SKKN Biện pháp phát triển đảng của chi bộ trường tiểu học Ea Bông

SKKN Biện pháp phát triển đảng của chi bộ trường tiểu học Ea Bông

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

 Trong công tác phát triển đảng của chi bộ, thì tuyên truyền, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng là việc làm hết sức quan trọng. Nếu để quần chúng chưa nhận thức sâu sắc về vai trò của đảng đối với công tác của mình thì việc phát triển Đảng dễ bị vô hiệu hóa. Chi bộ tự mình đánh mất vai trò lãnh đạo của mình.

 Để khắc phục tình trạng đó, từ khi giữ chức bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi đã luôn chú ý tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, đặc biệt là những quần chúng ưu tú. Làm cho họ hiểu được giá trị đích thực của người đảng viên trong chế độ ta, về niềm vui trong cuộc sống của con người là được cống hiến sức lực của mình vì sự nghiệp chung của đơn vị, của xã hội và đất nước. làm cho họ hiểu là con người ta ở bất kỳ nơi nào cũng phải đứng trong một tổ chức nào đó, trong các tổ chức chính trị hiện nay ở nước ta thì Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị uy tín nhất, nắm quyền lực và lãnh đạo xã hội đất nước theo đúng quy luật lịch sử. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không những là một vinh dự lớn lao mà còn là nơi để khẳng định chính mình, là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho bản thân, gia đình và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.

 

doc 21 trang Người đăng hieu90 Ngày đăng 19/03/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Biện pháp phát triển đảng của chi bộ trường tiểu học Ea Bông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, cho đến nay, cả về lý luận và thực tiễn công tác phát triển đảng viên vẫn còn nhiều nội dung cần được nghiên cứu nghiêm túc để có những lời giải đáp thiết thực góp phần vào việc xây dựng các văn bản, qui định về công tác phát triển đảng viên cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết trong cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Phát triển đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển và hoạt động của Đảng.. Vì vậy, sự phát triển của Đảng là đòi hỏi tự nhiên, là quy luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm sự kế thừa,tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị để xác định phương hướng, nội dung, biện pháp bồi dưỡng, kết nạp đảng đồng thời thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường mà lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Đưa đối tượng kết nạp Đảng vào các hoạt động thực tiễn của nhà trường, thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong các tổ chức và phong trào của quần chúng để họ tự giác tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên.
 Trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ trường tiểu học Ea Bông. Chi bộ đã quan tâm đến nhiều đối tượng, ở tất cả các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là lực lượng thanh niên, vì đây là lực lượng có sức trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và sẵn sàng cống hiến nếu được tạo điều kiện. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, thanh niên càng có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển đi lên của đất nước, của địa phương nói chung và đơn vị nói riêng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. 
 Tuy vậy, việc kết nạp quần chúng ưu tú nói chung và đoàn viên thanh niên ưu tú nói riêng vào tổ chức Đảng cũng phải chú trọng tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng, đặc biệt là tiêu chuẩn về giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, chống khuynh hướng coi nhẹ chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần. phát triển đội ngũ đảng viên luôn đi đôi với củng cố tổ chức Đảng. Trong việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng hơn số lượng, khắc phục chủ nghĩa thành phần, kết nạp vào Đảng những người đã được rèn luyện trong thực tiễn công tác, những người đã chứng tỏ là người ưu tú trong quần chúng, có sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trung thành với chủ nghĩa xã hội, với tổ quốc và nhân dân, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và học tập, luôn giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm. Yêu cầu phải đáp ứng đúng điều kiện để trở thành đảng viên và những nguyên tắc kết nạp người vào Đảng là những vấn đề then chốt của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên mà tổ chức Đảng cần phải đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: “Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Đây cũng là một trong những giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
 - Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường là 32, Nữ: 27, Dân tộc 
thiểu số: 08, NDT: 07
- Trong đó Giáo viên trực tiếp đứng lớp là 26 đ/c, cán bộ quản lý là 02 đ/c,
nhân viên: 04 đ/c
 - Trình độ chuyên môn: trên chuẩn: 21 người; chuẩn 10 người, chưa qua đào tạo: 01 người (bảo vệ)
 - Chi bộ trường tiểu học Ea Bông hiện có 15 đảng viên, trong đó 14 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. 
 + Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 02 đồng chí, sơ cấp 06 đồng chí
 + Tổ chức Công đoàn gồm 32 đoàn viên; Tổ chức Đoàn thanh niên: 10 đoàn viên
- Thuận lợi:  
+ Chi bộ trường tiểu học Ea Bông trực thuộc Đảng bộ xã Ea Bông luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tận tình của cấp ủy Đảng, Đảng ủy xã Ea Bông luôn tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
+ Các đảng viên đi trước trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu hết là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, bí thư Đoàn thanh niên, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đều là những đảng viên gương mẫu trong đơn vị. 
 + Hiệu trưởng đồng thời là bí thư chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động,đã thu hút được cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tự giác, tích cực trong công tác, nổibật là: Có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.
 + Đa số CBVC có ý thức trách nhiệm cao với công việc, tích cực, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo trong công tác.
 - Khó khăn:
 + Trường TH Ea Bông được thành lập năm 1997 tách ra từ trường TH Võ Thị Sáu với 03 đảng viên. Trong đó, có 02 đảng viên chính thức và 01đảng viên dự bị đang sinh hoạt cùng chi bộ giáo dục xã Ea Bông. Hiệu trưởng nhà trường, là người đồng bào dân tộc thiểu số, năng lực lãnh đạo cũng có phần hạn chế, sau đó Hiệu trưởng mới được điều động từ trường khác chuyển về nên việc nắm bắt tình hình của địa phương đơn vị cũng gặp không ít khó khăn.
 + Trường đóng trên địa bàn 02 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ và 01 thôn người Kinh đi kinh tế mới đời sống của nhân dân còn quá khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhiều phong tục, hủ tục lạc hậu còn đeo đẳng người dân. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống thường xuyên xảy ra trong buôn nên thế hệ trẻ bị thiểu năng trí tuệ, giảm khả năng lĩnh hội kiến thức cũng không ít, việc học của con em họ đều phó mặc cho nhà trường. Nhiều gia đình học sinh còn thiếu sự quantâm,chăm lo việc hành của con em.
 + Học sinh dân tộc thiểu số vận dụng vốn Tiếng Việt để nắm bắt kiến thức phổ thông vẫn còn chậm.Tỉ lệ học sinh lên lớp và Hoàn thành chương trình TH còn thấp. 
 + Phần lớn cán bộ, giáo viên, nhân viên đều ở xa trường nên ít có thời gian để gần gũi học sinh và quan tâm đến các phong trào mũi nhọn của nhà trường. Nhiều giáo viên lớn tuổi, giáo viên là người đồng bào dân tộc tại chỗ theo đạo hoặc gia đình vướng mắc về lý lịch nên cũng làm ảnh hưởng không ít đến quá trình theo dõi, giúp đỡ và phấn đấu vào Đảng. 
 + Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu nhiều phòng học, phòng chức năng, diện tích sân chơi bãi tập chật hẹp cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy – học.
 + Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, CBVC còn gặp nhiều khó khăn, vai trò trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi, dạy con cái còn buông lỏng, ít chú ý đến sở thích, tâm tư, nguyện vọng và ự phát triển tâm sinh lý của trẻ nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như công tác xã hội hóa chưa được quan tâm đúng mức. 
 + Bộ phận đảng viên trẻ đang trong thời kì sinh đẻ nên cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động phong trào. Bên cạnh đó một số CBVC, đảng viên chưa được sự chia sẻ công việc trong gia đình của người thân nên gây cản trở việc tham gia hoạt động dạy học cũng như phong trào mũi nhọn.
 3. Nội dung và hình thức của giải pháp.
 3.1. Mục tiêu của giải pháp
 Năm 2003 nhà trường đã làm tờ trình đề nghị Đảng ủy quyết định thành lập chi bộ trường TH Ea Bông và đã được Đảng ủy ra quyết định thành lập chi bộ với tổng số đảng viên 04 đ/c trong đó: 03 đ/c đảng viên chính thức, 01 đ/c đảng viên dự bị và chi bộ không có cấp ủy, 01 đ/c làm Bí thư. Đến tháng 3 năm 2014 sau khi được nhận bàn giao thì chi bộ có 09 đảng viên.
	Việc chú trọng phát triển về số lượng và chất lượng đảng viên trong chi bộ, để bổ sung lực lượng lãnh đạo kế cận của chi bộ, việc lựa chọn những quần chúng tích cực để bồi dưỡng, dìu dắt, giúp đỡ họ tự nguyện làm đơn xin đứng vào hàng ngũ của Đảng, là biện pháp quan trọng để phát triển chi bộ Đảng trong nhà trường
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của mọi tổ chức trong công tác phát triển đảng viên: Trước hết, tổ chức Đảng nhà trường đã tập trung quán triệt và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của trường học như: thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã cụ thể hóa trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làrèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành pháp luật, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Mục tiêu lớn nhất là tập hợp được một đội ngũ đảng viên ưu tú trong chi bộ, để đưa trường tiểu học Ea Bông ngày càng phát triển, theo kịp yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà nói chung và huyện Krông Ana nói riêng.
 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
	 a. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác phát triển đảng, vì thông qua công tác này sẽ làm cho quần chúng hiểu rõ về bản chất của Đảng ta, về mục tiêu lý tưởng mà Đảng đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện. Vì vậy từ khi được bầu làm bí thư chi bộ tôi luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi đổi mới cách thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức trong đơn vị, để phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cán bộ viên chức trong nhà trường đó là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa phải nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, khắc phục những khó khăn vất vả của nghề dạy học và giáo dục con người, lại phải có thời gian để chăm lo cuộc sống gia đình. Do vậy, tôi luôn chủ động tìm hiểu và đọc những tài liệu, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, để nắm được những nội dung chính, từ đó lồng ghéptriển khai, tuyên truyền vào các cuộc họp cơ quan các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
	 Chi bộ đã biết gắn kết chặt chẽ việc học tập quán triệt nghị quyết của Đảng với nghiên cứu vận dụng sáng tạo để xây dựng và thực hiện chương trình hành động của chi bộ. Căn cứ vào đó nhà trường, các tổ chức đoàn thể sẽ xây dựng kế hoạch cho mình. Hàng quý chi bộ đều tiến hành kiểm tra đảng viên về các chuyên đề theo quy định của Đảng.
	 Ví dụ: khi họp bàn về chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học trong Hội nghị viên chức đầu năm, trước hết tôi tóm tắt nghị quyết của Đảng ủy địa phương trong năm, trong nhiệm kỳ về công tác giáo dục. Chỉ tiêu cụ thể của công tác giáo dục của chính quyền. Chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn mà nhà trường phải vượt qua. Từ đó làm cho mỗi cán bộ viên chức xác định được vai trò trách nhiệm của mình đối với vị trí công tác mà mình đảm nhiệm. 
Tính tiên phong, gương mẫu (nêu gương): Không chỉ dừng lại ở việc thường 
xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng mà vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác phát triển Đảng là Bí thư chi bộ, Chi ủy viên và các đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu về mọi mặt, chính là sự gương mẫu của bản thân đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chức trách được giao là tấm gương để quần chúng noi theo. Đồng thời, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là triển khai, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Bác cho toàn thể cán bộ viên chức, học sinh. Trong chi bộ đảng viên luôn là những người đi đầu, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng chí đồng nghiệp, học sinh và trong mọi công việc, đặc biệt là phong trào thi đua “hai tốt”, cũng như các phong trào khác khi được nhà trường và Phòng GD&ĐT tổ chức. Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa biến chất, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm giảm uy tín trước nhân dân.
	 Muốn vậy, Chi bộ phải xây dựng bộ tiêu chuẩn tiêu chí và cho đảng viên đăng ký thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường.Có cơ chế giám sát của các tổ chức đoàn thểvề công việc, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết việc chỉ đạo thực hiện. Phát hiện, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến của nhữngđảng viên trong chi bộ một cách khách quan, công bằng, làm cho quần chúng phải tâm phục, khẩu phục.
	 Chi bộ Đảng luôn đoàn kết, kịp thời giúp đỡ lẫn nhau, luôn coi đồng chí của mình như người thân. Bí thư chi bộ, cấp ủy luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những vướng mắc trong công tác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong nhà trường. 
	 Để động viên khuyến khích cán bộ, viên chức trong nhà trường thì chi bộ cũng phải luôn cân nhắc, đề bạt những đảng viên đủ năng lực, uy tín vào các chức vụ, vị trí, đảm bảo về quyền lợi của họ theo quy định của Nhà nước.
 c. Đổi mới sinh hoạt Chi bộ: Muốn làm tốt công tác phát triển Đảng thì phải tập trung đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ cơ sở là nơi trực tiếp triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận và quy định của Đảng, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, kết nạp quần chúng vào đảng, là nơi đảng viên phê bình và tự phê bình một cách chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc. Đó cũng là nơi đảng viên trình bày những tâm tư, kiến nghị, đề xuất của mình với tổ chức đảng, là nơi làm công tác chính trị tư tưởng tốt nhất đối với cán bộ, đảng viên. Nhưng đồng thời sinh hoạt Đảng cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các đảng viên mà ngược lại sinh hoạt chi bộ phải tạo không khí vui tươi phấn khởi để các đảng viên hào hứng tham gia.
 Để thực hiện điều đó, thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo tinh thần đổi mới, ngắn gọn súc tích, đúng trọng tâm. Bí thư chi bộ đã tích cực vận dụng tiện ích của công nghệ thông tin, như kế hoạch, nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ, trong năm học và hàng tháng đã được chuẩn bị một cách chu đáo rồi gửi Email cho từng đảng viên, trước mỗi kì sinh hoạt chi bộ, các đảng viên phải đọc và chuẩn bị ý kiến góp ý bổ sung trước. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian họp mà lại không ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.Vì vậy đã góp phần đổi mới nội dung và cách thức sinh hoạt chi bộ ngày càng có chất lượng hơn.
	d. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.
	Trong công tác phát triển đảng của chi bộ, thì tuyên truyền, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng là việc làm hết sức quan trọng. Nếu để quần chúng chưa nhận thức sâu sắc về vai trò của đảng đối với công tác của mình thì việc phát triển Đảng dễ bị vô hiệu hóa. Chi bộ tự mình đánh mất vai trò lãnh đạo của mình.
	Để khắc phục tình trạng đó, từ khi giữ chức bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi đã luôn chú ý tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, đặc biệt là những quần chúng ưu tú. Làm cho họ hiểu được giá trị đích thực của người đảng viên trong chế độ ta, về niềm vui trong cuộc sống của con người là được cống hiến sức lực của mình vì sự nghiệp chung của đơn vị, của xã hội và đất nước. làm cho họ hiểu là con người ta ở bất kỳ nơi nào cũng phải đứng trong một tổ chức nào đó, trong các tổ chức chính trị hiện nay ở nước ta thì Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị uy tín nhất, nắm quyền lực và lãnh đạo xã hội đất nước theo đúng quy luật lịch sử. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không những là một vinh dự lớn lao mà còn là nơi để khẳng định chính mình, là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho bản thân, gia đình và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.
	Cùng với việc tuyên truyền giác ngộ quần chúng, tôi cũng luôn chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể lựa chọn đúng đối tượng. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên và các tổ chức đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được tham gia học tập nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình phấn đấu và giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ngoài việc phân công những Đảng viên trong chi bộ dìu dắt, giúp đỡ thì bản thân tôi cũng luôn gần gũi động viên, kịp thời giải đáp những thắc mắc, giúp đỡ quần chúng ưu tú tháo gỡ những khó khăn để họ yên tâm phấn đấu. Tổ chức các bước thẩm tra, xét kết nạp theo đúng quy định của Đảng.
 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 
 + Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên về quan điểm lập trường giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CBVC, học sinh và cha mẹ, để có định hướng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 + Thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng gương mẫu có phẩm chất đạo đức trong sáng, chấp hành nghiêm chỉnh ý thức tổ chức kỷ luật.
 + Quyết tâm phấn đấu giữ danh hiệu: “Chi bộ trong sạch vững mạnh” 100% đảng viên phân loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm đạo đức nhà giáo và 19 điều quy định đối với đảng viên cũng như vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật.
 + 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị cấp trên, và tự giác học tập để nâng cao trình độ nhận thức, nâng cao năng lực công tác.
 + Trong nhiệm kì 2017 - 2020 chi bộ phấn đấu phát triển từ 3 - 4 đảng viên mới.
 + Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa xuất sắc, phấn đấu năm 2018 nhà trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, giữ vững trường học thân thiện, công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.
3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Khi thực hiện các biện pháp để phát triển Đảng của chi bộ trong trường tiểu học Ea Bông, để phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị thì các biện pháp luôn được Bí thư chi bộ, cấp ủy và các đảng viên trong chi bộ thực hiện một cách đồng bộ vừa làm cho quần chúng hiểu về Đảng, vừa thực hiện công tác lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp. Trong đó công tác tuyên truyền, lựa chọn quần chúng ưu tú một cách khách quan, công bằng và đúng quy trình. Như vậy sẽ làm cho quần chúng tự nguyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo nền tảng cho chi bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và trở thành chi bộ lớn mạnh của Đảng bộ xã Ea Bông.
 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
 Nhờ tìm tòi nghiên cứu và triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu trên, nên trong những năm qua, trên cương vị là bí thư chi bộ, tôi cùng tập thể chi bộ của trường tiểu học Ea Bông đã đạt được những kết quả rất nổi bật trên lĩnh vực phát triển Đảng của chi bộ cả về số lượng và chất lượng: 
 Cụ thể về số lượng: Tháng 3 năm 2014 khi về trường nhận công tác và được bàn giao với tổng số 09 đảng viên và đến nay chi bộ có 15 đảng viên (01 đảng viên chuyển từ đơn vị khác về)
 Từ năm 2014 đến năm 2017 qua hơn một nhiệm kỳ đại hội, chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới: 
 Nhiệm kì: 2014 - 2017 chi bộ kết nạp được 04 Đảng viên
 Đầu nhiệm kì 2017 - 2020 chi bộ đã kết nạp được 01 Đảng viên
 Hiện nay chi bộ đã có 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng và năm 2018 sẽ kết nạp từ 01 - 02 đảng viên.
 Về chất lượng:
 Không những phát triển về số lượng mà  chất lượng cũng không ngừng phát triển. Đội ngũ CBVC ngày càng có 

Tài liệu đính kèm:

  • docBIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẢNG skkn - Xinh.doc