ ― Địa danh nào là di tích lịch 
sử?‖ 
- Học sinh vận dụng kiến thức 
Lịch sử phổ thông, Địa lý, Ngữ 
văn để trả lời. 
Answer key: 
1. Temple of Literature – Ha 
Noi 
2. Nha Trang – Khanh Hoa 
3. Nha Rong Harbor – Ho Chi 
Minh City 
4. Ha Long Bay – Quang Ninh 
5. Da Lat – Lam Dong 
6. Sword Lake – Ha Noi 
7. Sa Pa – Lao Cai 
8. Ngo Mon Gate - Hue 
- Lịch sử 
phổ 
thông 
- Địa lý 
8: bài 23 
- Ngữ 
văn 6: 
bài di 
tích lịch 
sử 
- Kĩ 
năng: 
làm việc 
nhóm 
Giới 
thiệu 
bài 
mới 
Từ câu trả lời của HS, GV giới 
thiệu bài mới 
“Các em đã biết những địa 
danh này ở Việt Nam, nhưng 
các em đã từng được du lịch 
đến đó chưa?Ngày hôm nay 
chúng ta sẽ cùng nhau đi du 
lịch qua sách vở đến một số nơi 
trên đất nước Việt Nam để cùng 
tìm hiểu thêm về cảnh quan đất 
nước mình.” 
- GV giới thiệu từ mới: cho HS 
nghe từ, xem từ và hình ảnh để 
đoán nghĩa. GV giải thích hoặc 
dịch nghĩa. 
+ HS xem hình ảnh và vận dụng 
kiến thức Địa lý để nói nghĩa 
của một số từ vựng. 
+ Khi dạy từ limestone (n): đá 
Từ vựng: 
1. accommodation (n): chỗ ở 
2. waterfall (n): thác nƣớc 
3. magnificent (a): hùng vĩ, đẹp 
4. florist (n): ngƣời bán hoa 
5. stream (n): dòng suối 
6. Oceanic institute(n): Viện 
Hải Dƣơng Học 
- Địa lý 
- Hóa 
học 8: 
bài 9: 
công 
thức hóa 
học 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
7 
vôi, GV đƣa thêm công thức 
hóa học của đá vôi (CaCO3)để 
HS có thể dễ dàng đoán nghĩa 
của từ.(kiến thức Hóa học) 
+ Khi dạy từ sunbathe (v): tắm 
nắng, GV hỏi HS tắm nắng có 
lợi ích gì – trả lời: tăng cƣờng 
tiền Vitamin D. (kiến thức Sinh 
học) 
- HS xem, nghe và lập lại (đồng 
thanh, cá nhân), sau đó ghi bài 
vào vở. 
- GV sửa lỗi phát âm (nếu có) 
Kiểm tra từ vựng: Slap the 
board 
- Giáo viên viết từ vựng không 
theo trật tự, yêu cầu 2 học sinh 
đứng trƣớc bảng. Giáo viên nói 
nghĩa của 1 từ bất kỳ sau đó Hs 
nghe và vỗ vào đúng từ mang 
nghĩa đó. Nếu vỗ đúng học sinh 
đƣợc 1 điểm, ngƣợc lại sẽ 
không có điểm. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện 
7. limestone (n): đá vôi 
8. slope (n): dốc 
9. sunbathe (v): tắm nắng 
- Sinh 
học 8: 
bài 11: 
Vệ sinh 
hệ vận 
động 
Đọc 
bài 
Hoạt động 1 
- GV giới thiệu sơ qua về bài 
đọc, chiếu lên bảng và yêu cầu 
học sinh nối cụm từ ở cột A với 
cột B trƣớc khi đọc bài. 
- HS sử dụng những thông tin 
đã tìm kiếm trên mạng Internet 
trƣớc đó, kết hợp với kiến thức 
Địa lý và Lịch sử để làm phần 
bài tập này mà không cần phải 
mở sách. 
- Sau khi học sinh làm xong, 
Matching 
A B 
1. Nha 
Trang 
2. Da Lat 
3. Sa Pa 
4. Ha 
Long 
Bay 
5. Nha 
Rong 
Harbor 
a. tribal villages, 
mountain climbing 
b. The place where 
President Ho chi 
Minh left Viet 
Nam in 1911. 
c. swimming and 
sunbathing, 
d. Oceanic 
Institute. 
- Lịch sử 
- Địa lý 
8: bài 23 
- Tin học 
nghề 8: 
tiết 30, 
31 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
8 
Thực 
hành 
Luyện 
tập 
GV yêu cầu HS mở sách và 
kiểm tra đáp án cùng với cả lớp. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện 
Hoạt động 2 
- GV yêu cầu HS đọc bài đọc 
SGK trang 102, 103 và làm bài 
tập 1 trang 104 theo từng cặp. 
- GV cho HS chơi trò chơi 
―Who’s faster?‖ để kiểm tra đáp 
án và cho điểm theo từng cặp 
HS. 
+ Sau đó GV hỏi HS trong 
những phƣơng tiện giao thông 
thì phƣơng tiện nào nhanh nhất 
và đỡ tốn thời gian nhất – trả 
lời: máy bay 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện. 
Hoạt động 3 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, 
yêu cầu mỗi nhóm đọc và làm 
bài tập 2 trang 105, sau đó viết 
câu trả lời vào bảng phụ và trình 
bày trên bảng lớn, nhóm nào 
làm nhanh và chính xác sẽ đƣợc 
điểm cộng. 
- GV kiểm tra và sửa đáp án 
cùng với lớp. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện. 
 e. flower gardens 
Answer Key: 
1. d 2. e 3. a 4. c 5. b 
2. Answer. Where should these 
people go? 
These people want to spend 
their coming summer vacation 
in Viet Nam. Help them find a 
suitable place. 
Answer: 
a) Andrew should go to Sa Pa. 
b) Mary should go to Nha 
Trang. 
c) John should go to Nha Rong 
Harbor. 
d) Joanne should go to Ha Long 
Bay. 
e) Donna should go to Da Lat. 
- Vật lý 
8: bài 2, 
3: vận 
tốc – vận 
tốc trung 
bình 
- Kĩ 
năng: 
làm việc 
nhóm 
- Kĩ 
năng: 
làm việc 
nhóm 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
9 
Hoạt động 4 
- GV yêu cầu HS sử dụng thông 
tin trong bài đọc để hỏi và trả 
lời lại câu hỏi. Gv thực hành 
mẫu với một HS giỏi sau đó yêu 
cầu từng cặp HS thực hành 
trƣớc lớp. 
- GV kiểm tra và sửa lỗi phát 
âm nếu có. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện. 
Model: 
A: Where should (Andrew) go? 
B: He should go to (Sa Pa) 
A: Why? 
B: Because (he studies tribes 
and he likes mountain - 
climbing) 
- Kĩ năng 
Củng 
cố 
- GV yêu cầu HS kể lại những 
điểm nổi bật của 4 địa danh 
trong bài đọc. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện. 
- GV yêu cầu HS kể lại những 
địa danh mà em đã đến và 
những điểm nổi bật của nơi đó. 
- Qua câu trả lời của HS, GV 
giáo dục HS ―Để đất nƣớc ngày 
một phát triển, để thế giới biết 
đến một Việt Nam văn minh 
giàu đẹp, các em phải có ý thức 
giữ gìn và bảo tồn những di tích 
lịch sử văn hóa, địa danh lịch 
sử, cảnh quan thiên nhiên của 
đất nƣớc. Cụ thể hơn, mỗi khi đi 
tham quan du lịch, các em cần 
có ý thức bảo vệ môi trƣờng 
cảnh quan bằng việc không xả 
Tell about the places of interest 
in Viet Nam that you visited. 
- Giáo 
dục công 
dân 
- Ngữ 
văn 7: 
tình yêu 
quê 
hƣơng 
đất nƣớc. 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
10 
Bài tập 
về nhà 
rác bừa bãi, không xâm phạm 
cảnh quan. Những việc làm nhỏ 
này của các em góp phần giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đƣa 
Việt Nam lại gần hơn với bạn 
bè quốc tế.‖ 
- GV giáo dục học sinh tình yêu 
quê hƣơng đất nƣớc qua vẻ đẹp 
thiên nhiên của đất nƣớc ta. 
- Học sinh nghe yêu cầu của 
giáo viên và thực hiện. 
GV yêu cầu HS: 
 Học thuộc lòng từ vựng. 
 Tìm hiểu những địa điểm du 
lịch ở địa phƣơng em. 
 Chuẩn bị bài tiếp theo: Write 
Rút kinh nghiệm : 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
11 
7. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
Sau khi học xong tiết học, giáo viên có một số yêu cầu đối với học sinh để kiểm 
tra xem mức độ hiểu và vận dụng kiến thức vừa mới học của học sinh. 
Nội dung bài kiểm tra 15 phút 
 Phần I: nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Nội dung nghe là một số du 
khách nƣớc ngoài muốn đến nghỉ hè tại Việt Nam và sở thích cũng nhƣ 
nguyện vọng của họ khi du lịch tại Việt Nam. Phần này giúp học sinh rèn 
luyện kĩ năng nghe và nhận dạng từ đã học. 
 Phần II: đọc lại bài nghe và trả lời câu hỏi. Học sinh đọc lại sở thích, nguyện 
vọng của du khách nƣớc ngoài từ đó đƣa ra lời khuyên về địa điểm du lịch 
đúng theo sở thích, nguyện vọng của họ. Qua phần này giáo viên có thể đánh 
giá sự hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học của học sinh. 
Sau bài kiểm tra, giáo viên cho từng nhóm lên giới thiệu bằng tiếng Anh về 4 
địa điểm du lịch kèm thêm thông tin mà mỗi nhóm đã tự tìm hiểu trƣớc đó qua 
mạng Internet. 
8. CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH 
 Một số tài liệu các em đã tự sƣu tầm qua mạng Internet. 
 Hình ảnh các em đang giới thiệu trƣớc lớp về các địa danh mà các em đã sƣu 
tầm qua mạng Internet. 
 Một đoạn video clip về cuộc đối thoại bằng tiếng Anh xoay quanh chủ đề 
tìm hiểu thông tin du lịch của một địa danh trên đất nƣớc. 
 Một số bài kiểm tra của các em đã đƣợc chấm điểm. 
Trên đây là dự án thử nghiệm của cá nhân tôi, rất mong đƣợc sự ủng hộ đóng góp 
của quý Thầy, Cô để tôi hoàn thiện hơn dự án này. 
Tôi xin chân thành cảm ơn 
Bình An, ngày 15 tháng 11 năm 2014 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
12 
MỘT SỐ TÀI LIỆU CÁC EM ĐÃ TỰ SƢU TẦM QUA MẠNG INTERNET. 
GROUP 1: THI, LONG, THIỆN, NHUNG, MINH NGỌC, ÂN, TÍN, NINH, 
TRƢƠNG TOÀN, THANH THẢO 
NHA TRANG INFORMATION 
Nha Trang is a coastal city and capital of Khánh Hòa Province, on the South 
Central Coast of Vietnam. It is bounded on the north by Ninh Hoà district, on the 
south by Cam Ranh town and on the west by Diên Khánh District. The city has 
about 392,000 inhabitants, a number which is projected to increase to between 
560,000 by 2015 and 630,000 inhabitants by 2025.
[1]
 An area of 12.87 square 
kilometres (4.97 sq mi) of the westerncommunes of Diên An and Diên Toàn is 
planned to be merged into Nha Trang which will make its new area 265.47 square 
kilometres (102.50 sq mi) based on the approval of the Prime Minister of 
Vietnam in September 2012. 
Nha Trang is well known for its beaches and scuba diving and has developed into a 
popular destination for international tourists, attracting large numbers of 
backpackers, as well as more affluent travellers on the Southeast Asia circuit; it is 
already very popular with Vietnamese tourists, with Nha Trang Bay widely 
considered as among the world's most beautiful bays. Tourists are welcome to 
participate in the Sea Festival, held biennially. Nha Trang was the site of the Miss 
Universe 2008 Pageant on July 14, 2008 and Miss Earth 2010 was held on 
December 4, 2010. Nha Trang has been approved to host the 2016 Asian Beach 
Games. 
Historically, the city was known as Kauthara under the Champa. The city is still 
home to the famous Po Nagar Tower built by the Champa. Being a coastal city, 
Nha Trang is a centre for marine science based at the Nha Trang Oceanography 
Institute. The Hon Mun marine protected area is one of four first marine protected 
areas in the world admitted by the IUCN. 
Panorama of the southern part of the city. 
Sights 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
13 
Nha Trang Beach Ninh Vân Bay 
Vinpearl Resort and Spa Vinpearl Cable Car 
A Budda Statue in Long Son Pagoda The Biggest Adida Budda Statue in Vietnam 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
14 
Tháp Bà Poagar (a Champa Tower) The fishing harbor 
Aquarium The Oceanic Institute 
Foods 
Fish Cake Noodle Jelly-Fish Noodle 
Pork hash wrapped in star fruit leaf Rice pancake folded in half (and filled 
 with a shrimp, meat or seafood and onion) 
Sources:  
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
15 
GROUP 2: THẮNG, CHÂU, THUẬN, MAI LIÊN, ANH TUẤN, TRANG, 
CƢỜNG, KHÔI, KIM NGỌC, TRÂM, SƠN 
DA LAT INFORMATION 
Đà Lạt (pop. 206,105 as of 2009, of which 185,509 are urban inhabitants) is the 
capital of Lâm Đồng Province in Vietnam. The city is located 1,500 m (4,900 ft) 
above sea level on the Langbian Plateau in the southern parts of the Central 
Highlands region. In Vietnam, Da Lat is a popular tourist destination. 
Da Lat's specific sights are pine wood (forming the name: "City of thousands of 
pine trees") with twisting roads and tree marigold (Vietnamese: dã quỳ) blossom in 
the winter. The city’s temperate weather stands in contrast to Vietnam's 
otherwise tropical climate. Mist covering the valleys almost year-round leads to its 
name "City of Eternal Spring". 
Da Lat is also known as an area for scientific research in the fields 
of biotechnology and nuclear physics. 
With its year-round cool weather, Da Lat supplies temperate agriculture products 
for all over Vietnam, for example: cabbage and cauliflower. Its flower industry 
produces two typical flowers: hydrangea (Vietnamese: cẩm tú cầu) and golden 
everlasting(Vietnamese: hoa bất tử). The confectionery industry offers a wide 
range of mứt, a kind of fruit preserve made from strawberry,mulberry, sweet 
potato, and rose. 
Sights 
Valley of Love 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
16 
Truc Lam Zen Monastery Da Lat Tuyen Lam Lake 
Robin Hill Cock Church 
The alpine coaster at Datanla waterfall Da Lat, "Le Petit Paris"-"Little Paris" 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
17 
Flower garden of DaLat Datanla waterfall 
Da Lat Old Station Langbiang Peak 
Foods 
Da Lat local food Sugar – preserved Rose 
Sources:  
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
18 
GROUP 3: MINH TUẤN, THƢ, VÂN, ĐỖ TOÀN, HƢƠNG, HẬU, CHI, 
TRUNG, PHƢƠNG THẢO, KHANG 
SA PA INFORMATION 
Sapa is a frontier town and capital of Sa Pa District in Lào Cai Province in 
northwest Vietnam. It is one of the main market towns in the area, where several 
ethnic minority groups such as Hmong, Dao (Yao), Giáy, Pho Lu, and Tay live. 
Sa Pa District is located in Lào Cai Province, north-west Vietnam, and 
380 km north-west of Hanoi, close to the border with China. The Hoàng Liên Son 
range of mountains dominates the district, which is at the eastern extremity of the 
Himalayas. This range includes Vietnam's highest mountain, Fan Si Pan, at a 
height of 3143 m above sea level. The town of Sa Pa lies at an altitude of about 
1500 meters (4921 feet) above sea level. The climate is moderate and rainy in 
summer (May—August), and foggy and cold with occasional snowfalls in winter. 
Panorama of Sa Pa towards the Fansipan 
Sights 
Tả Van Giáy – a tribal village Mƣờng Hoa Valley 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
19 
Ô Quy Hồ Mountain Pass Cốc San Stream, Waterfall 
A tribal market handicraft 
Foods 
Rice is grilled in the bamboo tree Peach fruit 
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
20 
Seven Color Rice Stream Fish 
Sources:  
Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 
21 
GROUP 4: TRÂN, HUYỀN, THANH, TRINH, HUY, HÀ, HOÀI 
PHƢƠNG, HẬU PHƢƠNG, MỸ LIÊN, NGUYỆT 
HA LONG BAY INFORMATION 
Hạ Long Bay (literally: "descending dragon bay") is a UNESCO World Heritage 
Site, and a popular travel destination, in Quảng Ninh Province, Vietnam. 
Administratively, the bay belongs to Hạ Long City, Cẩm Phả town, and part 
of Vân Đồn District. The bay features thousands of limestone karsts and isles in 
various sizes and shapes. Hạ Long Bay is a center of a larger zone which includes 
Bái Tử Long bay to the northeast, and Cát Bà islands to the southwest. These 
larger zones share similar geological, geographical, geomorphological, climate, 
and cultural characters. 
Hạ Long Bay has an area of around 1,553 km2, including 1,960–2,000 islets, most 
of which are limestone. The core of the bay has an area of 334 km
2
 with a high 
density of 775 islets. The limestone in this bay has gone through 500 million years 
of formation in different conditions and environments. The evolution of the karst in 
this bay has taken 20 million years under the impact of the tropical wet climate. 
The geo-diversity of the environment in the area has created biodiversity, including 
a tropical evergreen bio-system, oceanic and sea shore bio-system. Hạ Long Bay is 
home to 14 endemic floral species
and 60 endemic faunal species. 
500 years ago, Nguyễn Trãi praised the beauty of Hạ Long Bay in his 
verse Lộ nhập Vân Đồn, in which he called it "rock wonder in the sky". In 1962, 
the Ministry of Culture, Sports and Tourism of North Vietnam listed Hạ Long Bay 
in the National Relics and Landscapes publication.
 In 1994, t

Tài liệu đính kèm:

  • pdfskkn_tich_hop_kien_thuc_cac_mon_dia_ly_lich_su_hoa_hoc_sinh.pdf