Bìa SKKN - Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Bìa SKKN - Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

Bìa SKKN - Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ

doc 1 trang Người đăng hieu90 Ngày đăng 19/03/2021 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa SKKN - Một số biện pháp quản lý lớp học hiệu quả trong giờ học tiếng Anh ở trường TH Hoàng Văn Thụ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LỚP HỌC HIỆU QUẢ TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
Lĩnh vực	: Tiếng Anh
Họ và tên tác giả	: Đặng Thị Ngọc Huyền
Đơn vị	: Trường TH Hoàng Văn Thụ
Dur Kmăn, tháng 02 năm 2018

Tài liệu đính kèm:

  • docBIA 2018 Huyền.doc