Bìa mẫu - SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo qua môn Lịch sử 7, 8, 9 ở trường THCS Dur Kmăn

Bìa mẫu - SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo qua môn Lịch sử 7, 8, 9 ở trường THCS Dur Kmăn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:

MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

QUA MÔN LỊCH SỬ 7,8,9 Ở TRƯỜNG THCS DUR KMĂN

 

docx 2 trang Người đăng hieu90 Ngày đăng 22/03/2021 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa mẫu - SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc lồng ghép giáo dục bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo qua môn Lịch sử 7, 8, 9 ở trường THCS Dur Kmăn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KROONG ANA
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DUR KMĂN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC 
BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 
QUA MÔN LỊCH SỬ 7,8,9 Ở TRƯỜNG THCS DUR KMĂN 
Họvàtên	: NguyễnThịThau
Đơnvịcôngtác	: THCS DurKmăn
Trìnhđộđàotạo: Đạihọc
Mônđàotạo	: Lịchsử
Krông Ana, tháng03năm 2016

Tài liệu đính kèm:

  • docxBÌA.docx